2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep"

Transcriptie

1 2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep

2 Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : Expanding Visions B.V. M.A.R. de Jager EV-projectnummer : 48905odqsd File : \pro-nvi osdq-it dienstverlening-1.0 Status : Definitief Aantal pagina's : 15 Datum : 31 augustus 2012 Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van EV. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 2 van 15

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Gestelde vragen... 5 EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 3 van 15

4 1 Inleiding Dit is de 2 e en laatste Nota van Inlichtingen op de Offerteaanvraag IT-dienstverlening van Quadraam zoals gepubliceerd onder nummer 2012/S In deze 2 e en laatste Nota van Inlichtingen worden vragen ten aanzien van de Offerteaanvraag beantwoord zoals deze uiterlijk 28 augustus 2012 zijn ingediend. Mededelingen Zoals in de 1 e Nota van Inlichtingen reeds is aangegeven in paragraaf 2.1 van de Offerteaanvraag is abusievelijk een verkeerde datum opgenomen voor het inleveren van de Offerte. Deze datum dient te zijn 10 september 2012, uur. In de tabel in paragraaf 2.9 is dit wel correct weergegeven. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 4 van 15

5 2 Gestelde vragen Vraag 1: Inschrijver voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de referenties met de uitzondering dat niet aan alle referenties ook een 1 e lijns centrale servicedesk wordt geleverd. In twee gevallen van de drie wordt er 2 e en 3 e lijn helpdesk support geleverd. Wel kan inschrijver uiteraard aan de eis voldoen. Gaat inschrijver akkoord dat 1 referentie wordt opgevoerd waarin 1 e lijn helpdesk wordt geleverd en aan de twee anderen 2 e en 3 e lijn helpdesk support wordt geleverd? Antwoord 1: Nee, deze Eis wordt gehandhaafd. Vraag 2: Mail migratie Waar vandaan dient de omgeving gemigreerd te worden? Antwoord 2: Vanuit de bestaande Microsoft Exchange en 2010-omgeving. Vraag 3: PVE:129/130 In de eisen 129 en 130 wordt uitgegaan van uitrol en installatie van werkstations, welke door Infotheek worden geleverd en geïnstalleerd. Wat verstaat aanbestedende dienst onder "Uitrol" en wat onder "installatie"? Antwoord 3: De uitrol en installatie betreffen activiteiten die noodzakelijk zijn om de werkplekapparatuur te ontsluiten binnen het Quadraamnetwerk en gereed te maken voor gebruik. Na deze activiteiten dient de werkplekapparatuur met alle vereiste functionaliteiten beschikbaar te zijn voor de gebruiker. Dienstverlener levert de image aan welke door Infotheek op het werkplekapparatuur wordt geïnstalleerd. Vraag 4: PVE:132 Inschrijver levert geen werkstations. Kan aanbestedende dienst aangeven waarom het verpakkingsmateriaal afgevoerd te worden? En oude werkstations verwijderd? Antwoord 4: Dit betreft mogelijk verpakkingsmateriaal wat nog niet is afgevoerd. In de regel zal dit beperkt zijn gezien het gestelde in Item 129. De Dienstverlener is verder verantwoordelijk voor het gestelde in Item 132. Het staat de Dienstverlener vrij om dit middels derde partijen te organiseren maar Dienstverlener blijft verantwoordelijk en enig aanspreekpunt voor Opdrachtgever. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 5 van 15

6 Vraag 5: OFA Wijzigingsbeheer 8.5 C1: Inschrijver kan geen informatie vinden over het leveren van de werkplekken. Kan aanbestedende dienst meer informatie verstrekken over deze eis? Antwoord 5: De werkplekapparatuur wordt geleverd door de firma Infotheek. Zie verder hiervoor het gestelde in Item 129. Vraag 6: OFA Wijzigingsbeheer 8.5 C15: Bij het gebruik van Office365 is het niet mogelijk om een mailbox terug te zetten. Hiervoor is het inrichten en beheren van een dedicated mailserver van belang. Hoe wenst aanbestedende dienst hiermee om te gaan? Antwoord 6: Microsoft biedt binnen 365 verschillende mogelijkheden voor het terughalen van verwijderde /mailboxen. Vraag 7: Bijlage E: Financiële daadkracht Wat zijn de minimale financiële eisen? Antwoord 7: Naast het gestelde in Bijlage E zijn er geen aanvullende Eisen. Vraag 8: Bijlage G: Referentie Inschrijver onderkent de eis van aanbestedende dienst tot het hebben van referenties in het onderwijs. Inschrijver is daarbij van mening dat een referentie in het PO van vergelijkbare grote en complexiteit ook representatief is voor de gewenste dienstverlening. Inschrijver wenst daarom voor minimaal 1 referentie de mogelijkheid om ook andere Educatieve instanties op te nemen. Inschrijver wenst hier PO instanties in op te nemen. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord? Antwoord 8: Nee, deze Eis wordt gehandhaafd. Vraag 9: Bijlage G: Referentie Het geëiste aantal werkplekken van 1000 is niet langer representatief voor de genoemde instanties. Met de komst van BYOD zijn deze aantallen sterk afgenomen. Inschrijver wenst dat het minimaal aantal werkplekken om die reden wordt verlaagd naar 500 werkplekken. Of kunnen deze BYOD werkplekken opgevoerd worden als referentie werkplekken? Antwoord 9: Nee, deze Eis wordt gehandhaafd. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 6 van 15

7 Vraag 10: Bijlage P Graag zouden wij per locatie een overzicht wensen van de type verbindingen met bijbehorende snelheden. Antwoord 10: Deze informatie is opgenomen in Bijlage P. Vraag 11: Bijlage P Worden alle locaties gekoppeld bij de AKZO? Kan aanbestedende dienst meer informatie verschaffen over deze locatie? Antwoord 11: Het AKZO Nobel-datacenter is de ontsluiting naar Internet en koppeling naar Candea/Liemers voor het WAN van Quadraam en waar Netlogics een deel van hun apparatuur heeft staan. Via deze apparatuur wordt het Quadraamnetwerk ontsloten op internet. Quadraam zal na Gunning meer informatie over dit datacenter verstrekken. Vraag 12: Bijlage P - Quadraam Netwerk Inventarisatie landschap 1.17.pdf. Bij wie worden de dataverbindingen afgenomen. Welke kosten zijn daar mee gemoeid en welke service niveaus worden afgegeven. Tot wanneer lopen de contracten van de dataverbindingen? Antwoord 12: De WAN-verbindingen worden afgenomen via SSGA en maken derhalve geen onderdeel uit van de gewenste Dienstverlening. De internetontsluiting wordt afgenomen via NDIX B.V. Na Gunning zal aan de Dienstverlener de nodige informatie worden verstrekt om de SPOC-functie afdoende in te kunnen vullen. Vraag 13: Is gebruikmaken van AKZO datacenter vereiste? Antwoord 13: De NDIX, aanwezig in het AKZO Nobel-datacenter, is de ontsluiting naar Internet voor het WAN van Quadraam en daarmee het punt waar de Dienstverlener zijn Dienstverlening dient te koppelen. Quadraam heeft verder geen voorkeur (buiten het gestelde in de Offerteaanvraag) vanuit welk datacenter de Dienstverlener haar Diensten levert. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 7 van 15

8 Vraag 14: bijlage ML Quadraam - Licentie overzicht SLB.xls "Moeten alle licenties die nodig zijn om de gevraagde functionaliteit te bieden zijn opgenomen in de aanbieding? Specifiek: Licenties voor Quarantainenet, UMRA, XAFAX wat zijn dan de aantallen?" Antwoord 14: De Dienstverlener is verantwoordelijk voor het distribueren van de applicaties. Quadraam is verantwoordelijk voor het aanleveren van de applicatielicenties. Vraag 15: Algemeen: Moeten de lijnen en rekencentra hergebruikt worden? Antwoord 15: Ja, zie hiervoor het gestelde in de Offerteaanvraag, specifiek paragraaf Vraag 16: Algemeen: Indien het Serverpark nog courant (blades) is. Kan of mag dit dan hergebruikt worden? Waarop draaien de Blade servers (bijv. Vmware) Antwoord 16: Inschrijver dient een inruilprijs voor de genoemde apparatuur op te geven. Quadraam heeft geen mening noch voorkeur over mogelijk hergebruik van deze apparatuur. Vraag 17: Algemeen: Er wordt van inschrijver verwacht de gehele infrastructuur van de scholen te beheren. Er wordt op sommige locaties gesproken over draadloze voorzieningen. Kan hier meer informatie over verschaft worden in dekking, merken en types? Antwoord 17: Het WLAN is naast het LAN en WAN de verantwoordelijkheid van Quadraam. Vraag 18: PVE 53: kan aanbestedende dienst bevestigen dat het hier alleen het beheren van de centrale licenties van Eis 2 betreft? Antwoord 18: Nee, dit betreft alle licenties. Vraag 19: bijlage MD Websites: Maakt het technisch beheer (het bieden van de hosting) ook deel uit van de aanbieding? Antwoord 19: Ja, dit is correct. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 8 van 15

9 Vraag 20: Bijlage q inschrijver ontvangt graag de leeftijd van apparatuur opnemen in de lijst ten behoeve van het bepalen van de inruil waarde. Antwoord 20: De apparatuur heeft een leeftijd van gemiddeld 2,5 3 jaar. Vraag 21: Bijlage J_Conformiteittabel Wordt er nu ook gebruik gemaakt van een centrale infra? In Bijlage MJ SO - ICT - Tabel Servers SO , staan diverse servers op locaties genoemd, terwijl in Bijlage P - Quadraam Netwerk Inventarisatie landschap 1.17.pdf er juist zware dataverbinding worden weergegeven met gecentraliseerde servers. Werkstations: Antwoord 21: In de huidige omgeving is er sprake van zowel een gecentraliseerde IT (vanuit de serviceorganisatie (SO)) als een gedecentraliseerde IT (met systemen op de verschillende scholen). Vraag 22: "1 standaard systeem? Hoeveel configuraties zijn er? Welk OS draait alles nu op? Dit ivm eis maximale hoeveelheid OS-en." Antwoord 22: Op de werkplek wordt binnen de Arnhemse scholen nog voornamelijk Windows XP ingezet. Bij Candea en Liemers werkt men met Windows 7. Qua type configuratie wordt er gewerkt aan standaardisatie. Een groot deel van de werkplekapparatuur is van het merk Dell, HP, Acer en Toshiba. Daarnaast zijn er nog diverse B-merken in gebruik. Vraag 23: Inleiding pagina 9 van 95, hoofdstuk Quadraam levert zelf de werkplekapparatuur. Gegadigde kan momenteel geen inschatting maken van de diversiteit in systemen en de daaraan verbonden omvang van werkzaamheden betreffende certificering. 1. Kan een gespecificeerde lijst van bestaande hardware aangeleverd worden, waarin tenminste is opgenomen: merk, type, serienummer, type processor, snelheid processor en omvang intern geheugen? 2. Mag gegadigde aannemen dat Quadraam voor nieuw aan te schaffen computers gebruik maakt van zakelijke apparatuur welke geleverd wordt in batches van gelijke configuraties zonder afwijkende onderdelen? Antwoord 23: Er is geen gespecificeerde lijst beschikbaar. Quadraam werkt actief aan het terugdringen van verouderde apparatuur (ouder dan 4 jaar). Nieuw aangeschafte apparatuur in batches is van EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 9 van 15

10 gelijke configuratie. De Inschrijver mag er van uitgaan dat de apparatuur zakelijke apparatuur betreft. Zie ook het antwoord bij vraag 22. Vraag 24: Programma van Eisen algemeen, pagina 38 van 95, Item 5 De ISO norm bevat meerdere aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging: - Beleidsmatig (management) - Organisatorisch (verantwoordelijkheden) - Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen) - Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik) - Fysiek (sloten, brandbeveiliging) - Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures) - Toegangscontrole (password, biometrie) - Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen) - Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen) - Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens) Hoe breed mag de ISO norm geacht worden door te werken wanneer er wordt gesproken over de certificering van het datacenter? Mag gegadigde aannemen dat wanneer wordt gesproken over datacenter, ook de achterliggende netwerkstructuren, de verdere bedrijfsstructuur en meer algemeen de gehele dienstverlening van gegadigde dient te voldoen aan de betreffende ISO norm? Immers, een ISO certificaat is niet in delen op te knippen? Antwoord 24: Item 5 richt zich specifiek op het datacenter. Vraag 25: Programma van Eisen werkplek, pagina 41 van 95, Item 27 Gegadigde is van mening dat de installatie van mediaplayers en bijbehorende plug-ins niet bij eindgebruikers horen. De eindgebruiker zal dan installatie rechten nodig hebben en dat brengt onaanvaardbare risico's met zich mee. Gegadigde stelt daarom voor om vooraf afspraken te maken over welke software en plugins nodig zijn en op welke wijze snelle updates uitgevoerd kunnen worden? Antwoord 25: Deze Eis wordt gehandhaafd. Vraag 26: Programma van Eisen opslag en backup, pagina 44 van 95, Item 74 Quadraam geeft aan dat data van leerlingen zal worden opgeslagen binnen Microsoft (of opvolger Office365 voor Educatie). Met betrekking tot de opslag van privacygevoelige gegevens in een cloudomgeving zoals Microsoft Office365, is al enige tijd een heftige discussie gaande in de politiek. Cloud computing in Europa staat onder druk door een conflict tussen de Verenigde Staten en de EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 10 van 15

11 Europese Unie over privacyrechten van gebruikers van data in Europa. Op grond van de Patriot Act kan de Amerikaanse overheid een vordering doen aan een bedrijf met de hoofdvestiging in de Verenigde Staten om gegevens te leveren. Het betreffende bedrijf moet dan alle gegevens waarover het beschikt of de beschikking kan hebben overdragen, ongeacht waar die data opgeslagen is. Daarbij mag zo'n bedrijf daarover niets zeggen tegen de eigenaar van die data. Microsoft zelf heeft eerder dit jaar aangegeven dat het zich heeft te houden aan de Amerikaanse wet, waaronder de Patriot Act1. In de VS geldt natuurlijk alleen de Amerikaanse wet, net zoals in Europa alleen de Europese wet geldt. De EU heeft geen jurisdictie over de VS (of omgekeerd). Hooguit kan men Amerikaanse bedrijven boetes opleggen omdat die immers de Europese wetten schenden. De Patriot Act kan derhalve EU data en privacy wetgeving overtroeven. Binnen de Verenigde Staten is het niet ongebruikelijk dat bedrijven hun data prijs moeten geven volgens deze terrorismewetgeving. Zo moest het hostingbedrijf van Wikileaks dit jaar haar data afstaan aan een Amerikaanse rechtbank, omdat het bedrijf als een bedreiging wordt gezien2. Bij een puur Europees bedrijf is een dergelijke constructie niet mogelijk. Immers, afstaan van data botst met de eisen van de Europese privacyregels, die alleen toelaten dat bij concrete verdenkingen jegens personen in diens gegevens wordt gesnuffeld. Concreet betekent dit dat een groot aantal data, die (bijvoorbeeld) via Microsoft Office365 wordt opgeslagen, op dit moment niet veilig is. Dit leidt tot juridische problemen voor bedrijven en instellingen binnen de EU. Een Europees bedrijf of Europese instelling dient te allen tijde te garanderen dat persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik. Hiervoor is onlangs een nieuwe EU Data Protection Regulation opgesteld, waarbij sprake is van dwingend recht3. Tevens geldt in Nederland de (zeer strikte) Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wie dus volgens de letter van de wet wil handelen, mag geen persoonsgegevens op servers in de VS, of bij bedrijven waarbij de hoofdvestiging is gelegen in de VS, opslaan, ook niet in een cloudconstructie. Gegadigde wenst derhalve naar aanleiding van deze eis de volgende vragen te stellen: _Is Quadraam zich bewust dat de in eis 74 neergelegde werkwijze (de opslag van data binnen Microsoft (of opvolger Office365 voor Educatie)) indruist tegen Europese en Nederlandse wetgeving gericht op privacy en bescherming van persoonsgegevens? Is Quadraam bereid willens en wetens dit risico te nemen? _Zorgt Quadraam voor een vrijwaring voor gegadigde indien het willens en wetens dit risico neemt? _Hoe verenigt Quadraam het gestelde in eis 5 (wens ISO certificering betreffende informatiebeveiliging) en de opslag van data binnen Microsoft (of opvolger Office365 voor Educatie)? Immers, de hierboven geschetste manier van opslaan druist in tegen de eisen welke zijn neergelegd in een ISO certificaat (met name de verplichting tot conformeren aan bestaande regelgeving)? Antwoord 26: Quadraam is zich bewust van de wetgeving. De toepassing van maakt echter geen direct onderdeel uit van de Dienstverlening. Los van de migratie is de beoogde Dienstverlener niet verantwoordelijk voor het leveren van deze Dienst. Met nadruk wordt gesteld dat het bieden van opslagcapaciteit binnen alleen de persoonlijke data van leerlingen betreft. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 11 van 15

12 Het gestelde in Eis 5 heeft betrekking op de Diensten die door de Dienstverlener vanuit haar datacenter worden geleverd en zoals verder omschreven in het Programma van Eisen. Vraag 27: Programma van Eisen beheer en onderhoud, pagina 47 van 95, Item 113 Beschikt Quadraam over SLA's met de leveranciers van digiborden, netwerkprinters en multifunctionals? Antwoord 27: Voor alle multifunctionals beschikt Quadraam over SLA s. Voor de netwerkprinters geldt dat dit voor een aantal niet het geval is. Het borgen hiervan is en blijft de verantwoordelijkheid van Quadraam. Vraag 28: Programma van Eisen Servicedesk, pagina 52 van 95, Item 152 Het servicevenster is het dagelijkse tijdsinterval waarin de dienstverlening wordt geleverd. Bij eis 152 wordt aangegeven dat het servicevenster is vastgelegd tussen 6:00 en 24:00 op alle dagen. Mag gegadigde er van uitgaan dat het hier gaat om een uitbreiding op het reguliere servicevenster waarop de servicedesk beschikbaar moet zijn maar dan enkel voor storingen op het centrale platform? Wanneer gegadigde er van uit moet gaan dat het servicevenster breder dient te worden gezien, dat wil zeggen van toepassing op de gehele dienstverlening van de servicedesk, dan dient gegadigde binnen deze tijdspanne in de mogelijkheid te zijn gemelde incidenten op te kunnen lossen ten einde te kunnen voldoen aan de vereiste oplostijden zoals beschreven in paragraaf 8.4. Mag gegadigde er van uitgaan dat er gedurende het dan gevraagde servicevenster steeds iemand beschikbaar is op de storingslocatie om in geval van een incident toegang te verlenen tot deze locatie, indien noodzakelijk voor het oplossen van het incident? Antwoord 28: De periode tussen uur en uur geldt inderdaad alleen voor het centrale platform. Vraag 29: Bij de gesloten wensen is niet duidelijk welke bewijsvoering vereist is. Kunt u per wens verduidelijken welke bewijsvoering nodig is? Zie bijvoorbeeld 5, 25, 52, 156, 211, 212, 213 etc. Volstaat bijvoorbeeld louter een schriftelijke verklaring dat wij hieraan voldoen? Antwoord 29: De Inschrijver dient in de conformiteittabel bij de beantwoording van de desbetreffende Wens aan te geven of, en op welke wijze aan het gewenste wordt voldaan. Als er, ter illustratie, bij de beantwoording van Item 25 wordt aangegeven dat de Gebruiker na 30 seconden, maar binnen 45 seconden na inloggen beschikt over alle functionaliteiten dan wordt er een meerwaarde van ,- toegekend. Het is daarmee dus van belang dat de Inschrijver helder antwoord geeft op het gestelde. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 12 van 15

13 Vraag 30: Bij de open wensen dienen beschrijvingen te worden toegevoegd. Geldt hierbij per wens een pagina maximering? Zo neen, hoe gaat u dan een eerlijk vergelijk maken tussen de aangeleverde teksten van alle inschrijvers? Antwoord 30: Er is geen maximum noch minimum voor het beantwoorden van de van toepassing zijnde Items. Beoordeling vindt plaats op basis van kwaliteit, niet op kwantiteit. Zie verder het gestelde in Hoofdstuk 3 van de Offerteaanvraag. Vraag 31: Bij het verwerken van de gevraagde informatie in de Offerteaanvraag IT-dienstverlening voor Quadraam merken wij dat de invulformulieren in bijlages A t/m K alleen een PDF versie beschikbaar zijn, en niet in een bewerkbare Word versie. Kunt u deze op kort termijn alsnog publiceren zodat wij de gegevens kunnen verwerken? Antwoord 31: De Word-versie van de Offerteaanvraag is geplaatst op Vraag 32: Wat zijn voor aanbesteder acceptabele instanties voor verklaring ten aanzien van de 7 verklaringen. Zijn de volgende instanties akkoord: a. Akte van non-failliet Rechtbank Almelo b. Akte van non-failliet Rechtbank Almelo c. Verklaring goed gedrag d. Verklaring goed gedrag e. Verklaring betalingsgedrag -Belastingdienst f. Verklaring betalingsgedrag -Belastingdienst g. Verklaring goed gedrag Tevens, hoe recent moeten deze verklaringen zijn? Antwoord 32: In Hoofdstuk 4 van de Offerteaanvraag is per Item aangegeven welke bewijsstukken en verklaringen dienen te worden aangeleverd en hoe recent deze dienen te zijn. Vraag 33: Wat betreft de SSO vraag (304) een aanvullende vraag: Kan worden aangegeven wie de leveranciers zijn van de pakketten Edocs en inform? (er zijn verschillende pakketten met deze naam op de markt). Antwoord 33: Edocs: digitaal leerlingendossier, Inform: EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 13 van 15

14 Vraag 34: Mogen we een lijst met de adressen van de gebouwen die zijn opgenomen in bijlage MN (Quadraam netwerk inventarisatie landschap 1.17)? Antwoord 34: U kunt deze vinden op de website van Quadraam. Vraag 35: Wat is de functie van de WAN verbinding naar AKZO Nobel? Antwoord 35: Het AKZO Nobel-datacenter is de ontsluiting naar Internet en koppeling naar Candea/Liemers voor het WAN van Quadraam en daarmee het punt waar de Dienstverlener zijn Dienstverlening dient te koppelen. Quadraam heeft verder geen voorkeur (buiten het gestelde in de Offerteaanvraag) vanuit welk datacenter de Dienstverlener haar Diensten levert. Vraag 36: Is de locatie waar alle WAN verbindingen samenkomen (onderaan pagina) een vestiging of een separate locatie? Wat is het huidige adres van deze locatie? Antwoord 36: Dit betreft de locatie waar vanuit de IT in de huidige situatie grotendeels wordt gehost voor de Arnhemse scholen, Groningensingel 1191 te Arnhem. De Liemers en Candea hebben beide een eigen gecentraliseerde IT-omgeving. Vraag 37: Kunt u per onderdeel aangeven wat het minimum en maximum aantal pagina s per onderdeel zijn voor de beantwoording per onderdeel? Zo ja, dan vernemen we graag per onderdeel wat het minimum en maximum aantal pagina s zullen zijn. Antwoord 37: Er is geen maximum noch minimum voor het beantwoorden van de van toepassing zijnde Items. Zie verder het antwoord op vraag 30. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 14 van 15

15

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad.

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad. Nota van Inlichtingen Digitale werkomgeving Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitale werkomgeving Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Omschrijving: De digitale werkomgeving voor

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum november Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14

Betreft Nota van Inlichtingen Datum november Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14 Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum november 2016 Van Stichting Prisma Ref. KQPN/2016/1.14 Project Europese aanbesteding tablets Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen.

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen. NOTA VAN INLICHTINGEN_1 Waalwijk, 25 september 2013 Ref. 13.029/MvR/bs Betreft: Nota van Inlichtingen Stichting Orion te Amsterdam Geachte heer/mevrouw, Inzake de Europese aanbesteding (number of document

Nadere informatie

Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL

Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL MEMO v0 1 an Van : Inschrijvers aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL : Chris Boessenkool, inkoper NHL Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL Datum : 15 mei 2013

Nadere informatie

Veel gestelde vragen VDF as a Service

Veel gestelde vragen VDF as a Service Veel gestelde vragen VDF as a Service Datum: 19 juni 2017 Inhoud Veel gestelde vragen VDF as a Service... 3 Algemeen... 3 Waarom biedt Promedico in samenwerking met Techni Team VDF as a Service aan?...

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Vraag 1 Hoofdstuk Overeenkomst Artikel 7 paginanummer Inschrijver kan, gezien de reikwijdte van dit

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

FCO / FP&C Afdeling Inkoopmanagement. Nota van Inlichtingen Afdrukapparaten

FCO / FP&C Afdeling Inkoopmanagement. Nota van Inlichtingen Afdrukapparaten FCO / FP&C Afdeling Inkoopmanagement Nota van Inlichtingen Afdrukapparaten Opdrachtgever Vrije Universiteit Facilitaire Campus Organisatie Kenmerk FCO 0050 Versie v1.0 Datum 23 mei 2012 Status Definitief

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! 5 6 3 FICE F O S I O S G T N A & R G GEN N I U T N ST ICH R I status VO O f SBB NBI o met A UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. Laag 3 WAN, TenderNed kenmerk Stichting Wellant

2e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. Laag 3 WAN, TenderNed kenmerk Stichting Wellant 2e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding Laag 3 WAN, TenderNed kenmerk 12496 Stichting Wellant Colofon In opdracht van : stichting Wellant Contactpersoon : mevrouw Marleen Lenssen, inkoopcoördinator

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Financieel pakket 2 e Nota van Inlichtingen # Document Paragraaf Citaat Vraag Antwoord 1 1e Nota van inlichtingen Antwoord op 2 1e Nota van inlichtingen Antwoord op vraag 6 3 1e Nota

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0 2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services Auteur(s): Joop Heemskerk : 1.0 18-1-2012 IT Services ICT verbetering Van Wiggen 1 / 7 Inhoud 1$ Inleiding... 2$ 2$ Verbeterpunten... 2$ 2.1$ Updaten

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nationale

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 2017/S - Friesland College Leeuwarden, 24 februari 2017 Eisen voor

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2016 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 11/01/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Deltaonderwijs 332187949 Abdis van Thornstraat

Nadere informatie

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie.

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie. Privacyverklaring Wij van Stimuliz wijden ons toe aan het respecteren en beschermen van de correctheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonlijke informatie. Wij zorgen ervoor dat jij je veilig

Nadere informatie

Verder kunt u per dienst zien wat de contractduur is incl. eventuele opzegtermijn en op wat voor wijze Freez.it de dienst standaard factureert.

Verder kunt u per dienst zien wat de contractduur is incl. eventuele opzegtermijn en op wat voor wijze Freez.it de dienst standaard factureert. Voorwaarden Freez.it diensten per 01/01/2014 Freez.it levert een groot scala qua ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Office 365 versus Online Werkplek

Office 365 versus Online Werkplek Office 365 versus Online Werkplek Datum: 4 juni 2017 Versie: 1.0 2017 Kology Kology Huis ter Heideweg 58 3705 LZ Zeist T. +31 30 890 48 50 E. info@kology.nl W. www.kology.nl Inhoudsopgave 1 Wat is Microsoft

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk en figuurlijk rust. - Maarten Reuchlin, Managing Partner bij Vroom & Van

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1

Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1 Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 28-3-2017 Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Auteurs: Edwin Adams Tangram

Auteurs: Edwin Adams Tangram Toepassing GDPR (AVG) binnen de recruitmentprocessen Wat is de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw recruitmentproces en organisatie Auteurs: Edwin Adams Tangram Juli 2017

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

SintLucas EA ICT Services Nota van Inlichtingen 11

SintLucas EA ICT Services Nota van Inlichtingen 11 V1. Perceel IaaS. Bestaande fysieke servers en Macintosh servers. Is het mogelijk dat een of meerdere huidige fysieke servers in de nieuwe omgeving bij de Inschrijver worden vervangen door het gebruik

Nadere informatie

DATAPRIVACY. Wet- en regelgeving, Cloud, beveiligingpersoonsgegevens. Whitepaper ````

DATAPRIVACY. Wet- en regelgeving, Cloud, beveiligingpersoonsgegevens. Whitepaper ```` Naar aanleiding van de recente onthullingen rondom de NSA, de Patriot act en PRISM is er veel onduidelijkheid voor organisaties of hun gegevens wel veilig en voldoende beschermd zijn. Op 1 januari 2016

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Het verhaal achter i3d.net

Het verhaal achter i3d.net Het verhaal achter i3d.net i3d.net in getallen 16 10.000 28.500 435 Datacenters wereldwijd Op zes continenten Servers wereldwijd Kilometer glasvezel Gigabit/s netwerk capaciteit Groei in getallen 42 15.000

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Europese aanbesteding: EA LAN/WLAN, netwerk security en tokens en aanvullende dienstverlening. Aanbestedingsnummer:

Europese aanbesteding: EA LAN/WLAN, netwerk security en tokens en aanvullende dienstverlening. Aanbestedingsnummer: Opmerking C Opmerking b Opmerking a Europese aanbesteding: EA LAN/WLAN, netwerk security en tokens en aanvullende dienstverlening. Deze Nota van Inlichtingen 3 bevat 3 opmerkingen van de SVB (a en b),

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2 - Openbare Europese aanbesteding "Inkoop van digiborden, touchscreens en beamers" - Scholengemeenschap Rijk van Nijmegen

Nota van Inlichtingen 2 - Openbare Europese aanbesteding Inkoop van digiborden, touchscreens en beamers - Scholengemeenschap Rijk van Nijmegen Nota van Inlichtingen 2 - Openbare Europese aanbesteding "Inkoop van digiborden, touchscreens en beamers" - Scholengemeenschap Rijk van Nijmegen 24 juni 2015 # Docume Paragraaf, Paginanr Vraag Awoord artikel,

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Met een Mac Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Behorende bij de offerteaanvraag " Systeem verkeersregelinstallaties" gemeente Eindhoven November 2015 Nota van inlichtingen Systeem Verkeersregelinstallaties Referentienummer: 82784

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie