2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep"

Transcriptie

1 2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep

2 Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : Expanding Visions B.V. M.A.R. de Jager EV-projectnummer : 48905odqsd File : \pro-nvi osdq-it dienstverlening-1.0 Status : Definitief Aantal pagina's : 15 Datum : 31 augustus 2012 Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van EV. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 2 van 15

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Gestelde vragen... 5 EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 3 van 15

4 1 Inleiding Dit is de 2 e en laatste Nota van Inlichtingen op de Offerteaanvraag IT-dienstverlening van Quadraam zoals gepubliceerd onder nummer 2012/S In deze 2 e en laatste Nota van Inlichtingen worden vragen ten aanzien van de Offerteaanvraag beantwoord zoals deze uiterlijk 28 augustus 2012 zijn ingediend. Mededelingen Zoals in de 1 e Nota van Inlichtingen reeds is aangegeven in paragraaf 2.1 van de Offerteaanvraag is abusievelijk een verkeerde datum opgenomen voor het inleveren van de Offerte. Deze datum dient te zijn 10 september 2012, uur. In de tabel in paragraaf 2.9 is dit wel correct weergegeven. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 4 van 15

5 2 Gestelde vragen Vraag 1: Inschrijver voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de referenties met de uitzondering dat niet aan alle referenties ook een 1 e lijns centrale servicedesk wordt geleverd. In twee gevallen van de drie wordt er 2 e en 3 e lijn helpdesk support geleverd. Wel kan inschrijver uiteraard aan de eis voldoen. Gaat inschrijver akkoord dat 1 referentie wordt opgevoerd waarin 1 e lijn helpdesk wordt geleverd en aan de twee anderen 2 e en 3 e lijn helpdesk support wordt geleverd? Antwoord 1: Nee, deze Eis wordt gehandhaafd. Vraag 2: Mail migratie Waar vandaan dient de omgeving gemigreerd te worden? Antwoord 2: Vanuit de bestaande Microsoft Exchange en 2010-omgeving. Vraag 3: PVE:129/130 In de eisen 129 en 130 wordt uitgegaan van uitrol en installatie van werkstations, welke door Infotheek worden geleverd en geïnstalleerd. Wat verstaat aanbestedende dienst onder "Uitrol" en wat onder "installatie"? Antwoord 3: De uitrol en installatie betreffen activiteiten die noodzakelijk zijn om de werkplekapparatuur te ontsluiten binnen het Quadraamnetwerk en gereed te maken voor gebruik. Na deze activiteiten dient de werkplekapparatuur met alle vereiste functionaliteiten beschikbaar te zijn voor de gebruiker. Dienstverlener levert de image aan welke door Infotheek op het werkplekapparatuur wordt geïnstalleerd. Vraag 4: PVE:132 Inschrijver levert geen werkstations. Kan aanbestedende dienst aangeven waarom het verpakkingsmateriaal afgevoerd te worden? En oude werkstations verwijderd? Antwoord 4: Dit betreft mogelijk verpakkingsmateriaal wat nog niet is afgevoerd. In de regel zal dit beperkt zijn gezien het gestelde in Item 129. De Dienstverlener is verder verantwoordelijk voor het gestelde in Item 132. Het staat de Dienstverlener vrij om dit middels derde partijen te organiseren maar Dienstverlener blijft verantwoordelijk en enig aanspreekpunt voor Opdrachtgever. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 5 van 15

6 Vraag 5: OFA Wijzigingsbeheer 8.5 C1: Inschrijver kan geen informatie vinden over het leveren van de werkplekken. Kan aanbestedende dienst meer informatie verstrekken over deze eis? Antwoord 5: De werkplekapparatuur wordt geleverd door de firma Infotheek. Zie verder hiervoor het gestelde in Item 129. Vraag 6: OFA Wijzigingsbeheer 8.5 C15: Bij het gebruik van Office365 is het niet mogelijk om een mailbox terug te zetten. Hiervoor is het inrichten en beheren van een dedicated mailserver van belang. Hoe wenst aanbestedende dienst hiermee om te gaan? Antwoord 6: Microsoft biedt binnen 365 verschillende mogelijkheden voor het terughalen van verwijderde /mailboxen. Vraag 7: Bijlage E: Financiële daadkracht Wat zijn de minimale financiële eisen? Antwoord 7: Naast het gestelde in Bijlage E zijn er geen aanvullende Eisen. Vraag 8: Bijlage G: Referentie Inschrijver onderkent de eis van aanbestedende dienst tot het hebben van referenties in het onderwijs. Inschrijver is daarbij van mening dat een referentie in het PO van vergelijkbare grote en complexiteit ook representatief is voor de gewenste dienstverlening. Inschrijver wenst daarom voor minimaal 1 referentie de mogelijkheid om ook andere Educatieve instanties op te nemen. Inschrijver wenst hier PO instanties in op te nemen. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord? Antwoord 8: Nee, deze Eis wordt gehandhaafd. Vraag 9: Bijlage G: Referentie Het geëiste aantal werkplekken van 1000 is niet langer representatief voor de genoemde instanties. Met de komst van BYOD zijn deze aantallen sterk afgenomen. Inschrijver wenst dat het minimaal aantal werkplekken om die reden wordt verlaagd naar 500 werkplekken. Of kunnen deze BYOD werkplekken opgevoerd worden als referentie werkplekken? Antwoord 9: Nee, deze Eis wordt gehandhaafd. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 6 van 15

7 Vraag 10: Bijlage P Graag zouden wij per locatie een overzicht wensen van de type verbindingen met bijbehorende snelheden. Antwoord 10: Deze informatie is opgenomen in Bijlage P. Vraag 11: Bijlage P Worden alle locaties gekoppeld bij de AKZO? Kan aanbestedende dienst meer informatie verschaffen over deze locatie? Antwoord 11: Het AKZO Nobel-datacenter is de ontsluiting naar Internet en koppeling naar Candea/Liemers voor het WAN van Quadraam en waar Netlogics een deel van hun apparatuur heeft staan. Via deze apparatuur wordt het Quadraamnetwerk ontsloten op internet. Quadraam zal na Gunning meer informatie over dit datacenter verstrekken. Vraag 12: Bijlage P - Quadraam Netwerk Inventarisatie landschap 1.17.pdf. Bij wie worden de dataverbindingen afgenomen. Welke kosten zijn daar mee gemoeid en welke service niveaus worden afgegeven. Tot wanneer lopen de contracten van de dataverbindingen? Antwoord 12: De WAN-verbindingen worden afgenomen via SSGA en maken derhalve geen onderdeel uit van de gewenste Dienstverlening. De internetontsluiting wordt afgenomen via NDIX B.V. Na Gunning zal aan de Dienstverlener de nodige informatie worden verstrekt om de SPOC-functie afdoende in te kunnen vullen. Vraag 13: Is gebruikmaken van AKZO datacenter vereiste? Antwoord 13: De NDIX, aanwezig in het AKZO Nobel-datacenter, is de ontsluiting naar Internet voor het WAN van Quadraam en daarmee het punt waar de Dienstverlener zijn Dienstverlening dient te koppelen. Quadraam heeft verder geen voorkeur (buiten het gestelde in de Offerteaanvraag) vanuit welk datacenter de Dienstverlener haar Diensten levert. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 7 van 15

8 Vraag 14: bijlage ML Quadraam - Licentie overzicht SLB.xls "Moeten alle licenties die nodig zijn om de gevraagde functionaliteit te bieden zijn opgenomen in de aanbieding? Specifiek: Licenties voor Quarantainenet, UMRA, XAFAX wat zijn dan de aantallen?" Antwoord 14: De Dienstverlener is verantwoordelijk voor het distribueren van de applicaties. Quadraam is verantwoordelijk voor het aanleveren van de applicatielicenties. Vraag 15: Algemeen: Moeten de lijnen en rekencentra hergebruikt worden? Antwoord 15: Ja, zie hiervoor het gestelde in de Offerteaanvraag, specifiek paragraaf Vraag 16: Algemeen: Indien het Serverpark nog courant (blades) is. Kan of mag dit dan hergebruikt worden? Waarop draaien de Blade servers (bijv. Vmware) Antwoord 16: Inschrijver dient een inruilprijs voor de genoemde apparatuur op te geven. Quadraam heeft geen mening noch voorkeur over mogelijk hergebruik van deze apparatuur. Vraag 17: Algemeen: Er wordt van inschrijver verwacht de gehele infrastructuur van de scholen te beheren. Er wordt op sommige locaties gesproken over draadloze voorzieningen. Kan hier meer informatie over verschaft worden in dekking, merken en types? Antwoord 17: Het WLAN is naast het LAN en WAN de verantwoordelijkheid van Quadraam. Vraag 18: PVE 53: kan aanbestedende dienst bevestigen dat het hier alleen het beheren van de centrale licenties van Eis 2 betreft? Antwoord 18: Nee, dit betreft alle licenties. Vraag 19: bijlage MD Websites: Maakt het technisch beheer (het bieden van de hosting) ook deel uit van de aanbieding? Antwoord 19: Ja, dit is correct. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 8 van 15

9 Vraag 20: Bijlage q inschrijver ontvangt graag de leeftijd van apparatuur opnemen in de lijst ten behoeve van het bepalen van de inruil waarde. Antwoord 20: De apparatuur heeft een leeftijd van gemiddeld 2,5 3 jaar. Vraag 21: Bijlage J_Conformiteittabel Wordt er nu ook gebruik gemaakt van een centrale infra? In Bijlage MJ SO - ICT - Tabel Servers SO , staan diverse servers op locaties genoemd, terwijl in Bijlage P - Quadraam Netwerk Inventarisatie landschap 1.17.pdf er juist zware dataverbinding worden weergegeven met gecentraliseerde servers. Werkstations: Antwoord 21: In de huidige omgeving is er sprake van zowel een gecentraliseerde IT (vanuit de serviceorganisatie (SO)) als een gedecentraliseerde IT (met systemen op de verschillende scholen). Vraag 22: "1 standaard systeem? Hoeveel configuraties zijn er? Welk OS draait alles nu op? Dit ivm eis maximale hoeveelheid OS-en." Antwoord 22: Op de werkplek wordt binnen de Arnhemse scholen nog voornamelijk Windows XP ingezet. Bij Candea en Liemers werkt men met Windows 7. Qua type configuratie wordt er gewerkt aan standaardisatie. Een groot deel van de werkplekapparatuur is van het merk Dell, HP, Acer en Toshiba. Daarnaast zijn er nog diverse B-merken in gebruik. Vraag 23: Inleiding pagina 9 van 95, hoofdstuk Quadraam levert zelf de werkplekapparatuur. Gegadigde kan momenteel geen inschatting maken van de diversiteit in systemen en de daaraan verbonden omvang van werkzaamheden betreffende certificering. 1. Kan een gespecificeerde lijst van bestaande hardware aangeleverd worden, waarin tenminste is opgenomen: merk, type, serienummer, type processor, snelheid processor en omvang intern geheugen? 2. Mag gegadigde aannemen dat Quadraam voor nieuw aan te schaffen computers gebruik maakt van zakelijke apparatuur welke geleverd wordt in batches van gelijke configuraties zonder afwijkende onderdelen? Antwoord 23: Er is geen gespecificeerde lijst beschikbaar. Quadraam werkt actief aan het terugdringen van verouderde apparatuur (ouder dan 4 jaar). Nieuw aangeschafte apparatuur in batches is van EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 9 van 15

10 gelijke configuratie. De Inschrijver mag er van uitgaan dat de apparatuur zakelijke apparatuur betreft. Zie ook het antwoord bij vraag 22. Vraag 24: Programma van Eisen algemeen, pagina 38 van 95, Item 5 De ISO norm bevat meerdere aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging: - Beleidsmatig (management) - Organisatorisch (verantwoordelijkheden) - Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen) - Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik) - Fysiek (sloten, brandbeveiliging) - Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures) - Toegangscontrole (password, biometrie) - Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen) - Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen) - Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens) Hoe breed mag de ISO norm geacht worden door te werken wanneer er wordt gesproken over de certificering van het datacenter? Mag gegadigde aannemen dat wanneer wordt gesproken over datacenter, ook de achterliggende netwerkstructuren, de verdere bedrijfsstructuur en meer algemeen de gehele dienstverlening van gegadigde dient te voldoen aan de betreffende ISO norm? Immers, een ISO certificaat is niet in delen op te knippen? Antwoord 24: Item 5 richt zich specifiek op het datacenter. Vraag 25: Programma van Eisen werkplek, pagina 41 van 95, Item 27 Gegadigde is van mening dat de installatie van mediaplayers en bijbehorende plug-ins niet bij eindgebruikers horen. De eindgebruiker zal dan installatie rechten nodig hebben en dat brengt onaanvaardbare risico's met zich mee. Gegadigde stelt daarom voor om vooraf afspraken te maken over welke software en plugins nodig zijn en op welke wijze snelle updates uitgevoerd kunnen worden? Antwoord 25: Deze Eis wordt gehandhaafd. Vraag 26: Programma van Eisen opslag en backup, pagina 44 van 95, Item 74 Quadraam geeft aan dat data van leerlingen zal worden opgeslagen binnen Microsoft (of opvolger Office365 voor Educatie). Met betrekking tot de opslag van privacygevoelige gegevens in een cloudomgeving zoals Microsoft Office365, is al enige tijd een heftige discussie gaande in de politiek. Cloud computing in Europa staat onder druk door een conflict tussen de Verenigde Staten en de EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 10 van 15

11 Europese Unie over privacyrechten van gebruikers van data in Europa. Op grond van de Patriot Act kan de Amerikaanse overheid een vordering doen aan een bedrijf met de hoofdvestiging in de Verenigde Staten om gegevens te leveren. Het betreffende bedrijf moet dan alle gegevens waarover het beschikt of de beschikking kan hebben overdragen, ongeacht waar die data opgeslagen is. Daarbij mag zo'n bedrijf daarover niets zeggen tegen de eigenaar van die data. Microsoft zelf heeft eerder dit jaar aangegeven dat het zich heeft te houden aan de Amerikaanse wet, waaronder de Patriot Act1. In de VS geldt natuurlijk alleen de Amerikaanse wet, net zoals in Europa alleen de Europese wet geldt. De EU heeft geen jurisdictie over de VS (of omgekeerd). Hooguit kan men Amerikaanse bedrijven boetes opleggen omdat die immers de Europese wetten schenden. De Patriot Act kan derhalve EU data en privacy wetgeving overtroeven. Binnen de Verenigde Staten is het niet ongebruikelijk dat bedrijven hun data prijs moeten geven volgens deze terrorismewetgeving. Zo moest het hostingbedrijf van Wikileaks dit jaar haar data afstaan aan een Amerikaanse rechtbank, omdat het bedrijf als een bedreiging wordt gezien2. Bij een puur Europees bedrijf is een dergelijke constructie niet mogelijk. Immers, afstaan van data botst met de eisen van de Europese privacyregels, die alleen toelaten dat bij concrete verdenkingen jegens personen in diens gegevens wordt gesnuffeld. Concreet betekent dit dat een groot aantal data, die (bijvoorbeeld) via Microsoft Office365 wordt opgeslagen, op dit moment niet veilig is. Dit leidt tot juridische problemen voor bedrijven en instellingen binnen de EU. Een Europees bedrijf of Europese instelling dient te allen tijde te garanderen dat persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik. Hiervoor is onlangs een nieuwe EU Data Protection Regulation opgesteld, waarbij sprake is van dwingend recht3. Tevens geldt in Nederland de (zeer strikte) Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wie dus volgens de letter van de wet wil handelen, mag geen persoonsgegevens op servers in de VS, of bij bedrijven waarbij de hoofdvestiging is gelegen in de VS, opslaan, ook niet in een cloudconstructie. Gegadigde wenst derhalve naar aanleiding van deze eis de volgende vragen te stellen: _Is Quadraam zich bewust dat de in eis 74 neergelegde werkwijze (de opslag van data binnen Microsoft (of opvolger Office365 voor Educatie)) indruist tegen Europese en Nederlandse wetgeving gericht op privacy en bescherming van persoonsgegevens? Is Quadraam bereid willens en wetens dit risico te nemen? _Zorgt Quadraam voor een vrijwaring voor gegadigde indien het willens en wetens dit risico neemt? _Hoe verenigt Quadraam het gestelde in eis 5 (wens ISO certificering betreffende informatiebeveiliging) en de opslag van data binnen Microsoft (of opvolger Office365 voor Educatie)? Immers, de hierboven geschetste manier van opslaan druist in tegen de eisen welke zijn neergelegd in een ISO certificaat (met name de verplichting tot conformeren aan bestaande regelgeving)? Antwoord 26: Quadraam is zich bewust van de wetgeving. De toepassing van maakt echter geen direct onderdeel uit van de Dienstverlening. Los van de migratie is de beoogde Dienstverlener niet verantwoordelijk voor het leveren van deze Dienst. Met nadruk wordt gesteld dat het bieden van opslagcapaciteit binnen alleen de persoonlijke data van leerlingen betreft. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 11 van 15

12 Het gestelde in Eis 5 heeft betrekking op de Diensten die door de Dienstverlener vanuit haar datacenter worden geleverd en zoals verder omschreven in het Programma van Eisen. Vraag 27: Programma van Eisen beheer en onderhoud, pagina 47 van 95, Item 113 Beschikt Quadraam over SLA's met de leveranciers van digiborden, netwerkprinters en multifunctionals? Antwoord 27: Voor alle multifunctionals beschikt Quadraam over SLA s. Voor de netwerkprinters geldt dat dit voor een aantal niet het geval is. Het borgen hiervan is en blijft de verantwoordelijkheid van Quadraam. Vraag 28: Programma van Eisen Servicedesk, pagina 52 van 95, Item 152 Het servicevenster is het dagelijkse tijdsinterval waarin de dienstverlening wordt geleverd. Bij eis 152 wordt aangegeven dat het servicevenster is vastgelegd tussen 6:00 en 24:00 op alle dagen. Mag gegadigde er van uitgaan dat het hier gaat om een uitbreiding op het reguliere servicevenster waarop de servicedesk beschikbaar moet zijn maar dan enkel voor storingen op het centrale platform? Wanneer gegadigde er van uit moet gaan dat het servicevenster breder dient te worden gezien, dat wil zeggen van toepassing op de gehele dienstverlening van de servicedesk, dan dient gegadigde binnen deze tijdspanne in de mogelijkheid te zijn gemelde incidenten op te kunnen lossen ten einde te kunnen voldoen aan de vereiste oplostijden zoals beschreven in paragraaf 8.4. Mag gegadigde er van uitgaan dat er gedurende het dan gevraagde servicevenster steeds iemand beschikbaar is op de storingslocatie om in geval van een incident toegang te verlenen tot deze locatie, indien noodzakelijk voor het oplossen van het incident? Antwoord 28: De periode tussen uur en uur geldt inderdaad alleen voor het centrale platform. Vraag 29: Bij de gesloten wensen is niet duidelijk welke bewijsvoering vereist is. Kunt u per wens verduidelijken welke bewijsvoering nodig is? Zie bijvoorbeeld 5, 25, 52, 156, 211, 212, 213 etc. Volstaat bijvoorbeeld louter een schriftelijke verklaring dat wij hieraan voldoen? Antwoord 29: De Inschrijver dient in de conformiteittabel bij de beantwoording van de desbetreffende Wens aan te geven of, en op welke wijze aan het gewenste wordt voldaan. Als er, ter illustratie, bij de beantwoording van Item 25 wordt aangegeven dat de Gebruiker na 30 seconden, maar binnen 45 seconden na inloggen beschikt over alle functionaliteiten dan wordt er een meerwaarde van ,- toegekend. Het is daarmee dus van belang dat de Inschrijver helder antwoord geeft op het gestelde. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 12 van 15

13 Vraag 30: Bij de open wensen dienen beschrijvingen te worden toegevoegd. Geldt hierbij per wens een pagina maximering? Zo neen, hoe gaat u dan een eerlijk vergelijk maken tussen de aangeleverde teksten van alle inschrijvers? Antwoord 30: Er is geen maximum noch minimum voor het beantwoorden van de van toepassing zijnde Items. Beoordeling vindt plaats op basis van kwaliteit, niet op kwantiteit. Zie verder het gestelde in Hoofdstuk 3 van de Offerteaanvraag. Vraag 31: Bij het verwerken van de gevraagde informatie in de Offerteaanvraag IT-dienstverlening voor Quadraam merken wij dat de invulformulieren in bijlages A t/m K alleen een PDF versie beschikbaar zijn, en niet in een bewerkbare Word versie. Kunt u deze op kort termijn alsnog publiceren zodat wij de gegevens kunnen verwerken? Antwoord 31: De Word-versie van de Offerteaanvraag is geplaatst op Vraag 32: Wat zijn voor aanbesteder acceptabele instanties voor verklaring ten aanzien van de 7 verklaringen. Zijn de volgende instanties akkoord: a. Akte van non-failliet Rechtbank Almelo b. Akte van non-failliet Rechtbank Almelo c. Verklaring goed gedrag d. Verklaring goed gedrag e. Verklaring betalingsgedrag -Belastingdienst f. Verklaring betalingsgedrag -Belastingdienst g. Verklaring goed gedrag Tevens, hoe recent moeten deze verklaringen zijn? Antwoord 32: In Hoofdstuk 4 van de Offerteaanvraag is per Item aangegeven welke bewijsstukken en verklaringen dienen te worden aangeleverd en hoe recent deze dienen te zijn. Vraag 33: Wat betreft de SSO vraag (304) een aanvullende vraag: Kan worden aangegeven wie de leveranciers zijn van de pakketten Edocs en inform? (er zijn verschillende pakketten met deze naam op de markt). Antwoord 33: Edocs: digitaal leerlingendossier, Inform: EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 13 van 15

14 Vraag 34: Mogen we een lijst met de adressen van de gebouwen die zijn opgenomen in bijlage MN (Quadraam netwerk inventarisatie landschap 1.17)? Antwoord 34: U kunt deze vinden op de website van Quadraam. Vraag 35: Wat is de functie van de WAN verbinding naar AKZO Nobel? Antwoord 35: Het AKZO Nobel-datacenter is de ontsluiting naar Internet en koppeling naar Candea/Liemers voor het WAN van Quadraam en daarmee het punt waar de Dienstverlener zijn Dienstverlening dient te koppelen. Quadraam heeft verder geen voorkeur (buiten het gestelde in de Offerteaanvraag) vanuit welk datacenter de Dienstverlener haar Diensten levert. Vraag 36: Is de locatie waar alle WAN verbindingen samenkomen (onderaan pagina) een vestiging of een separate locatie? Wat is het huidige adres van deze locatie? Antwoord 36: Dit betreft de locatie waar vanuit de IT in de huidige situatie grotendeels wordt gehost voor de Arnhemse scholen, Groningensingel 1191 te Arnhem. De Liemers en Candea hebben beide een eigen gecentraliseerde IT-omgeving. Vraag 37: Kunt u per onderdeel aangeven wat het minimum en maximum aantal pagina s per onderdeel zijn voor de beantwoording per onderdeel? Zo ja, dan vernemen we graag per onderdeel wat het minimum en maximum aantal pagina s zullen zijn. Antwoord 37: Er is geen maximum noch minimum voor het beantwoorden van de van toepassing zijnde Items. Zie verder het antwoord op vraag 30. EV, Huizen, 31 augustus 2012, versie 1.0 pagina 14 van 15

15

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Cloud computing Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Security & Change Management

Security & Change Management White Paper - Quality as a Service Security & Change Management CeneSam, Februari 2014 Executive Summary CeneSam is ontwikkelaar en leverancier van de software applicatie Quality as a Service. Een SaaS

Nadere informatie

UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP

UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD 2 Utica de Cloud provider 3 Werkplek Online 5 Mail Online 6 Utica Workspace 365 7 VoIP Online 11 Server Online 12 Backup Online

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie