Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten"

Transcriptie

1 Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk

2 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële mrkten, 4e ruk Auteur: Hns Buunk ISBN: Hoewel eze uitgve met zeer veel zorg is smengestel, nvren uteur(s) noh uitgever enige nsprkelijkhei voor she ontstn oor eventuele fouten en/of onvolkomenheen in eze hnleiing.

3 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 3 Hoofstuk 1 Beleggen en e vermogensmrkt Toetsvrgen 1 Een nk verstrekt een nieuw kreiet n een onerneming. Wt vint in it gevl plts? Direte finniering vi e primire mrkt. Direte finniering vi e seunire mrkt. Inirete finniering vi e primire mrkt. Inirete finniering vi e seunire mrkt. 2 Gegeven zijn twee stellingen: I Een neel is een vooreel vn een nominle titel. II Een eposito vn een onerneming ij een nk is een vooreel vn een zkelijke titel. Wt is juist? Stelling II is juist en stelling I is onjuist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 3 Een prtiulier koopt een oligtie vn een nere elegger op e effeteneurs. De oligtie heeft een resterene looptij vn 8 mnen. Dit is een trnstie op e openre gelmrkt. e onerhnse gelmrkt. e openre kpitlmrkt. e onerhnse kpitlmrkt. 4 Gegeven zijn twee stellingen: I Kenmerken voor hyrie finniële titels is t eze kenmerken heen vn erivten en nominle titels. II Een sprtegoe ij een nk is een oekvorering. Wt is juist? Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

4 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 4 5 Gegeven zijn twee stellingen: I Beleggen is het omzetten vn gel in finniële titels, en niet in nere vermogensojeten. II Wreling vn een oligtie is een vorm vn iniret renement. Wt is juist? Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 6 In e eurozone lijkt, tegen e verwhtingen in, t e infltie snel gestegen is en t e werkgelegenhei in e inustrie met enkele proentpunten is toegenomen. Vul in: C.p. wijst e ontwikkeling vn e infltie op een te verwhten...a... vn e kpitlmrktrente en wijst e ontwikkeling vn e werkgelegenhei op een te verwhten...b... vn e kpitlmrktrente. Wt is juist? A = ling B = stijging. A = ling B = ling. A = stijging B = ling. A = stijging B = stijging. 7 De 1-jrs rente in e eurozone ergt 3%. De 1-jrs rente in Austrlië ergt 4%. Volgens e theorie vn e ongeekte interestpriteit verwhten e mrkten kennelijk t e Austrlishe ollr ten opzihte vn e euro over een perioe vn een jr met 1% ppreieert. met 1/4% ppreieert. met 1% epreieert. met 1/4% epreieert. 8 Gegeven zijn vier mogelijke trnsties vn e ECB: I De ECB vershft tijelijk finniële mielen tegen onerpn. II De ECB koopt ontnt eviezen vn e nken en verkoopt ie op termijn weer n e nken. III De ECB verkoopt wreppieren n e nken. IV De ECB leent gel vn e nken en verstrekt e nken rvoor verhnelre shulewijzen, Welk(e) instrument(en) leit/leien tot verkrpping vn e gelmrkt? Alleen I. Alleen III. Alleen III en IV. Alleen I en II. Aemi Servie, Den Hg

5 % Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 5 9 Op 1 mrt verwht e mrkt een gelijklijvene rente. Zols e figuur lt zien, vernert e rentestrutuur tussen 1 mrt en 31 mrt. 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 looptij yielurve 1 mrt yielurve 31 mrt Volgens e figuur verwht e mrkt op 31 mrt t e lnge rente zl gn stijgen. e korte rente zl gn stijgen. e lnge rente zl gn len. e korte rente zl gn len. 10 Gegeven zijn twee stellingen: I De liquiiteitspremie op een finniële titel is hoger nrmte e titel meer liquie is. II De rentestrutuur is norml wnneer e yielurve een len verloop vertoont. Wt is juist? Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 11 Het verhnelen vn een oligtie uitgegeven oor Rnst op e effeteneurs is een trnstie in een nominle titel met het krkter vn een oekvorering op e seunire mrkt. in een zkelijke titel met het krkter vn een effet op e primire mrkt. in een zkelijke titel met het krkter vn een oekvorering op e primire mrkt. in een nominle titel met het krkter vn een effet op e seunire mrkt. Aemi Servie, Den Hg

6 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 6 Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk Binnenlnse rente + verwhte ppreitie innenlnse munt = uitenlnse rente. Rente in Austrlië is 1% hoger n in eurozone: men verwht een ppreitie vn e euro vn 1% (= epreitie vn 1% vn e Austrlishe ollr). 8 In eze gevllen neemt e ks vn e nken f Aemi Servie, Den Hg

7 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 7 Hoofstuk 2 Risio en renement Toetsvrgen 1 Gegeven is e volgene tekst uit Het Finnieele Dgl: De AEX sloot vrijg 1,57% hoger, op 390,92 punten. Volgens een eurshnelr wren er geen opvllene fonsen. TomTom, (+5,3%), ING (+5,2%) en ArelorMittl (+4,2%) ehooren tot e grootste winnrs in e AEX-inex. 'Die stijgen en len ltij wt hrer n e inex', lus e hnelr. Blijkens eze tekst heen e nelen vn TomTom, ING en ArelorMittl een èt kleiner n 1. een èt groter n 1. een elt kleiner n 1. een elt groter n 1. 2 Gegeven zijn twee stellingen: I Als e renementen vn twee eleggingen perfet negtief zijn georreleer, n kn risioreutie woren ereikt ij een keuze vn 50% voor e ene en 50% voor e nere elegging. II Inien e renementen vn twee eleggingen geen smenhng vertonen kn risio- reutie woren ereikt ij een keuze vn 50% voor e ene en 50% voor e nere elegging. Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 3 Gegeven zijn e eleggingsojeten A en B met e volgene verwhte renementen E(R) en e spreiing vn e verwhte renementen σ: A B E(R) 8% 10% σ 12% 11% Over eze twee eleggingsojeten zijn e volgene twee stellingen gegeven: I Alle eleggers zullen, ongeht hun risiovoorkeur, voor elegging B kiezen. II Elke portefeuille smengestel uit eze twee eleggingsojeten is effiiënt. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

8 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 8 4 Gegeven zijn e eleggingsojeten C en D met e volgene verwhte renementen E(R) en e spreiing vn e verwhte renementen σ: C D E(R) 10% 10% σ 10% 12% Over eze twee eleggingsojeten zijn e volgene twee stellingen gegeven: I Alle eleggers zullen, ongeht hun risiovoorkeur, voor elegging D kiezen. II Elke portefeuille smengestel uit eze twee eleggingsojeten heeft een verwht renement vn 10%. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 5 Gegeven zijn twee stellingen: I Diversifitie vn e eleggingsportefeuille leit tot risioreutie, wnneer er sprke is vn een perfete orreltie (smenhng) tussen e mogelijke oprengsten vn e fzonerlijke eleggingsojeten. II Diversifitie implieert e spreiing vn het te eleggen vermogen over meer n één eleggingsojet. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist 6 Een eleggingsojet met een èt vn nul ( β = 0) is theoretish I vrij vn mrktrisio. II vrij vn uniek risio. III vrij vn risio. Wt is juist? Alleen I is juist. Alleen II is juist. Alleen II en III zijn juist. I, II en III zijn lle juist. Aemi Servie, Den Hg

9 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 9 7 Een portefeuille heeft zowel mrktrisio ls uniek risio. De portefeuille wort uitgerei met een fons t een èt gelijk n één kent. Beooreel nu e juisthei vn e volgene twee stellingen. I Er kn geen uitsprk gen woren of het verwhte renement vn e portefeuille lt, stijgt of onverner lijft. II Er kn geen uitsprk gen woren of het reltieve neel vn het unieke risio in het totle risio vn e portefeuille lt, stijgt of onverner lijft. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist 8 Voor e kpitlmrktlijn gelt e volgene vergelijking: E(R) p = 3 + 1,5. σ p Het verwhte renement E(R) vn e mrktportefeuille heeft een stnrevitie σ vn 2. Een elegger streeft een verwht renement vn 5% n en heeft 1 miljoen te eleggen. Wt moet eze elegger in theorie oen? 1 miljoen in e mrktportefeuille eleggen. 1 miljoen risiovrij uitzetten. Risiovrij gel lenen en meer n 1 miljoen in e mrktportefeuille eleggen. 1 miljoen eels in e mrktportefeuille eleggen en eels risiovrij uitzetten. 9 Portefeuille P estt uit e eleggingen A en B. De renementen vn A en B gn in e loop er tij stees meer smenhng vertonen (e orreltieoëffiiënt stijgt). De verwhte renementen en het risio vn A en B lijven in e tij gelijk, evenls het gewiht vn A en B in e portefeuille. Welke vn onerstne uitsprken is nu juist? Het renement op P neemt toe; het risio op P neemt toe. Het renement op P neemt toe; het risio op P neemt f. Het renement op P lijft gelijk; het risio op P neemt f. Het renement op P lijft gelijk; het risio op P neemt toe. Aemi Servie, Den Hg

10 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) Gegeven is e verzmeling portefeuilles A, B, C en D met e volgene kenmerken: Verwht renement A 9 15 B 7 10 C 6 9 D 8 16 Risio Beken is t vn eze 4 portefeuilles er 3 op e effiiënte grenslijn liggen. Welke vn e portefeuilles evint zih uiten e effiiënte grenslijn? A. B. C. D. 11 Gegeven zijn twee stellingen: I Nrmte meer eleggingen in een portefeuille woren opgenomen, neemt.p. het unieke risio vn e portefeuille f. II Wnneer meer eleggingen in een portefeuille woren opgenomen, lijft.p. het mrktrisio vn e portefeuille gelijk. Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

11 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 11 Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk Het verwhte renement vn e mrktportefeuille ergt 3 + 1,5*2 = 6%. De elegger streeft us een renement n t oner het renement vn e mrktportefeuille ligt ij een lger risio n 2. Dit wort ereikt oor eels risiovrij (renement: 3%) en eels in e mrktportefeuille (renement: 6%) te eleggen Aemi Servie, Den Hg

12 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 12 Hoofstuk 3 Nominle titels Toetsvrgen Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Onerneming A heeft een oligtielening uitgegeven met e volgene kenmerken: Aflossing n 20 jr, vervroege flossing mogelijk n 10 jr. Vst renteperentge vn 4%. Coupures vn nominl De volgene stellingen heen etrekking op eze oligtielening: I De oligtie is een perpetuele oligtie. II De oligtie is een zero-oupon-oligtie. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 2 De lening is uitgegeven à pri. Op een epl moment ergt e eurskoers vn e lening 96,4. Wt is er sins e emissietum geeur? De ouponrente is gel. Het effetief renement is gel. De mrktrente is gestegen. De nominle wre is gestegen. 3 Op een epl moment neemt het wntrouwen in Itlinse sttsoligties toe. Tegelijkertij len e risiopremies op erijfsoligties. Wt etekent it.p.? Het ouponrenement op estne erijfsoligties stijgt. Het effetief renement op estne erijfsoligties stijgt en het ouponrenement op nieuw geëmitteere Itlinse sttsoligties stijgt. De koersen vn Itlinse sttsoligties len en het effetief renement op erijfsoligties lt. Het ouponrenement op nieuw geëmitteere Itlinse sttsoligties lt. Aemi Servie, Den Hg

13 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 13 Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Op een epl moment ergt e koers vn e onverteerre oligtie Xerxes NV 87,50. Deze onverteerre oligtie, met een nominle wre vn 1000 en een ouponrente vn 4%, heeft een resterene looptij vn 3 jr. Het te verkrijgen ntl nelen is 31,69. Verer is gegeven: De eurskoers vn het neel Xerxes NV ergt op t moment 7,14. Het effetieve renement op gewone oligties Xerxes NV met een looptij vn 3 jr ergt op t moment 6,22%. 4 Hoeveel ergt e onversiekoers? ,56. 27,61. 5 De volgene twee stellingen heen etrekking op eurskoers en het renement vn e onverteerre oligtie: I De eurskoers vn e onverteerre oligtie wort meer epl oor e oligtiewre n oor e onversiewre. II Het effetieve renement vn e onverteerre oligtie is negtief. Wt is juist?. Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 6 Een oligtie met een nominle wre vn en een ouponrente vn 6% heeft een resterene looptij vn twee jr. Over één jr en over twee jr is rente vershulig en e oligtie wort over twee jr ineens fgelost. Het effetieve renement op e oligtie ergt 5,70%. Hoeveel ergen e Muly urtion (MD) en e moifie urtion (MoD)? MD = 2,00 MoD = 1,96. MD = 1,96 MoD = 2,00. MD = 1,94 MoD = 1,82. MD = 1,82 MoD = 1,94. 7 In het rtingsysteem vn Stnr&Poor's woren eple oligties ls eleggingswrig ('investment gre') eshouw. In welke rtingtegorie(en) vllen e eleggingswrige oligties? Alleen in AAA. Alleen in AAA en AA. Alleen in AAA, AA en A. Alleen in AAA, AA, A en BBB. Aemi Servie, Den Hg

14 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 14 Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Blow-up NV is een prtiuliere onerneming. Blow-up NV geeft op 2 jnuri 2013 een oligtielening uit met e volgene kenmerken: Aflossing n 20 jr Couponrente: 0 Coupures: nominl 1000 Effetief renement ij emissie: 2,92%. 8 Deze oligtie is een nulouponoligtie wrij emissie oner pri pltsvint. een nulouponoligtie wrij emissie à pri pltsvint. een perpetuele lening wrij emissie oner pri pltsvint. een perpetuele lening wrij emissie à pri pltsvint. 9 De volgene stellingen heen etrekking op eze oligtielening op 2 jnuri 2013: I De oligtie vn Blow-up NV is rentegevoeliger n een oligtie met een ouponrente vn 0 en een looptij vn 10 jr. II De oligtie vn Blow-up NV is rentegevoeliger n een oligtie met een looptij vn 20 jr en een ouponrente vn 2,92%. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

15 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 15 Het onerstne gelt voor e rop volgene 3 vrgen. Lumen NV is een prtiuliere onerneming. Lumen NV heeft op 1 jnuri 2014 een oligtielening à pri uitgegeven met e volgene kenmerken: Aflossing n 10 jr. Vst renteperentge vn 5%, renteetling eens per jr. Coupures vn nominl De volgene stellingen heen etrekking op eze oligtielening. I De lening is een ulletlening. II De oligtie is een nominle titel. Wt is juist?: Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 11 Op 1 jnuri 2015 ergt e eurskoers vn e lening 104,7. Wt is er sins e emissietum geeur? De ouponrente is gel. Het effetief renement is gel. De mrktrente is gestegen. De nominle wre is gestegen. 12 De volgene stellingen heen etrekking op eze oligtielening: I De oligtie vn Lumen NV is rentegevoeliger n een qu looptij vergelijkre zero-ouponoligtie. II De oligtie vn Lumen NV is rentegevoeliger n een qu renteperentge vergelijkre oligtie met een looptij vn 20 jr. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

16 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 16 Het onerstne gelt voor e rop volgene 3 vrgen. Op een epl moment ergt e koers vn e onvertile Berenries NV 105,25. Deze onvertile, met een nominle wre vn 1000 en een ouponrente vn 2,75%, heeft een resterene looptij vn 3 jr. Het te verkrijgen ntl nelen is 40,482. Verer is gegeven: De eurskoers vn het neel Berenries NV ergt 17,00. Het renement op gewone oligties Berenries NV met een looptij vn 3 jr ergt 4,25%. 13 Hoeveel ergt het onversie-equivlent? 24,70. 26,00. 17,00. 17, In welke ore vn grootte ligt e oligtiewre? Tussen 940 en 980. Tussen 990 en Tussen 22,50 en 32,50. Tussen 37,50 en 47, In welke ore vn grootte ligt e onversiewre? Tussen 930 en 990. Tussen 990 en Tussen 640 en 720. Tussen 720 en Gegeven zijn e volgene vier oligties. Alle oligties een nominle wre vn Gegeven t het effetief renement op oligtie A 4% ergt. De rentestrutuur voor looptijen vn 0 tot 10 jr is norml. Nm Uitgevene Resteren Couponrente Bijzonerheen Instntie e looptij A Neerlnse stt 10 jr 4% B Neerlnse stt 7 jr 4% C ING Bnk 10 jr 4% htergestel D ING Bnk 10 jr 4% senior Rngshik e oligties nr oplopene eurskoers. Welke volgore is juist? A, B, D, C B, A, D, C. C, D, A, B. C, D, B, A. Aemi Servie, Den Hg

17 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 17 Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk Bij een koers vn 100 is e mrktrente (het effetieve renement) gelijk n e ouponrente. Inien e mrktrente oven e ouponrente ligt, wort een lgere koers vn 100 genoteer /31,69 = 31,56 5 De onversiewre is 31,69*7,14 = 226,26. De oligtiewre is 40/1, /1,0622^ /1,0622^3 = 940,90. Bij een eurskoers lger n 100 ligt het effetieve renement oven 4%. 6 De Muly urtion ergt 1 * 56,23 / 987, * 931,06 / 987,29 = 1,943. De moifie urtion is 1,943 / 1, 067 = 1,821 Zie ook e tel: looptij Effetief renement Rente en flossing Cw rente en flossing Beurskoers 1 6,7% 60,00 56,23 987,29r 2 6,7% 1060,00 931, De koers ligt oven e 100 us ligt het effetief renement oner e 5% ,50/40,482 = 26,00 14 De oligtiewre is e mrktwre (eurskoers) vn een niet-onverteerre oligtie Berenries met een ouponrente vn 2,75% en een resterene looptij vn rie jr. Deze ergt 958,57, zols uit e tel lijkt. Looptij Effetief renement Rente en flossing Contnte wre rente+flossing 1 4,25 27,50 26,38 2 4,25 27,50 25,30 3 4, ,50 906,89 Mrktwre 958,57 15 Dit is e mrktwre vn e onerliggene nelen: 17,00 * 40,482 = 688,19 16 Het effetieve renement op B ligt oner t op A (looptij) het effetieve renement op D ligt oven t op A (emittent, us eiteurenrisio) en het effetieve renement op C ligt oven t op D (eiteurenrisio oor hterstelling). Dus qu effetief renement gelt: B, A, D, C. De volgore vn e eurskoersen is preies omgekeer rn. Aemi Servie, Den Hg

18 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 18 Hoofstuk 4 Anelen Toetsvrgen 1 Een elegger wil vststellen of nelen juist gewreer zijn. Drvoor neemt hij e volgene seurity mrket line ls uitgngspunt: E(R) i = 4,0 + β i. 1,5 In e finniële pers leest e elegger nlyses ie ls volgt zijn smen te vtten: Mrktrisio Verwht renement E(R) Aneel A 1,4 6,1 Aneel B 1 5,0 Aneel C 0,9 5,5 Wt is juist? A is overgewreer en B is overgewreer. C is juist gewreer en A is overgewreer. B is onergewreer en C is onergewreer. B is overgewreer en A is juist gewreer. 2 Wt is een kenmerk vn ertifiten vn nelen? Houers ervn heen reht op een vst renteperentge en wel in voorrng op gewone neelhouers. Deze woren oner nere geruikt ls onstrutie om e zeggenshp vn neelhouers te eperken. Houers ervn heen reht op het nemen vn eple elngrijke eslissingen, zols het emitteren vn nieuwe nelen. Deze woren oner nere geruikt ls onstrutie om e verhnelrhei te eperken. 3 Het neel BAB is ex ivien gegn. BAB NV emitteert nieuwe nelen tegen een emissiekoers vn 70. Elke neelhouer ontvngt per neel een limewijs. Zes limewijzen geven reht op één nieuw neel. Vóór het ex-lim gn heeft het neel BAB een eurskoers vn 80. Het neel BAB gt ex lim en e lims woren op e eurs verhnel. Hoeveel ergt e theoretishe eurskoers vn het neel BAB ex-lim? ,57. 71,43. 70,00. Aemi Servie, Den Hg

19 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 19 4 Het neel AGG NV heeft een eurskoers vn 56 en levert het komen jr een ivien vn 0,56. De eleggers verwhten t het ivien in e toekomst met een vst perentge, en wel 5% per jr, zl groeien. Wel renement eisen e eleggers theoretish op het neel AGG? 6,0%. 1,0%. 10,0%. 8,0%. 5 Gegeven zijn twee stellingen etreffene het NSC (Nouvelle Système e Cottion): I Het NSC is een orergereven systeem. II In het NSC is voor elk eursfons e nstelling vn een nimteur verpliht. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

20 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 20 Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Vn e eursgenoteere onerneming Firenze NV is e volgene lns gegeven: Deet ( euro) Creit ( euro) Vste tiv Eigen vermogen Mterieel Anelen 80 Terreinen 24 Reserves 22 Geouwen 66 Mhines 44 Vlottene tiv Vreem vermogen Voorren 30 Hypotheek 61 Deiteuren 45 Rekening ournt nk 35 Liquie mielen 12 Creiteuren 23 Totl 221 Totl 221 Firenze NV heeft e volgene (vereenvouige) resulttenrekening: ( euro) Omzet 447 Kosten 413 Berijfsresultt 34 Interest 4,8 Belsting 7,3 Winst n elsting 21,9 De eurskoers vn het neel Firenze NV ergt 12,85. Firenze NV heeft 16 miljoen nelen uitgegeven en keert 40% vn e netto winst ls ivien uit n e neelhouers. 6 Hoeveel ergen e koers-winstverhouing (KW) en het ivienrenement (Dr)? KW = 7,04 Dr = 10,65%. KW = 7,04 Dr = 4,26%. KW = 9,39 Dr = 10,65%. KW = 9,39 Dr = 4,26%. 7 Wt is juist? De urrent rtio ehoort tot e liquiiteitsrtio's en ergt 0,98. De urrent rtio ehoort tot e solviliteitsrtio's en ergt 0,98. De urrent rtio ehoort tot e liquiiteitsrtio's en ergt 1,50. De urrent rtio ehoort tot e solviliteitsrtio's en ergt 1,50. Aemi Servie, Den Hg

21 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 21 8 Belegger A hnteert e strtegie vn het groeieleggen. Wt is kenmerken voor e nelen ie A kiest? Reltief hoge koers-shflow rtio, reltief hoog ivienrenement. Reltief lge koers-shflow rtio, reltief hoog ivienrenement. Reltief hoge koers-shflow rtio, reltief lg ivienrenement. Reltief lge koers-shflow rtio, reltief lg ivienrenement. 9 Wt is een kenmerk vn ertifiten vn nelen? Houers ervn heen reht op een vst renteperentge en wel in voorrng op gewone neelhouers. Deze woren oner nere geruikt ls onstrutie om e zeggenshp vn neelhouers te eperken. Houers ervn heen reht op het nemen vn eple elngrijke eslissingen, zols het emitteren vn nieuwe nelen. Deze woren oner nere geruikt ls onstrutie om e verhnelrhei te eperken. 10 Gegeven zijn twee stellingen: I Wnneer A een limietorer geeft voor e koop vn een neel, weet A zeker t e orer is uitgevoer zor een notering oven e kooplimiet tot stn is gekomen. II In e AEX-inex zijn twee keer zoveel nelen opgenomen ls in e Mikp-inex. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 11 Voor het neel AGG NV gelt t e eleggers een renement vn 7% per jr eisen. Op het neel is gisteren een ivien vn 1,45 uitgekeer. Verwht wort t het ivien in e toekomst stiel zl lijven. De eurskoers vn het neel AGG is vng 15,15. De theoretishe eurskoers vn het neel AGG ergt volgens het ivienwreringsmoel 10,15 en het neel is onergewreer. 10,15 en het neel is overgewreer. 20,71 en het neel is onergewreer. 20,71 en het neel is overgewreer. Aemi Servie, Den Hg

22 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 22 Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Vn het erijf Sorpio NV is e volgene lns gegeven: Ativ (mln. euro) Vste tiv Pssiv (mln. euro) Eigen vermogen Mterieel Anelenkpitl 80 Terreinen 33 Reserves 22 Geouwen 45 Mhines 80 Finnieel Vreem vermogen Deelnemingen Vlottene tiv Hypotheek Oligtielening Voorren 33 Bnk 40 Deiteuren 40 Creiteuren 51 Effeten Liquie mielen 12 Totl 243 Totl 243 Sorpio NV heeft e volgene (vereenvouige) resulttenrekening: (mln. euro) Omzet 51,400 -Kostprijs vn e 41,400 omzet Bruto omzetresultt 10,000 Berijfsresultt 10,000 Interest 4,500 Winst voor elsting 5,500 Belsting 1,375 Winst n elsting 4,125 Sorpio NV heeft nelen uitgegeven en hnteert een py-out rtio vn 60%. De gemiele eurskoers vn het neel Sorpio ws over het verslgjr Hoeveel ergen e rentiliteit vn het totle vermogen (RTV) en e rentiliteit vn het eigen vermogen (REV)? RTV = 2,3% REV = 5,4%. RTV = 2,3% REV = 4,0%. RTV = 4,1% REV = 5,4%. RTV = 4,1% REV = 4,0%. 13 Hoeveel ergen e winst per neel en het ivienrenement? Winst per neel = 0,26 Divienrenement = 1,55%. Winst per neel = 0,26 Divienrenement = 2,58%. Winst per neel = 0,34 Divienrenement = 1,55%. Winst per neel = 0,34 Divienrenement = 2,58%. Aemi Servie, Den Hg

23 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) Een elegger volgt e strtegie vn het inexeleggen. In welk gevl moet eze elegger trnsties oen? Wnneer het ivienrenement vn e inex oner e norm zkt. Wnneer e koers-winst rtio vn e inex oven e norm stijgt. Wnneer e smenstelling vn e inex vernert. Wnneer e wre vn e inex oner e norm zkt. 15 Gegeven zijn e volgene stellingen: I Het hnelssysteem vn Euronext Amsterm NSC (Nouvelle Système e Cottion) is een orergereven systeem. II Het estueren vn e werelhnel en e wisselkoersen ehoort tot e funmentele nlyse. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 16 Gegeven zijn twee stellingen: I Een eheerspreferent neel wort ook een prioriteitsneel genoem. II Certifiten vn nelen woren geruikt ls onstrutie om e zeggenshp vn neelhouers te eperken. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 17 Voor het neel AGG NV gelt t e eleggers een renement vn 10% eisen. Verer gelt: over één, twee en rie jr wort een ivien uitgekeer vn 1,25; over rie jr ergt e netto winst per neel 2,00; over rie jr ergt e gemiele koers-winstrtio in e erijfstk 8; e horizonwre wort ereken op sis vn e koers-winstrtio Wt is e theoretishe eurskoers vn het neel AGG ij een wreringshorizon vn rie jr? 13,16. 12,50. 15,13. 12,02. Aemi Servie, Den Hg

24 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) Gegeven zijn twee stellingen etreffene het hnelssysteem op e Optieeurs vn Euronext Amsterm: I Op e eurs voeren rokers e orers uit. II Per fons zijn er meerere mrket mkers ie oorlopen quotes fgeven. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

25 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 25 Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk 4 1 Onerstne tel lt e renementen volgens e seurity mrket line zien: Bèt E(R) 1,4 6,1 1 5,5 0,9 5,35 B geeft een lger renement n op gron vn het mrkrisio (èt) verwht mg woren en is us overgewreer (te uur); ij C ligt t omgekeer, us C is onergewreer. 2 3 De theoretishe wre vn e lim ergt: (Beurskoers ivien emissiekoers) / (ntl lims + 1) = 10 / 7 = 1,43. De theoretishe eurskoers vn het neel ergt us 80,00 1,43 = 78,57. Of: emissiekoers + wre 6 lims: * 1,43 = 78, = 0,56 / (r - 0,05) us r = 0, De winst per neel ergt 21,9 mln / 16 mln = 1,37, us wort 0,4 * 1,37 = 0,55 n ivien uitgekeer. De KW ergt rmee 12,85 / 1,37 = 9,39% en het Dr ergt 0,55 / 12,85 = 4,26%. 7 De urrent rtio is een liquiiteitsrtio; e rtio is geefinieer ls: vlottene tiv / kort vreem vermogen en heeft ij Firenze een wre vn 87 / ( ) = 1, De theoretishe eurskoers ergt 1,45 / 0,07 = 20,71. De feitelijke eurskoers is lger, us het neel is onergewreer. 12 RTV = / = 4,1%; REV = / = 4,0%. 13 Winst per neel: / = 0,26; ivienrenement ij py-out rtio vn 60%: 0,6 * 0,26 / 10 = 1,55% De horizonwre over rie jr ergt 8 * 2 = 16. De theoretishe eurskoers is e som vn e ontnte wren vn e ivienen en vn e horizonwre ij een isontovoet vn 10%. Uit onerstne tel lijkt t eze theoretishe eurskoers 15,13 ergt. jr erg CW Divien 1 1,25 1, ,25 1, ,25 0, Horizonwre ,02104 Beurskoers 15,13 18 Aemi Servie, Den Hg

26 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 26 Hoofstuk 5 Derivten Toetsvrgen 1 Welke vn e onerstne finniële titels zijn gestrutureere prouten? Wrrnts en grntieertifiten. Opties en turo s. Turo s en grntieertifiten. Futures en wrrnts. 2 Gegeven zijn twee stellingen: I De elt is, vereenvouig weergegeven, e vernering in e prijs vn e onerliggene wre geeel oor e vernering in e optiepremie. II Hoe meer e optie out of the money is, es te ihter ligt e elt ij 1. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

27 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 27 Het onerstne gelt voor e rop volgene 3 vrgen. De volgene eurskoersen zijn gegeven: Opties OAK Series Uitoefenprijs Optiepremie Cll Okt Okt Okt Okt 37,50 40,00 42,50 45,00 3,90 1,90 0,80 0,30 De eurskoers vn het neel OAK ergt 40,65. Een elegger kiest voor een eple optiestrtegie. Hij verriht rtoe gelijktijig een openingskoop vn e ll okt 40,00 en een openingsverkoop vn e ll okt 45,00. 3 Welke optiestrtegie is it? Prie ll spre. Strle. Strngle. Synthetishe future. 4 Wt is juist omtrent e mximl te ehlen winst (W) en het mximl te ehlen verlies (V) per neel op e expirtietum? W is oneperkt V is oneperkt. W is oneperkt V = 1,60. W = 3,40 V is oneperkt. W = 3,40 V = 1,60. 5 Op e expirtietum noteert het neel OAK 42. Wt is n het resultt (per neel) op e positie? Een winst vn 0,40. Een verlies vn 0,40. Een winst vn 2,00. Een verlies vn 2,00. 6 Gegeven is een put-optie op het neel OAK. Wt geeurt er.p. met e premie vn eze put-optie in e onerstne situties? Toenme vn e voltiliteit vn eurskoers OAK Premie lt Premie lt Premie stijgt Premie stijgt Stijging vn eurskoers OAK premie lt premie stijgt premie lt premie stijgt Aemi Servie, Den Hg

28 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 28 7 Een turo short op het neel OAK is een omintie vn: een gekoht neel OAK en een ontvngen lening. een gekoht neel OAK en een uitgezet eposito. een verkoht neel OAK en een ontvngen lening. een verkoht neel OAK en een uitgezet eposito. 8 Een nk heeft een reverse exhngele uitgegeven ie omzetr is in nelen OAK. De nk heeft hieroor rehten en/of plihten ten nzien vn e nelen OAK. Die rehten en/of plihten vn e nk komen overeen met ie vn e koper vn een ll-optie OAK. e shrijver vn een ll-optie OAK. e koper vn een put-optie OAK. e shrijver vn een put-optie OAK. Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. De volgene eurskoersen zijn gegeven: Opties OAK Series Uitoefenprijs Slotkoers Cll Apr Apr Apr Put Apr Apr Apr 25,00 30,00 35,00 25,00 30,00 35,00 4,65 2,50 0,20 1,00 3,50 6,50 De eurskoers vn het neel OAK ergt 28,15. Een elegger kiest voor een eple optiestrtegie. Hij verriht rtoe gelijktijig een openingskoop vn e ll pr 30,00 en een openingskoop vn e put pr 30,00. 9 Welke optiestrtegie is it en op welke koersverwhting is eze geseer? Strle grote flututies in eurskoers neel OAK. Strle eperkte flututies in eurskoers neel OAK. Synthetishe short grote flututies in eurskoers neel OAK. Synthetishe short eperkte flututies in eurskoers neel OAK. 10 Bij welke eurskoers vn het neel OAK levert eze optiestrtegie ij uitoefening winst op? Beurskoers > 36 en eurskoers < > Beurskoers > 24. Beurskoers > 31. Beurskoers < 29. Aemi Servie, Den Hg

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9 Auteur: Roert Westr isn: 978-90-01-81419-9 www.rehtvoororgnisties.noorhoff.nl 2012 Noorhoff Uitgevers v Hoofstuk 5 5.1 De nere l ehnele hoofstukken uit it oek ie ook vn toepssing zijn op e nv en op e v

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Ajokt Rekenen Breuken Breuken groep Colofon Vormgeving Ziner, Utreht omslg Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners, Wolveg ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen.

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Cijferen Optellen, rekken en vermenigvuligen Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs,

Nadere informatie

VOORTPLANTING BIJ DE MENS

VOORTPLANTING BIJ DE MENS VOORTPLANTING BIJ DE MENS Vruhtrhei O: 5/ Lees het krntenrtikel Onvruhtrhei stijgt. Bentwoor rn e vrgen. Afeeling 5/ Het ntl ehtpren met klhten over onvruhtrhei neemt toe. Welke twee oorzken noemt het

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken Ajokt Hoofrekenen Grote getllen Rekenen Hoofrekenen groep 8 Optellen, ftrekken, vermenigvuligen en elen Colofon Vormgeving Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Ziner, Utreht omslg Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners,

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook.

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook. 1 Elektriiteit Elektrishe shkelingen en energiegeruik Hvo Uitwerkingen sisoek 11 INTRODUCTIE 1 [W] Sluipgeruik vn elektrishe pprten 2 [W] Spnningsronnen 3 [W] Experiment: Sttishe elektriiteit 4 Wr of niet

Nadere informatie

UNIM-Polis Langlopende verzekering PASSAR 0804 0806

UNIM-Polis Langlopende verzekering PASSAR 0804 0806 UNIM-Polis Lnglopene verzekering PASSAR 0804 0806 Algemene voorwren De oor e verzekeringnemer en e verzekere n AXA verstrekte opgven en gene verklringen, vormen e gronslg vn e verzekering en woren geht

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Boom Uitgevers Amsterm 2017 9789024406234 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 9789024406234 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels en

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

JOB-monitor 2014 Vragenlijst

JOB-monitor 2014 Vragenlijst JOB-monitor 2014 Vrgenlijst (n testen met mo-stuenten) JOB in smenwerking met ReserhNe 2013 JOB. Geen vn e mterilen ie onereel uitmken vn e JOB-monitor 2014 mogen zoner voorfgne shriftelijke toestemming

Nadere informatie

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen).

j. géén relatie: 4 en 5 zijn geen geordende paren (ook geen geordende ééntallen). inire reltie mg leeg zijn!) g. inire reltie (= een verzmeling georene pren). mogelijke Crtesishe prouten zijn: IN IN, IN IR, IR IN, IR IR,(uitleg: een inire reltie mg leeg zijn! En e lege verzmeling is

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7 Cijferen Mix Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep 7 Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs, Beroepsonerwijs en Volwsseneneutie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren Vn woor tot tekst Antwoorformulier Bij het onereel Argumenteren 1 Wt is het impliiete (verzwegen) rgument in onerstne reeneringen? Iemn ie jrenlng een positie heeft geh met veel evoegheen en invloe kn

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.1.4 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus 1.1.4 Ziektegerg Cursusoörintoren r. M. Klein en r. E.H. Collette Oefentoets: 28 vrgen met ntwooren 1 Met e term noieptie wort eoel. het

Nadere informatie

Route H. Deze route start achter de grote volière.

Route H. Deze route start achter de grote volière. Route H 1 Deze route strt hter e grote volière. Uilen Uilen zijn roofvogels ie 's nhts jgen. Hun ogen kunnen vn het minste liht nog geruik mken. De slgpennen heen een frnjehtige uitenrn. Welk vooreel heen

Nadere informatie

Appendix Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen

Appendix Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Appenix Bsiskennis Boekhouen Uitwerkingen De Neerlnse Assoitie voor Prktijkexmens ( e Assoitie ) orgniseert twee keer per jr exmens voor het in ons ln erkene Prktijkiplom Boekhouen (PDB). Voor het ehlen

Nadere informatie

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?.

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?. ERFELIJKHEID 1 N i e t l l e m l h e t z e l f e 2 G e n o t y p e e n f e n o t y p e O: 17/1 Hoe komt het t elk orgnisme eple kenmerken heeft? O: 17/2 Wr ligt e informtie voor lle erfelijke kenmerken

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01

MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01 MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01 Voorwren Artikel 1. Definities Motorrijtuig Oner motorrijtuig wort verstn: 1 het in e polis omshreven motorrijtuig; 2 een ner gelijksoortig motorrijtuig t het su 1 vermele

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Tentamen Schakeltechniek

Tentamen Schakeltechniek Fulteit Elektrotehniek - Cpiteitsgroep ICS Tentmen Shkeltehniek Vkoe 5A, 3 novemer 2, 9:u-2:u hternm : voorletters : ientiteitsnummer : opleiing : Tijens it tentmen is het geruik vn rekenmhine of omputer

Nadere informatie

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de

Welke keuzes heb je op de verschillende beslismomenten? Benoem de fasen, toestanden, beslissingen en de 2009 I 2008 I 2007 I 2006 II Opgve 1 R vn fortuin Z.Eiler verkoopt een boot Sjonnie verkoopt een uto Jn brengt pkjes ron in e bergen Benoem e fsen, toestnen en e beslissingen in bovenstne formulering.

Nadere informatie

3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen VWO 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv CONCEPTVERSIE Pagina 1 van 25

3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen VWO 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv CONCEPTVERSIE Pagina 1 van 25 3 Mterilen Eigenshppen en eeltjesmoellen VWO Uitwerkingen sisoek 31 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Stoffen en wrmte 2 [W] Voorkennistest 1 Wr 2 Niet wr: Een zuivere stof estt (meestl) niet uit moleulen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 2 vwo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Statistiek voor de beroepspraktijk

Statistiek voor de beroepspraktijk Sttistiek voor e eroepsprktijk Rekenregels In een pr prgrfen stn ter verfrissing vn het geheugen e elngrijkste rekenregels vermel. Deze regels zijn miniml enoig om e formules en e oefeningen in het oek

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Wiskunde B voor 4/5 havo

Wiskunde B voor 4/5 havo Wiskune B voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Op fshot gezge rukvste kisoltieplt vn steenwol met veretere elooprheispresttie. Geïntegreere hre toplg oor geptenteere Dul Density proutietehnologie. TOEPASSING Turox Afshot toepsr

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Personen

Privé Pakket - Categorie Personen Privé Pkket Ctegorie Personen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekeringen uit e tegorie Personen vn het Privé Pkket. De tegorie Personen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen nsprkelijkhei

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

Woonhuisverzekering WH06

Woonhuisverzekering WH06 Woonhuisverzekering WH06 Algemene voorwren De oor verzekeringnemer n verzekerr verstrekte inlihtingen, in welke vorm n ook, zijn e gronslg vn e verzekeringsovereenkomst en woren geht rmee een geheel te

Nadere informatie

9 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Arbeid, energie en vermogen vwo 9.1 INTRODUCTIE. = g 9,8 0,9. 9.2 ENERGIE VOOR BEWEGEN

9 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Arbeid, energie en vermogen vwo 9.1 INTRODUCTIE. = g 9,8 0,9. 9.2 ENERGIE VOOR BEWEGEN 9 Sport en verkeer Arei, energie en vermogen vwo Uitwerkingen sisoek 9.1 INTRODUCTIE 1 [W] Voorkennistest 2 De snelhei is onstnt, e resulterene krht is nul, us e luhtweerstn is even groot ls e zwrtekrht.

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Opgaven. Terugkoppeling. Antwoorden op de vragen. Context van informatica

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Opgaven. Terugkoppeling. Antwoorden op de vragen. Context van informatica Inhou eintoets Context vn informti Eintoets Opgven Terugkoppeling Antwooren op e vrgen 142 Eintoets Eintoets De eintoets is eoel ls grmeter om te eplen of u klr ent voor het tentmen. Drvoor is het essentieel

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

K4 Menselijk lichaam. Uitwerkingen basisboek. Gezond sporten havo K4.1 INTRODUCTIE. = 11,1 m/s 3,6 F w,l = k v 2 = 0,23 11,1 2 = 28 N.

K4 Menselijk lichaam. Uitwerkingen basisboek. Gezond sporten havo K4.1 INTRODUCTIE. = 11,1 m/s 3,6 F w,l = k v 2 = 0,23 11,1 2 = 28 N. K4 Menselijk lihm Gezon sporten hvo Uitwerkingen sisoek K4.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Meten n je lihm 2 [W] Het menselijk lihm in e ntuurkune 3 [W] Experiment: Krht, snelhei en spieren 4 [W] Voorkennistest

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

11.1 Straling van sterren

11.1 Straling van sterren . Straling van sterren Opgave a De afstan ie het liht in een jaar aflegt, ereken je met e formule voor e snelhei. Geruik hierij e nauwkeurige waare voor e omlooptij van e aare om e in BINAS tael. s = v

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

= 152 W. De warmtestroom door de plaat

= 152 W. De warmtestroom door de plaat K2 Biofysi Gezon sporten vwo Uitwerkingen sisoek K2.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Meten n je lihm 2 [W] Het menselijk lihm in e ntuurkune 3 [W] Experiment: Krht, snelhei en spieren 4 [W] Voorkennistest

Nadere informatie

Rekenrijk. F-schrift. Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. Derde editie. Noordhoff Uitgevers

Rekenrijk. F-schrift. Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. Derde editie. Noordhoff Uitgevers Reken-wiskunemethoe voor het sisonerwijs Rekenrijk F-schrift Dere eie 8 uteurs Ceciel Borghouts Arlette Buter Ans Veltmn einuteur Ko Bzen Noorhoff Uitgevers 12 13 23 34 46 3 Les 1 1 Hoeveel punten hlt

Nadere informatie

Praktisch registratie- en successierecht basisbeginselen

Praktisch registratie- en successierecht basisbeginselen Prktish registrtie- en suessiereht siseginselen Registrtiereht: oefeningen Deel 1 Inleiing Oner toepssing vn welke wetgeving zl e kte in e volgene gevllen geregistreer woren? 1 Bij kte verleen voor een

Nadere informatie

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom Oefentoets met ntwooren Cursus Cursusoörintor CAT B2.2.3 0708 / Cursusfhnkelijke toets B2.2.3 0708 Ouer woren prof. r. M.W. Rie / Drs. A.A. Meioom 1 Wrn kn e toenemene prevlentie vn hronishe ziekten ij

Nadere informatie

Diagonaalvlakken. Verkennen. Uitleg. Opgave 1

Diagonaalvlakken. Verkennen. Uitleg. Opgave 1 Wiskune eerste fse HAVO/VWO Meten en tekenen Ruimtelijke figuren Digonlvlkken Verkennen Opgve 1 Hier zie je pkjes Choomel. Neem n t elk vn ie pkjes e vorm heeft vn een lk vn 5,5 m ij 4,0 m ij 9,5 m. Er

Nadere informatie

Rekenrijk. F-schrift Antwoordenboek. Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. Derde editie. Noordhoff Uitgevers

Rekenrijk. F-schrift Antwoordenboek. Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs. Derde editie. Noordhoff Uitgevers Reken-wiskunemethoe voor het sisonerwijs Rekenrijk F-schrift Antwoorenoek Dere eie 8 uteurs Ceciel Borghouts Arlette Buter Ans Veltmn einuteur Ko Bzen Noorhoff Uitgevers 2 2 4 46 Les Hoeveel punten hlt

Nadere informatie

C 2. blok 1. Reken snel en goed. M remediëring bij toetsopgave 1. naam... Reken uit het hoofd. d 18 : 6 = = x 7 = 14.

C 2. blok 1. Reken snel en goed. M remediëring bij toetsopgave 1. naam... Reken uit het hoofd. d 18 : 6 = = x 7 = 14. lok M remeiëring ij toetsopgve Reken snel en goe nm... C Reken uit het hoof. 0 + 0 = _ 70 60 0 = _ 0 x 7 = _ 7 8 : 6 = _ 0 + 5 = _ 75 65 0 = _ 5 x 7 = _ 6 : 6 = _ 6 0 + 0 = _ 70 60 0 = _ 0 x 7 = _ 8 :

Nadere informatie

Niet waar: Ook glanzende oppervlakken zoals een glimmende auto kunnen als spiegel gebruikt worden.

Niet waar: Ook glanzende oppervlakken zoals een glimmende auto kunnen als spiegel gebruikt worden. K1 Opti Lihteelen Hvo Uitwerkingen sisoek K1.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Spiegels en spiegeleelen 2 [W] Voorkennistest 3 Wr of niet wr? e f Wr Niet wr: Ook glnzene oppervlkken zols een glimmene uto

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

CAT 1.1.4 / Cursusafhankelijke toets

CAT 1.1.4 / Cursusafhankelijke toets VUm-omps toetsing Toets CAT 1.1.4 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursusoörintor Toetsoe Stuiejr/ fse Gelegenhei Cursus 1.1.4 Ziektegerg Dr. M. Klein / Dr. J. Huismn CAT114T/09-01-2006 Eerste jr/ Bhelor

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0

Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0 CARDANO S METHODE (oor ng. P.H. Stkker) Olossen vn een vergeljkng vn e vorm x x x 0 Verse: 8 fe. 00 PDF rete wt fftor trl verson www.fftor.om LET OP ER ZULLEN NOG ENKELE VOORBEELDEN LATER WORDEN TOEGEVOEGD

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Opstap Veranen O- Grafiek A hoort ij kaars. Grafiek B hoort ij kaars. Grafiek C hoort ij kaars. O-a O-a u in uren Bij u, is l 7 want, 7. Zie opraht O-. Na vier uur ranen zijn e kaarsen even lang. Bij eie

Nadere informatie

Keuringsformulier Januari 2010

Keuringsformulier Januari 2010 Keuringsformulier Jnuri 2010 Legl & Generl Neerln Levensverzekering Mtshppij N.V. Postus 4 1200 AA Hilversum / Lpersvel 68 1213 VB Hilversum Telefoon (035) 6252525 / Fx (035) 6252503 / www.lng.nl Keuringsformulier

Nadere informatie

7 Muziek en telecommunicatie

7 Muziek en telecommunicatie 7 Muziek en teleommunitie Trillingen en golven vwo Uitwerkingen sisoek 7.1 INTRODUCTIE 1 [W] Hoe kun je tij meten met trillingen? 2 [W] Experiment: Registrtie vn gelui 3 [W] Voorkennistest 4 In 120 ms

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

Antwoorden 4 havo 3 Stedelijke gebieden

Antwoorden 4 havo 3 Stedelijke gebieden Antwooren 4 hvo 3 Steelijke geieen 1 Free runners run free 1 2 Eigen ntwoor. Er is nu een sportshool. Er is geen etlge, us voor winkel is het niet erg geshikt. Een iosoop of fé kn ook, het is een ijzonere

Nadere informatie

les 1 1 Hoeveel kost de vakantie? 2 Hoe rekenen de kinderen? 3 Reken uit 4 Van verhaal naar rekentaal Hoe reken je? Ntumba cijferen Marit kolomsgewijs

les 1 1 Hoeveel kost de vakantie? 2 Hoe rekenen de kinderen? 3 Reken uit 4 Van verhaal naar rekentaal Hoe reken je? Ntumba cijferen Marit kolomsgewijs 3 les 1 ijferen vermenigvuligen 1 Hoeveel kost e vkntie? Hoe reken je? 2 Hoe rekenen e kineren? Mrit kolomsgewijs Sjk kolomsgewijs 5 3 8 7 7 500 3 5 0 0 7 30 2 1 0 7 8 5 6 3 7 6 6 5 3 8 7 7 8 56 7 30 2

Nadere informatie

Blok 3 - Vaardigheden

Blok 3 - Vaardigheden Moerne wiskune 9e eitie Havo A eel Blok 3 - Vaarigheen lazije 19 1a 1, 3 3000 = 8900 = 8310, 0, 07 000000 = 8000 = 810, 300 1700 = 6870000 = 6910, 8 0, 000 0, 007 = 0, 000001 = 1, 10 6 e 6344, 1 781, 98

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

GETALLENLEER 4 Rekenregels van machten

GETALLENLEER 4 Rekenregels van machten GETALLENLEER 4 Rekenregels vn mhten G18 Mhten vermenigvuligen en elen 106 G19 Een mht tot een mht verheen 110 G0 Een prout en een quotiënt tot een mht verheen 111 G1 Rekenregels vn mhten noteren in symolen

Nadere informatie

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1.

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1. Route ush, eel 1 e route vn e ush strt ij e ingng. Je kunt onerstn krtje geruiken. egin ij nr 1. 1 Tropische plnten In het tropisch regenwou heen plnten het soms zwr te veruren. Veel plnten ezitten giftige

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Verhaaltjessommen. Verhaaltjessommen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Verhaaltjessommen. Verhaaltjessommen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Verhltjessommen Ajokt Colofon Rekenen Verhltjessommen groep 8 Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs, Beroepsonerwijs en

Nadere informatie

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten 1. Wat is e efinitie van een organisatiestrutuur? a. De taakomshrijving van afelingen en meewerkers, alsmee e ingeouwe ommuniatiekanalen waaroor afelingen en meewerkers met elkaar in verining staan.. Een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

C 1 C 2 C 3 C 4. les 1 en 2. 2 blok 5. Reken uit. a. Maak sommen bij de plaatjes. Reken ze uit op een blaadje.

C 1 C 2 C 3 C 4. les 1 en 2. 2 blok 5. Reken uit. a. Maak sommen bij de plaatjes. Reken ze uit op een blaadje. lok les en C 7 7 9 6 8 7 9 0 6 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 7 8 8 C Mk sommen ij e pltjes. Reken ze uit op een lje. Het p is m ree en 6 m lng. De som is 6 m = m. Een gls limone kost,. De som is,

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel Turf het ntl fouten en zet de resultten in een tel. Vlmingen Nederlnders resultt ntl resultt ntl 9 9 en nder tlstelsel U Ontijfer de volgende hiërogliefen met ehulp vn het overziht op p. in het leerwerkoek.........................

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie