Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten"

Transcriptie

1 Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk

2 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële mrkten, 4e ruk Auteur: Hns Buunk ISBN: Hoewel eze uitgve met zeer veel zorg is smengestel, nvren uteur(s) noh uitgever enige nsprkelijkhei voor she ontstn oor eventuele fouten en/of onvolkomenheen in eze hnleiing.

3 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 3 Hoofstuk 1 Beleggen en e vermogensmrkt Toetsvrgen 1 Een nk verstrekt een nieuw kreiet n een onerneming. Wt vint in it gevl plts? Direte finniering vi e primire mrkt. Direte finniering vi e seunire mrkt. Inirete finniering vi e primire mrkt. Inirete finniering vi e seunire mrkt. 2 Gegeven zijn twee stellingen: I Een neel is een vooreel vn een nominle titel. II Een eposito vn een onerneming ij een nk is een vooreel vn een zkelijke titel. Wt is juist? Stelling II is juist en stelling I is onjuist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 3 Een prtiulier koopt een oligtie vn een nere elegger op e effeteneurs. De oligtie heeft een resterene looptij vn 8 mnen. Dit is een trnstie op e openre gelmrkt. e onerhnse gelmrkt. e openre kpitlmrkt. e onerhnse kpitlmrkt. 4 Gegeven zijn twee stellingen: I Kenmerken voor hyrie finniële titels is t eze kenmerken heen vn erivten en nominle titels. II Een sprtegoe ij een nk is een oekvorering. Wt is juist? Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

4 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 4 5 Gegeven zijn twee stellingen: I Beleggen is het omzetten vn gel in finniële titels, en niet in nere vermogensojeten. II Wreling vn een oligtie is een vorm vn iniret renement. Wt is juist? Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 6 In e eurozone lijkt, tegen e verwhtingen in, t e infltie snel gestegen is en t e werkgelegenhei in e inustrie met enkele proentpunten is toegenomen. Vul in: C.p. wijst e ontwikkeling vn e infltie op een te verwhten...a... vn e kpitlmrktrente en wijst e ontwikkeling vn e werkgelegenhei op een te verwhten...b... vn e kpitlmrktrente. Wt is juist? A = ling B = stijging. A = ling B = ling. A = stijging B = ling. A = stijging B = stijging. 7 De 1-jrs rente in e eurozone ergt 3%. De 1-jrs rente in Austrlië ergt 4%. Volgens e theorie vn e ongeekte interestpriteit verwhten e mrkten kennelijk t e Austrlishe ollr ten opzihte vn e euro over een perioe vn een jr met 1% ppreieert. met 1/4% ppreieert. met 1% epreieert. met 1/4% epreieert. 8 Gegeven zijn vier mogelijke trnsties vn e ECB: I De ECB vershft tijelijk finniële mielen tegen onerpn. II De ECB koopt ontnt eviezen vn e nken en verkoopt ie op termijn weer n e nken. III De ECB verkoopt wreppieren n e nken. IV De ECB leent gel vn e nken en verstrekt e nken rvoor verhnelre shulewijzen, Welk(e) instrument(en) leit/leien tot verkrpping vn e gelmrkt? Alleen I. Alleen III. Alleen III en IV. Alleen I en II. Aemi Servie, Den Hg

5 % Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 5 9 Op 1 mrt verwht e mrkt een gelijklijvene rente. Zols e figuur lt zien, vernert e rentestrutuur tussen 1 mrt en 31 mrt. 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 looptij yielurve 1 mrt yielurve 31 mrt Volgens e figuur verwht e mrkt op 31 mrt t e lnge rente zl gn stijgen. e korte rente zl gn stijgen. e lnge rente zl gn len. e korte rente zl gn len. 10 Gegeven zijn twee stellingen: I De liquiiteitspremie op een finniële titel is hoger nrmte e titel meer liquie is. II De rentestrutuur is norml wnneer e yielurve een len verloop vertoont. Wt is juist? Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 11 Het verhnelen vn een oligtie uitgegeven oor Rnst op e effeteneurs is een trnstie in een nominle titel met het krkter vn een oekvorering op e seunire mrkt. in een zkelijke titel met het krkter vn een effet op e primire mrkt. in een zkelijke titel met het krkter vn een oekvorering op e primire mrkt. in een nominle titel met het krkter vn een effet op e seunire mrkt. Aemi Servie, Den Hg

6 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 6 Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk Binnenlnse rente + verwhte ppreitie innenlnse munt = uitenlnse rente. Rente in Austrlië is 1% hoger n in eurozone: men verwht een ppreitie vn e euro vn 1% (= epreitie vn 1% vn e Austrlishe ollr). 8 In eze gevllen neemt e ks vn e nken f Aemi Servie, Den Hg

7 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 7 Hoofstuk 2 Risio en renement Toetsvrgen 1 Gegeven is e volgene tekst uit Het Finnieele Dgl: De AEX sloot vrijg 1,57% hoger, op 390,92 punten. Volgens een eurshnelr wren er geen opvllene fonsen. TomTom, (+5,3%), ING (+5,2%) en ArelorMittl (+4,2%) ehooren tot e grootste winnrs in e AEX-inex. 'Die stijgen en len ltij wt hrer n e inex', lus e hnelr. Blijkens eze tekst heen e nelen vn TomTom, ING en ArelorMittl een èt kleiner n 1. een èt groter n 1. een elt kleiner n 1. een elt groter n 1. 2 Gegeven zijn twee stellingen: I Als e renementen vn twee eleggingen perfet negtief zijn georreleer, n kn risioreutie woren ereikt ij een keuze vn 50% voor e ene en 50% voor e nere elegging. II Inien e renementen vn twee eleggingen geen smenhng vertonen kn risio- reutie woren ereikt ij een keuze vn 50% voor e ene en 50% voor e nere elegging. Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 3 Gegeven zijn e eleggingsojeten A en B met e volgene verwhte renementen E(R) en e spreiing vn e verwhte renementen σ: A B E(R) 8% 10% σ 12% 11% Over eze twee eleggingsojeten zijn e volgene twee stellingen gegeven: I Alle eleggers zullen, ongeht hun risiovoorkeur, voor elegging B kiezen. II Elke portefeuille smengestel uit eze twee eleggingsojeten is effiiënt. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

8 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 8 4 Gegeven zijn e eleggingsojeten C en D met e volgene verwhte renementen E(R) en e spreiing vn e verwhte renementen σ: C D E(R) 10% 10% σ 10% 12% Over eze twee eleggingsojeten zijn e volgene twee stellingen gegeven: I Alle eleggers zullen, ongeht hun risiovoorkeur, voor elegging D kiezen. II Elke portefeuille smengestel uit eze twee eleggingsojeten heeft een verwht renement vn 10%. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 5 Gegeven zijn twee stellingen: I Diversifitie vn e eleggingsportefeuille leit tot risioreutie, wnneer er sprke is vn een perfete orreltie (smenhng) tussen e mogelijke oprengsten vn e fzonerlijke eleggingsojeten. II Diversifitie implieert e spreiing vn het te eleggen vermogen over meer n één eleggingsojet. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist 6 Een eleggingsojet met een èt vn nul ( β = 0) is theoretish I vrij vn mrktrisio. II vrij vn uniek risio. III vrij vn risio. Wt is juist? Alleen I is juist. Alleen II is juist. Alleen II en III zijn juist. I, II en III zijn lle juist. Aemi Servie, Den Hg

9 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 9 7 Een portefeuille heeft zowel mrktrisio ls uniek risio. De portefeuille wort uitgerei met een fons t een èt gelijk n één kent. Beooreel nu e juisthei vn e volgene twee stellingen. I Er kn geen uitsprk gen woren of het verwhte renement vn e portefeuille lt, stijgt of onverner lijft. II Er kn geen uitsprk gen woren of het reltieve neel vn het unieke risio in het totle risio vn e portefeuille lt, stijgt of onverner lijft. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist 8 Voor e kpitlmrktlijn gelt e volgene vergelijking: E(R) p = 3 + 1,5. σ p Het verwhte renement E(R) vn e mrktportefeuille heeft een stnrevitie σ vn 2. Een elegger streeft een verwht renement vn 5% n en heeft 1 miljoen te eleggen. Wt moet eze elegger in theorie oen? 1 miljoen in e mrktportefeuille eleggen. 1 miljoen risiovrij uitzetten. Risiovrij gel lenen en meer n 1 miljoen in e mrktportefeuille eleggen. 1 miljoen eels in e mrktportefeuille eleggen en eels risiovrij uitzetten. 9 Portefeuille P estt uit e eleggingen A en B. De renementen vn A en B gn in e loop er tij stees meer smenhng vertonen (e orreltieoëffiiënt stijgt). De verwhte renementen en het risio vn A en B lijven in e tij gelijk, evenls het gewiht vn A en B in e portefeuille. Welke vn onerstne uitsprken is nu juist? Het renement op P neemt toe; het risio op P neemt toe. Het renement op P neemt toe; het risio op P neemt f. Het renement op P lijft gelijk; het risio op P neemt f. Het renement op P lijft gelijk; het risio op P neemt toe. Aemi Servie, Den Hg

10 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) Gegeven is e verzmeling portefeuilles A, B, C en D met e volgene kenmerken: Verwht renement A 9 15 B 7 10 C 6 9 D 8 16 Risio Beken is t vn eze 4 portefeuilles er 3 op e effiiënte grenslijn liggen. Welke vn e portefeuilles evint zih uiten e effiiënte grenslijn? A. B. C. D. 11 Gegeven zijn twee stellingen: I Nrmte meer eleggingen in een portefeuille woren opgenomen, neemt.p. het unieke risio vn e portefeuille f. II Wnneer meer eleggingen in een portefeuille woren opgenomen, lijft.p. het mrktrisio vn e portefeuille gelijk. Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

11 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 11 Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk Het verwhte renement vn e mrktportefeuille ergt 3 + 1,5*2 = 6%. De elegger streeft us een renement n t oner het renement vn e mrktportefeuille ligt ij een lger risio n 2. Dit wort ereikt oor eels risiovrij (renement: 3%) en eels in e mrktportefeuille (renement: 6%) te eleggen Aemi Servie, Den Hg

12 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 12 Hoofstuk 3 Nominle titels Toetsvrgen Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Onerneming A heeft een oligtielening uitgegeven met e volgene kenmerken: Aflossing n 20 jr, vervroege flossing mogelijk n 10 jr. Vst renteperentge vn 4%. Coupures vn nominl De volgene stellingen heen etrekking op eze oligtielening: I De oligtie is een perpetuele oligtie. II De oligtie is een zero-oupon-oligtie. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 2 De lening is uitgegeven à pri. Op een epl moment ergt e eurskoers vn e lening 96,4. Wt is er sins e emissietum geeur? De ouponrente is gel. Het effetief renement is gel. De mrktrente is gestegen. De nominle wre is gestegen. 3 Op een epl moment neemt het wntrouwen in Itlinse sttsoligties toe. Tegelijkertij len e risiopremies op erijfsoligties. Wt etekent it.p.? Het ouponrenement op estne erijfsoligties stijgt. Het effetief renement op estne erijfsoligties stijgt en het ouponrenement op nieuw geëmitteere Itlinse sttsoligties stijgt. De koersen vn Itlinse sttsoligties len en het effetief renement op erijfsoligties lt. Het ouponrenement op nieuw geëmitteere Itlinse sttsoligties lt. Aemi Servie, Den Hg

13 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 13 Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Op een epl moment ergt e koers vn e onverteerre oligtie Xerxes NV 87,50. Deze onverteerre oligtie, met een nominle wre vn 1000 en een ouponrente vn 4%, heeft een resterene looptij vn 3 jr. Het te verkrijgen ntl nelen is 31,69. Verer is gegeven: De eurskoers vn het neel Xerxes NV ergt op t moment 7,14. Het effetieve renement op gewone oligties Xerxes NV met een looptij vn 3 jr ergt op t moment 6,22%. 4 Hoeveel ergt e onversiekoers? ,56. 27,61. 5 De volgene twee stellingen heen etrekking op eurskoers en het renement vn e onverteerre oligtie: I De eurskoers vn e onverteerre oligtie wort meer epl oor e oligtiewre n oor e onversiewre. II Het effetieve renement vn e onverteerre oligtie is negtief. Wt is juist?. Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 6 Een oligtie met een nominle wre vn en een ouponrente vn 6% heeft een resterene looptij vn twee jr. Over één jr en over twee jr is rente vershulig en e oligtie wort over twee jr ineens fgelost. Het effetieve renement op e oligtie ergt 5,70%. Hoeveel ergen e Muly urtion (MD) en e moifie urtion (MoD)? MD = 2,00 MoD = 1,96. MD = 1,96 MoD = 2,00. MD = 1,94 MoD = 1,82. MD = 1,82 MoD = 1,94. 7 In het rtingsysteem vn Stnr&Poor's woren eple oligties ls eleggingswrig ('investment gre') eshouw. In welke rtingtegorie(en) vllen e eleggingswrige oligties? Alleen in AAA. Alleen in AAA en AA. Alleen in AAA, AA en A. Alleen in AAA, AA, A en BBB. Aemi Servie, Den Hg

14 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 14 Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Blow-up NV is een prtiuliere onerneming. Blow-up NV geeft op 2 jnuri 2013 een oligtielening uit met e volgene kenmerken: Aflossing n 20 jr Couponrente: 0 Coupures: nominl 1000 Effetief renement ij emissie: 2,92%. 8 Deze oligtie is een nulouponoligtie wrij emissie oner pri pltsvint. een nulouponoligtie wrij emissie à pri pltsvint. een perpetuele lening wrij emissie oner pri pltsvint. een perpetuele lening wrij emissie à pri pltsvint. 9 De volgene stellingen heen etrekking op eze oligtielening op 2 jnuri 2013: I De oligtie vn Blow-up NV is rentegevoeliger n een oligtie met een ouponrente vn 0 en een looptij vn 10 jr. II De oligtie vn Blow-up NV is rentegevoeliger n een oligtie met een looptij vn 20 jr en een ouponrente vn 2,92%. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

15 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 15 Het onerstne gelt voor e rop volgene 3 vrgen. Lumen NV is een prtiuliere onerneming. Lumen NV heeft op 1 jnuri 2014 een oligtielening à pri uitgegeven met e volgene kenmerken: Aflossing n 10 jr. Vst renteperentge vn 5%, renteetling eens per jr. Coupures vn nominl De volgene stellingen heen etrekking op eze oligtielening. I De lening is een ulletlening. II De oligtie is een nominle titel. Wt is juist?: Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 11 Op 1 jnuri 2015 ergt e eurskoers vn e lening 104,7. Wt is er sins e emissietum geeur? De ouponrente is gel. Het effetief renement is gel. De mrktrente is gestegen. De nominle wre is gestegen. 12 De volgene stellingen heen etrekking op eze oligtielening: I De oligtie vn Lumen NV is rentegevoeliger n een qu looptij vergelijkre zero-ouponoligtie. II De oligtie vn Lumen NV is rentegevoeliger n een qu renteperentge vergelijkre oligtie met een looptij vn 20 jr. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

16 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 16 Het onerstne gelt voor e rop volgene 3 vrgen. Op een epl moment ergt e koers vn e onvertile Berenries NV 105,25. Deze onvertile, met een nominle wre vn 1000 en een ouponrente vn 2,75%, heeft een resterene looptij vn 3 jr. Het te verkrijgen ntl nelen is 40,482. Verer is gegeven: De eurskoers vn het neel Berenries NV ergt 17,00. Het renement op gewone oligties Berenries NV met een looptij vn 3 jr ergt 4,25%. 13 Hoeveel ergt het onversie-equivlent? 24,70. 26,00. 17,00. 17, In welke ore vn grootte ligt e oligtiewre? Tussen 940 en 980. Tussen 990 en Tussen 22,50 en 32,50. Tussen 37,50 en 47, In welke ore vn grootte ligt e onversiewre? Tussen 930 en 990. Tussen 990 en Tussen 640 en 720. Tussen 720 en Gegeven zijn e volgene vier oligties. Alle oligties een nominle wre vn Gegeven t het effetief renement op oligtie A 4% ergt. De rentestrutuur voor looptijen vn 0 tot 10 jr is norml. Nm Uitgevene Resteren Couponrente Bijzonerheen Instntie e looptij A Neerlnse stt 10 jr 4% B Neerlnse stt 7 jr 4% C ING Bnk 10 jr 4% htergestel D ING Bnk 10 jr 4% senior Rngshik e oligties nr oplopene eurskoers. Welke volgore is juist? A, B, D, C B, A, D, C. C, D, A, B. C, D, B, A. Aemi Servie, Den Hg

17 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 17 Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk Bij een koers vn 100 is e mrktrente (het effetieve renement) gelijk n e ouponrente. Inien e mrktrente oven e ouponrente ligt, wort een lgere koers vn 100 genoteer /31,69 = 31,56 5 De onversiewre is 31,69*7,14 = 226,26. De oligtiewre is 40/1, /1,0622^ /1,0622^3 = 940,90. Bij een eurskoers lger n 100 ligt het effetieve renement oven 4%. 6 De Muly urtion ergt 1 * 56,23 / 987, * 931,06 / 987,29 = 1,943. De moifie urtion is 1,943 / 1, 067 = 1,821 Zie ook e tel: looptij Effetief renement Rente en flossing Cw rente en flossing Beurskoers 1 6,7% 60,00 56,23 987,29r 2 6,7% 1060,00 931, De koers ligt oven e 100 us ligt het effetief renement oner e 5% ,50/40,482 = 26,00 14 De oligtiewre is e mrktwre (eurskoers) vn een niet-onverteerre oligtie Berenries met een ouponrente vn 2,75% en een resterene looptij vn rie jr. Deze ergt 958,57, zols uit e tel lijkt. Looptij Effetief renement Rente en flossing Contnte wre rente+flossing 1 4,25 27,50 26,38 2 4,25 27,50 25,30 3 4, ,50 906,89 Mrktwre 958,57 15 Dit is e mrktwre vn e onerliggene nelen: 17,00 * 40,482 = 688,19 16 Het effetieve renement op B ligt oner t op A (looptij) het effetieve renement op D ligt oven t op A (emittent, us eiteurenrisio) en het effetieve renement op C ligt oven t op D (eiteurenrisio oor hterstelling). Dus qu effetief renement gelt: B, A, D, C. De volgore vn e eurskoersen is preies omgekeer rn. Aemi Servie, Den Hg

18 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 18 Hoofstuk 4 Anelen Toetsvrgen 1 Een elegger wil vststellen of nelen juist gewreer zijn. Drvoor neemt hij e volgene seurity mrket line ls uitgngspunt: E(R) i = 4,0 + β i. 1,5 In e finniële pers leest e elegger nlyses ie ls volgt zijn smen te vtten: Mrktrisio Verwht renement E(R) Aneel A 1,4 6,1 Aneel B 1 5,0 Aneel C 0,9 5,5 Wt is juist? A is overgewreer en B is overgewreer. C is juist gewreer en A is overgewreer. B is onergewreer en C is onergewreer. B is overgewreer en A is juist gewreer. 2 Wt is een kenmerk vn ertifiten vn nelen? Houers ervn heen reht op een vst renteperentge en wel in voorrng op gewone neelhouers. Deze woren oner nere geruikt ls onstrutie om e zeggenshp vn neelhouers te eperken. Houers ervn heen reht op het nemen vn eple elngrijke eslissingen, zols het emitteren vn nieuwe nelen. Deze woren oner nere geruikt ls onstrutie om e verhnelrhei te eperken. 3 Het neel BAB is ex ivien gegn. BAB NV emitteert nieuwe nelen tegen een emissiekoers vn 70. Elke neelhouer ontvngt per neel een limewijs. Zes limewijzen geven reht op één nieuw neel. Vóór het ex-lim gn heeft het neel BAB een eurskoers vn 80. Het neel BAB gt ex lim en e lims woren op e eurs verhnel. Hoeveel ergt e theoretishe eurskoers vn het neel BAB ex-lim? ,57. 71,43. 70,00. Aemi Servie, Den Hg

19 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 19 4 Het neel AGG NV heeft een eurskoers vn 56 en levert het komen jr een ivien vn 0,56. De eleggers verwhten t het ivien in e toekomst met een vst perentge, en wel 5% per jr, zl groeien. Wel renement eisen e eleggers theoretish op het neel AGG? 6,0%. 1,0%. 10,0%. 8,0%. 5 Gegeven zijn twee stellingen etreffene het NSC (Nouvelle Système e Cottion): I Het NSC is een orergereven systeem. II In het NSC is voor elk eursfons e nstelling vn een nimteur verpliht. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

20 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 20 Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Vn e eursgenoteere onerneming Firenze NV is e volgene lns gegeven: Deet ( euro) Creit ( euro) Vste tiv Eigen vermogen Mterieel Anelen 80 Terreinen 24 Reserves 22 Geouwen 66 Mhines 44 Vlottene tiv Vreem vermogen Voorren 30 Hypotheek 61 Deiteuren 45 Rekening ournt nk 35 Liquie mielen 12 Creiteuren 23 Totl 221 Totl 221 Firenze NV heeft e volgene (vereenvouige) resulttenrekening: ( euro) Omzet 447 Kosten 413 Berijfsresultt 34 Interest 4,8 Belsting 7,3 Winst n elsting 21,9 De eurskoers vn het neel Firenze NV ergt 12,85. Firenze NV heeft 16 miljoen nelen uitgegeven en keert 40% vn e netto winst ls ivien uit n e neelhouers. 6 Hoeveel ergen e koers-winstverhouing (KW) en het ivienrenement (Dr)? KW = 7,04 Dr = 10,65%. KW = 7,04 Dr = 4,26%. KW = 9,39 Dr = 10,65%. KW = 9,39 Dr = 4,26%. 7 Wt is juist? De urrent rtio ehoort tot e liquiiteitsrtio's en ergt 0,98. De urrent rtio ehoort tot e solviliteitsrtio's en ergt 0,98. De urrent rtio ehoort tot e liquiiteitsrtio's en ergt 1,50. De urrent rtio ehoort tot e solviliteitsrtio's en ergt 1,50. Aemi Servie, Den Hg

21 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 21 8 Belegger A hnteert e strtegie vn het groeieleggen. Wt is kenmerken voor e nelen ie A kiest? Reltief hoge koers-shflow rtio, reltief hoog ivienrenement. Reltief lge koers-shflow rtio, reltief hoog ivienrenement. Reltief hoge koers-shflow rtio, reltief lg ivienrenement. Reltief lge koers-shflow rtio, reltief lg ivienrenement. 9 Wt is een kenmerk vn ertifiten vn nelen? Houers ervn heen reht op een vst renteperentge en wel in voorrng op gewone neelhouers. Deze woren oner nere geruikt ls onstrutie om e zeggenshp vn neelhouers te eperken. Houers ervn heen reht op het nemen vn eple elngrijke eslissingen, zols het emitteren vn nieuwe nelen. Deze woren oner nere geruikt ls onstrutie om e verhnelrhei te eperken. 10 Gegeven zijn twee stellingen: I Wnneer A een limietorer geeft voor e koop vn een neel, weet A zeker t e orer is uitgevoer zor een notering oven e kooplimiet tot stn is gekomen. II In e AEX-inex zijn twee keer zoveel nelen opgenomen ls in e Mikp-inex. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 11 Voor het neel AGG NV gelt t e eleggers een renement vn 7% per jr eisen. Op het neel is gisteren een ivien vn 1,45 uitgekeer. Verwht wort t het ivien in e toekomst stiel zl lijven. De eurskoers vn het neel AGG is vng 15,15. De theoretishe eurskoers vn het neel AGG ergt volgens het ivienwreringsmoel 10,15 en het neel is onergewreer. 10,15 en het neel is overgewreer. 20,71 en het neel is onergewreer. 20,71 en het neel is overgewreer. Aemi Servie, Den Hg

22 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 22 Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. Vn het erijf Sorpio NV is e volgene lns gegeven: Ativ (mln. euro) Vste tiv Pssiv (mln. euro) Eigen vermogen Mterieel Anelenkpitl 80 Terreinen 33 Reserves 22 Geouwen 45 Mhines 80 Finnieel Vreem vermogen Deelnemingen Vlottene tiv Hypotheek Oligtielening Voorren 33 Bnk 40 Deiteuren 40 Creiteuren 51 Effeten Liquie mielen 12 Totl 243 Totl 243 Sorpio NV heeft e volgene (vereenvouige) resulttenrekening: (mln. euro) Omzet 51,400 -Kostprijs vn e 41,400 omzet Bruto omzetresultt 10,000 Berijfsresultt 10,000 Interest 4,500 Winst voor elsting 5,500 Belsting 1,375 Winst n elsting 4,125 Sorpio NV heeft nelen uitgegeven en hnteert een py-out rtio vn 60%. De gemiele eurskoers vn het neel Sorpio ws over het verslgjr Hoeveel ergen e rentiliteit vn het totle vermogen (RTV) en e rentiliteit vn het eigen vermogen (REV)? RTV = 2,3% REV = 5,4%. RTV = 2,3% REV = 4,0%. RTV = 4,1% REV = 5,4%. RTV = 4,1% REV = 4,0%. 13 Hoeveel ergen e winst per neel en het ivienrenement? Winst per neel = 0,26 Divienrenement = 1,55%. Winst per neel = 0,26 Divienrenement = 2,58%. Winst per neel = 0,34 Divienrenement = 1,55%. Winst per neel = 0,34 Divienrenement = 2,58%. Aemi Servie, Den Hg

23 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) Een elegger volgt e strtegie vn het inexeleggen. In welk gevl moet eze elegger trnsties oen? Wnneer het ivienrenement vn e inex oner e norm zkt. Wnneer e koers-winst rtio vn e inex oven e norm stijgt. Wnneer e smenstelling vn e inex vernert. Wnneer e wre vn e inex oner e norm zkt. 15 Gegeven zijn e volgene stellingen: I Het hnelssysteem vn Euronext Amsterm NSC (Nouvelle Système e Cottion) is een orergereven systeem. II Het estueren vn e werelhnel en e wisselkoersen ehoort tot e funmentele nlyse. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 16 Gegeven zijn twee stellingen: I Een eheerspreferent neel wort ook een prioriteitsneel genoem. II Certifiten vn nelen woren geruikt ls onstrutie om e zeggenshp vn neelhouers te eperken. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. 17 Voor het neel AGG NV gelt t e eleggers een renement vn 10% eisen. Verer gelt: over één, twee en rie jr wort een ivien uitgekeer vn 1,25; over rie jr ergt e netto winst per neel 2,00; over rie jr ergt e gemiele koers-winstrtio in e erijfstk 8; e horizonwre wort ereken op sis vn e koers-winstrtio Wt is e theoretishe eurskoers vn het neel AGG ij een wreringshorizon vn rie jr? 13,16. 12,50. 15,13. 12,02. Aemi Servie, Den Hg

24 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) Gegeven zijn twee stellingen etreffene het hnelssysteem op e Optieeurs vn Euronext Amsterm: I Op e eurs voeren rokers e orers uit. II Per fons zijn er meerere mrket mkers ie oorlopen quotes fgeven. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

25 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 25 Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk 4 1 Onerstne tel lt e renementen volgens e seurity mrket line zien: Bèt E(R) 1,4 6,1 1 5,5 0,9 5,35 B geeft een lger renement n op gron vn het mrkrisio (èt) verwht mg woren en is us overgewreer (te uur); ij C ligt t omgekeer, us C is onergewreer. 2 3 De theoretishe wre vn e lim ergt: (Beurskoers ivien emissiekoers) / (ntl lims + 1) = 10 / 7 = 1,43. De theoretishe eurskoers vn het neel ergt us 80,00 1,43 = 78,57. Of: emissiekoers + wre 6 lims: * 1,43 = 78, = 0,56 / (r - 0,05) us r = 0, De winst per neel ergt 21,9 mln / 16 mln = 1,37, us wort 0,4 * 1,37 = 0,55 n ivien uitgekeer. De KW ergt rmee 12,85 / 1,37 = 9,39% en het Dr ergt 0,55 / 12,85 = 4,26%. 7 De urrent rtio is een liquiiteitsrtio; e rtio is geefinieer ls: vlottene tiv / kort vreem vermogen en heeft ij Firenze een wre vn 87 / ( ) = 1, De theoretishe eurskoers ergt 1,45 / 0,07 = 20,71. De feitelijke eurskoers is lger, us het neel is onergewreer. 12 RTV = / = 4,1%; REV = / = 4,0%. 13 Winst per neel: / = 0,26; ivienrenement ij py-out rtio vn 60%: 0,6 * 0,26 / 10 = 1,55% De horizonwre over rie jr ergt 8 * 2 = 16. De theoretishe eurskoers is e som vn e ontnte wren vn e ivienen en vn e horizonwre ij een isontovoet vn 10%. Uit onerstne tel lijkt t eze theoretishe eurskoers 15,13 ergt. jr erg CW Divien 1 1,25 1, ,25 1, ,25 0, Horizonwre ,02104 Beurskoers 15,13 18 Aemi Servie, Den Hg

26 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 26 Hoofstuk 5 Derivten Toetsvrgen 1 Welke vn e onerstne finniële titels zijn gestrutureere prouten? Wrrnts en grntieertifiten. Opties en turo s. Turo s en grntieertifiten. Futures en wrrnts. 2 Gegeven zijn twee stellingen: I De elt is, vereenvouig weergegeven, e vernering in e prijs vn e onerliggene wre geeel oor e vernering in e optiepremie. II Hoe meer e optie out of the money is, es te ihter ligt e elt ij 1. Wt is juist? Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist. Aemi Servie, Den Hg

27 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 27 Het onerstne gelt voor e rop volgene 3 vrgen. De volgene eurskoersen zijn gegeven: Opties OAK Series Uitoefenprijs Optiepremie Cll Okt Okt Okt Okt 37,50 40,00 42,50 45,00 3,90 1,90 0,80 0,30 De eurskoers vn het neel OAK ergt 40,65. Een elegger kiest voor een eple optiestrtegie. Hij verriht rtoe gelijktijig een openingskoop vn e ll okt 40,00 en een openingsverkoop vn e ll okt 45,00. 3 Welke optiestrtegie is it? Prie ll spre. Strle. Strngle. Synthetishe future. 4 Wt is juist omtrent e mximl te ehlen winst (W) en het mximl te ehlen verlies (V) per neel op e expirtietum? W is oneperkt V is oneperkt. W is oneperkt V = 1,60. W = 3,40 V is oneperkt. W = 3,40 V = 1,60. 5 Op e expirtietum noteert het neel OAK 42. Wt is n het resultt (per neel) op e positie? Een winst vn 0,40. Een verlies vn 0,40. Een winst vn 2,00. Een verlies vn 2,00. 6 Gegeven is een put-optie op het neel OAK. Wt geeurt er.p. met e premie vn eze put-optie in e onerstne situties? Toenme vn e voltiliteit vn eurskoers OAK Premie lt Premie lt Premie stijgt Premie stijgt Stijging vn eurskoers OAK premie lt premie stijgt premie lt premie stijgt Aemi Servie, Den Hg

28 Toetsvrgen ij Beleggen en finniële mrkten (4e ruk) 28 7 Een turo short op het neel OAK is een omintie vn: een gekoht neel OAK en een ontvngen lening. een gekoht neel OAK en een uitgezet eposito. een verkoht neel OAK en een ontvngen lening. een verkoht neel OAK en een uitgezet eposito. 8 Een nk heeft een reverse exhngele uitgegeven ie omzetr is in nelen OAK. De nk heeft hieroor rehten en/of plihten ten nzien vn e nelen OAK. Die rehten en/of plihten vn e nk komen overeen met ie vn e koper vn een ll-optie OAK. e shrijver vn een ll-optie OAK. e koper vn een put-optie OAK. e shrijver vn een put-optie OAK. Het onerstne gelt voor e rop volgene 2 vrgen. De volgene eurskoersen zijn gegeven: Opties OAK Series Uitoefenprijs Slotkoers Cll Apr Apr Apr Put Apr Apr Apr 25,00 30,00 35,00 25,00 30,00 35,00 4,65 2,50 0,20 1,00 3,50 6,50 De eurskoers vn het neel OAK ergt 28,15. Een elegger kiest voor een eple optiestrtegie. Hij verriht rtoe gelijktijig een openingskoop vn e ll pr 30,00 en een openingskoop vn e put pr 30,00. 9 Welke optiestrtegie is it en op welke koersverwhting is eze geseer? Strle grote flututies in eurskoers neel OAK. Strle eperkte flututies in eurskoers neel OAK. Synthetishe short grote flututies in eurskoers neel OAK. Synthetishe short eperkte flututies in eurskoers neel OAK. 10 Bij welke eurskoers vn het neel OAK levert eze optiestrtegie ij uitoefening winst op? Beurskoers > 36 en eurskoers < > Beurskoers > 24. Beurskoers > 31. Beurskoers < 29. Aemi Servie, Den Hg

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag

Zorgkosten van ongezond gedrag Zorgkosten van ongezon gerag Kosten van ziekten notities 2012-2 Marjanne in t Panhuis - Plasmans Guus Luijben Ruolf Hoogenveen A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Nadere informatie

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a De punten op een afstan van 3 m van lijn l liggen op twee lijnen evenwijig aan l. De punten op een afstan van 5 m van punt liggen op een irkel met straal 5 en mielpunt. De vier snijpunten

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas HENCO TEChNISCH HANBOEK HENCO TEChNISCH HANBOEK NL verwarming rinkwater gas Pagina BUIZEN HENCO PERS. STANAR. GAS. SUPER SIZES HENCO Vision. FITTINGEN. VERELERS MESSING PERSFITTINGEN. STANAR. GAS Messing

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = =

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = = C von Schwartzenberg 1/1 1a 1b 1c 1 1 1 4 5 4 6 4 4 5 f ( ) 6 + 6 6 + 6 6 f '( ) 4 + + 4 4 + + 4 g( ) 5 8 g '( ) 5 1 5 Onthou: y y '( ) 1 8 8 1 1 1 h + + + h'( ) 1 1 7 6 6 k ( ) ( 1) + 8 k '( ) 1( 1 )

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie