Privé Pakket - Categorie Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privé Pakket - Categorie Wonen"

Transcriptie

1 Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel, gls, omintieekking voor huiseigenren en kostrheen. Op het polisl stt vermel welke verzekeringen voor u vn toepssing zijn. Inhousopgve Voorwren Hulpverlening Wonen Algemene voorwren Wonen Verzekeringsvoorwren Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwren Inoeelverzekering Verzekeringsvoorwren Glsverzekering Verzekeringsvoorwren Comintieekking voor huiseigenren Verzekeringsvoorwren Kostrheenverzekering

2 Hulpverlening Wonen Voorwren Inhousopgve Mteriële hulpverlening uurs inlihtingenservie uurs nooreprtieservie ls oor she e verzekere woning onewoonr is geworen herstel vn hng en sluitwerk tot een mximum erg vn 50 euro. (vergoeing mximl éénml per verzekeringsjr) B.T.W. Reht op hulpverlening Beplingen en voorwren Artikel 1 Mteriële hulpverlening De hulpverlening estt uit: 1.1 uurs inlihtingenservie De hulpentrle viseert u hoe te hnelen ij een noositutie en verstrekt op verzoek vn verzekere e volgene informtie: res en telefoonnummer vn e potheek en e ienstoene rts; res en telefoonnummer vn e etrokken openre iensten, wnneer er zih een proleem vooroet t vern hout met het verzekere risiores; telefoonnummer(s) vn storings en reprtieiensten met uursservie, zols ie vn kekkers, loogieters, timmerlieen, elektriiens, TVreprteurs, slotenmkers en glszetters. De hulpentrle is niet nsprkelijk voor e kwliteit vn e werkzmheen uitgevoer oor e reprteur ie oor e verzekere is ener. De tussenkomst vn e hulpentrle heeft uitsluiten tot oel e verzekere vn ienst te zijn met het verstrekken vn telefoonnummer(s) oner e voorwren ls hiervoor vermel; 1. uurs nooreprtieservie Als er she is ontstn n e verzekere woning, orgniseert e hulpentrle op verzoek vn verzekere t een rtoe erken instllteur en/of vkmn nooreprties verriht om verere she te voorkomen of e she te eperken. De hulpentrle vergoet e ruit voortvloeiene kosten tot een mximum vn 50 euro per geeurtenis; 1. ls oor she het verzekere risiores onewoonr is geworen reserveren vn (hotel)ommotie en het regelen vn het vervoer er nrtoe Als het verzekere risiores onewoonr is geworen, neemt e hulpentrle geurene nhten (75 euro per nht per verzekere tot een mximum vn 500 euro in totl) e orgnistie en kosten vn (hotel)ommotie op zih. Ook zl e hulpentrle e kosten rgen vn het vervoer vn e verzekeren nr het hotel, ls zij niet in stt zijn it zelf te regelen; e inzetten vn ewking geurene mximl 8 uur Als het verzekere risiores onewoonr is geworen en rom ewkt moet woren, om te voorkomen t e restnten gestolen woren, orgniseert en ekostigt e hulpentrle geurene mximl 8 uur e ewking vn het woonhuis en e inoeel op het risiores; overrengen vn e inoeel tot een mximum erg vn 75 euro n vervoerskosten, ls e verzekere woning tenminste 7 gen onewoonr is Als het noozkelijk is t resterene goeeren uit het onewoonre risiores getrnsporteer moeten woren, huurt en etlt e hulpentrle tot een mximum vn 75 euro een vervoermiel/ voertuig, estuurr met rijewijs B, om e verzekere in stt te stellen t te reliseren; overrengen oor e hulpentrle vn e inoeel, tot een mximum erg vn 75 euro n vervoerskosten, ls het verzekere risiores tenminste 0 gen onewoonr is Als het verzekere risiores n een shegevl niet innen 0 gen ewoonr is, zorgt e hulpentrle voor het verhuizen vn e inoeel nr e nieuwe verlijfplts in Neerln. Deze verhuizing moet pltsvinen innen 60 gen n het optreen vn het shegevl. De ruit voortvloeiene kosten woren tot mximl 75 euro vergoe; terugkeer nr het eshige risiores ij zkshe Als het risiores verlten is op het ogenlik t eze oor she wort getroffen en e verzekere zih in het uitenln evint, terwijl zijn nwezighei ononteerlijk is, vergoet e hulpentrle e terugkeer vn e verzekere per trein (1ste klsse) of per lijnvliegtuig. Als e verzekere zijn voertuig ter pltse moet hterlten, stelt e hulpentrle een vervoersiljet tot zijn eshikking om nr het voertuig terug te keren; 1. herstel vn hng en sluitwerk Als e verzekere oor verlies of iefstl vn zijn sleutels het verzekere risiores niet kn innengn, vergoet e hulpentrle e voorrij en reprtiekosten vn een slotenmker tot een mximum erg vn 50 euro (mximl éénml per verzekeringsjr); 1.5 B.T.W. Alle ergen genoem oner rtikel 1.1 t/m 1. zijn inlusief B.T.W.

3 Artikel Reht op hulpverlening Reht op hulpverlening of vergoeing vn kosten estt uitsluiten ls voorf ontt is opgenomen met e hulpentrle en e hulp in overleg met hen is uitgevoer. Artikel Vn e hulpverlening is uitgesloten:.1 De kosten oven ie vn e noozkelijk te treffen mtregelen (om verere she te eperken), en voorzieningen ie een permnent krkter heen en wrtoe e hulpentrle geen oprht heeft gegeven.. Ansprkelijkhei voor e kwliteit vn oor eskunigen/reprteurs uitgevoere werkzmheen of oor eren gelevere iensten.. Geeurtenissen ls omshreven in e speifieke uitsluitingen.. Ansprkelijkhei voor fouten en nltigheen. Dt wil zeggen enige nsprkelijkhei of gevolgshe ie voortkomt uit een hneling, verriht tijens e uitvoering vn e ienstverlenene tiviteiten wrin oor eze verzekering is voorzien..5 Kosten gemkt zoner overleg en goekeuring vn e hulpentrle. Artikel Beplingen en voorwren.1 Hulp wort verleen ls e inoeel en/of het woonhuis op het verzeker risiores woren getroffen oor: rn, ontploffing, likseminslg en vliegtuigshe; iefstl, inrk, vnlisme of poging rtoe; e f storm (win met een snelhei vn tenminste 1 meter per seone); wtershe en lekkge, ners n oor overstroming; reuk vn uiteneglzing; onvershillig welk ner plotseling en onvoorzien voorvl.. De verzekere moet voor e ientifitie e hulpentrle lle relevnte informtie verstrekken, wnneer hij e hulp vn e hulpentrle inroept.

4 Wonen Algemene voorwren Inhousopgve 1 Begripsomshrijvingen 5.1. She Nolim regeling eigen risio Ntur Bekenhei Verplihtingen ij risiowijzigingen Voortzetting en eëiniging n risiowijziging Artikel 1 Begripsomshrijvingen In eze voorwren wort verstn oner: 1.1 Afpersing oor ereiging met gewel iemn wingen een zk f te geven met ls oel weerrehtelijke evooreling; 1. Auiovisuele en omputerpprtuur lle eel, geluis, ontvng en zenpprtuur (met uitzonering vn moiele telefoons), zols rio's, spelers, televisietoestellen, vieomer's, n, ssette en vieoreorers; lle soorten omputerpprtuur. Alles met inegrip vn e rij geruikelijke rnpprtuur en overige hulpmielen, zols plten, nen, ssettes, ompt isks, v's, oxen, monitoren, shijf en frukeenheen; 1. Beroving met gewel iemn wingen een zk f te stn met ls oel weerrehtelijke evooreling; 1. Brk zihtre verreking vn een fsluiting met het oogmerk zih weerrehtelijk toegng te vershffen; 1.5 Brn een oor verrning veroorzkt en met vlmmen gepr gn vuur uiten een hr, t in stt is zih uit eigen krht voort te plnten. Drom is oner nere geen rn: oorrnen vn elektrishe pprten en motoren; oververhitten, oorrnen, oorreken vn ovens en ketels. Oner rn wort ook verstn: shroeien, zengen, smelten, verkolen en roeien; 1.6 Dgwre e nieuwwre oner ftrek vn een erg vnwege wreverminering oor verouering of slijtge; 1.7 Gel en gelswrig ppier oner gel wort verstn gemunt gel en nkiljetten, zowel in euro's ls in overige vlut, ienene tot wettig etlmiel. Oner gelswrig ppier wort verstn ppier t een wre in gel of een zekere gelsom vertegenwoorigt, zols heques, etlpssen, reitrs, hipkrten, telefoonkrten, effeten en wissels. Oner gelswrig ppier wort niet verstn ppieren wrmee een ienstverlening kn woren verkregen, zols strippenkrten, postzegels, onnementen en toegngsewijzen; 1.8 Gls ruiten ienene tot lihtoorlting, nwezig in rmen en euren vn het op het polisl omshreven woonhuis. Oner ruiten wort ook verstn: gls funtioneren ls rmen en euren; lihtoorlten kunststof, nwezig in of funtioneren ls rmen, euren en koepels; 1.9 Liggen gls tot fekking en lihtoorlting ienen gls of kunststof, gepltst oner een hoek vn 5 gren of miner; 1.10 Herouwwre het erg noig voor herouw vn het verzekere woonhuis, onmiellijk n het voorvl op ezelfe plts en met ezelfe estemming; 1.11 Huurerselng e oor verzekere voor zijn rekening in e gehuure woning ngerhte verneringen en vereteringen zols wit en shilerwerk, wnekleing, entrle verwrming, keuken en snitire instllties, etimmeringen, prket en tegelvloeren en voor eigen rekening vn verzekere ngerhte verneringen uiten e woning, zols zonweringen, ntennes, shuurtjes en shuttingen; 1.1 Inoeel lle roerene zken in eigenom vn verzekere, nwezig in het woonhuis en ehorene tot e prtiuliere huishouing. Met inegrip vn (rom en snor)fietsen, surfplnken, oplsre oten, kleine huisieren, en gereeshppen en kleing voor e uitoefening vn een eroep in loonienst en gehuure roerene zken. Deze gehuure zken woren lleen tot e inoeel gereken wnneer verzekere voor verlies of eshiging rvn tegenover e verhuurer nsprkelijk is.

5 Uitgezoner zijn: gel en gelswrig ppier; motorrijtuigen, nhngwgens, rvns, nere n hier genoeme voertuigen, zeil en motoroten en onerelen en essoires rvn; onewerkte eele metlen en ongezette eelstenen; 1.1 Lijfsieren sieren, inlusief horloges, ie vervrig zijn om op of n het lihm te rgen en ie geheel of ten ele estn uit (eel)metl, gesteente, minerl, ivoor, (loe)korl of nere ergelijke stoffen en prels. Oner eze egripsomshrijving vllen ook e lijfsieren ie n e oorspronkelijke estemming zijn onttrokken, zols e lijfsieren ie ls eleggingsojet woren eshouw. Vulpennen, nstekers en rillen vllen niet oner eze egripsomshrijving; 1.1 Mrktwre e prijs ie uitrukking geeft n e wre op e inkoopmrkt; 1.15 Nieuwwre het erg noig voor het verkrijgen vn nieuwe zken vn ezelfe soort en kwliteit; 1.16 Noovoorziening De reelijkerwijs noozkelijke voorlopige voorziening ij of n een geekte geeurtenis, ngerht voor e verzekere zken, in fwhting vn efinitief herstel vn e oor e geeurtenis ontstne she n e verzekere zken Ontploffing onmiellijk veroorzkt oor een eensklps verlopene hevige krhtsuiting vn gssen of mpen, met inhtneming vn het volgene. Als e ontploffing ontstn is: innen een l n niet gesloten vt n moet: 1 een opening in e wn vn het vt ontstn zijn oor e ruk vn e zih rin evinene gssen of mpen en oor ie opening moet e ruk innen en uiten het vt plotseling n elkr gelijk geworen zijn. Hoe e gssen of mpen ontstn zijn respetievelijk of ie l n niet voor e ontploffing nwezig wren, is niet relevnt. uiten een vt n moet ie krhtsuiting het onmiellijk gevolg zijn vn een sheikunige retie. Oner ontploffing wort niet verstn: implosie; 1.18 Opruimingskosten e niet l in e shevststelling egrepen kosten vn frk, wegruimen of fvoeren vn e verzekere voorwerpen, wnneer e frk, wegruiming en/of fvoer het noozkelijke gevolg is vn een oor eze polis geekt evenement. Het erg vn e opruimingskosten wort vstgestel oor ezelfe expert(s) ie het erg vn e overige shen, wrtegen op eze polis ekking is verleen, vststel(t)(len). Oner opruimingskosten vllen niet e kosten vn snering; 1.19 Overstroming het ezwijken of overlopen vn ijken, ken, sluizen of nere wterkeringen, onvershillig of e overstroming veroorzkt of het gevolg is vn een oor eze verzekering geekt evenement. Niet ls overstroming wort ngemerkt: het overlopen vn ovengenoeme wterkeringen, inien it overlopen wort veroorzkt oor een extreme toevloe oor hevige lokle regenvl vn ten minste 0 mm in uur, 50 mm in 8 uur of 65 mm in 7 uur op en/of nij e lotie wr e she is ontstn. 1.0 Snering Onerzoeken, reinigen, opruimen, opsln, vernietigen en/of vervngen vn gron, gron en/of oppervlktewter om e verontreiniging hierin weg te nemen. Isoleren vn ie verontreiniging, wroner egrepen ereing en noovoorziening. Alles wnneer gron, gron en/of oppervlktewter zijn gelegen op e lotie vn verzekere, zols in e polis omshreven, of op e irete eleningen vn ie lotie. Oner snering vlt niet e herinrihting vn het terrein. 1.1 Stellen en verzmelingen ij elkr ehorene voorwerpen ie in één erg verzeker zijn en wrvn e wre vn e onerelen niet fzonerlijk is vstgestel; 1. Storm win met een snelhei vn tenminste 1 meter per seone; 1. Verkoopwre het erg t oor e meest ieene gegige zou zijn etl, ij nieing voor e verkoop op e meest geshikte wijze en n e este voorereiing; 1. Verzekere e verzekeringnemer; e inwonene gezinsleen en/of met verzekeringnemer in gezinsvern smenwonene personen; e ongehuwe kineren ie voor stuie uitwonen zijn; inwonen personeel; 1.5 Woonhuis e op het polisl omshreven onroerene zk, ienene tot prtiulier geruik, met l wt volgens e lgemeen nvre verkeersopvtting rvn eel uitmkt. Hierin zijn lle ouwsels egrepen ie nr hun r en inrihting estem zijn om uurzm op hun plts te lijven; 1.6 Woning het op het polisl omshreven en oor verzekere ewoone (geeelte vn een) geouw en e rij ehorene en uitsluiten ij verzekere in geruik zijne ijgeouwen en privéergruimten. Artikel Voor e eplingen over e ekking wort verwezen nr rtikel vn e speifieke verzekeringsvoorwren vn e verzekeringsvormen innen e tegorie Wonen, en nr rtikel vn e Algemene Voorwren Privé Pkket. 5

6 Artikel Voor e omshrijving vn e voor eze verzekering gelene uitsluitingen wort verwezen nr rtikel vn e speifieke verzekeringsvoorwren vn e verzekeringsvormen innen e tegorie Wonen, en nr rtikel vn e Algemene Voorwren Privé Pkket. Artikel She.1 Nolim regeling eigen risio Als verzekeringnemer heeft gekozen voor een eigen risio vn, 5 euro of 50 euro met korting voor shevrije jren gelt het volgene: 1 per geeurtenis wort ij een she het eigen risio in rekening gerht; het eigen risio wort niet in rekening gerht ls e she in ntur is vergoe; ls een verzekeringnemer voor e ingngstum vn het volgene verzekeringsjr een gevllen she voor eigen rekening neemt of een gelime she niet tot uitkering heeft gelei, zl it shegevl geen invloe heen op e opouw vn shevrije jren. Korting eigen risio op sis vn shevrije jren in euro's Shevrije jren 1 Eigen risio Eigen risio N één of meer she(n) innen één verzekeringsjr, komt e korting op het eigen risio te vervllen en gelt per eerstvolgene hoofpremievervltum het oorspronkelijk gekozen eigen risio.. Ntur Als e mtshppij geruik mkt vn hr reht (een eel vn) e she in ntur te vergoeen, wort e omvng rvn vstgestel op het erg vn e nturvergoeing. Artikel 5 Voor eplingen over e premie wort verwezen nr rtikel 5 vn e speifieke verzekeringsvoorwren en e verzekeringsvormen innen e tegorie Wonen en nr rtikel 5 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel 6 Wijziging 6.1 Bekenhei Verzekerr is eken met e ligging, ouwr, inrihting en het geruik vn het woonhuis op het moment vn het egin vn e overeenkomst, en met e eleningen geurene e looptij vn e overeenkomst. 6. Verplihtingen ij risiowijzigingen Verzekeringnemer moet verzekerr shriftelijk meeeling oen over wijziging vn res, estemming, ouwr of keekking, geruik en het geheel of geeeltelijk krken of leegstn vn het woonhuis. Deze meeeling moet zo spoeig mogelijk, mr uiterlijk innen 60 gen n e wijziging, woren gen. Tenzij verzekeringnemer vn het optreen vn één er genoeme wijzigingen niet op e hoogte ws en t reelijkerwijs ook niet kon zijn. 6. Voortzetting en eëiniging n risiowijziging N risiowijziging heeft verzekerr e mogelijkhei: 1 e verzekering innen twee mnen (ls op nere wijze vernomen innen één mn) n ontvngst vn e oner 6. eoele meeeling te eëinigen; nieuwe voorwren en/of premie voor te stellen wrop e verzekering kn woren voorgezet. Als geen overeenstemming ereikt wort over e voortzetting vn e verzekering, einigt eze lsnog 0 gen n e meeeling hiervn oor verzekerr. Verzuimt e verzekeringnemer meeeling te oen vn een risiowijziging, genoem in rtikel 6., n vervlt het reht op shevergoeing 60 gen n e tum vn risiowijziging. Tenzij e verzekering ook n kennisgeving zou zijn voortgezet. Een eventuele she wort vergoe, ls e verzekering zou zijn voortgezet: 1 tegen een hogere premie, in e verhouing vn e oorspronkelijke premie tot e nieuwe premie; tegen gewijzige voorwren met inhtneming vn ie voorwren. 6

7 Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwren Inhousopgve Begripsomshrijvingen Omvng vn e ekking oven het verzekere erg Anen verouw Voortxtie Overekking inex Grntie tegen onerverzekering Sheetling Eigen risio storm Inexering 6.1. She Vereling ewijslst Bepling vn e sheomvng Duur en eine vn e verzekering Eine vn e verzekering Artikel 1 Begripsomshrijvingen Voor e egripsomshrijvingen wort verwezen nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Wonen, en nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel.1 Omvng vn e ekking De verzekering ekt ieere onvoorziene mteriële she, met uitzonering vn gls, n het op het polisl genoeme woonhuis veroorzkt oor: rn, ook oor enig gerek of eigen eerf; e ontploffing, ook oor enig gerek of eigen eerf; wter onvoorzien gestroom uit zit of slpmeuelen, zols wtereen oor een plotseling optreen efet; wter onvoorzien gestroom uit quri oor reuk of efet rvn; wter, of stoom, onvoorzien en plotseling, gestroom of gelopen uit innen of uiten e woning gelegen leiingen of rop ngesloten, vst geïnstlleere of vst opgestele toestellen, respetievelijk instllties vn wterleiingen, e entrle verwrming, ironitioning of sprinklerinstlltie, lsmee putten en riolen, ls gevolg vn het springen oor vorst, reuk, verstopping of een ner plotseling onvoorzien optreen efet. Als hieroor she n e woning is ontstn n zijn eveneens geekt: 1 e kosten vn het opsporen vn e reuk of efet n e leiingen innen e woning; e kosten, met het opsporen vn e reuk of efet n e leiingen innen e woning vern houene, vn reek en herstelwerk n muren, vloeren, en nere onerelen vn e woning ; e kosten vn herstel vn leiingen. f onvershillig welk ner plotseling en onvoorzien voorvl. She ontstn oor e gevren ls genoem in rtikel.1. t/m e wort niet eshouw ls she oor een ner plotseling en onvoorzien voorvl.. oven het verzeker erg Verzekerr ekt tot ten hoogste 0 proent vn het verzekere erg, elk vn e nvolgene onerelen: 1 huurerving op sis vn e huurwre vn het woonhuis, veroorzkt oor het geheel of geeeltelijk onruikr woren vn het woonhuis oor een verzekere geeurtenis geurene een perioe gelijk n e volle tij noig voor herstel of herouw tot ten hoogste 1 mnen htereenvolgen. Als niet wort herstel of herouw, wort mnen huurerving vergoe; hotel en/of pensionkosten, ls verzekere het woonhuis zelf geruikt en e extr kosten een gevolg zijn vn een geekte geeurtenis; she n tuinnleg, estrting en eplnting in e tuin vn het woonhuis oor e gevren rn, likseminslg, ontploffing, luht en ruimtevrtuigen, nrijing of nvring of het omvllen vn krnen, heistellingen en omen; opruimingskosten; 5 extr kosten vn herstel vn het woonhuis, n een geekte geeurtenis oor voorshriften vn Bouwen Woningtoeziht of nere evoege overheisorgnen; 6 extr kosten voor verhuizing, huur of finniering oor het op e opleveringstum niet kunnen etrekken vn een gekoht woonhuis oor e gevren rn, ontploffing, luht en ruimtevrtuigen nrijing en nvring of het omvllen vn krnen, heistellingen en omen; 7 she n eigenommen vn eren oor een geekte geeurtenis en op voorwre t eze eigenommen zih innen het woonhuis evinen en rn r of ngelvst zijn evestig; 8 e noozkelijke kosten vn ewking. Verzekerr ekt tot een mximum vn 500 euro per geeurtenis: e extr kosten ie vern houen met een oor eze verzekering geekte geeurtenis, voor zover niet vllen oner...1 t/m 8. Deze kosten moeten oor verzekere woren ngetoon en niet oor een nere verzekering zijn geekt. Verzekerr ekt ongelimiteer: honorri en kosten vn experts. Als ehter e honorri en kosten ie voortvloeien uit e oprht vn verzekere hoger zijn n ie voortvloeiene uit e oprht vn verzekerr, is het meerere voor rekening vn verzekere. Honorri en kosten vn oor verzekere enoeme experts woren ehter niet vergoe ls eze experts zih niet heen geonformeer n e 'Gergsoe Expertiseorgnisties". Verzekerr ekt tot een mximum vn het op het polisl vermele verzekere som: Snering ls iret gevolg vn een geekte geeurtenis, ie heeft pltsgevonen op e lotie vn verzekere, zols in e polis omshreven. Deze ekking gelt lleen ls sprke is vn e hiern genoeme omstnigheen. 7

8 1 Er is sprke vn een niet l estne verontreiniging of vn toenme vn l estne verontreiniging. Als oor een geekte geeurtenis een l estne verontreiniging toeneemt, zijn lleen sneringskosten geekt wnneer eze het erg voor het opheffen vn e estne verontreiniging te oven gn. Er is sprke vn overshrijing vn oor e overhei gehnteere normen (streefwre of gelijke wre) voor e lotie vn gron of wterverontreiniging, zols ie gelen op het moment wrop e verontreiniging zih voor het eerst mnifesteert. De kosten zijn meer n 1.1 euro en zijn oor verzekere zelf (of in overleg met e mtshppij nmens verzekere) gemkt en/of zijn n verzekere in rekening gerht in vern met oor e overhei hierover rehtmtig uitgeoefene estuurswng. De uitkering zl nooit meer ergen n het werkelijk estee erg.. An en verouw Verzekere heeft voor het woonhuis e vrijhei over te gn tot nouw, verouwing, uitreiing, frk en interne verpltsing. Geurene e perioe t het woonhuis in n of verouw, uitreiing of frk is en niet permnent ewoon wort, is het woonhuis uitsluiten verzeker tegen e gevolgen vn rn, rnlussing, likseminslg, ontploffing, luhtvrtuigen en storm. Geurene e n/verouwperioe estt ekking tegen she oor iefstl vn zken ie r en ngelvst in het woonhuis woren gepltst of geïnstlleer en rn lijven eel uitmken vn het woonhuis ls: het in n of verouw zijne woonhuis win/wteriht en slotvst/fgesloten is; en neren n e verzekere of e n/onernnemer geen toegng tot het woonhuis heen; en verzekeren e sleutels eheren; en er sporen vn rk zijn n het woonhuis. Artikel Nst e in e Algemene voorwren Wonen en e Algemene voorwren Privé Pkket opgenomen uitsluitingen gelen ook e onerstne uitsluitingen..1 Vn e verzekering is uitgesloten she n het verzekere woonhuis ls eze veroorzkt is oor of het gevolg is vn: 1 regen, hgel, sneeuw of smeltwter (verer te noemen neerslg) innengerongen oor openstne euren, rmen of luiken; 5 vohtoorlting vn muren; sleht onerhou vn e woning; gronwter tenzij innengerongen vi fvoerleiingen en rop ngesloten instllties en toestellen; instorting vn het geouw ls gevolg vn overruk oor wter of neerslg. Bovenien zijn uitgesloten reprtiekosten vn ken, kgoten, keekking en fvoerpijpen; Bij she oor een plotseling en onvoorzien voorvl ls eoel in rtikel.1.f is verer uitgesloten she n het verzekere woonhuis veroorzkt oor of het gevolg vn: ontwerp, proutie, uitvoerings, onstrutie, eieningsfouten, geruik vn onjuiste of gerekkige mterilen, lsmee onvoloene of hterstllig onerhou; she n mhines en pprten tengevolge vn geruik vn eze mhines en pprten; e f g h i j k l ewerken of testen, montge, enige reprtie, npssing, servie of onerhouswerkzmheen; wegvllen vn enige energie en wtervoorziening; fermenttie, roei, eigen gerek, eigen eerf, ongeierte, inseten, slijtge, orrosie, vohtige of roge tmosfeer, extreme temperturen, vernering vn tempertuur, luhtvervuiling, krimp, lekkge of verspilling, vermping, gewihtsverlies, roest, vernering vn smk, kleur of smenstelling; enig onverklrr verlies of tekort ten tije vn inventristie vstgestel, fruuleus hnelen, veruistering, vermissing; feitelijke, vermeene of reigene vrijkoming, lozing, ontsnpping of verspreiing vn esmette, verontreinigene of vervuilene stoffen, met inegrip vn teriën, shimmels, virussen of gevrlijke sustnties, onverminer e ekking voor sneringskosten ls omshreven in rtikel..; het geruik vn oliën, vetten, verven, ijtene of invretene stoffen e.. (ehlve olie onvoorzien gestroom uit een op een fvoerknl ngesloten verwrmingsinstlltie en uit e zih innenshuis evinene leiingen of tnks); wissen of vervorming vn informtie in elektronishe systemen of op informtiergers; instorten, zetten, verzkken, krimpen of uitzetten vn het woonhuis met inegrip vn funeringen; vnlisme (tenzij n weerrehtelijk innenringen in e woning oor e er) en eshiging oor grffiti, eklen, eshileren e..; overheisingrijpen wroner tevens wort verstn vereurverklring, vorering of onfistie oor enig wettig ingestele overhei; m ieren ie oor verzekere woren gehouen of oor eze zijn toegelten; n een plotseling en onvoorzien voorvl ls e she opzettelijk is veroorzkt oor een nietgezinsli zols een (oner)huurer, logé, inwonen personeelsli of een huisgenoot, ook ls e inwoning miner n rie mnen geleen is eëinig.. Niet vergoe wort she wrij e overhei is verpliht tot sheloosstelling, ls n een geekte geeurtenis het woonhuis vn overheiswege niet op e oneshige funmenten mg woren herouw. Artikel She.1 Vereling ewijslst Als zih een she n het verzekere ojet vooroet, zl verzekere n moeten tonen t eze she niet veroorzkt is oor of een gevolg is, noh iniret, noh iret vn e omstnigheen, zols genoem in rtikel.1. en.1.j. 8

9 . Bepling vn e sheomvng Sheomvng Als she zl woren ngemerkt: het vershil tussen e wre vn het verzekere ojet onmiellijk vóór en onmiellijk n e geeurtenis of, nr keuze vn verzekerr, e onmiellijk n e geeurtenis vstgestele herstelkosten, wnneer het woonhuis nr het ooreel vn e experts voor herstel vtr is. Herouwen of niet herouwen Als wre onmiellijk vóór e geeurtenis zl woren ngehouen het erg vn e voortxtie of e herouwwre, op voorwre t innen 1 jr n e shetum n verzekerr shriftelijk wort meegeeel t verzekeringnemer zl herouwen op ezelfe plts en met ezelfe estemming. De verkoopwre zl woren ngehouen ls: 1 verzekeringnemer niet, innen 1 jr, herouwt; of niet innen 1 jr shriftelijk meeeling oet vn herouw; of wnneer l vóór e she: e verzekeringnemer het voornemen h het woonhuis f te reken; het woonhuis estem ws voor frk of onteigening; het woonhuis oor een overheisinstntie onewoonr of onruikr ws verklr; een ls zelfstnig n te merken eel vn het woonhuis leegston of l lnger n 60 gen uiten geruik ws en het woonhuis ovenien voor e verkoop ston ngeoen; het woonhuis geheel of geeeltelijk gekrkt ws; e verzekeringnemer het voornemen h het woonhuis te verkopen; tenzij verzekeringnemer een herouwpliht heeft. In ieer gevl wort vn e herouwwre uitgegn ls eze lger is n e verkoopwre. Bij she n zonneshermen, mrkiezen en ntennes/shotels zl shevergoeing geurene één jr n nshf pltsvinen op sis vn nieuwwre. Drn zl shevergoeing pltsvinen op sis vn gwre.. Overekking inex Als ij she e wre vn het woonhuis hoger lijkt te zijn n het op e ltste premievervltum overeenkomstig het inexijfer vstgestele verzekere erg, zullen e experts op sis vn e gegevens vn het Centrl Bureu voor Sttistiek tevens een rming geven vn het inexijfer voor e ouwkosten op het moment vn e geeurtenis. Is het ltsteoele inexijfer hoger n het inexijfer op e vervltum onmiellijk voorfgne n e shetum, n gelt voor e regeling vn e she ls verzeker erg het erg overeenkomstig met het inexijfer op het moment vn e she; ehter met ls mximum 15 proent vn het op e ltste premievervlg vstgestele verzekere erg.. Shevergoeing Shevergoeing lsmee e in rtikel. omshreven ekkingen oven e verzekere som, met uitzonering vn rtikel.. zijn nr evenreighei vershulig inien e verzekere som lger is n e wre vn e woning onmiellijk voor e geeurtenis..5 Grntie tegen onerverzekering Verzekerr zl geen eroep oen op onerverzekering ls e wre vn het verzekere woonhuis is vstgestel oor miel vn een volleig ingevule en oor verzekere onertekene woonhuiswremeter vn hetzij verzekerr zelf hetzij vn het Veron vn Verzekerrs en eze in het ezit is vn verzekerr of ls e wre is vstgestel oor miel vn een voortxtie oor eskunigen mits het txtierpport niet ouer is n rie jr. Artikel. vn eze verzekeringsvoorwren en.. vn e Algemene voorwren wort in t gevl niet toegepst. Verzekerr kn herwrering vrgen oor het opnieuw invullen vn e woonhuiswremeter of een nieuwe voortxtie oor eskunigen: n een verouwing; n een she; n verloop vn 60 mnen sins e ltste wreepling. Vnf het moment wrop geurene e grntietermijn in of externe verouwingen pltsvinen, vervlt e grntie tenzij e woonhuiswre hierop is ngepst. De grntie tegen onerverzekering gelt niet ij onjuiste invulling vn e woonhuiswremeter. De grntie vervlt eveneens ls verzekere niet innen twee mnen, n het verzoek vn verzekerr om herwrering oor miel vn een nieuwe herouwwremeter of een nieuwe voortxtie oor eskunigen, n it verzoek heeft voln..6 Sheetling Verzekerr heeft het reht ij shevergoeing op sis vn herouwwre eerst 0 proent vn e nr herouwwre erekene shevergoeing te voloen. Verzekerr heeft het reht het meerere eerst te voloen n overlegging vn not's. De totle op e mteriële she etrekking heene uitkering(en) zl/zullen nooit meer ergen n e werkelijk etle kosten..7 Eigen risio storm Er gelt een eigen risio ls een she gelim wort op sis vn e sheoorzk storm of hre win. Bij keuze voor een eigen risio vn 0 euro of 15 euro ergt het eigen risio storm promille vn e verzekere som met een minimum vn 5 euro en een mximum vn 50 euro. Dit eigen risio storm lijft geurene e looptij vn eze verzekering gelijk, ongeht het ntl shevrije jren. Bij keuze voor een lgemeen eigen risio vn 5 euro of 50 euro is het eigen risio storm gelijk n het lgemeen eigen risio en wort e nolimregeling eigen risio (Algemene voorwren Wonen rtikel.1) onverminer toegepst. Artikel Inexering Elk jr op e premievervltum wort het verzeker erg en rmee ook e premie, ngepst volgens het ltste oor het Centrl Bureu voor e Sttistiek eken gemkte prijsinexijfer voor woonhuizen. Artikel 6 Voor e eplingen over e wijzigingen wort verwezen nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Wonen, en nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel 7 Duur en eine vn e verzekering 7.1 Eine vn e verzekering Twee mnen n eigenomsoverrht vn het woonhuis, tenzij verzekerr met e nieuwe elngheene ners is overeengekomen. 9

10 Inoeelverzekering Verzekeringsvoorwren Inhousopgve Begripsomshrijvingen innen e woning uiten e woning oven het verzeker erg An en verouw Uitreiing vn e ekking, op voorwre t het verzeker erg toereiken is Bepling vn e sheomvng 5 proent overekking Grntie tegen onerverzekering Eigen risio Inexering.1 She Vereling ewijslst Duur en eine vn e verzekering Eine vn e verzekering Artikel 1 Begripsomshrijvingen Voor e egripsomshrijvingen wort verwezen nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Wonen, en nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel.1 innen e woning De verzekering ekt onvoorziene mteriële she n of verlies vn e inoeel, veroorzkt oor: rn, ook oor enig gerek of eigen eerf; ontploffing ook oor enig gerek of eigen eerf; iefstl vn inoeel uit e woning l n niet voorfgegn oor rk. De nvolgene eperkingen zijn vn toepssing: 1 iefstl vn inoeel uit gemeenshppelijke ruimten en/of ijgeouwen is uitsluiten geekt ls e iefstl wort voorfgegn oor rk vn e gemeenshppelijke ruimten en/of ijgeouwen; een mximle vergoeing vn euro per geeurtenis wort verleen ij iefstl vn lijfsieren. De in it rtikel genoeme mximle vergoeing wort toegepst nt e she is ereken volgens rtikel. (epling vn e sheomvng); wter, of stoom, onvoorzien en plotseling, gestroom of gelopen uit innen of uiten e woning gelegen lei ingen of rop ngesloten, vst geïnstlleere of vst opgestele, toestellen respetievelijk instllties vn wterleiingen, e entrle verwrming, ironitioning of sprinklerinstlltie, lsmee putten en riolen, ls gevolg vn het springen oor vorst, reuk, verstopping of een ner plotseling onvoorzien optreen efet. Als hieroor she n e woning is ontstn n zijn eveneens geekt: 1 e kosten vn het opsporen vn e reuk of efet n e leiingen innen e woning; e kosten, met het opsporen vn e reuk of efet n e leiingen innen e woning vern houene, vn reek en herstelwerk n muren, vloeren, en nere onerelen vn e woning e kosten vn herstel vn leiingen. Bovengenoeme kosten woren geekt voor zover eze kosten niet ten lste vn e woonhuiseigenr zijn. e f g h wter onvoorzien gestroom uit zit of slpmeuelen, zols wtereen oor een plotseling optreen efet. She n e zit of slpmeuelen zelf is uitgesloten; wter onvoorzien gestroom uit quri oor reuk of efet rvn. kosten vn vervoer en opslg vn e inoeel ie gemkt zijn in vern met het geheel of geeeltelijk onruikr woren vn het op het polisl genoeme geouw oor een geekte geeurtenis; onvershillig welk ner plotseling en onvoorzien voorvl. She ontstn oor e gevren ls genoem in rtikel.1. t/m/ f wort niet eshouw ls she oor een ner plotseling en onvoorzien voorvl.. uiten e woning Op lkons, glerijen, in e tuin of op het erf, oner fken (lle ehorene ij het geouw) en n e uitenknt vn e woning wort uitsluiten she vergoe n: ntennes; zonweringen, mits r en ngelvst n e woning veronen; tuinmeuelen; tuingereeshp; vlggenstokken; wsgoe; ls e she het gevolg is vn: rn en rnlussing; likseminslg; ontploffing; luht en ruimtevrtuigen; iefstl (of een poging rtoe); eroving; fpersing; vnlisme. Bij ntennes en zonweringen wort ovenien she vergoe oor storm en neerslg. 10

11 Als e inoeel tijelijk (mximl 6 mnen) elers in Neerln is, gelt het volgene: 1 in ewoone woningen is e ekking gelijk n e ekking voor e in e polis genoeme woning; in onewoone woningen (roner te verstn woningen ie geurene een nééngesloten perioe vn twee mnen of lnger onewoon zijn) is e ekking gelijk n e ekking voor e in e polis genoeme woning, met ls voorwre t iefstl (of een poging rtoe) en vnlisme lleen geekt is n rk; ls e inoeel op nere pltsen is, zols in e open luht, in tenten, strnhuisjes, en rvns, wort she uitsluiten vergoe ontstn oor: rn en rnlussing likseminslg ontploffing luht en ruimtevrtuigen eroving fpersing De eplingen zols genoem in rtikel.. gelen onverminer. Bij tijelijk verlijf (mximl 6 mnen) vn e inoeel uiten Neerln, mr innen Europ wroner ook te verstn Mer e Cnrishe Eilnen en e Azoren, wort she uitsluiten vergoe oor: 1 rn en rnlussing; likseminslg; ontploffing; luht en ruimtevrtuigen. De eplingen zols genoem in rtikel.. gelen onverminer. Mits innen e Benelux: 1 She n e inoeel uit een motorrijtuig, rvn of vrtuig, op voorwre t eze eugelijk zijn fgesloten, tot een mximum vn 50 euro ij iefstl n rk; She n e inoeel tijens een verhuizing of geurene het vervoer vn of nr een herstel of ewrplts wort vergoe ls eze het gevolg is vn: een ongevl t het vervoermiel is overkomen; het uit e strop shieten; het onklr rken vn het hijsgerei of vn een ner hulpmiel t wort geruikt ij het len of lossen. De inoeel ie in een reiskoffer wort vervoer, tijens het vervoer, tegen het risio vn iefstl tot een mximum vn 50 euro (koffer + inhou).. oven het verzeker erg Verzekerr vergoet tot ten hoogste 0 proent vn het verzeker erg, elk vn e nvolgene onerelen: 1 she n huurerselng vn e op het polisl genoeme woning, veroorzkt oor een geekte geeurtenis, wnneer e she ten lste komt vn verzekere ls huurer en niet oor een nere verzekering wort geekt; she n tuinnleg, estrting en eplnting in e tuin vn e woning oor e gevren rn, likseminslg, ontploffing, luht en ruimtevrtuigen, nrijing, nvring of het omvllen vn krnen, heistellingen en omen, wnneer eze kosten niet ten lste vn e woonhuiseigenr zijn; opruimingskosten; hotel en/of pensionkosten, ls verzekere e woning zelf geruikt en e extr kosten een gevolg zijn vn een geekte geeurtenis. Verzekerr vergoet tot een mximum per geeurtenis: 1 she n of verlies vn gel en gelswrig ppier toeehoren n verzekere, nwezig in het tot woning ienene geeelte vn het geouw, oor een geekte geeurtenis, tot een mximum vn 1.50 euro; kosten voor het nrengen vn nieuwe sloten en/of iliners ls e sleutels uit het woonhuis gestolen zijn of verkregen oor iefstl, fpersing of eroving mits eze sloten onmiellijk n een ergelijke geeurtenis woren ngerht, tot een mximum vn 50 euro per jr she ontstn oor rk of een poging rtoe n het op het polisl genoeme woonhuis, wnneer eze kosten niet ten lste vn e geouweneigenr zijn, tot een mximum vn 1.50 euro; she veroorzkt oor een efet n e koel/vriesinrihting l n niet oor een eigen gerek, of oor een storing lnger n 6 uur ij e stroomleverene instntie. She n levensmielen wort vergoe tot een mximum vn 1.50 euro; 5 she n kleing ontstn (oor wssen volgens e wsvoorshriften) met geruikmking vn rtoe geëigene pprten oor een efet vn het etreffene pprt tot een mximum vn 1.50 euro; 6 extr kosten ie vern houen met een oor eze verzekering geekt evenement, wnneer ie niet vllen oner...1 t/m... Deze kosten moeten oor verzekere woren ngetoon en niet oor een nere verzekering zijn geekt. De mximle vergoeing hiervoor ergt 500 euro per geeurtenis; 7 she n vrtuigen, nhngwgens, en losse onerelen en toeehoren vn vrtuigen, rvns en motorrijtuigen, tot ten hoogstens euro, op voorwre t eze zken zih op het moment vn e she evonen in het op het polisl omshreven woonhuis; 8 she n eroepsuitrusting, tot ten hoogste euro op voorwre t eze zken zih op het moment vn e she evonen in het op het polisl omshreven woonhuis. Verzekerr vergoet ongelimiteer: honorri en kosten vn experts. Ehter ls e honorri en kosten ie voortvloeien uit e oprht vn verzekere hoger zijn n ie voortvloeiene uit e oprht vn verzekerr, is het meerere voor rekening vn verzekere. Honorri en kosten vn oor verzekere enoeme experts woren ehter niet vergoe ls eze experts zih niet heen geonformeer n e 'Gergsoe Expertiseorgnisties'.. An en verouw Verzekere heeft voor e woning e vrijhei over te gn tot nouw, verouwing, uitreiing, frk, interne verpltsing. Geurene e perioe t e woning in n of verouw, uitreiing of frk is en niet permnent ewoon wort, is e inoeel uitsluiten verzeker tegen e gevolgen vn rn, rnlussing, likseminslg, ontploffing, luhtvrtuigen en storm. Geurene e n/verouwperioe estt ekking tegen she oor iefstl vn zken ie r en ngelvst in het woonhuis woren gepltst of geïnstlleer en rn lijven eel uitmken vn het woonhuis ls: het in n of verouw zijne woonhuis win/wteriht en slotvst/fgesloten is; en neren n e verzekere of e n/onernnemer geen toegng tot het woonhuis heen; en verzekeren e sleutels eheren; en er sporen vn rk zijn n het woonhuis..5 Uitreiing vn e ekking, op voorwre t het verzeker erg toereiken is Verzekerr vergoet tot ten hoogste 10 proent vn het verzeker erg: Inoeel vn eren inoeel vn eren in e op het polisl genoeme woning tegen she oor lle geekte geeurtenissen, op voorwre t it niet of onvoloene elers is verzeker; 11

12 Reisgge reisgge innen en uiten geouwen uiten Neerln, mr innen Europ wroner ook te verstn Mer e Cnrishe Eilnen en e Azoren, she oor rn, rnlussing, ontploffing, likseminslg, overspnning of inutie. Artikel Nst e in e Algemene voorwren Wonen en e Algemene voorwren Privé Pkket opgenomen uitsluitingen gelen ook e volgene uitsluitingen..1 Vn e verzekering is uitgesloten she n e verzekere inoeel ls eze veroorzkt is oor of het gevolg is vn: 1 regen, hgel, sneeuw of smeltwter (verer te noemen neerslg) innengerongen oor openstne euren, rmen of luiken; vohtoorlting vn muren; 5 sleht onerhou vn e woning; gronwter tenzij innengerongen vi fvoerleiingen en rop ngesloten instllties en toestellen. instorting vn het geouw ls gevolg vn overruk oor wter of neerslg. Bij she oor een plotseling en onvoorzien voorvl ls eoel in rtikel.1.h is verer uitgesloten she n e verzekere inoeel oor of het gevolg vn: e f g h i j k l ontwerp, proutie, uitvoerings, onstrutie, eieningsfouten, geruik vn onjuiste of gerekkige mterilen, lsmee onvoloene of hterstllig onerhou; she n mhines en pprten tengevolge vn geruik vn eze mhines en pprten; ewerken of testen, montge, enige reprtie, npssing, servie of onerhouswerkzmheen; wegvllen vn enige energie en wtervoorziening; fermenttie, roei, eigen gerek, eigen eerf, ongeierte, inseten, slijtge, orrosie, vohtige of roge tmosfeer, extreme temperturen, vernering vn tempertuur, luhtvervuiling, krimp, lekkge of verspilling, vermping, gewihtsverlies, roest, vernering vn smk, kleur of smenstelling; enig onverklrr verlies of tekort ten tije vn inventristie vstgestel, fruuleus hnelen, veruistering, vermissing; feitelijke, vermeene of reigene vrijkoming, lozing, ontsnpping of verspreiing vn esmette, verontreinigene of vervuilene stoffen, met inegrip vn teriën, shimmels, virussen of gevrlijke sustnties, onverminer e ekking voor sneringskosten ls omshreven in rtikel..; het geruik vn oliën, vetten, verven, ijtene of invretene stoffen e.. (ehlve olie onvoorzien gestroom uit een op een fvoerknl ngesloten verwrmingsinstlltie en uit e zih innenshuis evinene leiingen of tnks); wissen of vervorming vn informtie in elektronishe systemen of op informtiergers; instorten, zetten, verzkken, krimpen of uitzetten vn e woning met inegrip vn funeringen; vnlisme (tenzij n weerrehtelijk innenringen in e woning oor e er) en eshiging oor grffiti, eklen, eshileren e..; overheisingrijpen wroner tevens wort verstn vereurverklring, vorering of onfistie oor enig wettig ingestele overhei; m ieren ie oor verzekere woren gehouen of oor eze zijn toegelten; n o p een plotseling en onvoorzien voorvl ls e she opzettelijk is veroorzkt oor een nietgezinsli zols een (oner)huurer, logé, inwonen personeelsli of een huisgenoot, ook ls e inwoning miner n rie mnen geleen is eëinig; she n huishouelijke pprten oor geruik vn eze huishouelijke pprten; iefstl of verlies vn gel oor misruik vn een psje met geruik vn e pinoe. Artikel She.1 Vereling ewijslst Als zih een she n e verzekere inoeel vooroet, zl verzekere n moeten tonen t eze she niet veroorzkt is oor of een gevolg is, noh iniret, noh iret vn e omstnigheen zols genoem in rtikel.1. en.1.j.. Bepling vn e sheomvng Sheomvng Als she zl woren ngemerkt het vershil tussen e wre vn e verzekere inoeel onmiellijk vóór en onmiellijk n e geeurtenis of, nr keuze vn verzekerr, e onmiellijk n e geeurtenis vstgestele herstelkosten, wnneer e verzekere inoeel nr het ooreel vn e experts voor herstel vtr zijn. Verer wort ls she ngemerkt e grootte vn een oor e geeurtenis veroorzkt en oor het herstel niet opgeheven wreverminering, ls eze oor e experts is vstgestel. Wreepling Als wre onmiellijk vóór e geeurtenis zl woren ngehouen het erg vn e voortxtie of e nieuwwre. Bij e vststelling vn e wre onmiellijk n e geeurtenis zl, wr mogelijk, met eze wren rekening gehouen woren. Shevststelling op sis vn gwre vint plts ij: inoeel wrvn e gwre miner ergt n 0 proent vn e nieuwwre; inoeel ie onttrokken zijn n het geruik wrvoor zij wren estem; huurerselng; zonweringen en ntennes/shotels, rom en snorfietsen. Voorwerpen met een ntiqurishe of zelzmheiswre woren op sis vn mrktwre of op sis vn e voortxtie vergoe. 1

13 De she n gehuure voorwerpen wort epl op sis vn e vergoeing ie e verzekeringnemer n e verhuurer vershulig is.. 5 proent overekking Als ij she lijkt t e wre vn e inoeel meer is n het op e ltste premievervlg volgens het inexijfer vstgestele erg, wort voor e regeling vn e she het op e ltste premievervltum vstgestele verzeker erg verhoog met mximl 5 proent.. Shevergoeing Shevergoeing lsmee e in rtikel. omshreven ekkingen oven e verzekere som, met uitzonering vn rtikel.. zijn nr evenreighei vershulig inien e verzekere som lger is n e wre vn e inoeel onmiellijk voor e geeurtenis..5 Grntie tegen onerverzekering Verzekerr zl geen eroep op onerverzekering oen ls op het polisl wort vermel t e omintie ekking voor huiseigenren vn toepssing is. De mxim genoem in rtikel.1.. en rtikel. lijven gelen. Verzekerr zl geen eroep oen op onerverzekering ls e wre vn e verzekere inoeel is vstgestel oor miel vn een volleig ingevule en oor verzekere onertekene inoeelmeter n wel inventrislijst vn hetzij verzekerr zelf hetzij vn het Veron vn Verzekerrs en eze in het ezit is vn verzekerr of ls e wre is vstgestel oor miel vn een voortxtie oor eskunigen mits het txtierpport niet ouer is n rie jr. Artikel. vn eze verzekeringsvoorwren en.. vn e Algemene voorwren wort in t gevl niet toegepst. De mxim genoem in rtikel.1.. en rtikel. lijven gelen. Verzekerr kn herwrering vrgen oor het opnieuw lten invullen vn e inoeelwremeter of inventrislijst of een nieuwe voortxtie oor eskunigen: ij een verhuizing; n een she; n verloop vn 60 mnen sins e ltste wreepling; De grntie tegen onerverzekering gelt niet ij onjuiste invulling vn e inoeelmeter of inventrislijst. De grntie vervlt eveneens ls verzekere niet innen twee mnen, n het verzoek vn verzekerr om herwrering oor miel vn een nieuwe inoeelmeter n wel inventrislijst of een nieuwe voortxtie oor eskunigen, n it verzoek heeft voln. In gevl vn grntie tegen onerverzekering is rtikel. (5 proent overekking) niet vn toepssing..6 Eigen risio Als verzekeringnemer niet heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risio vn 5 euro of 50 euro gelt een eigen risio vn 5 euro per geeurtenis, wnneer e she gelim wort op sis vn: rtikel.1.h (plotseling en onvoorzien voorvl) wnneer e she veroorzkt wort oor verpltsen, reinigen, (om)vllen of reken; rtikel.. 1 (she n huurerselng) wnneer het she oor storm n shuurtjes en shuttingen etreft. Artikel Inexering Elk jr op e premievervltum wort het verzeker erg, en rmee ook e premie, ngepst volgens het ltste oor het Centrl Bureu voor e Sttistiek eken gemkte (prijs)inexijfer voor woninginoeels. Artikel 6 Voor e eplingen over e wijzigingen wort verwezen nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Wonen en nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel 7 Duur en eine vn e verzekering 7.1 Eine vn e verzekering Twee mnen n eigenomsoverrht vn e verzekere inoeel, tenzij verzekerr met e nieuwe elngheene ners is overeengekomen. 1

14 Glsverzekering Verzekeringsvoorwren Opmerking: Deze voorwren vormen een onlosmkelijk geheel met e verzekeringsvoorwren Woonhuis en/of Inoeelverzekering ls eze op het polisl vn toepssing zijn verklr. Inhousopgve 1 Begripsomshrijvingen Duur en eine vn e verzekering She Artikel 1 Begripsomshrijvingen Voor e egripsomshrijvingen wort verwezen nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Wonen en nr rtikel 1 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel.1 Omvng vn e ekking Verzeker is e mteriële she n het omshreven gls oor reuk en e gevolgshe n e kozijnen, veroorzkt oor elke onvoorzien en plotseling op het gls inwerkene geeurtenis; het lek sln vn isoleren gls, innen 10 jr n e frigetum, wroner te verstn: verminering vn oorziht oor onenstie of nslg vn stofelen n e innenzije, us tussen e len, vn het isoleren gls. Als e verzekeringnemer op gron vn e oor e levernier en/of friknt gegeven grntie nsprk kn mken op vergoeing, wort e she niet vergoe; Verzeker zijn e kosten vn een noovoorziening; Verzeker is ook liggen gls, zowel in smenstelling ls uit één geheel, onereel vormen vn of estne uit een totle oppervlkte vn niet meer n m. Artikel Nst e in e Algemene voorwren Wonen en e Algemene voorwren Privé Pkket, en e verzekeringsvoorwren Inoeel en/of Woonhuis, opgenomen uitsluitingen gelen ook e volgene uitsluitingen..1 Uitgesloten is she ontstn n: gls in winshermen, overkppingen, roeikssen en in lkon en terreinfsheiingen; e f g h i op het gls ngerhte versieringen, eshileringen, etswerk en opshriften gernshiler gls; rgls, gls in loo, kunststof en isolerene eglzing inien e she ij eze typen gls is veroorzkt oor eigen gerek; gls tijens verpltsing, verwerking, ewerking en opslg; rmen, krmen, euren, koepels of e kitvoegen, ontstn oor hterstllig onerhou; gls, oort het gls onjuist is gepltst; gls tijens nouw, verouwing of leegstn vn e woning; gls oor slijtge, klimtologishe of tempertuursinvloeen, of nere geleielijk werkene invloeen. Artikel She De shevergoeing omvt:.1 Ntur Als e mtshppij geruikmkt vn hr reht (een eel vn) e she in ntur te vergoeen, wort e omvng rvn vstgestel op het erg vn e nturvergoeing.. Afhnkelijk vn e situtie kn e mtshppij het geroken gls zo spoeig mogelijk lten vervngen oor gls vn ezelfe soort en kwliteit of e kosten n e verzekeringnemer vergoeen.. e oor verzekere verrihtte uitgven voor noovoorziening. Artikel 5 Voor e eplingen over e premie wort verwezen nr rtikel 5 vn e Algemene voorwren Privé Pkket, e Algemene voorwren Wonen en nr rtikel 5 vn e verzekeringsvoorwren Woonhuis en/of Inoeel. Artikel 6 Voor e eplingen over e wijzigingen wort verwezen nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Privé Pkket, e Algemene voorwren Wonen en nr rtikel 6 vn e verzekeringsvoorwren Woonhuis en/of Inoeel. Artikel 7 Duur en eine vn e verzekering 7.1 Eine vn e verzekering Twee mnen n eigenomsoverrht vn e woning, tenzij verzekerr met e nieuwe elngheene ners is overeengekomen. 1

15 Comintieekking voor huiseigenren Verzekeringsvoorwren Artikel 1 Bij e Comintieekking voor Huiseigenren is e woning, e inoeel en het gls verzeker wrij e premie wort ereken over e herouwwre vn e woning. Artikel Begripsomshrijving Verzekeringsvoorwren Vn toepssing zijn e verzekeringsvoorwren woonhuisverzekering, inoeelverzekering en glsverzekering. Artikel Grntie tegen onerverzekering In fwijking vn het gestele in rtikel.5 vn e verzekeringsvoorwren inoeelverzekering zl Verzekerr zowel voor e woning ls voor e inoeel geen eroep oen op onerverzekering ls e wre vn het verzekere woonhuis is vstgestel oor miel vn een volleig ingevule en oor verzekere onertekene woonhuiswremeter vn hetzij verzekerr zelf hetzij vn het Veron vn Verzekerrs en eze in het ezit is vn verzekerr of ls e wre is vstgestel oor miel vn een voortxtie oor eskunigen mits het txtierpport niet ouer is n rie jr. Verzekerr kn herwrering vrgen oor het (opnieuw) invullen vn e woonhuiswremeter n wel oor een nieuwe voortxtie oor eskunigen: n een verouwing n een verhuizing n een she n verloop vn 60 mnen sins e ltste wreepling. De grntie tegen onerverzekering vervlt: vnf het moment wrop in of externe verouwingen pltsvinen tenzij e herouwwre hierop is ngepst. inien e woonhuiswremeter onjuist is ingevul. inien verzekere niet innen twee mnen, n het verzoek vn verzekerr om herwrering oor miel vn een nieuwe herouwwremeter of een nieuwe voortxtie oor eskunigen, n it verzoek heeft voln. Artikel Vervllen Comintieekking voor Huiseigenren De Comintieekking voor Huiseigenren vervlt inien verzekeringnemer niet innen twee mnen, n het verzoek vn verzekerr om herwrering oor miel vn een nieuwe herouwwremeter of een nieuwe voortxtie oor eskunigen, n it verzoek heeft voln. N het verstrijken vn e termijn vn twee mnen wort e Comintieekking voor Huiseigenren vervngen oor een woonhuis, inoeel en glsverzekering zoner grntie tegen onerverzekering tegen het n gelene trief voor een woonhuis, inoeel en glsverzekering. Verzekeringnemer is verpliht innen twee mnen n e tum vn e omzetting vn e Comintieekking voor Huiseigenren in een woonhuis, inoeel en glsverzekering verzekerr in het ezit te stellen vn een volleig ingevul en onerteken nvrgformulier voor e inoeelverzekering. Voloet e verzekeringnemer rn niet n vervlt n het verstrijken vn e termijn vn twee mnen e inoeelverzekering en is uitsluiten het woonhuis en het gls verzeker. 15

16 Kostrheenverzekering Verzekeringsvoorwren Opmerking: Deze voorwren vormen een onlosmkelijk geheel met e verzekeringsvoorwren Inoeelverzekering ls eze op het polisl vn toepssing zijn verklr. Inhousopgve 1 Begripsomshrijvingen.1... Omvng vn e ekking oven het verzeker erg sgeie Overekking vn nieuw verkregen kostrheen She Bepling vn e sheomvng Overekking juwelen en sieren Shevergoeing Duur en eine vn e verzekering Eine ekking verzeker voorwerp Artikel 1 Begripsomshrijvingen In eze voorwren wort verstn oner: 1.1 Verzeker voorwerp het/e voorwerp(en), ie verzekere ls eigenr of houer oner zih heeft, zols omshreven in e ij e polis ehorene speifitie en/of eskunigentxtie; 1. Wre het erg vermel op het originele nkoopoument zols t n verzekerr wer overleg; of het erg t tussen verzekerr en verzekeringnemer is overeengekomen; of het erg voorkomen in e ltste voortxtie oor eskunigen ie voor e geeurtenis is verriht; Artikel.1 Omvng vn e ekking De verzekering ekt e plotseling onvoorziene mteriële she n of verlies (inlusief iefstl) vn e verzekere voorwerpen, ongeht e wijze wrop it heeft pltsgevonen.. oven het verzeker erg Honorri en kosten vn she experts. Als ehter e honorri en kosten ie voortvloeien uit e oprht vn verzekere hoger zijn n ie voortvloeiene uit e oprht vn verzekerr, is het meerere voor rekening vn verzekere. Honorri en kosten vn oor verzekere enoeme experts woren ehter niet vergoe ls eze experts zih niet heen geonformeer n e 'Gergsoe Expertiseorgnisties'.. sgeie shilerijen, eelen en gelijksoortige kunstvoorwerpen ie nr hun r lngurig n één plts en/of res geonen zijn, zijn, tenzij ners overeengekomen, uitsluiten verzeker: in het op het polisl genoeme woonhuis vn verzekere; tijens het vervoer nr en vn, en tijens het voor herstel noozkelijke verlijf ij een hersteller innen Neerln; overige kostrheen zijn verzeker over e gehele werel.. Overekking vn nieuw verkregen kostrheen Voor geurene het verzekeringsjr nieuw verkregen voorwerpen wort geurene een perioe vn 60 gen n verkrijging vn het voorwerp/e voorwerpen utomtish ekking verleen tot 10 proent vn het verzeker erg kostrheen. Artikel Nst e in e Algemene voorwren Wonen en in e Algemene voorwren Privé Pkket opgenomen uitsluitingen gelen ook e volgene uitsluitingen..1 Uitgesloten vn e verzekering is she: oor het normle geruik vn het verzeker voorwerp; e f g h i j oor eigen gerek en eigen eerf vn het verzeker voorwerp, ehlve ls it rn of ontploffing tot gevolg heeft; veroorzkt oor ongeierte, inseten, shimmels, teriën, virussen en nere miroorgnismen; slijtge, klimtologishe of tempertuursinvloeen, of nere geleielijk werkene invloeen; oor reiniging, reprtie of ewerking; oor mehnishe gereken en het opwinen vn veren; ie is veroorzkt oor kortsluiting, overelsting, te hoge spnning en stroomlekken; oor krssen, rsten, euken en putten, tenzij eze eshiging gelijktijig is ontstn met nere she n het verzeker voorwerp veroorzkt oor een geekte geeurtenis. Deze uitsluiting gelt niet voor shilerijen en kunstvoorwerpen. oor vereurverklring of ineslgneming oor e oune of nere utoriteiten; n strijkstokhren en snren, trommelvellen, lmpen en snoeren, ehlve oor rn, iefstl, verlies of vermissing vn het gehele verzeker voorwerp; 16

17 k l ie is ontstn, terwijl e verzekere voorwerpen voor eroeps of semieroepsoeleinen weren geruikt, tenzij it ners is overeengekomen. Het inienteel tegen etling muziek ten gehore rengen eventueel nst e normle gtk wort niet ls geruik voor eroepsoeleinen ngemerkt; ontstn geurene e perioe t e verzekere voorwerpen in pn, ter verkoop of in huur zijn gegeven; m oor iefstl uit motorrijtuigen vn verzekere voorwerpen, ie rin oneheer zijn htergelten, ook ls e goeeren uit het ziht zijn. n o p q r s of ontstn ij geruik vn inkt, oliën vetten, verven, invretene stoffen (ehlve olie onvoorzien gestroom uit een op een fvoerknl ngesloten verwrmingsinstlltie en uit e zih innenshuis evinene leiingen of tnks); veroorzkt oor lekkge vn tterijen en u's nwezig in of n e verzekere voorwerpen; n muziekinstrumenten voorzover het snrinstrumenten etreft ontstn tijens vervoer ls e instrumenten niet verpkt zijn in een hr etui; ie uitsluiten estt uit eshigingen n fourls, koffers, kisten, tssen, hoezen en stnrs; ie op enige vorm vn grntie te verhlen is; ie is ontstn n spoelen, nen, films en nere eel en geluirgers en n hierop opgenomen eel en/of gelui. Artikel She.1 Bepling vn e sheomvng De omvng vn e she wort vstgestel op het vershil tussen e wre onmiellijk vóór en onmiellijk n e she, wrij rekening zl woren gehouen met e eplingen in 1. en... Overekking juwelen en sieren Voor juwelen en sieren gelt t, ls ij she lijkt t e nieuwwre onmiellijk vóór e she hoger is n het verzeker erg, it (verzeker) erg zl woren verhoog met mximl 5 proent op voorwre t het verzeker erg vn e lijfsieren is vstgestel onform rtikel Shevergoeing Wnneer she n e verzekere voorwerpen is ontstn oor één vn e geekte geeurtenissen, vergoet verzekerr per ojet tot ten hoogste het in e polis genoeme verzeker erg: 1 ij eshiging e kosten vn herstel, op voorwre t voorf oor verzekerr is goegekeur, tot mximl e wre iret voor e eshiging verminer met e wre vn het eshige voorwerp onmiellijk rn; ij geheel of geeeltelijk verloren gn e wre iret voor e geeurtenis oner ftrek vn e eventuele restntwre. Het stt verzekerr vrij om, met toestemming vn verzekere, e geleen she in ntur te vergoeen. Als sis voor e vergoeing wort uitsluiten in nmerking genomen e wre vn e voorwerpen fzonerlijk, ongeht eventuele wreverlies op sis vn een mno in e olletie, pr, stel, e.. Immteriële she wort niet vergoe. Als een voorwerp, t ls verloren is eshouw en rom is vergoe, wort teruggevonen innen 6 mnen nt het sheerg is uitgekeer, is e verzekere verpliht eze shevergoeing n verzekerr terug te geven. Wnneer het teruggevonen voorwerp geurene e ovengenoeme termijn vn 6 mnen geeeltelijk verloren is gegn of eshig is, kn e verzekerr e hieroor ontstne she op het erg in minering rengen. Het in eze prgrf eple gelt lleen voor juwelen, sieren, horloges en ont. Artikel 5 Voor e eplingen over e premie wort verwezen nr rtikel 5 vn e Algemene voorwren Privé Pkket en nr rtikel 5 vn e Algemene voorwren Wonen Artikel 6 Voor e eplingen over e wijzigingen wort verwezen nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Wonen en nr rtikel 6 vn e Algemene voorwren Privé Pkket. Artikel 7 Duur en eine vn e verzekering 7.1 Eine ekking verzeker voorwerp De verzekering vn een verzeker voorwerp einigt: ls e verzekere geen eigenr of houer vn het verzeker voorwerp meer is; ls het verzeker voorwerp verloren is gegn. 17

Woonhuisverzekering WH06

Woonhuisverzekering WH06 Woonhuisverzekering WH06 Algemene voorwren De oor verzekeringnemer n verzekerr verstrekte inlihtingen, in welke vorm n ook, zijn e gronslg vn e verzekeringsovereenkomst en woren geht rmee een geheel te

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Personen

Privé Pakket - Categorie Personen Privé Pkket Ctegorie Personen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekeringen uit e tegorie Personen vn het Privé Pkket. De tegorie Personen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen nsprkelijkhei

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01

MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01 MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 02-01 Voorwren Artikel 1. Definities Motorrijtuig Oner motorrijtuig wort verstn: 1 het in e polis omshreven motorrijtuig; 2 een ner gelijksoortig motorrijtuig t het su 1 vermele

Nadere informatie

UNIM-Polis Langlopende verzekering PASSAR 0804 0806

UNIM-Polis Langlopende verzekering PASSAR 0804 0806 UNIM-Polis Lnglopene verzekering PASSAR 0804 0806 Algemene voorwren De oor e verzekeringnemer en e verzekere n AXA verstrekte opgven en gene verklringen, vormen e gronslg vn e verzekering en woren geht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9

Auteur: Robert Westra isbn: 978-90-01-81419-9 Auteur: Roert Westr isn: 978-90-01-81419-9 www.rehtvoororgnisties.noorhoff.nl 2012 Noorhoff Uitgevers v Hoofstuk 5 5.1 De nere l ehnele hoofstukken uit it oek ie ook vn toepssing zijn op e nv en op e v

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Grote getallen. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 8 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken Ajokt Hoofrekenen Grote getllen Rekenen Hoofrekenen groep 8 Optellen, ftrekken, vermenigvuligen en elen Colofon Vormgeving Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Ziner, Utreht omslg Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners,

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

JOB-monitor 2014 Vragenlijst

JOB-monitor 2014 Vragenlijst JOB-monitor 2014 Vrgenlijst (n testen met mo-stuenten) JOB in smenwerking met ReserhNe 2013 JOB. Geen vn e mterilen ie onereel uitmken vn e JOB-monitor 2014 mogen zoner voorfgne shriftelijke toestemming

Nadere informatie

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Taurox Afschot. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Op fshot gezge rukvste kisoltieplt vn steenwol met veretere elooprheispresttie. Geïntegreere hre toplg oor geptenteere Dul Density proutietehnologie. TOEPASSING Turox Afshot toepsr

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Breuken. Breuken groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Ajokt Rekenen Breuken Breuken groep Colofon Vormgeving Ziner, Utreht omslg Vn Wermeskerken, Apeloorn innenwerk Antwooren Opmk PrePressMeiPrtners, Wolveg ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen.

Ajodakt. Rekenen. Cijferen. Cijferen groep 6. Colofon. Optellen, a rekken en vermenigvuldigen. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Cijferen Optellen, rekken en vermenigvuligen Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs,

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren Vn woor tot tekst Antwoorformulier Bij het onereel Argumenteren 1 Wt is het impliiete (verzwegen) rgument in onerstne reeneringen? Iemn ie jrenlng een positie heeft geh met veel evoegheen en invloe kn

Nadere informatie

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook.

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook. 1 Elektriiteit Elektrishe shkelingen en energiegeruik Hvo Uitwerkingen sisoek 11 INTRODUCTIE 1 [W] Sluipgeruik vn elektrishe pprten 2 [W] Spnningsronnen 3 [W] Experiment: Sttishe elektriiteit 4 Wr of niet

Nadere informatie

Route H. Deze route start achter de grote volière.

Route H. Deze route start achter de grote volière. Route H 1 Deze route strt hter e grote volière. Uilen Uilen zijn roofvogels ie 's nhts jgen. Hun ogen kunnen vn het minste liht nog geruik mken. De slgpennen heen een frnjehtige uitenrn. Welk vooreel heen

Nadere informatie

VOORTPLANTING BIJ DE MENS

VOORTPLANTING BIJ DE MENS VOORTPLANTING BIJ DE MENS Vruhtrhei O: 5/ Lees het krntenrtikel Onvruhtrhei stijgt. Bentwoor rn e vrgen. Afeeling 5/ Het ntl ehtpren met klhten over onvruhtrhei neemt toe. Welke twee oorzken noemt het

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 7. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 7 Cijferen Mix Ajokt Colofon Rekenen Cijferen groep 7 Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs, Beroepsonerwijs en Volwsseneneutie

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.1.4 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus 1.1.4 Ziektegerg Cursusoörintoren r. M. Klein en r. E.H. Collette Oefentoets: 28 vrgen met ntwooren 1 Met e term noieptie wort eoel. het

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Praktisch registratie- en successierecht basisbeginselen

Praktisch registratie- en successierecht basisbeginselen Prktish registrtie- en suessiereht siseginselen Registrtiereht: oefeningen Deel 1 Inleiing Oner toepssing vn welke wetgeving zl e kte in e volgene gevllen geregistreer woren? 1 Bij kte verleen voor een

Nadere informatie

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom Oefentoets met ntwooren Cursus Cursusoörintor CAT B2.2.3 0708 / Cursusfhnkelijke toets B2.2.3 0708 Ouer woren prof. r. M.W. Rie / Drs. A.A. Meioom 1 Wrn kn e toenemene prevlentie vn hronishe ziekten ij

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Opgaven. Terugkoppeling. Antwoorden op de vragen. Context van informatica

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Opgaven. Terugkoppeling. Antwoorden op de vragen. Context van informatica Inhou eintoets Context vn informti Eintoets Opgven Terugkoppeling Antwooren op e vrgen 142 Eintoets Eintoets De eintoets is eoel ls grmeter om te eplen of u klr ent voor het tentmen. Drvoor is het essentieel

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1.

De route van de Bush start bij de ingang. Je kunt onderstaand kaartje gebruiken. Begin bij nr 1. Route ush, eel 1 e route vn e ush strt ij e ingng. Je kunt onerstn krtje geruiken. egin ij nr 1. 1 Tropische plnten In het tropisch regenwou heen plnten het soms zwr te veruren. Veel plnten ezitten giftige

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

haal alles uit het leven parkappartementen

haal alles uit het leven parkappartementen hl lles uit het leven prkpprtementen hl lles uit het leven lotie Klingeleek Centrl wonen in e ntuurrijke omgeving vn Arnhem-Noor. In e estne wijk Klingeleek in Arnhem-Noor wort een kleinshlig pprtementenomplex

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?.

Hoe komt het dat elk organisme bepaalde kenmerken heeft? Waar ligt de informatie voor alle erfelijke kenmerken in elk organisme opgesla gen?. ERFELIJKHEID 1 N i e t l l e m l h e t z e l f e 2 G e n o t y p e e n f e n o t y p e O: 17/1 Hoe komt het t elk orgnisme eple kenmerken heeft? O: 17/2 Wr ligt e informtie voor lle erfelijke kenmerken

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

= 152 W. De warmtestroom door de plaat

= 152 W. De warmtestroom door de plaat K2 Biofysi Gezon sporten vwo Uitwerkingen sisoek K2.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Meten n je lihm 2 [W] Het menselijk lihm in e ntuurkune 3 [W] Experiment: Krht, snelhei en spieren 4 [W] Voorkennistest

Nadere informatie

K4 Menselijk lichaam. Uitwerkingen basisboek. Gezond sporten havo K4.1 INTRODUCTIE. = 11,1 m/s 3,6 F w,l = k v 2 = 0,23 11,1 2 = 28 N.

K4 Menselijk lichaam. Uitwerkingen basisboek. Gezond sporten havo K4.1 INTRODUCTIE. = 11,1 m/s 3,6 F w,l = k v 2 = 0,23 11,1 2 = 28 N. K4 Menselijk lihm Gezon sporten hvo Uitwerkingen sisoek K4.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Meten n je lihm 2 [W] Het menselijk lihm in e ntuurkune 3 [W] Experiment: Krht, snelhei en spieren 4 [W] Voorkennistest

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Verhaaltjessommen. Verhaaltjessommen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Verhaaltjessommen. Verhaaltjessommen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Verhltjessommen Ajokt Colofon Rekenen Verhltjessommen groep 8 Auteurs Mrjnne vn Gmeren Cokky Stolze ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermielen voor Primir Onerwijs, Voortgezet Onerwijs, Beroepsonerwijs en

Nadere informatie

Wiskunde A voor 4/5 havo

Wiskunde A voor 4/5 havo Wiskune A voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

les 1 1 Hoeveel kost de vakantie? 2 Hoe rekenen de kinderen? 3 Reken uit 4 Van verhaal naar rekentaal Hoe reken je? Ntumba cijferen Marit kolomsgewijs

les 1 1 Hoeveel kost de vakantie? 2 Hoe rekenen de kinderen? 3 Reken uit 4 Van verhaal naar rekentaal Hoe reken je? Ntumba cijferen Marit kolomsgewijs 3 les 1 ijferen vermenigvuligen 1 Hoeveel kost e vkntie? Hoe reken je? 2 Hoe rekenen e kineren? Mrit kolomsgewijs Sjk kolomsgewijs 5 3 8 7 7 500 3 5 0 0 7 30 2 1 0 7 8 5 6 3 7 6 6 5 3 8 7 7 8 56 7 30 2

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

EasyWin. Prefab ramen voor de droge afbouw

EasyWin. Prefab ramen voor de droge afbouw Pref rmen voor roge fouw EsyWin Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefx (0546) 45 56 08 verkoop@oimex.nl 1 Liht & sfeer sheppen met EsyWin pref rmen

Nadere informatie

3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen VWO 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv CONCEPTVERSIE Pagina 1 van 25

3 Materialen. Uitwerkingen basisboek. Eigenschappen en deeltjesmodellen VWO 3.1 INTRODUCTIE. ThiemeMeulenhoff bv CONCEPTVERSIE Pagina 1 van 25 3 Mterilen Eigenshppen en eeltjesmoellen VWO Uitwerkingen sisoek 31 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Stoffen en wrmte 2 [W] Voorkennistest 1 Wr 2 Niet wr: Een zuivere stof estt (meestl) niet uit moleulen,

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

9 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Arbeid, energie en vermogen vwo 9.1 INTRODUCTIE. = g 9,8 0,9. 9.2 ENERGIE VOOR BEWEGEN

9 Sport en verkeer. Uitwerkingen basisboek. Arbeid, energie en vermogen vwo 9.1 INTRODUCTIE. = g 9,8 0,9. 9.2 ENERGIE VOOR BEWEGEN 9 Sport en verkeer Arei, energie en vermogen vwo Uitwerkingen sisoek 9.1 INTRODUCTIE 1 [W] Voorkennistest 2 De snelhei is onstnt, e resulterene krht is nul, us e luhtweerstn is even groot ls e zwrtekrht.

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Niet waar: Ook glanzende oppervlakken zoals een glimmende auto kunnen als spiegel gebruikt worden.

Niet waar: Ook glanzende oppervlakken zoals een glimmende auto kunnen als spiegel gebruikt worden. K1 Opti Lihteelen Hvo Uitwerkingen sisoek K1.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment: Spiegels en spiegeleelen 2 [W] Voorkennistest 3 Wr of niet wr? e f Wr Niet wr: Ook glnzene oppervlkken zols een glimmene uto

Nadere informatie

keuringsformulier levensverzekering - uitgebreid

keuringsformulier levensverzekering - uitgebreid keuringsformulier levensverzekering - uitgerei Welke meishe keuring is noig In e offerte en op onze wesite oner gezonheiswrorgen (tel met keuringsgrenzen) stt welke keuring noig is. o Uitgereie keuring

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Wiskunde B voor 4/5 havo

Wiskunde B voor 4/5 havo Wiskune B voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Keuringsformulier Januari 2010

Keuringsformulier Januari 2010 Keuringsformulier Jnuri 2010 Legl & Generl Neerln Levensverzekering Mtshppij N.V. Postus 4 1200 AA Hilversum / Lpersvel 68 1213 VB Hilversum Telefoon (035) 6252525 / Fx (035) 6252503 / www.lng.nl Keuringsformulier

Nadere informatie

CAT B2.1.4 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.4 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.4 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.4 Genetishe ontwikkeling en omgeving Cursusoörintor Prof. r. R.J.B.J. Gemke Oefentoets: 36 vrgen MET ntwooren 1 Sins e ontekking vn ysti

Nadere informatie

7 De verplichtingen van de btwbelastingplichtige

7 De verplichtingen van de btwbelastingplichtige 7 De verplihtingen van e twelastingplihtige Te orrigeren: vijfe werkag wort vijftiene werkag. Oefening 1 1 Werner, fietsenfarikant gevestig in Denerleeuw, gehouen tot het inienen van maanelijkse tw-aangiften,

Nadere informatie

LinQ. maakt wonen bijzonder. Te huur: luxe appartementen

LinQ. maakt wonen bijzonder. Te huur: luxe appartementen LinQ mkt wonen ijzoner Te huur: luxe pprtementen Inhousopgve LinQ, een visitekrtje vn Olenzl pgin 03 Olenzl Centrl pgin 05 Arhitet Mrgret Drok, Son B.V. pgin 06 Wonen in LinQ pgin 08 Interior esign Puline

Nadere informatie

Oefentoets CAT B2.2.4 0607 / Cursusafhankelijke toets

Oefentoets CAT B2.2.4 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.2.4 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus B2.2.4 Cpit selet IFL Cursusoörintor Prof. r. W. Mooi liht herziene versie vn 15-05-2007 1 Men spreekt vn utoimmuniteit ls. het immuunsysteem

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 2 vwo. Deel 1. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 2 vwo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Model van de asynchrone machine

Model van de asynchrone machine Moel vn e synhrone mhine 06-053 mo 5 ril 006 Phse to Phse BV trehtseweg 30 Postbs 00 6800 AC Arnhem T: 06 35 3700 F: 06 35 3709 www.hsetohse.nl 06-053 mo INHOD Inleiing... 3 Moel... 3 3 Imlementtie...6

Nadere informatie

Tentamen Schakeltechniek

Tentamen Schakeltechniek Fulteit Elektrotehniek - Cpiteitsgroep ICS Tentmen Shkeltehniek Vkoe 5A, 3 novemer 2, 9:u-2:u hternm : voorletters : ientiteitsnummer : opleiing : Tijens it tentmen is het geruik vn rekenmhine of omputer

Nadere informatie

Aan de slag? Inhoudsopgave

Aan de slag? Inhoudsopgave An e slg? Inhousopgve hoe g ik n e slg? 1 hoe reng ik mijn tpes over nr een shijf? 2 hoe mk ik een v-film? 6 hoe ewerk ik een v-filmshijf? 10 hoe ewerk ik mijn vieoestnen? 13 hoe mk ik een ivoorstelling?

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie