Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0"

Transcriptie

1 CARDANO S METHODE (oor ng. P.H. Stkker) Olossen vn een vergeljkng vn e vorm x x x 0 Verse: 8 fe. 00 PDF rete wt fftor trl verson

2 LET OP ER ZULLEN NOG ENKELE VOORBEELDEN LATER WORDEN TOEGEVOEGD EN IK HEB HET DOCUMENT NOG NIET ZELF VOOR 00% DOORGENOMEN. GRAAG VERNEEM IK REACTIES VIA VOOR ONDUIDELIJKHEDEN, OPMERKINGEN EN/OF FOUTEN. Inleng Dt oument s ogestel om et ewjs en e metoe voor et olossen vn een eregrs vergeljkng vn e vorm x x x 0 o te lossen n e n vn e metoe vn Crno. Ik e t oument voornmeljk ogestel n e n vn e sten e esreven zjn o tt://tesurus.mts.org/tonr/m/wor/. Her stt o z etzelfe, lleen veel mner utgewerkt. Voor sommge zullen enkele genomen sten volstrekt overog ljken, voor nere mssen net. In e jlgen stn sommge sten nog zelfs verer utgewerkt. Ik wens u veel leeslezer. Hoogten, ng. P.H. Stkker Wt s neuw n eze verse Het leek t n e vorge verse een ernstge fout zt n et geeelte lles n formule (met nk n P.B. Hulsof voor et onstteren ervn). Deze fout s nu erut en e gevonen formule s zjn nu kloen (geekt met Mle). Verer wort er nu ook ngegn wrom er olossngen zjn en net en tevens oe vn een eremts wortel lle re e olossngen kunnen woren gevonen. Als ltste zjn er n e jlgen nog twee vooreelen toegevoeg o verzoek. Hoeljk s zo nu lles enel en zl t e ltste verse zjn J. PDF rete wt fftor trl verson

3 Inex Inleng... Inex... Het ewjs / e metoe... De metoe...8 Alles n formule...0 De re olossngen...5 Wrom er net mr twee olossngen zjn.... Crno werkt net...0 Een vooreel...0 Oorzk roleem... Proleem olossen... Bjlgen.... Deremt wortels..... De olossngen vn..... Vereenvougen vn eremt wortels...7. Utgesreven sten...8. Een utgewerkte vooreelen Beknot Vooreel Vooreel...5 PDF rete wt fftor trl verson

4 Het ewjs / e metoe We gn us een vergeljkng vn e vorm: x x x 0 olossen. Wegwerken vn et kwrt. We egnnen met et efnëren vn een neuwe vrele : x ofwel: x Dt nvullen n e vergeljkng geeft: 0 (v) Eerst mr e kjes wegwerken: () Ze ook jlge.. En voor: () Ze ook jlge.. PDF rete wt fftor trl verson

5 5 De resultten () en () geruken n vergeljkng (v) en ook mr meteen vermengvulgen met et jeorene oëffënt (, en ): 7 0 Vereenvougen: 7 0 ofwel: 7 0 Ze ook jlge us e kunnen we erut len: 7 0 (v) Nu even orenen, eerst mr lles met een enkele jelkr en vereenvougen: () Hetzelfe voor lles zoner : () Omerkng: er s geruk gemkt vn: 7 PDF rete wt fftor trl verson

6 De resultten vn () en () nu nvoeren n vergeljkng (v) krjgen we zo: 0 (v) 7 Bee knten elen oor geeft: 7 0 Nu vervngen: en 7 En zo krjgen we nu: 0 (v) Conluse Met e efntes vn: x en en 7 Kunnen we een vergeljkng vn e vorm x x x 0 omugen nr: 0 wroor et kwrt s verwenen. PDF rete wt fftor trl verson

7 . De ere mt wegwerken Tj voor neuwe vrele: uv ofwel: uv en u v Invullen n e vergeljkng (v) geeft: u v uv u v ( ) ( ) 0 u u v uv v u v uv 0 u v 0 (v5) ze ook jlge.. Mr ook gelt ntuurljk: uv > v u Dt nu nvoeren n (v5): u v u u 0 u 7u 0 u u u u 7u 0 ( u ) u 7 0 Vervngen we u oor v. g n krjgen we: g g 0 (v) 7 Hern zjn us en rees te erekenen (onstnt) en s t us een kwrtse funte wt met e D formule s o te lossen. PDF rete wt fftor trl verson 7

8 De metoe De te onernemen sten zjn us egenljk ls volgt:. Bereken en, met en 7. Bereken g oor g g o te lossen met e D-formule (zl 0, of 7 ntwooren geven).. Bereken u oor mel vn: u g (zl ntwooren oleveren). Bereken v met v u 5. Bereken met u v. Bereken x met x 8 PDF rete wt fftor trl verson

9 PDF rete wt fftor trl verson

10 Alles n formule. Nu we to een ngetoon t eze metoe werkt kunnen we lles ook n formule krjgen.. Bereken en, met en 7. Bereken g oor g g o te lossen met e D-formule (zl 0, of 7 ntwooren geven).. Bereken u oor mel vn: u g (zl ntwooren oleveren). Bereken v met v u 5. Bereken met u v. Bereken x met x St nvoeren n st We een: 7 Dus olossen: g g stt nu geljk n: g 7 g 0 7 Dt s nog te vereenvougen wnt: En verer nog: Ze ook jlge.5. 7 ( ) 7 0 PDF rete wt fftor trl verson

11 Ze ook jlge.. Ofwel we een nu: g 7 g 0 7 s etzelfe ls: g 7 ( ) g Nu e D-formule nvullen, met e juste oeffenten: ± eter we een rees een, en, us even vervngen oor nere vrelen: > k, > m, > n m ± m kn k en us met: k 7 m 7 ( ) n 7 Dn krjgen we us: g, ± ± ( ) 7 ( ) 7 Dt wort weer vereenvougen: 7 7 ( 7 ) ( 7 ) ( )( ) ( ) PDF rete wt fftor trl verson

12 ( ) 7 (7 7 7 ) PDF rete wt fftor trl verson

13 En us jelkr: g, Ofwel: g, 7 ) ( ± ± Verer s nog te vereenvougen: ± Ze ook jlge.7. PDF rete wt fftor trl verson

14 En us: g, 7 7 ± ± ± Ze ook jlge.8. Ik wl nu even om et overzteljk te ouen een tjeljke vrele lneren, e k even j noem en ls volgt efner: j 8 7 Dus een we nu voor g: 7 5 j 7 en 5 j eerst verer met e vrnt. St nvoeren n St u g 7 5 j 5 7 j 7 j 5 Om et strks lleml engzns overzteljk te ouen even weer een neuwe vrele lneren: t 7 j en zo krjgen we n: u t 5 PDF rete wt fftor trl verson

15 St nvoeren n St v u t 5 8 t Ze ook jlge.. St nvoeren n St 5 u v t 5 8 t ( ) ( ) t 5 8 5t 5t ( ) ( ) t 5 8 5t ( ) t 7 5t 5 PDF rete wt fftor trl verson

16 St 5 nvoeren n St x t 7 5t ( ) Dt mr eens gn vereenvougen. Er gelt ntuurljk: ( ) t t ( ) Verer ook : ( ) en us: t t ( ) x t 7 5t Verer nog: En us: x t 7 5t t 7 t8 t t Omt t ook een eremt wortel s gelt: 7 j t ( 7 ) j 8 08 j Lten we k nu efneren ls: PDF rete wt fftor trl verson

17 k 08 8 j x t t t k t k k t t k t k t k k k k ( ) k Nu eens lles terug nvullen geeft: k 8 08 j en j 8 7 Dus smen: k en us: 7 PDF rete wt fftor trl verson

18 x ( ) 8 7 PDF rete wt fftor trl verson

19 Mr er zjn to re olossngen? Er gelt lgemeen (ze jlge ): olossng olossng olossng De tweee olossng: Voort we verer gn, lten we even een vereenvougng toessen: j En us: ( ) x ( ) > ( ) De eerste term weer ekjken PDF rete wt fftor trl verson

20 0 De tweee term ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) PDF rete wt fftor trl verson

21 En us krjgen we smen: x ( ) ( ) ( ) Nu weer nvullen geeft: ( ) ( ) PDF rete wt fftor trl verson

22 De ere olossng ( ) > ( ) De eerste term weer ekjken PDF rete wt fftor trl verson

23 De tweee term ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) PDF rete wt fftor trl verson

24 En us krjgen we smen: x ( ) ( ) ( ) Nu weer nvullen geeft: ( ) ( ) PDF rete wt fftor trl verson

25 5 De re olossngen x ( ) x ( ) x ( ) PDF rete wt fftor trl verson

26 Wrom er net mr twee olossngen zjn. We een nu e vrnt vn g genomen. De - vrnt zl ezelfe ntwooren geven. Het roleem ontston j e olossngen voor: g g 0 7 Dt geeft lgemeen ls olossng g 7 en g 7 Als we nu verer gn met g n wort u g 7 En voor v v u g 7 PDF rete wt fftor trl verson

27 7 v En wort us u v geljk n: 7 7 PDF rete wt fftor trl verson

28 8 Als we etzelfe verl nu oen voor g krjgen we: u g 7 v u g 7 v PDF rete wt fftor trl verson

29 En s us u v nu: 7 7 Dus e twee versllene olossngen zjn us: 7 7 en 7 7 Mr eze zjn n elkr geljk: Dus zullen e olossngen of we nu g of g geruken uteneljk ook etzelfe zjn. PDF rete wt fftor trl verson

30 Crno werkt net Een vooreel Neem e volgene vergeljkng: 0 x 8x x Ofwel: 8 Dn gelt: Aloewel t rees merkwrg s, geeft t nog geen rolemen. 0 g g 0 g 7 g Ook tot nu toe nog geen rolemen. u 0 0 Kn ook nog net, mr: 0 v onel. u 0 We een us een roleem. 0 PDF rete wt fftor trl verson

31 Oorzk roleem Het roleem ontstt omt u 0, ofwel: g 0, ofwel g 0 Dus: 0 g g 7 g 0 nvullen geeft: 0 7 Utwerken geeft: 0 Nu e efnte vn geruken geeft: 0 Ofwel: 0 Olossen met e D-formule geeft: of In et vooreel s t ner wr: 8 En ner konen we e vergeljkng net olossen. PDF rete wt fftor trl verson

32 Proleem olossen Als Crno us net werkt, weten we t gelt: of Ofwel, we een us een vergeljkng vn e vorm: x x x 0 We geruken gewoon oneuw: en 7 Mr nu us: ( ) ( ) 0 en ( ) ( ) 7 En us een we een vergeljkng vn e vorm: 0 En gelt er us: Als n eenml gevonen s gelt ntuurljk nog stees t: x In t gevl us: x In et vooreel s 0 en krjgen we us ls olossng: x 0 PDF rete wt fftor trl verson

33 Bjlgen. Deremt wortels.. De olossngen vn Ieer getl vlt ls een omlex getl te noteren, zelfs ls et geen omlex getl s. Nu vlt eer omlex getl ook met ooloornten te srjven. Pooloornten s een nere mner om een unt n te geven. Norml gerukt men x en. Bj ooloornten gerukt men e lengte vn e vetor (r) en e oek met e osteve x (φ ) s. Een omlex getl wort tevens ngegeven oor mel vn et omlexe vlk. Wrn et reele geeelte vn et omlexe getl () o e orzontle s wort ngegeven, en et mgnre geeelte () o e vertle s. Heroner een grfse weergve: Het mg ueljk zjn t us: r en tn φ En tevens: r os(φ) r sn(φ) en us: r os( φ) r sn( φ) r ( os( φ) sn( φ) ) PDF rete wt fftor trl verson

34 Vervolgens een we nog een ltste ersrjvng nog. x In e reele getllen kennen we e exonentele funte f ( x) e met e volgene egensen: ) f ( 0) ) f ( x x ) f ( x ) f ( x ) ofwel e x e x x e ) f ( x) > 0, n et jzoner f ( x) 0 Dn ekjken we nu e funte E vn C nr C, geefneer oor: x Alz z n E( z) e ( os sn ). Voor reele wren vn z gelt t et mgnre geeelte (Im(z)) geljk s n 0, ofwel 0. Dus ls z een element s vn e reele getllen volgt rees: z > E ( ) e ( os0 sn 0) e ( 0) e Lten we e egensen nu eens gn testen. 0 0 ) E (0) e ( os0 sn 0) e ( 0) ( 0) ) E ( z z ) ( os( ) sn( )) e ( os os sn sn ( sn os sn os ) ) e e ( os sn ) ( os sn ) e e E( z ) E( ) z Voor e ere egens kunnen we geruk mken v een ewjs ut et ongerjme. ls (z) e os sn 0. en us moet n os sn 0 Mr n moet ook gelen: sn os. Mr t kn net omt we nu lnks een omlex getl een stn en rets net. E 0 n moet gelen ( ) Er s us voln n lle voorwren, us we kunnen efneren: e z E z ( ) Voor een (zuver) mgnr getl z gelt n us 0 E( ) e os sn os sn > e os sn ( ) En us nog lgemener: r os( φ) sn( φ) re ( ) φπ r ( os( φ) sn( φ) ) φπ re PDF rete wt fftor trl verson

35 Dn nu eneljk e olossng. De lgemene olossng voor n z met wort n: n z re ( φ kπ ) r n e φ kπ n n met k 0.. n In ons gevl s k, us: z r φ kπ e met k 0.. Voor k 0 φ r e φ ( ) r e r ( os( φ) sn( φ) ) ( ) r ( os( φ) sn( φ) ) ( ) Voor k r φ kπ e r φ π e φ π r e π φ r e e π r e φ ( e ) π e ( ) π π ( ) os sn ( ) ( ) ( ) 5 PDF rete wt fftor trl verson

36 Voor k r φ kπ e r φ π e φ π r e π φ r e e π r e φ ( e ) π e ( ) π π ( ) os sn ( ) ( ) ( ) De re olossngen zjn us: ( ), ( ) ( ) en ( ) ( ) Als 0 krjgen we us:, en ofwel:, en PDF rete wt fftor trl verson

37 .. Vereenvougen vn eremt wortels We wllen us egenljk ersrjven nr ets met Er gelt lgemeen I ( ) ( ) Er moet us gelen: En us: ± Tevens moet n ook gelen: ( ) Als er een mooe olossng s n moet een eler zjn vn. De metoe s us om lle elers (zowel ostef ls negtef) vn n te vullen en te ontroleren of eze voloet n e voorwren. PDF rete wt fftor trl verson 7

38 8. Utgesreven sten.. Als we een ( )( ) Neem mr jvooreel: (5 )( ) En ner (5 )( ) Nu etzelfe oen mr n met: Nu gelt t (omt t t t) (omt ) En et ltste eel: Dus lles tezmen geeft t nu: PDF rete wt fftor trl verson

39 .. Deze jlge enel e sten e genomen zjn om vn nr 7 te komen. Heroner een tel, lnks stees e st, rets stt vermel wt er egenljk gen s. ut e lgemene regel vn vervngen oor t en we rees enel n jlge. 7 vn e lgemene regel: ( )( e) e e (ze ook utwerkng ) 7 Her s lleen e volgore verner, zong t lle en tjes jelkr stn 7 Een vereenvougng (ze ook utwerkng ) 7 Een vereenvougng (ze ook utwerkng ) Utwerkng Verer gelt nu t: 7 Dt lles tezmen geeft ner et resultt. PDF rete wt fftor trl verson

40 0 Utwerkng Utwerkng In eze ltste st s een vereenvougng vn e vorge st: PDF rete wt fftor trl verson

41 Her s et resultt ut jlge en, ngevoer n e lgemene vergeljkng 7 Her s lles vermengvulg met e jeorene oëffënt. Verer s meteen. vereenvoug omt: 0 7 Her zjn e volgene vereenvougngen toegest: PDF rete wt fftor trl verson

42 .. u v uv u v Alles utvermengvulgen: u v ( u v)( u v) ( ) ( ) ( ) ( u v)( u uv v ) u u u v uv v u v uv vu uv v en: ( u v) uv u v uv Dt tezmen geeft: u u v uv v u v uv en omt: u v u v 0 en uv uv 0 ljft er over u v PDF rete wt fftor trl verson

43 .5. In eze jlge e sten vn Eerst osltsen geeft: Geruk mken vn geeft: Noemers geljknmg mken v geeft. Utwerken geeft: Terug oner een noemer geeft: 7 7 PDF rete wt fftor trl verson

44 .. In eze jlge e sten vn 7 7 ) ( 7 Mk geruk vn 7 Geruk mken vn geeft: 7 volut srjven geeft: Noemers n e teller wegwerken v Teller ontnen n ftoren geeft: 7 ) ( PDF rete wt fftor trl verson

45 .7. In eze jlge e sten vn ± Mk geruk vn ( 8 7 ) 8 7 ± 8 7 Mk geruk vn Oneuw en Wortel n noemer weg v geeft us: Nu etzelfe verl mr met PDF rete wt fftor trl verson 5

46 .8. In eze jlge e sten vn 7 ± ± ± Mk geruk vn ± ± ± ± ± Osltsen geeft: ± ± Geruk mken vn geeft: ± Noemers geljknmg mken v Utwerken: ± ± Weer smenvoegen omt ± 8 7 De voor e reuk wegwerken geeft: 5 7 ± PDF rete wt fftor trl verson

47 .. In eze jlge e sten vn u 8 t u Geruk mken vn t 5 5 Vereenvougen t geeft: 8 t 8 8 t 8 t 8 t 8 t Hkjes wegwerken Vereenvougen Noemers geljk mken Geruk mken vn geeft: 7 PDF rete wt fftor trl verson

48 . Een utgewerkte vooreelen.. Beknot Vooreel Neem e vergeljkng: x x 0x 8 0 ofwel: -0-8 St. Bereken en, met en 7 St : Bereken g oor g g 7 ( ) 0 g g g g 7 7 geeft: Invullen n e D-formule: 7 g 7 en g 7 7 Met omlexe getllen teore levert t o: 5 5 g en g 8 PDF rete wt fftor trl verson

49 St : Bereken u oor mel vn: u g Ofwel: 5 u 5 en u We werken nog stees n e omlexe getllen teore, us ee geven re olossngen: u of 7 of 5 of of 7 of 5 (ze ook jlge ) PDF rete wt fftor trl verson

50 St : Bereken v met v u u v I 7 I 5 I I 5 I 7 I St 5: Bereken met u v u v u v I I 5 I I 5 I 7 I PDF rete wt fftor trl verson

51 St : Bereken x met x x x 5 PDF rete wt fftor trl verson

52 .. Vooreel 7x x x 0 0 7, -, -, 0. Bereken en, met en 7 7 ( ) 7 7 ( ) ( ) Bereken g oor g g o te lossen met e D-formule (zl 0, 7 of ntwooren geven). g PDF rete wt fftor trl verson

53 5. Bereken u oor mel vn: u g (zl ntwooren oleveren) u Bereken v met u v v Bereken met u v ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) PDF rete wt fftor trl verson

54 0 ( ) ( ) 5 0( 5 ) 5 ( ) 0. Bereken x met x x Controle: 7x x 7 x KLOPT 5 PDF rete wt fftor trl verson

55 55 De tweee olossng: u Bereken v met u v v PDF rete wt fftor trl verson

56 5. Bereken met u v ( 7 ) ( ) 7 ( 7 ) ( 7 ) 8 ( 7 ) ( 7 ) 8 ( 7 ) 578 ( 7 ) 5 PDF rete wt fftor trl verson

57 ( 7 ) ( 7 ) 7. Bereken x met x x Controle: 7x x 7 x 0 0 ( 5) ( 5) ( 5) KLOPT 57 PDF rete wt fftor trl verson

58 58 De ere olossng De tweee olossng: u Bereken v met u v v PDF rete wt fftor trl verson

59 8. Bereken met u v ( ) ( ) 7 ( 7 ) 7 ( ) ( ) 7 ( ) 7 ( 7 ) ( 7 ) ( ) 7 8 ( ) 7 ( 7 ) 7 ( ) 7 5 PDF rete wt fftor trl verson

60 . Bereken x met x x Controle: 7x x x KLOPT 0 PDF rete wt fftor trl verson

61 Bewjs t: En rest er nog: ( ) I( ) Er moet us gelen: -55 ( ) Lten we t 08 En us: -55 > ( t ) t -55 en ( ) ( t ) t 08 Ofwel t t ( ) PDF rete wt fftor trl verson

62 Als er een mooe olossng s n moet een eler zjn vn 55, en us:, -, 5, -5, 7, -7, 7, -7, 55 of -55 Als t -55 t -55 t 5 t ± mr: t ( ) t ( ) Als - t -55 t -55 KLOPT NIET MET ( t ) t t t mr: t ( ) t ( ) KLOPT NIET MET ( t ) t PDF rete wt fftor trl verson

63 Als 5 t t 5-55 t t ± of - ls t n: t ( ) t ( 5 ) 00 KLOPT MET ( t ) t PDF rete wt fftor trl verson

Wiskunde A voor 4/5 havo

Wiskunde A voor 4/5 havo Wiskune A voor 4/5 hvo Deel 1 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie.

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezonhei Ioniserene strling Hvo Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 [W] Voorkennistest 4 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelen ion heeft ltij

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5490CN Volg e instlltie- en configurtie-instructies in eze instlltiehnleiing voort u e mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

Natuur.focus. De Harkwesp in de kustduinen. Algenbloei: een bedreiging in Vlaanderen? Klaverblauwtjes & co. Studie

Natuur.focus. De Harkwesp in de kustduinen. Algenbloei: een bedreiging in Vlaanderen? Klaverblauwtjes & co. Studie VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT OVER NATUURSTUDIE & -BEHEER SEPTEMBER 26 JAARGANG 5 NUMMER 3 Ntuur.fous Klverluwtjes & o De Hrkwesp in e kustuinen Algenloei: een ereiging in Vlneren? Stuie 76 Ntuur.fous

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J.

Tentamen. 14 oktober 2004. Overzicht. Instructies. Thema 4.1: Afwijkingen van houdings- en bewegingssysteem. Themacoördinator Dr. G.J. Them 4.1: Afwijkingen vn houings- en ewegingssysteem Tentmen 14 oktoer 2004 Themoörintor Dr. G.J. Kleinrensink Nm Exmennummer Overziht Het tentmen estt uit 63 vrgen, wrvn 59 gesloten en 4 open vrgen. In

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Financiële markten en treasury

Financiële markten en treasury Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN 978 90 395 2713 9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN 978 90 395 2713 9 Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw M1 werkoek VMBO BK-EDITIE MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw Tekst Joep vn Nssu M1 werkoek VMBO BK-EDITIE Derde druk Mlmerg s-hertogenosch Inhoud Voorwoord 3 1 Jongens

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Proeftentamen LAI (tweede deel), voorjaar 2006 Uitwerkingen

Proeftentamen LAI (tweede deel), voorjaar 2006 Uitwerkingen Proeftentmen LAI (tweede deel), voorjr 2006 Uitwerkingen 1. Lt zien: ls R een trnsitieve reltie op A is, dn is R 2 (dt wil zeggen R R) ook trnsitief. Lt vervolgens zien dt heel lgemeen geldt: ls R trnsitief

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie