Financiële markten en treasury

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële markten en treasury"

Transcriptie

1 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury Hns Buunk Aemi Servie, Den Hg ISBN

2 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Hoofstuk 1 Finniële mrkten, finniële titels en tresury Toetsvrgen hoofstuk 1 1 Een prtiulier koopt tien sttsoligties ij een emissie. Wt vint in it gevl plts? Direte finniering vi e primire mrkt. Direte finniering vi e seunire mrkt. Inirete finniering vi e primire mrkt. Inirete finniering vi e seunire mrkt. 2 Gegeven is het volgene: Finnieringsslo overhei: 46,4 miljr. Finnieringsslo erijven: 27,5 miljr. Finnieringsslo uitenln: 14,7 miljr. Hoeveel ergt het finnieringsslo vn e gezinnen? 14,7 miljr. 73,9 miljr. 59,2 miljr. 88,6 miljr. 3 Gegeven zijn twee stellingen: I Een neel is een vooreel vn een nominle titel. II Een nkkreiet n een onerneming is een vooreel vn een zkelijke titel. Wt is juist? Stelling I is juist en stelling II is onjuist. Stelling II is juist en stelling I is onjuist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 4 Een prtiulier koopt een oligtie vn een nere elegger op e effeteneurs. De oligtie heeft een resterene looptij vn 2 jr en 8 mnen. Dit is een trnstie op e primire gelmrkt. e seunire gelmrkt. e primire kpitlmrkt. e seunire kpitlmrkt Aemi Servie 1

3 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Typeren voor hyrie finniële titels is t eze kenmerken heen vn kort en lng vermogen. erivten en nominle titels. erivten en zkelijke titels. eigen en vreem vermogen. 6 Gegeven zijn twee stellingen: I Aritrge is het gelijktijig kopen vn twee vershillene prouten op ezelfe mrkt. II Als e rente lt vn 0,56% nr 0,51% ergt e ling 5 sispunten. Wt is juist? Stelling I is juist en stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist en stelling II is juist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 7 Beursgenoteere nelen X Beursgenoteere effeten (eursgenoteer) De ovenstne figuur rengt het proes vn trnsformtie in eel. Welke tegorie vn finniële instellingen wort eoel met X? De nken. De pensioenfonsen en levensverzekerrs. De eleggingsfonsen. De prtiiptiemtshppijen Aemi Servie 2

4 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk Er gelt: finnieringsslo gezinnen + finnieringsslo erijven + finnieringsslo overhei + finnieringsslo uitenln = 0. Dus: 46,4 27,5 14,7 + finnieringsslo gezinnen = 0 Finnieringsslo gezinnen = 88, Aemi Servie 3

5 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Hoofstuk 2 De mrkt voor vreem vermogen Toetsvrgen hoofstuk 2 1 Hoe heten lnglopene oligties ie een gelmrkttrief volgen? Floting rte notes. Inexoligties. Zeroouponoligties. Commeril pper. 2 Kenmerken voor een ulletlening is t eze ltij een vriele ouponrente heeft. ltij een vste ouponrente heeft. n het eine vn e looptij wort fgelost. geen reht op flossing kent. 3 Een elegger koopt op 15 septemer vn jr I een oligtie tegen een koers vn 109,2. Settlement vint plts op 18 septemer vn t jr. De oligtie heeft een nominle wre vn 1.000, een oupontum vn 15 juli en een ouponrente vn 4,0%. De mnen juli en ugustus tellen 31 gen en e mn septemer telt 30 gen. In e ouponperioe vn 15 juli vn jr I tot 15 juli vn het volgene jr vlt geen shrikkelg. Welk erg etlt e elegger ls meegekohte rente? 6,67. 6,79. 7,00. 7,12. 4 Een elegger in e eurozone koopt een ntl sttsoligties, uitgegeven oor e Noorse overhei ie een AAA-rting heeft. De oligties luien in Noorse kronen en heen een vste ouponrente. Wt zijn voor eze elegger e elngrijkste risio s vn e oligties? Renterisio en vlutrisio. Deiteurenrisio en vlutrisio. Renterisio en liquiiteitsrisio. Liquiiteitsrisio en eiteurenrisio. 5 Strippen vn een oligtie hout in t e oligtie wort omgezet in een zeroouponoligtie. e ontnte wre vn e ouponrente iret wort uitetl. e ontnte wre vn e hoofsom iret wort uitetl. e hoofsom en e ouponrente fzonerlijk verhnel woren Aemi Servie 4

6 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Gegeven zijn rie typen oligtie: een senior oligtie, een junior oligtie en een pnrief. Welke vn eze typen oligties geeft.p. e houer ervn e meeste resp. e minste zekerhei? Meeste zekerhei: senior oligtie minste zekerhei: pnrief. Meeste zekerhei: pnrief minste zekerhei: junior oligtie. Meeste zekerhei: junior oligtie minste zekerhei: senior oligtie. Meeste zekerhei: senior oligtie minste zekerhei: junior oligtie. 7 Onerneming AGF heeft een onverteerre oligtie uitgegeven met een nominle wre vn en een onversieverhouing vn 40 nelen AGF per oligtie. Op het moment vn flossing noteert het neel AGF 26,00. Kiest e houer vn eze onverteerre oligtie voor flossing in ontnten of voor flossing in nelen en hoeveel ergt e wre vn e flossing (per oligtie)? ontnten nelen ontnten nelen Een oligtie met een nominle wre vn en een ouponrente vn 2,5% heeft een resterene looptij vn vier jr. De oligtie noteert een koers vn 105,73. Wt is juist? De oligtie noteert oven pri en iet een effetief renement oner e 2,5%. De oligtie noteert oven pri en iet een effetief renement oven e 2,5%. De oligtie noteert oner pri en iet een effetief renement oner e 2,5%. De oligtie noteert oner pri en iet een effetief renement oven e 2,5%. 9 Een oligtie met een nominle wre vn en een ouponrente vn 3% heeft een resterene looptij vn twee jr. Over één jr en over twee jr is rente vershulig en e oligtie wort over twee jr ineens fgelost. De eurskoers vn e oligtie ergt 101,34. Hoeveel ergen ij enering het ouponrenement (CR) en het flossingsrenement (AR)? CR = 3,00% en AR = 1,32%. CR = 3,00% en AR = 0,66%. CR = 2,96% en AR = 1,32%. CR = 2,96% en AR = 0,66% Aemi Servie 5

7 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Gegeven zijn e volgene vier oligties. Alle oligties een nominle wre vn Gegeven t het effetief renement op oligtie A 4% ergt. De rentestrutuur voor looptijen vn 0 tot 10 jr is norml. Nm Uitgevene Instntie Resteren e looptij Couponren te Bijzonerheen A Neerlnse stt 10 jr 4% B Neerlnse stt 7 jr 4% C ING Bnk 10 jr 4% htergestel D ING Bnk 10 jr 4% senior Rngshik e oligties nr oplopene eurskoers. Welke volgore is juist? A, B, D, C B, A, D, C. C, D, A, B. C, D, B, A. 11 Op een epl moment is gegeven: De Neerlnse stt (reit rting: AAA) geeft een oligtielening met een looptij vn 10 jr ( sttsoligtie ) uit wrmee hij 9,8 miljr euro ophlt. Een prtiuliere onerneming (reit rting: BBB) geeft een oligtielening met een looptij vn 10 jr ( erijfsoligtie ) uit wrmee zij 1,7 miljr euro ophlt. Wt is.p. juist, wnneer het effetief renement vn e sttsoligtie wort vergeleken met het effetief renement vn e erijfsoligtie? Het liquiiteitsrisio en het eiteurenrisio leien eie tot een hoger effetief renement op e sttsoligtie. Het liquiiteitsrisio en het eiteurenrisio leien eie tot een lger effetief renement op e sttsoligtie. Het liquiiteitsrisio leit tot een hoger renement op e sttsoligtie en het eiteurenrisio leit tot een lger effetief renement op e sttsoligtie. Het liquiiteitsrisio leit tot een lger renement op e sttsoligtie en het eiteurenrisio leit tot een effetief hoger renement op e sttsoligtie. 12 Gegeven zijn e volgene oligties. Emittent Resterene Couponrente Effetief renement looptij Neerlnse 10 jr 4,00% 2,16% stt Neerlnse 7 jr 3,75% 1,84% stt ING Bnk 7 jr 4,50% 3,22% Hoeveel ergt e risio-opslg op e oor ING uitgegeven oligtie? 75 sispunten. 50 sispunten. 138 sispunten. 106 sispunten Aemi Servie 6

8 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Wrvoor is e moifie urtion een mtstf? Deiteurenrisio. Liquiiteitsrisio. Vlutrisio. Renterisio. 14 Gegeven zijn e oligties A, B en C met hetzelfe effetief renement, wrvoor gelt: A en B zijn oligties met een vste ouponrente ie jrlijks wor uitgekeer. Beie heen ezelfe ouponrente. A heeft een resterene looptij vn 7 jr en B een resterene looptij vn 10 jr. C is een zeroouponoligtie met een resterene looptij vn 10 jr. Rngshik e oligties nr oplopene moifie urtion. Welke volgore is juist? A, B, C. A, C, B. B, C, A. C, B, A. 15 Gegeven is een ulletlening met een nominle wre vn 1.000, een ouponrente vn 4% en een resterene looptij vn 2 jr. De oligtie wort verhnel tegen een eurskoers vn 101,53. Het effetieve renement op eze oligtie ergt 3,2%. Hoeveel ergt e moifie urtion vn eze oligtie en hoeveel ergt e koersvernering vn eze oligtie wnneer e rente vn 3,2 nr 3,5% stijgt? Moifie urtion ergt 1,96, koersvernering ergt 0,59%. Moifie urtion ergt 1,96, koersvernering ergt 0,59%. Moifie urtion ergt 1,90, koersvernering ergt 0,57%. Moifie urtion ergt 1,90, koersvernering ergt 0,57%. 16 Op een epl moment neemt e ehoefte n finniële mielen vn het erijfsleven sterk toe. Wt geeurt er in t gevl.p.? De vrg nr oligties neemt toe, e oligtiekoersen stijgen en e rente lt. De vrg nr oligties neemt toe wroor e rente stijgt. Het no vn oligties neemt toe, e oligtiekoersen len en e rente stijgt. Het no vn oligties neemt toe wroor e rente lt Aemi Servie 7

9 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Op een epl moment ligt e rentevoet voor een perioe vn 1 jr voor euro s op 1,2% en voor Austrlishe ollrs op 3,4%. Een Austrlishe elegger koopt n het egin vn het jr euro s, zet eze op een jrseposito en zet e euro s n het jr weer om in Austrlishe ollrs. Gegeven is t geurene het jr tussen e euro en e Austrlishe ollr ongeekte interestpriteit estt. Welke eleggingsresultt ehlt eze elegger (ij enering), uitgerukt in Austrlishe ollrs? 1,2%. 3,4%. 2,2%. 4,6%. 18 In e eurozone lijkt, tegen e verwhtingen in, t e infltie snel gestegen is en t e werkgelegenhei in e inustrie met enkele proentpunten gel is. Vul in: C.p. wijst e ontwikkeling vn e infltie op een te verwhten...a... vn e kpitlmrktrente en wijst e ontwikkeling vn e werkgelegenhei op een te verwhten...b... vn e kpitlmrktrente. Wt is juist? A = ling B = stijging. A = ling B = ling. A = stijging B = ling. A = stijging B = stijging. 19 Wt zegt e stelling vn e ongeekte interestpriteit? De vernering vn e korte rente wort epl oor e verwhte vernering vn e lnge rente. De vernering vn e lnge rente wort epl oor e verwhte vernering vn e korte rente. Vershillen in renteniveus tussen lnen zijn het gevolg vn verwhte verneringen in e wisselkoersverhouingen. De termijnkoers vn een vlut wort epl oor e verwhte vershillen in renteniveus tussen lnen. 20 Gegeven zijn twee stellingen: I De liquiiteitspremie op een finniële titel is hoger nrmte e titel meer liquie is. II De rentestrutuur is norml wnneer e yielurve een stijgen verloop vertoont. Wt is juist? Stelling I is juist en stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist en stelling II is juist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist Aemi Servie 8

10 % Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Op een epl vertoont e yielurve een opvllen steil verloop. Welke ftoren kunnen it verloop verklren? Kleiner eiteurenrisio ij lngerlopene titels, sterke verwhte rentestijging, weinig vrg nr liquie titels. Groter eiteurenrisio ij lngerlopene titels, sterke verwhte renteling, veel vrg nr liquie titels. Kleiner eiteurenrisio ij lngerlopene titels, sterke verwhte renteling, weinig vrg nr liquie titels. Groter eiteurenrisio ij lngerlopene titels, sterke verwhte rentestijging, veel vrg nr liquie titels. 22 Op 1 mrt verwht e mrkt een gelijklijvene rente. Zols e figuur lt zien, vernert e rentestrutuur tussen 1 mrt en 31 mrt. 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 looptij yielurve 1 mrt yielurve 31 mrt Volgens e figuur verwht e mrkt op 31 mrt t e lnge rente zl gn stijgen. e korte rente zl gn stijgen. e lnge rente zl gn len. e korte rente zl gn len. 23 Tijens e kreietrisis en e Europese shulenrisis zijn er sterke flututies wr te nemen in e eurskoersen en renementen vn oligties. Zo nm ijvooreel op een epl moment het wntrouwen in Itlinse sttsoligties toe. Tegelijkertij len e risiopremies op erijfsoligties. Wt etekent it.p.? Het ouponrenement op estne erijfsoligties stijgt. Het effetief renement op estne erijfsoligties stijgt en het ouponrenement op nieuw geëmitteere Itlinse sttsoligties stijgt. De koersen vn Itlinse sttsoligties len en het effetief renement op erijfsoligties lt. Het ouponrenement op nieuw geëmitteere Itlinse sttsoligties lt Aemi Servie 9

11 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Gegeven zijn twee vormen vn premieetlingen: A: Premieetlingen n levensverzekerrs voor een iniviuele pensioenverzekering B: Premieetlingen n pensioenfonsen voor een olletieve pensioenregeling. Wt is juist? A zijn vrije espringen en B zijn ontrtuele espringen.. A zijn ontrtuele espringen en B zijn vrije espringen. A en B zijn eie vrije espringen. A en B zijn eie ontrtuele espringen. 25 Op sis vn het epositogrntiestelsel grneert e Neerlnshe Bnk sprtegoeen tot een mximum vn per persoon per nk. per persoon, wrij tegoeen ij vershillene nken woren opgetel. per (eht)pr per nk. per (eht)pr, wrij tegoeen ij vershillene nken woren opgetel. 26 Gegeven zijn twee stellingen: I Wnneer een nk kreiet in rekening-ournt n een onerneming verstrekt, is t een trnstie op e onerhnse mrkt. II Wnneer een nk een lnglopene lening n een onerneming verstrekt, is t een trnstie op e openre mrkt. Wt is juist? Stelling I is juist en stelling II is onjuist. Stelling II is juist en stelling I is onjuist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 27 Wt wort verstn oner een roll-over lening? Een kortlopene lening met een vriel rentetrief. Een kortlopene lening met een vst rentetrief. Een lnglopene lening met een vriel rentetrief. Een lnglopene lening met een vst rentetrief Aemi Servie 10

12 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk ( ) / 365 = 7, Couponrenement: 30 / 1013,40 = 2,96% Aflossingsrenement: 40 / [( ,40) / 2] = - 0,66% 10 Het effetieve renement op B ligt oner t op A, het effetieve renement op D ligt oven t op A en het effetieve renement op C ligt oven t op D. Dus qu effetief renement gelt: B, A, D, C. De volgore vn e eurskoersen is preies omgekeer rn ,22 1,84 = 1,38%, t is 138 sispunten Looptij Ksstroom Contnte wre Gewiht Gewiht looptij , ,0382 0, ,5038 0,9618 1,9236 Totl 1015, ,962 De Muly urtion ergt 1,962, zot e moifie urtion 1,962/1,032 = 1,901 ergt. De rente stijgt met 0,3 proentpunt, us e wre vn e oligtie lt met 1,901 0,3 = 0,57% Ongeekte interestpriteit etekent in it gevl t over een jr e Austrlishe ollr met 3,4 1,2 = 2,2% in wre lt (epreieert) ten opzihte vn e euro. De elegger zet Austrlishe ollrs om in euro s en ehlt op ie euro s een eleggingsresultt vn 1,2%. Door e epreitie kn hij 2,2% meer Austrlishe ollrs kopen, wroor zijn eleggingsresultt in Austrlishe ollrs ij enering op 1,2 + 2,2% = 3,4% uitkomt, t is hetzelfe resultt ls hij op een elegging in Austrlishe ollrs zou ehlen Aemi Servie 11

13 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Hoofstuk 3 Gelmrkt, monetir elei, vlutmrkt Toetsvrgen hoofstuk 3 1 Een pensioenfons zet voor 220 miljoen ggel uit ij een ommeriële nk. Wt is juist? Dit is een trnstie op e professionele gelmrkt, mr niet op e gelmrkt in enge zin. Dit is een trnstie op e gelmrkt in enge zin, mr niet op e professionele gelmrkt. Dit is een trnstie op e professionele gelmrkt én op e gelmrkt in enge zin. Dit is een trnstie noh e professionele gelmrkt, noh op e gelmrkt in enge zin. 2 Wt is een vershil tussen een ksgellening en Commeril Pper (CP)? Een ksgellening is een gelmrkttitel en CP is een kpitlmrkttitel. CP is een gelmrkttitel en een ksgellening is een kpitlmrkttitel. CP is verhnelr en een ksgellening niet. Een ksgellening is verhnelr en CP niet. 3 Een onerneming geeft ommeril pper (CP) uit met een looptij vn zes mnen tegen een koers vn 101. In welke ore vn grootte ligt het renement (op jrsis) op it CP? 2%. 1%. - 1%. - 2%. 4 Wt is juist etreffene e EONIA- en e euriortrieven? EONIA is het trief voor gelmrkttrnsties met een looptij tot rie mnen, eurior is het trief voor gelmrkttrnsties met een looptij vn rie mnen en meer. EONIA is het trief voor gelmrkttrnsties met een looptij vn een g, eurior is het trief voor gelmrkttrnsties met een looptij vn meer n een g. EONIA is een gelmrkttrief en eurior een kpitlmrkttrief. EONIA is een kpitlmrkttrief en eurior een gelmrkttrief Aemi Servie 12

14 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Gegeven zijn e volgene euriortrieven (%): 1 mn 0,82 2 mn 0,93 3 mn 0,98 Veronerstel t vershillen tussen e euriortrieven lleen oor e verwhtingen vn e eleggers woren verklr. Hoeveel ergt in t gevl het over twee mnen verwhte eenmns euriortrief? 0,96%. 1,00%. 1,04%. 1,08%. 6 Omtrent e eurozone is het volgene gegeven (miljren euro's): Totle gelhoeveelhei M1 870 Chrtle gelhoeveelhei in hnen vn het puliek 380 Liquiiteitenmss (M3) 1960 Lnglopene sprgelen 240 Hoeveel ergt e seunire liquiiteitenmss (miljren euro's)? Op e lns vn e ING-nk heeft erijf A een reitslo in rekening ournt vn , erijf B een eetslo in rekening ournt vn en erijf C een eetslo in rekening ournt vn Berijf A etlt n erijf C en erijf B etlt n erijf A. Met hoeveel vernert e liquiiteitenmss (M3) in e eurozone? Een prtiulier koopt een uto voor Zij etlt ontnt. Zij finniert eze nkoop voor een ere eel uit een flopen riemns termijneposito, voor een ere eel uit ontnt gel en voor e rest uit een persoonlijke lening ij hr shoonmoeer. Deze geeurtenissen oen e primire resp. e seunire liquiiteitenmss in e eurozone niet verneren; niet verneren. toenemen met ; fnemen met toenemen met ; niet verneren. toenemen met ; fnemen met Aemi Servie 13

15 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Door verzekerr Aegon NV woren voor 18 miljr oligties uitgegeven. Neerlnse prtiuliere eleggers kopen rvn voor een erg vn 6 miljr, Frnse pensioenfonsen ook voor 6 miljr en Ameriknse prtiuliere eleggers ook voor 6 miljr. Wt geeurt er in e eurozone? M1 neemt met 6 miljr toe en M3 lijft gelijk. M1 neemt met 12 miljr toe en M3 lijft gelijk. M1 neemt met 6 miljr toe en M3 neemt met 6 miljr toe. M1 neemt met 12 miljr toe en M3 neemt met 12 miljr toe. 10 Bnk A heeft overnight een tekort vn enkele miljren euro s. De nk kn it erg in e vorm vn ggel lenen ij e ECB, n wel ij nk B. In welke situtie is het voor A profijtelijk om voor e ECB en niet voor nk B te kiezen? Wnneer het EONIA-trief lger is n het trief t nk B vrgt. Wnneer e mrginle eleningsrente lger is n het trief n nk B vrgt. Wnneer e refirente lger is n e mrginle eleningsrente. Wnneer e epositorente lger is n e refirente. 11 Welk vn e onerstne rentetrieven wort eshouw ls het elngrijkste trief vn e Europese Centrle Bnk? e mrginle eleningsrente. e riemns EURIBOR. e herfinnieringsrente (refi-rente). e epositorente. 12 Gegeven is het volgene itt uit een lnelijk gl, wruit enkele wooren zijn weggelten. Het itt etreft een Weekoverziht vn e Europese gelmrkt. Vul in: 'Bij e elening vn gisteren, mele e ECB zih ten oel te stellen e ggelrente 'in overeenstemming te willen rengen' met het offiiële rentetrief vn 0,5%. Hnelren vertlen t ls een signl t e gelmrkt zo ruim vn liquiiteiten zl woren voorzien t e gelmrktrente iht ij e 0,5% komt te liggen. Bovenien wort verwht t e ECB het perentge vn e oor e nken n te houen reserves zl...i..., hetgeen voor een verere verruiming zl zorgen. In zo'n situtie is het voor nken veel miner ntrekkelijk zih ij e entrle nk vol te len met kreiet. Als zij t gel niet lurtief kunnen wegzetten omt e mrkt overvoer is gerkt, moeten zij het in het slehtste gevl ij e ECB nieen tegen e...ii... vn 0%.' Wt is juist? I = verhogen II = epositorente. I = verhogen II = mrginle eleningsrente. I = verlgen II = epositorente. I = verlgen II = mrginle eleningsrente Aemi Servie 14

16 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN De ECB esluit om een elei te voeren t e gelmrkt verruimt. Gegeven zijn twee stellingen ie it elei etreffen: I Een ruikr instrument is het opkopen vn sttsoligties ie in hnen zijn vn e nken. II Een risio is het oplopen vn e infltie. Wt is juist? Stelling I is juist en stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist en stelling II is juist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist. 14 Gegeven zijn vier mogelijke trnsties vn e ECB: I De ECB vershft tijelijk finniële mielen tegen onerpn. II ECB koopt ontnt eviezen vn e nken en verkoopt ie op termijn weer n e nken. III De ECB verkoopt wreppieren n e nken. IV De ECB leent gel vn e nken en verstrekt e nken rvoor verhnelre shulewijzen, Welk(e) instrument(en) leit/leien tot verruiming vn e gelmrkt? Alleen I. Alleen III. Alleen III en IV. Alleen I en II. 15 De wisselkoers vn e ollr wort in e eurozone genoteer ls $ 1,30 per euro. De wisselkoers stijgt vn $ 1,30 mr $ 1,31. Hoe wort eze noteringwijze in e eurozone (I) genoem en wt geeurt er in it gevl met e ollr (II)? I: inirete notering vn e ollr II: ollr ppreieert. I: inirete notering vn e ollr II: ollr epreieert. I: irete notering vn e ollr II: ollr ppreieert. I: irete notering vn e ollr II: ollr epreieert. 16 Onerneming A in e eurozone moet over rie mnen $ etlen. De onerneming mkt een keuze tussen twee lterntieven op e ollr-euro vlutmrkt: I e ollrs over rie mnen op e ontnte mrkt kopen; II e ollrs nu op e (riemns) termijnmrkt kopen. Wt is juist? Bij (I) heeft A zekerhei over e te etlen wisselkoers, ij (II) niet. Bij (I) heeft A geen zekerhei over e te etlen wisselkoers, ij (II) wel. Bij (I) en ij (II) heeft A zekerhei over e te etlen wisselkoers. Noh ij (I) noh ij (II) heeft A zekerhei over e te etlen wisselkoers Aemi Servie 15

17 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN De ontnte koers vn e euro in Austrlishe ollrs ergt 1,2603. De riemns gelmrktrente op euro s ergt 3,46% en e riemns gelmrktrente op Austrlishe ollrs ergt 5,37% (rentetrieven op jrsis). Hoeveel ergt e theoretishe riemns termijnkoers vn e euro in Austrlishe ollrs? 1, , , , Gegeven is t op it moment (t1) e feitelijke riemns termijnkoers vn e euro in Britse ponen ext gelijk is n e theoretishe termijnkoers. Een elegger zet een eposito in euro s uit. Het eposito heeft een looptij vn rie mnen, zot e euro s n rie mnen (t2) vrijvllen. Wt moet e elegger oen, wil een riemns elegging in Engelse ponen met zekerhei hetzelfe resultt opleveren ls e elegging in euro s? De euro s op t1 omwisselen in ponen en e ponen op een riemns eposito pltsen; op t2 e ponen, mr niet e te ontvngen ponenrente, omwisselen in euro s. De euro s op t1 omwisselen in ponen en e ponen op een riemns eposito pltsen; op t2 e ponen, inlusief e te ontvngen ponenrente, omwisselen in euro s. Op t1 e euro s omwisselen in ponen, e ponen op een riemns eposito pltsen en e ponen, mr niet e te ontvngen ponenrente, op termijn verkopen tegen euro s. Op t1 e euro s omwisselen in ponen, e ponen op een riemns eposito pltsen e ponen, inlusief e te ontvngen ponenrente, op termijn verkopen tegen euro s. 19 De 1-jrs rente in e eurozone ergt 3%. De 1-jrs rente in Zwitserln ergt 4%. Volgens e theorie vn e ongeekte interestpriteit verwhten e mrkten kennelijk t e Zwitserse frnk ten opzihte vn e euro over een perioe vn een jr met 1% ppreieert. met 1/4% ppreieert. met 1% epreieert. met 1/4% epreieert. 20 Volgens een eple eonomishe theorie zullen vershillen in infltieverwhtingen tussen lnen op termijn leien tot een npssing vn e wisselkoersen, zonig t lnen met een interntionl gezien hoge verwhte infltie op termijn hun vlut's in wre zien len ten opzihte vn e vlut's vn lnen met een reltief geringe verwhte infltie. Welke theorie wort hier eoel? De koopkrhtpriteitstheorie. De interntionle Fisher-reltie. De theorie vn e geekte interestpriteit. De verwhtingentheorie vn e termijnkoers Aemi Servie 16

18 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN De Ameriknse infltie neemt toe, terwijl e infltie in e eurozone gelijk lijft. Wt zl er eteris prius volgens e koopkrhtpriteitstheorie met e wisselkoers vn e ollr ten opzihte vn e euro geeuren? Deze zl stijgen omt e Ameriknse export zl stijgen en rmee e lopene rekening zl vereteren. Deze zl len omt e Ameriknse export zl len en rmee e lopene rekening zl verslehteren. Deze zl stijgen omt e Ameriknse rente zl stijgen wroor eleggen lr ntrekkelijker zl woren. Deze zl len omt e Ameriknse rente zl len wroor eleggen lr miner ntrekkelijk zl woren. 22 Gegeven zijn e volgene stellingen: I Als e interntionle Fisher-reltie opgt, is e reële rente (e rentevoet verminer met e het infltieperentge) in e vershillene lnen gelijk. II Crry tre hout in t gel geleen wort in een lgrentene vlut en t het geleene gel wort uitgezet in een hoogrentene vlut. Wt is juist? Stelling I is juist en stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist en stelling II is juist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist Aemi Servie 17

19 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Antwooren en uitwerkingen toetsvrgen hoofstuk De koper etlt 101% en ontvngt ij flossing 100%, verliest us in over 6 mnen 1% t is 12/6 1 = 2% op jrsis. Het renement op een elegging voor 2 mn gevolg oor een elegging voor 1 mn tegen het verwhte rentetrief (R*) moet gelijk zijn n het renement op een elegging voor 3 mn. Dus gelt: (1 + 2/12 0,0093) (1 + 1/12 R*) = 1 + 3/12 0,0098 1,00115 (1 + 1/12 R*) = 1, /12 R* = 1,00245 / 1,00115 = 1, R = 0,0108 (1,08%) = De etling vn A n C is een gelvernietiging vn en e etling vn B n A een gelshepping vn 2.000; = Dit is e inirete notering vn e ollr en e euro wort meer wr ten opzihte vn e ollr zot e ollr in wre lt ten opzihte vn e euro ,2603 (1+ 3/12 0,0537)/(1 + 3/12 0,0346) = 1, Binnenlnse rente = uitenlnse rente + verwhte epreitie innenlnse munt (of -/- verwhte ppreitie innenlnse munt). Rente in Zwitserln is 1% hoger n in eurozone: men verwht een ppreitie vn e euro vn 1% (= epreitie vn 1% vn e Zwitserse frnk) Aemi Servie 18

20 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Hoofstuk 4 De mrkt voor eigen vermogen Toetsvrgen hoofstuk 4 1 Hoe wort een neel genoem t ij voorrng reht geeft op een vst ivien? Een neel een tooner. Een neel op nm. Een winstpreferent neel. Een onverteerr neel. 2 De eurskoers vn het neel FXX NV ergt n het ein vn jr 1 18,30 en n het ein vn jr 2 15,40. In e loop vn jr 2 wort op het neel FXX NV 0,90 n ivien uitgekeer. Hoeveel ergen resp. het ivienrenement (DR) en het koersrenement (KR) op het neel FXX NV? DR = 5,84%, KR = - 26,36%. DR = 5,84%, KR = 15,85%. DR = 4,92%%, KR = - 26,36%. DR = 4,92%%, KR = -15,85%. 3 Wt is juist? Climemissies vinen uitsluiten plts op e primire mrkt. In een quotegereven hnelssysteem is e mrket mker e entrle figuur. Bij een eursgng kunnen wel nieuwe mr geen estne nelen woren verhnel. Alle nelen op e eurs vn Euronext Amsterm woren oorlopen verhnel. 4 Gegeven zijn twee stellingen etreffene e Effeteneurs vn NYSE Euronext Amsterm: I Wnneer en onvoloene vrg nr en no vn nelen A estt, gelt voor nelen A in prinipe het veilingsysteem. II In een hereleggingsinex wort wel het koersrenement, mr niet het ivienrenement opgenomen. Wt is juist? Stelling I is juist en stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist en stelling II is juist. Stelling I en stelling II zijn eie juist. Stelling I en stelling II zijn eie onjuist Aemi Servie 19

21 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Gegeven is e volgene tel etreffene renement en risio vn twee nelen. Aneel AXX Aneel BXX Toestn Kns pi Renement Ri Toestn Kns pi Renement Ri 1 0, , , , , , , ,2 9 Een elegger mkt, uitsluiten op sis vn e tel, een fweging tussen renement en risio. Wt is theoretish juist? De elegger kn geen keuze mken tussen neel AXX en neel BXX. De elegger kiest neel AXX. De elegger kiest neel BXX. Zoner nere informtie omtrent e tiviteiten vn e etreffene onernemingen kn niet woren vstgestel welk neel e elegger kiest. 6 Tussen e renementen vn e eleggingsojeten AYY en BYY estt een perfete positieve orreltie. Beleggingsnlisten vn een pensioenfons eoorelen e vrg of iversifitie in it gevl risioreutie oplevert. Wt is juist? Hier treet geen risioreutie op: e stnrfwijking vn een portefeuille estne uit AYY en BYY is gelijk n het gewogen gemiele vn e stnrfwijkingen vn e eie eleggingsojeten. Het is zoner nere informtie niet te eoorelen of iversifitie risioreutie oplevert. Hier treet risioreutie op; e stnrfwijking vn een portefeuille estne uit AYY en BYY is kleiner n het gewogen gemiele vn e stnrfwijkingen vn e eie eleggingsojeten. Hier treet risioreutie op omt e orreltieoëffiiënt gelijk is n één. 7 Gegeven zijn twee stellingen: I Nrmte meer eleggingen in een portefeuille woren opgenomen, neemt het unieke risio vn e portefeuille f. II Nrmte meer eleggingen in een portefeuille woren opgenomen, neemt het mrktrisio vn e portefeuille f. Wt is juist? Stelling I is juist en stelling II is onjuist. Stelling I is onjuist en stelling II is juist. Stelling I en II zijn eie juist. Stelling I en II zijn eie onjuist Aemi Servie 20

22 Toetsvrgen ij Finniële mrkten en tresury, ISBN Gegeven is het volgene: het renement op e mrktportefeuille ergt 7%; het risiovrije renement ergt 2,5%; e èt vn het neel AZZ ergt 1,2. Een eleggingsviseur erekent het geëiste renement op het neel AZZ op sis vn e seurity mrket line. Hoeveel ergt het geëiste renement op het neel AZZ? 8,40%. 6,48%. 7,90%. 7,00%. 9 Voor het neel ABB gelt t e eleggers een renement vn 12% eisen. Verwht wort t het ivien in het komene jr 1,25 per neel zl ergen en t it ivien in e toekomst met 10% per jr zl groeien. Wt is e theoretishe eurskoers vn het neel ABB? 10,42. 12,50. 62, , Voor het neel AAA gelt het volgene: e renementseis volgens e seurity mrket line ergt 8%; over een jr wort een ivien verwht vn 2; it ivien zl over een oneinige perioe stiel lijven; het risiovrije renement ergt 2%; e eurskoers vn het neel AAA ergt 30,00 Hoeveel ergt e theoretishe eurskoers vn het neel AAA en is het neel AAA onergewreer of overgewreer? 33,33 onergewreer. 33,33 overgewreer. 25,00 onergewreer. 25,00 overgewreer. 11 Welke vn e volgene trnsties speelt zih f op e openre mrkt voor eigen vermogen? Prtiulieren prtiiperen ls ommnitire vennoten in een CV. Beursgenoteere onerneming neemt niet-eursgenoteere onerneming over. Privte equity koopt vi uy-out een eursgenoteere onerneming op. Beursgenoteere onerneming trekt vi privte plement nelenkpitl n Aemi Servie 21

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Black-Scholes op de TI-83

Black-Scholes op de TI-83 Een van e plenaire lezingen op NWD 007 ging over e Black-Scholeformule; een formule waarmee e waare van optie op aanelen bepaal kan woren. De lezing wer oor velen al bijzoner ingewikkel ervaren, waarchijnlijk

Nadere informatie

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis Uitwerkingen Aandelen, obligaties en derivaten drs. H.J.Ots Hellevoetsluis Opgaven H1 Opgave 2 Antwoord C. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord B. Opgave 5 Antwoord C. Opgave 6 Opgave 7 Antwoord A.

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden:

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden: Hoofdstuk 6 Opties Opties zijn instrumenten waarbij sprake is van een eenzijdige verplichting van de ene contractpartij en daartegenover een eenzijdig recht van de andere contractpartij. Het recht in een

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag

Zorgkosten van ongezond gedrag Zorgkosten van ongezon gerag Kosten van ziekten notities 2012-2 Marjanne in t Panhuis - Plasmans Guus Luijben Ruolf Hoogenveen A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Nadere informatie