Barometer Welzijn. Samenvattend rapport Kenmerk: April 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barometer Welzijn. Samenvattend rapport Kenmerk: April 2016"

Transcriptie

1 Barometer Welzijn Samenvattend rapport Kenmerk: April

2 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Veranderingen in de sector 7 Wijkteams 12 Inzet van vrijwilligers 16 Steekproef en verantwoording 21 Geschreven door Danielle van Essen Nicolien van Peursem Onderzoeker

3 Inleiding

4 Achtergrond Doelstelling Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel bezuinigingen en veranderingen geweest in het welzijnswerk. FNV Zorg & Welzijn wil daarom graag van haar leden weten wat hun wensen en ervaringen zijn in deze sector. We hebben de volgende onderzoeksdoelstelling geformuleerd: Wat zijn volgens medewerkers uit de welzijnssector aandachtspunten voor de cao-onderhandelingen? Hierbij horen de volgende onderzoeksvragen: Zijn er veranderingen in het werk en de omstandigheden van de medewerkers? Zijn er veranderingen in de hulpverlening aan cliënten? Hoe gaat het met de wijkteams: zijn medewerkers tevreden over hun functioneren? Wat vinden medewerkers van de inzet van vrijwilligers? In dit rapport behandelen wij de resultaten van dit onderzoek. 4

5 Conclusies

6 Conclusies Werknemers zien achteruitgang in werkomstandigheden en ook negatieve gevolgen voor de maatschappij Werknemers zien ten opzichte van vorig jaar veel achteruitgang in hun werkomstandigheden. Vooral de hoogte van de werkdruk is voor veel medewerkers verslechterd. Opvallend is, dat kleinere organisaties minder verslechtering ervaren. Bijna alle werknemers zien negatieve gevolgen van het aanbestedingsbeleid van gemeenten voor de zorg voor cliënten. Daarnaast geeft bijna een derde aan dat ook de rest van de maatschappij last heeft van het beleid, bijvoorbeeld omdat minder mensen professionele hulp krijgen of omdat ze later of korter hulp krijgen. Groot aandeel wijkteamleden ontevreden over functioneren van het team Een derde van de wijkteamleden is over het algemeen tevreden over het functioneren van het team. Echter een bijna even groot deel is ontevreden over het functioneren. Over de deskundigheid, samenwerking en kennis binnen het team is ruim de helft wel tevreden. Werknemers die samenwerken met een wijkteam zijn minder te spreken over deze aspecten van de wijkteams. Vooral in breed welzijn werken werknemers in wijkteams: drie kwart van deze werknemers werkt (onder andere) als generalist en moet van alle vakgebieden iets weten. Generalisten zijn het meest ontevreden over de ontwikkelingen in de sector: velen zien verslechtering in de erkenning van hun vak, het maatwerk dat ze kunnen leveren en de inhoud van hun werk. Gros van de medewerkers werkt met vrijwilligers Vier vijfde van de medewerkers geeft aan dat hun organisaties met vrijwilligers werken. In de vreemdelingenketen gebeurt dit het meest (95%), in overig welzijn het minst (60%). Opvallend is dat werknemers die met vrijwilligers werken, vaker zien dat hun organisatie tijdelijke contracten niet verlengt en vrijwillig vertrokken collega s niet vervangt. 6

7 Resultaten Veranderingen in de sector

8 Veel werknemers ervaren achteruitgang werkomstandigheden Werknemers in de sector zien veel achteruitgang in hun werkomstandigheden. Dit geldt het sterkst voor 55+ ers. Vooral de hoeveelheid werk is volgens werknemers verslechterd: de hoogte van de werkdruk (74%), het aantal taken (65%) en de hoeveelheid administratie (60%). Medewerkers in de vreemdelingenketen zien van alle typen organisaties de meeste verslechtering in de werkdruk: 88% van hen vindt de hoogte van de werkdruk verslechterd. 39% vindt die zelfs veel slechter geworden. De arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers in de sector het minst veranderd in het afgelopen jaar; twee derde geeft aan dat die hetzelfde zijn gebleven. Het valt op dat medewerkers in kleine organisaties (25 werknemers of minder) minder achteruitgang in de werkomstandigheden zien. Zij ervaren minder verslechtering in het aantal taken, de hoeveelheid administratie en bureaucratie, de kwaliteit die ze kunnen leveren, de erkenning van hun vak en de inhoud van hun werk. Leden van wijkteams die als generalist werken, zien op sommige aspecten nog meer achteruitgang dan anderen: zij ervaren veelal verslechtering over het maatwerk dat ze kunnen leveren (60%), de erkenning van hun vak (63%) en de inhoud van hun werk (56%). Titel grafiek Veranderingen in aspecten rondom werk in het afgelopen jaar (basis: n = (basis: iedereen, n = 675) Hoogte van de werkdruk 19% 55% 24% Aantal taken 11% 53% 28% 7% Hoeveelheid administratie 20% 41% 34% 5% Hoeveelheid bureaucratie 19% 41% 36% 5% Het maatwerk dat ik kan leveren 8% 42% 36% 11% De kwaliteit die ik kan leveren 7% 41% 38% 12% Voldoening in mijn werk 7% 38% 41% 11% Erkenning van mijn vak 11% 33% 42% 11% Inhoud van mijn werk 5% 33% 43% 16% Arbeidsvoorwaarden 5% 27% 64% Veel slechter Slechter Hetzelfde Beter Veel beter 8

9 Drie kwart ervaart hogere werkdruk door aanbestedingsbeleid gemeenten Door het aanbestedingsbeleid van gemeenten ervaart bijna drie kwart van de werknemers een hogere werkdruk. Veel organisaties geven geen verlenging bij tijdelijke contracten en een derde van de werknemers merkt dat hun vrijwillig vertrokken collega s niet worden vervangen. Het valt op dat kleine organisaties deze gevolgen minder ondervinden dan grotere organisaties. De jongste groep werknemers (t/m 34 jaar) ervaart een hogere werkdruk door het aanbestedingsbeleid. Verder merken vooral medewerkers in breed welzijn en maatschappelijke opvang deze gevolgen. Het geldt in wat mindere mate voor overig welzijn. En de helft van de medewerkers in de vreemdelingenketen ondervindt helemaal geen gevolgen van het aanbestedingsbeleid van gemeenten. Van deze groep heeft een deel ook weinig tot niets met gemeenten te maken; zij hebben daarentegen te maken met het Rijk. 33% 23% 18% 15% 15% 9% Ik merk geen gevolgen Titel grafiek (basis: n = Vaste contracten beëindigd Minder dan 25 wners Vrijwillig vertrokken collegas niet vervangen 35% 61% Tijdelijke contracten niet verlengd 72% 62% Werkdruk hoger 25 of meer wners Gevolgen van aanbestedingsbeleid gemeenten (basis: iedereen, n = 675) t/m 34 jaar: 88% 15% 6% 4% 49% Ik merk geen gevolgen 42% 35% 23% 27% 22% 20% Vaste contracten zijn beëindigd Titel grafiek (basis: n = 2% Vrijwillig vertrokken collegas zijn niet vervangen 58% 83% 46% Tijdelijke contracten worden niet verlengd 76% 78% 66% 24% 27% De werkdruk is hoger geworden Breed Welzijn Maatsch Opvang Overig Welzijn Vreemdelingenketen 9

10 Overgrote deel ziet negatieve gevolgen van beleidskeuzes gemeenten De grootste verbetering in het werkveld naar aanleiding van de beleidskeuzes van gemeenten is dat cliënten hun eigen kracht beter benutten: een kwart ziet dat als een positief gevolg. In breed welzijn is dat een derde. Echter medewerkers zien vooral veel negatieve gevolgen van het beleid: 89% van de werknemers in de sector ziet één of meer negatieve gevolgen van de gemaakte beleidskeuzes. De gevolgen spelen op verschillende vlakken: cliënten weten niet goed of ze nog hulp krijgen, er wordt te veel gekeken naar prijs, en specialistische kennis gaat verloren. Positieve gevolgen van Titel beleidskeuzes grafiek van gemeenten (basis: n = (basis: iedereen, 0% 10% n = 675) 20% 30% 40% 50% 60% Werknemers in breed welzijn en de maatschappelijke opvang zien het vaakst negatieve gevolgen. Bij breed welzijn zijn de grootste gevolgen dat het voor cliënten onduidelijk is of zij nog hulp krijgen (55%) en dat specialistische kennis verloren gaat (54%). Bij maatschappelijke opvang vinden veel werknemers dat er te veel gekeken wordt naar prijs van de dienstverlening (60%). Negatieve gevolgen van Titel beleidskeuzes grafiek van gemeenten (basis: n = (basis: iedereen, 0% 10% n = 675) 20% 30% 40% 50% 60% Cliënten benutten eigen kracht en sociale netwerk beter Aanbod van de dienstverlening is toegenomen 11% 24% Onduidelijk of clienten nog hulp krijgen Te veel gekeken naar prijs dienstverlening Specialistische kennis gaat verloren 45% 44% 42% Meer ruimte voor professionals 10% Kwaliteit dienstverlening afgenomen 38% Sneller hulp op maat 10% Maatschappij heeft hier last van Langer voor cliënten bij juiste hulp komen 30% 30% Betere samenwerking rond gezinnen 5% Aanbod dienstverlening is afgenomen 28% Kwaliteit is verbeterd Ik merk geen positieve gevolgen 4% 53% De zorg wordt duurder Veiligheid voor cliënten is afgenomen Ik merk geen negatieve gevolgen 11% 20% 23% 10

11 Een derde ziet gevolgen voor de maatschappij Bijna de helft verwacht (langere) wachtlijsten In totaal drie tiende van de werknemers ziet dat de maatschappij last heeft van de beleidskeuzes van gemeenten. Bij de maatschappelijke opvang geldt dat het sterkst (41%). Een derde van de werknemers heeft nu al te maken met wachtlijsten bij zijn / haar organisatie en verwacht dat de wachtlijsten langer worden. Deze verwachting leeft het sterkst bij maatschappelijke opvang en de vreemdelingenketen. Doordat ouderen niet meer in tehuizen worden opgenomen, merk ik dat veel ouderen vereenzamen. Geen peuterspeelzaal meer in de gehele gemeente. Ook nog 13% heeft nu nog geen wachtlijsten in de organisatie maar verwacht wel dat die gaan ontstaan. Ik woon in de benedenstad van Nijmegen en ik zie hier steeds meer mensen op straat, die eigenlijk bij de Maatschappelijke Opvang horen. Mensen die hulp nodig hebben, LVB, vallen tussen wal en schip waardoor deze extra kwetsbare groep onder invloed meer terecht komen in het criminele circuit. Daklozen en verslaafde cliënten komen weer op straat te staan door het te lang uitblijven van arrangementen die nodig zijn om cliënten te helpen. Waar burgers eerst een keuze hadden om in hun vrije tijd voor elkaar te zorgen (informeel netwerk) wordt dit nu verwacht / opgelegd met een hoop onvrede tot gevolg. Verwachting over wachtlijsten bij eigen organisaties (basis: iedereen, n = 675) 22% 28% Titel grafiek (basis: n = 6% 31% 13% Ik verwacht dat de wachtlijsten langer worden Ik verwacht dat wachtlijsten gaan ontstaan Ik verwacht dat de wachtlijsten afnemen Geen van deze Ik weet het niet Maatsch opvang: 50% Vreemdelingenketen: 44% 11

12 Resultaten Wijkteams

13 Wijkteams het meest binnen breed welzijn Wijkteams in de sector welzijn zijn meestal geregeld met werkgeverschap via een welzijnsorganisatie. En in breed welzijn werken de meeste werknemers in een wijkteam. Bedrijven met 25 of meer werknemers hebben vaker te maken met wijkteams dan kleinere organisaties: 38% van de 25+ organisaties heeft geen contact met wijkteams, tegen 51% van de kleinere organisaties. Het komt weinig voor dat werknemers in een breed welzijn wijkteam volledig als specialist fungeren (15%): ruim een derde werkt als generalist en moet van alle vakgebieden binnen het team iets weten. Twee derde geeft aan dat er kennisoverdracht plaatsvindt tussen de leden van het wijkteam. Rol Titel in wijkteam grafiek (basis: werkzaam (basis: in breed n = welzijn, n = 103) 10% Totaal (n=634) Breed welzijn (n=314) Aandeel dat Titel in grafiek wijkteam werkt (basis: iedereen (basis: behalve n vreemdelingenketen) = 3% 2% 13% 1% 5% 4% 22% 2% 40% 15% 36% Generalist Specialist Beide Anders Maatsch opvang (n=138) Overig welzijn (n=182) 1% 2% 7% 2% Ja, via aparte stichting Ja, werkgeverschap bij gemeente Ja, werkgeverschap bij welzijnsorganisatie Gedetacheerd vanuit cao Ik leer aan andere teamleden over de kennis en kunde van mijn specialisme Ik leer van mijn teamleden over de kennis en kunde van hun specialisme 18% 14% 16% 23% 47% 45% 19% 16% Helemaal oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Helemaal eens 13

14 Bij flink aandeel organisaties momenteel geen aandacht voor ontwikkeling specialistische kennis 45% van de werknemers in breed welzijn geeft aan dat er op dit moment geen aandacht is voor het blijven ontwikkelen van specialistische kennis. Bij de organisaties waar wel aandacht is voor de ontwikkeling, gebeurt dat zowel in tijd als in geld: er is geen duidelijk verschil in de mate waarin men in geld of tijd investeert. Er is op dit moment geen aandacht voor het blijven ontwikkelen van specialistische kennis (basis: werkzaam Titel in grafiek breed welzijn, n = 103) (basis: n = 4% Manieren van investeren in ontwikkeling specialistische kennis (basis: werkzaam in breed welzijn, n = 103) Mijn werkgever / detacheerder investeert tijd 7% 22% 19% 32% 19% 17% Helemaal oneens Mijn werkgever / detacheerder investeert geld 6% 21% 24% 33% 16% 29% Oneens 28% 23% Niet eens, niet oneens Eens Helemaal eens Mijn opdrachtgever investeert tijd Mijn opdrachtgever investeert geld 8% 6% 20% 24% 23% 24% 34% 33% 14% 13% Helemaal oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Helemaal eens 14

15 Wijkteamleden positiever over eigen functioneren dan wie met wijkteam werkt Over het algemeen bezien is een derde van de leden van wijkteams tevreden over het functioneren van het team. Het meest tevreden zijn teamleden over de deskundigheid van de teamleden, de samenwerking en de kennis binnen het team. Werknemers die niet in ín maar mét een wijkteam werken, zijn een stuk minder tevreden over deze aspecten. Het minst tevreden zijn wijkteamleden over de werkdruk binnen het team. Dat kan te maken hebben met de verslechtering van de werkdruk, die drie kwart van alle werknemers in de sector ervaart. Verder zijn vrij veel wijkteamleden ontevreden over de duidelijkheid van taken en bevoegdheden en over de aansturing door de gemeente(n). Tevredenheid functioneren wijkteam (basis: werkt zelf in wijkteam, n = 126) Tevredenheid overige aspecten wijkteam (basis: werkt zelf in wijkteam, n = 126) Functioneren van het wijkteam in het algemeen Deskundigheid van de teamleden Samenwerking binnen het team Kennis binnen het team Samenstelling van het team 29% 15% 14% 13% 22% 35% 23% 27% 33% 35% 33% 59% 56% 52% 48% 4% Werkt mét wijkteam: 22% ontevreden, 29% tevreden Werkt mét wijkteam: 21% ontevreden, 23% tevreden Werkt mét wijkteam: 27% ontevreden, 29% tevreden Duidelijkheid van taken en bevoegdheden De aansturing door (de) gemeente(n) Werkdruk binnen het team 44% 45% 63% 29% 37% 23% 23% 12% 12% (Zeer) ontevreden Neutraal (Zeer) tevreden Weet niet (Zeer) ontevreden Neutraal (Zeer) tevreden Weet niet 15

16 Resultaten Inzet van vrijwilligers

17 Groot deel van de welzijnsorganisatie werkt met vrijwilligers Vier vijfde van de medewerkers geeft aan dat hun organisaties met vrijwilligers werken. In de vreemdelingenketen gebeurt dit het meest (95%), in overig welzijn het minst (60%). Het valt op dat medewerkers in organisaties waar vrijwilligers werken, meer gevolgen zien van gemeentelijk aanbestedingsbeleid op tijdelijke contracten en de vervanging van vertrokken collega s. We kunnen op basis van dit onderzoek niet met zekerheid stellen dat vrijwilligers het werk van betaalde krachten overnemen, er kan ook een andere verklaring zijn voor dit verschil. 17% 9% Inzet van vrijwilligers (basis: iedereen, n = 675) Titel grafiek (basis: n = 19% 5% 5% 34% Vrijwilligers en gevolgen Titel grafiek van aanbestedingsbeleid iedereen, n = n = 675) 72% 64% 60% 48% 33% 22% 23% 22% 15% 9% 80% Totaal 90% Breed welzijn 79% Maatsch opvang 95% Vreemdelingenketen Ja Nee Weet ik niet 60% Overig welzijn Ik merk geen gevolgen Vaste contracten beëindigd Tijdelijke contracten niet verlengd Vrijwillig vertrokken collegas niet vervangen Organisatie met vrijwilligers (n=542) Organisatie zonder vrijwilligers (n=117) Werkdruk hoger 17

18 Veel werknemers zien een verband tussen het werken in een generalistisch wijkteam en de toename in werkdruk Alle werknemers ervaren een toename in werkdruk in het afgelopen jaar*. Meerdere werknemers zien een verband tussen het werken in generalistische wijkteams en de toename in werkdruk. Redenen die zij hiervoor geven zijn onder andere dat er minstens zoveel werk gedaan moet worden met minder uur en dat er veel overleggen plaats moeten vinden omdat collega s breder moeten gaan werken, wat veel tijd vergt. Grote organisatie & wijkteam: De werkdruk is veel toegenomen afgelopen jaar. Dit komt doordat er andere werkzaamheden zijn bijgekomen. Of er een verband is tussen het werken in een generalistisch wijkteam en toegenomen werkdruk, dat kan ik nog niet zeggen omdat we nog niet lang bezig zijn. Grote organisatie & wijkteam: Ik werk maar 8 uur, maar ik vind de werkdruk wel toegenomen. Dit komt door de grote hoeveelheid overleggen en netwerk-toestanden. Als je ziet waar collega s allemaal naar toe moeten, dat is zó breed. Daar moet over overlegd worden en dat vergt tijd. Grote organisatie & wijkteam: De werkdruk is gemiddeld toegenomen. Er komt meer administratief werk bij. Ik denk dat er een verband is met het werken in een generalistisch team. Het is leuk om in te werken, maar we bespreken veel dingen die niet relevant zijn voor het uitvoeren van het werk. De belangrijke dingen worden niet to the point besproken. Op deze manier verlies je tijd. Kleine organisatie & wijkteam: Ikzelf merk niet veel toename in de werkdruk. Mijn collega s vinden van wel. Dit zou kunnen komen doordat er door het werken in een generalistisch wijkteam misschien meer boven tafel komt. Er wordt meer opgevangen en minder doorgestuurd. Grote organisatie & niet werkzaam in een wijkteam maar mét een wijkteam: De werkdruk is afgelopen jaar wel een beetje veel toegenomen. We moeten minstens hetzelfde werk (of wellicht wat meer werk) doen met minder uren. Grote organisatie & wijkteam: De werkdruk was hoog. We waren in de ontwikkeling naar een nieuw generalistisch buurtteam. Hiervoor was ik specialist en waren de kaders helderder. Maar nu moesten we alles nog leren, terwijl het werk gewoon doorgaat. Dat was niet te doen. Alles moest veel te snel. We hadden geen extra uren om de nieuwe dingen te leren. *Het gaat hier om 7 werknemers waarmee telefonisch contact is geweest voor aanvullende vragen over generalistische wijkteams. De resultaten hiervan zijn indicatief. 18

19 Het aanbestedingsbeleid leidt ertoe dat contracten niet verlengd worden en dat de focus in het werk meer op de gemeente ligt dan op de klant Mensen die werkzaam zijn in een grote organisatie* merken dat er door het aanbestedingsbeleid van de gemeenten geen vaste dienstverbanden meer worden gegeven en dat contracten minder vaak verlengd worden*. Ook vinden werknemers dat de focus te veel ligt op wat de gemeente voor criteria stelt en op het tevreden houden van de gemeente, in plaats van of de klant tevreden is. Mensen in kleine organisaties zien ook een verband tussen het aanbestedingsbeleid en de werkdruk, omdat de gemeente steeds meer werk neerlegt bij de stichting. Er was één werknemer die geen gevolgen ondervond aan het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Grote organisatie & wijkteam: De reden dat alles anders moest, kwam door de aanbesteding. De gemeente had besloten de subsidie stop te zetten en te gaan aanbesteden. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Ook voor de klanten is dit niet goed. We waren heel erg gericht op of de gemeente tevreden is, in plaats van of de klant tevreden is. Dit vond ik wel een verschuiving en dit zorgt voor een toename in de werkdruk. Door de aanbesteding zijn alleen de vaste mensen meegegaan naar het nieuwe werk. Ook toen ik er wegging is mijn functie niet vervangen door een vaste kracht, maar een tijdelijke. Ze geven geen vaste dienstverbanden meer. Grote organisatie & niet in een wijkteam: Bij ons is de aanbesteding ruim 2 jaar geleden geweest. Na de vorige aanbesteding is er bezuinigd op werknemers, binnen het raadsliedenwerk. Er is nu dus minder formatie raadsliedenwerk, maar wel hetzelfde werk. Ik merk nu, door de nieuwe wetgeving, dat als er iemand wordt aangenomen, dan wordt drie keer een tijdelijk contract aangeboden, om maar binnen de 2 jaar te blijven. Kleine organisatie & wijkteam: Ik heb het gevoel dat het aanbestedingsbeleid van de gemeenten invloed heeft op de werkdruk. De gemeente legt steeds meer taken en casussen bij de stichting neer, en ik vermoed dat ze soms niet helemaal goed weten wat er wel hoort en niet hoort. Grote organisatie & wijkteam: Mijn collega s die eigenlijk ouderconsulent waren, zijn nu in een hele andere setting ingepland. De gemeente heeft een heleboel collega s gedetacheerd in allerlei plekken in Amsterdam, omdat daar mensen weg zijn bezuinigd. Ik weet alleen niet of ze goeie instrumenten hebben om gezinnen te begeleiden. Grote organisatie & niet werkzaam in een wijkteam maar mét een wijkteam: Meer partijen doen nu mee, waardoor alle partijen minder uren krijgen. Dat merk ik persoonlijk in de werkdruk. Bij collega s zijn ontzettend veel contracten niet verlengd. Je doet nu veel meer samen met collega s van andere partijen (concurrenten) maar hierdoor hebben we allemaal kleinere contractjes gekregen. De samenwerking opzoeken vergt best veel tijd. *Het gaat hier om 7 werknemers waarmee telefonisch contact is geweest voor aanvullende vragen over generalistische wijkteams. De resultaten hiervan zijn indicatief. 19

20 Meerdere werknemers zien geen verband tussen het werken met vrijwilligers en het bezuinigen op personeel in hun organisatie Meerdere werknemers* geven aan dat er in hun organisatie sprake is van een groei in het aantal werknemers in plaats van een bezuiniging op personeel. Een aantal werknemers waarbij in de organisatie wel bezuinigd wordt op personeel hebben niet het gevoel dat het werken met vrijwilligers hiermee te maken heeft. Wel zien sommige werknemers negatieve gevolgen van het werken met vrijwilligers; vooral de kwaliteit van het werk vinden zij achteruit gaan. Andere werknemers zien dat vrijwilligers slechts kleine taken op zich nemen en geen belangrijke functies vullen. Kleine organisatie & wijkteam: Er wordt niet bezuinigd op personeel, we zijn juist aan het uitbreiden. Er komen meer taken bij, en daarmee ook personeel. Grote organisatie & niet in een wijkteam: In 2001 was er sprake van een wisselwerking van vrijwilligers en betaalde krachten. Dat was toen al zo, dat is nu ook zo. Je merkt wel: wil je de taken blijven uitvoeren zoals het hoort, dan zijn vrijwilligers steeds onmisbaarder. Ik denk dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van het werk. Als er steeds meer vrijwilligers komen, kan het zijn dat er werkzaamheden doorheen glippen die door de vrijwilligers worden gedaan, waarbij je niet kunt nagaan of dat altijd goed gegaan is. Ook is er nu minder tijd om achterover te zitten over hoe het nu gaat, door een helikopter-view aan te nemen. Dat ga je wel missen. Grote organisatie & wijkteam: De laatste jaren wordt er niet meer bezuinigd op personeel. We werken wel met vrijwilligers, die werken achter de balie en af en toe springen zij in. Grote organisatie & wijkteam: Ze gingen niet meteen mensen aannemen na de aanbesteding. Er werd bezuinigd op de aansturing. De oude managers zijn niet mee gegaan naar de samenkomst, alleen het uitvoerend personeel. We kregen zelfsturende teams. Mijn organisatie werkt met vrijwilligers, maar ik heb niet het gevoel dat de bezuiniging op personeel en het werken met vrijwilligers met elkaar te maken hebben. De vrijwilligers doen geen werk wat ik als vaste kracht deed. Misschien kleine dingetjes, gastvrouw ofzo, maar het zijn geen grote banen. Grote organisatie & wijkteam: Mensen die zijn vertrokken die zie ik niet vervangen worden. Er wordt wel gewerkt met vrijwilligers maar of dat leidt tot bezuiniging op personeel dat weet ik niet. Persoonlijk denk ik juist dat de werkdruk toeneemt door de vrijwilligers. Het lijkt dat vrijwilligers het werk overnemen, maar die kunnen niet wat een professional kan. De kwaliteit gaat hierdoor achteruit, en de kwantiteit wordt daardoor ook omslachtiger. *Het gaat hier om 7 werknemers waarmee telefonisch contact is geweest voor aanvullende vragen over generalistische wijkteams. De resultaten hiervan zijn indicatief. 20

21 Steekproef & verantwoording

22 Type organisatie Provincie breed welzijn 47% maatschappelijke opvang 20% Aantal werknemers Vreemdelingenketen 6% overig welzijn 27% 18% 5% 4% 2% 2% 5% 23% 9% 11% Minder 25 werknemers 13% 25 of meer werknemers 87% 1% 15% 4% Leeftijd Omvang gemeente 34 jaar of jonger 9% 35 t/m 44 jaar 13% 45 t/m 54 jaar 34% 55 jaar of ouder 44% Kleine gemeente 19% Middelgrote gemeente 23% Grote gemeente 55% Weet niet 3% n=675 22

23 Verantwoording Dit onderzoek is uitgevoerd middels een online vragenlijst medewerkers zijn uitgenodigd om deel te nemen. Halverwege het veldwerk hebben diegenen, die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld, een herinnering ontvangen om alsnog deel te nemen. Daarnaast is door de FNV een link naar het onderzoek (open link) verspreid en zijn werknemers aangemoedigd die link te verspreiden onder collega s. Aantal deelnemers: 675 Via open link: 20 Via uitnodiging: 655 Responspercentage: 9% Veldwerkperiode: 29 oktober 18 november 2015 Gemiddelde invulduur: 10 minuten In april 2016 heeft Totta Research nog een aantal werknemers telefonisch benaderd met aanvullende vragen over het werken met / in generalistische wijkteams. Zeven werknemers hebben hieraan hun medewerking verleend. 23

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015 Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: 20024 Maart 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Bedrijfsleven zijn aandeel laten

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN MAART 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS

RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN MAART 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS ONDERZOEKSVRAGEN Hoe ontwikkelt flexwerk zich bij gemeenten? Welke soorten flexwerk komen bij gemeenten voor? Worden flexwerkers hetzelfde behandeld

Nadere informatie

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015

Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: Maart 2015 Hoe kijken FNV-leden en Nederlanders tegen de belastingherzieningen aan? Rapport Kenmerk: 20024 Maart 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige belastingstelsel 7 Werk

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Abvakabo FNV Barometer Jeugdzorg Rapportage

Abvakabo FNV Barometer Jeugdzorg Rapportage Abvakabo FNV Rapportage September 2013 Kenmerk: 10875 Inhoud Achtergrond 3 Management Summary 4 Resultaten De transitie 9 De transformatie 17 Professionalisering 24 Algemeen 32 Samenstelling steekproef

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrondkenmerken

Samenvatting. Achtergrondkenmerken Samenvatting In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van de monitor pgb nieuwe stijl beschreven. Eerst komen de achtergrondkenmerken van de budgethouders aan de orde. Daarna gaan we in op

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

15 januari 2016. Onderzoek: Gevolgen reorganisatie brandweer

15 januari 2016. Onderzoek: Gevolgen reorganisatie brandweer 15 januari 2016 Onderzoek: Gevolgen reorganisatie brandweer Gevolgen reorganisatie brandweer 18 januari 2016 Over dit onderzoek Het online onderzoek is uitgevoerd door de redactie van het EenVandaag Opiniepanel

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. Invalshoek: functieontschotting Een generiek functiegebouw voor de nieuwe professional.

Welzijn Nieuwe Stijl. Invalshoek: functieontschotting Een generiek functiegebouw voor de nieuwe professional. Welzijn Nieuwe Stijl Invalshoek: functieontschotting Een generiek functiegebouw voor de nieuwe professional. OPOF bijeenkomst MO Groep Utrecht 17 november 2011 Door: MJD Groningen, Ditty Heijens en Mathi

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen.

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen. De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Economische activiteit

Economische activiteit De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari 2017. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging

Nadere informatie

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas?

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Onderzoeksvragen Hoe scoort gezondheidszorg in een maatschappelijke issue-ranking? Waaraan dankt de zorg zijn bijzondere

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen Tinnitus en arbeid Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid

Nadere informatie

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Abvakabo FNV DJI Agressie & geweld en werkdruk Uitgevoerd door ADV Market Research Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK DIENSTVERLENINGSONDERZOEK Gemeente Dongen September 2013 GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Samenvatting 3. Onderzoeksresultaten Publieksbalies

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie