Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006."

Transcriptie

1 Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer

2 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

3 ICT-conjunctuur - vraagpunten Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het aantal externe ICT ers enerzijds en het aantal interne ICT medewerkers anderzijds?

4 ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT ers De markt voor ICT-dienstverleners lijkt zich verder te verbeteren: in 2006 zag een kwart van de bedrijven het aantal externe ICT ers groeien, terwijl één op de tien een daling constateerde. In de rest van de gevallen bleef het aandeel externen gelijk. Sinds is er weer sprake van een groeiende markt. Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? 17% 13% 12% 14% 14% 19% 17% 15% 12% 16% 19% 21% 17% 14% 2 24% groeit blijft gelijk neemt af 22% 23% 25% 21% 14% 17% 15% 12% 12% 16% 1 12% 13% 1 1 9% nvt, geen externen 18% 22% 21% 22% 21% 16% 17% 2 19% 15% 17% 19% 17% 17% 18% 15% saldo juni sept nov feb juni sept nov feb juni aug nov feb

5 ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT ers De groei van het aandeel externe ICT ers zien we terug in alle sectoren. Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? % 29% 22% 24% 21% groeit 6 52% 48% 51% 52% blijft gelijk 4 58% neemt af 2 9% 15% totaal 8% 5% productie/ industrie 12% 8% 1 19% 17% 18% handel/ distributie overheid/ not for profit dienstverlening nvt, geen externen

6 ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT ers Zowel binnen grote bedrijven als binnen het MKB is er sprake van een groei van het aandeel externe ICT ers. Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? % 8% 23% 23% 33% groeit 6 51% blijft gelijk 4 52% 3% 56% 59% 48% neemt af 2 9% 15% 38% totaal % 12% 11% % 6% 500+ nvt, geen externen

7 ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT ers Ook het aandeel interne ICT ers stijgt : in 2006 zag 18% van de bedrijven dit aantal groeien, terwijl er bij 11% sprake was van een daling. Heeft u het idee dat het aantal interne collega s van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? 12% 12% 1 12% 13% 12% 11% 14% 14% 12% 13% 16% 17% 11% 17% 18% groeit blijft gelijk neemt af 13% 12% 13% 15% 13% 14% 14% 13% 11% 13% 1 12% 12% 14% 13% 11% juni sept nov feb juni sept nov feb juni aug nov feb saldo

8 ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT ers Binnen de meeste sectoren lijkt de ICT- afdeling licht te groeien. Alleen binnen de productie/industrie is de situatie min of meer stabiel. Heeft u het idee dat het aantal interne collega s van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? % 12% 18% 21% 2 groeit % 73% 78% 66% 68% blijft gelijk 2 11% 15% 12% 11% 4% totaal productie/ industrie handel/ distributie overheid/ not for profit dienstverlening neemt af

9 ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT ers Onder middelgrote en grote bedrijven groeit de ICT-afdeling licht. Onder kleine bedrijven (tot 20 ) blijft de ICT-afdeling op ongeveer hetzelfde niveau. Heeft u het idee dat het aantal interne collega s van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? % 6% 15% 25% 22% groeit % 91% 82% 68% 58% blijft gelijk 2 11% 3% 3% 7% totaal neemt af

10 ICT-conjunctuur - samenvatting De vraag naar externe ICT ers is vanaf weer aan het stijgen. Deze stijging zien we terug in alle sectoren en zowel binnen grote bedrijven als binnen het MKB. Ook het aandeel interne ICT-medewerkers stijgt (zeer) licht. Alleen binnen de productie/industrie en onder kleine bedrijven (tot 20 ) blijft de interne ICT afdeling gemiddelde genomen op hetzelfde peil.

11 ICT-bestedingen - vraagpunten Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het ICT-budget? Wat zijn de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services?

12 ICT-bestedingen - Budget afgelopen 12 maanden Vergeleken met vorig jaar zag ruim de helft van de managers en ICT ers het ICTbudget toenemen, 13% zag het budget afnemen en de rest constateerde geen verandering. In alle sectoren was er het afgelopen jaar sprake van een duidelijke stijging van het ICT-budget. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de 12 maanden daarvoor % 34% 45% 46% 38% 41% 53% 37% 62% 26% 13% 17% 13% 1 12% totaal productie/ industrie handel/ distributie overheid/ not for profit dienstverlening is toegenomen is gelijk gebleven is afgenomen

13 ICT-bestedingen - Budget afgelopen 12 maanden Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen was er het afgelopen jaar sprake van een groei van het ICT-budget. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de 12 maanden daarvoor % 34% 13% 33% 6 totaal % 27% 7 2 7% 11% % 27% is toegenomen is gelijk gebleven is afgenomen

14 ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden Voor de komende 12 maanden verwacht 45% van de managers en ICTprofessionals dat het ICT-budget zal toenemen, terwijl 11% een daling verwacht. De rest verwacht dat het budget gelijk blijft. Per saldo zal het ICT-budget de komende 12 maanden dus naar verwachting groeien. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden. 32% 22% 27% 33% 31% 32% 38% 31% 35% 37% 37% 33% 43% 31% 4 45% neemt toe blijft gelijk neemt af juni sept nov 23% 22% 18% 18% 23% 18% 14% 2 17% 15% 12% 12% 12% 14% 14% 11% feb juni sept nov feb juni aug nov feb saldo

15 ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden Binnen alle sectoren wordt er voor het komend jaar een stijging van het ICTbudget verwacht. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden % 3 44% 55% 5 neemt toe % 11% totaal 52% 18% productie/ industrie 47% 39% 4 1 7% 1 handel/ distributie overheid/ not for profit dienstverlening blijft gelijk neemt af

16 ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen verwacht men dat het ICT-budget het komend jaar zal toenemen. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden % 25% 56% 54% 47% groeit % 11% 7 totaal % 33% 38% 5% 9% 13% 15% blijft gelijk neemt af

17 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - hardware Vier op de tien ondervraagden verwachten dat de bestedingen aan hardware de komende 12 maanden zullen toenemen, terwijl 12% denkt dat deze zullen afnemen. De rest verwacht geen verandering. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan hardware voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? 32% 3 31% 35% 36% 37% 34% 34% 38% 36% 37% 37% 39% 33% 4 38% neemt toe blijft gelijk neemt af 17% 24% 19% 17% 17% 2 15% 19% 18% 16% 16% 13% 12% 14% 16% 12% juni sept nov feb juni sept nov feb juni aug nov feb saldo

18 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - hardware Binnen alle sectoren wordt er voor het komende jaar een stijging van de bestedingen aan hardware verwacht. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan hardware voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? % 25% 38% 36% 47% neemt toe % 58% 53% 56% 39% blijft gelijk 2 12% totaal 17% productie/ industrie 9% 8% handel/ distributie overheid/ not for profit 13% dienstverlening neemt af

19 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - hardware Zowel kleine als grote bedrijven verwachten dat de bestedingen aan hardware het komende jaar zullen toenemen. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan hardware voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? % 25% 38% 36% 47% groeit % 58% 53% 56% 39% blijft gelijk 2 12% 17% totaal % 8% % 500+ neemt af

20 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - software Ook voor software is er per saldo sprake van een toename: de helft van de ondervraagden verwacht dat de software bestedingen de komende 12 maanden zullen toenemen, 6% denkt dat deze zullen afnemen en de rest verwacht geen verandering. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan software voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? 4 32% 32% 4 39% 41% 45% 4 43% 46% 5 42% 44% 43% 48% 48% neemt toe blijft gelijk neemt af 12% 18% 18% 14% 16% 15% 13% 14% 1 15% 11% 9% % juni sept nov feb juni sept nov feb juni aug nov feb % 2006 saldo

21 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - software Binnen alle sectoren wordt er voor het komende jaar een stijging van de bestedingen aan software verwacht. Binnen de dienstensector en binnen de overheid/not for profit sector is de stijging het duidelijkst. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan software voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? % 43% 53% 48% 49% neemt toe % 51% 41% 48% 44% 6% 7% 6% 4% 7% totaal productie/ industrie handel/ distributie overheid/ not for profit dienstverlening blijft gelijk neemt af

22 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - software Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen verwacht men dat de bestedingen aan software het komend jaar zullen toenemen. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan software voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? % 32% 58% 59% 48% groeit 6 blijft gelijk % 61% 38% 37% 44% neemt af 6% 7% 4% 4% totaal % 500+

23 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - externe ICT-services De bestedingen aan externe ICT-services zullen naar verwachting toenemen: 36% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl 15% een afname verwacht. De rest ziet geen verandering hierin. Vergeleken met november zijn de verwachtingen naar boven bijgesteld. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan externe ICT-services voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? 19% 15% 14% 18% 17% 22% 2 22% 25% 24% 33% 26% 3 22% 35% 36% neemt toe blijft gelijk neemt af 36% 34% 38% 32% 34% 27% 26% 26% 28% 29% 17% 25% 21% 25% 19% 15% juni sept nov feb juni sept nov feb juni aug nov feb saldo

24 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden externe ICT-services Binnen alle sectoren is er per saldo sprake van een toename van de bestedingen aan externe ICT-services. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan externe ICT-services voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? % 36% 33% 35% 38% neemt toe % 45% 56% 59% 44% blijft gelijk 2 15% totaal 2 productie/ industrie 11% 7% handel/ distributie overheid/ not for profit 18% dienstverlening neemt af

25 ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden externe ICT-services Binnen middelgrote en grote ondernemingen zullen de bestedingen aan externe ICT-services het komend jaar naar verwachting toenemen. Alleen binnen kleine bedrijven (tot 20 ) blijven deze ongeveer gelijk. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan externe ICT-services voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? % 15% 43% 37% 43% groeit 6 71% blijft gelijk 4 49% 48% 46% % 15% totaal % % 18% neemt af

26 ICT-bestedingen samenvatting De verwachtingen ten aanzien van de ICT-bestedingen voor komend jaar zijn per saldo positief: er zijn duidelijk meer bedrijven die verwachten dat het ICT-budget zal groeien (45%) dan bedrijven die een daling verwachten (11%). De rest van de ondervraagden (44%) verwacht dat het ICT-budget gelijk zal blijven. Binnen alle sectoren wordt een groei van het ICT-budget verwacht, zowel binnen het MKB als binnen grotere ondernemingen. Men verwacht het komend jaar meer te investeren in software en hardware. Ook voor de investeringen in externe ICT-services is er sprake van groei.

27 Offshore ICT-outsourcing - vraagpunten Hoe denkt men over offshore ICT-outsourcing? Hoe schat men de offshore ICT-tarieven in ten opzichte van de Nederlandse tarieven? Binnen welke gebieden verwacht men de meeste toekomst voor offshore ICToutsourcing? Is er binnen de organisatie op dit moment sprake van offshore ICT-outsourcing of verwacht men dat dit in de toekomst zal gebeuren? En indien men gebruikt maakt van offshore ICT-outsourcing: Welk percentage van het ICT-budget heeft betrekking op offshore ICT-activiteiten? Hoe tevreden is men over de kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten in vergelijking met de kwaliteit van de Nederlandse ICT-providers? Naar welke offshore landen zullen in 2006 ICT-activiteiten worden verplaatst of uitbesteed?

28 Offshore ICT-outsourcing stellingen offshore ICT-outsourcing De ondervraagden is een aantal stellingen voorgelegd over offshore ICT-outsourcing. De meeste ondervraagden verwachten dat de trend naar offshore ICT-outsourcing banen gaat kosten in Nederland. Ten aanzien van de andere stellingen lopen de meningen uiteen. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen: De trend naar offshore ICT-outsourcing zal banen gaan kosten in Nederland (helemaal) mee oneens 9% (helemaal) mee eens 62% neutraal/ weet niet 29% Het behoud van Nederlandse ICT-arbeidsplaatsen is een reden om niet aan offshore ICT-outsourcing te doen 29% 34% 37% De veel lagere ICT-tarieven in offshore landen als India en China zijn een vorm van oneerlijke concurrentie 34% 34% 32% Het verschuiven van ICT-activiteiten naar offshore landen vangt het toekomstige tekort aan ICT-personeel in Nederland op 28% 24% 48% Offshore ICT-outsourcing tast de Nederlandse concurrentiepositie op hi-tech gebied aan 23% 41% 36% Het offshore outsourcen van ICT laat ons in Nederland focussen op werkzaamheden met meer toegevoegde waarde 18% 4 42% De spreiding van kennis door offshore ICT-outsourcing zorgt door eerlijker spreiding van kennis en kapitaal in de wereld 2 36% 44%

29 Offshore ICT-outsourcing offshore ICT-tarieven versus Nederlandse ICT-tarieven De managers en professionals schatten in de ICT-tarieven in Nederland gemiddeld 3 keer zo hoog zijn als in offshore landen. Ik schat dat de tarieven van de offshore ICT-bedrijven...% zijn van de Nederlandse tarieven? <25% 36% % 50-75% 19% % gemiddeld 32%

30 Offshore ICT-outsourcing gebieden geschikt voor offshore ICT-outsourcing De meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing ziet men voor help desk en call centers activiteiten en voor software ontwikkeling / ICT-oplossingen. Daarnaast ziet men ook toekomst binnen webdesign, onderhoud / support ICT en ICT-beheer. Ten aanzien van ICT consultancy verwacht men geen grote rol voor offshore landen. Binnen welke gebieden verwacht u de meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing? help desk / call centers ontwikkeling software / ICT-oplossingen 5 49% webdesign onderhoud / support ICT ICT-beheer 22% 3 29% ICT consultancy anders 1% 7% weet niet 22%

31 Offshore ICT-outsourcing offshore ICT-outsourcing binnen organisatie 13% van de ondervraagden geeft aan dat er op dit moment sprake is van offshore ICT-outsourcing binnen de organisatie, een stijging t.o.v. vorig jaar. Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen? % ja 4 2 8% 9% 13% 2006

32 Offshore ICT-outsourcing offshore ICT-outsourcing binnen organisatie Binnen de dienstensector en binnen de handel/distributie wordt er relatief veel gebruik gemaakt van offshore ICT-outsourcing. Binnen de overheid/not for profit sector komt dit vrijwel niet voor. Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen? % totaal 16% productie/ industrie 6% handel/ distributie 1% overheid/ not for profit 23% dienstverlening

33 Offshore ICT-outsourcing offshore ICT-outsourcing op dit moment Het zijn met name grote bedrijven (vanaf 500 ) die op dit moment aan offshore ICT-outsourcing doen. Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen? % 2 13% 3% totaal % %

34 Offshore ICT-outsourcing offshore ICT-outsourcing in toekomst Van de ondervraagden die op dit moment niet aan offshore ICT-outsourcing doen verwacht 21% dat de organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal gaan outsourcen, een stijging t.o.v. vorig jaar (: 16%). Verwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen? 10 nee, nooit % 84% 79% ja, niet binnen 5 jaar 4 ja, binnen 4 à 5 jaar 2 6% 13% 11% 3% 6% 3% 4% 3% 4% 2006 ja, binnen 3 jaar

35 Offshore ICT-outsourcing offshore ICT-outsourcing in toekomst Binnen de productie/industrie is de verwachting om in de toekomst ICTactiviteiten offshore te gaan uitbesteden relatief hoog (3). Binnen de overheid/not-for-profit sector is dit relatief laag (11%). Verwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen? 10 nee, nooit % 7 77% 89% 77% ja, niet binnen 5 jaar 4 ja, binnen 4 à 5 jaar 2 13% 4% 4% totaal 1 11% 9% productie/ industrie 16% 3% 9% 4% 1% handel/ distributie overheid/ not for profit 15% 2% 6% dienstverlening ja, binnen 3 jaar

36 Offshore ICT-outsourcing offshore ICT-outsourcing in toekomst Het zijn met name grote bedrijven (vanaf 500 ) die verwachten in de toekomst ICT-activiteiten te zullen outsourcen naar offshore landen. erwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen? 10 nee, nooit % 95% 8 78% 66% ja, niet binnen 5 jaar 4 ja, binnen 4 à 5 jaar 2 21% 13% 11% 15% 4% 9% 4% 3% 7% 6% 4% totaal ja, binnen 3 jaar

37 Offshore ICT-outsourcing % ICT-budget naar offshore ICT-activiteiten De bedrijven die op dit moment ICT-activiteiten verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen besteden op dit moment gemiddeld 13% van hun ICT-budget aan offshore outsourcing. Over 5 jaar zal dit naar verwachting stijgen naar gemiddeld 25%. Welk percentage van het huidige ICT-budget heeft op dit moment betrekking op ICT-activiteiten in offshore landen? En kunt u ook aangeven hoe dit over 5 jaar zal zijn? <25% 54% 77% % 32% 50-75% % 1% 13% gemiddeld 13% 25% op dit moment over 5 jaar

38 Offshore ICT-outsourcing % ICT-budget naar offshore ICT-activiteiten Men is over het algemeen minder tevreden over de kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten dan over de kwaliteit van de Nederlandse ICT-providers. Drie op de tien managers/professionals zijn zelfs ronduit ontevreden over de offshore ICT-activiteiten. Hoe tevreden bent u over de geleverde kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten en hoe tevreden bent u over de geleverde kwaliteit van uw ICT-providers in Nederland? (zeer) tevreden 35% 59% neutraal 36% 38% (zeer) ontevreden 3% 29% offshore ICT Nederlandse ICT

39 Offshore ICT-outsourcing landen offshore ICT-activiteiten Op dit moment is India met afstand het belangrijkste land voor offshore outsourcing van ICT-activiteiten. Naar welke offshore landen worden in 2006 ICT-activiteiten verplaatst of uitbesteed? India 66% Oostblok Roemenie Tsjechie Polen Hongarije China Zuid-Afrika Overig Weet niet 6% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 11% 9%

40 Offshore ICT-outsourcing samenvatting (1/2) De meeste ondervraagden (62%) verwachten dat de trend naar offshore ICT-outsourcing zal leiden tot een verlies van banen in Nederland. Dit betekent echter niet automatisch dat we daarom niet aan offshore outsourcing moeten doen: 34% mee eens, 29% mee oneens, 37% neutraal/weet niet. De meningen zijn verdeeld over de vraag of de lagere lonen in offshore landen een vorm van oneerlijke concurrentie zijn: 34% mee eens, 34% mee oneens, 32% neutraal/weet niet. De meningen zijn ook verdeeld over offshore outsourcing als oplossing voor een mogelijk tekort aan aan ICT-personeel in Nederland (24% mee eens, 28% mee oneens, 48% neutraal/weet niet). Een deel van de ondervraagden verwacht dat offshore ICT-outsourcing de Nederlandse concurrentiepositie op hi-tech gebied zal aantasten (41% mee eens, 23% mee oneens, 36% neutraal/weet niet). Met de stelling of offshore ICT-outsourcing Nederland meer laat focussen op werkzaamheden met toegevoegde waarde is een deel van de ondervraagden het eens (4 mee eens, 18% mee oneens, en 42% neutraal/weet niet). Een deel denkt dat offshore outsourcing tot een betere spreiding van kennis en kapitaal in de wereld zal leiden: 36% mee eens, 2 mee oneens en 44% weet het nog niet.

41 Offshore ICT-outsourcing samenvatting (2/2) Gemiddeld schat men de ICT-tarieven in offshore landen in als eenderde van de Nederlandse tarieven. De meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing ligt volgende de ondervraagde managers en professionals bij helpdesk en call centers alsmede softwareontwikkeling / ICT-oplossingen. Daarnaast ziet men ook toekomst binnen webdesign, onderhoud / support ICT en ICT-beheer. Bij 13% van de ondervraagden is er op dit moment sprake van offshore ICT-outsourcing binnen de organisatie, een stijging ten opzichte van een jaar geleden ( : 9%). Van degenen die op dit moment geen arbeid offshore outsourcen verwacht 21% dit in de toekomst wel te gaan doen, opnieuw een stijging t.o.v. (16%). Het zijn met name grote bedrijven en bedrijven uit de dienstensector en productie/industrie die offshore arbeid outsourcen of dit overwegen. Binnen de overheid/not-for-profit komt dit vrijwel niet voor. Degenen die op dit moment arbeid offshore outsourcen besteden gemiddeld 13% van hun ICT-budget aan offshore ICT-outsourcing. Over 5 jaar zal dit naar verwachting stijgen naar gemiddeld 25%. Men is over het algemeen minder tevreden over de kwaliteit van de offshore ICTactiviteiten dan over de kwaliteit van de Nederlandse ICT-providers. India wordt het meest genoemd als offshore land.

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007

Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007 Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing 3 mei 2007 ! Disclaimer de kleine lettertjes! ICT Barometer De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009. Jaargang 9 25 augustus 2009

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009. Jaargang 9 25 augustus 2009 Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus. Jaargang 9 25 augustus DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 10 30 november 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties. Jaargang 6 17 juli 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties. Jaargang 6 17 juli 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties Jaargang 6 17 juli 2006 ICTbarometer Bereikbaarheid medewerkers tijdens vakantie - vraagpunten Werkt men

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over privésurfen, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 6 3 oktober 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over privésurfen, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 6 3 oktober 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over surfen, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 6 3 oktober 2006 ICTbarometer Privé-surfen/e-mailen/bellen op het werk - vraagpunten Hoeveel surft

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 28 april 2011 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 3 ICT-conjuctuur 5 Aantal externe ICT ers 6 Aantal interne ICT ers

Nadere informatie

DISCLAIMER: de kleine lettertjes

DISCLAIMER: de kleine lettertjes DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoeksresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator 31 januari 2012 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 ICT-conjunctuur 6 Aantal externe ICT ers 7 Aantal interne

Nadere informatie

Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 2 augustus 2011 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 ICT-conjuctuur (afgelopen 2 maanden) 6 Aantal

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 7 27 december 2007 ICTbarometer DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Onderzoeksresultaten ICT Barometer over Green ICT Jaargang 10 22 juni 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Vervoer, opslag en communicatie Kwartaalcijfers Pagina 1 van 26 Inhoud Ontwikkeling productie 2 Verwachting productie 3 Oordeel productiecapaciteit 4 Ontwikkeling aantal orders 5 Verwachting aantal orders 6 Verwachting aantal exportorders 7 Oordeel orderpositie 8 Oordeel

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2008-I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 ja De prijselasticiteit

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be

UNIZO KMO-BAROMETER. UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be De UNIZO KMO-barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij 700 KMO s en bestaat uit

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

QUICKSCAN METING 4, 2013

QUICKSCAN METING 4, 2013 Naast de Werkgelegenheidsbarometer die elk kwartaal een beeld schetst van relevante arbeidsmarktontwikkelingen in de Metalektro, wordt tevens elk kwartaal een drietal stellingen voorgelegd aan metalektrobedrijven

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen.

KMO-Barometer 100,8 100,6 Q Dit is het gemiddelde van de laatste 4 kwartalen. De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen?

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? Paul Tjia GPI Consultancy Universiteit Twente, 15 december 2004 Trend 1: aandacht in de pers Trend 2: groeiend gebruik van offshore diensten In Nederland

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 212 tot en met 216 Maart 217 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten Onderzoeksresultaten ICT Barometer over ICT-projecten Jaargang 10 17 november 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland

Een onderzoek onder afval- en reinigingsmanagers in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Samenvatting Zwerfafval anno 2005 Een onderzoek onder afval-

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Meer hoger opgeleiden in het MKB Het aandeel hoger opgeleiden in het MKB is de laatste jaren gestegen. Met name in de

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen. Jaargang 8 17 juli 2008

Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen. Jaargang 8 17 juli 2008 Resultaten ICT Barometer over thuiswinkelen Jaargang 8 17 juli 2008 DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers.

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Economische activiteit

Economische activiteit De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

Suriname: een potentiële outsourcing

Suriname: een potentiële outsourcing Suriname: een potentiële outsourcing en offshoring bestemming Business process outsourcing in de financiële sector 27 October 2009, Banquet Hall Hotel Torarica Drs. J.D. Bousaid, CEO Hakrinbank N.V. Overzicht

Nadere informatie

Fusie- & overnamebarometer. december 2008

Fusie- & overnamebarometer. december 2008 Inhoud 1. Achtergrond barometer 2. Verwachtingen voor 2009 3. Terugblik op 2008 Achtergrond barometer Het onderzoek is in opdracht van door Motivaction uitgevoerd via internet tussen 10 november en 14

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

KMO-Barometer 100,6 99,6

KMO-Barometer 100,6 99,6 De UNIZO KMO-barometer wordt sinds 17 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een representatief KMO-panel

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid

ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid ICT Barometer over aanbestedingsprocedures bij de overheid Jaargang 10 16 december 2010 De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q3

Sectormonitor 2016-Q3 Sectormonitor 2016-Q3 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q3 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling - Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Persconferentie 12/02/2014 Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Internationale conjunctuur en economische toestand 2 Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013, maar terugval in 2014 30,00 NBB-barometer

Nadere informatie

Randstad WerkMonitor. een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt. Augustus 2005

Randstad WerkMonitor. een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt. Augustus 2005 Randstad WerkMonitor een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt Augustus 2005 Voorwoord Voor u ligt een rapport van Blauw Research. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen

Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Scholen tevreden over rendement ICTinvesteringen Onderzoek

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Oktober 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Bedrijfsleven optimistischer

Bedrijfsleven optimistischer Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 214: Bedrijfsleven optimistischer - Minder belemmeringen voor activiteiten - Ondernemers verwachten verbetering van economisch klimaat - Ondernemers minder

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research 30 juni 2016 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2014 In januari 2014 vond de vierde meting plaats van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014. Metalektrobedrijven keken hierin onder

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-I 4 Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 Maximumscore 1 1 Uit het antwoord moet blijken

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd:

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd: Twee keer per jaar wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro ook een QuickScan met actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. In deze QuickScan

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Inleiding. Overzicht

Inleiding. Overzicht 12 8 2015 Inleiding ICT Marktmonitor 2015 Inleiding Overzicht Groei zet door, software springt eruit http://www.ictmarktmonitor.nl/ict marktmonitor 2015/inleiding/?print 1/5 12 8 2015 Inleiding ICT Marktmonitor

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers

Loonwijzer-rapport. Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van ontslagen voor blijvers. Inleiding. Ontslaan van werknemers Loonwijzer-rapport Het ontslag van een collega De gevolgen van het aankondigen van voor blijvers Tom Vandenbrande en Fernando Pauwels Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid.

HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. HRM-index februari 20 HRM-index februari: 63,0 (- 4,6) HR-managers verwachten iets lagere groei van werkgelegenheid. Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van februari

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Horeca, makelaardij en reisbranche Oost Nederland Kwartaalcijfers Pagina 1 van 18

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Horeca, makelaardij en reisbranche Oost Nederland Kwartaalcijfers Pagina 1 van 18 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting inkopen bij leveranciers 4 Oordeel orderpositie 5 Ontwikkeling omzet 6 Verwachting omzet 7 Verkoopprijzen/tarieven 8 Productiebelemmeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER DERDE KWARTAAL 2015

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER DERDE KWARTAAL 2015 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2015 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt viermaal per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie