DIENSTVERLENINGSONDERZOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSONDERZOEK"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSONDERZOEK Gemeente Dongen September 2013 GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Samenvatting 3. Onderzoeksresultaten Publieksbalies Telefonisch contact Algemene tevredenheid Openingstijden & bezoek 4. Onderzoeksverantwoording 5. Contact GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

3 Leeswijzer Dit onderzoek is uitgezet op het Inwonerpanel Dongen én onder klanten (alleen voor reisdocumenten) van de publieksbalie van de gemeente Dongen in In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen. Om verwarring te voorkomen, hieronder een toelichting op de afzonderlijke groepen: 1. Klanten: alle respondenten (zowel uit het Inwonerpanel als uit het klantenbestand van 2013) die hebben aangegeven in 2013 de publieksbalie te hebben bezocht en/of telefonisch contact te hebben gehad met de gemeente. 2. Niet-klanten: alle respondenten (zowel uit het Inwonerpanel als uit het klantenbestand van 2013) die hebben aangegeven in 2013 géén publieksbalie te hebben gezocht en géén telefonisch contact te hebben gehad. 3. Inwoners gemeente Dongen: alle inwoners van Dongen die in het Inwonerpanel zitten. De antwoorden van deze groep zijn gewogen zodat ze representatief zijn voor alle inwoners van Dongen. De hoofdstukken over de publieksbalies en het telefonisch contact zijn logischerwijs toegespitst op de klanten (soms vergeleken met niet-klanten ). Algemene vragen zijn toegespitst op de inwoners van de gemeente Dongen, maar wel vergeleken met de klanten en niet-klanten indien relevant. GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

4 Samenvatting GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

5 Samenvatting Publieksbalies Het merendeel van de respondenten die in 2013 een bezoek hebben gebracht aan de publieksbalie van de gemeente Dongen is tevreden. In 95% van de gevallen komt men via vrije inloop naar het gemeentehuis, enkel 5% maakt vooraf een afspraak. De meerderheid van de bezoekers heeft tijdens het bezoek gebruik gemaakt van de dienst burgerzaken (94%). Bezoekers zijn het meest tevreden over de lengte van het contact en de deskundigheid van de medewerker. Over de wachttijd en gevoel van privacy tijdens contact zijn relatief veel bezoekers ontevreden. Telefonisch contact Over het algemeen is bijna twee derde (62%) (zeer) tevreden over het telefonische contact met de gemeente Dongen. De door respondenten genoemde verbetermogelijkheden hebben betrekking op de bereikbaarheid van de gemeente en onvrede over de medewerker. Respondenten die telefonisch contact hebben opgenomen met de gemeente zijn met name tevreden over de lengte van het contact en de vriendelijkheid van de eerste persoon die ze aan de lijn kregen. Drie op de vijf is doorverbonden naar een andere medewerker (59%). Ook hier zijn de meeste personen tevreden over de vriendelijkheid van de medewerker waarmee ze zijn doorverbonden en de lengte van het contact. GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

6 Samenvatting Dienstverlening algemeen Ruim de helft van de inwoners is (zeer) tevreden over de dienstverlening van gemeente Dongen in het algemeen (53%). Onder de klanten is de groep die aangeeft (zeer) tevreden te zijn nog iets hoger (60%). Ruim drie kwart van de inwoners is tevreden met de openingstijden van de publieksbalies in de gemeente Dongen (78%). Met name 65-plussers zijn hierover tevreden. Een veel genoemde reden bij ontevredenheid is dat de openingstijden te beperkt zijn voor werkende mensen. Het verruimen van de openingstijden conform de winkeltijden, of een extra avondopenstelling, zou voor veel inwoners een uitkomst zijn. 68% van de inwoners komt het liefst op vrije inloop naar de publieksbalie, alleen jarigen komen bovengemiddeld liever op afspraak (42%). Een afspraak wordt het liefst via internet ingepland (58%), 33% geeft de voorkeur aan telefonisch. De meest favoriete dag voor een bezoek is de donderdagavond. Bijna de helft van de inwoners staat er (zeer) negatief tegenover indien de gemeente zou besluiten om alleen nog op afspraak te gaan werken. Een veel genoemde reden hiervoor is het gebrek aan flexibiliteit voor de inwoner. Bovendien kan men niet meer direct advies inwinnen maar moet men wachten totdat de afspraak gepland staat. Men vindt dat de gemeente altijd bereikbaar moet zijn voor vragen. 20% van de inwoners staat er (zeer) positief tegenover, met als voornaamste reden de kortere (of geen) wachttijd. 80% van de inwoners geeft de voorkeur aan een situatie (huidige situatie) waarin zowel vrije inloop als op afspraak mogelijk is, ook al heeft dat kortere openingstijden tot gevolg. 15% geeft de voorkeur aan het behouden van de openingstijden waarbij alleen bezoeken op afspraak mogelijk zijn. Drie kwart (77%) van de inwoners heeft een positieve houding ten opzichte van het online regelen van gemeentelijke zaken. Inwoners van 65 jaar of ouder staan hier het minst positief tegenover. GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

7 Conclusies en aanbevelingen Het merendeel van de inwoners geeft de voorkeur aan vrije inloop bij de publieksbalie. Hoogstwaarschijnlijk maakt onbekend hier onbemind. Momenteel maakt een grote meerderheid van de klanten nog geen gebruik van de mogelijkheid om vooraf een afspraak te maken. Zodra volledig op afspraak gewerkt gaat worden dient dan ook duidelijk gecommuniceerd te worden wat de voordelen voor de klant zijn en op welke manier een afspraak gemaakt kan worden. Met name het gemis aan flexibiliteit voor de inwoners en het niet spontaan binnen kunnen wandelen voor informatie of aanvragen, wordt gezien als het grootste nadeel indien alleen op afspraak nog mogelijk is. Zodra de publieksbalie alleen nog op afspraak bezocht kan worden, is het aan te raden duidelijk te communiceren naar de inwoners dat de gemeente nog altijd voor vragen telefonisch bereikbaar is. Tevens kan hierbij ernaar worden verwezen dat alle informatie op de website beschikbaar is (of wordt) gesteld. Een tegemoetkoming in de openingstijden wordt door een groot deel van inwoners gewaardeerd. Met name voor werkende personen zijn de openingstijden beperkt; enkel op donderdagavond kunnen zij terecht of men moet er vrij voor nemen. Het valt te overwegen één of meerdere avonden geopend te zijn, of in ieder geval langer geopend te zijn, en (eventueel ter compensatie) juist minder gedurende kantooruren. De inwoners van Dongen staan positief tegenover het online regelen van gemeentelijke zaken. Het is dan ook aan te raden hierin verdere stappen te zetten. Hoe meer zaken online door inwoners geregeld kunnen worden, des te minder de gemeente telefonisch of via de publieksbalies benaderd wordt. GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

8 Onderzoeksresultaten GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

9 Publieksbalies GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

10 Publieksbalie door twee derde in 2013 meer dan één keer bezocht Publieksbalies bezocht Frequentie publieksbalies bezocht Indien ja 68 Ja Nee 43 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of meer Ongeveer twee derde van de bezoekers aan de publieksbalie heeft meer dan één keer de balie van Gemeente Dongen bezocht in Heeft u in 2013 de publieksbalies bezocht? Alle respondenten (n=614), in % Hoe vaak heeft u in 2013 de publieksbalies bezocht? Alle respondenten die in 2013 de publieksbalie hebben bezocht GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September (n=415), in %

11 Publieksbalie in de meeste gevallen bezocht voor burgerzaken Burgerzaken 94 Aanvragen van een vergunning 9 Informatie m.b.t. een voorziening in het kader van de Wmo 6 Informatie m.b.t. een voorziening over bijstand 2 Aanvragen / automatisch verkrijgen kwijtschelding gemeentelijke heffing 1 Bijvoorbeeld; ophalen nee-stickers voor reclame en drukwerk, gevonden voorwerken, indienen klacht Andere dienst In de meeste gevallen heeft een bezoek aan de publieksbalie te maken met burgerzaken (94%). In 9% van de gevallen voor het aanvragen van een vergunning en in 6% van de gevallen in het kader van de Wmo. Respondenten in de leeftijdscategorie jaar hebben minder vaak de publieksbalie bezocht in verband met burgerzaken (90%). Vergunningen worden vaker door mannen aangevraagd (13%). Alleenwonenden hebben vaker de publieksbalie bezocht voor informatie met betrekking tot de Wmo (14%). Van welke diensten heeft u in 2013 aan de publieksbalie gebruik gemaakt? Alle respondenten die in 2013 de publieksbalie hebben bezocht (n=415), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

12 Tevredenheid over aspecten m.b.t. publieksbalies Lengte van het contact Deskundigheid van de medewerker Entree van het gemeentehuis Wachtruimte in het gemeentehuis Behulpzaamheid van de medewerker Duidelijkheid bewegwijzering in het gemeentehuis Vriendelijkheid van de medewerker Parkeermogelijkheden Gevoel van privacy tijdens contact Wachttijd % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden De grootste tevredenheid bestaat over de lengte van het contact (96%), de deskundigheid van de medewerker (93%) en de entree van het gemeentehuis (93%). Een kwart van de bezoekers is zeer tevreden over de behulpzaamheid (27%) en vriendelijkheid van de medewerkers (27%). Over de wachttijden zijn bezoekers het meest (zeer) ontevreden (17%). Dit zijn vaker personen van jaar (33% (zeer) ontevreden). Jongeren (<29 jaar) zijn relatief minder vaak (zeer) tevreden over de vriendelijkheid van de medewerker (67%) Tevredenheid over aspecten m.b.t. publieksbalies aan de hand van het laatste bezoek (exclusief n.v.t. / geen mening) Alle respondenten die in 2013 de publieksbalie hebben bezocht (n=415), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

13 Publieksbalie wordt grotendeels via vrije inloop bezocht Publieksbalies bezocht 100% 5 90% 80% Moeilijkheid maken afspraak % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 95 Indien afspraak gemaakt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer moeilijk Moeilijk Neutraal Eenvoudig Zeer eenvoudig Kans dat volgende keer wéér van te voren een afspraak maakt % Van te voren een afspraak gemaakt Vrije inloop bij publieksbalie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zeer klein Klein Neutraal Groot Zeer groot Merendeel brengt middels vrije inloop een bezoek aan de publieksbalie van Gemeente Dongen. Gezinnen met jonge kinderen (0-3 jaar) maken relatief vaker een afspraak van te voren (14%). Ongeveer drie kwart vond het maken van een afspraak (zeer) eenvoudig (77%). Enkel de helft schat de kans (zeer) groot in dat men de volgende keer weer middels een afspraak een bezoek brengt aan de publieksbalie (55%). Heeft u de laatste keer een afspraak gemaakt of via vrije inloop bezocht? Alle respondenten die in 2013 de publieksbalie hebben bezocht (n=415) Indien afspraak, hoe moeilijk was dat? En hoe groot is de kans dat u de Let op, gezien het lage steekproefaantal dat van te voren een afspraak heeft gemaakt, zijn de resultaten met volgend keer weer een afspraak maakt? betrekking tot de moeilijkheid en de kans dat men de volgende keer wéér vooraf een afspraak maakt indicatief. Alle respondenten die in 2013 de publieksbalie hebben bezocht middels GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September 2013 een afspraak (n=22) 13

14 Merendeel bezoekers is (zeer) tevreden over het bezoek aan gemeente Dongen 100% 90% 80% 70% 60% 50% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Het personeel achter de balie heeft geen kennis van zaken. Korte openingstijden buiten kantooruren, waardoor lange wachttijden. Medewerker(s) komen heel onpersoonlijk, onvriendelijk over. 40% Geen goed antwoord ontvangen. 30% 20% 10% 0% 22 4 Balie medewerker denkt niet mee met de omstandigheden van de client. Bijna drie kwart van de bezoekers is (zeer) tevreden over het laatste bezoek aan de publiekbalie (73%). 4% is (zeer) ontevreden. De meest genoemde redenen hiervoor hebben te maken met de openingstijden, wachttijden en onvrede over medewerker (onvriendelijk, ondeskundig). Tevredenheid laatste bezoek publieksbalies Alle respondenten die in 2013 de publieksbalie hebben bezocht (n=415) Respondenten die (zeer) ontevreden zijn (n=20) GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

15 Telefonisch contact GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

16 Twee op de vijf respondenten geeft aan in 2013 gebeld te hebben met de gemeente, een kwart hiervan vier keer of vaker Gebeld naar gemeente Dongen Frequentie gebeld naar gemeente Dongen Indien ja Ja Nee 27 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of meer Ongeveer twee derde van de bellers heeft meer dan één keer telefonisch contact gezocht in Meer alleenwonenden (43%) en respondenten in de leeftijd van (35%) jaar hebben 4 keer of vaker telefonisch contact opgenomen met gemeente Dongen. Heeft u in 2013 wel eens gebeld naar gemeente Dongen? Alle respondenten (n=614), in % Hoe vaak heeft u gebeld? Alle respondenten die in 2013 telefonisch contact hebben opgenomen (n=243), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

17 Oordeel aspecten na telefonisch contact o.b.v. eerste persoon die men aan de lijn kreeg Oordeel eerste contactpersoon na telefonisch contact Lengte van het telefoongesprek Vriendelijkheid van de eerste persoon die u aan de lijn kreeg Behulpzaamheid van de eerste persoon die u aan de lijn kreeg Wachttijd voordat u de eerste persoon aan de lijn kreeg Telefonische bereikbaarheid van de gemeente % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden Bijna alle respondenten (96%) zijn (zeer) tevreden over de lengte van het telefoongesprek. Ook is het merendeel (zeer) tevreden over de vriendelijkheid en de behulpzaamheid van de eerste persoon die men aan de lijn kreeg (96% en 94%). Over de wachttijd en de telefonische bereikbaarheid zijn relatief meer mensen (zeer) ontevreden (14% en 21%). Personen uit het centrum zijn relatief vaker (zeer) tevreden over de wachttijd (94%). Oordeel aspecten na telefonisch contact Alle respondenten die in 2013 telefonisch contact hebben opgenomen (n=243), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

18 Oordeel aspecten na telefonisch contact o.b.v. persoon waarmee men werd doorverbonden Oordeel tweede contactpersoon na telefonisch contact Vriendelijkheid van de persoon waarnaar u werd doorverbonden Lengte van het totale telefoongesprek Behulpzaamheid van de persoon waarnaar u werd doorverbonden Deskundigheid van de persoon waarnaar u werd doorverbonden Wachttijd voordat u de juiste persoon aan de lijn had Van de respondenten die telefonisch contact hebben gezocht, is 59% doorverbonden met een andere medewerker. Bovenstaande afbeelding geeft het oordeel weer over de persoon waarmee men is doorverbonden. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Net als bij de eerste persoon waar men telefonisch contact mee had, zijn bijna alle respondenten die zijn doorverbonden (92%) (zeer) tevreden over de lengte van het telefoongesprek. Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden Ook is het merendeel (zeer) tevreden over de vriendelijkheid en de behulpzaamheid van de persoon waarmee men werd doorgeschakeld (96% en 89%). Over de deskundigheid en de wachttijd is men het minst positief; respectievelijk 15% en 20% is (zeer) ontevreden. Oordeel aspecten na telefonisch contact Alle respondenten die in 2013 telefonisch contact hebben opgenomen en vervolgens zijn doorverbonden (n=143), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

19 Twee derde van de bellers is tevreden over het laatste telefonische contact met de gemeente Dongen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden De medewerker was zeer kortaf en dacht niet mee. Klachten worden niet altijd serieus genomen. Ik heb inmiddels tweemaal meegemaakt dat ik iemands vakantieperiode moest afwachten voordat ik kon worden geholpen. Ik vind het zeer onprofessioneel als er geen vervanging is geregeld. Je moet de gemeente noemen en dan wordt je doorverbonden maar soms met de verkeerd gemeente en soms wordt de verbinding verbroken want de computer herkend de invoer niet. Bijna twee derde van de bellers is (zeer) tevreden over het laatste telefonisch contact (62%). 11% is (zeer) ontevreden. De meest genoemde redenen hiervoor hebben te maken met de bereikbaarheid (gemeente in het algemeen, juiste persoon, telefoonnummer) en onvrede over de medewerker. Tevredenheid laatste telefonische contact Alle respondenten die in 2013 telefonisch contact hebben opgenomen (n=243), in % Respondenten die (zeer) ontevreden zijn (n=28) GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

20 Algemene tevredenheid GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

21 Helft inwoners is (zeer) tevreden over de dienstverlening van de gemeente Dongen Klanten (n=461) Niet-klanten (n=153) Inwoners gemeente Dongen (n=364) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden In bovenstaande grafiek wordt een uitsplitsing gemaakt tussen de respondenten die in 2013 telefonisch contact hebben opgenomen en/of de publieke balie hebben bezocht (=klanten) en de respondenten die dat in 2013 niet hebben gedaan (=niet-klanten). Vervolgens geeft Inwoners gemeente Dongen een representatief beeld van gemeente Dongen weer, ongeacht of men wel of geen klant was in Het merendeel van de klanten is (zeer) tevreden over de dienstverlening van gemeente Dongen in het algemeen (60%). Een derde staat hierin neutraal (34%) en een klein deel is (zeer) ontevreden (5%). Onder de niet-klanten geeft het merendeel een neutraal antwoord (zij hebben dan ook nooit of in ieder geval niet recentelijk contact met gemeente Dongen gehad). Tevredenheid dienstverlening gemeente Dongen in het algemeen Alle respondenten (n=614) en inwoners van gemeente Dongen (n=364), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

22 Openingstijden & bezoek GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

23 De helft van de inwoners is tevreden over openingstijden, ouderen zijn veel vaker tevreden Klanten (n=461) Inwoners gemeente Dongen (n=364) jaar jaar jaar jaar jaar en ouder % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Ongeveer de helft van de inwoners is (zeer) tevreden over de openingstijden van gemeente Dongen (46%). Één op de vijf is (zeer) ontevreden (21%). Jongeren (18-29 jaar) zijn vaker (zeer) ontevreden over de openingstijden (41%) en ouderen (65+) juist vaker (zeer) tevreden (68%). Inwoners uit West II zijn relatief vaker (zeer) tevreden (64%). Tevredenheid openingstijden gemeentehuis Dongen Alle klanten (n=461) en inwoners van gemeente Dongen (n=364), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

24 Ontevredenheid omtrent beperkte openingstijden in de avonduren Redenen voor ontevredenheid over de openingstijden worden met name gegeven door mensen die fulltime werken en aangewezen zijn op de avonden (of er vrij voor moeten nemen). Men zou het prettig vinden indien de openingstijden worden verruimd in de avonduren. Redenen voor ontevredenheid over openingstijden Alle klanten en inwoners van gemeente Dongen (n=74), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

25 Het merendeel geeft de voorkeur aan vrije inloop, met name klanten die eerder een bezoek via vrije inloop hebben gebracht Klanten (n=461) Niet-klanten (n=153) Inwoners gemeente Dongen (n=364) jaar jaar jaar jaar jaar en ouder % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vrije inloop bij publieksbalie Op afspraak langskomen Ruim twee derde van de inwoners van gemeente Dongen geeft de voorkeur aan vrije inloop (68%). Inwoners in de leeftijdscategorie jaar hebben bovengemiddelde vaker een voorkeur om op afspraak te komen (42%), alhoewel het merendeel (58%) nog steeds de voorkeur geeft aan vrije inloop. Het is opvallend dat klanten in grotere mate dat de voorkeur geven aan vrije inloop (75%) dan niet-klanten (56%). Niet-klanten staan relatief vaker positief tegenover het maken van een afspraak. Van de klanten die de laatste keer een bezoek hebben gebracht middels vrije inloop, geeft 80% de voorkeur aan vrije inloop. Klanten die op afspraak zijn gekomen zijn minder vaak overtuigd van hun keuze: ongeveer 60% geeft de voorkeur aan het maken van een afspraak vooraf. Op welke wijze wordt u het liefst geholpen in het gemeentehuis van Dongen? Alle respondenten (n=614) en inwoners van gemeente Dongen (n=364), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

26 Een afspraak wordt bij voorkeur via internet gemaakt Via internet Via de receptie Telefonisch Anders 2 De meeste inwoners geven de voorkeur het inplannen van een afspraak via het internet (58%). Een derde doet dat het liefst telefonisch (33%). De laagopgeleiden geven bovengemiddeld de voorkeur aan het telefonisch maken van een afspraak (56%). Voorkeurswijze voor het inplannen van een afspraak Alle inwoners van gemeente Dongen die de voorkeur geven aan het maken van afspraak (n=123), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

27 Donderdag de beste dag voor bezoek aan gemeente Dongen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Op afspraak Vrije inloop Donderdag wordt gezien als de beste dag om een bezoek te brengen aan gemeente Dongen. Donderdag is de enige dag dat publieksbalies geopend zijn tot uur. Ruim twee derde geeft aan het liefst in de avond te komen (op afspraak (69%) / vrije inloop (75%)). Voor alle dagen geldt dat, zowel voor afspraken als voor vrije inloop, dat de ochtenden de voorkeur hebben boven de middagen. Inwoners ouder dan 50 jaar hebben wat betreft vrije inloop minder voorkeursdagen; alle afzonderlijke dagen worden door minimaal 80% van de inwoners van 50 jaar en ouder als voorkeur gegeven. Voorkeursdagen/dagdelen om afspraak in te plannen of op vrije inloop langs te komen Alle inwoners van gemeente Dongen (n=364), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

28 Helft negatief, helft positief/neutraal indien gemeente enkel op afspraak gaat werken Klanten (n=461) Niet-klanten (n=153) Inwoners gemeente Dongen (n=364) jaar jaar jaar jaar jaar en ouder % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer negatief Negatief Niet negatief, niet positief Positief Zeer positief De helft van de inwoners staat negatief tegenover het alleen op afspraak werken en de andere helft staat hier positief tot neutraal tegenover. Ouderen (65+) staan hier het minst negatief tegenover, jongeren (18-29 jaar) zijn juist het meest sceptisch. Klanten van de gemeente Dongen in 2013 staan vaker negatief (54%) tegenover het enkel op afspraak werken dan de niet-klanten (36%). Niet heel vreemd aangezien 95% van de klanten de laatste keer op vrije inloop bij de gemeente langs is geweest. Men heeft er nog geen ervaring mee opgedaan, en onbekend maakt doorgaans onbemind. We zien bijvoorbeeld ook dat klanten die via een afspraak een bezoek hebben gebracht positiever zijn over het op afspraak werken dan de klanten die het laatste bezoek hebben gebracht via vrije inloop (23% versus 13%). Wat zou u er van vinden indien de gemeente alleen op afspraak zou gaan werken? Alle respondenten (n=614) en inwoners van gemeente Dongen (n=364), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

29 Voornaamste reden voor negatieve houding: minder flexibiliteit voor inwoners Redenen voor negatieve houding indien de gemeente alleen op afspraak zou gaan werken, hebben voornamelijk te maken de volgende zaken: Kan niet meer spontaan binnen lopen voor direct antwoord, maar moet wachten tot afspraak Minder flexibel Je moet altijd terecht kunnen bij gemeente Redenen voor negatieve houding indien de gemeente alleen op afspraak zou gaan werken Alle klanten en inwoners van gemeente Dongen (n=303), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

30 Voornaamste reden voor positieve houding: geen of kortere wachttijden Redenen voor positieve houding indien de gemeente alleen op afspraak zou gaan werken, hebben voornamelijk te maken de volgende zaken: Geen wachttijd of kortere wachttijd Minder vrij nemen van werk Persoon aan balie weet waar ik voor kom / ik spreek direct de juiste persoon Redenen voor positieve houding indien de gemeente alleen op afspraak zou gaan werken Alle klanten en inwoners van gemeente Dongen (n=107), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

31 Combinatie van vrije inloop en mogelijkheid tot het maken van afspraken heeft de voorkeur Klanten (n=395) Niet-klanten (n=107) Inwoners gemeente Dongen (n=287) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alleen op afspraak + behoud openingstijden Alleen vrije inloop + kortere openingstijden Vrije inloop én op afspraak + kortere openingstijden Een meerderheid (80%) van de inwoners van Dongen geeft de voorkeur aan de combinatie van vrije inloop en afspraken. Dat daarmee de openingstijden korter zijn wordt daarbij voor lief genomen. 15% van de inwoners zou het liefst alleen op afspraak werken binnen de huidige openingstijden. Niet-klanten staan positiever tegenover het enkel werken op afspraak dan klanten (26% versus 13%). Inwoners die woonachtig zijn in het centrum geven bovengemiddeld de voorkeur aan de variant waarbij alleen vrije inloop mogelijk is met daarbij kortere openingstijden (13%). Inwoners van West II geven juist bovengemiddeld de voorkeur aan de combinatie van vrije inloop en het maken van afspraken (93%). Welke situatie heeft de voorkeur? Alle respondenten (n=502) en inwoners van gemeente Dongen (n=287) die zeer negatief, negatief of neutraal zijn indien gemeente alleen op afspraak zou gaan werken, in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

32 Drie kwart staat positief tegenover het online regelen van gemeentelijke zaken Mate waarin men gemeentelijke zaken online wil regelen: Welke zaken wil men dan online regelen: 100% 90% 80% 70% 60% 28 Zeker wel Waarschijnlijk wel Neutraal Waarschijnlijk niet Zeker niet Leven en reizen Belastingen en WOZ % 49 Indien wel/neutraal Bouwen en wonen % 30% 20% 10% 0% Werk en inkomen % 20% 40% 60% 80% 100% Zeker niet Waarschijnlijk niet Neutraal Waarschijnlijk wel Zeker wel Één op tien geeft nu aan gemeentelijke zaken (waarschijnlijk) niet online te gaan regelen (12%). Dit zijn met name inwoners van 65 jaar of ouder (21%). 85% zou zaken omtrent leven en reizen (zoals (geboorte)akte, GBA-uittreksel, adreswijziging, etc.) online regelen. Ook Belastingen en WOZ en zaken omtrent bouwen en wonen zou door ongeveer twee derde online gedaan worden. Men staat het minst positief tegenover het online regelen van gemeentelijke zaken wanneer deze betrekking hebben op werk en inkomen. In hoeverre zou u gebruik maken van het internet om gemeentelijke zaken te regelen? Alle inwoners van gemeente Dongen (n=364), in % Indien ja, welke zaken? Alle inwoners van gemeente Dongen die positief staan tegenover het online regelen van gemeentelijke zaken GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September 2013 (n=327) 32

33 Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

34 Interessante onderwerpen voor Inwonerpanel Dongen Wonen en woonomgeving 52 Veiligheid Verkeer en vervoer Afval en afvalinzameling 45 Centrumontwikkeling 41 Bestemmingsplannen 35 Ouderen 33 Cultuur, Kunst en Recreatie 31 Onderwijs Jeugd & jongeren Anders Aan het einde van het onderzoek werd aan de respondenten gevraagd of zij konden aangeven welke andere onderwerpen zij interessant zouden vinden voor een volgend onderzoek. De top drie wordt gevormd door de onderwerpen (1) wonen, (2) veiligheid en (3) verkeer en vervoer. Interesse in onderwerpen volgende vragenlijst Alle inwoners (n=364), in % GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

35 Onderzoeksverantwoording Methode Dit onderzoek is uitgevoerd op het inwonerpanel van de gemeente Dongen (n=665). Daarnaast werd het onderzoek ook uitgezet onder klanten van de publieksbalie van de gemeente Dongen in 2013 (n=3.065). De gemeente heeft een bestand aangeleverd met daarin adresgegevens van bezoekers. Deze personen zijn schriftelijk uitgenodigd en konden deelnemen door de online vragenlijst in te vullen. Hiertoe werd een link in de brief opgenomen. Veldwerk Het veldwerk van het onderzoek heeft plaatsgevonden van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 15 september Er is één reminder verzonden naar het inwonerpanel, halverwege de veldwerkperiode. De gemeente heeft zorg gedragen voor de mailing naar de klanten. Naar deze groep is geen reminder verstuurd. Respons Via het inwonerpanel hebben 364 respondenten deelgenomen; dat resulteert in een responspercentage van 55%. Vanuit het klantenbestand hebben 250 klanten de vragenlijst ingevuld (responspercentage 8% ). Representativiteit De resultaten van het inwonerpanel zijn gewogen, zodat ze representatief zijn naar: (1) leeftijd (18 jaar en ouder), (2) geslacht en (3) het aantal inwoners per wijk. Vragenlijst De lengte van de vragenlijst was gemiddeld 8,5 minuut. Onder de deelnemers zijn vrijkaartjes voor zwembad De Vennen verloot. GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

36 Contact GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

37 Contact Stephan Dijcks Research Consultant Elke Dekkers Projectmanager GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS ONDERZOEK GEMEENTEGIDS Gemeente Hulst GfK Panel Services I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek gemeentegids gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik papieren

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel 2004 Tabellenrapportage Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Team Onderzoek & Informatie Augustus 2004 Hoofdstuk 1 Bezoek aan balies gemeentehuis

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest

Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact 2 1. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING 1 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: Mei 2017

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: 375326 Onderwerp: KC onderzoek klanttevredenheid aan de publieksbalie Collegevoorstel Inleiding In 2011 is onder bezoekers aan de publieksbalie in Vlijmen en Drunen een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek. Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Dienstverlening team Werk en Inkomen, gemeente Olst-Wijhe Aanleiding, methode en respons Aanleiding Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeente Olst-Wijhe meerdere onderzoeken

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDONDERZOEK AMSTELVEENLOKET 1 PROJECT I1785 Rapportagedatum : 8 mei 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina Mensinga &

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 Soort onderzoek Uitgevoerd door Rapportage door Contactpersoon Datum : Schriftelijke enquête : Team

Nadere informatie

Burgerwaarderingsonderzoeken dienstverlening

Burgerwaarderingsonderzoeken dienstverlening Burgerwaarderingsonderzoeken dienstverlening Gemeente 2017 Versie 9 augustus 2017 Britte van Dalen MSc drs. Karin du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, augustus 2017 Colofon Het PON heeft dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN 2014 Colofon In opdracht van: Afdeling Inwoners Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend,

Nadere informatie

Hondenbeleid in de Gemeente Soest

Hondenbeleid in de Gemeente Soest Hondenbeleid in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Hondenbeleid 3 Onderzoeksverantwoording 4 5 Steekproefspecificatie Contact

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018 Peiling Bibliotheek - Oktober 2018 Resultaten Inleiding De gemeenteraad van - heeft in 2014 een besluit genomen over de toekomst van het bibliotheekwerk in - tot en met 2020. Daarbij is onder andere gekozen

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Inhoud 1. Conclusies De gemeente Zwijndrecht doet haar best om de inwoners van Zwijndrecht zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar hoe waarderen

Nadere informatie

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau

Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording. Sociaal en Cultureel Planbureau Opvoeden in Nederland 2010 Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau Date : 19 april 2010 Reference : 14280.PW.ND.mr GfK Panel Services Benelux is gecertificeerd voor het

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland. December

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland. December Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland December 2018 1 Inhoudsopgave Onderzoeksverantwoording Achtergrond, doel & methode Doelgroep & respons Samenvatting, conclusies & aanbevelingen Resultaten

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer

De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer Brief op maat 2006 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Deventer November 2006 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f.

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. Oktober 2007 COLOFON

Brief op maat De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden. Oktober 2007 COLOFON Brief op maat 2007 De verkorte rapportage Benchmarking Publiekszaken voor de gemeente Leiden Oktober 2007 COLOFON Samenstelling Team Benchmarking Publiekszaken Technische realisatie websolve v.o.f. Benchmarking

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20737 December 2017 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel

Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel Gemaakt Genop 11/26/2013 1:03:00 PM Gemeente Noordoostpolder November 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Samenvatting Over de afgelopen 5 jaar is er een gestage groei te zien van het aantal Leidenaren dat over internet kan beschikken, dit jaar negen op de tien.

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie