Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april Aanwezig:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:"

Transcriptie

1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen, Bart Pronker (OG) Adviserend: Henny van den Berg Afwezig: Christian Scholten, Yvonne van der Leij Notulist: Jolanda 1 Opening Peter opent de vergadering. 2 Notulen voorgaande vergadering Op blz 2 moet de datum worden veranderd van Kids top 20. Dit is nu dinsdag 12 mei geworden. Alles is geregeld. Notulen worden vastgesteld. Actielijst besproken: het meeste kan eraf en is geregeld. Er is geen scheve verhouding PG/OG bij de GMR. Ongeveer 16/16. Geen reactie gekomen op gezamenlijke cursus ivm clustervorming. Tips en Tops mbt TSO zijn geïnventariseerd. WOB is niet uitgenodigd voor volgende MR- vergadering. Misschien iemand van de MR een keer bij een WOB- vergadering? MR stuurt WOB een mail over het beleidsplan. Is het een idee om na iedere MR-vergadering een stukje in het Bascule-nieuws te zetten? Gaan we doen. 3 Mededelingen onderwijs Herstructurering Henny is benoemd tot clusterdirecteur Cluster zes: De Anbrenge, De Iemenhof en De Bascule. Ze is er blij mee en wij ook! Nu volgt het traject met het benoemen van de locatieleiders. Na de meivakantie worden de profielen gemaakt tijdens een tweedaagse. Er mogen drie clusters worden gekozen en vier scholen. De scholen zijn verdeeld naar grootte. Dit moet voor de zomervakantie rond zijn. Dan worden er in de laatste week van de zomervakantie de brieven geselecteerd. Daarna volgen de gesprekken. De werkgroep is inmiddels opgeheven. Er is nog 1 cluster over. Cluster tien. Personeel Ina Jeuring stopt per 1 juni Ze neemt nog afscheid van ons. MR vergadering Pagina 1

2 Datamuur De eerste Cito s zijn achter de rug. Deze worden in week 7 besproken. In de bouw worden in week 8 de eventuele vervolgstappen besproken, die voor de voorjaarsvakantie ingeleverd dienen te worden zodat deze direct na de voorjaarsvakantie in de datamuur ingevoegd kunnen worden. Een eerste conclusie geeft goede scores op de onderdelen spelling en woordenschat. Mooi! Groep 8 Deze week is de Eindcito van de groepen acht. Schoolzaken De groepen zeven hebben de Entreetoets gehad. Gesprekken volgen nog. Het zorgplan wordt vastgesteld en Peter tekent het. Henny laat het ontwerp zien van het kinderdagverblijf. Nu afwachten of er een reactie komt. Bij de bank en gemeente is alles rond. Na de meivakantie volgt een gesprek met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Ze willen graag samenwerken. Personeelsformatieplan gaan we in juni in de MR bespreken. Evt in mei een extra vergadering inplannen? Streetwise gaat dit jaar niet door. Is opgelost met de OR. WOB De MR heeft ter informatie het beleidsplan van de WOB ontvangen. Het stuk is duidelijk, maar het is de MR niet geheel duidelijk wat het beleid is om met name ouders die weinig betrokken bij school zijn actiever te laten worden mbt school. Misschien is het een idee om de WOB uit te nodigen in de volgende MR vergaderen om hierover te brainstormen? Jolanda zal dit communiceren met de WOB. De eerstvolgende vergadering van de WOB is op maandag 1 juni as. De MR gaat eerst een mail sturen naar de WOB. Of misschien de MR uitnodigen bij de WOB? Schoudercom? Is dat iets? Het budget is 2000 euro. Wat gaan we daarmee doen? 4 Ingekomen stukken In de mailbox was een mail van een ouder over de luizencontrole. Lucinda heeft de mail beantwoord. 5 GMR Vraag van Lucinda of ze op donderdag 23 april een positief advies mag geven over de binnengekomen stukken die wij hebben doorgelezen? Ze gaat drie adviezen geven. MR besluit dat dit mag. MR vergadering Pagina 2

3 6 Bespreking Advies aanvraag benoeming clusterdirecteur De MR heeft een positief advies uitgebracht over de benoeming van Henny. Verslag gesprek OR/MR We hebben de schoolreisgelden besproken. Hoe zou dit innen beter kunnen? Misschien een vast bedrag per schooljaar laten betalen? En dat ouders dan bijvoorbeeld hun kind kunnen opgeven voor schoolreis en als ze dat niet doen dat hun kind dan een alternatief programma op school krijgen. Wordt teruggekoppeld naar de OR. OR wil wel meer doen als wat ze nu doen. Bijvoorbeeld een kerstmarkt organiseren of een Fancy Fair. OR vraagt zich af hoe de laatste ontwikkelingen rondom het schoolplein zijn. Dit ligt nu bij de gemeente. Het plan ligt er en ook de leerlingenraad is erbij betrokken. MR zegt druk te zijn met de Clustervorming. Oud papier halen is besproken. Bespreking informatieavond over werving locatieleider Op dinsdag 7 april zijn Peter, Lucinda en Jolanda naar deze avond geweest. Hierbij wordt ook de MR ingeschakeld. Evaluatie en acties nav cursus We vonden de cursus interessant en verhelderend. We besluiten om eerst als MR nog actiever te worden en misschien daarna een vervolg op de cursus? Ook heeft Peter een gesprek met Henny gehad over dat we graag proactiever betrokken willen worden bij het beleid. Ook misschien een idee om per vergadering een soort thema te behandelen? Dan kunnen we daar dieper op ingaan. Input voor schoolplan Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld dat we graag een specialist op rekengebied zouden krijgen op school en iemand die is gespecialiseerd in dyslexieproblemen. ICT- professionalisering. Door bijvoorbeeld onze ICT-ers extra bij te scholen. Ook begeleiding van nieuwe/ jonge leerkrachten vinden we belangrijk. Maatjes maken werkt goed. De vergaderstructuur is goed. Wel in de gaten houden dat gemaakte afspraken ook goed worden nagekomen. Terugkomen op die afspraken is heel zinvol. Collegiale consultatie is zinvol en misschien breder trekken? Lisdodde heeft bij ons gekeken. Het zou fijn zijn om ook een keer bij een andere school te gaan kijken. Misschien themaavonden organiseren om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Centrum Jeugd en Gezin evt inschakelen. Dit is opvoedingsgericht. Spelregels opzetten over hoe we met elkaar omgaan en wie er wat regelt. Het Basculenieuws herzien en kijken hoe het verbeterd kan worden. MR vergadering Pagina 3

4 7 Financiën Slaan we over omdat Yvonne afwezig is. 8 Rondvraag Kan de agenda in het Bascule-nieuws? Ja dit kan. Wie koppelt dit alles terug? Lucinda gaat dit doen. Vraag of Peter de WOB een mail wil sturen over het beleidsplan. 9 Sluiting Bedankt voor de aanwezigheid allemaal! Datum volgende vergadering: dinsdag. MR vergadering Pagina 4

5 Actielijst datum Wie Toezegging Datum vergadering afhandeling Jolanda Notulen aanpassen indien nodig Henny Mededelingen onderwijs Peter WOB mailen over beleidsplan Lucinda MR informeren over de vergadering van de GMR. Lucinda In de GMR vergadering vragen naar een gezamenlijke cursus ivm clustervorming Leonie Aanvullen afkortingenlijst; af en toe nieuwste versie sturen naar alle MR leden. Peter Schoolreisgelden terugkoppelen naar de OR Chantal met Na iedere MR-vergadering een stukje hulp van schrijven voor het Bascule-nieuws Trudie de eerste paar keren 2x per jaar afgehandeld Zo gauw mogelijk na iedere MRvergadering Jolanda WOB bij MR uitnodigen of MR bij WOB? een afspraak hebben gemaakt. MR vergadering Pagina 5

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren.

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren. Notulen van de gezamenlijke vergadering van 19 januari 2011 Aanwezig: Lykele, Claudia, Boukje, Gjiltsje, Richtsje, Alie, Wilbert en Henny Afwezig wegens ziekte: Yvonne en Wianda 1 Opening Claudia opent

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013

MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013 1 MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag Wendy van Lieshout Per Zelissen Aissa Boutiba

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich.

Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich. Verslag OR vergadering R.K. basisschool St. Aloysius Datum: 28 oktober 2014, 20.00 uur, Spieringstraat Afmelding: Marlies Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich. 1) Notulen

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak:

T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak: OUDERRAAD PCC Heiloo - notulen dd. 21 januari 2013 blz. 1 - notulen dd. 18 maart 2013 blz. 4 - notulen dd. 27 mei 2013 blz. 6 - Notulen OR PCC Heiloo d.d. 21 januari 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars

Nadere informatie

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015

Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015 Nieuwsbrief week 18 Dinsdag 28 april 2015 Koningsdans en ontbijt De start was een beetje moeizaam, maar met alle kinderen van de school op het plein en veel ouders die nog even kwamen kijken hadden we

Nadere informatie

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Juni 2015 Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Groep 3 Nog 6 weken en dan is het alweer zomervakantie. De tijd vliegt voorbij! De komende

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie