Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk"

Transcriptie

1 Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp, Tim Visser, Kempen, van den Brekel (notulen) Afwezig: - Nr. Onderwerp 1 Opening, agenda en mededelingen - Er zijn geen mededelingen. 2 Notulen vergadering De notulen van vorige vergaderingen moeten op de website. Het zou fijn zijn als dit steeds bijgewerkt wordt. - Voor d schooljaar gaan we nieuwe MR-leden werven. Zie rondvraag. Actielijst - Hoe staat het met de missie/visie? En met de profilering? Laura vraagt dit na bij de directie. 3 Ingekomen post - MR-magazine, nummer 2. Patrick scant dit blad op interessante stukken. 4 Update passend onderwijs () - heeft Hermien gesproken over de ontwikkelingen. Hermien heeft de indruk dat het de werkdruk niet verhoogd. Er wordt gewerkt met groeidocumenten. - De snelheid van aanvragen is verbeterd. Er is één loketcoördinator waar alle aanvragen binnenkomen. Zij denkt ook goed mee over welke hulp er nodig is. Het betreft aanvragen voor hulp bij kinderen met extra zorgbehoefte. Het gaat om hulp aan kinderen èn leerkrachten. - We hebben leerlingen die meedoen aan de Leeskliniek en er is een training voor groep 8 leerlingen als voorbereiding op de brugklas. - Een nadeel is dat je vroeg in het schooljaar in kaart gebracht moet hebben welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Als je later komt met je aanvraag, bestaat het risico dat er geen geld meer is. - Rots en Water training: hier was bij Passenderwijs geen budget meer. De training is nu geregeld via een particuliere trainer en wordt door ouders zelf betaald. - Er wordt een protocol dyscalculie opgesteld. - Voor de leerkrachten van groepen 4 t/m 8 wordt de cursus IGDImodel verzorgd. Actie Laura

2 - Wij hebben een zorgprofiel vastgesteld: welke leerlingen kunnen wij op school begeleiden. Dit profiel wordt dit jaar ook weer geëvalueerd en evt herschreven. 5 Organisatiestructuur - De MR heeft een brief geschreven aan de GMR om onze zorg uit te spreken over het voorliggende plan. - In de vergadering van de GMR van 18 februari is uitgesproken dat er eerst meer duidelijkheid komt over de financiële en personele consequenties. Het stuk werd in de huidige vorm als niet voldoende beoordeeld. Het standpunt van de GMR kwam overeen met dat van de MR van de Notenbalk. - heeft het officiële advies van de GMR aan het CvB nog niet ontvangen. Dit was voor 20 februari gevraagd. gaat navragen wanneer wij dit krijgen. 6 Aangepaste schooltijden - De enquête is aan 131 gezinnen verstuurd en 97 keer teruggekomen (dit is 74%). Van deze teruggekomen enquêtes is 78 met ja, 12 met nee beantwoord en waren 2 stemmen ongeldig. Dat betekent dat 80% van de ingeleverde enquêtes instemt met aangepaste schooltijden (continurooster). - Binnenkort is er een HDO vergadering waar alle scholen uit Harmelen de uitslagen zullen bespreken. - Wij wachten deze uitkomst eerst af. 7 CAO - De personeelsgeleding van de GMR heeft ingestemd met het overlegmodel. Dit betekent dat er per school invulling gegeven moet worden aan dit model. De PMR èn de meerderheid van het personeel moet instemming over dit plan geven. - Keuzes die per school gemaakt moeten worden (indien de school niet voor het basismodel kiest) en in het overlegmodel moeten worden vastgelegd, gaan over welke taken vallen onder de opslagfactor (voorbereiding en nakijkwerk) en hoe groot wordt deze opslagfactor (tussen 35% en 45% van de lesuren). Wat wordt het beleid ten aanzien van de individuele opslagfactor (bijvoorbeeld rekening houden met een moeilijke groep. - Bij ligt voor belangstellenden de hand-out van de SKSWWpresentatie ter inzage. - Patrick vraagt aan Hermien wat de vervolgstappen ten aanzien van de CAO op de Notenbalk zijn. - heeft 19 maart een P&O vergadering waar de CAO aan de orde komt. Zij houdt ons op de hoogte. 8 Reglement GMR - Tim heeft tijdens de F&F vergadering vragen gesteld over de statuten. Deze zijn gedateerd. Ze zijn toch geldig totdat er nieuwe komen. Dit punt komt waarschijnlijk terug op de GMR-agenda. Tim

3 9 Van de directie - Er komt een enquête voor de kinderen van groep 5 t/m 8 en alle leerkracht over het leerklimaat en afstemming ( wordt er naar mij geluisterd? ). - De cito-uitkomsten (citotoetsen van januari en citotoetsen van afgelopen jaren) zijn met leerkrachten besproken. Ook de invloed van de hernormering is besproken. De effecten zijn soms fors. - De nieuwbouw vordert gestaag. In week 16 kunnen kinderen waarschijnlijk op de bouw gaan kijken. - Kinderen van groep 8 zijn aangemeld bij het voortgezet onderwijs, ze wachten op de toelating. - Er komt een enquête van Passenderwijs over functioneren van Passenderwijs. - In groepen 4 t/m 8 worden verschillende methodes voor technisch lezen uitgeprobeerd als vervanging van Estafette. 10 Nieuws uit: - GMR: Zie bij doorontwikkeling (punt 5) - OWI: - - P&O: de vergadering is de week. - F&F: De financiering van de topstructuur is besproken. De conclusie was dat het voorliggende plan de voorgenomen beleidswijzigingen niet voldoende financieel onderbouwt. Er waren mensen uit bedrijfsleven uitgenodigd om te adviseren over het investeren van reserves. De wens is om deze uit te geven aan kwaliteitsverbetering van onderwijs. Het advies is om eerst goed te omschrijven wat onder kwaliteit wordt verstaan. Er is nog niet afgesproken wie aan de slag gaat met deze omschrijving. - Ouderraad: geen nieuws. - Sponsorcommissie: geen nieuws. 11 Rondvraag en sluiting - Is er al zicht op hoe de nieuwe methode voor taal en spelling TaalActief uitpakt?. vraagt aan de directie of er een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. - Hoe gaan we nieuwe MR-leden werven onder ouders? Stukje in de info (Laura schrijft iets in haar stukje). De moeder die interesse toonde, wordt uitgenodigd om een vergadering bij te wonen.(). We gaan een filmpje opnemen met een kind (groep 6) dat een MRvergadering naspeelt. en maken een script. - De vergadering van dinsdag 28 april wordt verzet naar woensdag 22 april. Wijziging doorgeven aan Tonny. Notulen gemaakt door: van den Brekel /

4 Vergaderdata schooljaar woensdag 22 april woensdag 10 juni 2015 Schema voor het schrijven van infotekst datum info tekst inleveren voor wie schrijft Woensdag 15 oktober Maandag 13 oktober Patrick P. Woensdag 19 november Maandag 17 november Woensdag 10 december Maandag 8 december Tim Woensdag 21 januari Maandag 19 januari Woensdag 18 februari Maandag 16 februari. Woensdag 8 april Maandag 6 april Laura Woensdag 20 mei Maandag 18 mei Patrick P. / Woensdag 17 juni Maandag 15 juni Tim / Woensdag 8 juli Maandag 6 juli. / Laura Actielijst schooljaar Datum actie houder status Missie/visie bespreken en profilering en positionering. Directie om stand van zaken vragen Ontwikkelingen rondom topstructuur in de gaten houden. Bespreken bij nieuwe ontwikkelingen Ontwikkelingen rondom pestwet, bespreekpunt voor overleg met directie Laura Passend onderwijs, stand van zaken navragen maart Notulen op de site zetten, na overleg met directie. Maart vraagt bij GMR na wanneer het GMR-advies over het plan Doorontwikkeling. beschikbaar is Navragen bij directie of er een tussentijdse evaluatie van TaalActief komt We maken een promotiefilmpje voor de MR om ouders te werven. In teamvergadering opvolging personeelsleden bespreken. Patrick / Volgen van ontwikklingen rondom de CAO Patrick/ Maart maart April April Besluitenlijst datum besluit De veiligheid van het schoolgebouw in relatie tot het afnemende onderhoud in verband met de nieuwbouw We gaan ons verdiepen in communicatie tussen school en ouders. Indien mogelijk formuleren we een advies aan school. N. Pameyer heeft een boekje geschreven over communicatie met ouders.

5

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A.

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie