NOTULEN MR OOSTEINDERSCHOOL dinsdag 26 AUGUSTUS 2014

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN MR OOSTEINDERSCHOOL dinsdag 26 AUGUSTUS 2014"

Transcriptie

1 NOTULEN MR OOSTEINDERSCHOOL dinsdag 26 AUGUSTUS 2014 Aanwezig: van Lieshout, Debbie Kleton, Mirjam van Schip, Caroline Koenderinck-Bok, de Keulenaar. Afwezig: Rosanne (met kennisgeving) 1. Mededelingen 2. Specifieke MR-punten augustus Filmpje/presentatie MR tbv info-avond 1 september We maken een kort filmpje met actuele foto's over de MR tbv de informatieavond op 1 september. Daarna zetten we het filmpje ook op de website van school. Vanwege korte termijn willen we het filmpje later nog verder verbeteren. Voor nu gebruiken we geen filmopnames maar foto's ter illustratie van ons verhaal. Belangrijk: info MR op website actueel hou. Debbie vraagt aan Jasper/Marloes om de info over de MR op de website van school te actualiseren (algemene info, notulen, info MR-le) Actie Debbie Jaarplan school Het jaarplan moet 23 oktober bij Bestuur ingeleverd wor. Dan kunnen wij het inzien. Marijke mailt het dan aan MR. Dus vergadering daarna bespreken. zet het op de agenda van oktober of januari (actie ). Jaarverslag/evaluatie is 8 september klaar, gaat dan naar Bestuur en ook naar MR. Dit kunnen we dan in oktober bespreken. Actie : op agenda zetten. MR Jaarplan Concept jaarplan wordt besproken. vraagt aan Marijke (actie ) wanneer we terugkoppeling ouderenquête op MR agenda kunnen zetten (actie ). vraagt aan Marijke of de MR het onderwijszorgprofiel dit jaar op de agenda moet zetten en bespreken. (actie ) Aannamebeleidsplan: Mirjam checkt wanneer dit op MR-agenda kan. Dit checkt zij ook voor de andere beleidsplannen die in de GMR dit jaar besproken gaan wor. Volgende week is GMR en checkt Mirjam laatste stand van zaken. Nav hiervan kunnen we het jaarplan aanpassen (actie Mirjam). Taakverdeling MR stopt als vertrouwenspersoon. Marianne heeft opleiding tot kindercoach gedaan en wil zich hierin ook verder bekwamen. Zij heeft nu tijd - 1 dag per week - om kinderen te begelei. Zij gaat daarom ook de functie van vertrouwenspersoon van overnemen. Met ingang van dit schooljaar. Caroline gaat met Marianne op 1 oktober naar een speciale avond hierover van alle drie de SKOA scholen. Mirjam vraagt zich af of de MR structurele algemene klachten wel te horen krijgt. Vanuit MR cursus hebben we gehoord dat MR informatierecht heeft op dit soort zaken. Vraag aan directie is of de MR daarover geïnformeerd kan wor door directie. vraag dit na bij Marijke (actie ). Taakverdeling stellen we als volgt vast voor komend schooljaar: : contact met directie Mirjam: GMR Rosanne: voorzitter en GMR 1

2 Caroline: vertrouwenspersoon en mailbox : secretaris Debbie: lid + sollicitatiecommissie e vergaderdata We starten in het vervolg de vergadering om uur. 28 oktober januari maart juni juni 2015 etentje MR 3. mededelingen GMR geen. 4. mededelingen team Wieger is de nieuwe gymleraar. Rosanne wordt tijdelijk vervangen door Annemiek en Liselore. Anita heeft dochtertje gekregen, komt binnenkort weer terug. Marloes en Wendy zijn zwanger. Marjanne is nieuwe vertrouwenspersoon. 5. actiepunten mailt stukje MR aan iedereen tbv website. (actie ) 6. Rondvraag Mirjam maakt foto's en mailt die aan Caroline. (actie Mirjam) Caroline maakt opzet filmpje MR en mailt die rond. Caroline checkt bij Lukas hoe hij het aangeleverd wil hebben. (actie Caroline). *** Volgende vergadering is op dinsdag 28 oktober, aanvang uur *** ACTIEPUNTEN Datum/ Actie Wie Status Volgnr /163 Ivm wijzigingen gezinsformulier: schoolgids en info op site moeten wor geactualiseerd. Cindy /168 18/3/14: up to date hou blijft standaardactiepunt. Aan BHV'ers vragen of er nav de nieuwe lokalen (groepen 4) een aangepast vluchtplan is. Ook vragen of er een beschrijving van de stoppenkast is (waar is iedere stoppengroep voor?) : Op bord in de gang bij de teamkamer is nu aangegeven wie BHV'er is. vraagt na of er al een reactie van ESA is op vraag Marijke : vraagt na of er al een reactie van ESA is op vraag Marijke : ESA moet plattegrond van de gemeente ontvangen, maar ze hebben 'm nog niet : stand van zaken? 2 Cindy,

3 / / / /206 18/3/2014: Op 10 maart is het ontbreken van het aangepaste vluchtplan naar aanleiding van de nieuwe lokalen in de oude fietsenstalling. Daarnaast mist nog een beschrijving van de stoppenkast. Actie ligt bij Gemeente om uit te zoeken waar het aangepaste vluchtplan is. 14: stand van zaken navragen bij Marijke Rapport/evaluatie van het onderwijszorgprofiel op de agenda van de MR zetten (januari) : Is er nog niet. Op agenda maart vergadering zetten : naar juni-vergadering : naar oktober vergadering : naar maart vergadering 18/3/2014: Rapport heeft, wordt besproken in volgende MR vergadering. Marijke komt ook een toelichting geven hierover. 14: actie afgehan, vraagt alleen nog aan Marijke om het onderwijszorgprofiel te mailen. Kwaliteitszorg beleidsplan na aanpassing door Rosanne Marijke, verder met MR bespreken + plan Scholing : op MR-agenda begin volgend schooljaar zetten : het staat nu op GMR agenda, daarna kan het pas naar de MR : het plan is klaar, wordt aan MR-le g d door GMR-le 18/3/2014: nieuwe plan nog niet beschikbaar. Mirjam vraag dit na. 14: opgevraagd en g d Rosanne actualiseert de MR-informatie op de website en zorgt er ook voor dat de algemene info over MR er op komt ( mailt dit info-stukje aan Caroline en Rosanne) en de notulen van maart en april : Cindy neemt deze actie over en zorgt ervoor dat alles zsm op de site komt. 18/3/2014: wordt meegenomen in actie website actueel hou. 14: Cindy past aan + stukje GMR 14: Debbie/ zorgt voor update site vraagt nav Breed Mikado overleg aantal zaken na bij Marijke (Basischoolnet, Arbo-zaken) 18/3/2014: Oosteinder moet volgende overleg organiseren. Oosteinder behoudt systeem Parnasus. Dus geen 3 Rosanne, Cindy Debbie/

4 /209 verder onderzoek naar Basischoolnet. 14: Er zit wel een module voor ouders bij, maar om dit ook echt te gebruiken zover zijn we op de Oosteinder nog niet. Wijzigingsvoorstel aannamebeleid oud-leerlingen doorgeven aan Marijke / /215 14/218 14/219 14/220 14/221 14/222 14/223 14/224 14/225 18/3/2014: Actiepunt: bespreken met GMR door Mirjam in vergadering maart Als akkoord, verzoek indienen bij Bestuur. 14: zie agendapunt 2. Mirjam vraagt Marijke om concept te mailen zodra dat er is -> op agenda volgend jaar zetten Jaarplan 2014/2015 en evaluatie 2013/14 : vraagt na bij Marijke. Idee is om dit te mailen en per mail evt te reageren. 18/3/2014: Marijke maakt Jaarplan 2014/15 in juni bekend. Evaluatie 2013/2014 wordt in september 2014 geëvalueerd. 14: zie agendapunt 2, jaarplan + verslag mailen (/Marijke) en op agenda van september zetten Als er beleidsplannen op de agenda van de GMR komen, zal Rosanne het ook aan MR-le mailen, zodat evt opmerkingen van ons ook meegenomen kunnen wor. 18/3/2014: Mirjam haalt dit op bij GMR 14: Mirjam mailt planning Marijke zoekt op wanneer de extra ouderavond met info over passend onderwijs van het samenwerkingsverband is en geeft dit door Het Onderwijszorgprofiel moet nog wor 'vertaald' naar ouders toe schoolplan, jaarplan, en onderwijszorgprofiel. Volgend jaar is een evaluatiejaar; Op jaarplanning zetten. Evaluatie distributie schoolmelk op jaaragenda zetten Antwoord geven op binnengekomen vraag over continurooster op vrijdagen voor de vakantie. Caroline antwoordt, stuurt concept antwoord eerst langs MR-le. 4 Mirjam, / Marijke, Rosanne Mirjam Marijke Marijke Caroline Lukas vragen om nieuw gezinsformulier. mailt oude notulen aan Cindy vraagt aan Arjan of er al een datum voor Cindy infoavond is, zodat we de 1e vergadering net daarvoor kunnen plannen.

5 12/226 12/227 12/228 12/229 12/230 12/231 Jaarverslag/evaluatie en Jaarplan op agenda zetten vraagt aan Marijke wanneer we terugkoppeling ouderenquête op MR agenda kunnen zetten (). vraagt aan Marijke of de MR het onderwijszorgprofiel dit jaar op de agenda moet zetten en bespreken. Check bij GMR wanneer aannamebeleidsplan en andere beleidsplannen op de agenda staan en dus ook in onze MR besproken kunnen wor. Hoe krijgt MR structurele algemene klachten (informatierecht) te horen van de directie? Mirjam maakt overige foto's andere scholen en mailt die aan Caroline. Caroline maakt opzet filmpje MR en mailt die rond. Caroline checkt bij Lukas hoe hij het aangeleverd wil hebben., Mirjam Mirjam, Caroline 5

NOTULEN MR-VERGADERING Oosteinderschool donderdag 31 oktober 2013

NOTULEN MR-VERGADERING Oosteinderschool donderdag 31 oktober 2013 NOTULEN MR-VERGADERING Oosteinderschool donderdag 31 oktober 2013 Aanwezig: Rikkers, van Lieshout, Mirjam van Schip, Caroline Koenderinck-Bok, de Keulenaar Afwezig (met kennisgeving, vanwege zwangerschapsverlof):

Nadere informatie

Notulen MR Oosteinderschool dinsdag 7 juni 2016

Notulen MR Oosteinderschool dinsdag 7 juni 2016 Notul MR Oosteinderschool dinsdag 7 juni 2016 Aanwezig: Ell van Lieshout, Rikers, Caroline Koderinck-Bok, van Schip, de Keulaar Afwezig: (met knisgeving): Debbie Kleton Ryan aanwezig bij punt 2 1. mededeling/post

Nadere informatie

1. Mededelingen/post Diversen. Mail van ouder over inzet tbv herschrijven schoolgids.

1. Mededelingen/post Diversen. Mail van ouder over inzet tbv herschrijven schoolgids. MR VERGADERING OOSTEINDERSCHOOL Dinsdag 22 maart 2011 Aanwezig: Ammerlaan, van Lieshout, van der Wal, Rosanne Rikers, Anita Zut, de Keulenaar, Lukas Snoek (OC, toehoorder) 1. Mededelingen/post Diversen.

Nadere informatie

COMMUNICATIE EN PROFILERING (TER BESPREKING) Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

COMMUNICATIE EN PROFILERING (TER BESPREKING) Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Notulen MR OBS De Nijenoord Aan : Leden MR Van : Helma Drost Referentie : Notulen MR_20180305 Datum : 18-03-05 Versie : 1.0 Onderwerp : Notulen MR Aanwezig : Helma Drost, Leon Rokker, Urminde van Holland,

Nadere informatie

Notulen MR 1 dinsdag 13 september 2016 Aanwezig: Anne, Mirjana, Irene, Ilse, Florinde en Paul Maarten en Selma (directie),

Notulen MR 1 dinsdag 13 september 2016 Aanwezig: Anne, Mirjana, Irene, Ilse, Florinde en Paul Maarten en Selma (directie), Notulen MR 1 dinsdag 13 september 2016 Aanwezig: Anne, Mirjana, Irene, Ilse, Florinde en Paul Maarten en Selma (directie), Afwezig met bericht: - 1.Opening, vaststelling agenda Agenda wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013

MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013 MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp (ziek) Hanneke Tijssen (verlof) Anna-Marie Borgstein (ziek) Annemieke Quik Suzan Karabag Wendy van Lieshout

Nadere informatie

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan.

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan. Notulen MR vergadering Datum: 12 september 2016 Aanwezig André Baardwijk a.w.baardwijk@delagewaard.nl Karin van den Berg k.vandenberg@csgdewaard.nl Esther van Efferen e.vanefferen@cedgroep.nl Helma Heesterman

Nadere informatie

Notulen van de vergadering

Notulen van de vergadering Notulen van de vergadering 26-06-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 21.45 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Diana met kennisgeving Aanwezig: Jürgen Kroot namens OV Notulen: Diana: 17-10 / 26-6 Leona: 16-1

Nadere informatie

Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883. Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014

Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883. Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014 Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883 Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014 Aanwezig: Maurice Driessens (Directie) Geert van den Eertwegh (PMR) Jacqueline Goedegebure

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Notulen MR 4 maandag 13 februari 2017

Notulen MR 4 maandag 13 februari 2017 Notulen MR 4 maandag 13 februari 2017 Aanwezig : Anne, Mirjana, Florinda, Paul, Ilse, Selma (directie), Natasja (notulen) Afwezig met bericht : Irene -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen OPR PassendWijs

Notulen OPR PassendWijs regio Personeelsgeleding Oudergeleding Overbetuwe / Lingewaard Tamara Bulters (voorzitter / PR / nieuwsbrief) Valentien Milder Astrid Peters (penningmeester) vacant Renkum Bianca Thomassen (secretaris

Nadere informatie

1 Opening Vergadering De voorzitter opent de vergadering om 21:20 uur GMR JLGroep Notulen Vastgesteld

1 Opening Vergadering De voorzitter opent de vergadering om 21:20 uur GMR JLGroep Notulen Vastgesteld Notulen: 21-1-2019 Status: Vastgesteld. Aanwezig: Marius (Bestuurder), Rendierhof: Susan, Jacqueline, Arthur, Harold Huibeven: Carien (voorzitter), Nathalie, Lauran Driecant: Karin, Simone Vooroverleg:

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering 26 augustus 2013

Notulen MR-vergadering 26 augustus 2013 Notulen MR-vergadering 26 augustus 2013 Aanwezig: lerarengeleding: Julia (voorzitter), Mayra, Lianne, oudergeleding: Jamillah, Loes (verslag), directie: Alienke (punt 9 en 10), Yola (punt 9 en 10) Afwezig:

Nadere informatie

MR De Meie. Vragen, besluiten en actiepunten MR De Meie

MR De Meie. Vragen, besluiten en actiepunten MR De Meie MR De Meie Vragen, besluiten en actiepunten MR De Meie Datum vergadering 21-09-2017 Datum verslaglegging 23-09-2017 Inhoud Agenda MR vergadering...2 MR besluiten...2 Actiepuntenlijst MR...5 Acties doorgezet

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Cindy. controleren en goedkeuren goedgekeurd 10 minuten vergadering Werven nieuwe MR leden bespreken

Cindy. controleren en goedkeuren goedgekeurd 10 minuten vergadering Werven nieuwe MR leden bespreken Tijd: locatie: 19.30 uur teamkamer Datum 4 september 2018 Onderwerpen Voorzitter Cindy Notulist Natascha Voorbereiding: - doorlezen concept schoolgids Onderwerp doel aanpak tijd notulen vaststellen vorige

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:8 mei 2012 Aanvang: uur

Notulen MR- vergadering Datum:8 mei 2012 Aanvang: uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Titia Woudwijk (lid/ ouder), Astrid Schoonhoven (lid/personeel), Ubbo Elzinga (directie), Karin Baars (lid/personeel), Lottie Kramer- Haarsma

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 15 september 2014 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, André Huxkens, Jolanda Colnot, Veronique Schreurs, Josine Neuhof,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 20 juni 2012 Tijd: 19:00 21:15 uur Locatie: teamkamer Aanwezig: Directie: Wildschut Bestuur: Jack van der Veen (voorzitter Bestuur) Teamgeleding:

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 1 Jaarplan MR 2014-2015 1. Algemeen Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en VSO de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Notulen MR-vergadering Maandag 21 november 2017 2e MR Vergadering Aanvang: 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig: Paul Witteman, Clemy Bosselaar-Engeringh, Stephanie Bol, Saskia de Vos (afwezig: Niels Boersma)

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

11-09-2014 Joek-jan, Annemarie, Marloes, Christa, Huib, Bonnie, en Floor (Notulist) Eltjo, Mauritz, Britt en Kim.

11-09-2014 Joek-jan, Annemarie, Marloes, Christa, Huib, Bonnie, en Floor (Notulist) Eltjo, Mauritz, Britt en Kim. Medenzeggenschapsraad Daltonschool de Margriet Notulen 11-09-2014 Aanwezig: Afwezig: Volgende : Joek-jan, Annemarie, Marloes, Christa, Huib, Bonnie, en Floor (Notulist) Eltjo, Mauritz, Britt en Kim. 11-9-2014,

Nadere informatie

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken.

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken. Besproken op vergadering van MR Driemaster Alkmaar 24-11-2015 Aanwezig: : Leerkrachten: Trudy, Inge, Saskia, Sabine. Ouders: Jelly, Karolien, Laurent. Afwezig met bericht: Charlotte. Namens directie, tot

Nadere informatie

Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015

Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015 Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015 Tijd: 19:30 / 20.00 Notulist : Pascal Smits Aanwezig: - Frouke Visscher - Pascal Smits - Brenda Potiek - Esther ten Broek - Manon Hille - Ton Kokje Afwezigen: - Marc

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Jaarplan Medezeggenschapsraad Jaarplan 2012 2013 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Samenstelling MR 4 3. Functies en taken 4 4. Bevoegdheden MR 5 5. Werkwijze 5 6. Vergaderdata 2012 2013 5 7. Vaste Agenda

Nadere informatie

GMR-VERGADERING Volgende vergadering komt er terug wat er in de GMR is besproken.

GMR-VERGADERING Volgende vergadering komt er terug wat er in de GMR is besproken. Notulen MR OBS De Nijenoord Aan : Leden MR Van : Helma Drost Referentie : Notulen MR_20171115 Datum : 15-11-17 Versie : 1.0 Onderwerp : Notulen MR Aanwezig : Helma Drost, Daniëlle Groothedde, Leon Rokker,

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering maandag 18 december 2012

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering maandag 18 december 2012 Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Martin Buitink, Marian Pronk,,Johan Nekkers, Simone Schreurs (notulist), Ria van Eede, Mathilde Jansen, Jan Huizinga, Jolanda Töpfer, Maryse van Assenbergh,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : van den Berg, de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Verslag schoolbezoek bestuur Kopie

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus

2. Vaststelling agenda Tijdsbewaking: Kim Volgorde aangepast: Formatie, Schoolplan, Begroting eerst Extra agendapunt: cursus Notulen MR vergadering donderdag 27 november 2012 Locatie: WOC Tijd: 19:30 tot 21:30 uur Aanwezig: Ine, Ed, Kim, Tess, Alma, Roland, Barbara, Paul Merks, José en Ellen Afwezig: Cindy, Marc en Marijke 1.

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

5. Andere schooltijden, voorstel keuze continurooster

5. Andere schooltijden, voorstel keuze continurooster Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Petra Spijkerman, Marian Pronk, Mirjam Post,Johan Nekkers, Martin Buitink, Peter Messerschmidt, Maryse van Assenbergh, Simone Schreurs, Ria

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2016-2017 1. Algemeen 1 Jaarplanning MR 2016-2017 Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

1. Opening: Barbara opent vijf over half 8 en verwelkomt de nieuwe leden Silvia B. en Nicole.

1. Opening: Barbara opent vijf over half 8 en verwelkomt de nieuwe leden Silvia B. en Nicole. Notulen MR vergadering 30 oktober 2017 Aanwezig: Barbara, Silvia, Nicole, Marc, Sylvia, Marijke, Ilse Afwezig: Kim, Patrick, Tess Aanwezig vanuit Directie: Ine Aanwezig vanuit GMR: niemand 1. Opening:

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad ombs ZieZo

Notulen Medezeggenschapsraad ombs ZieZo Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.00 21.00 uur, na afloop sluiten we af in de Lantaern Datum: dinsdag 1-7-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Marleen, Peter (afgemeld) en Cas (geen afmelding, schuift

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Peter Kingma (Plv.vz/ ouder), Margriet Reatch, en Titia Woudwijk (lid/ ouder), Alfred Slöetjes (lid/ personeel) Astrid Schoonhoven (lid/personeel),

Nadere informatie

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg Aanwezig: Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg RKBS De Prinsenhof Afwezig: Plaats: Volgende vergadering Agenda Alex Duivenvoorde (voorzitter), Angelique Duivenvoorde, Micha Luttik, Fred

Nadere informatie

Notulen vergadering MR Datum: Dinsdag 30 oktober 2018

Notulen vergadering MR Datum: Dinsdag 30 oktober 2018 Notulen vergadering MR Datum: Dinsdag 30 oktober 2018 Aanwezig: Debbie (lid ouder / voorzitter), Annechien (lid ouders / GMR), Kim (lid ouder / GMR), Joyce (lid team secretaris), Christel (lid team secretaris),

Nadere informatie

Agenda MR Antoniusschool: dinsdag 6 november 2018 Start: 19.30u

Agenda MR Antoniusschool: dinsdag 6 november 2018 Start: 19.30u Agenda MR Antoniusschool: dinsdag 6 november 2018 Start: 19.30u Aanwezig: Oudergeleding Elize Botermans (GMR), Rene Groen, Renske Peters Personeelsgeleding José van der Laan, Erica Hermans, Leonore Melkert

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Datum: 11-06-2018 Tijd: 19.30 Aanvang 21.30 Sluiting Aanwezig Oudergeleding: Ralph, Monique Personeelsgeleding: Marije, Annemieke,(MR Antonius)Irma (MR Zeearend) Directie: Danielle

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Corné, Margot, Dimf, EllenL, Daniel, Ad, Miranda, Hester, Lisette

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Corné, Margot, Dimf, EllenL, Daniel, Ad, Miranda, Hester, Lisette Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee Notulen 08-11-2016 MR Afwezig: Petra MT: - Corné, Margot, Dimf, EllenL, Daniel, Ad, Miranda, Hester, Lisette Agendapunt * 19.30 uur: Overleg MR - ICT - Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Tijd: 19:30 / 20.00 Notulist : Miranda van Haaren Aanwezig: - Visscher - Marc Gouwerok - Pascal Smits - Brenda Potiek - Esther ten Broek - Manon Hille Afwezigen: -

Nadere informatie

INDIEN VERHINDERD, TIJDIG AFMELDEN BIJ ANGELIQUE, TEL.: 484937 OF E-MAIL: angeliquejansen@kpnmail.nl

INDIEN VERHINDERD, TIJDIG AFMELDEN BIJ ANGELIQUE, TEL.: 484937 OF E-MAIL: angeliquejansen@kpnmail.nl BESTUUR OUDERVERENIGING BASISSCHOOL OP DE SLEK Agenda dinsdag 8 september 2015 om 20.30 uur 1. Welkomstwoord 2. Op- of aanmerkingen op de notulen van vorige vergadering 3. Mededelingen van team/ov/mr/schoolklimaat/verkeer/overblijven

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 14 oktober 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Poelwijk (voorzitter), Laura van der Kemp, Kelly Engbrocks, Jan-Willem

Nadere informatie

Agenda van de openbare vergadering d.d. 20 september uur

Agenda van de openbare vergadering d.d. 20 september uur Agenda van de openbare vergadering d.d. 20 september 2006 20.00 uur NR Onderwerp Toelichting Afspraken 1 Opening 2 Vaststellen van de agenda Punten voor het besloten gedeelte. 3 Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee Agenda MR MT: OV: Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette Jack Nathalie, Susan Agendapunt * 19.30 uur: Overleg MR - Update ledenlijst

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek. Versie september Woord vooraf/inleiding

ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek. Versie september Woord vooraf/inleiding ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek Versie september 2016 Woord vooraf/inleiding Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van kindcentrum Sterrenbeek waarin de MR aangeeft wie zij is, wat zij

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

Ralf, John, Daniëlle, Erwin, Melinda, Carola, Jan, Loes

Ralf, John, Daniëlle, Erwin, Melinda, Carola, Jan, Loes Notulen MR-vergadering Vergadering d.d. 14-09-2017 19.30 uur Stadsweiden Aanwezig: Afwezig: Notulist: Voorzitter: Ralf, John, Daniëlle, Erwin, Melinda, Carola, Jan, Loes Maarten, Annemarie Nurcan Erwin

Nadere informatie

Het Spectrum Nesselande. MR Jaarplan

Het Spectrum Nesselande. MR Jaarplan Het Spectrum Nesselande MR Jaarplan 2015-2016 N. Lagerwerf 9/14/2015 Contents 1. Algemeen... 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 2 3. Activiteiten ten behoeve regelingen en beleidsplannen... 3 4.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : Janneke van den Berg, Janneke de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : Janneke van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Concept

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

3. Actie-/Besluitenlijst + notulen 11juni 2018 (vastgesteld) (bijlage) Geen op- of aanmerkingen

3. Actie-/Besluitenlijst + notulen 11juni 2018 (vastgesteld) (bijlage) Geen op- of aanmerkingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Integrale Kindcentra Notulen vergadering GMR Maandag 9 juli Locatie: MFA Kloosterveen Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Henk Kemper (vz) x Carola Iterson

Nadere informatie

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van Notulen vergadering oudercommissie Bijdehandjes, locatie het Kinderhuisje te Bennekom. Dinsdag 12 mei 2015 Voorzitter: Carolien van de Wakker Notulist: Susanne Zeggelaar 1 2 Aanwezig: Rianne van de Brink,

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

Notulen MR 3 maandag 9 januari Aanwezig: Anne, Mirjana, Florinda en Paul Maarten (directie),

Notulen MR 3 maandag 9 januari Aanwezig: Anne, Mirjana, Florinda en Paul Maarten (directie), Notulen MR 3 maandag 9 januari Aanwezig: Anne, Mirjana, Florinda en Paul Maarten (directie), Afwezig met bericht: Irene, Ilse 1.Opening, vaststelling agenda De agenda wordt goedgekeurd. 2. Binnengekomen

Nadere informatie

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014

- MR-actueel nr. 3, maart 2014 - MR magazine nr. 2 maart 2014 - MR magazine nr. 3 mei 2014 - Info MR nr.1 maart 2014 Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: woensdag 21-5-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Jan Provily Notulist: Anja 1. Vaststellen agenda 2. Post / mededelingen 5 minuten 3. Notulen

Nadere informatie

NOTULEN 19 APRIL :30 21:00

NOTULEN 19 APRIL :30 21:00 NOTULEN 19 APRIL 2018 19:30 21:00 19:30 VOORZITTER OPENT DE VERGADERING AANWEZIG Igor Martin (voorzitter), Ester den Otter (notulist), Martin Romeijn, Perre v. Beek, Hans Nuhn, Jeroen Verhoeven, Sander

Nadere informatie

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid.

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid. MR vergadering dinsdag 29 november 2016. Locatie: Miriam Notulen: Miriam Aanwezig: Margreet, Martijn, Sandra, Cindy, Wanda en Miriam. Jan is helaas afwezig door ziekte. Agenda: 1. Opening van de vergadering

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst 4 oktober 2012, teamkamer Kroeten, 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: Kroeten: Masja de Pender (LL ), Mariëlle van der Heijden (OL), Audrey Dankers (LL) Groene Hil: Pier Schipmölder (OL&VZ Groene Hil), Anjo

Nadere informatie

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie.

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie. Notulen MR-vergadering maandag 20 april 2015 OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, Anja, Corrie, Ilse en Janneke Afwezig: Tim, Yvonne Notulist: Janneke 1. Opening/ vaststellen agenda Haiko opent de

Nadere informatie

Besluitenlijst MR OBS De Voorpoort Schooljaar 2012-2013

Besluitenlijst MR OBS De Voorpoort Schooljaar 2012-2013 Besluitenlijst MR OBS De Voorpoort Schooljaar 2012-2013 Nr Datum Besluit Besloten door: Ingang Bijzonderheden 19 18 17-01-13 Voorgenomen besluit: 17 17-01-13 Voorgenomen besluit: Acties voortvloeiend vanuit

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.30 uur NOTULEN MR -VERGADERING Aanwezig: 9-7-2015 Evelien de Klerk, Melanie van Benthem, Liesbeth

Nadere informatie

Notulen van de vergadering Aanvang: uur. Eindtijd: uur. Voorzitter: Meta Afwezig: Joris Notulen: Will Diana: Leona:

Notulen van de vergadering Aanvang: uur. Eindtijd: uur. Voorzitter: Meta Afwezig: Joris Notulen: Will Diana: Leona: Notulen van de vergadering 11-06-2018 Aanvang: 19.45 uur. Eindtijd: 22.20 uur. Voorzitter: Meta Afwezig: Joris Notulen: Will Diana: Leona: 18-12 12-03 Will: 07-05 11-06 Joris: 09-10 Postmap voorbereiden:

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool 2015 2016 Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool Erik Emmelkamp versie 1.3 2015 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 13 januari 2015

Notulen MR vergadering 13 januari 2015 Notulen MR vergadering 13 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: Leon Dijkstra, Mariska Enneking (verslag), Marc Menon (GMRO), Erik Rammeloo (voorzitter), Sylvia Reinold (directie a.i.),, Aafke Straat, Astrid

Nadere informatie

M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D

M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D MR-vergadering Daniëlschool te Soest datum woensdag 20 januari 2016 plaats Daniëlschool, Smitsweg 46, 3765 CT Soest tijd 20.00 uur aanwezig Silvia Branderhorst (SB)(deels), Jacco Gaasbeek (JG), Hans Huijzer

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 7 DEC.

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 7 DEC. NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 7 DEC. 2017 Aanwezig: Afwezig: Igor Martin (voorzitter), Ester den Otter, Hans Nuhn, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Judith Aust, Jeroen Verhoeven, Sander Pustjens, Marie-

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Info over staking doorsturen Colinda z.s.m. Is gebeurd. Over een nieuwe staking is

Info over staking doorsturen Colinda z.s.m. Is gebeurd. Over een nieuwe staking is Notulen MR vergadering 7 11 2017 Aanwezig: Jan-Bernard, Paul, Tim, Judith, Anita, Sylvia, Colinda Notulant: Liesbeth Algemeen 1. Opening Paul heet iedereen welkom en bedankt voor de input. 1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Nadere informatie

MR Jaarverslag

MR Jaarverslag MR Jaarverslag 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Haarschool over het schooljaar 2014/2015. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 8 FEB.

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 8 FEB. NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 8 FEB. 2018 Aanwezig: Afwezig: Igor Martin (voorzitter), Ester den Otter, Martin Romeijn, Judith Aust, Marie- Thérèse Gillessen, Niek Verbeek, Kees Verspaandonk(notulist),

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Notulen vergadering Medezeggenschapsraad Datum : 31-05-2017 Tijd : 20.00 uur Plaats : Hoofdgebouw, teamkamer Bestemd voor : Hans Janssen, Ilone Gevers, Lily Engelen, Ghislaine Hulstein Bert van Ewijk,

Nadere informatie

Aanwezig: Haiko, André, Anja, Ilse, Janneke, Tim, Corrie, Marga en Yvonne

Aanwezig: Haiko, André, Anja, Ilse, Janneke, Tim, Corrie, Marga en Yvonne Notulen MR-vergadering dinsdag 1 maart 2016 OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, An, Ilse, Janneke, Tim, Corrie, Marga en Yvonne Afwezig: Notulist: Yvonne 1. Opening/ vaststellen agenda Besloten wordt

Nadere informatie

Notulen MR Montessorischool Jan Vermeer Delft 8 september locatie RAAM

Notulen MR Montessorischool Jan Vermeer Delft 8 september locatie RAAM Notulen MR Montessorischool Jan Vermeer Delft 8 september 2016 - locatie RAAM Voorbereidende vergadering (niet openbaar), 19:30 20:00 uur 0.1 Ziekte Annette (zie punt 2a) 0.2 Vaststellen notulist / tijdbewaker

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering donderdag 11 april 2013

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering donderdag 11 april 2013 Aanwezig Afwezig Directie Locatie Johan Nekkers (notulist), Jolanda Töpfer, Petra Spijkerman, Bas ter Weel, Ria van Eede, Marian Sempel, Martin Buitink, Marian Pronk, Peter Messerschmidt, Maryse van Assenbergh

Nadere informatie

Notulen DEEL I. Medezeggenschapsraad. Anneke Mevius, personeelslid Suzan van Rens, personeelslid

Notulen DEEL I. Medezeggenschapsraad. Anneke Mevius, personeelslid Suzan van Rens, personeelslid Medezeggenschapsraad Overleg Datum en tijd Plaats Deelnemers Notulist Van Medezeggenschapsraad Titus Brandsma 18 september 2014 van 19.00 tot 21.30 uur Basisschool Titus Brandsma DEEL I: MR-leden DEEL

Nadere informatie

a. Verslag : notulen 19 januari wordt goedgekeurd. notulen 1 maart wordt na aanpassing goed gekeurd.

a. Verslag : notulen 19 januari wordt goedgekeurd. notulen 1 maart wordt na aanpassing goed gekeurd. Notulen MR-vergadering dinsdag 29 maart OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, An, Ilse, Janneke, Tim, Corrie, Marga en Yvonne Afwezig: Notulist: Marga 1. Opening/ vaststellen agenda De schoolgids en

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, 7 september 2015. De Schoolpilaar Medezeggenschapsraad de Rank (versie september 2015) De schoolpilaar MR Versie 2015 1

Alphen aan den Rijn, 7 september 2015. De Schoolpilaar Medezeggenschapsraad de Rank (versie september 2015) De schoolpilaar MR Versie 2015 1 Alphen aan den Rijn, 7 september 2015 De Schoolpilaar Medezeggenschapsraad de Rank (versie september 2015) 1 Inleiding Het doel van de schoolpilaar is de jaarplanning van de voorgenomen activiteiten door

Nadere informatie

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Aanwezig: Adrie de Meijer, Edwin Mathijssen, Geert Steenhof, Hèlen Herijgers, Kirsten van Engelen, Maaike Mayer, Kees Frijters, Marieke Koreman Afwezig: Mandy vd Ree,

Nadere informatie

Datum Nummer nr. 1

Datum Nummer nr. 1 MR de Burijn NOTULEN Datum 5-9-2016 Nummer 2016-2017 nr. 1 Aanwezig Michel Wittebrood Marijke Linde Margriet van Twisk Manon Horsthuis Plaats De Burijn Virginia Festner Mireille Lefebre (v.a. 20.00) Afwezig

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool 2016 2017 Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool Erik Emmelkamp versie 1.3 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting

Nadere informatie

Punt 6. TSO commissie: De achternaam van Victor is van Rooij, niet Hennekens.

Punt 6. TSO commissie: De achternaam van Victor is van Rooij, niet Hennekens. Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: donderdag 9 juli 2015 Tijd: 20.00 21.45 uur Brouwers Archie de Ceuninck van Capelle Thomsen Yolanda Corbeek Nicole Smits-Spekman Susan Angenent-Hilkes

Nadere informatie

Handboek MR (MedezeggenschapsRaad) Schooljaar

Handboek MR (MedezeggenschapsRaad) Schooljaar Handboek MR (MedezeggenschapsRaad) Schooljaar 2018 2019 RK Basisschool De Wilgenhoek Pastoor Velthuijsestraat 4 2651 GR Berkel en Rodenrijs Telefoon: 010-5112696 Mail: mr@wilgenhoek.nl Leden MR schooljaar

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie