3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)"

Transcriptie

1 Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs, Peter Messerschmidt, Petra Spijkerman (notulist) Mathilde Jansen, Maryse van Assenbergh Joke Pennings Osseveld 1. Opening Simone opent de vergadering met het gedicht Makkelijk. 2. Vaststellen van agenda Punt 8 (Visiedocument) vervalt. 3. vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) a. De bijeenkomst over Basisschoolnet werd bezocht door slechts een ouder. b. Actielijst Deze punten worden van de actielijst verwijderd: - Jaaragenda aanpassen - Informatie ouderbetrokkenheid 4. Mededelingen Joke We hebben gepraat over de formatiebesprekingen die Joke heeft met PCBO over volgend jaar en over de veranderingen, evaluatie en voortgang van de huidige managementstuur. Pagina 1 van 5

2 5. Brainstormen ouderbetrokkenheid Jolanda presenteert haar onderzoek met betrekking tot ouderbetrokkenheid (bijlage powerpoint). Informatie hierover kan je ook vinden op De leraar komt meer in zijn kracht De ouder voelt zich betrokken De leerling ontwikkelt zich beter In april praten we als team over de invulling van ouderbetrokkenheid in het komende schooljaar. Voor de volgende vergadering denkt iedereen na over de voortgang hiervan. In de volgende vergadering wordt er een werkgroep gevormd. Zij gaan zich ook bezighouden met de verwachtingen van ouders als het gaat om ouderbetrokkenheid. 6. Managementstructuur De p-geleding heeft deze twee weken gesprekken met het team over de vernieuwde managementstructuur. Op 12 maart maakt Ronkje hier een verslag van, en stuurt dit door. Vervolgens zal het in de volgende vergadering terugkomen. Ook wordt hierbij het huidige MT uitgenodigd. 7. RI & E Osseveld loopt, een aantal acties wordt aan gewerkt. Actie voor Joke op woudhuis: Worden de douches doorgespoeld, wie doet dit? Hoe gaan deze rapporten geëvalueerd worden? Wanneer en door wie? (actie Joke) 9. GMR Het herfstakkoord: PCBO heeft geld gekregen (is geen structureel geld). Zij hebben dit gebruikt voor de tekorten die in 2013 zijn ontstaan. Het geld durven ze niet uit te geven, want misschien moeten ze het over een paar jaar weer terug betalen. De Raad van Bestuur gaat kijken met directeuren hoe ze op termijn kosten kunnen drukken Pagina 2 van 5

3 Convenant CNV: dit gaan waarschijnlijk in per schooljaar Het komende schooljaar blijft de Regenboog werken met 39,2 uur. De GMR loopt aan tegen besluitvormingen van de Raad van Bestuur en gaat de komende tijd de processen hieromtrent goed volgen. 10. Rondvraag en sluiting In de info komt er een stuk je over ouderbetrokkenheid en de veranderende managementstructuur. Wat er in de dinsdag/donderdagvergaderingen wordt besproken of mede gedeeld, komt in de mededelingen van vrijdag, zodat iedereen op de hoogte is. Volgende vergadering komen we met een advies met betrekking tot de managementstuctuur wat we naar de Raad van Bestuur gaan sturen. Simone sluit af: Wat heb ik gezien Actiepuntenlijst (deadline is de volgende MR-vergadering tenzij anders vermeld) Datum en nr Omschrijving Wie Status/opmerkingen P geleding : staat gepland op 30 januari. Joke Wie doet dit Joke Hoe wordt dit geëvalueerd en door wie? 11. Afgehandelde acties Evaluatie managementstructuur Doorspoelen douches Woudhuis Evaluatie arbomeesterrapport Nr. Omschrijving Wie Status/opmerkingen Jaaragenda aanpassen Mathilde Opnemen punten actielijst in /01 jaaragenda Pagina 3 van 5

4 /02 Voor 2012/2013 nr / / / / /03 Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Informatie ouderbetrokkenheid Bas/Jolanda Bas vraagt aan Jolanda of zij tijdens de volgende vergadering wil vertellen Klimaatrapport Marian S : Zie notulen. Afvoeren als maandelijks agendapunt. Opnemen in april en oktober. GMR P-geleding Ronkje Overleggen met Ria en Jolanda wie deze taak op zich gaat nemen : Vanuit de P-geleding is er niemand in de GMR wil. Afgesproken is dat Ria invalt als Mirjam of Peter niet kunnen en tevens is afgesproken dat bij P-onderwerpen (advies of instemming) Ria zorgt voor input namens de P-geleding. Bas bespreken met Joke Bas - Passend onderwijs - Groeps-doorbroken werken Op agenda plaatsen (4 Mathilde MR jaarverslag Is november) besproken en vastgesteld op Besproken financieel Mirjam, Actie uitgevoerd op jaarverslag en Aletta begroting in MR Schoolgids digitaal Joke Mogelijkheden bekijken om aan in de schoolgids een zoekfunctie aan te brengen om het zoeken eenvoudiger te maken Het gaat hier om de zoekfunctie in de website. Ook moeten er kernwoorden op de website komen. verlof moet de verlofaanvraag digitaal komen. Misschien op basisschoolnet mogelijk? Joke speelt dit alles door. 2013/01 Contact onderhouden met OR Maryse Allen veranderen in agenda! 2013: Maryse nodigt OR uit om 2 vergaderingen gezamenlijk te starten met een kop koffie : Maryse checkt of het tweede gezamenlijke koffie-moment al is ingepland? Zo niet, dan plant Maryse deze bijeenkomst in overleg met de OR De OR stelt nog een x gezamenlijk koffiedrinken zeker op prijs, maar er zijn geen gezamenlijke vergaderingen meer gepland. OR heeft vorige keer aangepast, wij passen daarom de vergadering van 11 juni aan en wijzigen die in 19 juni. Locatie Osseveld. Schoolgids planning Mathilde Schoolgids begin juni op de Pagina 4 van 5

5 Nr. Omschrijving Wie Status/opmerkingen /01 Jaaragenda aanpassen Mathilde Opnemen punten actielijst in jaaragenda /02 Informatie ouderbetrokkenheid Bas/Jolanda Bas vraagt aan Jolanda of zij tijdens de volgende vergadering wil vertellen 2013/04 agenda zetten en dan lezen in delen. 2013/05 Schoolgids verlofaanvraag Joke Het formulier voor verlofaanvragen wordt apart als pdf geplaatst. Jaarplan bespreken met Joke: - Evaluatie wijziging mgt. Structuur 2013/ : deze evaluatie is in het MR Jaarplan opgenomen in juni en dit is akkoord. Peter Joke en Peter - Visie Regenboog : Joke leest de visie en Peter geeft eventueel een toelichting. Het onderwerp wordt in december op de MR agenda geplaatst en Peter is de trekker : Joke en Peter plannen een afspraak om het over de context van het visiestuk te hebben. - Communicatietrainingen : de communicatietraining krijgt een vervolg in de vorm van een kanjertraining van 3 dagen. De ouders worden hier over geïnformeerd tijdens de ouderavonden en ook de TSO en de BSO worden hier bij betrokken. Het uiteindelijk doel wordt vooraf vastgesteld. - Schoolplan acties : Joke geeft aan dat ze het Schoolplan in de huidige vorm hanteert en gedurende het jaar haar visie loslaat op de uitvoering ervan. Pagina 5 van 5