Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren."

Transcriptie

1 Notulen van de gezamenlijke vergadering van 19 januari 2011 Aanwezig: Lykele, Claudia, Boukje, Gjiltsje, Richtsje, Alie, Wilbert en Henny Afwezig wegens ziekte: Yvonne en Wianda 1 Opening Claudia opent de vergadering om uur en heet iedereen, en met name Boukje die er voor het eerst bij zit, van harte welkom. 2 Mededelingen en binnengekomen stukken. Bij punt 3 moeten de notulen van de OR van 12 januari toegevoegd worden. Er zijn geen binnengekomen stukken. 3 Notulen OR 12 januari Het stukje over Kerst was wat onduidelijk. Wat wordt bedoeld met volgend jaar weer wat anders? OR heeft als voorstel om het ene jaar een musical te doen en het andere jaar weer wat anders. De OR vond de Kerstmusical een succes. MR 24 november Henny zal de tekst wat betreft huisvesting aanpassen, zodat de notulen op de site kunnen. Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren. Lykele geeft aan dat zowel de Pomp als hij de peuterspeelzaal in het dorp willen houden. Er moeten bezuinigingen alom komen. Volgens Lykele zegt het bestuur van de Pomp dat het een goed voorstel is om de PSZ eventueel in school onder te brengen. Maar de PSZ hoeft niet beslist uit de Pomp. Volgens Lykele zegt het bestuur van de Pomp dat het soms passen en meten is wanneer er meerdere afspraken tegelijk in de Pomp zijn. Maar dit lost hem meestal wel op. Lykele noemt dit ruimtegebrek, maar dit wordt door de PSZ niet zo ervaren. De PSZ heeft juist genoeg ruimte en bij slecht weer kunnen de peuters zich op hun fietsjes van hartenlust uitleven in de grote zaal. Vandaar de verbaasde reactie van het bestuur van de Pomp over de term ruimtegebrek". Het bestuur wil de PSZ absoluut niet uit de Pomp hebben, maar wil wel meewerken als het beter voor de school is als de PSZ daar gehuisvest wordt. Het belangrijkste voor het bestuur is dat de PSZ in Bantega behouden blijft.

2 Vraag: Wat wil school? Antwoord Lykele: Hij is er een voorstander van dat de peuters een goed huisvesting in het dorp krijgen. Of dit in de Pomp is of op school maakt niet uit. Claudia geeft aan dat Speelwerk heeft aangegeven dat het duurder is om in school te verbouwen dan in de Pomp. Wanneer de PSZ in school zou moeten komen, komt hier nogal wat bij kijken. Leerkrachten maken zich daar terecht druk om: hoe moet dat dan allemaal. Zo ver zijn we nu nog niet. Waar komen de vragen over de PSZ allemaal vandaan. Volgens de Wet op de Peuterspeelzalen moeten de gemeentes inventariseren hoe het met de peuterspeelzalen is gesteld. Volgens die wet moeten peuterspeelzalen zich aan nieuwe regels en afmetingen houden. Voorstel vanuit de overheid is om peuterspeelzalen onder te brengen in scholen, om leegstand van lokalen te voorkomen. Er zullen dan in scholen aanpassingen gedaan moeten worden. Vandaar dat er op school metingen zijn verricht. De gemeente Lemsterland zal kijken wat duurder is: verbouwen in de Pomp of verbouwen in school. De Reinbôge heeft ruimte over en dus moet naar die mogelijkheid gekeken worden. Het is met name een geldkwestie. Vraag over de brandalarmoefening Deze is nog niet geweest daar Gerda op dit moment als enige BHV er is. Jikke en Rixt zullen de cursus gaan volgen en in het voorjaar of zomer zal dan een oefening plaatsvinden. Wegens de verbouwing moet school een nieuwe vluchtroute maken. Punt: wat doen kinderen bij een oefening als het regent? Dit kan onverwachte situaties met zich mee brengen. Notulen ledenvergadering Vraag over de actie Haïti: wanneer komt iemand langs van die Stichting om te vertellen wat er met de opbrengst van de fancy fair is gebeurd? Lykele zal Anneke hier naar vragen.

3 Punten OR Schoolreisjes Groep 1 en 2 gaan naar de kinderboerderij met het biggetjes arrangement (patat, ijsje, ritje huifkar, etc.) Groep 3 en 4 gaan naar Duynenzathe in Appelscha. Een eventuele combinatie met het verkeerspark in Assen wordt afgeraden, omdat dat te veel tijd kost. De OR zal contact opnemen met Rixt aangaande dit schoolreisje. Leerkrachten worden sterk bij de schoolreisjes betrokken. OR zoekt eventuele prijzen uit en kan voorstellen doen. De OR wil graag in de volgende Nieuwsbrief vermeld zien dat er weer gespaard kan worden voor de schoolreisjes. Voorstel is om te sparen via de bank en niet met geldenveloppen. Het schoolkamp van groep 7 en 8 is rond. De datum is 25 t/m 27 mei. Onze school zal samen met een andere school naar dit kamp om de kosten te drukken. Helaas valt dit zeilkamp wegens omstandigheden samen met de Avond 4 daagse. Hier zullen nog wel de nodige opmerkingen van ouders op komen. Het is helaas niet anders. Infoavond digibord. Er is vanuit de OR een voorstel gekomen om kinderen een presentatie te laten geven op het nieuwe digibord voor ouders. Lykele vult aan dat hij het graag gecombineerd zou willen zien met de officiële opening van de nieuwe lokalen en het eventuele thema waar de leerlingen op dat moment mee bezig zijn. Een datum zal nog gepland worden. Lykele neemt dit punt mee naar de PV vergadering. Jaaroverzicht voor ouders. Er zijn ouders die het prettig zouden vinden om een jaarplanning aangaande vrije dagen etc. te krijgen. Voorstel is om dit op de site te zetten en eventuele aanvullingen of wijzigingen via de nieuwsbrief door te geven. Lykele zal dit op zich nemen. Opmerking Lykele: hij weet nog niet of er volgend jaar vrije dagen zullen zijn voor de kinderen i.v.m. professionalisering van leerkrachten. Als school de

4 subsidie van Boppeslach dit jaar niet krijgt ( 5000,-), dan is er geen geld voor cursussen. Site school Vraag of de OR net als de MR een kopje OR op de site kan krijgen om hun notulen openbaar te maken. Lykele wil dit samen met Wianda wel gaan regelen. Lykele heeft contact met Wubbo Wever gehad over een eigen site via de Gearhing. Het duurt allemaal erg lang. Voorstel is dat Rixt, Lykele en Wianda samen de oude site gaan bekijken op de mogelijkheden. Een andere site (via de Gearhing) zal nog wel een tijd gaan duren (werkgroepen, neemt tijd) De eigen site zoals die er nu is, is erg rommelig en moeilijk mee te werken. Kast voor OR spullen Vraag van de OR of school kastruimte of ruimte heeft om een kast voor hun spullen neer te zetten. Neen, geen kast beschikbaar. OR mag wel van eigen kast regelen, maar school heeft hiervoor geen budget. Voorstel Lykele om een zoldertje in groep 5 en 6 te maken voor de OR spullen (op kosten van OR). De OR zal dit punt meenemen naar hun volgende vergadering. Sponsoractie Voorstel van de OR om een sponsorloop te organiseren voor het potje van de OR. Dit plan vinden MR en Lykele erg leuk. Voorstel is om deze sponsorloop op een dinsdagmiddag in mei te doen ter vervanging van de gymlessen. De OR neemt de organisatie hier van op zich. 5 Punten Lykele Leerlingen Voor de toekomst is het van belang dat Lykele zicht krijgt op de mogelijke instroom van nieuwe leerlingen tussen okt en okt Lykele zal bij Wilma Spek van de PSZ een lijst vragen van kinderen. Vraag of de OR en MR deze lijst willen checken. Gebouw Vraag van Lykele of MR- en OR leden eventueel zouden kunnen helpen op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie en de maandag na de voorjaarsvakantie met verhuizen van de inboedel van de groepen 3 t/m 8 i.v.m. vloerbedekking en verfwerk. Via de nieuwsbrief zal Lykele ouders vragen voor hulp bij verfwerk. Tevens zal ouders gevraagd worden wie belang heeft bij schoolsetjes. Die moeten uiterlijk vrijdags opgehaald worden, anders gaan die mee naar Polen.

5 Voorstel om die schoolsetjes tijdelijk in het fietsenhok te plaatsen met de naam er op. Financiën School sluit 2010 positief af. We staan 2000,- ā 3000,- positief. In 2011 moet school volgens de schoolexploitatie van de overheid 7000,- besparen (leegstand lokaal i.v.m. aantal kinderen.) Hoe gaan we dit doen: - energieleverancier veranderd - noodlokaal afgestoten - energiezuinige verlichting - etc. 7 Rondvraag Vraag: hoe zit het met de methode Kanjertraining nu Joan dit niet meer doet? Antwoord: De methode is teruggestuurd en het geld is teruggekregen. School werkt nu met het pestprotocol en preventief met de methode Kinderen en hun sociale talenten. Vraag over voorstel schoolgeld: goedgekeurd door de MR. 8 Afsluiting Claudia sluit de vergadering om uur. Actielijst Lykele Henny OR Lykele Lykele Lykele en Wianda Anneke vragen naar actie Haïti MR notulen aanpassen voor op site Contact opnemen met Rixt over schoolreisje groep 3 en 4 Opening nieuwe lokalen en digibord op PV bespreken Jaarplanning op de site zetten Kopje OR op site zetten

6 Lykele, Wianda, Rixt OR OR/MR OR/MR Oudergeleding van de MR Site school bekijken op mogelijkheden Organisatie sponsorloop Lijst Wilma instroom nieuwe kinderen bekijken Evt. helpen bij verhuizing meubelen voorjaarsvakantie Organiseren vrijwilligersavond

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014

NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014 NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014 Aanwezig: Suzanne,Tineke, Sjef, Margo, Wilma, Sandra H, Merel, Conny, Luciënne, Gwen, Ellen, Joost, Linda, Margo, Joyce Afwezig met melding: Sandra de W,

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Inhoud week 35 1 SCHOOLREISJE 4 SEPTEMBER 2012

Inhoud week 35 1 SCHOOLREISJE 4 SEPTEMBER 2012 31-08-2012 nummer 03 Lijnbaan 317 2728AG Zoetermeer E-mail: info@debuut.unicoz.nl Tel.Hoofdgebouw:079-3422057 Website: www.unicoz.nl/debuut Inhoud week 35 1 Schoolreis 2 Schoolkamp groepen 8 3 Informatie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes, Jan Scheele,

Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes, Jan Scheele, Betreft: Notulen bestuursvergadering Datum: 6 februari 2012 Aanwezig: Afwezig: Notulist: Sheila Oroschin (voorzitter), Toine Pans, Charles Beckers, Mark lamkin, Stefan Vrancken, Michel Maes, Léon Maes,

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster Saskia Nieuwsbrief 10 Sinds enige tijd is Saskia afwezig. Dit i.v.m. het overlijden van haar moeder. Gelukkig hebben we de vervanging van de groep goed weten te regelen. Diana is de vaste schakel gebleven

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Nr. 17 27 mei 2015 Avondvierdaagse Personele zaken Overblijven

Nr. 17 27 mei 2015 Avondvierdaagse Personele zaken Overblijven Nr. 17 27 mei 2015 We zijn in de laatste weken van het schooljaar beland: een periode waarin heel wat bijzondere activiteiten plaatsvinden. Vandaag zijn de groepen 8 aan hun kamp begonnen en wat hebben

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING USLAS ATLAS NOTULEN DATUM: 1 april 2014 AANVANG: 19:30 LOCATIE: Drift 21, zaal 0.32 Aanwezig: Bestuur: Julia Matser, Jules Swinkels, Nathalie Immerzeel, Daan van den Berg, Saskia

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie