notulen MR OBS De Meerpaal 4 september Vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld"

Transcriptie

1 notulen MR OBS De Meerpaal 4 september Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga Mangnus (directeur) 1) Vaststellen van de agenda Geen vooroverleg meer, dit wordt van de agenda afgehaald. 2) Notulen vorige vergadering d.d. 30 mei Notulen opmaak en tekstueel: pag. 3: -punt 8: 1,25 --> 1,25, ter verduidelijking. Dit is inmiddels doorgevoerd. Opmaak: -aparte punten graag met opsommingstekens, arceren etc. Notuleren: -rouleren, of niet? Notuleren rouleren laten we voorlopig zo als het is. Mocht het problemen geven met actieve deelname van de vergadering dan laten we het rouleren. Notulen inhoudelijk: Pag. 1: -Kascommissie: Linda kijkt na of er verslag gedaan moet worden of voor akkoord getekend moet worden. Verslag heeft voorkeur. Kascontrole is gedaan, moet nog worden gedaan door dezelfde groep. Is actiepunt voor de OR. Wellicht komt kascontrole terug als agendapunt bij stichting vrienden van de meerpaal vergadering. -schoolfruit is niet gelukt, nieuwe opgave in maart april. -Brandbrief vanuit MR over schoolplein. -website: Nienke (leerkracht) heeft zich opgegeven om de foto s op de website bij te houden. MR samenstelling moet nog worden aangepast. Actiepunt Pag. 2: -Bezetting groep 6, hoe is dit gecommuniceerd? 2 verschillende plan van inzet doorgestuurd (voor de vakantie anders dan na de vakantie). kijkt na. Actiepunt. -Ziekmeldingen tussen pasen en meivakantie: wat te doen bij misbruik. Je kunt dit niet tegenhouden. vraagt na. Actiepunt. Pag. 3: -Vergoeding TSO: niet gecommuniceerd richting ouders. kijkt na of dit niet in de nieuwsbrief heeft gestaan. Actiepunt. -Schoolgids is niet opgestuurd ter instemming. Is niet gebeurd. Aandachtspunt voor volgend jaar. stuurt de schoolgids alsnog rond zodat deze officieel goedgekeurd kan worden door de MR. Actiepunt -Schoolkalender is in de maak. Pag. 4: -Fietshesjes? Kapstokjes kleuters? Actiepunt voor ARBO. Moeten nog extra hesjes besteld worden. Actiepunt. -Jaarverslag MR door Gina was goed. Datum bijeenkomst Nijha nog toevoegen (29 mei 2013). Voetnoot datum aanpassen. Actiepunt Gina 1

2 -Actielijst aangepast waar nodig. 3) Welkom Marty. 4) Bijzonderheden: Ouderraad / TSO / Verkeersbrigadier / GMR / Leonardo / Team Ouderraad: - Nog geen notulen gekregen van OR vergadering. Notulen van OR naar MR en andersom. Vergaderschema op jaarplanning. - Ouderbijdrage: toch nodig om te verhogen: begroting is niet toereikend. Zoals voorgesteld 25%. (Kleuters van 16,= naar 20,= oudere kinderen van 40,= naar 50,=). Bijdrage voor schoolreis is 35,=, wanneer ouders er niet voor kiezen om de vrijwillige bijdrage te betalen. Per jaar bekijken of de ouderbijdrage toereikend is voor een sluitende begroting. - Werkgroepen zijn verdeeld. TSO: - geen bijzonderheden. - 2 klachten over verhoging bijdrage - Regels strikter - Vrijwilligers genoeg. Verkeersbrigadier: - Net voldoende ouders voor een twee wekelijkse roulatie. GMR: -Nog geen info over clusters en vertegenwoordigers. Dit is al door aangekaart. Leonardo: - 2 nieuwe leerkrachten: Nienke voor de middenbouw en Chana voor de woensdag in de bovenbouw. - Middenbouw heeft 12 leerlingen, kunnen nog leerlingen bij. Bovenbouw heeft 18 leerlingen en zit daarmee vol. Bovengrens is 18. Team: - Veel extra leerlingaanmeldingen in de eerste weken van het schooljaar. Kleuters hebben inmiddels 28 leerlingen. Bij 30 leerlingen probeert extra formatie te krijgen bij CvB voor een extra klas, door een gesprek aan te vragen met Gerard Langeraert (CvB, waarnemend personeelszaken) - Sascha Biondina nog steeds ziek thuis. Verwachting rond kerst terug, Gerry vervangt gymles bij de klassen met grote aantallen. - Oudercontact vanaf dit jaar aan het begin van het schooljaar (omkeergesprek). Vooral zodat ouders iets aan de leerkracht kunnen vertellen over hun kind. Mogelijkheid om zelf een oudercontact aan te vragen bij leerkracht bij laatste oudercontact voor de zomervakantie. 5) Jaarwerkplan MR Bespreken Concept / overige prioriteiten en onderwerpen. - Toelichting door Daniëlle. Toevoeging: tijdens de vergadering in november evaluatie algemene ouderavond toevoegen. Verder vastgesteld conform concept. Daniëlle stuurt ze door naar de GMR. Actiepunt Daniëlle. Vaststellen schoolondersteuningsplan - Profiel moet nog worden gemaakt. 6) Afspraken / manier van werken MR Verdelen werkzaamheden: - Notulist: Annemiek - Overige taken volgens bijlage. Behoefte scholing: - scholing MR? Algemene avond voor alle MR leden? Daniëlle en Marty willen zich graag opgeven, Gina afhankelijk van onderwerp. --> is scholingsaanbod 2

3 voor alle cursussen binnen Perspecto. Mochten zij geen cursus aanbieden, eventueel MR cursus aanvragen bij VOO. 7) Vaststellen data MR vergaderingen Conform MR jaarwerkplan. Data ook op de jaarplanning school. Data op verschillende dagen. 8) Schooljaarplan evalueren en vastellen. - Notulen van 27 juni omdat deze op de studiedag door team zijn geëvalueerd. Wordt door kort toegelicht. - Schooltoetskaart door toegelicht. Lezen en begrijpend lezen blijft een aandachtspuntje. Wordt ook meegenomen in de kwaliteitsrapportage. - Kwaliteitsrapportage uitgedeeld door. geeft deze mee, om door te lezen voor de volgende keer. Is een vertrouwelijk document ivm namen van kinderen. - Jaarplan toegelicht. Instemming verleend over bovenstaande punten. Opnemen in besluitenlijst! 9) Taakverdeling schoolleiding directeur, Irene adjunct. Irene houdt toetsgegevens en leerlinggegevens bij en alle andere taken voert uit. 10) Taakbeleidsplan schoolniveau Volgende keer, want nog niet klaar. Volgende vergadering agendapunt! 11) Pestprotocol Wordt door op de website gezet. Actiepunt. 12) Verhoging ouderbijdrage Zie punt 4, ouderraad voor toelichting. Geen instemmingsverzoek van OR. Graag meer toelichting. Instemming van MR voor verhoging, maar wel met mogelijkheid tot indexering, daar waar nodig! Daniëlle neemt dit mee naar de stichtingsvergadering. 13) Schoolgids Komt volgende vergadering terug. 14) Jaarverslag Daniëlle stuurt jaarverslag door via de mail ter inzage. Actiepunt Daniëlle. 15) Algemene ouderavond 19:30 uur start van de avond, 20:00 uur koffie, 20:15 uur MR, OR, Team en verkeer een korte toelichting voor alle ouders. nodigt Teun uit voor informatie social media. 16) Actielijst Wordt besproken bij notulen. 17) Rondvraag: Gina: Geen vooroverleg : Stuurt Marty input voor brandbrief schoolplein naar gemeente. Actiepunt. Sluiting vergadering 21:23 uur 3

4 Besluitenlijst medezeggenschapsraad OBS De Meerpaal Actielijst n.a.v. MR vergadering OBS De Meerpaal Gereed 04/09/2013 Brandbrief MR aan gemeente over schoolplein Marty, stuurt info 04/09/2013 Taakbeleidsplan schoolniveau 04/09/2013 Pestprotocol sept Zeil kleuterzandbak opnieuw laten maken sept Verkeersbeleidsplan sept Daniëlle maakt vergaderschema Daniëlle afgewerkt Sept september Instemming verlenen aan verhoging ouderbijdrage allen afgewerkt 2013 indexering september Pestprotocol op website 2013 september Gina past jaarverslag tekstueel aan. Daniëlle stuurt Gina, Daniëlle door naar MR leden. september Planning algemene ouderavond met onderwerp social 2013 media. (Gabien en Teun uitnodigen voor voorbereiding) Sept Aanpassen samenstelling MR op website Sept Ziekmelding tusen Pasen en meivak. Beleid? Sept Hesjes om te fietsen bestellen Sept Jaarwerkplan doorsturen naar GMR Nov Toestemming taakbeleidplan schoolniveau. Daniëlle allen November Instemming verlenen aan taakbeleidsplan 2013 schoolniveau Nov Schoolgids doorsturen voor instemming allen 4

5 04/09/2013 Jaarwerkplan MR vastgesteld, met data MR vergaderingen 04/09/2013 Schooljaarplan, kwalitietsrapportage vastgesteld 04/09/2013 Verhoging ouderbijdrage (met jaarlijkse indexering!) 04/09/ /09/2013 5

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013

MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013 1 MR JLRendierhof - notulen 14 januari 2013 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag Wendy van Lieshout Per Zelissen Aissa Boutiba

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen. Medezeggenschapsraad DEEL I. Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) 1. Welkom en opening

Notulen. Medezeggenschapsraad DEEL I. Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) 1. Welkom en opening Notulen Medezeggenschapsraad DEEL I Medezeggenschapsraad Overleg Medezeggenschapsraad Titus Brandsma Datum en tijd Donderdag 4 april 2013, Plaats Basisschool Titus Brandsma Deelnemers DEEL I: MR-leden

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich.

Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich. Verslag OR vergadering R.K. basisschool St. Aloysius Datum: 28 oktober 2014, 20.00 uur, Spieringstraat Afmelding: Marlies Vanwege de afwezigheid van Marlies neemt Liliane het notuleren op zich. 1) Notulen

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015

PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015 Verschil ligt voor de hand PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015 Deze PeP-info is ook terug te vinden op onze website! Beste ouders/ verzorgers, In deze PeP-info Van de directeur Website Leerlingenpanel

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Van harte wensen we u en jullie een heel gelukkig en gezond 2015! Personele zaken

KlimtorenNieuws. Van harte wensen we u en jullie een heel gelukkig en gezond 2015! Personele zaken KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 09 06-01-2015 Het nieuwe jaar.. In dit nummer: Het nieuwe jaar Personele

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak:

T.a.v. onder punt 4 wijzigingen op het personele vlak: OUDERRAAD PCC Heiloo - notulen dd. 21 januari 2013 blz. 1 - notulen dd. 18 maart 2013 blz. 4 - notulen dd. 27 mei 2013 blz. 6 - Notulen OR PCC Heiloo d.d. 21 januari 2013 Aanwezig namens ouders: Mark Geerars

Nadere informatie

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp:

Notulen: 15-04-2014. Afwezig Jan Dielis. Notulant: Liesbeth. 1 Opening. 2 Mededelingen directie. - Schoolkamp: Notulen: 15-04-2014. Aanwezig: Joop van Veldhoven: jvanveldhoven@skozok.nl Ruud: ruudvdpasch@yahoo.co.uk Nicole: Nicole.Hompes-Peeters@vgz.nl Erik: e.vos@vta.cc Liesbeth: lvandenboer@skozok.nl Henriëtte:

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLADVIESRAAD DE REGENBOOG. Vergaderdatum : 3 april 2014

NOTULEN SCHOOLADVIESRAAD DE REGENBOOG. Vergaderdatum : 3 april 2014 Vergaderdatum : 3 april 2014 Aanwezig : Rinus van Arnhem (RA) Ansjeliek Buskermolen (AB) Nadine Groot (NG) Frida Bos (FB) Caroline Huitema (CH) Monique Brussel (MB) Monique de Jong (MJ) Melanie Witte (MW)

Nadere informatie