MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas"

Transcriptie

1 MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog, Eric Prins, Tom Goderie, Nynke Jansen (verslag) en Hans Topee (voorzitter) Afwezig: John van der Werff (gemeld) 1. Opening, welkom en mededelingen door Hans Topee Geen mededelingen 2. Vaststellen verslag en agenda Het verslag van de MR vergadering op 24 juni jl alsmede de agenda voor de vergadering van vandaag worden vastgesteld. 3. Financiën Tom Goderie doet kort verslag van zijn oriënterende gesprek met de FiCo (Financiële commissie, leden: Lars van Neck, Rik Stumpel en Arjette Eenhuizen. Er staat in de week van 29 september een overleg gepland met Rik. Daarna zal in een nader vast te stellen samenstelling gekeken worden naar de realisatie 2013 en begroting van 2014 en in het bijzonder de verantwoording van de ouderbijdrage 2012/2013 en 2013/ Schoolplan /Formatieplan De MR heeft Sylke gevraagd naar een planning voor het tot stand komen van het Schoolplan dat in oktober 2015 moet worden ingediend. De MR is met name geïnteresseerd wanneer en in welke mate de ouders worden betrokken bij de plan. Sylke heeft aangegeven dat ze in het vroege voorjaar 2015 een ouderbijeenkomst wil organiseren voor alle ouders om input te krijgen in het plan. De MR lijkt het nuttig als ouders al ver voor die bijeenkomst worden geïnformeerd over het format van het plan en wat de denkrichtingen zijn, zodat ze goed voorbereid naar de bijeenkomst kunnen komen. Ook is het belangrijk dat die sessie goed wordt voorbereid en begeleid. Er wordt afgesproken dat Sylke wordt uitgenodigd voor de volgende MR vergadering om de planning/tijdspad voor het maken van het Schoolplan te bespreken en de sessie met de ouders voor te bereiden. Sylke uitnodigen voor volgende MR en vragen de planning voor het Schoolplan 14 dagen of eerder voor de volgende vergadering op te sturen Hans 5. MR-Speerpunten Voorstel 2014/2015 is per mail verstuurd door Hans. Na een korte discussie wordt besloten dat de MR zich het komende jaar met name wil gaan focussen op de volgende speerpunten: 1) Schoolplan ) Financiën 3) De Stijl van het Huis (veilige fysieke omgeving en sfeer op de school blijven waarborgen) 4) Risicoanalyse Hans zal de voorzet aanpassen en deze zal aan de website worden toegevoegd.

2 De MR zou verder graag wat zichtbaarder willen zijn naar de ouders toe. Een paar ideeën doen de ronde: Een poster met foto s van de MR leden in de hal van de school, een flyer bij de rapportavond in december ronddelen, foto s op de website en gelegenheid tijdens de algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar om je als MR heel kort te presenteren. Aanpassen document met speerpunten en op site plaatsen Hans Flyer en poster maken van de MR - Hans Sylke vragen of MR en OR zich kort mogen presenteren tijdens haar jaarlijkse presentatie op de informatieavond Hans 6. Verdere Inhoudelijke bespreekpunten Ouderbetrokkenheid (zie 4 en 5) Stukken site Lucas (via mail ontvangen) inhoud-rollen Hieronder definitieve rolverdeling MR, te weten: visie/richting allen inhoud onderwijs nynke/peter financien incl fico tom communicatie ouders hans (MR) relatie lucas / gmr john formele proces rollen voorzitter hans secretaris/notulen hans overleg directeur hans lid or hans lid team schoolplein hans/erik Een ieder kan zich vinden in de rolverdeling. Schoolbijdragen (brief uit) De brief over de schoolbijdragen is uitgegaan naar alle ouders. Er zijn geen opmerkingen gehoord over de wijzigingen (een brief waarin alles is gecombineerd, verhoging van de overblijfbijdrage). Een ouder was positief over de versimpeling van betaling. Peter meldt dat er al veel ingevulde formulieren zijn ontvangen. Culturele uitstapjes en Gemeente (verhaal John) Nuts-certificaten zijn weer geregeld (afgehandeld) Schoolfoto s Afgelopen jaar hebben twee moeders geholpen bij het maken van de schoolfoto s door de kinderen een beetje te stylen voordat ze op de foto gingen. Dat lijkt effect gesorteerd te hebben. Vraag is of dit afdoende was. En, is er nog steeds behoefte aan al deze fotovormen. En toch niet wat professioneler. OR Er zijn weer een aantal enthousiaste nieuwe ouders tot de Ouderraad toegetreden. Kleding Er wordt hard gewerkt aan een kledinglijn met het logo van de school erop. 2

3 Schoolplein Er zijn plannen om het schoolplein beter in te richten. Sylke wordt gevraagd om een planning te geven voor de vernieuwingsplannen van het Schoolplein. Deze planning kan dan ook in de volgende MR vergadering worden besproken. Sylke vragen naar planning voor inrichting Schoolplein Hans/Peter. Agenderen voor volgende vergadering Grond Gemeente achter school Kennismaking met Gemeente medewerkers en gesprek hebben plaatsgevonden. Hans zal opnieuw mail sturen om proces formeel aan te kaarten (wellicht nodig op te volgen met brief School). Kennismaken Directie/MR (Nynke) Nynke gaat afspraak plannen voor medio volgende maand. IB er en rol (vraag om uitleg) De ouders in de MR zouden graag wat meer informatie willen over de rol van de Intern Begeleider op school. Peter en Eric zeggen dat er informatie over op de site staat die ze aan Hans zullen doorsturen. Als dat voldoende informatie is is er verder geen actie. rondsturen informatie over IB er op website Eric/Peter 3 e Kleutergroep (vraag om uitleg) Evenals vorig jaar zijn er plannen voor een derde kleutergroep, een groep met de oudere kleuters die dient om de volle kleutergroepen in de loop van het jaar wat te ontlasten en de oudste kleuters voor te bereiden op groep 3. Hans merkt op dat het plan met de MR besproken dient te worden alvorens het wijder wordt gecommuniceerd. Op het moment wordt de precieze invulling door Sylke uitgewerkt en tijdens de volgende vergadering kan meer informatie worden gegeven. Agenderen kleutergroepen volgende MR vergadering - Hans Inloten De leerlingloting voor het schooljaar 2015/2016 heeft op donderdag 25 september in aanwezigheid van Sylke, Danielle en Hans Topée als vertegenwoordiger van de MR naar tevredenheid plaatsgevonden. (Werd van de week gebeld voor afspraak om uur.) Schooladvies en Directeur? Tijdens de informatieavond in groep 8 werd er gevraagd waarom de schooldirecteur en niet een andere leerkracht, die de kinderen inhoudelijk vaak beter kent, bij de adviesgesprekken voor middelbare scholen zit. Peter licht toe dat het schooladvies voor ieder kind tot stand komt met het volledige schoolteam en dat het dus het advies van het gehele team is. o De klassenleerkracht en de IB er doen een eerste voorstel. o Het advies van de klassenleerkracht is gebaseerd op kwalitatieve observaties van de kinderen. o De IB er geeft een technisch advies gebaseerd op de kwantitatieve scores op testen en dergelijke. o Dit advies wordt in een vergadering met de rest van het schoolteam uitgebreid besproken. o De andere leerkrachten krijgen de gelegenheid om hun visies en percepties van de kinderen te delen. o Na dit overleg, met de inbreng van het hele schoolteam, wordt het advies definitief wordt gemaakt. o Het is de formele rol van de directeur om de adviesgesprekken bij te wonen. 3

4 7. Vanuit de GMR John contact met Rik (zie voorstel) 8. Rondvraag en sluiting De vergadering wordt om 21:00 gesloten. 9. Volgende vergaderingen 19* november uur School *(ondertussen verplaatst)(was 27/11) 12 februari uur School 4 juni uur School Actielijst Volgende bladzijden 4

5 Actiepuntenlijst 25 september 2014: Nr. Wat Wie Sinds 1 Financiën Sylke/MR/Fico vast Actiepunt Sylke: informatie zsm doorspelen en MR/Fico zsm reageren Actiepunt Tom: nalopen diverse rekeningen/kasstromen 1A Financiën Tom September Actiepunt Tom: Afspraak met Rik en afspraken met Fico tav inhoud. 2 Ouderbijdrage Sylke/Fico/ Tom Actiepunt Sylke//MR/Fico kasstroom jaarlijks controleren Actiepunt MR/Tom/Fico: navragen naar mogelijkheden separate stichting MR ouders/tom: voorstel mbt innen bijdrages en schenking (onderhands) 3 Schoolplan jaar Sylke/Allen Actiepunt Sylke: PVA opzet schoolplan aanleveren. Actiepunt Peter: check Sylke op maken PVA. Actiepunt Sylke/Team: lijstjes met de vraag van Voscholen/maatschappij aangaande uitstromende kinderen opstellen en voor vergadering verspreiden Actie Hans: uitnodigen Sylke voor volgende MRvergadering. 4 MR-Jaarplan Hans Actiepunt Hans: doornemen MR-Jaarplanning. 5 Plein Sylke/Hans Actiepunt Sylke: PVA opzet aanpassing schoolplein aanleveren. Commissie?? Actiepunt Peter: check Sylke op maken PVA. 6 GMR Allen/John vast Acitepunt John: Overleg met Rik 7 Statuten Allen Actiepunt allen: aanpassen/wijzigen statuten MR 8 Zorgplan vast Actiepunt MR/School: in de gaten houden 9 RI Hans Actiepunt Hans: RI nog een keer bekijken 10 MR-tijdschrift Hans Actiepunt Hans: nazien status MR tijdschrift abonnement en besluit. 11 Culturele uitstapjes John Actiepunt John: verduidelijken van zijn opmerking hierover. 12 Derde Kleutergroep Sylke Actiepunt Sylke: uitleg aan MR over idee en doel 3 e kleutergroep. 5

6 6

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014

NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014 NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING 5 JUNI 2014 Aanwezig: Suzanne,Tineke, Sjef, Margo, Wilma, Sandra H, Merel, Conny, Luciënne, Gwen, Ellen, Joost, Linda, Margo, Joyce Afwezig met melding: Sandra de W,

Nadere informatie

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Communicatieplan De Zonnewijzer

Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 1 Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Hoofdstuk 1 Communicatiemiddelen van de school blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie