Web2Process, 1 september augustus2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Web2Process, 1 september 2006 31 augustus2009"

Transcriptie

1 Web2Process, Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Verhogen van de innovatie van het MBO en HBO door het ontwikkelen van methoden en gereedschappen voor de regeling en besturing van de batchgerichte procesindustrie IA05086 Dhr. Ir. J.J.M. (Joannes) Collette 1 september augustus2009 A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf kort de aanleiding of het probleem dat het project beoogt op te lossen, spits dit toe op de regio / sector en betrokken opleidingen Beschrijf het probleem dat het project beoogt op te lossen, de situatie wordt verbeterd in termen van regio / sector en betrokken opleidingen De Brabantse procesindustrie staat onder grote druk. Deze bedrijfstak zal efficiënter moeten gaan produceren. Er zal elk jaar 3 tot 4 procent goedkoper geproduceerd moeten worden. Niet alleen goedkoper, maar ook zal er slimmer en duurzamer geproduceerd moeten worden. Verhoging van de productiviteit door proces- en productinnovatie en efficiëntiemaatregelen moeten uiteindelijk leiden tot een betere balans tussen kostenreductie, technische haalbaarheid en milieuzorg. Probleem gezien vanuit de industrie Het bedrijfsleven maakt zich zorgen over de kwaliteit én de kwantiteit van de uitstroom. Nieuwe werknemers moeten al direct na in dienst name bijgeschoold worden op gebieden die al gemeengoed zijn geworden in de huidige werkpraktijk. Bedrijven in de procesindustrie worden in toenemende mate geconfronteerd met: - Constante productkwaliteit - Tracking en Tracing - Wettelijke en internationale eisen, zoals: o General Food Law (EC 178/2002) o ATEX, richtlijn voor explosiegevaar o Validering (volgens GAMP = good automated manufacturing practice) - Operationele kosten - Duurzaamheid en milieu Als op traditionele wijze moet worden voldaan aan deze eisen leidt dit tot hoge operationele kosten van beheersing. Denk hierbij aan het handmatig bijhouden van allerlei registraties. Op dit moment zijn er al automatiseringsoplossingen voorhanden. Probleem is echter dat er onvoldoende MBO- en HBO-geschoolden zijn om deze oplossingen op een kosteneffectieve wijze binnen het MKB te implementeren. Voor laagdrempelige introductie van deze oplossingen in het MKB, zijn specifieke kennis, methoden en middelen nodig. Deze worden in dit project ontwikkeld. Probleem gezien vanuit de onderwijsinstellingen Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van procesautomatisering gaan snel. Installaties bij 1

2 scholen worden al na een paar jaar renovatieobjecten. Instellingen hebben niet de financiële middelen om (dure) industriële installaties aan te schaffen en te onderhouden. Zeker omdat de techniek in de procesautomatisering zich snel ontwikkelt is het extra moeilijk om die stand van techniek bij te benen. 1. Concrete aanleiding Er is behoefte aan HBO-medewerkers die in staat zijn processen te (her-)ontwerpen en die automatisering- en besturingssystemen kunnen ontwikkelen om bovenstaande problemen op te lossen. Er is behoefte aan MBO-medewerkers die in staat zijn deze systemen in bedrijf te stellen, continu te verbeteren en te onderhouden. 2. Algemene aanleiding Avans heeft het kennisdomein van de Industriële Automatisering herkent als kennisspeerpunt voor de regio. Daarom is in april 2004 gestart met het Lectoraat Industriële Automatisering (lector: Joannes Collette). Bovendien past dit project in de expertiseontwikkeling die nodig is voor het opzetten van een major en minor Industriële Automatisering. Het onderwerp past ook in de algemeen Europese trend van steeds toenemende automatisering van processen in de industrie ten einde de concurrentiekracht te versterken. Ook andere instellingen spelen in op deze trend. Vandaar dat zij deelnemen in dit project. 3. Doorlopende leerwegen Er is behoefte aan concrete gelegenheden voor VMBO-, MBO- en HBO-studenten om inzicht te krijgen van het VMBO-, MBO- en HBO-denkniveau. Dit project creëert die realistische omgeving. Het project Web2Process is de duurzame doorwerking op het project Process4MKB dat wordt uitgevoerd door nagenoeg hetzelfde consortium. Dit project wordt ondersteund door een z.g. RAAK subsidie en loopt van 1 febr tot 31 jan Process2MKB heeft tot doel de vraagstelling vanuit de batchgerichte procesindustrie binnen het regionale MKB in kaart te brengen. Deze kennis vormt de inhoudelijke basis van het project Web2Process. 2

3 2. Beschrijf de doelen in termen van beoogde effecten en resultaten, d.w.z. specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden. Beschrijf de doelen / het doel van het project - Leeromgeving voor de studenten volgens de laatste stand van de techniek die up-to-date wordt gehouden door de bedrijven. Voor onderwijs geschikt maken van de full-scale procesinstallatie, waarmee werkelijke fysische en chemische procestransformaties uitgevoerd kunnen worden en een transportinstallatie, met waarmee alle belangrijke logistieke functies kunnen worden uitgevoerd, zoals sorting, merging track and trace. - Onderwijsmodules ontwikkelen rond realistische en up-to-date vraagstellingen vanuit de industrie. Minimaal 15 docenten leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van de onderwijsmodules. Hierdoor wordt eveneens hun expertise verhoogd en geactualiseerd. - Doorbraak in het traditionele leren: van theoretisch lesgeven naar learning by doing, door toepassing van actieve en praktijkgerichte werkvormen. Gedurende de looptijd van het project zullen minimaal 30 studenten hun stage of afstuderen uitvoeren in het kader van dit onderwerp. Zij zullen helpen met het ontwikkelen van de onderwijsmodules en het ontwikkelen van demonstratieoplossingen. - Leren op afstand en transfer van kennis en kunde naar andere onderwijsinstellingen d.m.v. web-based learning. Web-based instructiemateriaal biedt studenten de mogelijkheid in eigen tempo verschillende modules te doorlopen en ze voor te bereiden op het werken aan de installaties. Bovendien beperkt het in hoge mate het aantal uren dat de studenten direct bij de installatie aanwezig moeten zijn, voor het uitvoeren van metingen, testen enz. waardoor de installatie efficiënter en door meer studenten van verschillende opleidingen en instellingen gebruikt kan worden. - Creëren van een goede basis voor de competenties die nodig zijn voor de major- en minoropleiding Industriële Automatisering. Deze gaan met ingang van het schooljaar van start. - Creëren van doorlopende leerlijnen: Binnen het project wordt in werkgroepen intensief samengewerkt met docenten en studenten van MBO en HBO. Ook studenten van het WO nemen deel aan het project terwijl ook modules voor het VMBO worden ontwikkeld. Dit moet leiden tot: o Verbeterde doorstroom van VMBO-MBO en MBO-HBO o Minder drop-out bij overstap - Onderzoeken van de mogelijkheden om de beide installaties op afstand te beheren en te controleren, zodat studenten van de instellingen die fysiek ver verwijderd zijn de mogelijkheid te bieden om opdrachten uit te voeren. - Middels het wordt 3

4 3. Thema s van het project Het project is gericht op versterking van de relatie onderwijs bedrijfsleven: Ja Nee vergroting van de externe gerichtheid van het beroepsonderwijs en de oriëntatie van het beroepsonderwijs op de vraagzijde, in het bijzonder het X bedrijfsleven bevordering van de leerloopbaan van de leerling/student en de doorstroom in het beroepsonderwijs X verhoging van de professionaliteit van degene die het beroepsonderwijs heeft afgerond X Innovatie van de pedagogiek en didactiek van het beroepsonderwijs X 4

5 4. Beschrijf de samenstelling, inhoudelijke inbreng en expertise van het samenwerkingsverband Naam partner samenwerkingsverband Avans Hogeschool TU Eindhoven Omschrijving inhoudelijke Omschrijving deskundigheid inbreng Penvoerder, projectdefinitie, HBO Kennisinstelling inbreng van kennis en capaciteit voor ontwikkeling weblessen, knowledge provider WO Kennisinstelling HBO Kennisinstelling Fontys Hogescholen (PTH en TI) Hogeschool van Utrecht (IA) ROC de Leijgraaf (E) ROC ter Aa (E-ICT) ROC Eindhoven (E-ICT) ROC Koning Willem I College (ICT) Fioretti College FEDA (GTA gaat fuseren met FEDA) HBO Kennisinstelling MBO Kennisinstelling MBO Kennisinstelling MBO Kennisinstelling MBO Kennisinstelling VMBO Kennisinstelling Branche aandrijven & automatiseren 5

6 OTIB/Uneto-VNI INDuteq VAPRO-OVT ABB Actemium Ehrbecker Schiefelbusch Jentjes Machinetechniek B.V. Novotek Ploegmakers Food Ingredients Phoenix Contact Schneider Electric Siemens Nederland Vanderlande Industries Vector aandrijftechniek Winery & Herbs Projectleiederschap Praktijkruimte en testinstallaties Ontwikkeling weblessen, Branche installatietechniek + kennistransfer Kennistransfer industriële automatisering Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven system integrator eindgebruiker eindgebruiker eindgebruiker eindgebruiker 6

7 5. Beschrijf de innovatie in het project Beschrijf de innovatie in het project: - Competentie ontwikkeling van minimaal 15 docenten in de laatste mogelijkheden van de Industriële Automatisering. - Doorbraak in het traditionele leren: van theoretisch lesgeven naar learning by doing, door toepassing van actieve en praktijkgerichte werkvormen. - Ontwikkeling en gebruik maken van Web-based instructiemateriaal (leren op afstand) - Ontwikkeling van nieuwe onderwijsmodules rond realistische en up-to-date vraagstellingen vanuit de procesindustrie. - Realisatie van een leeromgeving voor studenten en docenten volgens de laatste stand van de techniek die up-to-date wordt gehouden door de bedrijven. - Creëren van doorlopende leerlijnen die moeten leiden tot een verbeterde doorstroom van VMBO-MBO en MBO-HBO - Opbouwen van een kennisnetwerk m.b.v. een, waaraan ook de alumni (inmiddels werkzaam in het bedrijfsleven) nog in blijven deelnemen. Overzicht van vernieuwingsprojecten binnen het samenwerkingsverband Naam partner Naam project Korte omschrijving ROC de Leijgraaf E Webbased Learning Voorloper Web2Process Industriële Automatisering (WBLIA) ROC ter Aa E-ICT WBLIA Voorloper Web2Process ROC Eindhoven E-ICT WBLIA Voorloper Web2Process ROC Koning Willem I College ICT WBLIA Voorloper Web2Process ABB WBLIA Voorloper Web2Process Actemium WBLIA Voorloper Web2Process Ehrbecker Schiefelbusch WBLIA Voorloper Web2Process Novotek WBLIA Voorloper Web2Process Phoenix Contact WBLIA Voorloper Web2Process Schneider Electric WBLIA Voorloper Web2Process Siemens Nederland WBLIA Voorloper Web2Process Vanderlande Industries WBLIA Voorloper Web2Process Vector aandrijftechniek WBLIA Voorloper Web2Process Heeft het samenwerkingsverband zich georiënteerd op vergelijkbare innovatieve projecten? Zo ja, omschrijf de wijze van oriëntatie, de resultaten van de oriëntatie, hoe gebruik is gemaakt van deze resultaten en waarin het eigen project onderscheidend is. Al jarenlang is er intensief contact met ondernemingen en onderwijsinstellingen die zich onderscheiden in leren op afstand. Op dit moment worden binnen het domein van de industriële automatisering geen vergelijkbare initiatieven ondernomen. Ja X Nee 7

8 Omschrijf hoe docenten en management bij de ontwikkeling van de innovatie zijn betrokken. - Docenten participeren in de uitvoering van het project, zoals het ontwikkelen van de onderwijsmodules en het vergroten van hun expertise - De betrokkenheid van het management komt tot uiting in: o Het opstarten van het Lectoraat Industriële Automatisering (april 2004) o Het starten en ontwikkelen van een major en minor Industriële Automatisering o Het stimuleren van expertiseontwikkeling van docenten o Het vrijmaken van tijd en geld B. Operationaliseren van aanpak 6. Beschrijf de operationele activiteiten (desgewenst kunt u de samenhang tussen de activiteiten in een schema weergeven) Het project bestaat uit de volgende fasen: 1 Voorbereiding / Onderzoek : september 2006 t/m juli 2007 A Projectmanagement/PR : september 2006 t/m januari 2007 B Onderzoek E-mogelijkheden : september 2006 t/m januari 2007 C Weblesontwikkeling voor tools : november 2006 t/m juli 2007 D Content afbakening : februari 2007 t/m maart 2007 E Werkgroepen - doorlopende leerlijnen : april 2007 F Inrichting Webserver : oktober 2006 G Stuurgroepvergaderingen : september 2006 t/m juli 2007 H Consortiumbijeenkomsten : september 2006 t/m juli 2007 I Aanschaf hard- en software middelen : oktober Ontwikkeling : september 2007 t/m juli 2008 A Projectmanagement : september 2007 t/m juli 2008 B Didactische voorbereiding werkgroepleden : september 2007 t/m december 2007 C Expertise ontwikkeling in werkgroepen : september 2007 t/m juli 2008 D Module specificaties : februari 2008 t/m maart 2008 E Ontwikkelen modules : februari 2008 t/m juli 2008 F Inhoudelijke intervisie en formatbewaking : februari 2008 t/m juli 2008 G Ontwikkelen van interfaces naar ELO's : september 2007 t/m juli 2008 H Aanschaf hard- en software middelen : september 2007 t/m juli 2008 I Begeleiding studenten : februari 2008 t/m juli 2008 J Stuurgroepvergaderingen : september 2007 t/m juli 2008 K Consortiumbijeenkomsten : september 2007 t/m juli 2008 L Rapportage : juni 2008 t/m juli Test van de implementatie : september 2008 t/m januari 2009 A Projectmanagement : september 2008 t/m januari 2009 B Voorbereiding test v/d modules : september 2008 t/m oktober 2008 C Test modules : november 2008 t/m december 2008 D Verwerking testresultaten v/d modules : januari 2009 E Stuurgroepvergaderingen : september 2008 t/m januari 2009 F Consortiumbijeenkomsten : september 2008 t/m januari Optimalisatie : februari 2009 t/m mei 2009 A Projectmanagement : februari 2009 t/m mei 2009 B Module redesign : februari 2009 C Afwerking en onderhoud 1ste generatie : maart 2009 t/m april 2009 D Implementatieplan/docenthandleiding : mei

9 E Stuurgroepvergaderingen : februari 2009 t/m mei 2009 F Consortiumbijeenkomsten : februari 2009 t/m mei Afronding : juni 2009 t/m juli 2009 A Projectmanagement : juni 2009 t/m juli 2009 B Eindconferentie : juni 2009 C Vastlegging resultaten : juni 2009 t/m juli 2009 D Aanschaf hard- en software middelen : september 2008 t/m juli 2009 E Eindrapportage : juni 2009 t/m juli Beschrijf de projectorganisatie Beschrijf de projectorganisatie De penvoering voor dit project wordt uitgevoerd door Avans Hogeschool. Het consortium zal één stuurgroep formeren met daarin leden van de management teams van de betrokken onderwijsinstellingen. De stuurgroep stuurt het project operationeel aan. Actemium zal namens de bedrijven zitting nemen in de stuurgroep. Deze stuurgroep stuurt op hoofdlijnen en zal regelmatig (eens per 2 à 3 maanden) bijeenkomen om de voortgang te controleren. Indien nodig zal de stuurgroep tussentijds bijeenkomen. Uit de stuurgroep wordt een dagelijks bestuur samengesteld, bestaande uit twee HBO-, twee MBO-verantwoordelijken en de projectleider. De PL is verantwoordelijk voor: geeft leiding aan de werkgroepen de opdrachtverstrekking aan de werkgroepen planning en controle van de taken om tot de noodzakelijke resultaten te komen rapportage aan de stuurgroep op basis van het projectplan houdt contact met partijen die voor het welslagen van het project van belang zijn plannen en afstemmen van de taken/productontwikkeling Per te ontwikkelen onderwijsmodule wordt een specifieke werkgroep geformeerd. Deze bestaat uit docenten van MBO en HBO aangevuld met specialisten van de deelnemende bedrijven. In speciale gevallen wordt een externe specialist toegevoegd (bijvoorbeeld op het gebied van E- learning). Om voldoende draagvlak te creëren en in stand te houden zal een Raad van Advies (RvA) worden gevormd. Hierin hebben zitting de vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven. Zij vormt de verbinding met de praktijk. Het consortium komt twee maal per jaar bijeen. Bovendien worden conferenties georganiseerd om, bij het afsluiten en opstarten van de verschillende fases in het project, resultaten over te dragen. In een vorig project is reeds veel ervaring opgebouwd met de projectadministratie voor zo n relatief groot consortium. Dit project zal daar haar voordeel mee doen. 9

10 8. Maak een organigram om de projectorganisatie in beeld te brengen Organigram Dagelijks bestuur Stuurgroep Penvoerder Raad van Advies Projectleider Werkgroep 1 Werkgroep 2 Werkgroep n 9. Beschrijf planmatig de wijze waarop de verspreiding en implementatie van projectresultaten worden gerealiseerd Het verspreiden en implementeren van projectresultaten zijn geen activiteiten die voor subsidiering vanuit de subsidieregeling Innovatiearrangementen 2005 in aanmerking komen. Tegelijkertijd is in het kader van de regeling van belang dat perspectief op implementatie bestaat. Beschrijf de implementatieactiviteiten, planning en betrokkenheid van de partners van het samenwerkingsverband. Geef aan welke afspraken zijn gemaakt, hoe de financiering is geregeld en hoe de projectresultaten publiek beschikbaar komen. Beschrijf planmatig de wijze waarop de verspreiding en implementatie van projectresultaten wordt gerealiseerd Zodra een webles gerealiseerd is, zal die worden getoetst door de betrokken onderwijsinstelling. Na een verbetering en optimalisatieslag komt de les ter beschikking voor het gehele consortium en daarbuiten. Voor het verspreiden van de resultaten zal gebruik gemaakt worden van de volgende middelen: - Conferentie - Het Web / Elektronische Leeromgeving - Branche- en kennistransferorganisaties Uiteindelijk zullen de projectresultaten deel gaan uitmaken van de curricula van de verschillende onderwijsinstellingen. 10

11 10. Beschrijf de wijze van evaluatie van project Evaluatiemethode De stuurgroep heeft als taak het project operationeel aan te sturen. De Raad van Advies heeft de specifieke taak per fase te controleren of de resultaten en de einddoelen zijn bereikt. Eventueel worden daarop corrigerende acties ondernomen. C. Samenvatting 10. Geef een samenvatting van uw project in maximaal 1 A4 De hier gegeven samenvatting wordt mede gebruikt voor communicatiedoeleinden als het project wordt toegekend. Geef kort een samenvatting met achtereenvolgens doelen, activiteiten en beoogde resultaten en kern van de innovatie in het project. Binnen de regio zijn zowel bedrijven en onderwijsinstellingen al jarenlang actief in het domein van de Industriële Automatisering. Dit heeft enige jaren geleden geleid tot een actief samenwerkings-verband tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Kernbedrijf in dit consortium is de system integrator Actemium in Veghel. Binnen dit bedrijf is via sponsering van system suppliers een tweetal full-scale procesinstallaties opgebouwd die dienen als testomgeving en demonstrator voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules zoals Webbased Learning Industriële Automatisering (WBLIA). Hiermee wordt ingespeeld op de algemene behoefte binnen de industrie aan: - HBO-medewerkers die in staat zijn processen te (her-)ontwerpen en die automatiseringen besturingssystemen kunnen ontwikkelen. - MBO-medewerkers die in staat zijn deze systemen in bedrijf te stellen, continu te verbeteren en te onderhouden. Het project Web2Process is de duurzame doorwerking op het project Process2MKB dat wordt uitgevoerd door hetzelfde consortium. Dit project wordt ondersteund door een z.g. RAAK subsidie en loopt van 1 febr tot 31 jan Process2MKB heeft tot doel de vraagstelling vanuit de batchgerichte procesindustrie binnen het regionale MKB in kaart te brengen. Het betreft onderwerpen waar bedrijven in de proces- en foodindustrie in toenemende mate mee geconfronteerd worden zoals: - Constante productkwaliteit - Tracking en Tracing - Wettelijke en internationale eisen, zoals: o General Food Law (EC 178/2002) o ATEX, richtlijn voor explosiegevaar o Validering (volgens GAMP = good automated manufacturing practice) - Operationele kosten - Duurzaamheid en milieu Binnen het project zullen oplossingen worden ontwikkeld voor een aantal generieke vragen die vervolgens binnen de bedrijven zullen worden getoetst. Tijdens dit project wordt in de praktijk getoetste en relevante kennis ontwikkeld. Deze kennis vormt de inhoudelijke basis van het project Web2Process. Aan de hand van realistische en up-to-date vraagstellingen vanuit de industrie worden onderwijsmodules 11

12 ontwikkeld. Iedere module komt tot stand door een projectgroep die bestaat uit docenten van MBO en HBO. Ook studenten kunnen worden ingezet. De modules zullen binnen de onderwijsinstellingen worden getoetst en verbeterslagen zullen worden uitgevoerd. Aspecten van vernieuwing binnen het project zijn: - Er wordt gebruik gemaakt van een leeromgeving volgens de laatste stand van de techniek in de vorm van tweetal full-scale procesinstallaties, die up-to-date wordt gehouden door bedrijven. - Er is sprake van een doorbraak in het traditionele leren: van theoretisch lesgeven naar learning by doing, door toepassing van actieve en praktijkgerichte werkvormen. - Leren op afstand en transfer van kennis en kunde naar andere onderwijsinstellingen wordt mogelijk d.m.v. web-based learning - Het creëren van doorlopende leerlijnen in het kennisdomein moeten leiden tot een verbeterde doorstroom van VMBO-MBO en MBO-HBO Op deze wijze beoogt het project Web2Process het onderwijs binnen het MBO en HBO op het gebied van de Industriële Automatisering op een hoger plan te brengen. 12

01-08-2006 t/m 31-07-2009

01-08-2006 t/m 31-07-2009 Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IJzersterk Opleiden IA05053 Dhr. R.E. Porck 01-08-2006 t/m 31-07-2009 A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf kort de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken. Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science

Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken. Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science Inhoud presentatie Rode draad: samenwerking met studenten

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Subsidieregeling voor publiekprivate samenwerking in het beroepsonderwijs Jonne Groot 19 mei Jaarconferentie Techniekpact Wat is het investeringsfonds? Subsidieregeling

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

NCOI Techniek. Inzicht en kennis en vaardigheden

NCOI Techniek. Inzicht en kennis en vaardigheden NCOI Techniek Inzicht en kennis en vaardigheden Inhoud Achtergronden uit de markt Technisch onderwijs NCOI Vaardighedenmodel Achtergronden uit de markt Signalen uit de markt kansen Maar ook uitdagingen

Nadere informatie

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007 Titel project Associate Degree Longitudinale MBO-HBO-leerroute Associate Degree energietechniek / industriële techniek Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Deltion College B. de

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

voor partners en betrokkenen www.civ-food-noord.nl 10 september 2014, Peet Ferwerda

voor partners en betrokkenen www.civ-food-noord.nl 10 september 2014, Peet Ferwerda Centrum voor innovatief vakmanschap Food Noord Update voor partners en betrokkenen www.civ-food-noord.nl 10 september 2014, Peet Ferwerda Dit is de eerste Update van het CIV Food Noord, waarmee we partners

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM)

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) VERDIEP JE IN SPECIFIEKE LEIDERSCHAPSTHEMA S De Master of Educational Management is een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO

Nadere informatie

Cultureel management van hogescholen

Cultureel management van hogescholen Cultureel management van hogescholen Workshop Fontys Docentevent Yolanda te Poel Lector Diversiteit in de jeugdzorg Fontys Hogeschool Pedagagogiek Eindhoven 10 januari 2013 Dialoog: Wat is goed cultureel

Nadere informatie

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn 2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken binnen en buiten de school de Rentmeesterhof, Nannies, woonzorgcentrum, de bistro, de maaltijdservice, de

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Welkom heten Voorstellen

Welkom heten Voorstellen Welkom heten Voorstellen 1 Wat wordt er besproken: Vraagstuk Onderzoek Conclusies uit het onderzoeksrapport Aanbevelingen Implementatie 2 De hoofdvraag van mijn onderzoek is: Wat kan ROC Ter AA doen om

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2008 Informatie en activiteiten. DIGI-ZORG Management DIGI-ZORG: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Gezondheidszorg:

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te geven

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Gespecificeerde meerjarenbegroting 2015-2018 en exploitatiebegroting 2019-2022

Gespecificeerde meerjarenbegroting 2015-2018 en exploitatiebegroting 2019-2022 Ondernemers, Onderwijs en Overheid Gespecificeerde meerjarenbegroting 2015-2018 en exploitatiebegroting 2019-2022 Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Sensoren en maatschappij

Sensoren en maatschappij PROJECT Sensoren en maatschappij Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 De opdracht 2 Het beroep 3 De organisatie 4 Begeleiding 5 Beoordeling en evaluatie [1] PROJECT Sensoren en maatschappij [Technasium]

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Het projectplan en het SMART evaluatie model

Het projectplan en het SMART evaluatie model Het projectplan en het SMART evaluatie model Inleiding Elk umc heeft een viertal projectplannen opgesteld binnen de programmathema s om aan het einde van het e-health programma de beoogde deliverables

Nadere informatie

Van scholier tot professional door leerstijl ontwikkeling en gesimuleerde beroepspraktijk. Januari 2005 t/m december 2007

Van scholier tot professional door leerstijl ontwikkeling en gesimuleerde beroepspraktijk. Januari 2005 t/m december 2007 Titel project Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Van scholier tot professional door leerstijl ontwikkeling en gesimuleerde beroepspraktijk Scheepvaart en Transport College J.

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Docent is keyin blended learning Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Blended learning Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, Daarbij gaat

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Start: Einde:

Start: Einde: Titel project Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Dynamisch Toerisme ROC Aventus W. van de Steeg Start: 01-03-2005 Einde: 01-03-2008 Projectplan A. Uitgangspunten voor project

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 15 Bijlage 2 Format rekenbeleidsplan In dit format komen achtereenvolgens de volgende

Nadere informatie

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Aventus Postadres Postbus 792 Bezoekadres Laan van de Mensenrechten 500 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 701 BA Apeldoorn

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

1-9-2005 tot en met 1-9-2008

1-9-2005 tot en met 1-9-2008 Titel project Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project 3C Fontys Hogescholen Mw. Drs. J.W.M. Buys 1-9-2005 tot en met 1-9-2008 PROJECTPLAN A. Uitgangspunten voor project 1- Beschrijf

Nadere informatie

Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie

Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie 1.1. Intern projectnummer: 1.2. Titel project: 1.3. Type project: Haalbaarheidsonderzoek Ontwikkelingsproject Technisch-wetenschappelijk onderzoeksproject

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces Met de referentieniveaus naar schoolsucces Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten Corine Ballering René van Drunen 3 Bijlage 1 Format taalbeleidsplan Het taalbeleidsplan is gericht op vergroting van de

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Docent als innovator Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Een korte introductie PSW Een expertisecentrum op het terrein

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

De do s en don ts. van implementatie

De do s en don ts. van implementatie GEMIVA-SVG GROEP De do s en don ts van implementatie 27-11-2012 Door Judith Zadoks, projectleider vanuit Zadoks advies Kerngegevens Gemiva-SVG Groep Werkgebied Zuid-Holland VG, LG, NAH 4.500 cliënten 1.235

Nadere informatie

NOVIA, een nieuwe weg van vmbo naar mbo. 01-04-2005 tot 15-03-2008

NOVIA, een nieuwe weg van vmbo naar mbo. 01-04-2005 tot 15-03-2008 Titel project Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project NOVIA, een nieuwe weg van vmbo naar mbo IA04029 D. van Bennekom 01-04-2005 tot 15-03-2008 A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf

Nadere informatie

Online voorbereiden op de start van je opleiding

Online voorbereiden op de start van je opleiding Online voorbereiden op de start van je opleiding LIESBETH GEBBEN Aanmelders bij het domein Techniek kunnen in aanloop naar hun studie hun niveau verhogen door online courses te volgen op het gebied van

Nadere informatie

CONCEPT-Business model Werkplein Campus

CONCEPT-Business model Werkplein Campus CONCEPT-Business model Werkplein Campus Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Werkplein Campus wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

1 september 2005 1 september 2008

1 september 2005 1 september 2008 Titel project Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Vakwerk Academie Interconfessionele Scholengroep Amsterdam e.o. / Scholengemeenschap Oost / Zuidoost (ISA) A. Pouwels 1 september

Nadere informatie

Het aan de praktijk getoetste onderwijsmodel tot nu toe. Beschrijving van de werkwijze van het Regionaal Comakership Laboratorium

Het aan de praktijk getoetste onderwijsmodel tot nu toe. Beschrijving van de werkwijze van het Regionaal Comakership Laboratorium Het aan de praktijk getoetste onderwijsmodel tot nu toe Beschrijving van de werkwijze van het Regionaal Comakership Laboratorium Versie November 2014 Het aan de praktijk getoetste onderwijsmodel tot nu

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel FALW

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017

Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel. Berber Visser NNK 13 april 2017 Kwaliteit van curricula traditioneel vs flexibel Berber Visser NNK 13 april 2017 De breedte van flexibilisering Temporiseren Kennis en ervaren waarderen Met bewijslast uit de eigen praktijk of uit de opleiding

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven

Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven Convenant SPORT LEER BEDRIJF (SLB) Sport & Leren in de Gemeente Eindhoven Convenant Sport Leer Bedrijf Eindhoven 24 decemer 2010 De etrokken partijen ij dit convenant zijn: De gemeente Eindhoven, sector

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Checklist voor de opzet van een ontwikkelings- en begeleidingslijn De grote vraag is hoe het vmbo en mbo het beste

Nadere informatie

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN.

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. WAAROM ONSTAGE? STUDENT > Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stage opdrachten > Uitwisselen van ervaringen met andere studenten > Meertalig

Nadere informatie

VMBO VOORLICHTING 2016 WELKOM

VMBO VOORLICHTING 2016 WELKOM VMBO VOORLICHTING 2016 WELKOM Informatieavond Leerjaar 2 BB/KB/GL/TL Februari 2017 Doelstelling U een impressie geven van het Profielvak Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo V A L K U I L Alles

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Uitnodiging en praktische informatie

Uitnodiging en praktische informatie Uitnodiging en praktische informatie Geachte relatie, 20 maart 2014 is het dan eindelijk zover: de derde bijeenkomst van Kennisplatform Lean Six Sigma in het Onderwijs. Deze editie is georganiseerd door

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014

STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014 STAND VAN ZAKEN / PLAN VAN AANPAK INRICHTINGSFASE ZINZIA ACADEMIE Mei 2014 Steenbergen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1. Projectopdracht... 3 2. Projectverloop en behaalde resultaten... 4 2.1 Projectorganisatie

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007 1 / 8 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Flevoland 1.0 13 maart 2007 2 / 8 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie