Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011"

Transcriptie

1 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i

2 Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider Documentnaam Martin Hol;Astrid van den Biggelaar Martin Hol PP_Infoarrapp_ Revisie Historie Revisie datum Samenvatting van wijzigingen Gemarkeerde wijzigingen 6 december 2011 Eerste versie Verspreidingen en Goedkeuringen Naam Goedkeuring Handtekening Rol Uitgifte datum

3 Inhoudsopgave 1 Achtergrond 6 2 Projectdefinitie Projectdoelstellingen Projectafbakening Projectproducten Risico s Randvoorwaarden 8 3 Projectorganisatie Project Organisatiestructuur Samenstelling projectgroep Fasering Aanpak & werkwijze Mijlpalen en activiteiten 11 4 Communicatieplan 12 5 Projectkosten 13 6 Projectplanning Planning 14 iii

4

5 Lijst van figuren en tabellen Tabel 1 Risicoanalyse 7 Tabel 2 Projectgroep 9 Tabel 3 Projectstructuur 10 Tabel 4 Projectfases 11 Tabel 5 - Communicatieplanning 12 Tabel 6 Communicatiestructuur 12 Tabel 7 - Kosten 13 5

6 1 Achtergrond De bibliotheek heeft te maken met een veranderende omgeving en een veranderende vraag, die ten grondslag ligt aan het project dat wordt beschreven in dit projectplan: - De bibliotheek ontwikkelt haar dienstverlening steeds verder op basis van digitale content. - De traditionele bibliotheekfuncties: collectioneren, ontsluiten en verspreiden zijn niet meer voldoende. - De bibliotheek is regisseur van informatieaanbod in lokale contexten. Door het uitvoeren van dit project zoekt de bibliotheek aansluiting bij deze uitgangspunten door rondom lokale thema s en activiteiten informatie te selecteren, die op maat en via diverse digitale media kan worden aangeboden aan burgers.

7 2 Projectdefinitie 2.1 Projectdoelstellingen Het project heeft als doel om de bibliotheek als functie te versterken door de ontwikkeling van een app (mobile application) die door middel van het samenstellen van informatie arrangementen, context levert rondom grote lokale thema s en gebeurtenissen. Het gaat hierbij om de versterking van de bibliotheek als functie, en niet als gebouw. 2.2 Projectafbakening Het project richt zich op het ontwikkelen van de app en het samenstellen van content in de vorm van informatie arrangementen, die aansluit bij thema s en activiteiten die in 2012 in s-hertogenbosch plaatsvinden. Verdere doorontwikkeling van de app alsook thema s en activiteiten die plaatsvinden na 2012 zijn geen onderdeel van dit project. 2.3 Projectproducten De gewenste projectresultaten bevatten: - Een informatie arrangementen app, geschikt voor de meest gangbare smartphones. - Een informatie arrangementen app, geschikt voor de meest gangbare tablets. - Minimaal 12 thematische informatie arrangementen - Publiciteitsplan - Presentatie en raadpleging van de app op locatie. (Dit wordt ingezet tijdens activiteiten en evenementen) 2.4 Risico s Ontwerp van de app. Omdat het een geheel nieuwe ontwikkeling betreft kan de ontwerpfase langer duren dan gepland Medewerking van de diverse organisatoren van manifestaties Capaciteit van de projectgroep Overschrijving van het budget Waarschijnlijkheid Omvang mogelijke schade Prioriteit Gewenste acties Redelijk groot Kan vertraging opleveren 1 Goede voorbereiding, voor de implementatie tijdsplanning en opvolging van planning Redelijk Groot 1 Tijdig en goed overleg met organisatoren Redelijk Groot 1 Tijdig inplannen van capaciteit. Duidelijk maken van prioriteit. Redelijk Redelijk 1 Opstellen van begroting en bewaken van kosten Tabel 1 Risicoanalyse 7

8 2.5 Randvoorwaarden - Beschikking over voldoende capaciteit en budget - Medewerking van organisatoren van manifestaties - Beschikking over voldoende inhoudelijke expertise - Goede structurele samenwerking met ICT- (software-) leverancier - Afnemers beschikken over mobiele apparatuur - Er zijn voldoende manifestaties om informatie arrangementen voor samen te stellen.

9 3 Projectorganisatie 3.1 Project Organisatiestructuur Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep in opdracht van het MT van Bibliotheek s-hertogenbosch. De projectgroep ontvangt inhoudelijke ondersteuning van de afdelingen Algemeen en Financieel Beheer (AFB), Systeembeheer (ASB)en team Onderzoek & Ontwikkeling (TOO). 3.2 Samenstelling projectgroep Beslisniveau Stuurgroep Projectleider - Martin Hol Projectondersteuner - Astrid van den Biggelaar Algemene verantwoordelijkheid Specifieke verantwoordelijkheden en taken - Eindverantwoordelijke voor het - Voorzitter projectgroep en aanspreekpunt project naar het MT. - Verantwoordelijk voor het - Autoriseren van resources voor de bewaken van alle aspecten van uitvoering van het project het project met betrekking tot - Goedkeuring van het Project Eindrapport presteren en resultaat - Afstemming met de staande organisatie - Behouden van focus op de Business Case - Bewaken en beheersen van projectrisico s - Ervoor zorgen dat het project levensvatbaar blijft - Ervoor zorgen dat het project binnen de strategie van de staande organisatie blijft - Overall projectondersteuning - Projectdocumenten en planningen opstellen en bijhouden. - (budget en plannings-) rapportages opstellen - Algemene bewaking van voortgang en gebruik van resources - Contact houden en afstemmen met de projectleider om ervoor te zorgen dat het een kwalitatief goed project blijft Projectmedewerker - Margo Kwinten Projectmedewerker AFB - Teun van Alebeek Projectmedewerker ASB - Anne Klop Projectmedewerker Uitvoeringsorganisa tie - Els Danen Tabel 2 Projectgroep - Inbreng van inhoudelijke expertise - Inbreng van inhoudelijke expertise - Inbreng van inhoudelijke expertise - Inbreng van inhoudelijke expertise - Onderhouden van contacten met samenwerkingspartijen - Werving en planning van mogelijke samenwerkingsparijen - Inbrengen expertise ten aanzien van verdienmodel, business case - Controle op budgetbewaking van het project - Inbrengen expertise ten aanzien van technologiekeuzes - Controle op technische ontwikkeling app - Ontwikkeling informatie arrangementen 9

10 Opdrachtgever MT bibliotheek Projectleider Martin Hol Projectondersteuning Financieel Technisch Secretarieel Projectgroep Programma management Informatie management ICT Tabel 3 Projectstructuur

11 Projectaanpak 3.3 Fasering De projectfasen en stappen worden in detail uitgewerkt in een projectplanning. Grofweg zullen echter de volgende stappen worden doorlopen in het project. Fase Periode Projectaanloop December 2011 Projectinitiatief Januari - maart 2012 Projectuitvoering Maart december 2012 Projectafronding November december 2012 Tabel 4 Projectfases 3.4 Aanpak & werkwijze In onderhavig projectplan worden de taakgebieden en verantwoordelijkheden van de projectgroepleden beschreven. In een detail-projectplanning zullen daarnaast alle overlegmomenten, gewenste resultaten en mijlpalen en bijbehorende deadlines worden opgenomen. Maandelijks zal er een overleg plaatsvinden met de projectgroep en zal de status en voortgang van de onderdelen worden doorgenomen en indien nodig worden bijgestuurd. 3.5 Mijlpalen en activiteiten 1. Projectaanloop - Opstellen projectplan (incl. planning, samenstellen projectgroep, communicatieplan) 2. Projectinitiatief - Opstellen functionele specificaties van de app - Selecteren externe ICT partij - Opstellen lijst potentiele samenwerkingspartijen (organisatoren manifestaties) - Opstellen publiciteitsplan - Opstellen format/opzet van informatie arrangement - Ontwikkelen en uitvoeren display - Opstellen evaluatieplan 3. Projectuitvoering - Ontwikkeling mobile app - Ontwikkelen thematische informatie arrangementen - Testen en acceptatie van app - Implementatie app - Uitvoeren publiciteitsplan - Inzetten informatie arrangementen - Presentatie en raadpleging van de app op locatie 4. Projectafronding - Evaluatie en onderhoud - Eindrapport 11

12 4 Communicatieplan Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Financiële rapportage MH MH MH Voortgangsrapportage MH MH MH Rapportage aan MT MH MH MH MH MH MH Projectoverleg PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG Tabel 5 - Communicatieplanning Naam MH PG Verantwoordelijkheden Martin Hol, projectleider Projectgroep Dienst/ persoon Communiceert Aan dienst/persoon Frequentie onderstaande MH Financiële rapportage Innovatie Impuls 1x per kwartaal MH Voortgangsrapportage Innovatie Impuls 1x per kwartaal MH Voortgangsrapportage MT 1x per 2 maanden PG Voortgangsoverleg - 1x per maand Tabel 6 Communicatiestructuur

13 5 Projectkosten Fase Taken Inzet in Dagtarief Totaal dagen Aanloop Projectleiding Initiatief Ontwikkeling app (incl Functioneel ontwerp, testen?) Ontwikkeling display Uitvoeren display Ontwikkelen publiciteitscampagne Projectleiding Uitvoering Samenstellen arrangementen Ontwikkeling mobiele app Projectleiding Uitvoering publiciteitsplan Afronding Projectleiding Totaal Eigen bijdrage bibliotheek Aanvraag Tabel 7 - Kosten 13

14 6 Projectplanning 6.1 Planning 1. Projectaanloop Opstellen projectplan dec-11 jan-12 feb-12 mrt-12 apr-12 mei-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec Projectinitiatief Opstellen functionele specificaties van de app Selecteren externe ICT partij Opstellen lijst potentiele samenwerkingspartijen (organisatoren manifestaties) Opstellen publiciteitsplan Opstellen format/opzet van informatie arrangement 3. Projectuitvoering Ontwikkeling mobile app Ontwikkelen thematische informatie arrangementen Testen en acceptatie van app Implementatie app Uitvoeren publiciteitsplan Inzetten informatie arrangementen Presentatie en raadpleging van de app op locatie 4. Projectafronding Evaluatie en onderhoud Eindrapport

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 2 Projectnummer : P22015783 Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V 2.0 Datum : Oktober 2009 COMMERCIEEL VERTROUWELIJK Blad : 2 / 30 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises

Eindrapportage Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises Voorbereiding huisartsenzorg Noord Nederland op rampen en crises Jolanda Corré 11-12-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Projectinformatie 3 2. Projectomschrijving 3 3. Projectdoelstelling 3 4. Projectactiviteiten

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Auteur Robert Gillesse Versie 0.3 Datum 27-02-2014 Inhoudsopgave Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelstelling project...

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers

Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers Projectplan Geschreven in opdracht van: Project: Projectmanager: Projectleider: Dhr Bart Mom Implementatie VMware ESX Dhr. Bart Mom Dhr. Ben Beitler Projectleden: Dhr. Ben Beitler Dhr. Patrick Meeuwsen

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Universiteitsbibliotheek Projectvoorstel Vervolgproject Status Versie 4.0 Eindversie Vervolg op EMP-project 2007-2008: Toetsing en evaluatie

Nadere informatie

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Het doel 3 2 Projectontwerp 3 A. Producten en resultaten 3 B. Besturing van het project 4 C. Het veranderingsproces 4 3 Projectinhoud

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen

SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen SLIM Prijzen Stadsregio Arnhem Nijmegen Plan van Aanpak ARS Traffic & Transport Technology BV Leidschendam, 26 november 2009 ARS T&TT Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur Datum: Handtekening: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Projectvoorstel. Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Dalfsen

Projectvoorstel. Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Dalfsen Projectvoorstel Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Dalfsen Versie: 2.1 Datum: 8 mei 2012 Inhoudsopgave Brondocumenten 3 Projectdefinitie 4 Hoofdlijnen Businesscase 7 Projectproductbeschrijving 9 Projectaanpak

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien DEFINITIEF Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien Eindrapport project 02027 versie 1.0 datum 25 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opdrachtformulering 3 1.3

Nadere informatie

PRODUCTEN EN RESULTATEN 10 Ambitieniveau 11 Uitwerking in producten 11 PLANNING 34

PRODUCTEN EN RESULTATEN 10 Ambitieniveau 11 Uitwerking in producten 11 PLANNING 34 PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 T/M 5 JULI 2015 INLEIDING 4 Acquisitie Grand Départ Tour de France Utrecht 5 Voorbereiding 5 Opdrachtformulering 7 PRODUCTEN EN RESULTATEN 10 Ambitieniveau 11 Uitwerking in

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

MGT-218. Eindrapportage Programma OCMNL

MGT-218. Eindrapportage Programma OCMNL MGT-218 Eindrapportage Programma OCMNL, Lelystad Datum: 14 mei 2013 Versie: 1.0 Status: Definitief Classificatie: Vertrouwelijk INHOUD Documentgegevens 3 1. Inleiding 4 1.1 Programma Operationeel Centrum

Nadere informatie