Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors"

Transcriptie

1 Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Karakteristieken van het project Evaluatie per werkpakket Werkpakket 1 Toelatingsassessment Werkpakket 2 - Schakelen Werkpakket 3 - Onderzoek, inventarisatie en disseminatie Financiële verantwoording Evaluatie en conclusies Is het doel van het project bereikt? Welke lessen zijn geleerd? Wat wordt er gedaan met de projectresultaten? Vindt er inbedding in de organisatie plaats? Suggesties voor werkzaamheden op korte termijn Bijlagen!" #$ %&&'()%(*),,, -.

3 1 Samenvatting (0 1 ( 2$3, 4 ( ) ( 2 3, 5 $ 4, ( , 7 1, 8( ( 9 1 :,! 6;< :, 1, $, :2,$, 3= 2,, 3 2>,-,73, 5 $!

4 , 0 1 2(,,,3? 9 $ ( < 4 ( 2 3 :, ; 2 3? "

5 2 Inleiding 0.(! %&&'!" $ A ((A 2 3 A! A 2 3, BB -, )C -2-3 %) )&%&&'!"-.2-.3? - %&&', 7 -.%&&', 0 %&&'-., 0 *(#!! "$!!! 1 : < 0.! D.,.) $,.%6.*% $>,.*) %)%&&'

6 3 Karakteristieken van het project ; -%) %' %&&' ; 0.(!" ;;!;;7. Doelstelling ( E5 (2(( 3 ( 1 ( : ) 5, %, * Projectperiode 1 )C - 0.( 1 - )&%&&' )&F Belangrijkste te behalen resultaten : ).)(- %.)( G(,H(I( *.)( J.)(.E $-E C.%("5 9 '.*(? ( K.*(7 2 3 L.*(< )&.*(0AME, ;?- ' #!!

7 , Participerende instellingen? 2 3 N$- <,? D69?!(; <O <?-6? " "7 ( "$< "0,???! "(D "$ < "$5 "D ".9. "! ;!0; ",<7 "< "$< "(7 "D " "0 ; " #!! (

8 4 Evaluatie per werkpakket :,!;? :,;,$ 4.1 Werkpakket 1 Toelatingsassessment.. 23 C**J&&P2.DC)LJC&P=7D)*LC&P Algemeen Realisatie van doelen <.(),, O QC) 3 : ) % 1 * J ; %3*3 $ J)%8 J)C ; : )3 ;, <, 23, )

9 J3,, 8 5.,,> ( 1 Resultaten en activiteiten -, $-E? J)%8J)C Deelwerkpakket 1.1. Cognitieve capaciteitentest (module 1) 7R:DN 20;3 ; :70" 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) :

10 ) 9 %? *! J - 0$ C 0$ S=S 07-( 2 3 $, 2T%C&&3 $ $,$7 $7-( 0 $ 7-(, 0 $,,$ 7-($ 9,$ *

11 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9! $5 9 < 5 $ $!" S=S 235 9,, (9, %&&K, Bijlagen : ))7) 7-( ))7).7-( 7-( 0; M( Deelwerkpakket 1.2. Domeingerichte assessments (module 2 tm 6) -R0;:DN 2372U3.,

12 7R:1$20;3 ; :" 20;3,!>!2 3,N 23 Opgeleverde resultaten ) 98 %! * - 0$ J 0$ S $ 23,? % 2 3, ( Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ;. ; $ < 5

13 >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- $ $ $!" S=S 9, 5 ) % %, ' % 5, 9 Bijlagen )%7%. )%7% )%7%!)( )%7%!%( )%7%!%( )%7%!)V 2$3 )%7%!%(2$3 )%7%!%(2$3 )%7%9) )%7%9% )%7%!" 7R:DN 20;3 ; :!72<!, 3,< 2"!,<6;,3,70 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) :

14 ) 9 %! * - 0$ J 0$ S V $ 2 3, $ $ BB,, 2$03,,? "

15 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!", Bijlagen )%7*. )%7* )%7* )%7* )%7* )%7* 2$3 )%7* 2$3 )%7* 2$3 )%7* #. $

16 $, 0; W.- 20;3 R!>2 %)= 3? $!"(?0?.!> $ % 7R:720;3 0<7 ) 0;R D Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! U * - 0$ U J U( 0$ S=S U U8 ; 5, U$ 9, $ '

17 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!",., 9 ; BB U ( U. 8 $ Bijlagen )%7C.U )%7C U )%7CU )%7CU2$3 )%7C<) U )%7C<% U )%7C<* U )%7C<J U )%7C<C U )%7C (

18 &!" % 7R:720;3 0<7 ) %&&'0;R D Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! U( * - 0$ U( J U( 0$ S Gerealiseerde planning $,, U U,, U 2,, 3!" Deelwerkpakket 1.3. Vakspecifieke assessments (module 7 tm 9) -R:?0720;3 )

19 0<7 ) %&&'0;O R R '( " )! 7R:?020;3 ; :7.2", 3? 020;3 Opgeleverde resultaten?- %) : 9 ") "% "* "J ) 9X %! ' * - ' J '.. S=S ( E ;(9 9, $, ( <,

20 0;(9 Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!", >!!,, $! Bijlagen )*7'. )*7' *

21 )*7'?> )*7'> )*7'> )*7'! )*7'< )*7'? )*7'! )*7'! )*7' *( " )# 7R:720;3 0<7 ) 0;R - Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! * - 0 $2 $03 J 0$ S=S ( E ;(9 9, $, ( <

22 Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-? N 9! 0 $5 9 < 5 $ $!" 2 %3 2 3 Bijlagen )*7K.7 )*7K 7 )*7K.7 )*7K.72$3

23 )*7K77 )*7K772$3 )*7K ( " ) 7R:1$20;3 ; : 2-," 7,31$" 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) : 9 ") "% "* "J ) 9X %! L * - L J L.. S ( E 8, Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-?

24 >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!" $ Bijlagen )*7L.- )*7L - )*7L - )*7L -2$3 )*7L - )*7L -2$3 )*7L9 - )*7L Deelwerkpakket 1.4. Deelwerkpakket 1.4. EVC-methodieken (module 10) 7R: 23 ; :>92".9.,3, 2"!,3 2$5 $-, 3 "

25 Opgeleverde resultaten?- %) : ). % ; * N$-( 8Y J $-( C $ S=S Y0:, 9 <, 1 $ - 2$-E, ( 3 23 $-(< <$-( <!N ; $- $ 2 3 $-( 253< < 5 <; $- (D? 23,

26 Gerealiseerde planning ; 9$-(?!! ;! $-( ; $-( 8 ; $-( $-( $-( ; S=S $-( ; : 5 R 20;3 Bijlagen )J7)&.$- )J7)&$-( < )J7)&$-( < )J7)& < )J7)&$-( ; )J7)& $-( '

27 4.2 Werkpakket 2 - Schakelen.. 23 $, Algemeen Realisatie van doelen <.%.% 2-J* )C3! %,, (,,, 5, (,( 7 Z ( (2-J*3! -2. &.!,, 1,23,,?,,9, 8( 2, 3$ 9(Z ,! -2.!..!!!,, Z 8 (,?,?-, E <.% -,*: (

28 (C35 (,(, 9.%.% Realisatie van de projectprocessen!.% R R *) *% 2.% 3O,,)&, (%&&',9 (,, ( ;.),, 1 7 5! )%A A.)6.%2A A (,883A A,[,, 9(, (2!!3 (,,.%.), ;!!,,, ( 2.*%3 Resultaten en activiteiten 0 : 3, (( 3,,, 8 (V 3 1,, 3, E,<( 2 3 )

29 3 (: : 2<3,( 2 W.3, 2-3, :81:(,, : ; : 23,,. E, ( 89( (( 9,, (, (,,(,, :!(!, 23,23,, 5, 2.*%3!8 :.%)$: : 8 ; : 1!"(?, *)%&&K?.%*; : ;2J3 :9,Z,(5,Z(5, 5,,,9: 2 9,,3 [,? [,

30 2.)3.%*?.% ( ;.% Deelwerkpakket 2.1 Engelse taalvaardigheden in domeinen Economie, Geesteswetenschappen en Techniek -R Opgeleverde resultaten?- %) : ") "% "* "J )!",, % < *.23 J < 2 -$"3 C " < '. K?7 L < )& <9 )) )%. Y )*. )J $ )C D \YY *

31 ") "% "* "J )' - \YY )K )L $ Y: $ YY\: 8 2 3, 1 2 3, 2 3 Gerealiseerde planning.%):$ < $ 3.. ; 2!",,3 ")L()(&' (E L()(&' %K(%(&' < L()(&' %K(%(&' < L()(&' %K(%(&' ; 7C(*(&' 4. 7)L(*(&' 2 3 <?-(2<,,, E3 7)L(*(&' 7)L(*(&' %'(*(&' 7)L(*(&' 7 7)L(*(&' 7< 7)L(*(&' <9 7)L(*(&' 7*&(J(&'. *&(C(&' *)(C(&' ; *)(C(&' *)(C(&' 5. 7*(L(%&&' )())(&'

32 .%):$ < $ 7*(L(%&&' &'3 C()%(&' 2 3 $ %()&(&' C()%(&' $. ")*())(&' C()%(&' - 0 2)J()%( &'3 "%())(&' "*&())(&'. 7*()%(&' C()%(&' 2)J()%( &'3. C()%(&' C()%(&' Evaluatie 2)J()%( &'3 BB$(D,$ ( ( E <,??,,,2 3, D<52D<, 3?D< E 23 $ E 2 (3 Z,, D<

33 %&&',,, : $(D <?0?( 2 39 D <59!" <, <5 231 <?- $ < 2 37 < ( (?? ( ((?-5 2 %&&K 3 E $ :, - :D 2 3, -$"( 23<,,, $ :, 05 ; $2 7),%*,,3 [ 5?

34 2 5, 3 :?0?E0.( W. W.( -$",, (2 3$. :,, 0 1 ) : $ 5, < E D<0 E Conclusie en aanbevelingen,, ] E( 2 3?0?( 2 D3 2 W.3$ 9?-, 2 3 < [ E 0.( E2, ( W.3, D<5?-, ;!?0?( Bijlagen %). %). (W. "

35 %). %).! %). %). %).W. %). %).D %). %).$ %).D<5 %)$ W. %)$ D %)$ Deelwerkpakket 2.2 Onderzoeksvaardigheden in -domein -R< D>B$ Opgeleverde resultaten?- %) : ) : 8(,,? : ;? ( : ; :88 8 % <, ( <,, 23 ( < ( < 2( 3 ; ; ;

36 ( <,, 2(3 %C * * - ( ( ( 8 ( (%C%&&' J < ( <,, 2(3 ( < A E ( <,, 2(3 %C ( <,, C $ ( <,, 2(3 ( <,, ( <,, 2(3 %C ; ; ) ; ; * ' ; ' <% <* '

37 @ < (.( ( ; ( <E -7< (. <C <J <K - 9, ( ; $ 5( ( ; 8 < ( -< 2AE3 [, - A7 <E 2J3 O<- (

38 N 0, <,-,7 <[ - Gerealiseerde planning ); %? *N J? '.) K L.% ( &' ( &' ( &' ( &' ( &' ( &' >( &' ( &' ( &' ( &' ( &' )&9 )) $, : ( ) 7 % ; %* 9 % 5 < "0 ; 7 < 8!!! < )

39 ( ( (?,0.(,( ( ( ( [ %&&K! %%, ^ ^^< 0;2.)3 U 0.%%9, 2 3 D Bijlagen dwp2.2 <):D ( %C <%:" ( %C%&&' <*: ( %C%&&' <J:0E-7< <C:. <': <K: Deelwerkpakket 2.3 Onderzoeksvaardigheden in -domein -R ; Opgeleverde resultaten?- %) : ) ; 8?.:?02<, 3 ; < :

40 % ;- : : (<$. (!!:!! ( (2 )% 0;83 * ; : ; * ):<$2, <3 %:?1!2, <3 *:7!2, <3 J?: : O O 0 0 C $ 8$ : ; *): ($ ( (; $ (! (, <, $ 253, BB 78, 2 3, "*

41 (9 0, )%3 0;8 0 < Gerealiseerde planning ;C ;?? D. 0? $ 0.8! \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ;, "

42 1 Bijlagen : %*.! %*.! %*.- %* Deelwerkpakket 2.4 Informatievaardigheden -R<<>B$ Opgeleverde resultaten?- %) : ) : ( 98(, -D_? %_ ( (J8%'8%&&' ^ ((C8)J8%&&' ^ (J8%'8%&&' <( - &*(J8C8%&&' %?-7><( %8)%8%&&' ^$ ^(J8C8%&&' ^ ^(J8C8%&&' ^<-9^( J8C8%&&' )(!" )<(!" "

43 .? -V :88 88 ^<-9^( J8C8%&&' (( ( > % <, - < B( 2 )3, %&&'2? (3 * < <,, 2 %3,( %&&'2? (3 J $ O :? %(!" :. *(!" JV? * $ =: 9, - C < CVO,, "

44 ( 5, ;?-(, Gerealiseerde planning Realisatie Fase JAN FEB MR T APR MEI JUN JUL AU G SEP OKT NO V DEC Definitiestudie Opstellen van een projectplan Inrichting project Kick off Inventariseren competenties en modules Ontwerp Analyse van de competenties, ontwikkelen criteria Ontwikkelen assessment Definiëren schakeltrajecten Realisatie Pilot 1 Aanpassingen Pilot 2 Evaluatie Evalueren pilots Bijstellen aanpak Eindrapportage naar NAP Surf, ""

45 Evaluatie en conclusie 5 ( $ (, ( < 23 $,?: werkpakket 2.4 Informatievaardigheden WO Master Schakelprogramma met vakken Remediërend Traject Module A Assessment Informatievaardigheden Deficienties Beschikbare ICT Modules Module Z HBO 3 HBO 4 Bijlagen %J.$ 9 %J. <-9 %J. %J %J. %J.)? %J.% "

46 4.3 Werkpakket 3 - Onderzoek, inventarisatie en disseminatie.. 23 $>, )'&& )&L%LCP2.DLL%LCP=7D)&&&&P Deelwerkpakket 3.1 Inventarisatie bestaande instrumenten en evaluatief onderzoek -R$> Opgeleverde resultaten?- %) : ") "% "* ) - E %? 8,<U ( * ; ( J C )%, 2*3 2*3 7 JC [ < J 9, 23, Gerealiseerde planning 22' ):W \ \ "'

47 22' E %:? *:; *: *:9 J:; C: C:9 ( \ \ \ \ \ \ 3 \ \ \ 3 \ \ \ \ \ 3 3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 34. 5! 0 %&&K, 9 %&&K0 Bijlagen *). *)$ :; *) Deelwerkpakket 3.2 Brede disseminatie van activiteiten -R$ Realisatie van de doelen (*% -,C*: (L3 5 "(

48 ()&3AMA ;?- *% (*%, Resultaten en activiteiten 0, ) ;,2 ` ( [, 3 %.!;%&&'; )* %&&' :A! : A 1A( A ; ; %&&K * $ $(-%&&K,N J $,, 89 2(1 3 C AA: :(, R,R E,,(, )J)' %&&' 5 < %) E 7?-, ; E, ;,D (,!?(, ")

49 ! 2,3 ' 8 D (2,, 7,!5,30 2%&&'3 (2%&&'3 D [ ;"9 2 3 $ (,: :. 5 - ( ;( (,Z 5E C,, (,? A A( AA( ( 283.: $( $ E8, 1 $, ;( E 5 (2 (3 "

50 E 2 %)3? 23 M 23 AMA ;?- 2 3, ( ( 1, Bijlage *% *

51 5 Financiële verantwoording 1 )C Kostenoverzicht project Succesvolle doorstroom HBO-WO tot Begroting Subsidie (%) Subsidie Gerealiseerde projectkosten Restant begroting Voorgaande In rapportage tm rapportage (A) periodes periode periode (B) (A)-(B) Materiele kosten wp1 Assessment 1.1. Cognitieve capaciteitstest % Domeinspecifieke assessments % Vakspecifieke assessments % EVC model % wp2 Schakelen 2.1 Engelse taalvaardigheden % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Informatievaardigheden % wp3 Onderzoek 3.1 Inventarisatie en onderzoek % Brede disseminatie % Projectmanagement penvoerder projectmanagement % financiele administratie 0 75% Totaal materiele kosten Personele kosten wp1 Assessment 1.1. Cognitieve capaciteitstest % Domeinspecifieke assessments % Vakspecifieke assessments % EVC model % projectmanagement % werkgroep samenstelling % wp2 Schakelen 2.1 Engelse taalvaardigheden % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Informatievaardigheden % wp3 Onderzoek 3.1 Inventarisatie en onderzoek % Brede disseminatie % Projectmanagement penvoerder projectmanagement % financiele administratie % Totaal personele kosten Overige kosten Accountant % Onvoorzien Totaal overige kosten Totaal projectkosten Subsidieoverzicht project Succesvolle doorstroom HBO-WO Toegekende subsidie Reeds opgevraagde subsidie Opgevraagde subsidie rapp.periode - materiele kosten personele kosten overige kosten Totaal opgevraagde subsidie Totaal opgevraagde subsidie tm rapp.per Resterende subsidie < : $,? 1 %&

52 )&a!" ),'Ca P%&%))K,S : < 0.*&&%&J Analyse P)%C'LKC,S 2 )K&''3,PC)%L'1,P%****,S PK'*KC',S 2 )J'*)3,P%LLJC1P)CK)',S K&a23'&a2^3? : Volledige projectperiode tot realisatie v begroting Werkpakket Totaal PL ( ) Subsidie ( ) Uren Begrote uren Begrote euro's uur euro WO11 - Cognitieve capaciteitentest , , ,00 140% 98% WO12 - Domeingerichte assessments , , ,00 69% 47% WO13 - Vakspecifieke assessments , , ,00 68% 52% WO14 - ECV doorstroomportfolio , , ,00 49% 36% WO1K - Klankbordgroep WP , , ,00 114% 97% WO1P - Projectleiding WP , , ,00 102% 87% WO21 - Taalvaardigheid , , ,00 87% 86% WO22 - Onderzoek beta , , ,00 111% 97% WO23 - Onderzoek gamma , , ,00 36% 38% WO24 - Informatie , , ,00 58% 53% WO31 - Onderzoek , , ,00 106% 96% WO32 - Disseminatie , , ,00 114% 123% WOFA - Financiele Administratie 9.329, , ,00 116% 104% WOPM - Algemene projectleiding , , ,00 120% 110% Totaal , , ,00 80% 69% : Volledige projectperiode tot realisatie v begroting Instelling Totaal PL ( ) Subsidie ( ) Uren Begrote uren Begrote euro's uur euro Hanze , , ,24 92% 72% HHS , , ,86 27% 21% HVA 7.950, , ,50 26% 26% RUG , , ,14 90% 87% TUD , , ,36 71% 77% UVA , , ,50 48% 38% UVT , , ,40 71% 71% VU , , ,50 91% 70% Windesheim , , ,50 56% 36% Totaal , , ,00 80% 69% %&

53 $ : ) $ 1 -, < < )&a PL&&&&,S 7 -., 23 )%2 U,$3%*2 3,J($, 98, (? 92N:W<! 3 9 <0;1<0< 9 R (( O 23

54 6 Evaluatie en conclusies ; 6.1 Is het doel van het project bereikt? ) O QJ), $, ( (.%,A A, 2 %',J,$, %(!3 (R 1?.* 7,6 $ ;< $-(, 6.2 Welke lessen zijn geleerd? Masterassessments versus premasterassessments? )5,, $ "

55 (( 23? 8 E $-!3, (, ;, Assessments die diagnostisch én selecterend ingezet kunnen worden <8, 1, (, $ 1? 2, 43,, Modulaire opbouw assessments? 2,, 3 $

56 7, 7, Blended learning AA 5 AA A<A 5AA 8( <?- 1 < < ( (? Self assessment ; = Analyses 9 ( 9 (1( E 9 =$,( Pilots; beproeven in reële onderwijssituaties 1 A A O $ AA:,,?-(, Registratie (, 23 '

57 ( :2 3,,,, Korte looptijd ^ 2)()%(%&&' ;6?-( 32 3$ R : Wat wordt er gedaan met de projectresultaten?? 23, : $,, ( Vindt er inbedding in de organisatie plaats? Docenten?,Z8 Z ( (2 3 $ ( ( E (

58 Studieadviseurs ,,Z, 23^ Indaling minoren $ 88 (,2 3$ U( ( (( 1 AAE? 28 3 ( $-! Toelatingsprocedure 5 ;( 0 8 ((, $ 2$ Suggesties voor werkzaamheden op korte termijn $ 0 0,23 $; $ $ ; be, 8, be < 2 31 $ 2 3,1 ( )

59 5,, 23? 9 0;9

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer

Curriculum Vitae Marcel Smilde Consultant \ Projectmanager \ Docent \ Trainer Personalia Naam : Marcel Smilde Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Geboortedatum : 16-06-1975 Opleidingen : HBO-Overheidsmanagement (NHL), Basistraject Informatica (Bull, Amsterdam) Werkervaring

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

Glocal Prosperity Community

Glocal Prosperity Community Glocal Prosperity Community Jaaroverzicht 2014 en Jaarstukken 2015 Een winnaar is een dromer die niet opgeeft Voorwoord De eerste stappen zijn gezet. De transformatie is bijna rond. Wat brengt dit nieuwe

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement . Student : X Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement Docent: XX Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Eindrapportage Vak voor Vak

Eindrapportage Vak voor Vak Eindrapportage Vak voor Vak een Learning Analytics dashboard Penvoerende instelling: LIACS, Universiteit Leiden Partner instellingen: ICLON, CWTS (Universiteit Leiden) Datum: 5-10-2012 Auteur: Dr. Arno

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Verduurzamen dor je samen

Verduurzamen dor je samen Verduurzamen doe je samen Eindrapportage Projectnummer: 0388-03-02-01-010 Correspondentienummer 4800002223 Projectsoort: ontwikkelingsproject Februari 2005 Industriële Kring Heerlen Noord Heerlen Pagina

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PRIMA! <1+80/-=(102(%!"#!$&'()%

Voortgangsrapportage PRIMA! <1+80/-=(102(%!#!$&'()% CATCHPlus verslag 1 ste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage PRIMA!!!"#$%&'())*+!"#!$%&'()%*%!+,-.,(+()%"//0))%#+%!('-(12'%$01.-230%&'()%!"#$%&'(,**%"+ &456557% % -)..#"')/%.%"0#1%+ 82,(21.%9%8('.%:5;:%

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3

1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3 Jaarplan 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3 2. Materiële normering.. 4 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 3. Procesnormering...

Nadere informatie

Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ

Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens, algemeen directeur - 20 04 2010 2 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens 20 04 2010 Inhoud

Nadere informatie

Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verslag

Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verslag Verslag Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2013 Cursus- en vergadercentrum Domstad Het onderhavige document is opgesteld naar aanleiding van de werkconferentie flexibel hoger

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Werk maken van Talent

Werk maken van Talent Werk maken van Talent BOARDPROGRAMMA HUMAN CAPITAL 2014 2020 Plan van aanpak 1 Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink Annelies Spork Viktor Bos November 2014 Lid Amsterdam Economic Board, portefeuille

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010 Let op: deze handout bevat een deel van de informatie over de opleiding en het onderwijsprogramma dat terug te vinden is in de digitale opleidingsgids

Nadere informatie