Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors"

Transcriptie

1 Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Karakteristieken van het project Evaluatie per werkpakket Werkpakket 1 Toelatingsassessment Werkpakket 2 - Schakelen Werkpakket 3 - Onderzoek, inventarisatie en disseminatie Financiële verantwoording Evaluatie en conclusies Is het doel van het project bereikt? Welke lessen zijn geleerd? Wat wordt er gedaan met de projectresultaten? Vindt er inbedding in de organisatie plaats? Suggesties voor werkzaamheden op korte termijn Bijlagen!" #$ %&&'()%(*),,, -.

3 1 Samenvatting (0 1 ( 2$3, 4 ( ) ( 2 3, 5 $ 4, ( , 7 1, 8( ( 9 1 :,! 6;< :, 1, $, :2,$, 3= 2,, 3 2>,-,73, 5 $!

4 , 0 1 2(,,,3? 9 $ ( < 4 ( 2 3 :, ; 2 3? "

5 2 Inleiding 0.(! %&&'!" $ A ((A 2 3 A! A 2 3, BB -, )C -2-3 %) )&%&&'!"-.2-.3? - %&&', 7 -.%&&', 0 %&&'-., 0 *(#!! "$!!! 1 : < 0.! D.,.) $,.%6.*% $>,.*) %)%&&'

6 3 Karakteristieken van het project ; -%) %' %&&' ; 0.(!" ;;!;;7. Doelstelling ( E5 (2(( 3 ( 1 ( : ) 5, %, * Projectperiode 1 )C - 0.( 1 - )&%&&' )&F Belangrijkste te behalen resultaten : ).)(- %.)( G(,H(I( *.)( J.)(.E $-E C.%("5 9 '.*(? ( K.*(7 2 3 L.*(< )&.*(0AME, ;?- ' #!!

7 , Participerende instellingen? 2 3 N$- <,? D69?!(; <O <?-6? " "7 ( "$< "0,???! "(D "$ < "$5 "D ".9. "! ;!0; ",<7 "< "$< "(7 "D " "0 ; " #!! (

8 4 Evaluatie per werkpakket :,!;? :,;,$ 4.1 Werkpakket 1 Toelatingsassessment.. 23 C**J&&P2.DC)LJC&P=7D)*LC&P Algemeen Realisatie van doelen <.(),, O QC) 3 : ) % 1 * J ; %3*3 $ J)%8 J)C ; : )3 ;, <, 23, )

9 J3,, 8 5.,,> ( 1 Resultaten en activiteiten -, $-E? J)%8J)C Deelwerkpakket 1.1. Cognitieve capaciteitentest (module 1) 7R:DN 20;3 ; :70" 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) :

10 ) 9 %? *! J - 0$ C 0$ S=S 07-( 2 3 $, 2T%C&&3 $ $,$7 $7-( 0 $ 7-(, 0 $,,$ 7-($ 9,$ *

11 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9! $5 9 < 5 $ $!" S=S 235 9,, (9, %&&K, Bijlagen : ))7) 7-( ))7).7-( 7-( 0; M( Deelwerkpakket 1.2. Domeingerichte assessments (module 2 tm 6) -R0;:DN 2372U3.,

12 7R:1$20;3 ; :" 20;3,!>!2 3,N 23 Opgeleverde resultaten ) 98 %! * - 0$ J 0$ S $ 23,? % 2 3, ( Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ;. ; $ < 5

13 >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- $ $ $!" S=S 9, 5 ) % %, ' % 5, 9 Bijlagen )%7%. )%7% )%7%!)( )%7%!%( )%7%!%( )%7%!)V 2$3 )%7%!%(2$3 )%7%!%(2$3 )%7%9) )%7%9% )%7%!" 7R:DN 20;3 ; :!72<!, 3,< 2"!,<6;,3,70 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) :

14 ) 9 %! * - 0$ J 0$ S V $ 2 3, $ $ BB,, 2$03,,? "

15 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!", Bijlagen )%7*. )%7* )%7* )%7* )%7* )%7* 2$3 )%7* 2$3 )%7* 2$3 )%7* #. $

16 $, 0; W.- 20;3 R!>2 %)= 3? $!"(?0?.!> $ % 7R:720;3 0<7 ) 0;R D Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! U * - 0$ U J U( 0$ S=S U U8 ; 5, U$ 9, $ '

17 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!",., 9 ; BB U ( U. 8 $ Bijlagen )%7C.U )%7C U )%7CU )%7CU2$3 )%7C<) U )%7C<% U )%7C<* U )%7C<J U )%7C<C U )%7C (

18 &!" % 7R:720;3 0<7 ) %&&'0;R D Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! U( * - 0$ U( J U( 0$ S Gerealiseerde planning $,, U U,, U 2,, 3!" Deelwerkpakket 1.3. Vakspecifieke assessments (module 7 tm 9) -R:?0720;3 )

19 0<7 ) %&&'0;O R R '( " )! 7R:?020;3 ; :7.2", 3? 020;3 Opgeleverde resultaten?- %) : 9 ") "% "* "J ) 9X %! ' * - ' J '.. S=S ( E ;(9 9, $, ( <,

20 0;(9 Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!", >!!,, $! Bijlagen )*7'. )*7' *

21 )*7'?> )*7'> )*7'> )*7'! )*7'< )*7'? )*7'! )*7'! )*7' *( " )# 7R:720;3 0<7 ) 0;R - Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! * - 0 $2 $03 J 0$ S=S ( E ;(9 9, $, ( <

22 Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-? N 9! 0 $5 9 < 5 $ $!" 2 %3 2 3 Bijlagen )*7K.7 )*7K 7 )*7K.7 )*7K.72$3

23 )*7K77 )*7K772$3 )*7K ( " ) 7R:1$20;3 ; : 2-," 7,31$" 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) : 9 ") "% "* "J ) 9X %! L * - L J L.. S ( E 8, Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-?

24 >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!" $ Bijlagen )*7L.- )*7L - )*7L - )*7L -2$3 )*7L - )*7L -2$3 )*7L9 - )*7L Deelwerkpakket 1.4. Deelwerkpakket 1.4. EVC-methodieken (module 10) 7R: 23 ; :>92".9.,3, 2"!,3 2$5 $-, 3 "

25 Opgeleverde resultaten?- %) : ). % ; * N$-( 8Y J $-( C $ S=S Y0:, 9 <, 1 $ - 2$-E, ( 3 23 $-(< <$-( <!N ; $- $ 2 3 $-( 253< < 5 <; $- (D? 23,

26 Gerealiseerde planning ; 9$-(?!! ;! $-( ; $-( 8 ; $-( $-( $-( ; S=S $-( ; : 5 R 20;3 Bijlagen )J7)&.$- )J7)&$-( < )J7)&$-( < )J7)& < )J7)&$-( ; )J7)& $-( '

27 4.2 Werkpakket 2 - Schakelen.. 23 $, Algemeen Realisatie van doelen <.%.% 2-J* )C3! %,, (,,, 5, (,( 7 Z ( (2-J*3! -2. &.!,, 1,23,,?,,9, 8( 2, 3$ 9(Z ,! -2.!..!!!,, Z 8 (,?,?-, E <.% -,*: (

28 (C35 (,(, 9.%.% Realisatie van de projectprocessen!.% R R *) *% 2.% 3O,,)&, (%&&',9 (,, ( ;.),, 1 7 5! )%A A.)6.%2A A (,883A A,[,, 9(, (2!!3 (,,.%.), ;!!,,, ( 2.*%3 Resultaten en activiteiten 0 : 3, (( 3,,, 8 (V 3 1,, 3, E,<( 2 3 )

29 3 (: : 2<3,( 2 W.3, 2-3, :81:(,, : ; : 23,,. E, ( 89( (( 9,, (, (,,(,, :!(!, 23,23,, 5, 2.*%3!8 :.%)$: : 8 ; : 1!"(?, *)%&&K?.%*; : ;2J3 :9,Z,(5,Z(5, 5,,,9: 2 9,,3 [,? [,

30 2.)3.%*?.% ( ;.% Deelwerkpakket 2.1 Engelse taalvaardigheden in domeinen Economie, Geesteswetenschappen en Techniek -R Opgeleverde resultaten?- %) : ") "% "* "J )!",, % < *.23 J < 2 -$"3 C " < '. K?7 L < )& <9 )) )%. Y )*. )J $ )C D \YY *

31 ") "% "* "J )' - \YY )K )L $ Y: $ YY\: 8 2 3, 1 2 3, 2 3 Gerealiseerde planning.%):$ < $ 3.. ; 2!",,3 ")L()(&' (E L()(&' %K(%(&' < L()(&' %K(%(&' < L()(&' %K(%(&' ; 7C(*(&' 4. 7)L(*(&' 2 3 <?-(2<,,, E3 7)L(*(&' 7)L(*(&' %'(*(&' 7)L(*(&' 7 7)L(*(&' 7< 7)L(*(&' <9 7)L(*(&' 7*&(J(&'. *&(C(&' *)(C(&' ; *)(C(&' *)(C(&' 5. 7*(L(%&&' )())(&'

32 .%):$ < $ 7*(L(%&&' &'3 C()%(&' 2 3 $ %()&(&' C()%(&' $. ")*())(&' C()%(&' - 0 2)J()%( &'3 "%())(&' "*&())(&'. 7*()%(&' C()%(&' 2)J()%( &'3. C()%(&' C()%(&' Evaluatie 2)J()%( &'3 BB$(D,$ ( ( E <,??,,,2 3, D<52D<, 3?D< E 23 $ E 2 (3 Z,, D<

33 %&&',,, : $(D <?0?( 2 39 D <59!" <, <5 231 <?- $ < 2 37 < ( (?? ( ((?-5 2 %&&K 3 E $ :, - :D 2 3, -$"( 23<,,, $ :, 05 ; $2 7),%*,,3 [ 5?

34 2 5, 3 :?0?E0.( W. W.( -$",, (2 3$. :,, 0 1 ) : $ 5, < E D<0 E Conclusie en aanbevelingen,, ] E( 2 3?0?( 2 D3 2 W.3$ 9?-, 2 3 < [ E 0.( E2, ( W.3, D<5?-, ;!?0?( Bijlagen %). %). (W. "

35 %). %).! %). %). %).W. %). %).D %). %).$ %).D<5 %)$ W. %)$ D %)$ Deelwerkpakket 2.2 Onderzoeksvaardigheden in -domein -R< D>B$ Opgeleverde resultaten?- %) : ) : 8(,,? : ;? ( : ; :88 8 % <, ( <,, 23 ( < ( < 2( 3 ; ; ;

36 ( <,, 2(3 %C * * - ( ( ( 8 ( (%C%&&' J < ( <,, 2(3 ( < A E ( <,, 2(3 %C ( <,, C $ ( <,, 2(3 ( <,, ( <,, 2(3 %C ; ; ) ; ; * ' ; ' <% <* '

37 @ < (.( ( ; ( <E -7< (. <C <J <K - 9, ( ; $ 5( ( ; 8 < ( -< 2AE3 [, - A7 <E 2J3 O<- (

38 N 0, <,-,7 <[ - Gerealiseerde planning ); %? *N J? '.) K L.% ( &' ( &' ( &' ( &' ( &' ( &' >( &' ( &' ( &' ( &' ( &' )&9 )) $, : ( ) 7 % ; %* 9 % 5 < "0 ; 7 < 8!!! < )

39 ( ( (?,0.(,( ( ( ( [ %&&K! %%, ^ ^^< 0;2.)3 U 0.%%9, 2 3 D Bijlagen dwp2.2 <):D ( %C <%:" ( %C%&&' <*: ( %C%&&' <J:0E-7< <C:. <': <K: Deelwerkpakket 2.3 Onderzoeksvaardigheden in -domein -R ; Opgeleverde resultaten?- %) : ) ; 8?.:?02<, 3 ; < :

40 % ;- : : (<$. (!!:!! ( (2 )% 0;83 * ; : ; * ):<$2, <3 %:?1!2, <3 *:7!2, <3 J?: : O O 0 0 C $ 8$ : ; *): ($ ( (; $ (! (, <, $ 253, BB 78, 2 3, "*

41 (9 0, )%3 0;8 0 < Gerealiseerde planning ;C ;?? D. 0? $ 0.8! \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ;, "

42 1 Bijlagen : %*.! %*.! %*.- %* Deelwerkpakket 2.4 Informatievaardigheden -R<<>B$ Opgeleverde resultaten?- %) : ) : ( 98(, -D_? %_ ( (J8%'8%&&' ^ ((C8)J8%&&' ^ (J8%'8%&&' <( - &*(J8C8%&&' %?-7><( %8)%8%&&' ^$ ^(J8C8%&&' ^ ^(J8C8%&&' ^<-9^( J8C8%&&' )(!" )<(!" "

43 .? -V :88 88 ^<-9^( J8C8%&&' (( ( > % <, - < B( 2 )3, %&&'2? (3 * < <,, 2 %3,( %&&'2? (3 J $ O :? %(!" :. *(!" JV? * $ =: 9, - C < CVO,, "

44 ( 5, ;?-(, Gerealiseerde planning Realisatie Fase JAN FEB MR T APR MEI JUN JUL AU G SEP OKT NO V DEC Definitiestudie Opstellen van een projectplan Inrichting project Kick off Inventariseren competenties en modules Ontwerp Analyse van de competenties, ontwikkelen criteria Ontwikkelen assessment Definiëren schakeltrajecten Realisatie Pilot 1 Aanpassingen Pilot 2 Evaluatie Evalueren pilots Bijstellen aanpak Eindrapportage naar NAP Surf, ""

45 Evaluatie en conclusie 5 ( $ (, ( < 23 $,?: werkpakket 2.4 Informatievaardigheden WO Master Schakelprogramma met vakken Remediërend Traject Module A Assessment Informatievaardigheden Deficienties Beschikbare ICT Modules Module Z HBO 3 HBO 4 Bijlagen %J.$ 9 %J. <-9 %J. %J %J. %J.)? %J.% "

46 4.3 Werkpakket 3 - Onderzoek, inventarisatie en disseminatie.. 23 $>, )'&& )&L%LCP2.DLL%LCP=7D)&&&&P Deelwerkpakket 3.1 Inventarisatie bestaande instrumenten en evaluatief onderzoek -R$> Opgeleverde resultaten?- %) : ") "% "* ) - E %? 8,<U ( * ; ( J C )%, 2*3 2*3 7 JC [ < J 9, 23, Gerealiseerde planning 22' ):W \ \ "'

47 22' E %:? *:; *: *:9 J:; C: C:9 ( \ \ \ \ \ \ 3 \ \ \ 3 \ \ \ \ \ 3 3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 34. 5! 0 %&&K, 9 %&&K0 Bijlagen *). *)$ :; *) Deelwerkpakket 3.2 Brede disseminatie van activiteiten -R$ Realisatie van de doelen (*% -,C*: (L3 5 "(

48 ()&3AMA ;?- *% (*%, Resultaten en activiteiten 0, ) ;,2 ` ( [, 3 %.!;%&&'; )* %&&' :A! : A 1A( A ; ; %&&K * $ $(-%&&K,N J $,, 89 2(1 3 C AA: :(, R,R E,,(, )J)' %&&' 5 < %) E 7?-, ; E, ;,D (,!?(, ")

49 ! 2,3 ' 8 D (2,, 7,!5,30 2%&&'3 (2%&&'3 D [ ;"9 2 3 $ (,: :. 5 - ( ;( (,Z 5E C,, (,? A A( AA( ( 283.: $( $ E8, 1 $, ;( E 5 (2 (3 "

50 E 2 %)3? 23 M 23 AMA ;?- 2 3, ( ( 1, Bijlage *% *

51 5 Financiële verantwoording 1 )C Kostenoverzicht project Succesvolle doorstroom HBO-WO tot Begroting Subsidie (%) Subsidie Gerealiseerde projectkosten Restant begroting Voorgaande In rapportage tm rapportage (A) periodes periode periode (B) (A)-(B) Materiele kosten wp1 Assessment 1.1. Cognitieve capaciteitstest % Domeinspecifieke assessments % Vakspecifieke assessments % EVC model % wp2 Schakelen 2.1 Engelse taalvaardigheden % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Informatievaardigheden % wp3 Onderzoek 3.1 Inventarisatie en onderzoek % Brede disseminatie % Projectmanagement penvoerder projectmanagement % financiele administratie 0 75% Totaal materiele kosten Personele kosten wp1 Assessment 1.1. Cognitieve capaciteitstest % Domeinspecifieke assessments % Vakspecifieke assessments % EVC model % projectmanagement % werkgroep samenstelling % wp2 Schakelen 2.1 Engelse taalvaardigheden % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Informatievaardigheden % wp3 Onderzoek 3.1 Inventarisatie en onderzoek % Brede disseminatie % Projectmanagement penvoerder projectmanagement % financiele administratie % Totaal personele kosten Overige kosten Accountant % Onvoorzien Totaal overige kosten Totaal projectkosten Subsidieoverzicht project Succesvolle doorstroom HBO-WO Toegekende subsidie Reeds opgevraagde subsidie Opgevraagde subsidie rapp.periode - materiele kosten personele kosten overige kosten Totaal opgevraagde subsidie Totaal opgevraagde subsidie tm rapp.per Resterende subsidie < : $,? 1 %&

52 )&a!" ),'Ca P%&%))K,S : < 0.*&&%&J Analyse P)%C'LKC,S 2 )K&''3,PC)%L'1,P%****,S PK'*KC',S 2 )J'*)3,P%LLJC1P)CK)',S K&a23'&a2^3? : Volledige projectperiode tot realisatie v begroting Werkpakket Totaal PL ( ) Subsidie ( ) Uren Begrote uren Begrote euro's uur euro WO11 - Cognitieve capaciteitentest , , ,00 140% 98% WO12 - Domeingerichte assessments , , ,00 69% 47% WO13 - Vakspecifieke assessments , , ,00 68% 52% WO14 - ECV doorstroomportfolio , , ,00 49% 36% WO1K - Klankbordgroep WP , , ,00 114% 97% WO1P - Projectleiding WP , , ,00 102% 87% WO21 - Taalvaardigheid , , ,00 87% 86% WO22 - Onderzoek beta , , ,00 111% 97% WO23 - Onderzoek gamma , , ,00 36% 38% WO24 - Informatie , , ,00 58% 53% WO31 - Onderzoek , , ,00 106% 96% WO32 - Disseminatie , , ,00 114% 123% WOFA - Financiele Administratie 9.329, , ,00 116% 104% WOPM - Algemene projectleiding , , ,00 120% 110% Totaal , , ,00 80% 69% : Volledige projectperiode tot realisatie v begroting Instelling Totaal PL ( ) Subsidie ( ) Uren Begrote uren Begrote euro's uur euro Hanze , , ,24 92% 72% HHS , , ,86 27% 21% HVA 7.950, , ,50 26% 26% RUG , , ,14 90% 87% TUD , , ,36 71% 77% UVA , , ,50 48% 38% UVT , , ,40 71% 71% VU , , ,50 91% 70% Windesheim , , ,50 56% 36% Totaal , , ,00 80% 69% %&

53 $ : ) $ 1 -, < < )&a PL&&&&,S 7 -., 23 )%2 U,$3%*2 3,J($, 98, (? 92N:W<! 3 9 <0;1<0< 9 R (( O 23

54 6 Evaluatie en conclusies ; 6.1 Is het doel van het project bereikt? ) O QJ), $, ( (.%,A A, 2 %',J,$, %(!3 (R 1?.* 7,6 $ ;< $-(, 6.2 Welke lessen zijn geleerd? Masterassessments versus premasterassessments? )5,, $ "

55 (( 23? 8 E $-!3, (, ;, Assessments die diagnostisch én selecterend ingezet kunnen worden <8, 1, (, $ 1? 2, 43,, Modulaire opbouw assessments? 2,, 3 $

56 7, 7, Blended learning AA 5 AA A<A 5AA 8( <?- 1 < < ( (? Self assessment ; = Analyses 9 ( 9 (1( E 9 =$,( Pilots; beproeven in reële onderwijssituaties 1 A A O $ AA:,,?-(, Registratie (, 23 '

57 ( :2 3,,,, Korte looptijd ^ 2)()%(%&&' ;6?-( 32 3$ R : Wat wordt er gedaan met de projectresultaten?? 23, : $,, ( Vindt er inbedding in de organisatie plaats? Docenten?,Z8 Z ( (2 3 $ ( ( E (

58 Studieadviseurs ,,Z, 23^ Indaling minoren $ 88 (,2 3$ U( ( (( 1 AAE? 28 3 ( $-! Toelatingsprocedure 5 ;( 0 8 ((, $ 2$ Suggesties voor werkzaamheden op korte termijn $ 0 0,23 $; $ $ ; be, 8, be < 2 31 $ 2 3,1 ( )

59 5,, 23? 9 0;9

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 5: april 2007-juni 2007 6 juli 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013 Projectplan Pilot Drankenkartons 1 Samenvatting De pilot drankenkartons wordt uitgevoerd in 2013 voor meerdere inzamelsystemen in een representatief aantal gemeenten.

Nadere informatie

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Opbouw inleiding Toenemende populariteit doorstroom Vrees voor kwaliteit HO bij soepele doorstroom vanuit

Nadere informatie

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Definitief projectplan Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Dienst Mediavoorzieningen Datum: 16 maart 2010 p. 1 Inhoudsopgave 1. Probleemschets 2. Opdracht van het project

Nadere informatie

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden.

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden. Memo Aan Commissie Projectbewaking Van Reviewcommissie Datum 6-7-2012 Kenmerk XX.XXX.XXX Betreft Intake Review project 'Non satis scire' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel FALW

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Schakelen Bouwkunde TU Delft. dr.ir. Remon Rooij. BSc Bouwkunde opleidingscoördinator voorzitter inschalingscommissie. april 2015

Schakelen Bouwkunde TU Delft. dr.ir. Remon Rooij. BSc Bouwkunde opleidingscoördinator voorzitter inschalingscommissie. april 2015 Schakelen Bouwkunde TU Delft dr.ir. Remon Rooij BSc Bouwkunde opleidingscoördinator voorzitter inschalingscommissie april 2015 1 Inhoud 1. Uitganspunten schakelen 2. Schakelsemester voor HBO BK 3. HBO/WO

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Digitaal Zaakgericht Werken Peter Marx Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Even voorstellen Peter Marx Directielid Gemeente Roermond Ambtelijk opdrachtgever DZGW En sinds

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College Ondergetekenden: PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College De gemeente Hoogeveen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester dhr. W.P.M. Urlings, hierna

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa Handen uit de mouwen Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015 1 Stichting Werkgroep Oost-Europa Initiatief Werkgroep 1996 Stichting sinds 1999 ca. 25 vaste vrijwilligers 17 projecten &

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits

COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde

Nadere informatie

Foto: V.l.n.r. Bas van der Veldt (Algemeen Directeur AFAS), Margriet Jongerius (wethouder Gemeente Utrecht) en Jan Bogerd Vz CvB Hogeschool Utrecht

Foto: V.l.n.r. Bas van der Veldt (Algemeen Directeur AFAS), Margriet Jongerius (wethouder Gemeente Utrecht) en Jan Bogerd Vz CvB Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht, AFAS Software en de gemeente Utrecht hebben de pilot in samenwerking ontwikkeld. Deze Utrechtse partners maken gebruik van de expertise van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Nadere informatie

Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt?

Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt? Het voorspellen van studiesucces met statische en dynamische data; wat werkt? Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Universiteit Utrecht, FSW Looptijd: september 2013

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Universitaire Master UvA Orthopedagogiek Forensische Orthopedagogiek (Opvoedingsondersteuning) HBO Bachelor HvA

Nadere informatie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie mber augustus 30 ma 22-jul hele week Zomervakantie 31 ma -jul hele week Zomervakantie 32 ma 5-aug hele week Zomervakantie 33 ma 12-aug hele week Zomervakantie 34 ma 19-aug hele week Zomervakantie 35 36

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Wanneer een studiekeuzegesprek?

Wanneer een studiekeuzegesprek? Tijdstip Doelstelling Vorm Oproep na ontvangst vooraanmelding -check beeld opleiding en beroep -deficiënties, summer schools -soms: selectie -oriëntatie aanverw. -portfolio of brief -individ. gesprekken

Nadere informatie

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen Masterclass Studiekeuzegesprekken Werken met risicoprofielen Opdracht 1 Schrijf de top 3 van uitvalfactoren binnen je eigen instelling/opleiding op. Schrijf de top 3 van succesfactoren binnen je eigen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14/12057 B&W dd Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W dd OR

Nadere informatie

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Auteur Robert Gillesse Versie 0.3 Datum 27-02-2014 Inhoudsopgave Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelstelling project...

Nadere informatie

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC)

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) jaar>5 jaar=1 Ondernemers Onderwijs Overheid Visie Ambitie = INNVALL Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) 2013 Agenda (1) Het INNVALLproject (2) Conclusies en praktische

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley (regionale arbeidsmarktbewerking) 2. Speerpunt

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren Taal Vaardig 3 Projectplan Partners: - ICT en Onderwijs Letteren () - Talenopleidingen Faculteit Letteren Projectleider: - Wander Lowie (Engelse Taal en Cultuur) Projectcoördinator: - Sake Jager () Contact:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

KERNWAARDEN DE LA SALLE Vertrouw mij Neem mij serieus Inrichting processen Management: Procesbegeleider en bewaken kaders (kwalitatief, financieel etc). Uitvoering: Dit hebben wij nodig om onderstaande

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Eindrapportage Vak voor Vak

Eindrapportage Vak voor Vak Eindrapportage Vak voor Vak een Learning Analytics dashboard Penvoerende instelling: LIACS, Universiteit Leiden Partner instellingen: ICLON, CWTS (Universiteit Leiden) Datum: 5-10-2012 Auteur: Dr. Arno

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2016 Marketprices by country Marktprijzen per land 2016 ( / ton) Marktprijzen 2016 Market prices index: 2015=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 2.832 2.735 2.539 2.379 2.298

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

UvAInform FNWI pilot COACH 2

UvAInform FNWI pilot COACH 2 UvAInform FNWI pilot COACH 2 Aanvragers: Bert Bredeweg (IvI, FNWI, UvA) 2 Natasa Brouwer (ESC, FNWI, UvA) Andre Heck (KdV, FNWI, UvA) Datum: versie 14 11 24 3 1. Inleiding algemeen De FNWI gaat drie onderzoeken

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Kaderstelling en controle bij verbonden partijen

Kaderstelling en controle bij verbonden partijen Kaderstelling en controle bij verbonden partijen Lessen voor Lelystad Dr. John Smits Draaiboekje Vraagstelling en opzet onderzoek Wat valt op in Lelystad? Lessen uit ervaringen elders Aandachtspunten voor

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Curriculumherziening TB

Curriculumherziening TB Curriculumherziening TB Het curriculum van de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde gaat op de schop. Waarom is dat, wat gaat er veranderen en wanneer gebeurt dat? In dit documentje staat het belangrijkste

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Aanvraag Samenwerkend leren op afstand II Mathilde Molendijk FALW IVM / IVA Opdrachtgever: prof. dr. H.J.

Nadere informatie

Eindrapportage Pinpoint

Eindrapportage Pinpoint Eindrapportage Pinpoint Penvoerende instelling: Universiteit Twente Partner instellingen: ThiemeMeulenhoff Datum: 3 oktober 2012 Auteur: Hannie Gijlers en Anjo Anjewierden 1 Inhoud 1. Korte samenvatting...

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraagformulier

Voorbeeld aanvraagformulier Voorbeeld aanvraagformulier Voordat u een aanvraag in wilt dienen kunt u in dit document zien welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen er gevraagd worden toe te voegen. De vragen ziet u hieronder

Nadere informatie

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H herkansingen/taken 13.30u 28-aug-12 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 29-aug-12 wo 1e lesdag klas 4

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Stoffenmanager: wordt hij wel (goed) gebruikt?

Stoffenmanager: wordt hij wel (goed) gebruikt? Resultaten gebruikersonderzoek Stoffenmanager: wordt hij wel (goed) gebruikt? NVvA symposium 13 april 2011 Hester Dekker Expertise Centrum Toxische Stoffen Arbo Unie Historie Stoffenmanager 2002 Eerste

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

AB OVO. iguide STYLEGUIDE

AB OVO. iguide STYLEGUIDE AB OVO iguide STYLEGUIDE 1 BEELDGEBRUIK SFEERVOL, MAAR NIET STOREND Bij elke keer dat je inlogt zie je dat de achtergrond bestaat uit een beeld. Dit beeld is van het land waar de gebruiker naartoe gaat.

Nadere informatie

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Faculteit der Bewegingswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Digitale cursus Klinische

Nadere informatie

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Versie 6-11-2015 Deelname en projectpartners - Kunnen meerdere

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Olga Boekhoorn MSc Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Sociaal Vitaal Smallingerland

Sociaal Vitaal Smallingerland Sociaal Vitaal Smallingerland Projectplan Auteur Sport Fryslân Datum november 2014-1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Doelstelling 3 4. Doelgroep 3 5. Activiteiten 4-2 - Inleiding Voor

Nadere informatie

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014]

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014] KLANT RAPPORTAGE [ Informatie bijgwerkt tot en met 2 jan 215 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 2 jan 214 tot en met 31 dec 214] Factuurrelatie: Hogeschool Utrecht kantoorpapier (1167) Oudenoord

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

1118ZP75583. Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL

1118ZP75583. Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL 1118ZP75583 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 05 (maart 2007)

NIEUWSBRIEF 05 (maart 2007) NIEUWSBRIEF 05 (maart 2007) In deze nieuwsbrief van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen (klik op onderwerp): Laatste nieuws Afronding DU-project Schakelprogramma Bewegingswetenschappen onderdeel

Nadere informatie

Meetkundige ongelijkheden Groep A

Meetkundige ongelijkheden Groep A Meetkundige ongelijkheden Groep A Oppervlakteformules, sinus- & cosinusregel, de ongelijkheid van Euler Trainingsweek, juni 011 1 Oppervlakteformules We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor

Nadere informatie

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Dr. René Gruythuysen; Drs. Pepijn Koopman, Drs. Jaap Buis en Ir.

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

datum dag tijd activiteit 11-aug ma 12-aug di 13-aug wo MT opstarten cursusjaar 14-aug do 15-aug vr start 1e periode

datum dag tijd activiteit 11-aug ma 12-aug di 13-aug wo MT opstarten cursusjaar 14-aug do 15-aug vr start 1e periode datum dag tijd activiteit 11-aug 12-aug 13-aug MT opstarten cursusjaar 14-aug 15-aug start 1e periode 09.00- MT-LD-LC 14.30 jaaropening + borrel 18-aug 19-aug 08.30-09.30 09.30-12.30-14.00 13.00-14.00

Nadere informatie

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman

High Level. 12 november 2010. Bas Bouwman High Level Inkoopbesparingsprogramma 2011 12 november 2010 Bas Bouwman Inleiding en doelstelling De doelstelling is om snel maar op gedegen wijze te komen tot een inkoopbesparingsprogramma voor 2011 voor

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie WBSO Innovatie stimuleringsmaatregel 2012 Agenda 1. WBSO in het kort 2. Wie komen in aanmerking? 3. Het aanvragen van WBSO 4. Wat levert de WBSO op? 5. Welke projecten komen in aanmerking? 6. S&O-administratie

Nadere informatie

BONNIE TABBERT ONDERWIJSTECHNOLOGIE

BONNIE TABBERT ONDERWIJSTECHNOLOGIE Nico Jessekade 43 1087 MG Amsterdam 06 241 130 92 bonnie@btot.nl BONNIE TABBERT ONDERWIJSTECHNOLOGIE PROJECTEN PERIODE 2002-2014 2014 heden Ontwerp en ontwikkeling (online) content voor Galaxy (online

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Workshop Informatievaardigheden

Workshop Informatievaardigheden Workshop Informatievaardigheden Domeindeskundigendag 26 mei en 4 juni 2009 Nathalie van den Eerenbeemt Francesca Louwers Erik Oomen Esther Tonnaer Jelka van der Velden Barbara Vermaas Nicole van de Wiel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 04 (september 2006)

NIEUWSBRIEF 04 (september 2006) NIEUWSBRIEF 04 (september 2006) In deze nieuwsbrief van het schakelprogramma Bewegingswetenschappen (klik op onderwerp): Laatste nieuws Feestelijke opleveringsbijeenkomst (15 juni) Officiele start van

Nadere informatie

Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden?

Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden? Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden? Welke eisen stellen we aan brandveiligheid? Op het terrein Aan uw recreatieverblijf Wat zijn de uitgangspunten bij de verbetering van de brandveiligheid

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 6: juli 2007-september 2007 26 oktober 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie