Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors"

Transcriptie

1 Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Karakteristieken van het project Evaluatie per werkpakket Werkpakket 1 Toelatingsassessment Werkpakket 2 - Schakelen Werkpakket 3 - Onderzoek, inventarisatie en disseminatie Financiële verantwoording Evaluatie en conclusies Is het doel van het project bereikt? Welke lessen zijn geleerd? Wat wordt er gedaan met de projectresultaten? Vindt er inbedding in de organisatie plaats? Suggesties voor werkzaamheden op korte termijn Bijlagen!" #$ %&&'()%(*),,, -.

3 1 Samenvatting (0 1 ( 2$3, 4 ( ) ( 2 3, 5 $ 4, ( , 7 1, 8( ( 9 1 :,! 6;< :, 1, $, :2,$, 3= 2,, 3 2>,-,73, 5 $!

4 , 0 1 2(,,,3? 9 $ ( < 4 ( 2 3 :, ; 2 3? "

5 2 Inleiding 0.(! %&&'!" $ A ((A 2 3 A! A 2 3, BB -, )C -2-3 %) )&%&&'!"-.2-.3? - %&&', 7 -.%&&', 0 %&&'-., 0 *(#!! "$!!! 1 : < 0.! D.,.) $,.%6.*% $>,.*) %)%&&'

6 3 Karakteristieken van het project ; -%) %' %&&' ; 0.(!" ;;!;;7. Doelstelling ( E5 (2(( 3 ( 1 ( : ) 5, %, * Projectperiode 1 )C - 0.( 1 - )&%&&' )&F Belangrijkste te behalen resultaten : ).)(- %.)( G(,H(I( *.)( J.)(.E $-E C.%("5 9 '.*(? ( K.*(7 2 3 L.*(< )&.*(0AME, ;?- ' #!!

7 , Participerende instellingen? 2 3 N$- <,? D69?!(; <O <?-6? " "7 ( "$< "0,???! "(D "$ < "$5 "D ".9. "! ;!0; ",<7 "< "$< "(7 "D " "0 ; " #!! (

8 4 Evaluatie per werkpakket :,!;? :,;,$ 4.1 Werkpakket 1 Toelatingsassessment.. 23 C**J&&P2.DC)LJC&P=7D)*LC&P Algemeen Realisatie van doelen <.(),, O QC) 3 : ) % 1 * J ; %3*3 $ J)%8 J)C ; : )3 ;, <, 23, )

9 J3,, 8 5.,,> ( 1 Resultaten en activiteiten -, $-E? J)%8J)C Deelwerkpakket 1.1. Cognitieve capaciteitentest (module 1) 7R:DN 20;3 ; :70" 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) :

10 ) 9 %? *! J - 0$ C 0$ S=S 07-( 2 3 $, 2T%C&&3 $ $,$7 $7-( 0 $ 7-(, 0 $,,$ 7-($ 9,$ *

11 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9! $5 9 < 5 $ $!" S=S 235 9,, (9, %&&K, Bijlagen : ))7) 7-( ))7).7-( 7-( 0; M( Deelwerkpakket 1.2. Domeingerichte assessments (module 2 tm 6) -R0;:DN 2372U3.,

12 7R:1$20;3 ; :" 20;3,!>!2 3,N 23 Opgeleverde resultaten ) 98 %! * - 0$ J 0$ S $ 23,? % 2 3, ( Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ;. ; $ < 5

13 >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- $ $ $!" S=S 9, 5 ) % %, ' % 5, 9 Bijlagen )%7%. )%7% )%7%!)( )%7%!%( )%7%!%( )%7%!)V 2$3 )%7%!%(2$3 )%7%!%(2$3 )%7%9) )%7%9% )%7%!" 7R:DN 20;3 ; :!72<!, 3,< 2"!,<6;,3,70 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) :

14 ) 9 %! * - 0$ J 0$ S V $ 2 3, $ $ BB,, 2$03,,? "

15 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!", Bijlagen )%7*. )%7* )%7* )%7* )%7* )%7* 2$3 )%7* 2$3 )%7* 2$3 )%7* #. $

16 $, 0; W.- 20;3 R!>2 %)= 3? $!"(?0?.!> $ % 7R:720;3 0<7 ) 0;R D Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! U * - 0$ U J U( 0$ S=S U U8 ; 5, U$ 9, $ '

17 Gerealiseerde planning >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- ;? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!",., 9 ; BB U ( U. 8 $ Bijlagen )%7C.U )%7C U )%7CU )%7CU2$3 )%7C<) U )%7C<% U )%7C<* U )%7C<J U )%7C<C U )%7C (

18 &!" % 7R:720;3 0<7 ) %&&'0;R D Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! U( * - 0$ U( J U( 0$ S Gerealiseerde planning $,, U U,, U 2,, 3!" Deelwerkpakket 1.3. Vakspecifieke assessments (module 7 tm 9) -R:?0720;3 )

19 0<7 ) %&&'0;O R R '( " )! 7R:?020;3 ; :7.2", 3? 020;3 Opgeleverde resultaten?- %) : 9 ") "% "* "J ) 9X %! ' * - ' J '.. S=S ( E ;(9 9, $, ( <,

20 0;(9 Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-? N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!", >!!,, $! Bijlagen )*7'. )*7' *

21 )*7'?> )*7'> )*7'> )*7'! )*7'< )*7'? )*7'! )*7'! )*7' *( " )# 7R:720;3 0<7 ) 0;R - Opgeleverde resultaten?- %) : ) 9 %! * - 0 $2 $03 J 0$ S=S ( E ;(9 9, $, ( <

22 Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-? N 9! 0 $5 9 < 5 $ $!" 2 %3 2 3 Bijlagen )*7K.7 )*7K 7 )*7K.7 )*7K.72$3

23 )*7K77 )*7K772$3 )*7K ( " ) 7R:1$20;3 ; : 2-," 7,31$" 20;3 Opgeleverde resultaten?- %) : 9 ") "% "* "J ) 9X %! L * - L J L.. S ( E 8, Gerealiseerde planning ; >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $-?

24 >0 "$< 7. 7$? >0 >D!$. ;N 0; $- N 9 ; $5 23 $ < 5 $ $!" $ Bijlagen )*7L.- )*7L - )*7L - )*7L -2$3 )*7L - )*7L -2$3 )*7L9 - )*7L Deelwerkpakket 1.4. Deelwerkpakket 1.4. EVC-methodieken (module 10) 7R: 23 ; :>92".9.,3, 2"!,3 2$5 $-, 3 "

25 Opgeleverde resultaten?- %) : ). % ; * N$-( 8Y J $-( C $ S=S Y0:, 9 <, 1 $ - 2$-E, ( 3 23 $-(< <$-( <!N ; $- $ 2 3 $-( 253< < 5 <; $- (D? 23,

26 Gerealiseerde planning ; 9$-(?!! ;! $-( ; $-( 8 ; $-( $-( $-( ; S=S $-( ; : 5 R 20;3 Bijlagen )J7)&.$- )J7)&$-( < )J7)&$-( < )J7)& < )J7)&$-( ; )J7)& $-( '

27 4.2 Werkpakket 2 - Schakelen.. 23 $, Algemeen Realisatie van doelen <.%.% 2-J* )C3! %,, (,,, 5, (,( 7 Z ( (2-J*3! -2. &.!,, 1,23,,?,,9, 8( 2, 3$ 9(Z ,! -2.!..!!!,, Z 8 (,?,?-, E <.% -,*: (

28 (C35 (,(, 9.%.% Realisatie van de projectprocessen!.% R R *) *% 2.% 3O,,)&, (%&&',9 (,, ( ;.),, 1 7 5! )%A A.)6.%2A A (,883A A,[,, 9(, (2!!3 (,,.%.), ;!!,,, ( 2.*%3 Resultaten en activiteiten 0 : 3, (( 3,,, 8 (V 3 1,, 3, E,<( 2 3 )

29 3 (: : 2<3,( 2 W.3, 2-3, :81:(,, : ; : 23,,. E, ( 89( (( 9,, (, (,,(,, :!(!, 23,23,, 5, 2.*%3!8 :.%)$: : 8 ; : 1!"(?, *)%&&K?.%*; : ;2J3 :9,Z,(5,Z(5, 5,,,9: 2 9,,3 [,? [,

30 2.)3.%*?.% ( ;.% Deelwerkpakket 2.1 Engelse taalvaardigheden in domeinen Economie, Geesteswetenschappen en Techniek -R Opgeleverde resultaten?- %) : ") "% "* "J )!",, % < *.23 J < 2 -$"3 C " < '. K?7 L < )& <9 )) )%. Y )*. )J $ )C D \YY *

31 ") "% "* "J )' - \YY )K )L $ Y: $ YY\: 8 2 3, 1 2 3, 2 3 Gerealiseerde planning.%):$ < $ 3.. ; 2!",,3 ")L()(&' (E L()(&' %K(%(&' < L()(&' %K(%(&' < L()(&' %K(%(&' ; 7C(*(&' 4. 7)L(*(&' 2 3 <?-(2<,,, E3 7)L(*(&' 7)L(*(&' %'(*(&' 7)L(*(&' 7 7)L(*(&' 7< 7)L(*(&' <9 7)L(*(&' 7*&(J(&'. *&(C(&' *)(C(&' ; *)(C(&' *)(C(&' 5. 7*(L(%&&' )())(&'

32 .%):$ < $ 7*(L(%&&' &'3 C()%(&' 2 3 $ %()&(&' C()%(&' $. ")*())(&' C()%(&' - 0 2)J()%( &'3 "%())(&' "*&())(&'. 7*()%(&' C()%(&' 2)J()%( &'3. C()%(&' C()%(&' Evaluatie 2)J()%( &'3 BB$(D,$ ( ( E <,??,,,2 3, D<52D<, 3?D< E 23 $ E 2 (3 Z,, D<

33 %&&',,, : $(D <?0?( 2 39 D <59!" <, <5 231 <?- $ < 2 37 < ( (?? ( ((?-5 2 %&&K 3 E $ :, - :D 2 3, -$"( 23<,,, $ :, 05 ; $2 7),%*,,3 [ 5?

34 2 5, 3 :?0?E0.( W. W.( -$",, (2 3$. :,, 0 1 ) : $ 5, < E D<0 E Conclusie en aanbevelingen,, ] E( 2 3?0?( 2 D3 2 W.3$ 9?-, 2 3 < [ E 0.( E2, ( W.3, D<5?-, ;!?0?( Bijlagen %). %). (W. "

35 %). %).! %). %). %).W. %). %).D %). %).$ %).D<5 %)$ W. %)$ D %)$ Deelwerkpakket 2.2 Onderzoeksvaardigheden in -domein -R< D>B$ Opgeleverde resultaten?- %) : ) : 8(,,? : ;? ( : ; :88 8 % <, ( <,, 23 ( < ( < 2( 3 ; ; ;

36 ( <,, 2(3 %C * * - ( ( ( 8 ( (%C%&&' J < ( <,, 2(3 ( < A E ( <,, 2(3 %C ( <,, C $ ( <,, 2(3 ( <,, ( <,, 2(3 %C ; ; ) ; ; * ' ; ' <% <* '

37 @ < (.( ( ; ( <E -7< (. <C <J <K - 9, ( ; $ 5( ( ; 8 < ( -< 2AE3 [, - A7 <E 2J3 O<- (

38 N 0, <,-,7 <[ - Gerealiseerde planning ); %? *N J? '.) K L.% ( &' ( &' ( &' ( &' ( &' ( &' >( &' ( &' ( &' ( &' ( &' )&9 )) $, : ( ) 7 % ; %* 9 % 5 < "0 ; 7 < 8!!! < )

39 ( ( (?,0.(,( ( ( ( [ %&&K! %%, ^ ^^< 0;2.)3 U 0.%%9, 2 3 D Bijlagen dwp2.2 <):D ( %C <%:" ( %C%&&' <*: ( %C%&&' <J:0E-7< <C:. <': <K: Deelwerkpakket 2.3 Onderzoeksvaardigheden in -domein -R ; Opgeleverde resultaten?- %) : ) ; 8?.:?02<, 3 ; < :

40 % ;- : : (<$. (!!:!! ( (2 )% 0;83 * ; : ; * ):<$2, <3 %:?1!2, <3 *:7!2, <3 J?: : O O 0 0 C $ 8$ : ; *): ($ ( (; $ (! (, <, $ 253, BB 78, 2 3, "*

41 (9 0, )%3 0;8 0 < Gerealiseerde planning ;C ;?? D. 0? $ 0.8! \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ;, "

42 1 Bijlagen : %*.! %*.! %*.- %* Deelwerkpakket 2.4 Informatievaardigheden -R<<>B$ Opgeleverde resultaten?- %) : ) : ( 98(, -D_? %_ ( (J8%'8%&&' ^ ((C8)J8%&&' ^ (J8%'8%&&' <( - &*(J8C8%&&' %?-7><( %8)%8%&&' ^$ ^(J8C8%&&' ^ ^(J8C8%&&' ^<-9^( J8C8%&&' )(!" )<(!" "

43 .? -V :88 88 ^<-9^( J8C8%&&' (( ( > % <, - < B( 2 )3, %&&'2? (3 * < <,, 2 %3,( %&&'2? (3 J $ O :? %(!" :. *(!" JV? * $ =: 9, - C < CVO,, "

44 ( 5, ;?-(, Gerealiseerde planning Realisatie Fase JAN FEB MR T APR MEI JUN JUL AU G SEP OKT NO V DEC Definitiestudie Opstellen van een projectplan Inrichting project Kick off Inventariseren competenties en modules Ontwerp Analyse van de competenties, ontwikkelen criteria Ontwikkelen assessment Definiëren schakeltrajecten Realisatie Pilot 1 Aanpassingen Pilot 2 Evaluatie Evalueren pilots Bijstellen aanpak Eindrapportage naar NAP Surf, ""

45 Evaluatie en conclusie 5 ( $ (, ( < 23 $,?: werkpakket 2.4 Informatievaardigheden WO Master Schakelprogramma met vakken Remediërend Traject Module A Assessment Informatievaardigheden Deficienties Beschikbare ICT Modules Module Z HBO 3 HBO 4 Bijlagen %J.$ 9 %J. <-9 %J. %J %J. %J.)? %J.% "

46 4.3 Werkpakket 3 - Onderzoek, inventarisatie en disseminatie.. 23 $>, )'&& )&L%LCP2.DLL%LCP=7D)&&&&P Deelwerkpakket 3.1 Inventarisatie bestaande instrumenten en evaluatief onderzoek -R$> Opgeleverde resultaten?- %) : ") "% "* ) - E %? 8,<U ( * ; ( J C )%, 2*3 2*3 7 JC [ < J 9, 23, Gerealiseerde planning 22' ):W \ \ "'

47 22' E %:? *:; *: *:9 J:; C: C:9 ( \ \ \ \ \ \ 3 \ \ \ 3 \ \ \ \ \ 3 3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 34. 5! 0 %&&K, 9 %&&K0 Bijlagen *). *)$ :; *) Deelwerkpakket 3.2 Brede disseminatie van activiteiten -R$ Realisatie van de doelen (*% -,C*: (L3 5 "(

48 ()&3AMA ;?- *% (*%, Resultaten en activiteiten 0, ) ;,2 ` ( [, 3 %.!;%&&'; )* %&&' :A! : A 1A( A ; ; %&&K * $ $(-%&&K,N J $,, 89 2(1 3 C AA: :(, R,R E,,(, )J)' %&&' 5 < %) E 7?-, ; E, ;,D (,!?(, ")

49 ! 2,3 ' 8 D (2,, 7,!5,30 2%&&'3 (2%&&'3 D [ ;"9 2 3 $ (,: :. 5 - ( ;( (,Z 5E C,, (,? A A( AA( ( 283.: $( $ E8, 1 $, ;( E 5 (2 (3 "

50 E 2 %)3? 23 M 23 AMA ;?- 2 3, ( ( 1, Bijlage *% *

51 5 Financiële verantwoording 1 )C Kostenoverzicht project Succesvolle doorstroom HBO-WO tot Begroting Subsidie (%) Subsidie Gerealiseerde projectkosten Restant begroting Voorgaande In rapportage tm rapportage (A) periodes periode periode (B) (A)-(B) Materiele kosten wp1 Assessment 1.1. Cognitieve capaciteitstest % Domeinspecifieke assessments % Vakspecifieke assessments % EVC model % wp2 Schakelen 2.1 Engelse taalvaardigheden % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Informatievaardigheden % wp3 Onderzoek 3.1 Inventarisatie en onderzoek % Brede disseminatie % Projectmanagement penvoerder projectmanagement % financiele administratie 0 75% Totaal materiele kosten Personele kosten wp1 Assessment 1.1. Cognitieve capaciteitstest % Domeinspecifieke assessments % Vakspecifieke assessments % EVC model % projectmanagement % werkgroep samenstelling % wp2 Schakelen 2.1 Engelse taalvaardigheden % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Onderzoeksvaardigheden in -domein % Informatievaardigheden % wp3 Onderzoek 3.1 Inventarisatie en onderzoek % Brede disseminatie % Projectmanagement penvoerder projectmanagement % financiele administratie % Totaal personele kosten Overige kosten Accountant % Onvoorzien Totaal overige kosten Totaal projectkosten Subsidieoverzicht project Succesvolle doorstroom HBO-WO Toegekende subsidie Reeds opgevraagde subsidie Opgevraagde subsidie rapp.periode - materiele kosten personele kosten overige kosten Totaal opgevraagde subsidie Totaal opgevraagde subsidie tm rapp.per Resterende subsidie < : $,? 1 %&

52 )&a!" ),'Ca P%&%))K,S : < 0.*&&%&J Analyse P)%C'LKC,S 2 )K&''3,PC)%L'1,P%****,S PK'*KC',S 2 )J'*)3,P%LLJC1P)CK)',S K&a23'&a2^3? : Volledige projectperiode tot realisatie v begroting Werkpakket Totaal PL ( ) Subsidie ( ) Uren Begrote uren Begrote euro's uur euro WO11 - Cognitieve capaciteitentest , , ,00 140% 98% WO12 - Domeingerichte assessments , , ,00 69% 47% WO13 - Vakspecifieke assessments , , ,00 68% 52% WO14 - ECV doorstroomportfolio , , ,00 49% 36% WO1K - Klankbordgroep WP , , ,00 114% 97% WO1P - Projectleiding WP , , ,00 102% 87% WO21 - Taalvaardigheid , , ,00 87% 86% WO22 - Onderzoek beta , , ,00 111% 97% WO23 - Onderzoek gamma , , ,00 36% 38% WO24 - Informatie , , ,00 58% 53% WO31 - Onderzoek , , ,00 106% 96% WO32 - Disseminatie , , ,00 114% 123% WOFA - Financiele Administratie 9.329, , ,00 116% 104% WOPM - Algemene projectleiding , , ,00 120% 110% Totaal , , ,00 80% 69% : Volledige projectperiode tot realisatie v begroting Instelling Totaal PL ( ) Subsidie ( ) Uren Begrote uren Begrote euro's uur euro Hanze , , ,24 92% 72% HHS , , ,86 27% 21% HVA 7.950, , ,50 26% 26% RUG , , ,14 90% 87% TUD , , ,36 71% 77% UVA , , ,50 48% 38% UVT , , ,40 71% 71% VU , , ,50 91% 70% Windesheim , , ,50 56% 36% Totaal , , ,00 80% 69% %&

53 $ : ) $ 1 -, < < )&a PL&&&&,S 7 -., 23 )%2 U,$3%*2 3,J($, 98, (? 92N:W<! 3 9 <0;1<0< 9 R (( O 23

54 6 Evaluatie en conclusies ; 6.1 Is het doel van het project bereikt? ) O QJ), $, ( (.%,A A, 2 %',J,$, %(!3 (R 1?.* 7,6 $ ;< $-(, 6.2 Welke lessen zijn geleerd? Masterassessments versus premasterassessments? )5,, $ "

55 (( 23? 8 E $-!3, (, ;, Assessments die diagnostisch én selecterend ingezet kunnen worden <8, 1, (, $ 1? 2, 43,, Modulaire opbouw assessments? 2,, 3 $

56 7, 7, Blended learning AA 5 AA A<A 5AA 8( <?- 1 < < ( (? Self assessment ; = Analyses 9 ( 9 (1( E 9 =$,( Pilots; beproeven in reële onderwijssituaties 1 A A O $ AA:,,?-(, Registratie (, 23 '

57 ( :2 3,,,, Korte looptijd ^ 2)()%(%&&' ;6?-( 32 3$ R : Wat wordt er gedaan met de projectresultaten?? 23, : $,, ( Vindt er inbedding in de organisatie plaats? Docenten?,Z8 Z ( (2 3 $ ( ( E (

58 Studieadviseurs ,,Z, 23^ Indaling minoren $ 88 (,2 3$ U( ( (( 1 AAE? 28 3 ( $-! Toelatingsprocedure 5 ;( 0 8 ((, $ 2$ Suggesties voor werkzaamheden op korte termijn $ 0 0,23 $; $ $ ; be, 8, be < 2 31 $ 2 3,1 ( )

59 5,, 23? 9 0;9

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 5: april 2007-juni 2007 6 juli 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Opbouw inleiding Toenemende populariteit doorstroom Vrees voor kwaliteit HO bij soepele doorstroom vanuit

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013 Projectplan Pilot Drankenkartons 1 Samenvatting De pilot drankenkartons wordt uitgevoerd in 2013 voor meerdere inzamelsystemen in een representatief aantal gemeenten.

Nadere informatie

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Definitief projectplan Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Dienst Mediavoorzieningen Datum: 16 maart 2010 p. 1 Inhoudsopgave 1. Probleemschets 2. Opdracht van het project

Nadere informatie

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden.

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden. Memo Aan Commissie Projectbewaking Van Reviewcommissie Datum 6-7-2012 Kenmerk XX.XXX.XXX Betreft Intake Review project 'Non satis scire' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van

Nadere informatie

Toetsrooster d.d. 12 sept 2016

Toetsrooster d.d. 12 sept 2016 Toetsrooster 2016-2017 d.d. 12 sept 2016 Alle toetsdata worden gepubliceerd onder voorbehoud. De opleiding kan onder bepaalde omstandigheden de toetsdata aanpassen. De studenten zullen ruim van te voren

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Uitwisseling tussen toetssystemen, Experiment MathConverter

Stimuleringsregeling Uitwisseling tussen toetssystemen, Experiment MathConverter Eindrapportage Projecten Toetsing en Toetsgestuurd Leren Stimuleringsregeling Uitwisseling tussen toetssystemen, Experiment MathConverter Versie: oktober 2015 MathConverter Eindrapportage (28 oktober 2015)

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel FALW

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Digitaal Zaakgericht Werken Peter Marx Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Even voorstellen Peter Marx Directielid Gemeente Roermond Ambtelijk opdrachtgever DZGW En sinds

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage RAAK versie 2.

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage RAAK versie 2. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA sformat incl. voortgangs en eindrapportage RAAK versie 2.2 Toelichting bij dit begrotingsformat: In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de naam

Nadere informatie

de Rotterdamse aanpak

de Rotterdamse aanpak de Rotterdamse aanpak Caroline van Eijk - Albeda College Ellis Wertenbroek - Hogeschool Rotterdam Themabijeenkomst Doorstroom mbo-hbo en keuzedelen Woerden, 14 februari 2017 Inhoud regionaal servicedocument

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1

Inactieve mijlpaal. Inactieve samenvatting Handmatig taak. Alleen duur. Pagina 1 Id TaakmoduTaaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 6A: ELEKTRICITEIT 185 dagen maa 04/01/16 maa 17/10/16 2 fase 1.2: bibliotheek niveau 91 36 dagen maa 04/01/16 maa 22/02/16 3 1.2. afbraak elektriciteit 3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Openluchttheater Ede REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Openluchttheater Ede REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Openluchttheater Ede REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Openluchttheater Ede 2. Speerpunt Strategische agenda: Kwaliteit van de leefomgeving; Benutten en versterken

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College

PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College Ondergetekenden: PRODUCTOVEREENKOMST EDUCATIE 2007 gemeente Hoogeveen - R.O.C. Drenthe College De gemeente Hoogeveen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester dhr. W.P.M. Urlings, hierna

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

Erkenning Verworven Competenties

Erkenning Verworven Competenties Erkenning Verworven Competenties workshop Hoe bak ik een specialist? 9-10-2009 Workshop EVC B.J. Starink 1 Recept Men lene...... uit een andere opleiding een halfgare specialist neem deze de maat voeg

Nadere informatie

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang

31-jan do. 26-jan za leszwemmen, zwemvaardigheid TC Viergang TIJD ACTIVITEIT WIE WAAR 1-jan di Nieuwjaarsdag 2-jan wo 3-jan do 4-jan vr 5-jan za 14.00-17,30 Spetterfestijn Geen lessen en geen training ) AC Viergang 6-jan zo 9.00-9.45 wedstrijdtraining WC Viergang

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

week deze week dag datum Leerlingen

week deze week dag datum Leerlingen week deze week dag datum Leerlingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 PM: LOB; Masterclasses, contctouders met teams bespreken, scholingsritme teams en vaksecties Montessori startweek 3M Ardennen 4M berghuttentocht Bijeenkomst

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren

Taal Vaardig 3. Projectplan. - ICT en Onderwijs Letteren (ICTOL) - Talenopleidingen Faculteit Letteren Taal Vaardig 3 Projectplan Partners: - ICT en Onderwijs Letteren () - Talenopleidingen Faculteit Letteren Projectleider: - Wander Lowie (Engelse Taal en Cultuur) Projectcoördinator: - Sake Jager () Contact:

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan de UvA Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Bijlage 3 Inhoudelijk en financieel resultaat van het Plan Bedrijf Onderwijs

Bijlage 3 Inhoudelijk en financieel resultaat van het Plan Bedrijf Onderwijs Bijlage 3 Inhoudelijk en financieel resultaat van het Plan Bedrijf Onderwijs De inhoudelijke rapportage en de resultaten van het BIB-project bij de afdeling Horeca zijn opgesteld door de projectleider

Nadere informatie

10.00 u klas 4: uitreiken roosters en bespreken schoolregels u klas 6: uitreiken roosters en bespreken schoolregels

10.00 u klas 4: uitreiken roosters en bespreken schoolregels u klas 6: uitreiken roosters en bespreken schoolregels jaarplanning voor ouders_leerlingen_schooljaar_2016_2017 wk 36 start eind ma 5-sep 6-sep 09.30 u A3A: instructie over introductieactiviteiten op en, eerste dag van de introductieactiviteiten 09.45 u A3B:

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa Handen uit de mouwen Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015 1 Stichting Werkgroep Oost-Europa Initiatief Werkgroep 1996 Stichting sinds 1999 ca. 25 vaste vrijwilligers 17 projecten &

Nadere informatie

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Auteur Robert Gillesse Versie 0.3 Datum 27-02-2014 Inhoudsopgave Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelstelling project...

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Programma Welkomstwoord Wat is een premaster? Programma Inschrijven Ervaringen van premasterstudenten Masteravond 16 februari

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

De Rotonde -lijst belangrijke data Wk Datum Algemeen Onderbouw 1v Onderbouw 1 en 2 Bovenbouw 3 en aug 25-aug 26-aug 27-aug 28-aug

De Rotonde -lijst belangrijke data Wk Datum Algemeen Onderbouw 1v Onderbouw 1 en 2 Bovenbouw 3 en aug 25-aug 26-aug 27-aug 28-aug De Rotonde -lijst belangrijke data- 2015-2016 Wk Datum Algemeen Onderbouw 1v Onderbouw 1 en 2 Bovenbouw 3 en 4 35 24-aug 25-aug 26-aug 27-aug 28-aug 29-aug 30-aug 36 31-aug 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep 5-sep

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag AUG 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Welkom in onze groep! 25 26 27 28 29 30 31 SEP 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 Topotoets groep 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 aardrijkskunde

Nadere informatie

Foto: V.l.n.r. Bas van der Veldt (Algemeen Directeur AFAS), Margriet Jongerius (wethouder Gemeente Utrecht) en Jan Bogerd Vz CvB Hogeschool Utrecht

Foto: V.l.n.r. Bas van der Veldt (Algemeen Directeur AFAS), Margriet Jongerius (wethouder Gemeente Utrecht) en Jan Bogerd Vz CvB Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht, AFAS Software en de gemeente Utrecht hebben de pilot in samenwerking ontwikkeld. Deze Utrechtse partners maken gebruik van de expertise van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

Online voorbereiden op de start van je opleiding

Online voorbereiden op de start van je opleiding Online voorbereiden op de start van je opleiding LIESBETH GEBBEN Aanmelders bij het domein Techniek kunnen in aanloop naar hun studie hun niveau verhogen door online courses te volgen op het gebied van

Nadere informatie

COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits

COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits COACH Constructive Overview Aggregating Comparative Hits Eindrapportage bij stimuleringsregeling Learning Analytics 2013 Penvoerder: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde

Nadere informatie

NOTA RUIMTE 1-16/10/2015

NOTA RUIMTE 1-16/10/2015 NOTA RUIMTE INFORMATIESESSIE VOOR OPDRACHT Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie 13 oktober 2015 1-16/10/2015 Agenda Procesverloop Nota Ruimte

Nadere informatie

les stage rooster examen rooster datum dag aug maandag 22-aug dinsdag 23-aug woensdag 24-aug donderdag Start EWS-periode 11h5

les stage rooster examen rooster datum dag aug maandag 22-aug dinsdag 23-aug woensdag 24-aug donderdag Start EWS-periode 11h5 Jaar adm. voorbereiding 34 0 21-aug maandag 22-aug dinsdag 23-aug woensdag 24-aug donderdag Zomervakantie donderdag 24 aug. bijeenkomst nw docenten 25-aug vrijdag 26-aug zaterdag 27-aug zondag 35 1 28-aug

Nadere informatie

Kaderstelling en controle bij verbonden partijen

Kaderstelling en controle bij verbonden partijen Kaderstelling en controle bij verbonden partijen Lessen voor Lelystad Dr. John Smits Draaiboekje Vraagstelling en opzet onderzoek Wat valt op in Lelystad? Lessen uit ervaringen elders Aandachtspunten voor

Nadere informatie

Op 17 december 2014 heb ik u subsidie verleend in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen voor het project: Groningen op voorsprong.

Op 17 december 2014 heb ik u subsidie verleend in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen voor het project: Groningen op voorsprong. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Groningen T.a.v. de heer R.J.H. Wolters Postbus 610 9700AP GRONINGEN 9700AP610 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

9700AP610. Provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN

9700AP610. Provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Groningen Postbus 610 9700AP GRONINGEN 9700AP610 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta

Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta Welkom Toerist in vervoering Voor ondernemers die vooruit willen met recreatiemobiliteit in de Zuidwestelijke Delta Programma vandaag - Introductie Diana Korteweg Maris, NHTV - Trends en best practices

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H herkansingen/taken 13.30u 28-aug-12 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 29-aug-12 wo 1e lesdag klas 4

Nadere informatie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie mber augustus 30 ma 22-jul hele week Zomervakantie 31 ma -jul hele week Zomervakantie 32 ma 5-aug hele week Zomervakantie 33 ma 12-aug hele week Zomervakantie 34 ma 19-aug hele week Zomervakantie 35 36

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Huisstijlhandboek Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Charlotte Penders 313548 Leeuwarden, NHL Hogeschool Begeleiders: Mats Elzinga Wilma Ritsema Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Basis

Nadere informatie

Wanneer een studiekeuzegesprek?

Wanneer een studiekeuzegesprek? Tijdstip Doelstelling Vorm Oproep na ontvangst vooraanmelding -check beeld opleiding en beroep -deficiënties, summer schools -soms: selectie -oriëntatie aanverw. -portfolio of brief -individ. gesprekken

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Universitaire Master UvA Orthopedagogiek Forensische Orthopedagogiek (Opvoedingsondersteuning) HBO Bachelor HvA

Nadere informatie

schooljaar 2013/ sep-13 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or dag. Kl 1 t/m wo 3-sep-13 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H

schooljaar 2013/ sep-13 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or dag. Kl 1 t/m wo 3-sep-13 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 2-sep-13 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or dag. Kl 1 t/m wo herkansingen/taken 13.30u 3-sep-13 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 4-sep-13 wo 1e lesdag klas 4 Or.dgn. Klas 1H 5-sep-13 do 1e lesdag klas

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

week deze week dag datum Leerlingen

week deze week dag datum Leerlingen week deze week dag datum Leerlingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 PM: LOB; Masterclasses, contctouders met teams bespreken, scholingsritme teams en vaksecties Montessori startweek 3M Ardennen 4M berghuttentocht Bijeenkomst

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007 1 / 8 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Flevoland 1.0 13 maart 2007 2 / 8 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Jaarrooster stage rooster

Jaarrooster stage rooster Jaar 2016-2017 adm. voorbereiding kalenderweeweek - 35 0 29-aug maandag 30-aug dinsdag 31-aug woensdag 1-sep donderdag Zomervakantie donderdag 1 sept. bijeenkomst nw docenten 2-sep vrijdag boeken ophalen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt onderwijs

De arbeidsmarkt onderwijs De arbeidsmarkt onderwijs aan de start van een nieuwe economische cyclus 1 november 215 Bruno Lamelyn Meewerken aan de opvolging van de onderwijsarbeidsmarkt en acties om het lerarentekort te helpen oplossen

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley (regionale arbeidsmarktbewerking) 2. Speerpunt

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing

Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing Programma Totaal 2013 2014 2015 Totaal Deelproject ehealth Huisvesting 1.568 1.408 959 3.935 Kantoor 3.920 3.520 2.399 9.838 Algemene 1.176 1.056 720 2.952 Bestuursondersteuning 3.920 3.520 2.399 9.838

Nadere informatie

Project medewerker. Directie/ stuurgroep Ontwikkelaar. Project medewerker

Project medewerker. Directie/ stuurgroep Ontwikkelaar. Project medewerker KennisTrackerNL Begroting Regionaal Investerings Fonds : BIM5 Tarieven Functiegroep dag Uur 1. Directieleden/ 584 73 2. leider 584 73 3. 584 73 4. 584 73 Deelnemende partners nr Activiteiten [EUR] [EUR]

Nadere informatie

Rooster BFW

Rooster BFW Rooster 2014-2015 Minor Disease, Signaling and Drug Targets 1e periode Datum aantal Maandag Ma 1/2 3/4 L 5/6 7/8 Di 1/2 3/4 L 5/6 7/8 Wo 1/2 3/4 L 5/6 7/8 Do 1/2 3/4 L 5/6 7/8 Vr 1/2 3/4 L 5/6 7/8 36 1.1

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs

Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs Online onderwijs Op basis van voorgaande edities en vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Versie 3 okt 2017 Deelname

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country

Marktprijzen per land 2015 Marketprices by country Marktprijzen per land 2015 ( / ton) Marktprijzen 2015 Market prices index: 2014=100 Wereld (Oceanië) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem./aver. index Boter 3.020 3.362 3.456 3.062 : : :

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC)

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) jaar>5 jaar=1 Ondernemers Onderwijs Overheid Visie Ambitie = INNVALL Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) 2013 Agenda (1) Het INNVALLproject (2) Conclusies en praktische

Nadere informatie

EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEF TOETSEN

EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEF TOETSEN EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEF TOETSEN DR. KELLY MEUSEN-BEEKMAN LECTOR ONDERWIJSEXCELLENTIE ROOSEVELT CENTRE FOR EXCELLENCE IN EDUCATION HOGESCHOOL ZEELAND HET DOEL VAN DEZE LEZING - Ingaan op formatief

Nadere informatie

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten

Nadere informatie

WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht

WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht SCHAKELTRAJTEN FdR UvA 2017 2018 en 2018 2019 (versie van 13 april 2017) WO schakelprogramma naar de master Arbeidsrecht Het schakelprogramma moet minimaal 54 omvatten. Verplicht deel 45 Verplicht deel

Nadere informatie

VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan

VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan 7 oktober 2016 René van Deursen Energy Lead MSD Animal Health Netherlands Content: Animal Health Boxmeer Energiebesparingsroute Monitoren en meten Recente

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Versie FDMCI HvA Versie FDMCI HvA roosterluwe week* tent.week projecten, afstuderen, afronding, starten studiejaar, etc.

Versie FDMCI HvA Versie FDMCI HvA roosterluwe week* tent.week projecten, afstuderen, afronding, starten studiejaar, etc. Jaarroosters F 2016-2017 Legenda lesweek Versie 0.9.2 F HvA Versie 0.9.2 F HvA roosterluwe week* week projecten,, afronding, starten, etc. syllabus week kalender week ma. Datum vr. MIC-CO propedeuse (vt)

Nadere informatie