VAN PLAN NAAR PROJECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN PLAN NAAR PROJECT"

Transcriptie

1

2 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider Subsidie aanvragen 3.1 valorisatie team IO VIO adviseur Pre-advies 1.2 VIO contractmanager Begroting opstellen 2.2 VIO contractmanager Ondersteuning en advies 3.2 afdelings secretaris 2.3 afdelingssecretaris Afdelingsvoorwaarden toetsen finance IO finance IO Advies op begroting 2.4 mandaatgerechtigde mandaatgerechtigde 1 e check 1.3 mandaatgerechtigde GO/NO-GO beslissing 2.5

3 projectwijzer IO - juni AANVRAAG FASE 4 CONTRACT FASE 5 KICK-OFF projectleider 3.3 projectleider 4.1 projectleider 5.1 Beschikking verwerken Contract in ontvangst nemen Administratieve kick-off VIO contractmanager Beschikking controleren 3.4 VIO contractmanager Contracten regelen 4.2 VIO contractmanager Administratieve kick-off 5.1 afdelingssecretaris Akkoord op beschikking 3.5 afdelingssecretaris Kick-off meeting organiseren 4.4 afdelingssecretaris Administratieve kick-off 5.1 finance IO 5.1 Administratieve kick-off mandaatgerechtigde 4.3 Contracten ondertekenen Deze stappen gelden voor alle projecten. Fase 2 wordt nogmaals doorlopen bij aanmerkingen van de mandaatgerechtigde. Deze stappen zijn alleen op subsidieprojecten van toepassing.

4 4 van plan naar project INHOUD Overzicht processtappen 2 Begrippenlijst 4 Van plan naar project 5 Rollen & verantwoordelijkheden 6 Tijdspad 7 Fase 1: Oriëntatie 9 Fase 2: Concretisering 12 Fase 3: Subsidieaanvraag 15 Fase 4: Contract 18 Fase 5: Kick-off 20 Hoe nu verder Meer informatie 21 BEGRIPPENLIJST Hieronder de betekenis van een aantal veel voorkomende begrippen in deze projectwijzer. Beschikking - Goedkeuring of afwijzing van de subsidieaanvraag door de subsidieverstrekker. Externe begroting - Cijfermatige neerslag van de externe afspraken rond de herkomst en besteding van de verwachtte kosten door middel van een budgetverdeling op hoofdlijnen. Mandaatgerechtigde - Degene die de bevoegdheid heeft om het projectplan goed te keuren en te ondertekenen (zie pagina 6). Penvoerder - Degene die (namens het consortium) de subsidieaanvraag indient bij de subsidieverstrekker. Dit is tevens de contactpersoon voor de subsidieverstrekker.

5 projectwijzer IO - juni VAN PLAN NAAR PROJECT Bij het starten van een project met externe financiering komt heel wat kijken. Past het plan binnen de onderzoeksstrategie van IO? Wordt er subsidie aangevraagd? Zijn er academische instellingen of bedrijven met wie je gaat samenwerken? Hoe ga je dit aanpakken? Wie kunnen je helpen? En zijn er vanuit de faculteit regels en richtlijnen waar je je aan moet houden? Met deze projectwijzer wordt inzichtelijk hoe het proces van plan naar project is ingericht. Bij wie je kunt aankloppen voor ondersteuning. En met welke goedkeuringsmomenten je rekening moet houden. VOOR WIE IS DEZE PROJECTWIJZER? Deze projectwijzer is gericht op alle onderzoekers van de faculteit IO die een project met externe financiering willen starten, worden benaderd om mee te werken aan een project, of al in het voortraject van een project zitten. In dit document worden deze personen ook wel projectleider genoemd. VOOR WELKE PROJECTEN KAN IK DEZE PROJECTWIJZER GEBRUIKEN? Deze projectwijzer is van toepassing op alle onderzoeksprojecten gebaseerd op externe financiering binnen de faculteit IO. Voor Horizon 2020 projecten is een verdieping op een aantal onderdelen samengesteld (hiervoor is de Toolkit Horizon 2020 in het najaar van 2015 beschikbaar). We maken hierin onderscheid tussen subsidieprojecten en overige projecten. Wil je voor jouw project subsidie aanvragen en ben jij degene die (namens het consortium) deze aanvraag indient? Dan spreken we in deze projectwijzer over een subsidieproject. Alle andere projecten vallen onder de noemer overige projecten. Hieronder vallen ook projecten waarvoor wel subsidie wordt aangevraagd, maar een andere partij de penvoerder is. Het verschil is dat voor overige projecten de subsidieaanvraagfase in het proces niet van toepassing is.

6 6 van plan naar project ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN PROJECTLEIDER Als projectleider houd je je voornamelijk bezig met de inhoudelijke aspecten van het project. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de financiën van het project. Het valorisatieteam IO (VIO) en finance IO kunnen je hierin ondersteunen. In de aanloop naar het project kan het VIO de begrotingen voor je opstellen en zodra het project van start is gegaan zorgt finance IO voor de projectadministratie. VALORISATIETEAM IO (VIO) Het valorisatieteam van IO (adviseurs en contractmanager) heeft een ondersteunende rol in het proces. Zij kunnen inzicht geven in welke subsidiemogelijkheden passen bij jouw ideeen, hebben kennis over subsidievoorwaarden en het opstellen van begrotingen en contracten en hebben templates voor de projectafbakening, begrotingen en contracten. AFDELINGSSECRETARIS De afdelingssecretaris is in de aanloop naar het project verantwoordelijk voor het toetsen van het projectplan aan de randvoorwaarden van de afdeling. Dus is het project haalbaar in termen van onderzoeks-, personele, facilitaire-, en financiële kaders van de afdeling. FINANCE IO In de aanloop naar het project adviseert finance IO over de begroting op basis van het afdelingsbudget. Na de kick-off meeting speelt finance IO een belangrijke rol in de bewaking van het budget van het project en onderhoudt zij de projectadministratie. MANDAATGERECHTIGDE De mandaatgerechtigde is degene die bevoegd is om het projectplan goed te keuren en te ondertekenen. Deze mandaatgerechtigde is ofwel de afdelingssecretaris, de afdelingsvoorzitter, de decaan of het College van Bestuur (CvB). Mandaatregelingen Onderstaand schema geeft inzicht in wie bevoegd is om een project goed te keuren en te ondertekenen. In dit schema gaan we ervan uit dat er wordt voldaan aan de algemene voorwaarden van de TU Delft en dat er geen aanvullende risico s voor de faculteit zijn (bijv. boeteclausules). Neem bij uitzonderingsgevallen contact op met VIO.

7 projectwijzer IO - juni Projectomvang (ex. BTW)* Mandaatgerechtigde < ,- Afdelingssecretaris < ,- Afdelingsvoorzitter < ,- Decaan > ,- CvB De weg naar het hoogste mandaat is altijd via de onderliggende mandaten. In het geval dat het mandaat bij het CvB ligt, zal het voorstel altijd eerst door de afdelingssecretaris, afdelingsvoorzitter en decaan moeten worden goedgekeurd. TIJDSPAD FASE 1: ORIËNTATIE Het tijdspad voor de oriëntatiefase is geheel afhankelijk van de planning van de projectleider. Houd er rekening mee dat het vormen van een consortium en het afstemmen met partners aardig wat tijd kan kosten. Verder is het goed om in deze fase het tijdspad van fase 2 in de gaten te houden. FASE 2: CONCRETISERING Voor het opstellen en controleren van de begroting, het toetsen van het projectplan aan de kaders van de afdeling en de Go/No-Go beslissing (stap 2.2 t/m stap 2.5) moet, afhankelijk van de mandaatgerechtigde, rekening worden gehouden met onderstaande doorlooptijden. Mandaatgerechtigde Afdelingssecretaris Afdelingsvoorzitter Decaan CvB Totale doorlooptijd 2 weken 4 weken 6 weken 8 weken FASE 3: SUBSIDIEAANVRAAG Het tijdspad van deze fase is onder andere afhankelijk van de subsidieverstrekker en andere betrokken partijen. *: Voor de projectomvang wordt uitgegaan van het aandeel van de faculteit IO in de externe begroting.

8 8 van plan naar project FASE 4: CONTRACT Het tijdspad van de contractfase is, net als de subsidieaanvraagfase, sterk afhankelijk van externe factoren. FASE 5: KICK-OFF MEETING Nadat het contract is getekend, is het streven om binnen 2 weken het project administatief over te dragen aan de projectleider en van start te laten gaan met de administratieve kick-off meeting.

9 projectwijzer IO - juni Fase 1: ORIËNTATIE In de oriëntatiefase onderzoek je de mogelijkheden voor een project. Past je idee binnen de strategie van de faculteit? Met welke partners wil je samenwerken? Wat zijn de de subsidiemogelijkheden? Zodra je hier een goed beeld van hebt volgt het eerste goedkeuringsmoment, waarna je je projectplan kunt gaan uitwerken. projectleider 1.1 Kansen onderzoeken VIO adviseur 1.2 Pre-advies mandaatgerechtigde e check

10 10 van plan naar project PROJECTLEIDER stap 1.1: KANSEN ONDERZOEKEN DOEL Het doel van deze stap is om de grote lijnen van het project helder te krijgen. Dit documenteer je in de vorm van de projectafbakening (hiervoor heeft VIO een template beschikbaar). INITIATIE Er is geen standaard proces voorafgaand aan deze stap. Initiatie is op eigen initiatief of wanneer je wordt benaderd door een andere partij om aan een project te werken. OMSCHRIJVING Stel allereerst je leidinggevende op de hoogte wanneer je van plan bent een project te starten. Vervolgens is het van belang dat je een concreet beeld krijgt van de volgende aspecten: Sluit het aan op de onderzoeksstrategie van de faculteit*? Zo niet, beargumenteer dan waarom dit project toch interessant is. Wie zijn de (beoogde) partners voor dit project. Wat is de financiële grootte van het project. Welke randvoorwaarden worden (door de subsidiegever) gesteld op het gebied van budget, timing, IP, open access en dergelijke. Zorg er voor dat al deze aspecten terugkomen in de projectafbakening. De adviseurs van VIO kunnen je hierbij helpen. Zij hebben veel ervaring met subsidieaanvragen, projectbegrotingen en samenwerkingen met partners. Betrek ze zo vroeg mogelijk bij deze stap, zodat ze je kunnen ondersteunen in het opstellen van de projectafbakening. AFRONDING Zodra je de projectafbakening op papier hebt, leg je deze voor aan de VIO adviseurs. Zij geven een preadvies waarna de mandaatgerechtigde een akkoord voor het verder uitwerken van het projectplan geeft. TIP Loop in onderhandelingen niet vooruit op zaken voordat deze zijn getoetst op juridische, personele en financiële consequenties. *: Voor een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksstrategie ga je naar

11 projectwijzer IO - juni VIO // ADVISEUR stap 1.2: PREADVIES PREADVIES AAN DE PROJECTLEIDER Het VIO heeft veel kennis en ervaring in huis op het gebied van onderzoeksprojecten en subsidieaanvragen. Zij kunnen je onder andere inzicht geven in welke subsidiemogelijkheden er bij jouw plannen passen en hoe om te gaan met samenwerkingen. Ook kunnen zij je ondersteunen bij de financiële aspecten van het project. PREADVIES AAN DE MANDAATGERECHTIGDE De VIO adviseurs geven een preadvies op de projectafbakening van de projectleider. Sluit het aan op de onderzoeksstrategie van de faculteit. Is het project financieel haalbaar en/of levert het interessante netwerken op. Het preadvies wordt op papier gezet, samen met een voorlopige begroting en voorgelegd aan de afdelingsvoorzitter. MANDAATGERECHTIGDE // AFDELINGSVOORZITTER» DECAAN» CVB stap 1.3: EERSTE CHECK Op basis van het preadvies geeft de afdelingsvoorzitter een akkoord voor het verder uitwerken van de projectafbakening. Afhankelijk van het mandaat wordt de projectafbakening met preadvies hierna voorgelegd aan de decaan en in sommige gevallen ook nog aan het CvB. Het is in het belang van de projectleider dat deze eerste check plaatsvindt. Je voorkomt hiermee dat je veel tijd en energie steekt in een projectplan waar geen draagvlak voor is.

12 12 van plan naar project Fase 2: CONCRETISERING Zodra je projectafbakening is goedgekeurd, kun je dit in het projectplan verder uitwerken en concretiseren. In deze fase wordt het projectplan in meer detail getoetst aan de kaders van de afdeling. Wanneer alle details op papier staan volgt er weer een goedkeuringsmoment, waarna je in het geval van een subsidieproject de subside kunt gaan aanvragen en bij overige projecten de contracten getekend kunnen worden. projectleider 2.1 Projectplan uitwerken VIO contractmanager 2.2 Begroting opstellen 2.3 afdelingssecretaris Afdelingsvoorwaarden toetsen finance IO 2.4 Advies op begroting mandaatgerechtigde 2.5 GO/NO-GO beslissing

13 projectwijzer IO - juni PROJECTLEIDER stap 2.1: PROJECTPLAN UITWERKEN DOEL In deze stap wordt op basis van de projectafbakening het projectplan opgesteld (hiervoor heeft VIO een template beschikbaar), zodat de mandaatgerechtigde een gegronde beslissing kan nemen over het wel of niet doorgaan met dit project. INITIATIE Zodra je akkoord hebt gekregen op de projectafbakening kun je dit in het projectplan verder uitwerken. OMSCHRIJVING In het projectplan maak je een verdiepingsslag op de projectafbakening. Hierin is het van belang dat je een concreet beeld krijgt van onderstaande aspecten. Mocht het om een subsidieproject gaan, houd hierbij dan ook de voorwaarden van de subsidieverstrekker in de gaten. Inhoudelijke aansluiting op de onderzoeksstrategie van IO Beoogde projectpartners Gestelde voorwaarden (vanuit subsidieverstrekker of andere projectpartner) Begroting Projectplanning en deadlines Personele bezetting Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan, maar niet alle aspecten hoef je zelf uit te werken. De begroting wordt door de contractmanager van VIO opgesteld (stap 2.2.) en de afdelingssecretaris geeft inzicht in de randvoorwaarden vanuit de afdeling (stap 2.3.). Het is dus van belang dat je gedurende het opstellen van het projectplan contact houdt met deze actoren. AFRONDING Bespreek het projectplan met de afdelingssecretaris en de contractmanager van VIO. Zij zullen het plan controleren op onderzoeks-, personele-, en financiële kaders van de afdeling. TIP Raadpleeg VIO voor voorbeelden van projectplannen.

14 14 van plan naar project VIO // CONTRACTMANAGER stap 2.2: BEGROTING OPSTELLEN De contractmanager is in deze fase verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. Deze bestaat uit een ingevulde concept offerte, een interne & externe begroting en een samenvatting van de financiële voorwaarden. Indien het gaat om een subsidieproject zal de contractmanager het projectplan ook toetsen aan de subsidievoorwaarden. AFDELINGSSECRETARIS stap 2.3: AFDELINGSVOORWAARDEN TOETSEN De afdelingssecretaris toetst het projectplan aan de onderzoeks-, personele-, facilitaire-, en financiële kaders van de afdeling. Bij kleine projecten (< ,-) heeft de afdelingssecretaris het mandaat om het project goed te keuren en komt stap 2.5 te vervallen (zie mandaatregeling op pagina 6). FINANCE IO stap 2.4: ADVIES OP BEGROTING Op aanvraag van de afdelingssecretaris toetst finance IO de begroting aan het afdelingsbudget. Hierover brengt finance IO advies uit aan de afdelingssecretaris. MANDAATGERECHTIGDE // AFDELINGSVOORZITTER» DECAAN» CVB stap 2.5: GO/NO-GO BESLISSING Op basis van de documenten aangeleverd door de afdelingssecretaris volgt een Go/ No-Go beslissing van de afdelingsvoorzitter. Afhankelijk van het mandaat wordt het projectplan hierna voorgelegd aan de decaan en in sommige gevallen ook aan het CvB. In het geval dat een van deze partijen voor akkoord wijzigingen in het projectplan vraagt, moet fase 2 opnieuw worden doorlopen.

15 projectwijzer IO - juni Fase 3: SUBSIDIEAANVRAAG Voor subsidieprojecten kan na het goedkeuren van het projectplan de subsidieaanvraag worden ingediend bij de subsidievertrekker. Voor overige projecten kan deze fase worden overgeslagen en direct worden overgegaan naar de contractfase. projectleider 3.1 projectleider 3.3 Subsidie aanvragen Beschikking verwerken VIO contractmanager 3.2 VIO contractmanager 3.4 Ondersteuning en advies Beschikking controleren afdelingssecretaris 3.5 Akkoord op beschikking

16 16 van plan naar project PROJECTLEIDER stap 3.1: SUBSIDIE AANVRAGEN DOEL Aanvraag tot subsidie indienen bij de subsidieverstrekker. INITIATIE Je kunt starten met de subsidieaanvraag zodra je projectplan is goedgekeurd door de mandaatgerechtigde. OMSCHRIJVING Dien de subsidieaanvraag in volgens de voorwaarden van de subsidiegever. Raadpleeg hierbij VIO voor ondersteuning en advies. AFRONDING Bij het indienen van de subsidieaanvraag stuur je een kopie van je projectplan aan VIO en aan de afdelingssecretaris. VIO // CONTRACTMANAGER stap 3.2: ONDERSTEUNING EN ADVIES VIO biedt ondersteuning en advies in het aanvraagproces. Dit doen zij onder andere door informatie te verstrekken over subsidievoorwaarden en ondersteuning te bieden bij het opstellen van de subsidieaanvraag.

17 projectwijzer IO - juni PROJECTLEIDER stap 3.3: BESCHIKKING VERWERKEN DOEL Afdelingssecretaris en VIO op de hoogte stellen van de uitkomst van de subsidieaanvraag. INITIATIE Zodra je de beschikking (goedkeuring of afwijzing) van de subsidieaanvraag hebt ontvangen, zorg je voor verdere afhandeling hiervan. OMSCHRIJVING EN AFRONDING Stuur een kopie van de beschikking door naar de afdelingssecretaris en VIO. Zij controleren de beschikking op eventuele afwijkende bepalingen. Indien de beschikking overeenkomt met de aanvraag kan deze worden ondertekend door de mandaatgerechtigde. Wanneer er echter afwijkende bepalingen in de beschikking staan, zal je in overleg met VIO en de afdelingssecretaris bepalen of er akkoord wordt gegaan met de beschikking. VIO // CONTRACTMANAGER stap 3.4: BESCHIKKING CONTROLEREN VIO controleert, in geval van een goedkeuring, of de beschikking in lijn is met de ingediende subsidieaanvraag. AFDELINGSSECRETARIS stap 3.5: AKKOORD OP BESCHIKKING Wanneer er afwijkende bepalingen in de beschikking staan wordt in overleg met de projectleider en VIO bepaald of akkoord wordt gegeven op de beschikking. De afdelingssecretaris heeft hierin, namens de afdelingsvoorzitter, de beslissende stem. In het geval er geen consortium wordt gevormd, kan na akkoord op de beschikking de administratieve kick-off meeting worden gehouden. De contractfase is in dat geval niet van toepassing.

18 18 van plan naar project Fase 4: CONTRACT Wordt er in het project samengewerkt met academische partners of bedrijven? Dan worden in deze fase alle afspraken duidelijk op papier gezet. Contracten, samenwerkingsovereenkomsten en offertes worden ondertekend. projectleider 4.1 Contract in ontvangst nemen VIO contractmanager 4.2 Contracten regelen afdelingssecretaris 4.4 Kick-off meeting organiseren mandaatgerechtigde 4.3 Contracten ondertekenen

19 projectwijzer IO - juni PROJECTLEIDER stap 4.1: CONTRACT VERWERKEN DOEL In het geval je niet de penvoerder van het project bent, ontvang je een contract, offerte of overeenkomst van de andere partij. Doel van deze stap is om dit document getekend te krijgen. INITIATIE Zodra je het contract of de overeenkomst hebt ontvangen, zorg je voor verdere afhandeling hiervan. OMSCHRIJVING EN AFRONDING Stuur een kopie van het document door naar de contractmanager en afdelingssecretaris. De contractmanager controleert de inhoud van het contract en stuurt deze door naar de mandaatgerechtigde voor ondertekening. VIO // CONTRACTMANAGER stap 4.2: CONTRACTEN REGELEN De contractmanager onderhandelt met de partners over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst of stelt deze documenten zelf op wanneer de projectleider de penvoerder is van het project. Dit proces wordt tot een volledig getekend contract beheerd door de contractmanager. MANDAATGERECHTIGDE // AFDELINGSVOORZITTER» DECAAN» CVB stap 4.3: CONTRACTEN ONDERTEKENEN Wanneer de inhoud van het contract, de samenwerkingsovereenkomst of de offerte akkoord is, wordt dit document door de betreffende mandaatgerechtigde ondertekend.

20 20 van plan naar project AFDELINGSSECRETARIS stap 4.4: KICK-OFF MEETING ORGANISEREN Zodra alle contracten, offertes en overeenkomsten zijn ondertekend, organiseert de afdelingssecretartis de administratieve kick-off meeting. Bij deze meeting zijn de projectleider, afdelingssecretaris, finance IO en, afhankelijk van de grootte van het project, de contractmanager aanwezig. Fase 5: KICK-OFF PROJECTLEIDER, CONTRACTMANAGER, AFDELINGSSECRETARIS & FINANCE IO stap 5.1: ADMINISTRATIEVE KICK-OFF De administratieve kick-off van het project is een interne meeting waarbij de administratieve kant van het project wordt overgedragen van VIO naar de projectleider en finance IO. Dit is de administratieve start van het project. In deze meeting worden het projectplan, de begroting, personele-, juridische- en financiële kaders van het project besproken. Ook wordt tijdens deze meeting afgesproken hoe de voortgang van het project zal worden gemonitord. Deze meeting staat los van een eventuele inhoudelijke kick-off meeting.

21 projectwijzer IO - juni HOE NU VERDER... Na de kick-off meeting gaat het project van start. Tijdens het project zijn er nog een aantal administratieve taken waar rekening mee moet worden gehouden. Gedurende het project is de projectleider verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële bewaking van het project. Tijdens de kick-off meeting worden hier concrete afspraken over gemaakt. MEER INFORMATIE Mocht je meer informatie willen over het opstarten van een project, of vragen hebben over deze projectwijzer, neem dan contact op met je afdelingssecretaris.

22 22 van plan naar project PROJECTWIJZER IO Bij het starten van een project met externe financiering komt heel wat kijken. Past het plan binnen de onderzoeksstrategie van IO? Wordt er subsidie aangevraagd? Zijn er academische instellingen of bedrijven met wie je gaat samenwerken? Hoe ga je dit aanpakken? Wie kunnen je helpen? En zijn er vanuit de faculteit regels en richtlijnen waar je je aan moet houden? Met deze projectwijzer wordt inzichtelijk hoe het proces van plan naar project is ingericht. Bij wie je kunt aankloppen voor ondersteuning. En met welke goedkeuringsmomenten je rekening moet houden. IO.TUDELFT.NL/SAMENWERKEN FACULTEIT INDUSTRIEEL ONTWERPEN LANDBERGSTRAAT 15 / 2628CE / DELFT / NEDERLAND +31 (0) /

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen April 2015 Door studieverenigingen en disputen van Erasmus School of Law (verder: ESL) worden jaarlijks studiereizen georganiseerd. Een studiereis

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Masterclass Aanbesteden WMO en Jeugdwet : de basis

Masterclass Aanbesteden WMO en Jeugdwet : de basis Masterclass Aanbesteden WMO en Jeugdwet : de basis 26 november 2015 De i.s.m. BUIS Astrid Buis en Anne Marie Buysse 1 Programma 13.30 uur: Ontvangst door, directeur 13. 45 uur: De gemeente als opdrachtgever.

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract):

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt.

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt. Eerste stappen: 1. Splits leveranciers op in segmenten. 2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 3. Onderhandel op inhoud. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017 Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel

Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Dit memo is relevant voor alle collectieven die een samenwerkingsmodel uitwerken. Sommige collectieven hebben een niet-transparant samenwerkingsmodel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Procuratieregeling proces 15.3

Procuratieregeling proces 15.3 Procuratieregeling proces 15.3 Datum 26 november 2013 Versie 2.1 definitief 1 Algemeen Onder procuratie wordt in het algemeen verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen. Deze

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Kennisdocument 1 Levensloop van een project

Kennisdocument 1 Levensloop van een project Kennisdocument 1 Levensloop van een project Inhoud De zes projectfases 5 1 - BELEIDSFASE 5 2 - IDENTIFICATIEFASE 6 3 - FORMULERINGSFASE 6 4 - CONTRACTFASE 7 5 - UITVOERINGSFASE EN MONITORING 7 6 - EVALUATIEFASE

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief

Nadere informatie

Inkoopprocedure faculteit LR Inkopen, hoe werkt het??

Inkoopprocedure faculteit LR Inkopen, hoe werkt het?? Inkopen, hoe werkt het?? Finance & Control - LR April 2009 Delft University of Technology Challenge the future In dit boekje wordt uiteengezet hoe het inkopen van goederen en diensten ten behoeve van de

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE Datum: 24 mei 2011 1. Waarom subsidie voor consortia? De 3 noordelijke provincies willen

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

Je functie, taken en planning van werkzaamheden

Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriënterende opdracht 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Je eigen

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018)

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018) Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS)

Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS) Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS) Algemeen 1. ODAS behoudt zich het recht voor een toekenning tot subsidiëring te wijzigen, op te schorten, dan wel in te trekken indien: a. De algemene

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Ondernemend. Ruimte voor talent. Onderscheidend. Kwaliteit. Plezier. Betrokken. Pagina 1 van 10

Ondernemend. Ruimte voor talent. Onderscheidend. Kwaliteit. Plezier. Betrokken. Pagina 1 van 10 Ondernemend Ruimte voor talent Onderscheidend Kwaliteit Plezier Betrokken Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DIENSTEN...5 3. PROJECTPLANNING EN CONTACTPERSONEN...7 4. INVESTERINGSOVERZICHT,

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- U overweegt of heeft al besloten de Vastenaktie 2015 in uw parochie voor een Eigen Doel te gaan voeren. Een Eigen Doel is een project waarmee u zelf een relatie

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding

Informatiesessie. OPZuid 2014-2020. Workshop Projectvoorbereiding Informatiesessie OPZuid 2014-2020 Workshop Projectvoorbereiding Pieter Liebregts, programmamanager Stimulus Programmamanagement Terneuzen, 3 maart 2015 Inhoud Subsidieaanvraag in detail Beoordelingsproces

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

Procuratiereglement. Stichting Humanitas

Procuratiereglement. Stichting Humanitas Procuratiereglement Stichting Humanitas Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenhang documentatie 3 Hoofdstuk 3 Bevoegdheden en afspraken (intern en extern) 3 Paragraaf 3.1 Binnen kaders

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl Titel Voorbeeld Offerte 1 appalti.nl USB-stick Op de USB-stick treft u de volgende documenten aan: Document 1 Document 2 Document 3 2 appalti.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. DIENSTEN... 6 3. PROJECTPLANNING

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013 agendapunt 4.3 1025383 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 maart 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Brede School Project Leuven

AANVRAAGFORMULIER Brede School Project Leuven AANVRAAGFORMULIER Brede School Project Leuven Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kan uw school beroep doen op middelen van het stimuleringsfonds Brede School van de stad Leuven. Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om:

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om: Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4286101 Opsteller : M.J.J.M. Zuiderwijk Telefoon : (033) 469 50 38 Datum : 11 juni 2013 User-id : ZUIM1 Onderw erp Wmo verlengen contracten Hulp bij het Huishouden

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken \We rt..x67-fn Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur & Regio Directie Natuur en. Blodiversiteit Bezoekadres Bezuldenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Met dit formulier kunt u een zonnelening aanvragen voor uw woning in de provincie Drenthe. Deze lening wordt

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie