ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS"

Transcriptie

1 ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS Niet-gecontroleerd halfjaarverslag juni 2010 Nederlands

2 ABN AMRO Alternative Investments SICAV Addendum bij het niet-gecontroleerd Halfjaarverslag 2010 per 30 juni

3 I N L E I D I N G Dit addendum bevat additionele informatie bij het Nietgecontroleerd Halfaarverslag 2010 van ABN AMRO Alternative Investments SICAV, een vertaling van het in Luxemburg gepubliceerde Engelstalig halfjaarverslag van ABN AMRO Alternative Investments SICAV (hierna ook te noemen 'het Fonds'). Het in Luxemburg gepubliceerde verslag voldoet aan de Luxemburgse verslaggevingsvereisten, echter niet in alle opzichten aan de Nederlandse verslaggevingsvereisten zoals opgenomen in de Wft, die tevens op deze beleggingsinstelling van toepassing zijn. Dit addendum bevat de ontbrekende elementen die op grond van de Wft zijn vereist. Het addendum is niet door een accountant gecontroleerd. Verdere informatie is te vinden op R E S U L T A A T P E R A A N D E E L Betreft A aandelen tenzij anders vermeld ABN AMRO Global Multi (1,07) Strategy Fund* (8,85) ABN AMRO Relative Value ,22 Strategy Fund ,93 ABN AMRO Active (0,26) Alpha Fund (3,06) ABN AMRO ARAF V450** , ,47 T O E L I C H T I N G Grondslagen resultatenbepaling Voor de resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als die welke zijn vermeld in het Jaarverslag plus Addendum. Inkoop en uitgifte van eigen aandelen De Fondsen van ABN AMRO Alternative Investments opereren als open-ended fondsen. De aankoopprovisie bedraagt maximaal 5%, de verkoopprovisie bedraagt maximaal 2%. Voor ABN AMRO Global Multi Strategy Fund* en ABN AMRO ARAF V450** is het ook mogelijk via een girale ABN AMRO Beleggings-rekening te beleggen. De kosten van toetreding voor ABN AMRO Global Multi Strategy Fund* bedragen 2%, de kosten van uittreding bedragen 1%. Voor ABN AMRO ARAF V450** bedragen de kosten van toetreding en uittreding tussen 0,1% en 0,5%, met een minimum van EUR 0,70 per order. Orders voor aan- en verkoop van aandelen via het girale ABN AMRO Beleggingsrekeningensysteem dienen uiterlijk 9.00 uur Nederlandse tijd op dag T-5 te worden opgegeven. De aanvragen worden uiterlijk op dag T + 14 van de maand uitgevoerd tegen de op T + 14 geldende en bekend te maken prijs. Bij deelname via een girale ABN AMRO Beleggingsrekening is de valutadatum steeds T+1. Hierbij is T de eerste dag van de maand waarop de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. voor handel geopend is en staat 1, 5, 14 voor het aantal beursdagen. Orders voor aan- en verkoop van aandelen in ABN AMRO ARAF V450** via het girale ABN AMRO Beleggingsrekeningensysteem kunnen dagelijks worden opgegeven tot uiterlijk uur Nederlandse tijd. De aanvragen worden de volgende Werkdag tegen de dan geldende prijs uitgevoerd. ABN AMRO Opportunity (0,72) Driven Fund (7,70) * zie voor de actuele situatie pagina 4 van het Niet-gecontroleerd Halfjaarverslag 2010; ** zie voor de actuele situatie de pagina's 9 en 32 van het Niet-gecontroleerd Halfjaarverslag Luxemburg, 23 december 2010 De Beheerder, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A. O V E R I G E G E G E V E N S Bestuurdersbelangen Onder Luxemburgs bankgeheim hoeven bestuurders hierover geen gegevens te verstrekken. 2

4 Er kan niet ingeschreven worden louter op basis van het jaarverslag. Inschrijvingen zijn alleen geldig als ze uitgevoerd worden op basis van het huidige prospectus, aangevuld met het laatste jaarverslag van het Fonds en een exemplaar van het laatste halfjaarverslag, indien dit na het laatste jaarverslag werd gepubliceerd.

5 ABN AMRO Alternative Investments Halfjaarverslag voor de periode afgesloten op 30 juni 2010 INHOUD Pagina Adressen 2 Verslag van de beheerder ABN AMRO Global Multi Strategy Fund 3 ABN AMRO Relative Value Strategy Fund 5 ABN AMRO Active Alpha Fund 7 ABN AMRO ARAF V450 9 ABN AMRO Opportunity Driven Fund 10 Financiële staten Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Global Multi Strategy Fund 12 ABN AMRO Relative Value Strategy Fund 12 ABN AMRO Active Alpha Fund 13 ABN AMRO ARAF V ABN AMRO Opportunity Driven Fund 14 Vermogensopstelling 15 Winst-en-verliesrekening 16 Ontwikkeling van het nettovermogen 17 Ontwikkeling 18 Ontwikkeling in uitstaande aandelen 21 Toelichtingen bij de jaarrekening 24 1

6 ABN AMRO Alternative Investments Halfjaarverslag voor de periode afgesloten op 30 juni 2010 ADRESSEN Statutaire zetel Raad van Bestuur Bewaarder, Betaalkantoor, Noteringsagent, Registerhouder en Transferagent en Administratiekantoor 33, rue de Gasperich L-5628 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg Bernard Wester, voorzitter Deputy Chief Executive Officer, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Julian Kramer Head of Distribution Sales, BNP Paribas Group Business, Groothertogdom Luxemburg Marnix Arickx Head of Fund Engineering, BNP Paribas Investment Partners, Brussel, België State Street Bank Luxembourg S.A. 49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Domiciliehouder Hoofddistributeur Beleggingsbeheerder Subadviseur van de beleggingsbeheerder Goedgekeurde accountant BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg Fortis Investment Management UK Limited 82 Bishopsgate Londen EC2N 4BN Verenigd Koninkrijk Cadogan Management, LLC 149 Fifth Avenue 15th Floor New York, NY Verenigde Staten van Amerika Ernst &Young S.A. 7 Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs m.b.t. de Luxemburgse wetgeving Bonn, Schmitt, Steichen Avocats 44 Rue de la vallée L-2661 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Prime Broker Crédit Suisse Securities (USA) LLC 11 Madison Avenue New York, NY Verenigde Staten van Amerika 2

7 VERSLAG VAN DE BEHEERDER voor de periode afgesloten op 30 juni 2010 ABN AMRO Global Multi Strategy Fund Beleggingsresultaat Tijdens de eerste zes maanden afgesloten per 30 juni 2010 hebben de verschillende aandelenklassen van het Fonds de onderstaande rendementen verwezenlijkt: Liquide deel Klasse Rendement US Dollar Klasse A 26,61% US Dollar Klasse I 26,64% Euro Klasse A 26,25% Euro Klasse I 26,32% Euro Klasse N 26,37% NOK Klasse I 27,73% SEK Klasse I 26,35% Side Pocket deel Klasse Rendement US Dollar Klasse A Speciale aandelen 0,92% US Dollar Klasse I Speciale aandelen 0,92% Euro Klasse A Speciale aandelen 18,21% Euro Klasse I Speciale aandelen 18,20% Euro Klasse N Speciale aandelen 18,24% NOK Klasse I Speciale aandelen 13,62% SEK Klasse I Speciale aandelen 10,00% Beleggingsbeleid Het Fonds is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door Fortis Investment Management UK Limited. Het is gestructureerd als een fonds van fondsen en het spreidt zijn beleggingen over verschillende hedgefondsstrategieën en beheerders uit de hele wereld. Het Fonds belegt bij hooggekwalificeerde gespecialiseerde beheerders die binnen hun expertisedomein een stevige reputatie hebben. De selectie van de beheerders omvat gedetailleerde due-diligence onderzoeken en bedrijfsbezoeken. Omdat bepaalde strategieën betere resultaten opleveren in bepaalde markt- en liquiditeitsomstandigheden dan andere, beheert Cadogan de strategietoewijzingen op een actieve manier. Onder meer hierdoor kan op middellange termijn een aantrekkelijk absoluut rendement worden gerealiseerd. In maart 2008 werd Cadogan Management aangesteld tot subadviseur van het Fonds ter vervanging van IAM. Marktoverzicht Na een zwakke start van het jaar hebben de aandelenmarkten hun herstel in februari hervat en sloten ze het kwartaal sterk af. Hoewel de MSCI World tijdens het kwartaal net geen 4% steeg in lokale valuta, gaan hierachter uiteenlopende resultaten van de verschillende regio s schuil. Zo registreerden Japan en de VS een winst van circa 5%, maar verloor de Hang Seng 2%, en ook binnen Europa waren de resultaten van de verschillende landen sterk uiteenlopend omdat de beleggers steeds bezorgder werden over de overheidstekorten in perifeer Europa. Terwijl de Europese Stoxx 600 een rendement behaalde van net geen 4%, tekende de Spaanse IBEX een verlies van 9% op, en aan het andere uiteinde van het spectrum boekte de Zweedse OMX een winst van meer dan 7%. In tegenstelling tot de forse verschillen tussen de regio s, bleef de gemiddelde sector- en aandelencorrelatie aanleunen bij zijn historisch hoge niveaus, en bijgevolg zijn de verschillen redelijk gematigd gebleven. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het overheidsschuldenrisico, blijft de risicoaversie op een bijzonder laag niveau, zoals blijkt uit de Goldman Sachs-risicobarometer, die schommelde rond zijn laagste punt in 15 jaar tijd. Over dezelfde periode behaalden small caps een aanzienlijk hoger rendement dan large caps, zowel in de VS als in Europa. De aandelenmarkten zetten het tweede kwartaal in april relatief rustig in. Hoewel de MSCI World de maand vrijwel ongewijzigd afsloot, waren er aanzienlijke verschillen tussen de regio s. Zo steeg de S&P 500 circa 1,5% en daalde de EuroStoxx 600 2,8% over dezelfde periode. Als gevolg van het overheidsschuldenrisico in de Europese periferie, dat al enkele maanden aanhield, bleven de Europese markten ondermaatse prestaties neerzetten. De bezorgdheid over dit probleem trad begin mei op de voorgrond en bleef de wereldwijde markten de rest van het kwartaal domineren. Naarmate de marktdeelnemers begonnen te beseffen dat de situatie in de periferie van Europa wellicht niet beperkt zou blijven tot Griekenland, en hun aandacht richtten op Portugal en Spanje, veel grotere landen die een groter aandeel van het Europese bbp 3

8 vertegenwoordigen, zorgde deze bezorgdheid tijdens de eerste week van mei voor een daling van de wereldwijde aandelenmarkten met zo n 8 tot 10%. Als reactie op de aanzienlijke achteruitgang van het marktsentiment voelde Europa zich verplicht om in te grijpen, en werd er een reddingspakket van circa 1 biljoen USD aangekondigd wat aanvankelijk gezien werd als het economische equivalent van een shock and awe operatie. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk erg positief op het reddingspakket, en boekten stijgingen van 5 tot 10%, wat veel van de eerdere verliezen goedmaakte. Maar zodra de marktdeelnemers de tijd hadden gehad om de details van het reddingspakket te verteren, en begonnen te beseffen dat dit Europa weliswaar extra tijd zou geven maar geen oplossing vormde voor de onderliggende problemen, hervatten de aandelenmarkten hun daling en sloten ze de maand af met een verlies van zo n 10%. Deze negatieve tendens hield aan tot in juni, en de aandelenmarkten registreerden aan het einde van het kwartaal een verlies van zo n 12%. Hoewel de aandelenmarkten in de loop van juni bleven dalen, waren de markten in het algemeen veel minder volatiel en waren ze voor de beheerders van hedgefondsen enigszins beter bestuurbaar. Resultaat en dividend Het is niet de bedoeling van het Fonds om dividenden uit te keren. Vooruitzichten voor 2010 Het Subfonds werd vereffend op 26 februari Deze beslissing, genomen door de raad van bestuur, volgde op een periode van aanhoudende en aanzienlijke inkopen. Deze inkopen, en het teleurstellende rendement, zouden de inkoopactiviteit naar verwachting nog verder versnellen, wat ertoe zou leiden dat het nettovermogen van het Subfonds onder een drempel zou dalen die als het minimum beschouwd wordt voor een efficiënt beheer van het Subfonds. Als gevolg van de vereffening van het Subfonds per die datum zullen alle Aandeelhouders liquidatieopbrengsten ontvangen als en wanneer het Subfonds de opbrengsten ontvangt uit de liquidatie van zijn posities in de onderliggende beleggingsinstrumenten waarin het Subfonds had belegd. Begin september 2010 had het liquide deel van GMSF twee liquidatie-uitkeringen gedaan voor een totaalbedrag van meer dan USD 43 miljoen, waardoor er minder dan USD 1 miljoen overblijft in het Fonds. Op diezelfde datum had de side pocket drie betalingen gedaan voor een totaalbedrag van meer dan USD 62 miljoen, waardoor er circa USD 21 miljoen overblijft in het Fonds. Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

9 ABN AMRO Relative Value Strategy Fund Beleggingsresultaat Tijdens de eerste zes maanden afgesloten per 30 juni 2010 hebben de verschillende aandelenklassen van het Fonds de onderstaande rendementen verwezenlijkt: Klasse Rendement US Dollar Klasse A 30,08% US Dollar Klasse I 30,11% Euro Klasse A 52,38% Euro Klasse N 52,49% Beleggingsbeleid Het Fonds is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door Fortis Investment Management UK Limited. Het is gestructureerd als een fonds van fondsen en het spreidt zijn beleggingen over verschillende hedgefondsstrategieën en beheerders uit de hele wereld. In maart 2008 werd Cadogan Management aangesteld tot subadviseur van het Fonds ter vervanging van IAM. Na de beoordeling van de portefeuille en gelet op de buitengewone marktomstandigheden in 2008 heeft de subadviseur aan Fortis Investment Management UK Limited aanbevolen het Fonds af te wikkelen. Deze maatregel heeft het beleggingsbeleid bepaald, dat erop gericht was de activa op de efficiëntste manier te laten inkopen bij de onderliggende beheerders met het oog op een minimale impact op het rendement van het Fonds. Marktoverzicht Na een zwakke start van het jaar hebben de aandelenmarkten hun herstel in februari hervat en sloten ze het kwartaal sterk af. Hoewel de MSCI World tijdens het kwartaal net geen 4% steeg in lokale valuta, gaan hierachter uiteenlopende resultaten van de verschillende regio s schuil. Zo registreerden Japan en de VS een winst van circa 5%, maar verloor de Hang Seng 2%, en ook binnen Europa waren de resultaten van de verschillende landen sterk uiteenlopend omdat de beleggers steeds bezorgder werden over de overheidstekorten in perifeer Europa. Terwijl de Europese Stoxx 600 een rendement behaalde van net geen 4%, tekende de Spaanse IBEX een verlies van 9% op, en aan het andere uiteinde van het spectrum boekte de Zweedse OMX een winst van meer dan 7%. In tegenstelling tot de forse verschillen tussen de regio s, bleef de gemiddelde sector- en aandelencorrelatie aanleunen bij zijn historisch hoge niveaus, en bijgevolg zijn de verschillen redelijk gematigd gebleven. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het overheidsschuldenrisico, blijft de risicoaversie op een bijzonder laag niveau, zoals blijkt uit de Goldman Sachs-risicobarometer, die schommelde rond zijn laagste punt in 15 jaar tijd. Over dezelfde periode behaalden small caps een aanzienlijk hoger rendement dan large caps, zowel in de VS als in Europa. De aandelenmarkten zetten het tweede kwartaal in april relatief rustig in. Hoewel de MSCI World de maand vrijwel ongewijzigd afsloot, waren er aanzienlijke verschillen tussen de regio s. Zo steeg de S&P 500 circa 1,5% en daalde de EuroStoxx 600 2,8% over dezelfde periode. Als gevolg van het overheidsschuldenrisico in de Europese periferie, dat al enkele maanden aanhield, bleven de Europese markten ondermaatse prestaties neerzetten. De bezorgdheid over dit probleem trad begin mei op de voorgrond en bleef de wereldwijde markten de rest van het kwartaal domineren. Naarmate de marktdeelnemers begonnen te beseffen dat de situatie in de periferie van Europa wellicht niet beperkt zou blijven tot Griekenland, en hun aandacht richtten op Portugal en Spanje, veel grotere landen die een groter aandeel van het Europese bbp vertegenwoordigen, zorgde deze bezorgdheid tijdens de eerste week van mei voor een daling van de wereldwijde aandelenmarkten met zo n 8 tot 10%. Als reactie op de aanzienlijke achteruitgang van het marktsentiment voelde Europa zich verplicht om in te grijpen, en werd er een reddingspakket van circa 1 biljoen USD aangekondigd wat aanvankelijk gezien werd als het economische equivalent van een shock and awe operatie. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk erg positief op het reddingspakket, en boekten stijgingen van 5 tot 10%, wat veel van de eerdere verliezen goedmaakte. Maar zodra de marktdeelnemers de tijd hadden gehad om de details van het reddingspakket te verteren, en begonnen te beseffen dat dit Europa weliswaar extra tijd zou geven maar geen oplossing vormde voor de onderliggende problemen, hervatten de aandelenmarkten hun daling en sloten ze de maand af met een verlies van zo n 10%. Deze negatieve tendens hield aan tot in juni, en de aandelenmarkten registreerden aan het einde van het kwartaal een verlies van zo n 12%. Hoewel de aandelenmarkten in de loop van juni bleven dalen, waren de markten in het algemeen veel minder volatiel en waren ze voor de beheerders van hedgefondsen enigszins beter bestuurbaar. Resultaat en dividend Het is niet de bedoeling van het Fonds om dividenden uit te keren. 5

10 Vooruitzichten voor 2010 Op basis van een grondige analyse van de samenstelling van de portefeuille, van de liquiditeit en van de inkooporders, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap in overleg met Fortis Investment Management Luxembourg S.A. en de gedelegeerde beleggingsbeheerder besloten om, in overeenstemming met artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, over te gaan tot de verplichte inkoop van de aandelen van het Subfonds (de Aandelen ) en vanaf 31 oktober 2008 geen inkoop- of conversieorders meer aan te nemen. Begin september 2010 had het ABN AMRO Relative Value Strategy Fund vier liquidatie-uitkeringen gedaan voor een totaalbedrag van meer dan USD 17 miljoen, waardoor er minder dan USD 1 miljoen overblijft in het Fonds. Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

11 ABN AMRO Active Alpha Fund Beleggingsresultaat Om redenen die verband houden met de kosten, was de laatste overeengekomen intrinsieke waarde voor het ABN AMRO Active Alpha Fund voor februari 2010, en bijgevolg gelden de rendementscijfers hierna voor de eerste twee maanden tot 28 februari Klasse Rendement US Dollar Klasse A 5,51% Euro Klasse A 9,51% Euro Klasse N 9,53% Beleggingsbeleid Het Fonds is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door Fortis Investment Management UK Limited. Het is gestructureerd als een fonds van fondsen en het spreidt zijn beleggingen over verschillende hedgefondsstrategieën en beheerders uit de hele wereld. In maart 2008 werd Cadogan Management aangesteld tot subadviseur van het Fonds ter vervanging van IAM. Na de beoordeling van de portefeuille en gelet op de buitengewone marktomstandigheden in 2008 heeft de subadviseur aan Fortis Investment Management UK Limited aanbevolen het Fonds af te wikkelen. Deze maatregel heeft het beleggingsbeleid bepaald, dat erop gericht was de activa op de efficiëntste manier te laten inkopen bij de onderliggende beheerders met het oog op een minimale impact op het rendement van het Fonds. Marktoverzicht Na een zwakke start van het jaar hebben de aandelenmarkten hun herstel in februari hervat en sloten ze het kwartaal sterk af. Hoewel de MSCI World tijdens het kwartaal net geen 4% steeg in lokale valuta, gaan hierachter uiteenlopende resultaten van de verschillende regio s schuil. Zo registreerden Japan en de VS een winst van circa 5%, maar verloor de Hang Seng 2%, en ook binnen Europa waren de resultaten van de verschillende landen sterk uiteenlopend omdat de beleggers steeds bezorgder werden over de overheidstekorten in perifeer Europa. Terwijl de Europese Stoxx 600 een rendement behaalde van net geen 4%, tekende de Spaanse IBEX een verlies van 9% op, en aan het andere uiteinde van het spectrum boekte de Zweedse OMX een winst van meer dan 7%. In tegenstelling tot de forse verschillen tussen de regio s, bleef de gemiddelde sector- en aandelencorrelatie aanleunen bij zijn historisch hoge niveaus, en bijgevolg zijn de verschillen redelijk gematigd gebleven. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het overheidsschuldenrisico, blijft de risicoaversie op een bijzonder laag niveau, zoals blijkt uit de Goldman Sachs-risicobarometer, die schommelde rond zijn laagste punt in 15 jaar tijd. Over dezelfde periode behaalden small caps een aanzienlijk hoger rendement dan large caps, zowel in de VS als in Europa. De aandelenmarkten zetten het tweede kwartaal in april relatief rustig in. Hoewel de MSCI World de maand vrijwel ongewijzigd afsloot, waren er aanzienlijke verschillen tussen de regio s. Zo steeg de S&P 500 circa 1,5% en daalde de EuroStoxx 600 2,8% over dezelfde periode. Als gevolg van het overheidsschuldenrisico in de Europese periferie, dat al enkele maanden aanhield, bleven de Europese markten ondermaatse prestaties neerzetten. De bezorgdheid over dit probleem trad begin mei op de voorgrond en bleef de wereldwijde markten de rest van het kwartaal domineren. Naarmate de marktdeelnemers begonnen te beseffen dat de situatie in de periferie van Europa wellicht niet beperkt zou blijven tot Griekenland, en hun aandacht richtten op Portugal en Spanje, veel grotere landen die een groter aandeel van het Europese bbp vertegenwoordigen, zorgde deze bezorgdheid tijdens de eerste week van mei voor een daling van de wereldwijde aandelenmarkten met zo n 8 tot 10%. Als reactie op de aanzienlijke achteruitgang van het marktsentiment voelde Europa zich verplicht om in te grijpen, en werd er een reddingspakket van circa 1 biljoen USD aangekondigd wat aanvankelijk gezien werd als het economische equivalent van een shock and awe operatie. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk erg positief op het reddingspakket, en boekten stijgingen van 5 tot 10%, wat veel van de eerdere verliezen goedmaakte. Maar zodra de marktdeelnemers de tijd hadden gehad om de details van het reddingspakket te verteren, en begonnen te beseffen dat dit Europa weliswaar extra tijd zou geven maar geen oplossing vormde voor de onderliggende problemen, hervatten de aandelenmarkten hun daling en sloten ze de maand af met een verlies van zo n 10%. Deze negatieve tendens hield aan tot in juni, en de aandelenmarkten registreerden aan het einde van het kwartaal een verlies van zo n 12%. Hoewel de aandelenmarkten in de loop van juni bleven dalen, waren de markten in het algemeen veel minder volatiel en waren ze voor de beheerders van hedgefondsen enigszins beter bestuurbaar. Resultaat en dividend Het is niet de bedoeling van het Fonds om dividenden uit te keren. Vooruitzichten voor 2010 Op basis van een grondige analyse van de samenstelling van de portefeuille, van de liquiditeit en van de inkooporders, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap in overleg met Fortis Investment Management Luxembourg S.A. en de gedelegeerde beleggingsbeheerder 7

12 besloten om, in overeenstemming met artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, over te gaan tot de verplichte inkoop van de aandelen van het Subfonds (de Aandelen ) en vanaf 31 oktober 2008 geen inkoop- of conversieorders meer aan te nemen. Begin september 2010 had het ABN AMRO Active Alpha Fund vier liquidatie-uitkeringen gedaan, waardoor er minder dan USD overblijft in het Fonds. Er wordt momenteel naar een oplossing gezocht voor deze extreem kleine overblijvende positie teneinde het Subfonds zo snel mogelijk te vereffenen. Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

13 ABN AMRO ARAF V450 Beleggingsresultaat Tijdens het eerste halfjaar van 2010 hebben de verschillende aandelenklassen van het Fonds de onderstaande prestaties verwezenlijkt. Klasse Rendement Euro Klasse A 1,64% US Dollar Klasse A 1,35% Euro Klasse B 1,34% Beleggingsbeleid Het BNP Paribas ARAF450 ( ARAF, het Fonds ) is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door FFTW, een BNP Paribas Investment Partner. Het Fonds hanteert een top-down toewijzing van risicobudgetten aan de respectievelijke alfateams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het beheer van de aan hen toegewezen risicobudgetten aan de hand van directionele en relatieve-waardestrategieën bij uiteenlopende, zowel tactische als strategische beleggingstermijnen. De structuur van het Fonds bevordert de efficiënte overdracht van alfa in het Fonds, wat het gebruik vergemakkelijkt van de risicobudgetten in de marktcyclus. Marktoverzicht Tijdens de eerste helft van 2010 werd het economische landschap gekenmerkt door een interessante combinatie van turbulentie en herstel. De teleurstellende economische gegevens uit de ontwikkelde wereld en de onzekere vooruitzichten voor de banksector veroorzaakten een gevoel van angst op de markten. Het soepele traditionele monetaire beleid en de agressieve aankopen van activa door centrale banken drukten de opbrengsten tot historisch lage niveaus. Hernieuwde volatiliteit en risicoaversie waren de voornaamste thema s van het tweede kwartaal van 2010 naarmate de Europese schuldcrisis aanscherpte, de vrees voor een wereldwijde vertraging aanhield en de SEC op onderzoek ging naar ongebruikelijke bankpraktijken. Onder het toeziend oog van de wereld wist Europa zich lang genoeg staande te houden om de crisis te verlichten met een noodpakket van circa 1 biljoen USD voor Griekenland, gevolgd door de oprichting van de European Financial Stability Facility ( EFSF ). Het fonds slaagde erin te profiteren van de solide prestaties van transacties met hoogrentende effecten en tactische activaposities. Na aanvankelijk teleurstellende prestaties gaf het valutabeleggingscentrum vervolgens blijk van sterke rendementen, voornamelijk dankzij onderwogen posities in GBP en EUR, en overwogen posities in grondstoffen en Scandinavische valuta s. Ondanks het versnellende groeitempo in de VS zijn de obligatie- en valutamarkten door de onzekerheid over het beleid en de onopgeloste Griekse schuldcrisis bijzonder volatiel gebleven. Onze duration- en rentecurveposities leden daaronder, vooral door de positie in de landen van de Europese periferie. Aangezien de volatiliteit op de obligatiemarkt in de laatste maanden van het kwartaal hoog is gebleven, waren de belangrijkste drijfkrachten achter het rendement nog steeds valuta s en kwantitatieve rentestrategieën. Het fonds is nog steeds goed gepositioneerd om te profiteren van de marktevolutie. De economische groei voor de ontwikkelde landen zou bij de overgang naar het tweede halfjaar beginnen te vertragen, zowel door een geleidelijke intrekking van fiscale steunmaatregelen als door de aanhoudende afbouw van de schuldenlast bij de consumenten. Bijgevolg zou het monetaire beleid in de ontwikkelde landen nog zeer lange tijd soepel moeten blijven. Het Subfonds werd gefuseerd in de BNPP L1 SICAV, in het Subfonds BNPP L1 V350 Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

14 ABN AMRO Opportunity Driven Fund Beleggingsresultaat Tijdens de eerste zes maanden afgesloten per 30 juni 2010 hebben de verschillende aandelenklassen van het Fonds de onderstaande rendementen verwezenlijkt: Klasse Rendement US Dollar Klasse A 19,54% US Dollar Klasse I 19,52% GBP Klasse I 17,19% Euro Klasse A 11,26% Euro Klasse I 11,23% NOK Klasse I 11,92% Beleggingsbeleid Het Fonds is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door Fortis Investment Management UK Limited. Het is gestructureerd als een fonds van fondsen en het spreidt zijn beleggingen over verschillende hedgefondsstrategieën en beheerders uit de hele wereld. In maart 2008 werd Cadogan Management aangesteld tot subadviseur van het Fonds ter vervanging van IAM. Na de beoordeling van de portefeuille en gelet op de buitengewone marktomstandigheden in 2008 heeft de subadviseur aan Fortis Investment Management UK Limited aanbevolen het Fonds af te wikkelen. Deze maatregel heeft het beleggingsbeleid bepaald, dat erop gericht was de activa op de efficiëntste manier te laten inkopen bij de onderliggende beheerders met het oog op een minimale impact op het rendement van het Fonds. Marktoverzicht Na een zwakke start van het jaar hebben de aandelenmarkten hun herstel in februari hervat en sloten ze het kwartaal sterk af. Hoewel de MSCI World tijdens het kwartaal net geen 4% steeg in lokale valuta, gaan hierachter uiteenlopende resultaten van de verschillende regio s schuil. Zo registreerden Japan en de VS een winst van circa 5%, maar verloor de Hang Seng 2%, en ook binnen Europa waren de resultaten van de verschillende landen sterk uiteenlopend omdat de beleggers steeds bezorgder werden over de overheidstekorten in perifeer Europa. Terwijl de Europese Stoxx 600 een rendement behaalde van net geen 4%, tekende de Spaanse IBEX een verlies van 9% op, en aan het andere uiteinde van het spectrum boekte de Zweedse OMX een winst van meer dan 7%. In tegenstelling tot de forse verschillen tussen de regio s, bleef de gemiddelde sector- en aandelencorrelatie aanleunen bij zijn historisch hoge niveaus, en bijgevolg zijn de verschillen redelijk gematigd gebleven. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het overheidsschuldenrisico, blijft de risicoaversie op een bijzonder laag niveau, zoals blijkt uit de Goldman Sachs-risicobarometer, die schommelde rond zijn laagste punt in 15 jaar tijd. Over dezelfde periode behaalden small caps een aanzienlijk hoger rendement dan large caps, zowel in de VS als in Europa. De aandelenmarkten zetten het tweede kwartaal in april relatief rustig in. Hoewel de MSCI World de maand vrijwel ongewijzigd afsloot, waren er aanzienlijke verschillen tussen de regio s. Zo steeg de S&P 500 circa 1,5% en daalde de EuroStoxx 600 2,8% over dezelfde periode. Als gevolg van het overheidsschuldenrisico in de Europese periferie, dat al enkele maanden aanhield, bleven de Europese markten ondermaatse prestaties neerzetten. De bezorgdheid over dit probleem trad begin mei op de voorgrond en bleef de wereldwijde markten de rest van het kwartaal domineren. Naarmate de marktdeelnemers begonnen te beseffen dat de situatie in de periferie van Europa wellicht niet beperkt zou blijven tot Griekenland, en hun aandacht richtten op Portugal en Spanje, veel grotere landen die een groter aandeel van het Europese bbp vertegenwoordigen, zorgde deze bezorgdheid tijdens de eerste week van mei voor een daling van de wereldwijde aandelenmarkten met zo n 8 tot 10%. Als reactie op de aanzienlijke achteruitgang van het marktsentiment voelde Europa zich verplicht om in te grijpen, en werd er een reddingspakket van circa 1 biljoen USD aangekondigd wat aanvankelijk gezien werd als het economische equivalent van een shock and awe operatie. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk erg positief op het reddingspakket, en boekten stijgingen van 5 tot 10%, wat veel van de eerdere verliezen goedmaakte. Maar zodra de marktdeelnemers de tijd hadden gehad om de details van het reddingspakket te verteren, en begonnen te beseffen dat dit Europa weliswaar extra tijd zou geven maar geen oplossing vormde voor de onderliggende problemen, hervatten de aandelenmarkten hun daling en sloten ze de maand af met een verlies van zo n 10%. Deze negatieve tendens hield aan tot in juni, en de aandelenmarkten registreerden aan het einde van het kwartaal een verlies van zo n 12%. Hoewel de aandelenmarkten in de loop van juni bleven dalen, waren de markten in het algemeen veel minder volatiel en waren ze voor de beheerders van hedgefondsen enigszins beter bestuurbaar. Resultaat en dividend Het is niet de bedoeling van het Fonds om dividenden uit te keren. 10

15 Vooruitzichten voor 2010 De raad van bestuur van de Vennootschap heeft op 17 oktober 2008 besloten de inkopen van alle aandeelhouders te verwerken volgens de berekening van de intrinsieke waarden van september Deze beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap om de aandelen van alle aandeelhouders in te kopen wordt gecombineerd met de toepassing van een limiet voor de verwerking van deze gedwongen inkopen. De beslissing is genomen in overleg met Fortis Investment Management (Luxembourg) S.A. en op advies van de gedelegeerde beleggingsbeheerder. Overwegend dat de beoogde inkopen een groot deel van het totale vermogen van het subfonds vertegenwoordigen, achtte de raad van bestuur het noodzakelijk een volledige inkoop van de structuur te gelasten. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat alle aandeelhouders op een billijke manier worden behandeld en te voorkomen dat de overblijvende aandeelhouders getroffen worden door de eventuele negatieve gevolgen van het afbouwen van de portefeuille. De raad van bestuur zal trachten te bewerkstelligen dat tijdige en geschikte maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat aan het overblijvende deel van de inkooporders naar behoren kan worden voldaan bij de volgende IW s. Begin september 2010 had het ABN AMRO Opportunity Driven Fund negen liquidatie-uitkeringen gedaan voor een totaalbedrag van meer dan USD 84 miljoen, waardoor er minder dan USD 1 miljoen overblijft in het Fonds. Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

16 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Global Multi Strategy Fund 30 juni 2010 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Relative Value Strategy Fund 30 juni 2010 Overige overdraagbare Noterings- Aantal Reële % van effecten valuta aandelen waarde netto- USD vermogen Britse Maagdeneilanden Shepherd Select Asset Limited* USD 2.875, ,31 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,31 Kaaimaneilanden Amber Fund (Cayman) Limited Class J Initial* USD 804, ,52 D.E. Shaw Composite International Fund (Restricted Class) Ordinary Series* USD ** ,02 D.E. Shaw Composite International Fund (Restricted Class) Side pocket Series* USD ** ,53 MKM Longboat Multi Strategy Fund Limited Class R USD (Voting Non New Issue)* USD 7.826,5 0,00 Seneca Capital International Limited Class 3 Series A* USD 9.136, ,12 TCS Capital International Limited Class S 1/1* USD 2.086, ,83 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,02 TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (KOSTEN: US$ ) ,33 Overige overdraagbare Noterings- Aantal Reële % van effecten valuta aandelen waarde netto- USD vermogen Bermuda Brencourt Multi Strategy International Limited Class S2 USD 389, ,03 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,03 Kaaimaneilanden Investcorp Interlachen Multi Strategy Fund Class A D1 USD 146,6 0 0,00 KBC Convertible Opportunities Fund Class A USD 12,9 0 0,00 KBC Convertible Opportunities Fund Class A Aristocrat reserve USD ,0 0 0,00 Viathon Capital Offshore Fund Limited Class S USD 165, ,12 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,12 TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (KOSTEN: US$ ) ,15 OVERIG NETTOVERMOGEN ,85 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 OVERIG NETTOVERMOGEN ,67 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * Vermogen is alleen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de speciale aandelen ** Deze effecten zijn gestructureerd als kapitaalrekeningen met dollarwaarden De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 12

17 ABN AMRO Alternative Investments Halfjaarverslag voor de periode afgesloten op 30 juni 2010 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Active Alpha Fund 30 juni 2010 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO ARAF V juni 2010 Overige overdraagbare Noterings- Aantal Reële % van effecten valuta aandelen waarde netto- USD vermogen Kaaimaneilanden GPS Income Fund (Cayman) Liquidating Trust Class LR Series 1 USD 9,4 GPS Income Fund (Cayman) Liquidating Trust Class R Series 1 USD 30,4 aaaaaaafff aaaffffffffffffff TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (KOSTEN: US$39.857) OVERIG NETTOVERMOGEN ,00 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 Nominaal in noteringsvaluta/ Reële % van Beleggingen in Noterings- Coupon- Verval- Aantal waarde nettolongposities valuta rente datum aandelen euro vermogen Overdraagbare effecten genoteerd aan een officiële effectenbeurs Obligaties Luxemburg European Investment Bank EUR FRN 06/09/ , ,27 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,27 Verenigd Koninkrijk United Kingdom Gilt Inflation Linked GBP 4,250% 07/12/ , ,44 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,44 Verenigde Staten DR Horton Inc. USD 6,000% 15/04/ , ,86 Goodyear Tire + Rubber Company USD 7,857% 15/08/ , ,04 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,90 TOTAAL OBLIGATIES (KOSTEN: ) ,61 Gemeenschappelijke beleggingsfondsen Luxemburg Parvest Absolute Return Global Bond (USD) Class USD , ,56 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,56 TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDSEN (KOSTEN: ) ,56 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN GENOTEERD AAN EEN OFFICIËLE EFFECTENBEURS (KOSTEN: ) ,17 Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Obligaties Verenigde Staten DISH DBS Corp USD 6,375% 01/10/ , ,03 HCA Inc. USD 8,750% 01/09/ , ,23 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,26 TOTAAL OBLIGATIES (KOSTEN: ) ,26 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (KOSTEN: ) ,26 Overige overdraagbare effecten Putopties OGBL Put Strike Price EUR 129 Exp. 31 aug 2010 EUR 23,0 (23.460) (0,11) TOTAAL OPTIES (KOSTEN: 0) (23.460) (0,11) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (23.460) (0,11) TOTAAL BELEGGINGEN IN LONGPOSITIES (KOSTEN: ) ,32 OVERIG NETTOVERMOGEN (VERPLICHTINGEN) ,68 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 13

18 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Opportunity Driven Fund 30 juni 2010 Overige overdraagbare Noterings- Aantal Reële % van effecten valuta aandelen waarde netto- USD vermogen Kaaimaneilanden Amber Fund (Cayman) Limited Class J Initial USD 213, ,79 GoldenTree Special Holdings I Limited USD 1.949, ,95 MKM Longboat Multi Strategy Fund Limited Class R USD (Voting Non New Issue) USD 251,2 0,00 The Drake Global Opportunities Fund Limited Class D Series 1 USD 196, ,40 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,14 TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (KOSTEN: US$ ) ,14 OVERIG NETTOVERMOGEN ,86 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 14

19 VERMOGENSOPSTELLING (niet-gecontroleerd) per 30 Juni 2010 ABN AMRO Asia Pacific ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO Alternative Global Multi Relative Value ABN AMRO ABN AMRO Opportunity Strategy Fund* Strategy Fund Strategy Fund Active Alpha Fund ARAF V450 Driven Fund Toelichtingen USD USD USD USD Euro USD Activa Belegging tegen marktwaarde (Kosten: ) 3,4, Cash en andere tegoeden Te ontvangen op verkochte beleggingen Te ontvangen rente Te ontvangen rente op swapcontracten Niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 2/ Niet-gerealiseerde winst op swapcontracten aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Totaal activa aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Verplichtingen Bank-debetstand Niet-gerealiseerd verlies op termijncontracten Voorafbetalingen op swapcontracten Te betalen voor gekochte beleggingen Te betalen voor teruggekochte beleggingen Te betalen inkomsten op swapcontracten Overlopende kosten en andere verplichtingen aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Totaal verplichtingen aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Gecombineerd Toelichtingen Euro Activa Belegging tegen marktwaarde (Kosten: ) 3,4, Cash en andere tegoeden Te ontvangen op verkochte beleggingen Te ontvangen rente Te ontvangen rente op swapcontracten Niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 2/ Niet-gerealiseerde winst op swapcontracten aaaaaaaafff Totaal activa aaaaaaaafff Verplichtingen Bank-debetstand Niet-gerealiseerd verlies op termijncontracten Voorafbetalingen op swapcontracten Te betalen voor gekochte beleggingen Te betalen voor teruggekochte beleggingen Te betalen inkomsten op swapcontracten Overlopende kosten en andere verplichtingen aaaaaaaafff Totaal verplichtingen aaaaaaaafff Totaal Nettovermogen aaaaaaaafff * Vereffend per 31 december De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 15

20 WINST-EN-VERLIESREKENING (Niet-gecontroleerd) voor de periode van 1 januari 2010 tot 30 juni 2010 ABN AMRO Asia Pacific ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO Alternative Global Multi Relative Value Active Alpha ABN AMRO Opportunity Strategy Fund* Strategy Fund Strategy Fund Fund ARAF V450 Driven Fund Toelichtingen USD USD USD USD Euro USD Baten Rente op obligaties, zonder bronheffing Bankrente Rente op swapcontracten Overige inkomsten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal baten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Kosten Beheervergoedingen Administratiekosten Taxe d abonnement Bewaarlonen Vergoeding accountant Vergoeding voor juridisch advies Rentevergoedingen Rente op swapcontracten Vergoedingen voor transferagent Overige kosten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal kosten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Saldo winst/(verlies) uit beleggingen ( ) (70.943) (41.510) ( ) (82.370) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Gerealiseerde winst/(verlies) uit beleggingstransacties, vreemde valuta s, valutatermijncontracten, optiecontracten, futures en swapcontracten (1.227) ( ) (50.573) (41.670) (88.719) Niet-gerealiseerde nettotoename/-afname uit: Beleggingen (17.734) (53.295) Valuta- en valutatermijncontracten ( ) (1.990) ( ) (1.525) Optiecontracten (23.460) Future- en swapcontracten Gerealiseerde en niet-gerealiseerde nettowinst/(-verlies) op beleggingen en vreemde valuta s ( ) (71.023) (19.965) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Nettotoename/(-afname) van het vermogen uit beleggingsactiviteiten ( ) ( ) ( ) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Gecombineerd Toelichtingen Euro Baten Rente op obligaties, zonder bronheffing Bankrente Rente op swapcontracten Overige inkomsten aaaaaaaafff Totaal baten aaaaaaaafff Kosten Beheervergoedingen Administratiekosten Taxe d abonnement Bewaarlonen Vergoeding accountant Vergoeding voor juridisch advies Rentevergoedingen Rente op swapcontracten Vergoedingen voor transferagent Overige kosten aaaaaaaafff Totaal kosten aaaaaaaafff Saldo winst/(verlies) uit beleggingen ( ) aaaaaaaafff Gerealiseerde winst/(verlies) uit beleggingstransacties, vreemde valuta s, valutatermijncontracten, optiecontracten, futures en swapcontracten ( ) Niet-gerealiseerde nettotoename/-afname uit: Beleggingen Valuta- en valutatermijncontracten ( ) Optiecontracten (23.460) Future- en swapcontracten Gerealiseerde en niet-gerealiseerde nettowinst/(-verlies) op beleggingen en vreemde valuta s ( ) aaaaaaaafff Nettotoename/(-afname) van het vermogen uit beleggingen ( ) aaaaaaaafff * Vereffend per 31 december 2009 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 16

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Jaarverslag 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 SICAV JAARVERSLAG per 31/12/2013 R.C.S Luxembourg B 32 327 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Verslag van de beheerder 6 Auditverslag 10 Financiële staten per 31/12/2013 12 Kerncijfers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel...- 7 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

PARVEST (de "SICAV")

PARVEST (de SICAV) PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST (de "SICAV") SICAV met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: "SICAV"). SEPTEMBER

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

PARVEST R.C.S. B 33.363

PARVEST R.C.S. B 33.363 PARVEST R.C.S. B 33.363 Jaarverslag Gecontroleerd per 28 februari 2011 Bevek met verschillende compartimenten naar Luxemburgs recht Gecontroleerd jaarverslag per 28 februari 2011 PA R V EST JAARVERSLAG

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus M A A R T 2 0 1 5 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 INTERNATIONALE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Internationale Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Internationale Aandelenfonds Internationale Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers...

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2014 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg N B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV»)

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV») AXA World Funds (De «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319 Halfjaarverslag op 30 juni 2014 AXA World Funds (De SICAV ) Société d Investissement à Capital Variable Niet-geauditeerd

Nadere informatie

AXA World Funds RAPPORT ANNUEL 2006 GEAUDITEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2007

AXA World Funds RAPPORT ANNUEL 2006 GEAUDITEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2007 GEAUDITEERD JAARVERSLAG RAPPORT OP 31 DECEMBER ANNUEL 2006 2007 (de SICAV ) Geauditeerd jaarverslag op 31 december 2007 1 Geauditeerd jaarverslag op 31 december 2007 Er kunnen geen inschrijvingen worden

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Jaarverslag 2011/2012 30 september 2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201,

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012 www.standardlifeinvestments.com Vereenvoudigd prospectus Standard Life Investments

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie