ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS"

Transcriptie

1 ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS Niet-gecontroleerd halfjaarverslag juni 2010 Nederlands

2 ABN AMRO Alternative Investments SICAV Addendum bij het niet-gecontroleerd Halfjaarverslag 2010 per 30 juni

3 I N L E I D I N G Dit addendum bevat additionele informatie bij het Nietgecontroleerd Halfaarverslag 2010 van ABN AMRO Alternative Investments SICAV, een vertaling van het in Luxemburg gepubliceerde Engelstalig halfjaarverslag van ABN AMRO Alternative Investments SICAV (hierna ook te noemen 'het Fonds'). Het in Luxemburg gepubliceerde verslag voldoet aan de Luxemburgse verslaggevingsvereisten, echter niet in alle opzichten aan de Nederlandse verslaggevingsvereisten zoals opgenomen in de Wft, die tevens op deze beleggingsinstelling van toepassing zijn. Dit addendum bevat de ontbrekende elementen die op grond van de Wft zijn vereist. Het addendum is niet door een accountant gecontroleerd. Verdere informatie is te vinden op R E S U L T A A T P E R A A N D E E L Betreft A aandelen tenzij anders vermeld ABN AMRO Global Multi (1,07) Strategy Fund* (8,85) ABN AMRO Relative Value ,22 Strategy Fund ,93 ABN AMRO Active (0,26) Alpha Fund (3,06) ABN AMRO ARAF V450** , ,47 T O E L I C H T I N G Grondslagen resultatenbepaling Voor de resultaatbepaling worden dezelfde grondslagen gehanteerd als die welke zijn vermeld in het Jaarverslag plus Addendum. Inkoop en uitgifte van eigen aandelen De Fondsen van ABN AMRO Alternative Investments opereren als open-ended fondsen. De aankoopprovisie bedraagt maximaal 5%, de verkoopprovisie bedraagt maximaal 2%. Voor ABN AMRO Global Multi Strategy Fund* en ABN AMRO ARAF V450** is het ook mogelijk via een girale ABN AMRO Beleggings-rekening te beleggen. De kosten van toetreding voor ABN AMRO Global Multi Strategy Fund* bedragen 2%, de kosten van uittreding bedragen 1%. Voor ABN AMRO ARAF V450** bedragen de kosten van toetreding en uittreding tussen 0,1% en 0,5%, met een minimum van EUR 0,70 per order. Orders voor aan- en verkoop van aandelen via het girale ABN AMRO Beleggingsrekeningensysteem dienen uiterlijk 9.00 uur Nederlandse tijd op dag T-5 te worden opgegeven. De aanvragen worden uiterlijk op dag T + 14 van de maand uitgevoerd tegen de op T + 14 geldende en bekend te maken prijs. Bij deelname via een girale ABN AMRO Beleggingsrekening is de valutadatum steeds T+1. Hierbij is T de eerste dag van de maand waarop de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. voor handel geopend is en staat 1, 5, 14 voor het aantal beursdagen. Orders voor aan- en verkoop van aandelen in ABN AMRO ARAF V450** via het girale ABN AMRO Beleggingsrekeningensysteem kunnen dagelijks worden opgegeven tot uiterlijk uur Nederlandse tijd. De aanvragen worden de volgende Werkdag tegen de dan geldende prijs uitgevoerd. ABN AMRO Opportunity (0,72) Driven Fund (7,70) * zie voor de actuele situatie pagina 4 van het Niet-gecontroleerd Halfjaarverslag 2010; ** zie voor de actuele situatie de pagina's 9 en 32 van het Niet-gecontroleerd Halfjaarverslag Luxemburg, 23 december 2010 De Beheerder, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A. O V E R I G E G E G E V E N S Bestuurdersbelangen Onder Luxemburgs bankgeheim hoeven bestuurders hierover geen gegevens te verstrekken. 2

4 Er kan niet ingeschreven worden louter op basis van het jaarverslag. Inschrijvingen zijn alleen geldig als ze uitgevoerd worden op basis van het huidige prospectus, aangevuld met het laatste jaarverslag van het Fonds en een exemplaar van het laatste halfjaarverslag, indien dit na het laatste jaarverslag werd gepubliceerd.

5 ABN AMRO Alternative Investments Halfjaarverslag voor de periode afgesloten op 30 juni 2010 INHOUD Pagina Adressen 2 Verslag van de beheerder ABN AMRO Global Multi Strategy Fund 3 ABN AMRO Relative Value Strategy Fund 5 ABN AMRO Active Alpha Fund 7 ABN AMRO ARAF V450 9 ABN AMRO Opportunity Driven Fund 10 Financiële staten Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Global Multi Strategy Fund 12 ABN AMRO Relative Value Strategy Fund 12 ABN AMRO Active Alpha Fund 13 ABN AMRO ARAF V ABN AMRO Opportunity Driven Fund 14 Vermogensopstelling 15 Winst-en-verliesrekening 16 Ontwikkeling van het nettovermogen 17 Ontwikkeling 18 Ontwikkeling in uitstaande aandelen 21 Toelichtingen bij de jaarrekening 24 1

6 ABN AMRO Alternative Investments Halfjaarverslag voor de periode afgesloten op 30 juni 2010 ADRESSEN Statutaire zetel Raad van Bestuur Bewaarder, Betaalkantoor, Noteringsagent, Registerhouder en Transferagent en Administratiekantoor 33, rue de Gasperich L-5628 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg Bernard Wester, voorzitter Deputy Chief Executive Officer, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Julian Kramer Head of Distribution Sales, BNP Paribas Group Business, Groothertogdom Luxemburg Marnix Arickx Head of Fund Engineering, BNP Paribas Investment Partners, Brussel, België State Street Bank Luxembourg S.A. 49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Domiciliehouder Hoofddistributeur Beleggingsbeheerder Subadviseur van de beleggingsbeheerder Goedgekeurde accountant BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange Groothertogdom Luxemburg Fortis Investment Management UK Limited 82 Bishopsgate Londen EC2N 4BN Verenigd Koninkrijk Cadogan Management, LLC 149 Fifth Avenue 15th Floor New York, NY Verenigde Staten van Amerika Ernst &Young S.A. 7 Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs m.b.t. de Luxemburgse wetgeving Bonn, Schmitt, Steichen Avocats 44 Rue de la vallée L-2661 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Prime Broker Crédit Suisse Securities (USA) LLC 11 Madison Avenue New York, NY Verenigde Staten van Amerika 2

7 VERSLAG VAN DE BEHEERDER voor de periode afgesloten op 30 juni 2010 ABN AMRO Global Multi Strategy Fund Beleggingsresultaat Tijdens de eerste zes maanden afgesloten per 30 juni 2010 hebben de verschillende aandelenklassen van het Fonds de onderstaande rendementen verwezenlijkt: Liquide deel Klasse Rendement US Dollar Klasse A 26,61% US Dollar Klasse I 26,64% Euro Klasse A 26,25% Euro Klasse I 26,32% Euro Klasse N 26,37% NOK Klasse I 27,73% SEK Klasse I 26,35% Side Pocket deel Klasse Rendement US Dollar Klasse A Speciale aandelen 0,92% US Dollar Klasse I Speciale aandelen 0,92% Euro Klasse A Speciale aandelen 18,21% Euro Klasse I Speciale aandelen 18,20% Euro Klasse N Speciale aandelen 18,24% NOK Klasse I Speciale aandelen 13,62% SEK Klasse I Speciale aandelen 10,00% Beleggingsbeleid Het Fonds is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door Fortis Investment Management UK Limited. Het is gestructureerd als een fonds van fondsen en het spreidt zijn beleggingen over verschillende hedgefondsstrategieën en beheerders uit de hele wereld. Het Fonds belegt bij hooggekwalificeerde gespecialiseerde beheerders die binnen hun expertisedomein een stevige reputatie hebben. De selectie van de beheerders omvat gedetailleerde due-diligence onderzoeken en bedrijfsbezoeken. Omdat bepaalde strategieën betere resultaten opleveren in bepaalde markt- en liquiditeitsomstandigheden dan andere, beheert Cadogan de strategietoewijzingen op een actieve manier. Onder meer hierdoor kan op middellange termijn een aantrekkelijk absoluut rendement worden gerealiseerd. In maart 2008 werd Cadogan Management aangesteld tot subadviseur van het Fonds ter vervanging van IAM. Marktoverzicht Na een zwakke start van het jaar hebben de aandelenmarkten hun herstel in februari hervat en sloten ze het kwartaal sterk af. Hoewel de MSCI World tijdens het kwartaal net geen 4% steeg in lokale valuta, gaan hierachter uiteenlopende resultaten van de verschillende regio s schuil. Zo registreerden Japan en de VS een winst van circa 5%, maar verloor de Hang Seng 2%, en ook binnen Europa waren de resultaten van de verschillende landen sterk uiteenlopend omdat de beleggers steeds bezorgder werden over de overheidstekorten in perifeer Europa. Terwijl de Europese Stoxx 600 een rendement behaalde van net geen 4%, tekende de Spaanse IBEX een verlies van 9% op, en aan het andere uiteinde van het spectrum boekte de Zweedse OMX een winst van meer dan 7%. In tegenstelling tot de forse verschillen tussen de regio s, bleef de gemiddelde sector- en aandelencorrelatie aanleunen bij zijn historisch hoge niveaus, en bijgevolg zijn de verschillen redelijk gematigd gebleven. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het overheidsschuldenrisico, blijft de risicoaversie op een bijzonder laag niveau, zoals blijkt uit de Goldman Sachs-risicobarometer, die schommelde rond zijn laagste punt in 15 jaar tijd. Over dezelfde periode behaalden small caps een aanzienlijk hoger rendement dan large caps, zowel in de VS als in Europa. De aandelenmarkten zetten het tweede kwartaal in april relatief rustig in. Hoewel de MSCI World de maand vrijwel ongewijzigd afsloot, waren er aanzienlijke verschillen tussen de regio s. Zo steeg de S&P 500 circa 1,5% en daalde de EuroStoxx 600 2,8% over dezelfde periode. Als gevolg van het overheidsschuldenrisico in de Europese periferie, dat al enkele maanden aanhield, bleven de Europese markten ondermaatse prestaties neerzetten. De bezorgdheid over dit probleem trad begin mei op de voorgrond en bleef de wereldwijde markten de rest van het kwartaal domineren. Naarmate de marktdeelnemers begonnen te beseffen dat de situatie in de periferie van Europa wellicht niet beperkt zou blijven tot Griekenland, en hun aandacht richtten op Portugal en Spanje, veel grotere landen die een groter aandeel van het Europese bbp 3

8 vertegenwoordigen, zorgde deze bezorgdheid tijdens de eerste week van mei voor een daling van de wereldwijde aandelenmarkten met zo n 8 tot 10%. Als reactie op de aanzienlijke achteruitgang van het marktsentiment voelde Europa zich verplicht om in te grijpen, en werd er een reddingspakket van circa 1 biljoen USD aangekondigd wat aanvankelijk gezien werd als het economische equivalent van een shock and awe operatie. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk erg positief op het reddingspakket, en boekten stijgingen van 5 tot 10%, wat veel van de eerdere verliezen goedmaakte. Maar zodra de marktdeelnemers de tijd hadden gehad om de details van het reddingspakket te verteren, en begonnen te beseffen dat dit Europa weliswaar extra tijd zou geven maar geen oplossing vormde voor de onderliggende problemen, hervatten de aandelenmarkten hun daling en sloten ze de maand af met een verlies van zo n 10%. Deze negatieve tendens hield aan tot in juni, en de aandelenmarkten registreerden aan het einde van het kwartaal een verlies van zo n 12%. Hoewel de aandelenmarkten in de loop van juni bleven dalen, waren de markten in het algemeen veel minder volatiel en waren ze voor de beheerders van hedgefondsen enigszins beter bestuurbaar. Resultaat en dividend Het is niet de bedoeling van het Fonds om dividenden uit te keren. Vooruitzichten voor 2010 Het Subfonds werd vereffend op 26 februari Deze beslissing, genomen door de raad van bestuur, volgde op een periode van aanhoudende en aanzienlijke inkopen. Deze inkopen, en het teleurstellende rendement, zouden de inkoopactiviteit naar verwachting nog verder versnellen, wat ertoe zou leiden dat het nettovermogen van het Subfonds onder een drempel zou dalen die als het minimum beschouwd wordt voor een efficiënt beheer van het Subfonds. Als gevolg van de vereffening van het Subfonds per die datum zullen alle Aandeelhouders liquidatieopbrengsten ontvangen als en wanneer het Subfonds de opbrengsten ontvangt uit de liquidatie van zijn posities in de onderliggende beleggingsinstrumenten waarin het Subfonds had belegd. Begin september 2010 had het liquide deel van GMSF twee liquidatie-uitkeringen gedaan voor een totaalbedrag van meer dan USD 43 miljoen, waardoor er minder dan USD 1 miljoen overblijft in het Fonds. Op diezelfde datum had de side pocket drie betalingen gedaan voor een totaalbedrag van meer dan USD 62 miljoen, waardoor er circa USD 21 miljoen overblijft in het Fonds. Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

9 ABN AMRO Relative Value Strategy Fund Beleggingsresultaat Tijdens de eerste zes maanden afgesloten per 30 juni 2010 hebben de verschillende aandelenklassen van het Fonds de onderstaande rendementen verwezenlijkt: Klasse Rendement US Dollar Klasse A 30,08% US Dollar Klasse I 30,11% Euro Klasse A 52,38% Euro Klasse N 52,49% Beleggingsbeleid Het Fonds is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door Fortis Investment Management UK Limited. Het is gestructureerd als een fonds van fondsen en het spreidt zijn beleggingen over verschillende hedgefondsstrategieën en beheerders uit de hele wereld. In maart 2008 werd Cadogan Management aangesteld tot subadviseur van het Fonds ter vervanging van IAM. Na de beoordeling van de portefeuille en gelet op de buitengewone marktomstandigheden in 2008 heeft de subadviseur aan Fortis Investment Management UK Limited aanbevolen het Fonds af te wikkelen. Deze maatregel heeft het beleggingsbeleid bepaald, dat erop gericht was de activa op de efficiëntste manier te laten inkopen bij de onderliggende beheerders met het oog op een minimale impact op het rendement van het Fonds. Marktoverzicht Na een zwakke start van het jaar hebben de aandelenmarkten hun herstel in februari hervat en sloten ze het kwartaal sterk af. Hoewel de MSCI World tijdens het kwartaal net geen 4% steeg in lokale valuta, gaan hierachter uiteenlopende resultaten van de verschillende regio s schuil. Zo registreerden Japan en de VS een winst van circa 5%, maar verloor de Hang Seng 2%, en ook binnen Europa waren de resultaten van de verschillende landen sterk uiteenlopend omdat de beleggers steeds bezorgder werden over de overheidstekorten in perifeer Europa. Terwijl de Europese Stoxx 600 een rendement behaalde van net geen 4%, tekende de Spaanse IBEX een verlies van 9% op, en aan het andere uiteinde van het spectrum boekte de Zweedse OMX een winst van meer dan 7%. In tegenstelling tot de forse verschillen tussen de regio s, bleef de gemiddelde sector- en aandelencorrelatie aanleunen bij zijn historisch hoge niveaus, en bijgevolg zijn de verschillen redelijk gematigd gebleven. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het overheidsschuldenrisico, blijft de risicoaversie op een bijzonder laag niveau, zoals blijkt uit de Goldman Sachs-risicobarometer, die schommelde rond zijn laagste punt in 15 jaar tijd. Over dezelfde periode behaalden small caps een aanzienlijk hoger rendement dan large caps, zowel in de VS als in Europa. De aandelenmarkten zetten het tweede kwartaal in april relatief rustig in. Hoewel de MSCI World de maand vrijwel ongewijzigd afsloot, waren er aanzienlijke verschillen tussen de regio s. Zo steeg de S&P 500 circa 1,5% en daalde de EuroStoxx 600 2,8% over dezelfde periode. Als gevolg van het overheidsschuldenrisico in de Europese periferie, dat al enkele maanden aanhield, bleven de Europese markten ondermaatse prestaties neerzetten. De bezorgdheid over dit probleem trad begin mei op de voorgrond en bleef de wereldwijde markten de rest van het kwartaal domineren. Naarmate de marktdeelnemers begonnen te beseffen dat de situatie in de periferie van Europa wellicht niet beperkt zou blijven tot Griekenland, en hun aandacht richtten op Portugal en Spanje, veel grotere landen die een groter aandeel van het Europese bbp vertegenwoordigen, zorgde deze bezorgdheid tijdens de eerste week van mei voor een daling van de wereldwijde aandelenmarkten met zo n 8 tot 10%. Als reactie op de aanzienlijke achteruitgang van het marktsentiment voelde Europa zich verplicht om in te grijpen, en werd er een reddingspakket van circa 1 biljoen USD aangekondigd wat aanvankelijk gezien werd als het economische equivalent van een shock and awe operatie. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk erg positief op het reddingspakket, en boekten stijgingen van 5 tot 10%, wat veel van de eerdere verliezen goedmaakte. Maar zodra de marktdeelnemers de tijd hadden gehad om de details van het reddingspakket te verteren, en begonnen te beseffen dat dit Europa weliswaar extra tijd zou geven maar geen oplossing vormde voor de onderliggende problemen, hervatten de aandelenmarkten hun daling en sloten ze de maand af met een verlies van zo n 10%. Deze negatieve tendens hield aan tot in juni, en de aandelenmarkten registreerden aan het einde van het kwartaal een verlies van zo n 12%. Hoewel de aandelenmarkten in de loop van juni bleven dalen, waren de markten in het algemeen veel minder volatiel en waren ze voor de beheerders van hedgefondsen enigszins beter bestuurbaar. Resultaat en dividend Het is niet de bedoeling van het Fonds om dividenden uit te keren. 5

10 Vooruitzichten voor 2010 Op basis van een grondige analyse van de samenstelling van de portefeuille, van de liquiditeit en van de inkooporders, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap in overleg met Fortis Investment Management Luxembourg S.A. en de gedelegeerde beleggingsbeheerder besloten om, in overeenstemming met artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, over te gaan tot de verplichte inkoop van de aandelen van het Subfonds (de Aandelen ) en vanaf 31 oktober 2008 geen inkoop- of conversieorders meer aan te nemen. Begin september 2010 had het ABN AMRO Relative Value Strategy Fund vier liquidatie-uitkeringen gedaan voor een totaalbedrag van meer dan USD 17 miljoen, waardoor er minder dan USD 1 miljoen overblijft in het Fonds. Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

11 ABN AMRO Active Alpha Fund Beleggingsresultaat Om redenen die verband houden met de kosten, was de laatste overeengekomen intrinsieke waarde voor het ABN AMRO Active Alpha Fund voor februari 2010, en bijgevolg gelden de rendementscijfers hierna voor de eerste twee maanden tot 28 februari Klasse Rendement US Dollar Klasse A 5,51% Euro Klasse A 9,51% Euro Klasse N 9,53% Beleggingsbeleid Het Fonds is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door Fortis Investment Management UK Limited. Het is gestructureerd als een fonds van fondsen en het spreidt zijn beleggingen over verschillende hedgefondsstrategieën en beheerders uit de hele wereld. In maart 2008 werd Cadogan Management aangesteld tot subadviseur van het Fonds ter vervanging van IAM. Na de beoordeling van de portefeuille en gelet op de buitengewone marktomstandigheden in 2008 heeft de subadviseur aan Fortis Investment Management UK Limited aanbevolen het Fonds af te wikkelen. Deze maatregel heeft het beleggingsbeleid bepaald, dat erop gericht was de activa op de efficiëntste manier te laten inkopen bij de onderliggende beheerders met het oog op een minimale impact op het rendement van het Fonds. Marktoverzicht Na een zwakke start van het jaar hebben de aandelenmarkten hun herstel in februari hervat en sloten ze het kwartaal sterk af. Hoewel de MSCI World tijdens het kwartaal net geen 4% steeg in lokale valuta, gaan hierachter uiteenlopende resultaten van de verschillende regio s schuil. Zo registreerden Japan en de VS een winst van circa 5%, maar verloor de Hang Seng 2%, en ook binnen Europa waren de resultaten van de verschillende landen sterk uiteenlopend omdat de beleggers steeds bezorgder werden over de overheidstekorten in perifeer Europa. Terwijl de Europese Stoxx 600 een rendement behaalde van net geen 4%, tekende de Spaanse IBEX een verlies van 9% op, en aan het andere uiteinde van het spectrum boekte de Zweedse OMX een winst van meer dan 7%. In tegenstelling tot de forse verschillen tussen de regio s, bleef de gemiddelde sector- en aandelencorrelatie aanleunen bij zijn historisch hoge niveaus, en bijgevolg zijn de verschillen redelijk gematigd gebleven. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het overheidsschuldenrisico, blijft de risicoaversie op een bijzonder laag niveau, zoals blijkt uit de Goldman Sachs-risicobarometer, die schommelde rond zijn laagste punt in 15 jaar tijd. Over dezelfde periode behaalden small caps een aanzienlijk hoger rendement dan large caps, zowel in de VS als in Europa. De aandelenmarkten zetten het tweede kwartaal in april relatief rustig in. Hoewel de MSCI World de maand vrijwel ongewijzigd afsloot, waren er aanzienlijke verschillen tussen de regio s. Zo steeg de S&P 500 circa 1,5% en daalde de EuroStoxx 600 2,8% over dezelfde periode. Als gevolg van het overheidsschuldenrisico in de Europese periferie, dat al enkele maanden aanhield, bleven de Europese markten ondermaatse prestaties neerzetten. De bezorgdheid over dit probleem trad begin mei op de voorgrond en bleef de wereldwijde markten de rest van het kwartaal domineren. Naarmate de marktdeelnemers begonnen te beseffen dat de situatie in de periferie van Europa wellicht niet beperkt zou blijven tot Griekenland, en hun aandacht richtten op Portugal en Spanje, veel grotere landen die een groter aandeel van het Europese bbp vertegenwoordigen, zorgde deze bezorgdheid tijdens de eerste week van mei voor een daling van de wereldwijde aandelenmarkten met zo n 8 tot 10%. Als reactie op de aanzienlijke achteruitgang van het marktsentiment voelde Europa zich verplicht om in te grijpen, en werd er een reddingspakket van circa 1 biljoen USD aangekondigd wat aanvankelijk gezien werd als het economische equivalent van een shock and awe operatie. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk erg positief op het reddingspakket, en boekten stijgingen van 5 tot 10%, wat veel van de eerdere verliezen goedmaakte. Maar zodra de marktdeelnemers de tijd hadden gehad om de details van het reddingspakket te verteren, en begonnen te beseffen dat dit Europa weliswaar extra tijd zou geven maar geen oplossing vormde voor de onderliggende problemen, hervatten de aandelenmarkten hun daling en sloten ze de maand af met een verlies van zo n 10%. Deze negatieve tendens hield aan tot in juni, en de aandelenmarkten registreerden aan het einde van het kwartaal een verlies van zo n 12%. Hoewel de aandelenmarkten in de loop van juni bleven dalen, waren de markten in het algemeen veel minder volatiel en waren ze voor de beheerders van hedgefondsen enigszins beter bestuurbaar. Resultaat en dividend Het is niet de bedoeling van het Fonds om dividenden uit te keren. Vooruitzichten voor 2010 Op basis van een grondige analyse van de samenstelling van de portefeuille, van de liquiditeit en van de inkooporders, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap in overleg met Fortis Investment Management Luxembourg S.A. en de gedelegeerde beleggingsbeheerder 7

12 besloten om, in overeenstemming met artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, over te gaan tot de verplichte inkoop van de aandelen van het Subfonds (de Aandelen ) en vanaf 31 oktober 2008 geen inkoop- of conversieorders meer aan te nemen. Begin september 2010 had het ABN AMRO Active Alpha Fund vier liquidatie-uitkeringen gedaan, waardoor er minder dan USD overblijft in het Fonds. Er wordt momenteel naar een oplossing gezocht voor deze extreem kleine overblijvende positie teneinde het Subfonds zo snel mogelijk te vereffenen. Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

13 ABN AMRO ARAF V450 Beleggingsresultaat Tijdens het eerste halfjaar van 2010 hebben de verschillende aandelenklassen van het Fonds de onderstaande prestaties verwezenlijkt. Klasse Rendement Euro Klasse A 1,64% US Dollar Klasse A 1,35% Euro Klasse B 1,34% Beleggingsbeleid Het BNP Paribas ARAF450 ( ARAF, het Fonds ) is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door FFTW, een BNP Paribas Investment Partner. Het Fonds hanteert een top-down toewijzing van risicobudgetten aan de respectievelijke alfateams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het beheer van de aan hen toegewezen risicobudgetten aan de hand van directionele en relatieve-waardestrategieën bij uiteenlopende, zowel tactische als strategische beleggingstermijnen. De structuur van het Fonds bevordert de efficiënte overdracht van alfa in het Fonds, wat het gebruik vergemakkelijkt van de risicobudgetten in de marktcyclus. Marktoverzicht Tijdens de eerste helft van 2010 werd het economische landschap gekenmerkt door een interessante combinatie van turbulentie en herstel. De teleurstellende economische gegevens uit de ontwikkelde wereld en de onzekere vooruitzichten voor de banksector veroorzaakten een gevoel van angst op de markten. Het soepele traditionele monetaire beleid en de agressieve aankopen van activa door centrale banken drukten de opbrengsten tot historisch lage niveaus. Hernieuwde volatiliteit en risicoaversie waren de voornaamste thema s van het tweede kwartaal van 2010 naarmate de Europese schuldcrisis aanscherpte, de vrees voor een wereldwijde vertraging aanhield en de SEC op onderzoek ging naar ongebruikelijke bankpraktijken. Onder het toeziend oog van de wereld wist Europa zich lang genoeg staande te houden om de crisis te verlichten met een noodpakket van circa 1 biljoen USD voor Griekenland, gevolgd door de oprichting van de European Financial Stability Facility ( EFSF ). Het fonds slaagde erin te profiteren van de solide prestaties van transacties met hoogrentende effecten en tactische activaposities. Na aanvankelijk teleurstellende prestaties gaf het valutabeleggingscentrum vervolgens blijk van sterke rendementen, voornamelijk dankzij onderwogen posities in GBP en EUR, en overwogen posities in grondstoffen en Scandinavische valuta s. Ondanks het versnellende groeitempo in de VS zijn de obligatie- en valutamarkten door de onzekerheid over het beleid en de onopgeloste Griekse schuldcrisis bijzonder volatiel gebleven. Onze duration- en rentecurveposities leden daaronder, vooral door de positie in de landen van de Europese periferie. Aangezien de volatiliteit op de obligatiemarkt in de laatste maanden van het kwartaal hoog is gebleven, waren de belangrijkste drijfkrachten achter het rendement nog steeds valuta s en kwantitatieve rentestrategieën. Het fonds is nog steeds goed gepositioneerd om te profiteren van de marktevolutie. De economische groei voor de ontwikkelde landen zou bij de overgang naar het tweede halfjaar beginnen te vertragen, zowel door een geleidelijke intrekking van fiscale steunmaatregelen als door de aanhoudende afbouw van de schuldenlast bij de consumenten. Bijgevolg zou het monetaire beleid in de ontwikkelde landen nog zeer lange tijd soepel moeten blijven. Het Subfonds werd gefuseerd in de BNPP L1 SICAV, in het Subfonds BNPP L1 V350 Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

14 ABN AMRO Opportunity Driven Fund Beleggingsresultaat Tijdens de eerste zes maanden afgesloten per 30 juni 2010 hebben de verschillende aandelenklassen van het Fonds de onderstaande rendementen verwezenlijkt: Klasse Rendement US Dollar Klasse A 19,54% US Dollar Klasse I 19,52% GBP Klasse I 17,19% Euro Klasse A 11,26% Euro Klasse I 11,23% NOK Klasse I 11,92% Beleggingsbeleid Het Fonds is een alternatief beleggingsproduct dat wordt beheerd door Fortis Investment Management UK Limited. Het is gestructureerd als een fonds van fondsen en het spreidt zijn beleggingen over verschillende hedgefondsstrategieën en beheerders uit de hele wereld. In maart 2008 werd Cadogan Management aangesteld tot subadviseur van het Fonds ter vervanging van IAM. Na de beoordeling van de portefeuille en gelet op de buitengewone marktomstandigheden in 2008 heeft de subadviseur aan Fortis Investment Management UK Limited aanbevolen het Fonds af te wikkelen. Deze maatregel heeft het beleggingsbeleid bepaald, dat erop gericht was de activa op de efficiëntste manier te laten inkopen bij de onderliggende beheerders met het oog op een minimale impact op het rendement van het Fonds. Marktoverzicht Na een zwakke start van het jaar hebben de aandelenmarkten hun herstel in februari hervat en sloten ze het kwartaal sterk af. Hoewel de MSCI World tijdens het kwartaal net geen 4% steeg in lokale valuta, gaan hierachter uiteenlopende resultaten van de verschillende regio s schuil. Zo registreerden Japan en de VS een winst van circa 5%, maar verloor de Hang Seng 2%, en ook binnen Europa waren de resultaten van de verschillende landen sterk uiteenlopend omdat de beleggers steeds bezorgder werden over de overheidstekorten in perifeer Europa. Terwijl de Europese Stoxx 600 een rendement behaalde van net geen 4%, tekende de Spaanse IBEX een verlies van 9% op, en aan het andere uiteinde van het spectrum boekte de Zweedse OMX een winst van meer dan 7%. In tegenstelling tot de forse verschillen tussen de regio s, bleef de gemiddelde sector- en aandelencorrelatie aanleunen bij zijn historisch hoge niveaus, en bijgevolg zijn de verschillen redelijk gematigd gebleven. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het overheidsschuldenrisico, blijft de risicoaversie op een bijzonder laag niveau, zoals blijkt uit de Goldman Sachs-risicobarometer, die schommelde rond zijn laagste punt in 15 jaar tijd. Over dezelfde periode behaalden small caps een aanzienlijk hoger rendement dan large caps, zowel in de VS als in Europa. De aandelenmarkten zetten het tweede kwartaal in april relatief rustig in. Hoewel de MSCI World de maand vrijwel ongewijzigd afsloot, waren er aanzienlijke verschillen tussen de regio s. Zo steeg de S&P 500 circa 1,5% en daalde de EuroStoxx 600 2,8% over dezelfde periode. Als gevolg van het overheidsschuldenrisico in de Europese periferie, dat al enkele maanden aanhield, bleven de Europese markten ondermaatse prestaties neerzetten. De bezorgdheid over dit probleem trad begin mei op de voorgrond en bleef de wereldwijde markten de rest van het kwartaal domineren. Naarmate de marktdeelnemers begonnen te beseffen dat de situatie in de periferie van Europa wellicht niet beperkt zou blijven tot Griekenland, en hun aandacht richtten op Portugal en Spanje, veel grotere landen die een groter aandeel van het Europese bbp vertegenwoordigen, zorgde deze bezorgdheid tijdens de eerste week van mei voor een daling van de wereldwijde aandelenmarkten met zo n 8 tot 10%. Als reactie op de aanzienlijke achteruitgang van het marktsentiment voelde Europa zich verplicht om in te grijpen, en werd er een reddingspakket van circa 1 biljoen USD aangekondigd wat aanvankelijk gezien werd als het economische equivalent van een shock and awe operatie. De aandelenmarkten reageerden aanvankelijk erg positief op het reddingspakket, en boekten stijgingen van 5 tot 10%, wat veel van de eerdere verliezen goedmaakte. Maar zodra de marktdeelnemers de tijd hadden gehad om de details van het reddingspakket te verteren, en begonnen te beseffen dat dit Europa weliswaar extra tijd zou geven maar geen oplossing vormde voor de onderliggende problemen, hervatten de aandelenmarkten hun daling en sloten ze de maand af met een verlies van zo n 10%. Deze negatieve tendens hield aan tot in juni, en de aandelenmarkten registreerden aan het einde van het kwartaal een verlies van zo n 12%. Hoewel de aandelenmarkten in de loop van juni bleven dalen, waren de markten in het algemeen veel minder volatiel en waren ze voor de beheerders van hedgefondsen enigszins beter bestuurbaar. Resultaat en dividend Het is niet de bedoeling van het Fonds om dividenden uit te keren. 10

15 Vooruitzichten voor 2010 De raad van bestuur van de Vennootschap heeft op 17 oktober 2008 besloten de inkopen van alle aandeelhouders te verwerken volgens de berekening van de intrinsieke waarden van september Deze beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap om de aandelen van alle aandeelhouders in te kopen wordt gecombineerd met de toepassing van een limiet voor de verwerking van deze gedwongen inkopen. De beslissing is genomen in overleg met Fortis Investment Management (Luxembourg) S.A. en op advies van de gedelegeerde beleggingsbeheerder. Overwegend dat de beoogde inkopen een groot deel van het totale vermogen van het subfonds vertegenwoordigen, achtte de raad van bestuur het noodzakelijk een volledige inkoop van de structuur te gelasten. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat alle aandeelhouders op een billijke manier worden behandeld en te voorkomen dat de overblijvende aandeelhouders getroffen worden door de eventuele negatieve gevolgen van het afbouwen van de portefeuille. De raad van bestuur zal trachten te bewerkstelligen dat tijdige en geschikte maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat aan het overblijvende deel van de inkooporders naar behoren kan worden voldaan bij de volgende IW s. Begin september 2010 had het ABN AMRO Opportunity Driven Fund negen liquidatie-uitkeringen gedaan voor een totaalbedrag van meer dan USD 84 miljoen, waardoor er minder dan USD 1 miljoen overblijft in het Fonds. Fortis Investment Management UK Limited Cadogan Management LLC Datum: december

16 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Global Multi Strategy Fund 30 juni 2010 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Relative Value Strategy Fund 30 juni 2010 Overige overdraagbare Noterings- Aantal Reële % van effecten valuta aandelen waarde netto- USD vermogen Britse Maagdeneilanden Shepherd Select Asset Limited* USD 2.875, ,31 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,31 Kaaimaneilanden Amber Fund (Cayman) Limited Class J Initial* USD 804, ,52 D.E. Shaw Composite International Fund (Restricted Class) Ordinary Series* USD ** ,02 D.E. Shaw Composite International Fund (Restricted Class) Side pocket Series* USD ** ,53 MKM Longboat Multi Strategy Fund Limited Class R USD (Voting Non New Issue)* USD 7.826,5 0,00 Seneca Capital International Limited Class 3 Series A* USD 9.136, ,12 TCS Capital International Limited Class S 1/1* USD 2.086, ,83 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,02 TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (KOSTEN: US$ ) ,33 Overige overdraagbare Noterings- Aantal Reële % van effecten valuta aandelen waarde netto- USD vermogen Bermuda Brencourt Multi Strategy International Limited Class S2 USD 389, ,03 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,03 Kaaimaneilanden Investcorp Interlachen Multi Strategy Fund Class A D1 USD 146,6 0 0,00 KBC Convertible Opportunities Fund Class A USD 12,9 0 0,00 KBC Convertible Opportunities Fund Class A Aristocrat reserve USD ,0 0 0,00 Viathon Capital Offshore Fund Limited Class S USD 165, ,12 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,12 TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (KOSTEN: US$ ) ,15 OVERIG NETTOVERMOGEN ,85 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 OVERIG NETTOVERMOGEN ,67 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * Vermogen is alleen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de speciale aandelen ** Deze effecten zijn gestructureerd als kapitaalrekeningen met dollarwaarden De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 12

17 ABN AMRO Alternative Investments Halfjaarverslag voor de periode afgesloten op 30 juni 2010 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Active Alpha Fund 30 juni 2010 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO ARAF V juni 2010 Overige overdraagbare Noterings- Aantal Reële % van effecten valuta aandelen waarde netto- USD vermogen Kaaimaneilanden GPS Income Fund (Cayman) Liquidating Trust Class LR Series 1 USD 9,4 GPS Income Fund (Cayman) Liquidating Trust Class R Series 1 USD 30,4 aaaaaaafff aaaffffffffffffff TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (KOSTEN: US$39.857) OVERIG NETTOVERMOGEN ,00 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 Nominaal in noteringsvaluta/ Reële % van Beleggingen in Noterings- Coupon- Verval- Aantal waarde nettolongposities valuta rente datum aandelen euro vermogen Overdraagbare effecten genoteerd aan een officiële effectenbeurs Obligaties Luxemburg European Investment Bank EUR FRN 06/09/ , ,27 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,27 Verenigd Koninkrijk United Kingdom Gilt Inflation Linked GBP 4,250% 07/12/ , ,44 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,44 Verenigde Staten DR Horton Inc. USD 6,000% 15/04/ , ,86 Goodyear Tire + Rubber Company USD 7,857% 15/08/ , ,04 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,90 TOTAAL OBLIGATIES (KOSTEN: ) ,61 Gemeenschappelijke beleggingsfondsen Luxemburg Parvest Absolute Return Global Bond (USD) Class USD , ,56 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,56 TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDSEN (KOSTEN: ) ,56 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN GENOTEERD AAN EEN OFFICIËLE EFFECTENBEURS (KOSTEN: ) ,17 Overdraagbare effecten verhandeld op een andere gereglementeerde markt Obligaties Verenigde Staten DISH DBS Corp USD 6,375% 01/10/ , ,03 HCA Inc. USD 8,750% 01/09/ , ,23 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,26 TOTAAL OBLIGATIES (KOSTEN: ) ,26 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT (KOSTEN: ) ,26 Overige overdraagbare effecten Putopties OGBL Put Strike Price EUR 129 Exp. 31 aug 2010 EUR 23,0 (23.460) (0,11) TOTAAL OPTIES (KOSTEN: 0) (23.460) (0,11) TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (23.460) (0,11) TOTAAL BELEGGINGEN IN LONGPOSITIES (KOSTEN: ) ,32 OVERIG NETTOVERMOGEN (VERPLICHTINGEN) ,68 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 13

18 Overzicht van de beleggingen ABN AMRO Opportunity Driven Fund 30 juni 2010 Overige overdraagbare Noterings- Aantal Reële % van effecten valuta aandelen waarde netto- USD vermogen Kaaimaneilanden Amber Fund (Cayman) Limited Class J Initial USD 213, ,79 GoldenTree Special Holdings I Limited USD 1.949, ,95 MKM Longboat Multi Strategy Fund Limited Class R USD (Voting Non New Issue) USD 251,2 0,00 The Drake Global Opportunities Fund Limited Class D Series 1 USD 196, ,40 aaaaaaafff aaaffffffffffffff ,14 TOTAAL OVERIGE OVERDRAAGBARE EFFECTEN (KOSTEN: US$ ) ,14 OVERIG NETTOVERMOGEN ,86 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 14

19 VERMOGENSOPSTELLING (niet-gecontroleerd) per 30 Juni 2010 ABN AMRO Asia Pacific ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO Alternative Global Multi Relative Value ABN AMRO ABN AMRO Opportunity Strategy Fund* Strategy Fund Strategy Fund Active Alpha Fund ARAF V450 Driven Fund Toelichtingen USD USD USD USD Euro USD Activa Belegging tegen marktwaarde (Kosten: ) 3,4, Cash en andere tegoeden Te ontvangen op verkochte beleggingen Te ontvangen rente Te ontvangen rente op swapcontracten Niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 2/ Niet-gerealiseerde winst op swapcontracten aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Totaal activa aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Verplichtingen Bank-debetstand Niet-gerealiseerd verlies op termijncontracten Voorafbetalingen op swapcontracten Te betalen voor gekochte beleggingen Te betalen voor teruggekochte beleggingen Te betalen inkomsten op swapcontracten Overlopende kosten en andere verplichtingen aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Totaal verplichtingen aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Gecombineerd Toelichtingen Euro Activa Belegging tegen marktwaarde (Kosten: ) 3,4, Cash en andere tegoeden Te ontvangen op verkochte beleggingen Te ontvangen rente Te ontvangen rente op swapcontracten Niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 2/ Niet-gerealiseerde winst op swapcontracten aaaaaaaafff Totaal activa aaaaaaaafff Verplichtingen Bank-debetstand Niet-gerealiseerd verlies op termijncontracten Voorafbetalingen op swapcontracten Te betalen voor gekochte beleggingen Te betalen voor teruggekochte beleggingen Te betalen inkomsten op swapcontracten Overlopende kosten en andere verplichtingen aaaaaaaafff Totaal verplichtingen aaaaaaaafff Totaal Nettovermogen aaaaaaaafff * Vereffend per 31 december De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 15

20 WINST-EN-VERLIESREKENING (Niet-gecontroleerd) voor de periode van 1 januari 2010 tot 30 juni 2010 ABN AMRO Asia Pacific ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO ABN AMRO Alternative Global Multi Relative Value Active Alpha ABN AMRO Opportunity Strategy Fund* Strategy Fund Strategy Fund Fund ARAF V450 Driven Fund Toelichtingen USD USD USD USD Euro USD Baten Rente op obligaties, zonder bronheffing Bankrente Rente op swapcontracten Overige inkomsten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal baten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Kosten Beheervergoedingen Administratiekosten Taxe d abonnement Bewaarlonen Vergoeding accountant Vergoeding voor juridisch advies Rentevergoedingen Rente op swapcontracten Vergoedingen voor transferagent Overige kosten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal kosten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Saldo winst/(verlies) uit beleggingen ( ) (70.943) (41.510) ( ) (82.370) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Gerealiseerde winst/(verlies) uit beleggingstransacties, vreemde valuta s, valutatermijncontracten, optiecontracten, futures en swapcontracten (1.227) ( ) (50.573) (41.670) (88.719) Niet-gerealiseerde nettotoename/-afname uit: Beleggingen (17.734) (53.295) Valuta- en valutatermijncontracten ( ) (1.990) ( ) (1.525) Optiecontracten (23.460) Future- en swapcontracten Gerealiseerde en niet-gerealiseerde nettowinst/(-verlies) op beleggingen en vreemde valuta s ( ) (71.023) (19.965) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Nettotoename/(-afname) van het vermogen uit beleggingsactiviteiten ( ) ( ) ( ) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Gecombineerd Toelichtingen Euro Baten Rente op obligaties, zonder bronheffing Bankrente Rente op swapcontracten Overige inkomsten aaaaaaaafff Totaal baten aaaaaaaafff Kosten Beheervergoedingen Administratiekosten Taxe d abonnement Bewaarlonen Vergoeding accountant Vergoeding voor juridisch advies Rentevergoedingen Rente op swapcontracten Vergoedingen voor transferagent Overige kosten aaaaaaaafff Totaal kosten aaaaaaaafff Saldo winst/(verlies) uit beleggingen ( ) aaaaaaaafff Gerealiseerde winst/(verlies) uit beleggingstransacties, vreemde valuta s, valutatermijncontracten, optiecontracten, futures en swapcontracten ( ) Niet-gerealiseerde nettotoename/-afname uit: Beleggingen Valuta- en valutatermijncontracten ( ) Optiecontracten (23.460) Future- en swapcontracten Gerealiseerde en niet-gerealiseerde nettowinst/(-verlies) op beleggingen en vreemde valuta s ( ) aaaaaaaafff Nettotoename/(-afname) van het vermogen uit beleggingen ( ) aaaaaaaafff * Vereffend per 31 december 2009 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 16

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS

ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS 31-12-2007 Nederlands SICAV Addendum bij het per 31 december 2007 1 I N L E I D I N G Dit addendum bevat additionele informatie bij het Jaarverslag 2007 van ABN AMRO Alternative

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS

ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS 31-12-2007 Nederlands Inschrijvingen kunnen niet aanvaard worden op basis van het financiële verslag alleen. De inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze gebeuren op

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Jaarrekening Betreffende de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. te Goes

Jaarrekening Betreffende de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. te Goes Jaarrekening 2015 Betreffende de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. te Goes INHOUDSOPGAVE BLAD JAARRAPPORT Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 1 Staat van

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie