Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:"

Transcriptie

1 Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina 10) Aanvullende informatie dd. 28 mei 2014 betreffende: O&E Fixed Income Strategy I, II en III (pagina 13) 1

2 Strategy-prospectus O&E Fixed Income Strategy O&E Fixed Income Strategy (de Strategy ) is een subfonds van het O&E Paraplufonds. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. (de Beheerder ) is de beheerder, de bewaarder is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (de Bewaarder ) en de juridisch eigenaar is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (de Asset Owner ). Dit prospectus (het Strategy-prospectus ) d.d. 5 februari 2015 is een aanvulling op het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 5 februari 2015, (het Prospectus ). Op een belegging in de Strategy is zowel het bepaalde in het Prospectus als de inhoud van het Strategy-prospectus van toepassing. In geval van strijdigheid van het Prospectus met dit Strategy-prospectus gaat de tekst van het Strategy-prospectus voor. Woorden in dit Strategy-prospectus die beginnen met een hoofdletter en hierin niet apart zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend. Beleggingsdoelstelling: Beleggingsbeleid: De O&E Fixed Income Strategy belegt in een combinatie van individuele staatsobligaties en vastrentende beleggingsfondsen met een brede spreiding over de diverse vastrentende asset klassen. Doel is op langere termijn (5 tot 7 jaar) een hoger resultaat te behalen dan wanneer belegd zou worden in Nederlandse staatsobligaties. Algemeen De Beheerder zal een actief beleggingsbeleid voeren en de samenstelling van de portefeuille aanpassen aan (verwachte) wijzigingen in rente, inflatie en risicopremies. Bij het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met macroeconomische ontwikkelingen in de wereld en de verwachte reactie daarop van monetaire en fiscale autoriteiten. De inzichten van de Beheerder worden vertaald in asset allocatiebeleid, duration beleid, landenkeuze, valutabeleid en selectie van externe fondsmanagers, de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het rendement. Beleggingen De O&E Fixed Income Strategy zal beleggen in individuele staatsobligaties en actief beheerde vastrentende beleggingsfondsen. Ook kan er belegd worden in passief beheerde vastrentende indexfondsen of trackers. De O&E Fixed Income Strategy kan het rente- en valutarisico afdekken met derivaten en kan liquiditeiten en deposito s aanhouden. Beleggingsbeperkingen De Beheerder zal zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid houden aan de volgende beleggingsbeperkingen: voor wat betreft staatsobligaties zal alleen worden belegd in obligaties uitgegeven door overheden van OECD-lidstaten maximaal 20% van de portefeuille mag worden belegd in niet in Euro luidende instrumenten; er zullen geen short posities worden ingenomen; er zal geen gebruik worden gemaakt van leverage (het is wel toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van de in het Prospectus beschreven kredietfaciliteit, ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten en om een efficiënt portefeuillebeheer bij inkoop en switching mogelijk te maken); 2

3 er zullen geen effecten worden uitgeleend; derivaten kunnen alleen worden gebruikt voor het afdekken van koers- en/of valutarisico en voor efficiënt portefeuillebeheer. Benchmark Risico s: EFFAS Bond Index Netherlands Govt All > 1 Yr TR. De NAV van de beleggingen van de Strategy kan zowel stijgen als dalen. Dat kan tot gevolg hebben dat Participanten minder terug krijgen dan zij hebben ingelegd. Indien een hieronder vermeld risico zich verwezenlijkt kan dat een negatieve invloed hebben op de NAV van een Participatie in de Strategy. De 5 belangrijkste risico s (in volgorde van belangrijkheid) waarmee de Strategy te maken kan hebben zijn: Marktrisico Renterisico Kredietrisico Inflatierisico Valutarisico Voor een beschrijving van deze risico s en van andere risico s wordt verwezen naar paragraaf 3 van het Prospectus. Valuta: Dividendbeleid: Waardebepaling: Beheervergoeding: Uitgifte en inkoop: Kosten: De NAV van de Strategy wordt uitgedrukt in Euro. De Strategy keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. De vaststelling van de NAV van de Strategy en een Participatie daarin vindt iedere donderdag plaats (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag) en op de eerste van de maand (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag). Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, wordt de NAV op de eerstvolgende Werkdag vastgesteld. Daarnaast kan, voor informatie-doeleinden, een dagelijkse NAV worden opgesteld, welke niet wordt vastgesteld. 0,5% (op jaarbasis ) van de NAV van de Strategy, per week achteraf te voldoen, berekend over de NAV van de Strategy berekend op de donderdag van de betreffende week. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt iedere donderdag plaats en op de eerste van de maand. Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, dan vindt de uitgifte en inkoop plaats op de eerstvolgende Werkdag. Een verzoek daartoe moet uiterlijk twee Werkdagen daarvoor om uur (CET) door de Beheerder ontvangen zijn. In geval van uitgifte moet het inschrijvingsbedrag dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn. Conform paragraaf 9 van het Prospectus mag de Beheerder hier in voorkomende gevallen uitzondering op maken. De Lopende Kosten Factor is maximaal 0,7% per jaar (exclusief de kosten van de transacties die de Strategy uitvoert en de vergoedingen en kosten van beleggingsinstellingen waarin wordt belegd, inclusief de beheervergoeding). 3

4 Kosten uitgifte en inkoop Fiscaliteit Financiële en andere informatie Indien uitgifte of inkoop van Participaties leidt tot transactiekosten (omdat er voor het ingelegde geld effecten moeten worden gekocht of omdat er effecten moeten worden verkocht om de inkoopprijs te kunnen voldoen) kunnen die kosten voor rekening van de Participant komen, tot een maximum van 0,2% van het door de Participant gestorte of te ontvangen bedrag. De Strategy is fiscaal transparant. De meest recente NAV van de Strategy wordt gepubliceerd op de Website. Daar zijn ook de maandberichten, halfjaarberichten en jaarverslagen van de Strategy te vinden, evenals andere informatie over de Strategy en informatie over de Beheerder en de Bewaarder. 4

5 Strategy-prospectus O&E Fixed Income Strategy Multi Asset O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (de Strategy ) is een subfonds van het O&E Paraplufonds. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. (de Beheerder ) is de beheerder, de bewaarder is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (de Bewaarder ) en de juridisch eigenaar is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (de Asset Owner ). Dit prospectus (het Strategy-prospectus ) d.d. 5 februari 2015 is een aanvulling op het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 5 februari 2015 (het Prospectus ). Op een belegging in de Strategy is zowel het bepaalde in het Prospectus als de inhoud van het Strategy-prospectus van toepassing. In geval van strijdigheid van het Prospectus met dit Strategy-prospectus gaat de tekst van het Strategy-prospectus voor. Woorden in dit Strategy-prospectus die beginnen met een hoofdletter en hierin niet apart zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend. Beleggingsdoelstelling: Beleggingsbeleid: De O&E Fixed Income Strategy Multi Asset belegt in een combinatie van individuele staatsobligaties en vastrentende beleggingsfondsen met een brede spreiding over de diverse vastrentende asset klassen. Doel is op langere termijn (5 tot 7 jaar) een hoger resultaat te behalen dan de benchmark. Algemeen De Beheerder zal een actief beleggingsbeleid voeren en de samenstelling van de portefeuille aanpassen aan (verwachte) wijzigingen in rente, inflatie en risicopremies. Bij het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met macroeconomische ontwikkelingen in de wereld en de verwachte reactie daarop van monetaire en fiscale autoriteiten. De inzichten van de Beheerder worden vertaald in asset allocatiebeleid, duration beleid, landenkeuze, valutabeleid en selectie van externe fondsmanagers, de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het rendement. Beleggingen De O&E Fixed Income Strategy Multi Asset zal beleggen in individuele staatsobligaties en actief beheerde vastrentende beleggingsfondsen. Ook kan er belegd worden in passief beheerde vastrentende indexfondsen of trackers. De O&E Fixed Income Strategy Multi Asset kan het rente- en valutarisico afdekken met derivaten en kan liquiditeiten en deposito s aanhouden. Beleggingsbeperkingen De Beheerder zal zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid houden aan de volgende beleggingsbeperkingen: voor wat betreft staatsobligaties zal alleen worden belegd in obligaties uitgegeven door overheden van OECD-lidstaten maximaal 20% van de portefeuille mag worden belegd in niet in Euro luidende instrumenten; er zullen geen short posities worden ingenomen; er zal geen gebruik worden gemaakt van leverage (het is wel toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van de in het Prospectus beschreven kredietfaciliteit, ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten en om een 5

6 efficiënt portefeuillebeheer bij inkoop en switching mogelijk te maken); er zullen geen effecten worden uitgeleend; derivaten kunnen alleen worden gebruikt voor het afdekken van koers- en/of valutarisico en voor efficiënt portefeuillebeheer. Benchmark per 1/1/2015: 50% staatsobligaties Nederland (EFFAS Bond Index Netherlands Govt 1-10 Yr TR) 35% euro bedrijfsobligaties (Iboxx index - Euro Corporates OA TR) 7,5% High Yield obligaties wereldwijd (Barclays Global High Yield TR index hedged naar euro) 7,5% Emerging Market Debt lokale valuta ( JPMorgan GBI-Emerging Markets Global Diversified Composite index Unhedged in euro) Risico s: De NAV van de beleggingen van de Strategy kan zowel stijgen als dalen. Dat kan tot gevolg hebben dat Participanten minder terug krijgen dan zij hebben ingelegd. Indien een hieronder vermeld risico zich verwezenlijkt kan dat een negatieve invloed hebben op de NAV van een Participatie in de Strategy. De 5 belangrijkste risico s (in volgorde van belangrijkheid) waarmee de Strategy te maken kan hebben zijn: Marktrisico Renterisico Kredietrisico Inflatierisico Valutarisico Voor een beschrijving van deze risico s en de andere risico s wordt verwezen naar paragraaf 3 van het Prospectus. Valuta: Dividendbeleid: Waardebepaling: Beheervergoeding: Uitgifte en inkoop: De NAV van de Strategy wordt uitgedrukt in Euro. De Strategy keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. De vaststelling van de NAV van de Strategy en een Participatie daarin vindt iedere donderdag plaats (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag) en op de eerste van de maand (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag). Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, wordt de NAV op de eerstvolgende Werkdag vastgesteld. Daarnaast kan, voor informatie-doeleinden, een dagelijkse NAV worden opgesteld, welke niet wordt vastgesteld. Geen. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt iedere donderdag plaats en op de eerste van de maand. Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, dan vindt de uitgifte en inkoop plaats op de eerstvolgende Werkdag. Een verzoek daartoe moet uiterlijk twee Werkdagen daarvoor om uur 6

7 (CET) door de Beheerder ontvangen zijn. In geval van uitgifte moet het inschrijvingsbedrag dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn. Conform paragraaf 9 van het Prospectus mag de Beheerder hier in voorkomende gevallen uitzondering op maken. Kosten: Kosten uitgifte en inkoop Fiscaliteit Financiële en andere informatie De Lopende Kosten Factor is maximaal 0,2% per jaar (exclusief de kosten van de transacties die de Strategy uitvoert, de beheervergoeding en de vergoedingen en kosten van beleggingsinstellingen waarin wordt belegd). Indien uitgifte of inkoop van Participaties leidt tot transactiekosten (omdat er voor het ingelegde geld effecten moeten worden gekocht of omdat er effecten moeten worden verkocht om de inkoopprijs te kunnen voldoen) kunnen die kosten voor rekening van de Participant komen, tot een maximum van 0,2% van het door de Participant gestorte of te ontvangen bedrag. De Strategy is fiscaal transparant. De meest recente NAV van de Strategy wordt gepubliceerd op de Website. Daar zijn ook de maandberichten, halfjaarberichten en jaarverslagen van de Strategy te vinden, evenals andere informatie over de Strategy en informatie over de Beheerder en de Bewaarder. 7

8 Strategy-prospectus O&E Global Equity Strategy O&E Global Strategy (de Strategy ) is een subfonds van het O&E Paraplufonds. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. (de Beheerder ) is de beheerder, de bewaarder is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (de Bewaarder ) en de juridisch eigenaar is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (de Asset Owner ). Dit prospectus (het Strategy-prospectus ) dd. 5 februari 2015 is een aanvulling op het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 5 februari 2015 (het Prospectus ). Op een belegging in de Strategy is zowel het bepaalde in het Prospectus als de inhoud van het Strategy-prospectus van toepassing. In geval van strijdigheid van het Prospectus met dit Strategy-prospectus gaat de tekst van het Strategy-prospectus voor. Woorden in dit Strategy-prospectus die beginnen met een hoofdletter en hierin niet apart zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend. Beleggingsdoelstelling: Beleggingsbeleid: De Strategy heeft als doelstelling om met wereldwijd beleggen in aandelen op de middellange termijn (3-5 jaar) een hoger rendement te halen dan de MSCI All Country World Net Total Return. Algemeen De Strategy belegt (via actieve aandelenbeleggingsfondsen en aandelenindexfondsen) in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen. De Beheerder hanteert een core-satellite benadering. De core bestaat uit indextrackers (passieve beleggingen), waarmee tegen lage kosten een efficiënte marktexposure wordt bereikt. De satelite bestaat uit actieve beleggingsfondsen met managers met een uitgesproken aanpak, die naar het oordeel van de Beheerder, een transparante, consistente en reproduceerbare beleggingsstrategie hebben en de potentie om bovengemiddelde rendementen te behalen. De Beheerder zal een actief beleid voeren, waarbij de belangrijkste bronnen van toegevoegde waarde zijn: manager selectie en regioallocatie. Beleggingen De Strategy kan beleggen in actief beheerde aandelenbeleggingsfondsen en in passief beheerde aandelen indexfondsen of trackers, waar ook ter wereld. De Strategy kan het koersrisico en het valutarisico afdekken met derivaten. Beleggingsbeperkingen De Beheerder zal zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid houden aan de volgende beleggingsbeperkingen: er zullen geen short posities worden ingenomen; er zal geen gebruik worden gemaakt van leverage (het is wel toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van de in het Prospectus beschreven kredietfaciliteit, ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten en om een efficiënt portefeuillebeheer bij inkoop en switching mogelijk te maken); er zullen geen effecten worden uitgeleend; derivaten kunnen alleen worden gebruikt voor het afdekken van koersen/of valutarisico en voor efficiënt portefeuillebeheer. De Beheerder wijst er op dat dergelijke beleggingsbeperkingen vaak niet gelden binnen beleggingsinstellingen waarin een Strategy kan beleggen. (Zie 8

9 Benchmark per 1/1/2015: Valuta: Dividendbeleid: Waardebepaling: Beheervergoeding: Uitgifte en inkoop: Kosten: Kosten uitgifte en inkoop Fiscaliteit Financiële en andere informatie in dit verband paragraaf 3 Risico s, onder het kopje Risico s verbonden aan het beleggen in andere beleggingsinstellingen.) MSCI All Country World Net Total Return Index De NAV van de Strategy wordt uitgedrukt in euro. De Strategy keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. De vaststelling van de NAV van de Strategy en een Participatie daarin vindt iedere donderdag plaats (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag) en op de eerste van de maand (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag). Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, wordt de NAV op de eerstvolgende Werkdag vastgesteld. Daarnaast kan, voor informatiedoeleinden, een dagelijkse NAV worden opgesteld, welke niet wordt vastgesteld. Geen. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt iedere woensdag donderdag plaats en op de eerste van de maand. Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, dan vindt de uitgifte en inkoop plaats op de eerstvolgende Werkdag. Een verzoek daartoe moet uiterlijk twee Werkdagen daarvoor om uur (CET) door de Beheerder ontvangen zijn. In geval van uitgifte moet het inschrijvingsbedrag dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn. Conform paragraaf 9 van het Prospectus mag de Beheerder hier in voorkomende gevallen uitzondering op maken. De Lopende Kosten Factor is maximaal 0,2% per jaar (exclusief de kosten van de transacties die de Strategy uitvoert, de beheervergoeding en de vergoedingen en kosten van beleggingsinstellingen waarin wordt belegd). Indien uitgifte of inkoop van Participaties leidt tot transactiekosten (omdat er voor het ingelegde geld effecten moeten worden gekocht of omdat er effecten moeten worden verkocht om de inkoopprijs te kunnen voldoen) kunnen die kosten voor rekening van de Participant komen, tot een maximum van 0,2% van het door de Participant gestorte of te ontvangen bedrag. De Strategy is fiscaal transparant. De meest recente NAV van de Strategy wordt gepubliceerd op de Website. Daar zijn ook de maandberichten, halfjaarberichten en jaarverslagen van de Strategy te vinden, evenals andere informatie over de Strategy en informatie over de Beheerder en de Bewaarder. 9

10 Strategy-prospectus O&E Hedge Fund Strategy O&E Hedge Fund Strategy (de Strategy ) is een subfonds van het O&E Paraplufonds. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. (de Beheerder ) is de beheerder, de bewaarder is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (de Bewaarder ) en de juridisch eigenaar is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (de Asset Owner ). Dit prospectus (het Strategy-prospectus ) d.d. 5 februari 2015 is een aanvulling op het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 5 februari 2015 (het Prospectus ). Op een belegging in de Strategy is zowel het bepaalde in het Prospectus als de inhoud van het Strategy-prospectus van toepassing. In geval van strijdigheid van het Prospectus met dit Strategy-prospectus gaat de tekst van het Strategy-prospectus voor. Woorden in dit Strategy-prospectus die beginnen met een hoofdletter en hierin niet apart zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend. Doelstelling: Beleggingsbeleid: Benchmark: Het doel van de Strategy is om, door te beleggen in een breed scala aan hedge fund strategieën, een investering te bieden die een lage correlatie heeft met andere vermogenscategorieën. De Strategy heeft een streefrendement op de middellange termijn (3-5 jaar) van Euribor plus 2-4% op jaarbasis, tegen een lager risico dan dat van een aandelenbelegging. Algemeen Er wordt belegd in een aantal fund of hedge funds die aantoonbaar gedurende langere tijd in staat zijn geweest om een hedge fund portefeuille samen te stellen met een goede performance, sterk risicomanagement en een beperkte correlatie met de financiële markten. Er kan tevens worden belegd in individuele hedge funds, om accenten aan te brengen in de Strategy. Op deze manier wordt gespreid belegd in een breed scala aan hedge fund strategieën en worden specifieke risico s gemitigeerd. Het valutarisico van de deelnemingen van de Strategy wordt gehedged naar de euro. Beleggingsbeperkingen De Beheerder zal zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid houden aan de volgende beleggingsbeperkingen: er zullen geen short posities worden ingenomen; er zal geen gebruik worden gemaakt van leverage (het is wel toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van de in het Prospectus beschreven kredietfaciliteit, ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten en om een efficiënt portefeuillebeheer bij inkoop en switching mogelijk te maken); er zullen geen effecten worden uitgeleend; derivaten kunnen alleen worden gebruikt voor het afdekken van koers- en/of valutarisico en voor efficiënt portefeuillebeheer. De Beheerder wijst er op dat dergelijke beleggingsbeperkingen vaak niet gelden binnen beleggingsinstellingen waarin een Strategy kan beleggen. (Zie in dit verband paragraaf 3 Risico s, onder het kopje Risico s verbonden aan het beleggen in andere beleggingsinstellingen.) HFRX Global Hedge Fund EUR Index 10

11 Risico s: De NAV van de beleggingen van de Strategy kan zowel stijgen als dalen. Dat kan tot gevolg hebben dat Participanten minder terug krijgen dan zij hebben ingelegd. Indien een hieronder vermeld risico zich verwezenlijkt kan dat een negatieve invloed hebben op de NAV van een Participatie in de Strategy. De 5 belangrijkste risico s (in volgorde van belangrijkheid) waarmee de Strategy te maken kan hebben zijn: rendementsrisico risico s verbonden aan beleggen in andere beleggingsinstellingen marktrisico liquiditeitsrisico verhandelbaarheidsrisico Voor een beschrijving van deze risico s en andere risico s wordt verwezen naar paragraaf 3 van het Prospectus. Valuta: Dividendbeleid: Waardebepaling: Beheervergoeding: Uitgifte en inkoop: Kosten: Kosten uitgifte en inkoop De NAV van de Strategy wordt uitgedrukt in euro. De Strategy keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. De vaststelling van de NAV van de Strategy en een Participatie daarin vindt iedere maand plaats op basis van de NAVs van de onderliggende beleggingen, zodra deze NAVs beschikbaar zijn. De vaststelling van de NAV vindt plaats per het einde van de laatste Werkdag van de betreffende maand. Geen. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt plaats iedere eerste Werkdag van de maand. Een verzoek tot uitgifte moet uiterlijk 6 Werkdagen daarvoor om uur (CET) door de Beheerder ontvangen zijn, het inschrijvingsbedrag moet dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn. Een verzoek om inkoop moet uiterlijk 20 kalenderdagen voor de Transactiedag ontvangen zijn. Conform paragraaf 9 van het Prospectus mag de Beheerder hier in voorkomende gevallen uitzondering op maken. Anders dan vermeld in paragraaf 9 van het Prospectus zal het door de Participant te ontvangen bedrag (de inkoopprijs ) uiterlijk binnen 35 Werkdagen na Transactiedag aan de betreffende Participant worden uitbetaald, op de bij de Bewaarder bekende rekening. De Beheerder behoudt zich het recht voor per uittredingsmogelijk de inkoop van Participaties te beperken tot 10% van de NAV van de Strategy, waarbij het aantal Participaties dat per Participant wordt ingekocht pro rata bepaald zal worden. Een dan nog resterend aanbod van Participaties zal bij de eerstvolgende uittredingsmogelijkheid met voorrang boven nadien aangeboden Participaties worden ingekocht, alsdan geldt dezelfde 10% grens. De Lopende Kosten Factor is maximaal 0,2% per jaar (exclusief de kosten van de transacties die de Strategy uitvoert, de beheervergoeding en de vergoedingen en kosten van beleggingsinstellingen waarin wordt belegd). Indien uitgifte of inkoop van Participaties leidt tot transactiekosten (omdat er voor het ingelegde geld effecten moeten worden gekocht of omdat er 11

12 effecten moeten worden verkocht om de inkoopprijs te kunnen voldoen) kunnen die kosten voor rekening van de Participant komen tot een maximum van 1% van het door de Participant gestorte of te ontvangen bedrag. Fiscaliteit Financiële en andere informatie De Strategy is fiscaal transparant. De meest recente NAV van de Strategy en een Participatie daarin wordt gepubliceerd op de Website. Daar zijn ook de maandberichten, halfjaarberichten en jaarverslagen van de Strategy te vinden, evenals andere informatie over de Strategy en informatie over de Beheerder en de Bewaarder. 12

13 Aanvullende informatie O&E Fixed Income Strategy I, II en III O&E Fixed Income Strategy I, II en III waren subfondsen van het O&E Paraplufonds. O&E Beheer B.V. (de Beheerder ) was de beheerder, de bewaarder was KAS-Trust O&E Paraplufonds B.V. (de Bewaarder ). Bij besluit van 28 april 2014 hebben de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk besloten de O&E Fixed Income Strategy I per 28 mei 2014 te liquideren conform het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 12 juni 2013, inclusief de daarvan deel uitmakende voorwaarden van beheer en bewaring. Voor meer informatie kan men zich richten tot de Beheerder. Voorafgaand aan de liquiditatie van het O&E Fixed Income Strategy I zijn de participanten van dit subfonds in natura uitgetreden en vervolgens in natura toegetreden in het O&E Fixed Income Strategy II (voor zover het participanten in O&E Fixed Income Strategy I, Serie B betrof) respectievelijk het O&E Fixed Income Strategy III (voor zover het participanten in O&E Fixed Income Strategy I, Serie A betrof). De boekwaarde van de balans gealloceerd aan O&E Fixed Income Strategy I, Serie A is overgedragen aan O&E Fixed Income Strategy Multi Asset en de boekwaarde van de balans gealloceerd aan O&E Fixed Income Strategy I, Serie B is overgedragen aan O&E Fixed Income Strategy. De allocatie heeft plaatsgevonden naar rato van het vermogen onder beheer per serie, voor zover niet direct alloceerbaar aan de desbetreffende serie. Om de toetreding in natura te faciliteren, zijn de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid zoals opgenomen in het Strategy-prospectus van O&E Fixed Income Strategy II gewijzigd. Daarnaast is de naam van O&E Fixed Income Strategy II gewijzigd in O&E Fixed Income Strategy. Om de toetreding in natura te faciliteren, zijn ook de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid zoals opgenomen in het Strategy-prospectus van O&E Fixed Income Strategy III gewijzigd. Daarnaast is de naam van O&E Fixed Income Strategy III gewijzigd in O&E Fixed Income Strategy Multi Asset. 13

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

O&E Paraplufonds JAARVERSLAG 2013

O&E Paraplufonds JAARVERSLAG 2013 O&E Paraplufonds JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2013 6 1 Profiel 6 2 Beheerdersverslag Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. 9 2.1 Beleggingsomgeving

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 O&E Paraplufonds HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2013 6 1 Profiel 6 2 Beheerdersverslag Oyens & Van Eeghen

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 O&E Paraplufonds HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 BEHEERDERSVERSLAG OYENS & VAN EEGHEN

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT 2014 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 O&E Paraplufonds HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2015 5 1. PROFIEL 5 2. MEERJARENOVERZICHT 10 3. BEHEERDERSVERSLAG

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT 2015 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds defensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metalektro Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metalektro 6 2.1

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

BND Paraplufonds. Haljaarverslag 2014. BND Paraplufonds

BND Paraplufonds. Haljaarverslag 2014. BND Paraplufonds Haljaarverslag 2014 BND Paraplufonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2014 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 30 juni 2014 2 Toelichting op de balans per 30

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND . meesman index investments MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT 30 JUNI 2011 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Metaal & Techniek

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 maart 2012 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 feb-12 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

ASR KAPITAALMARKTFONDS. Aanvullend prospectus. ASR Kapitaalmarkt Fonds Onderwijs Fonds. Januari 2017

ASR KAPITAALMARKTFONDS. Aanvullend prospectus. ASR Kapitaalmarkt Fonds Onderwijs Fonds. Januari 2017 ASR KAPITAALMARKTFONDS Aanvullend prospectus ASR Kapitaalmarkt Fonds Onderwijs Fonds Januari 2017 RB/161124 BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie