Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:"

Transcriptie

1 Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina 10) Aanvullende informatie dd. 28 mei 2014 betreffende: O&E Fixed Income Strategy I, II en III (pagina 13) 1

2 Strategy-prospectus O&E Fixed Income Strategy O&E Fixed Income Strategy (de Strategy ) is een subfonds van het O&E Paraplufonds. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. (de Beheerder ) is de beheerder, de bewaarder is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (de Bewaarder ) en de juridisch eigenaar is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (de Asset Owner ). Dit prospectus (het Strategy-prospectus ) d.d. 5 februari 2015 is een aanvulling op het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 5 februari 2015, (het Prospectus ). Op een belegging in de Strategy is zowel het bepaalde in het Prospectus als de inhoud van het Strategy-prospectus van toepassing. In geval van strijdigheid van het Prospectus met dit Strategy-prospectus gaat de tekst van het Strategy-prospectus voor. Woorden in dit Strategy-prospectus die beginnen met een hoofdletter en hierin niet apart zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend. Beleggingsdoelstelling: Beleggingsbeleid: De O&E Fixed Income Strategy belegt in een combinatie van individuele staatsobligaties en vastrentende beleggingsfondsen met een brede spreiding over de diverse vastrentende asset klassen. Doel is op langere termijn (5 tot 7 jaar) een hoger resultaat te behalen dan wanneer belegd zou worden in Nederlandse staatsobligaties. Algemeen De Beheerder zal een actief beleggingsbeleid voeren en de samenstelling van de portefeuille aanpassen aan (verwachte) wijzigingen in rente, inflatie en risicopremies. Bij het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met macroeconomische ontwikkelingen in de wereld en de verwachte reactie daarop van monetaire en fiscale autoriteiten. De inzichten van de Beheerder worden vertaald in asset allocatiebeleid, duration beleid, landenkeuze, valutabeleid en selectie van externe fondsmanagers, de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het rendement. Beleggingen De O&E Fixed Income Strategy zal beleggen in individuele staatsobligaties en actief beheerde vastrentende beleggingsfondsen. Ook kan er belegd worden in passief beheerde vastrentende indexfondsen of trackers. De O&E Fixed Income Strategy kan het rente- en valutarisico afdekken met derivaten en kan liquiditeiten en deposito s aanhouden. Beleggingsbeperkingen De Beheerder zal zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid houden aan de volgende beleggingsbeperkingen: voor wat betreft staatsobligaties zal alleen worden belegd in obligaties uitgegeven door overheden van OECD-lidstaten maximaal 20% van de portefeuille mag worden belegd in niet in Euro luidende instrumenten; er zullen geen short posities worden ingenomen; er zal geen gebruik worden gemaakt van leverage (het is wel toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van de in het Prospectus beschreven kredietfaciliteit, ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten en om een efficiënt portefeuillebeheer bij inkoop en switching mogelijk te maken); 2

3 er zullen geen effecten worden uitgeleend; derivaten kunnen alleen worden gebruikt voor het afdekken van koers- en/of valutarisico en voor efficiënt portefeuillebeheer. Benchmark Risico s: EFFAS Bond Index Netherlands Govt All > 1 Yr TR. De NAV van de beleggingen van de Strategy kan zowel stijgen als dalen. Dat kan tot gevolg hebben dat Participanten minder terug krijgen dan zij hebben ingelegd. Indien een hieronder vermeld risico zich verwezenlijkt kan dat een negatieve invloed hebben op de NAV van een Participatie in de Strategy. De 5 belangrijkste risico s (in volgorde van belangrijkheid) waarmee de Strategy te maken kan hebben zijn: Marktrisico Renterisico Kredietrisico Inflatierisico Valutarisico Voor een beschrijving van deze risico s en van andere risico s wordt verwezen naar paragraaf 3 van het Prospectus. Valuta: Dividendbeleid: Waardebepaling: Beheervergoeding: Uitgifte en inkoop: Kosten: De NAV van de Strategy wordt uitgedrukt in Euro. De Strategy keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. De vaststelling van de NAV van de Strategy en een Participatie daarin vindt iedere donderdag plaats (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag) en op de eerste van de maand (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag). Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, wordt de NAV op de eerstvolgende Werkdag vastgesteld. Daarnaast kan, voor informatie-doeleinden, een dagelijkse NAV worden opgesteld, welke niet wordt vastgesteld. 0,5% (op jaarbasis ) van de NAV van de Strategy, per week achteraf te voldoen, berekend over de NAV van de Strategy berekend op de donderdag van de betreffende week. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt iedere donderdag plaats en op de eerste van de maand. Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, dan vindt de uitgifte en inkoop plaats op de eerstvolgende Werkdag. Een verzoek daartoe moet uiterlijk twee Werkdagen daarvoor om uur (CET) door de Beheerder ontvangen zijn. In geval van uitgifte moet het inschrijvingsbedrag dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn. Conform paragraaf 9 van het Prospectus mag de Beheerder hier in voorkomende gevallen uitzondering op maken. De Lopende Kosten Factor is maximaal 0,7% per jaar (exclusief de kosten van de transacties die de Strategy uitvoert en de vergoedingen en kosten van beleggingsinstellingen waarin wordt belegd, inclusief de beheervergoeding). 3

4 Kosten uitgifte en inkoop Fiscaliteit Financiële en andere informatie Indien uitgifte of inkoop van Participaties leidt tot transactiekosten (omdat er voor het ingelegde geld effecten moeten worden gekocht of omdat er effecten moeten worden verkocht om de inkoopprijs te kunnen voldoen) kunnen die kosten voor rekening van de Participant komen, tot een maximum van 0,2% van het door de Participant gestorte of te ontvangen bedrag. De Strategy is fiscaal transparant. De meest recente NAV van de Strategy wordt gepubliceerd op de Website. Daar zijn ook de maandberichten, halfjaarberichten en jaarverslagen van de Strategy te vinden, evenals andere informatie over de Strategy en informatie over de Beheerder en de Bewaarder. 4

5 Strategy-prospectus O&E Fixed Income Strategy Multi Asset O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (de Strategy ) is een subfonds van het O&E Paraplufonds. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. (de Beheerder ) is de beheerder, de bewaarder is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (de Bewaarder ) en de juridisch eigenaar is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (de Asset Owner ). Dit prospectus (het Strategy-prospectus ) d.d. 5 februari 2015 is een aanvulling op het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 5 februari 2015 (het Prospectus ). Op een belegging in de Strategy is zowel het bepaalde in het Prospectus als de inhoud van het Strategy-prospectus van toepassing. In geval van strijdigheid van het Prospectus met dit Strategy-prospectus gaat de tekst van het Strategy-prospectus voor. Woorden in dit Strategy-prospectus die beginnen met een hoofdletter en hierin niet apart zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend. Beleggingsdoelstelling: Beleggingsbeleid: De O&E Fixed Income Strategy Multi Asset belegt in een combinatie van individuele staatsobligaties en vastrentende beleggingsfondsen met een brede spreiding over de diverse vastrentende asset klassen. Doel is op langere termijn (5 tot 7 jaar) een hoger resultaat te behalen dan de benchmark. Algemeen De Beheerder zal een actief beleggingsbeleid voeren en de samenstelling van de portefeuille aanpassen aan (verwachte) wijzigingen in rente, inflatie en risicopremies. Bij het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met macroeconomische ontwikkelingen in de wereld en de verwachte reactie daarop van monetaire en fiscale autoriteiten. De inzichten van de Beheerder worden vertaald in asset allocatiebeleid, duration beleid, landenkeuze, valutabeleid en selectie van externe fondsmanagers, de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het rendement. Beleggingen De O&E Fixed Income Strategy Multi Asset zal beleggen in individuele staatsobligaties en actief beheerde vastrentende beleggingsfondsen. Ook kan er belegd worden in passief beheerde vastrentende indexfondsen of trackers. De O&E Fixed Income Strategy Multi Asset kan het rente- en valutarisico afdekken met derivaten en kan liquiditeiten en deposito s aanhouden. Beleggingsbeperkingen De Beheerder zal zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid houden aan de volgende beleggingsbeperkingen: voor wat betreft staatsobligaties zal alleen worden belegd in obligaties uitgegeven door overheden van OECD-lidstaten maximaal 20% van de portefeuille mag worden belegd in niet in Euro luidende instrumenten; er zullen geen short posities worden ingenomen; er zal geen gebruik worden gemaakt van leverage (het is wel toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van de in het Prospectus beschreven kredietfaciliteit, ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten en om een 5

6 efficiënt portefeuillebeheer bij inkoop en switching mogelijk te maken); er zullen geen effecten worden uitgeleend; derivaten kunnen alleen worden gebruikt voor het afdekken van koers- en/of valutarisico en voor efficiënt portefeuillebeheer. Benchmark per 1/1/2015: 50% staatsobligaties Nederland (EFFAS Bond Index Netherlands Govt 1-10 Yr TR) 35% euro bedrijfsobligaties (Iboxx index - Euro Corporates OA TR) 7,5% High Yield obligaties wereldwijd (Barclays Global High Yield TR index hedged naar euro) 7,5% Emerging Market Debt lokale valuta ( JPMorgan GBI-Emerging Markets Global Diversified Composite index Unhedged in euro) Risico s: De NAV van de beleggingen van de Strategy kan zowel stijgen als dalen. Dat kan tot gevolg hebben dat Participanten minder terug krijgen dan zij hebben ingelegd. Indien een hieronder vermeld risico zich verwezenlijkt kan dat een negatieve invloed hebben op de NAV van een Participatie in de Strategy. De 5 belangrijkste risico s (in volgorde van belangrijkheid) waarmee de Strategy te maken kan hebben zijn: Marktrisico Renterisico Kredietrisico Inflatierisico Valutarisico Voor een beschrijving van deze risico s en de andere risico s wordt verwezen naar paragraaf 3 van het Prospectus. Valuta: Dividendbeleid: Waardebepaling: Beheervergoeding: Uitgifte en inkoop: De NAV van de Strategy wordt uitgedrukt in Euro. De Strategy keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. De vaststelling van de NAV van de Strategy en een Participatie daarin vindt iedere donderdag plaats (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag) en op de eerste van de maand (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag). Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, wordt de NAV op de eerstvolgende Werkdag vastgesteld. Daarnaast kan, voor informatie-doeleinden, een dagelijkse NAV worden opgesteld, welke niet wordt vastgesteld. Geen. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt iedere donderdag plaats en op de eerste van de maand. Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, dan vindt de uitgifte en inkoop plaats op de eerstvolgende Werkdag. Een verzoek daartoe moet uiterlijk twee Werkdagen daarvoor om uur 6

7 (CET) door de Beheerder ontvangen zijn. In geval van uitgifte moet het inschrijvingsbedrag dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn. Conform paragraaf 9 van het Prospectus mag de Beheerder hier in voorkomende gevallen uitzondering op maken. Kosten: Kosten uitgifte en inkoop Fiscaliteit Financiële en andere informatie De Lopende Kosten Factor is maximaal 0,2% per jaar (exclusief de kosten van de transacties die de Strategy uitvoert, de beheervergoeding en de vergoedingen en kosten van beleggingsinstellingen waarin wordt belegd). Indien uitgifte of inkoop van Participaties leidt tot transactiekosten (omdat er voor het ingelegde geld effecten moeten worden gekocht of omdat er effecten moeten worden verkocht om de inkoopprijs te kunnen voldoen) kunnen die kosten voor rekening van de Participant komen, tot een maximum van 0,2% van het door de Participant gestorte of te ontvangen bedrag. De Strategy is fiscaal transparant. De meest recente NAV van de Strategy wordt gepubliceerd op de Website. Daar zijn ook de maandberichten, halfjaarberichten en jaarverslagen van de Strategy te vinden, evenals andere informatie over de Strategy en informatie over de Beheerder en de Bewaarder. 7

8 Strategy-prospectus O&E Global Equity Strategy O&E Global Strategy (de Strategy ) is een subfonds van het O&E Paraplufonds. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. (de Beheerder ) is de beheerder, de bewaarder is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (de Bewaarder ) en de juridisch eigenaar is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (de Asset Owner ). Dit prospectus (het Strategy-prospectus ) dd. 5 februari 2015 is een aanvulling op het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 5 februari 2015 (het Prospectus ). Op een belegging in de Strategy is zowel het bepaalde in het Prospectus als de inhoud van het Strategy-prospectus van toepassing. In geval van strijdigheid van het Prospectus met dit Strategy-prospectus gaat de tekst van het Strategy-prospectus voor. Woorden in dit Strategy-prospectus die beginnen met een hoofdletter en hierin niet apart zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend. Beleggingsdoelstelling: Beleggingsbeleid: De Strategy heeft als doelstelling om met wereldwijd beleggen in aandelen op de middellange termijn (3-5 jaar) een hoger rendement te halen dan de MSCI All Country World Net Total Return. Algemeen De Strategy belegt (via actieve aandelenbeleggingsfondsen en aandelenindexfondsen) in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen. De Beheerder hanteert een core-satellite benadering. De core bestaat uit indextrackers (passieve beleggingen), waarmee tegen lage kosten een efficiënte marktexposure wordt bereikt. De satelite bestaat uit actieve beleggingsfondsen met managers met een uitgesproken aanpak, die naar het oordeel van de Beheerder, een transparante, consistente en reproduceerbare beleggingsstrategie hebben en de potentie om bovengemiddelde rendementen te behalen. De Beheerder zal een actief beleid voeren, waarbij de belangrijkste bronnen van toegevoegde waarde zijn: manager selectie en regioallocatie. Beleggingen De Strategy kan beleggen in actief beheerde aandelenbeleggingsfondsen en in passief beheerde aandelen indexfondsen of trackers, waar ook ter wereld. De Strategy kan het koersrisico en het valutarisico afdekken met derivaten. Beleggingsbeperkingen De Beheerder zal zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid houden aan de volgende beleggingsbeperkingen: er zullen geen short posities worden ingenomen; er zal geen gebruik worden gemaakt van leverage (het is wel toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van de in het Prospectus beschreven kredietfaciliteit, ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten en om een efficiënt portefeuillebeheer bij inkoop en switching mogelijk te maken); er zullen geen effecten worden uitgeleend; derivaten kunnen alleen worden gebruikt voor het afdekken van koersen/of valutarisico en voor efficiënt portefeuillebeheer. De Beheerder wijst er op dat dergelijke beleggingsbeperkingen vaak niet gelden binnen beleggingsinstellingen waarin een Strategy kan beleggen. (Zie 8

9 Benchmark per 1/1/2015: Valuta: Dividendbeleid: Waardebepaling: Beheervergoeding: Uitgifte en inkoop: Kosten: Kosten uitgifte en inkoop Fiscaliteit Financiële en andere informatie in dit verband paragraaf 3 Risico s, onder het kopje Risico s verbonden aan het beleggen in andere beleggingsinstellingen.) MSCI All Country World Net Total Return Index De NAV van de Strategy wordt uitgedrukt in euro. De Strategy keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. De vaststelling van de NAV van de Strategy en een Participatie daarin vindt iedere donderdag plaats (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag) en op de eerste van de maand (per het einde van de daaraan voorafgaande Werkdag). Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, wordt de NAV op de eerstvolgende Werkdag vastgesteld. Daarnaast kan, voor informatiedoeleinden, een dagelijkse NAV worden opgesteld, welke niet wordt vastgesteld. Geen. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt iedere woensdag donderdag plaats en op de eerste van de maand. Indien een donderdag of een eerste van de maand geen Werkdag is, dan vindt de uitgifte en inkoop plaats op de eerstvolgende Werkdag. Een verzoek daartoe moet uiterlijk twee Werkdagen daarvoor om uur (CET) door de Beheerder ontvangen zijn. In geval van uitgifte moet het inschrijvingsbedrag dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn. Conform paragraaf 9 van het Prospectus mag de Beheerder hier in voorkomende gevallen uitzondering op maken. De Lopende Kosten Factor is maximaal 0,2% per jaar (exclusief de kosten van de transacties die de Strategy uitvoert, de beheervergoeding en de vergoedingen en kosten van beleggingsinstellingen waarin wordt belegd). Indien uitgifte of inkoop van Participaties leidt tot transactiekosten (omdat er voor het ingelegde geld effecten moeten worden gekocht of omdat er effecten moeten worden verkocht om de inkoopprijs te kunnen voldoen) kunnen die kosten voor rekening van de Participant komen, tot een maximum van 0,2% van het door de Participant gestorte of te ontvangen bedrag. De Strategy is fiscaal transparant. De meest recente NAV van de Strategy wordt gepubliceerd op de Website. Daar zijn ook de maandberichten, halfjaarberichten en jaarverslagen van de Strategy te vinden, evenals andere informatie over de Strategy en informatie over de Beheerder en de Bewaarder. 9

10 Strategy-prospectus O&E Hedge Fund Strategy O&E Hedge Fund Strategy (de Strategy ) is een subfonds van het O&E Paraplufonds. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. (de Beheerder ) is de beheerder, de bewaarder is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (de Bewaarder ) en de juridisch eigenaar is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (de Asset Owner ). Dit prospectus (het Strategy-prospectus ) d.d. 5 februari 2015 is een aanvulling op het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 5 februari 2015 (het Prospectus ). Op een belegging in de Strategy is zowel het bepaalde in het Prospectus als de inhoud van het Strategy-prospectus van toepassing. In geval van strijdigheid van het Prospectus met dit Strategy-prospectus gaat de tekst van het Strategy-prospectus voor. Woorden in dit Strategy-prospectus die beginnen met een hoofdletter en hierin niet apart zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan in het Prospectus is toegekend. Doelstelling: Beleggingsbeleid: Benchmark: Het doel van de Strategy is om, door te beleggen in een breed scala aan hedge fund strategieën, een investering te bieden die een lage correlatie heeft met andere vermogenscategorieën. De Strategy heeft een streefrendement op de middellange termijn (3-5 jaar) van Euribor plus 2-4% op jaarbasis, tegen een lager risico dan dat van een aandelenbelegging. Algemeen Er wordt belegd in een aantal fund of hedge funds die aantoonbaar gedurende langere tijd in staat zijn geweest om een hedge fund portefeuille samen te stellen met een goede performance, sterk risicomanagement en een beperkte correlatie met de financiële markten. Er kan tevens worden belegd in individuele hedge funds, om accenten aan te brengen in de Strategy. Op deze manier wordt gespreid belegd in een breed scala aan hedge fund strategieën en worden specifieke risico s gemitigeerd. Het valutarisico van de deelnemingen van de Strategy wordt gehedged naar de euro. Beleggingsbeperkingen De Beheerder zal zich bij de uitvoering van het beleggingsbeleid houden aan de volgende beleggingsbeperkingen: er zullen geen short posities worden ingenomen; er zal geen gebruik worden gemaakt van leverage (het is wel toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van de in het Prospectus beschreven kredietfaciliteit, ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten en om een efficiënt portefeuillebeheer bij inkoop en switching mogelijk te maken); er zullen geen effecten worden uitgeleend; derivaten kunnen alleen worden gebruikt voor het afdekken van koers- en/of valutarisico en voor efficiënt portefeuillebeheer. De Beheerder wijst er op dat dergelijke beleggingsbeperkingen vaak niet gelden binnen beleggingsinstellingen waarin een Strategy kan beleggen. (Zie in dit verband paragraaf 3 Risico s, onder het kopje Risico s verbonden aan het beleggen in andere beleggingsinstellingen.) HFRX Global Hedge Fund EUR Index 10

11 Risico s: De NAV van de beleggingen van de Strategy kan zowel stijgen als dalen. Dat kan tot gevolg hebben dat Participanten minder terug krijgen dan zij hebben ingelegd. Indien een hieronder vermeld risico zich verwezenlijkt kan dat een negatieve invloed hebben op de NAV van een Participatie in de Strategy. De 5 belangrijkste risico s (in volgorde van belangrijkheid) waarmee de Strategy te maken kan hebben zijn: rendementsrisico risico s verbonden aan beleggen in andere beleggingsinstellingen marktrisico liquiditeitsrisico verhandelbaarheidsrisico Voor een beschrijving van deze risico s en andere risico s wordt verwezen naar paragraaf 3 van het Prospectus. Valuta: Dividendbeleid: Waardebepaling: Beheervergoeding: Uitgifte en inkoop: Kosten: Kosten uitgifte en inkoop De NAV van de Strategy wordt uitgedrukt in euro. De Strategy keert geen dividend uit. Inkomsten worden herbelegd. De vaststelling van de NAV van de Strategy en een Participatie daarin vindt iedere maand plaats op basis van de NAVs van de onderliggende beleggingen, zodra deze NAVs beschikbaar zijn. De vaststelling van de NAV vindt plaats per het einde van de laatste Werkdag van de betreffende maand. Geen. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt plaats iedere eerste Werkdag van de maand. Een verzoek tot uitgifte moet uiterlijk 6 Werkdagen daarvoor om uur (CET) door de Beheerder ontvangen zijn, het inschrijvingsbedrag moet dan ook door de Bewaarder ontvangen zijn. Een verzoek om inkoop moet uiterlijk 20 kalenderdagen voor de Transactiedag ontvangen zijn. Conform paragraaf 9 van het Prospectus mag de Beheerder hier in voorkomende gevallen uitzondering op maken. Anders dan vermeld in paragraaf 9 van het Prospectus zal het door de Participant te ontvangen bedrag (de inkoopprijs ) uiterlijk binnen 35 Werkdagen na Transactiedag aan de betreffende Participant worden uitbetaald, op de bij de Bewaarder bekende rekening. De Beheerder behoudt zich het recht voor per uittredingsmogelijk de inkoop van Participaties te beperken tot 10% van de NAV van de Strategy, waarbij het aantal Participaties dat per Participant wordt ingekocht pro rata bepaald zal worden. Een dan nog resterend aanbod van Participaties zal bij de eerstvolgende uittredingsmogelijkheid met voorrang boven nadien aangeboden Participaties worden ingekocht, alsdan geldt dezelfde 10% grens. De Lopende Kosten Factor is maximaal 0,2% per jaar (exclusief de kosten van de transacties die de Strategy uitvoert, de beheervergoeding en de vergoedingen en kosten van beleggingsinstellingen waarin wordt belegd). Indien uitgifte of inkoop van Participaties leidt tot transactiekosten (omdat er voor het ingelegde geld effecten moeten worden gekocht of omdat er 11

12 effecten moeten worden verkocht om de inkoopprijs te kunnen voldoen) kunnen die kosten voor rekening van de Participant komen tot een maximum van 1% van het door de Participant gestorte of te ontvangen bedrag. Fiscaliteit Financiële en andere informatie De Strategy is fiscaal transparant. De meest recente NAV van de Strategy en een Participatie daarin wordt gepubliceerd op de Website. Daar zijn ook de maandberichten, halfjaarberichten en jaarverslagen van de Strategy te vinden, evenals andere informatie over de Strategy en informatie over de Beheerder en de Bewaarder. 12

13 Aanvullende informatie O&E Fixed Income Strategy I, II en III O&E Fixed Income Strategy I, II en III waren subfondsen van het O&E Paraplufonds. O&E Beheer B.V. (de Beheerder ) was de beheerder, de bewaarder was KAS-Trust O&E Paraplufonds B.V. (de Bewaarder ). Bij besluit van 28 april 2014 hebben de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk besloten de O&E Fixed Income Strategy I per 28 mei 2014 te liquideren conform het prospectus van het O&E Paraplufonds d.d. 12 juni 2013, inclusief de daarvan deel uitmakende voorwaarden van beheer en bewaring. Voor meer informatie kan men zich richten tot de Beheerder. Voorafgaand aan de liquiditatie van het O&E Fixed Income Strategy I zijn de participanten van dit subfonds in natura uitgetreden en vervolgens in natura toegetreden in het O&E Fixed Income Strategy II (voor zover het participanten in O&E Fixed Income Strategy I, Serie B betrof) respectievelijk het O&E Fixed Income Strategy III (voor zover het participanten in O&E Fixed Income Strategy I, Serie A betrof). De boekwaarde van de balans gealloceerd aan O&E Fixed Income Strategy I, Serie A is overgedragen aan O&E Fixed Income Strategy Multi Asset en de boekwaarde van de balans gealloceerd aan O&E Fixed Income Strategy I, Serie B is overgedragen aan O&E Fixed Income Strategy. De allocatie heeft plaatsgevonden naar rato van het vermogen onder beheer per serie, voor zover niet direct alloceerbaar aan de desbetreffende serie. Om de toetreding in natura te faciliteren, zijn de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid zoals opgenomen in het Strategy-prospectus van O&E Fixed Income Strategy II gewijzigd. Daarnaast is de naam van O&E Fixed Income Strategy II gewijzigd in O&E Fixed Income Strategy. Om de toetreding in natura te faciliteren, zijn ook de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid zoals opgenomen in het Strategy-prospectus van O&E Fixed Income Strategy III gewijzigd. Daarnaast is de naam van O&E Fixed Income Strategy III gewijzigd in O&E Fixed Income Strategy Multi Asset. 13

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Producten. SynVest Beleggen

Producten. SynVest Beleggen Producten SynVest Beleggen Beleggen in aandelen, (index)fondsen en obligaties. Dat doet u met SynVest Beleggen op de manier die bij u past. Om uw vermogen te behouden of juist verder te laten groeien.

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie