HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HALFJAARVERSLAG JUNI 2015"

Transcriptie

1 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com

2 INHOUD 1 Inleiding Beleggingsbeleid Globale aanpak De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille Waardering van de Fondsportefeuille Historische evolutie van de eenheidswaarde van het fonds 5 4 Samenstelling en bewegingen van de portefeuille Details van de beleggingsportefeuille Toewijzingen van activa en spreiding per land op Toewijzing per sector 4.4 Top Risico's Aandelenmarktrisico Tegenpartijrisico Concentratierisico 9 6 Opmerkingen Samenvatting van de belangrijke boekhoudprincipes Bepaling van de netto-inventariswaarde van de delen De lasten van het fonds Belangenconflicten 10 GENERALI BELGIUM 2/10

3 1 Inleiding Het interne fonds US Equities (het "Fonds") weerspiegelt de evolutie van het compartiment "US Equities" van het beleggingsvehikel "Generali Belgium FCP-SIF". De valoriseringsfrequentie is dagelijks 1, op basis van de slotkoers van de activa de dag ervoor, en dit voor alle Luxemburgse werkdagen. Het Fonds heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in de buurt ligt van de BEVEK " BG SICAV US Equities " (het Onderliggende fonds") na aftrek van de kosten waarvan verder sprake. De waarde van het Fonds wordt uitgedrukt in Euro. Om dit te bereiken wordt de premies geïnvesteerd in het compartiment "US Equities" van het collectieve beleggingsinstrument "Generali Belgium FCP-SIF" dat zelf in hoofdzaak, en tot 100 % van haar vermogen belegt in het Onderliggende fonds. Tot 10% van het Fonds kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB's overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65). Het Onderliggende Fonds is een BEVEK naar Frans recht overeenkomstig de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65). Datum van oprichting van het Fonds: 10/10/2000 (datum van oprichting van het compartiment van het beleggingsvehikel "Generali Belgium FCP-SIF": 09/04/2002). Beheerder Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio - French Branch 2 rue Pillet-Will F Paris Cedex 9 Beheersvennootschap Generali Investment Luxembourg S.A. 33, rue de Gasperich L Hesperange Juridisch adviseur Arendt & Medernach SA 14 rue Erasme L Luxembourg Commissaris van de rekeningen Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann Parc d Activité Syrdall 2, L Munsbach Bewaarnemer, Overdrachtsagent en centrale administratie BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 33, rue de Gasperich L Hesperange 1 Vanaf 1/07/2015. GENERALI BELGIUM 3/10

4 2 Beleggingsbeleid 2.1 GLOBALE AANPAK Het Fonds belegt hoofdzakelijk, tot 100% van zijn activa, in het Onderliggende Fonds. Overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65) kan - met het oog op efficiënt fondsbeheer - tot 10% van het Fonds via ICB's worden belegd in monetaire instrumenten. Het Onderliggende Fonds heeft tot doel optimale prestaties op lange termijn na te streven voor het belegde kapitaal, door te beleggen in aandelen van Amerikaanse largecaps of midcaps, genoteerd op de Amerikaanse beurs. 2.2 DE ACTIVA Aandelen Het Onderliggende Fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van Amerikaanse largecaps en midcaps, genoteerd op de Amerikaanse beurs. Andere instrumenten Het Onderliggende Fonds kan in tweede instantie beleggen in instrumenten die met aandelen verbonden zijn, zoals (maar niet alleen) obligaties die tot gewone aandelen converteerbaar zijn, preferente aandelen en warrants op roerende waarden. Schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten Het Onderliggende Fonds kan een beroep doen op geldmarktinstrumenten en obligatiemarktinstrumenten. Deze beleggingen mogen niet meer dan 30% van het nettovermogen bedragen. Rechten van deelneming of aandelen van ICB's Het Onderliggende Fonds behoudt zich de mogelijkheid voor om tot 10% van zijn nettovermogen te beleggen in rechten van deelneming of aandelen van ICB's naar Frans of Europees recht.. Afgeleide producten In overeenstemming met de beleggingsmogelijkheden en -beperkingen, aangehaald in Bijlage A van het prospectus van het Onderliggende Fonds, kunnen financiële instrumenten en afgeleide producten worden gebruikt om zich in te dekken, vooral tegen het globale risico van een ongunstige marktevolutie, in voorkomend geval het wisselkoersrisico, en de andere risico's met betrekking tot de hoger genoemde markten. Er kan ook gebruik gemaakt worden van afgeleide producten van rentes, bijkomstig voor beleggingsdoeleinden, of met het oog op beheer en doeltreffende belegging van de portefeuille met de bedoeling de kasstromen doeltreffend te beheren en de markten beter te dekken. Het Onderliggende Fonds kan ook andere technieken en instrumenten gebruiken, in overeenstemming met de regels in Bijlage B van het prospectus. GENERALI BELGIUM 4/10

5 3 Evolutie van de portefeuille 3.1 WAARDERING VAN DE FONDSPORTEFEUILLE 3.2 HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE EENHEIDSWAARDE VAN HET FONDS GENERALI BELGIUM 5/10

6 4 Samenstelling en bewegingen van de portefeuille In de volgende rubrieken kunt u de samenstelling van de portefeuille van het Fonds volgen na transparantisering van de samenstelling van de Onderliggende Fonds. 4.1 DETAILS VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE GENERALI BELGIUM 6/10

7 4.2 TOEWIJZINGEN VAN ACTIVA EN SPREIDING PER LAND OP GENERALI BELGIUM 7/10

8 4.3 TOEWIJZING PER SECTOR 4.4 TOP 10 5 Risico's De evaluatie risico s van het Onderliggende Fonds, zoals genoemde door de beheerder van de Onderliggende Fonds. 5.1 AANDELENMARKTRISICO De waarde van een Onderliggend Fonds dat in aandelen belegt, zal worden beïnvloed door schommelingen op de beursmarkten en door de variaties van de waarde van elk effect in portefeuille. De beursmarkten en de effecten kunnen soms volatiel zijn, en de koersen kunnen aanzienlijk wijzigen over korte periodes. De aandelen van kleine bedrijven zijn gevoeliger voor veranderingen dan die van grote vennootschappen. Dit risico zal een invloed hebben op de waarde van deze Onderliggende Fonds. Deze zal schommelen volgens de waardevariaties van de onderliggende aandelen. 5.2 TEGENPARTIJRISICO Het Onderliggende Fonds kan verliezen oplopen wanneer een tegenpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt, vooral in geval van "Over-The-Counter" (OTC) verhandelde derivaten. GENERALI BELGIUM 8/10

9 5.3 CONCENTRATIERISICO Voor zover de beleggingen van het Onderliggende Fonds geconcentreerd zijn in een bepaald bedrijf, kan het Fonds blootgesteld zijn aan verliezen door gebeurtenissen die ongunstig zijn voor het bedrijf. 6 Opmerkingen 6.1 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKE BOEKHOUDPRINCIPES De financiële staten zijn voorbereid in overeenstemming met de Luxemburgse reglementering inzake instellingen voor collectieve belegging. Evaluatie van de activa De waarde van de beleggingen in het compartiment zal steunen op de recentste netto-inventariswaarde per beschikbaar aandeel/deelbewijs van het betrokken compartiment, vermenigvuldigd met het aantal aandelen/deelbewijzen in handen van het Fonds. De Beheersvennootschap kan haar toevlucht nemen tot andere evaluatiemethoden indien zij meent dat die evaluatiemethode de correcte waarde van de activa in handen van het Fonds beter weergeeft. Conversie van elementen in vreemde munten De transactie- en acquisitiekosten, uitgedrukt in vreemde munten, worden geconverteerd in de boekingsmunt van elk compartiment, op basis van de wisselkoers die geldt op de transactie- of de acquisitiedatum. De activa en passiva, uitgedrukt in buitenlandse munten, worden geconverteerd naar de boekingsmunt van elk compartiment, tegen de wisselkoers die geldt aan het eind van het beschouwde financieel jaar. De winsten of verliezen die hieruit voortvloeien, worden vastgesteld in het Overzicht van de Transacties en de Wijzigingen in de nettoactiva. Spreiding van de kosten en de uitgaven De specifieke kosten en uitgaven worden in elk compartiment geboekt. De niet-specifieke kosten en uitgaven worden gewoonlijk gespreid over de compartimenten in verhouding tot hun respectieve nettoactief. 6.2 BEPALING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE VAN DE DELEN De netto-inventariswaarde zoals voorgesteld in het jaarverslag van 30 juni 2015 is een technische netto-inventariswaarde die enkel wordt berekend met het oog op de rapportering. De netto-inventariswaarde per deel wordt uitgedrukt in de munt van elk compartiment en wordt berekend door de nettoactiva van elk compartiment te delen door het aantal aandelen in circulatie op die datum. 6.3 DE LASTEN VAN HET FONDS De globale kosten worden berekend en geboekt op elke valorisatiedag en zijn per kwartaal betaalbaar. De globale kosten dienen om de Beheersvennootschap, de centrale administratie, de bewaarder, de distributeurs en/of de permanente afgevaardigden in de verschillende registratielocaties van het Fonds of van elk compartiment te vergoeden. De globale kosten dekken ook de kosten die het Fonds en de compartimenten zijn aangegaan. De beheerscommissie omvat de globale kosten zonder kosten van de bewaarnemer en van de administratief agent. GENERALI BELGIUM 9/10

10 De kosten verbonden met de activa die het Fonds samenstellen, evenals de beheerskosten van de fondsen waarvan het Fonds aandelen in bezit heeft, worden geïntegreerd in de valorisering van deze activa en aandelen. Op datum van het verslag zijn de globale kosten van het Fonds als volgt samengesteld (in percentage van de NIW en per jaar): FONDS Globale kosten US Equities 1.20% 6.4 BELANGENCONFLICTEN Er heeft zich tijdens het boekjaar geen enkel belangenconflict voorgedaan bij de uitoefening van de stemrechten. GENERALI BELGIUM 10/10

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com Generali Belgium JAARVERSLAG 2015 Care Invest generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 4 Samenstelling en bewegingen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Euro Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 6 3.1 Waardering

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 New European Opportunities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 2.2 De activa van het Onderliggende Fonds #1 4 4 2.3

Nadere informatie

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest 2. generali.com

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest 2. generali.com Generali Belgium JAARVERSLAG 2015 Care Invest 2 generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 4 Samenstelling en

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Secura generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 2.2 De activa van het onderliggende fonds #1 4 4 2.3 De activa van het

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds New European Opportunities

Beheersreglement van het beleggingsfonds New European Opportunities Beheersreglement van het beleggingsfonds New European Opportunities BENAMING, DOELSTELLING, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds New European Opportunities (het

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G Dynamic Allocation

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G Dynamic Allocation Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G Dynamic Allocation BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Dynamic Allocation (het

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima

Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima BENAMING, DOELSTELLING, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Maxima (het "Fonds") wil een optimaal rendement van

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Global Value (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Euro Equities

Beheersreglement van het beleggingsfonds Euro Equities Beheersreglement van het beleggingsfonds Euro Equities BENAMING, DOELSTELLING, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Euro Equities (het "Fonds") heeft de bedoeling

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Euro Bonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Euro Bonds Beheersreglement van het beleggingsfonds Euro Bonds BENAMING, DOELSTELLING, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Euro Bonds (het "Fonds") heeft de bedoeling om een

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds World Opportunities

Beheersreglement van het beleggingsfonds World Opportunities Beheersreglement van het beleggingsfonds World Opportunities BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds World Opportunities (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities

Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Real Estate Securities (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Mainfirst Global Equities Unconstrained

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Mainfirst Global Equities Unconstrained Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Mainfirst Global Equities Unconstrained Beleggingsobjectief van het Fonds Generali Mainfirst Global Equities Unconstrained (het "Fonds") heeft de bedoeling

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora N1 Climate & Environment

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora N1 Climate & Environment Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora N1 Climate & Environment BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora N1 Climate & Environment (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Global Bonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Global Bonds Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Global Bonds BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Global Bonds (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora - N1 Stable Return BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora N1 Stable Return (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora GI Flex Immo

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora GI Flex Immo Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora GI Flex Immo BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora GI Flex Immo (het "Fonds") is een flexibel fonds dat als doel heeft een stabiel en

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Universal Invest High

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Universal Invest High Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Universal Invest High Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds Generali Universal Invest High (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - Amiral Sextant Grand Large

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - Amiral Sextant Grand Large Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - Amiral Sextant Grand Large BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - Amiral Sextant

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Euro Liquidity

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Euro Liquidity Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Euro Liquidity BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Euro Liquidity (het "Fonds")

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali GF Fidélité

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali GF Fidélité Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali GF Fidélité BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali GF Fidélité (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora M&G Dynamic Allocation

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora M&G Dynamic Allocation Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora M&G Dynamic Allocation BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora Dynamic Allocation (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Echiquier ARTY

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Echiquier ARTY Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Echiquier ARTY BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Echiquier ARTY (het "Fonds")

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo US

AXA Life Protected Millesimo US AXA Life Protected Millesimo US - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2012 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US 1...2 3.

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Trusteam ROC A

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Trusteam ROC A Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Trusteam ROC A BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora Trusteam ROC A (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Patrimoine (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora CPR Silver Age

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora CPR Silver Age Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora CPR Silver Age BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora CPR Silver Age (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo

AXA Life Protected Millesimo AXA Life Protected Millesimo - jaarverslag 31.12.2010-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2010 AXA Life Protected Millesimo Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo 1...2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo US

AXA Life Protected Millesimo US AXA Life Protected Millesimo US - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017 FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali GSF Next Protect

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali GSF Next Protect Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali GSF Next Protect BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali GSF Next Protect (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA Life Protected Primavera OIT

AXA Life Protected Primavera OIT AXA Life Protected Primavera OIT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Primavera OIT Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali R Valor F (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2

Jaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2017... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Isatis Optimal Patrimoine

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Isatis Optimal Patrimoine Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Isatis Optimal Patrimoine BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora Isatis Optimal Patrimoine (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET

Nadere informatie

b. Criteria inzake spreiding van de activa en grenzen van de beleggingspolitiek

b. Criteria inzake spreiding van de activa en grenzen van de beleggingspolitiek Het beheersreglement van elk intern beleggingsfonds, dat volledig of gedeeltelijk met een individuele levensverzekeringsovereenkomst tak 23 BEOBANK PATRIMONIAL kan verbonden zijn, vult de algemene en bijzondere

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo ML

AXA Life Protected Millesimo ML AXA Life Protected Millesimo ML - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo ML Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo ML 1... 2

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

Millesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac...

Millesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... - Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 30 juni 2018... 3 4.

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G Global Listed Infrastructure

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G Global Listed Infrastructure Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G Global Listed Infrastructure BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Generali M&G Global Listed Infrastructure (het "Fonds") heeft de bedoeling

Nadere informatie

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance Oxylife AXA IM Global Optimal jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife AXA IM Global Optimal Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Global Optimal... 2

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora Flossbach von Storch Multiple Opportunities II

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali CPR SILVER AGE

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali CPR SILVER AGE Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali CPR SILVER AGE BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali CPR SILVER AGE (het "Fonds")

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Oxylife BlackRock Global Allocation

Oxylife BlackRock Global Allocation Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2017 FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Belgium Real Estate FCP SIF - Care Invest II BENAMING, DOELSTELLING, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Care Invest II (het "Fonds")

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Trusteam ROC A

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Trusteam ROC A Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Trusteam ROC A BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Trusteam ROC A (het "Fonds")

Nadere informatie

TreeTop Portfolio SICAV

TreeTop Portfolio SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A sset M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap

Nadere informatie

TreeTop Portfolio SICAV

TreeTop Portfolio SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A s s e t M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Funds For Good Cleantech

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Funds For Good Cleantech Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Funds For Good Cleantech BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora Funds For Good Cleantech (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Global Value

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Global Value Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora Global Value BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora Global Value (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora DNCA Invest Eurose

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora DNCA Invest Eurose Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora DNCA Invest Eurose BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora DNCA Invest Eurose (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren

Nadere informatie

VIVIUM STABILITY FUND FACT SHEET 31 december 2017

VIVIUM STABILITY FUND FACT SHEET 31 december 2017 FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora DNCA Invest Miuri

Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora DNCA Invest Miuri Beheersreglement van het beleggingsfonds Athora DNCA Invest Miuri BELEGGINGSOBJECTIEF VAN HET FONDS Het interne fonds Athora DNCA Invest Miuri (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G OPTIMAL INCOME FUND

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G OPTIMAL INCOME FUND Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali M&G OPTIMAL INCOME FUND Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali M&G Optimal Income Fund (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali FFG Global Flexible Sustainable

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali FFG Global Flexible Sustainable Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali FFG Global Flexible Sustainable Beleggingsobjectief van het Fonds Generali FFG Global Flexible Sustainable (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

STRATEGIC BOND HEDGED

STRATEGIC BOND HEDGED Het beheersreglement van elk intern beleggingsfonds, dat volledig of gedeeltelijk met een individuele levensverzekeringsovereenkomst tak 23 BEOBANK PATRIMONIAL kan verbonden zijn, vult de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Halfjaarverslag 30.06.2017-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de.... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages

Nadere informatie

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel : gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (het "Fonds")

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Click Samenstelling van de Millesimo Click 2 in bedragen en in percentages op 31 december

Jaarverslag Millesimo Click Samenstelling van de Millesimo Click 2 in bedragen en in percentages op 31 december - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van de in bedragen en in percentages op 31 december 2018.... 4 4.

Nadere informatie