ABN AMRO Strategie Fondsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Strategie Fondsen"

Transcriptie

1 ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag juni 2015

2 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht 595 Postbus DG Amsterdam Directie M.P. Maagdenberg D.M.J.M. van Ommeren J.L. Roebroek E.C. Stienstra Raad van commissarissen M. Diulius M. Raynaud Stichting Bewaarbedrijf Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL Herengracht 595 Postbus EA Amsterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus AB Amsterdam Vermogensbeheerder BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Amsterdam Adviseurs ABN AMRO International Advisory Centre Parijs Neuflize OBC Investissement Parijs Bewaarder BNP Paribas Securities Services S.C.A. Amsterdam Administrateur BNP Paribas Securities Services S.C.A. Brussel Transfer Agent BNP Paribas Securities Services S.C.A. Luxemburg Voor informatie: BNP Paribas Investment Partners Fund Client Services Postbus DG Amsterdam Tel (020)

3 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van de Beheerder 3 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 2 4 Kerncijfers 4 Halfjaarcijfers 5 - Balans 5 - Winst- en verliesrekening 6 - Kasstroomoverzicht 6 - Toelichting 7 - Toelichting op de balans 7 - Beleggingen 8 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 3 9 Kerncijfers 9 Halfjaarcijfers 10 - Balans 10 - Winst- en verliesrekening 11 - Kasstroomoverzicht 11 - Toelichting 12 - Toelichting op de balans 12 - Beleggingen 13 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 4 14 Kerncijfers 14 Halfjaarcijfers 15 - Balans 15 - Winst- en verliesrekening 16 - Kasstroomoverzicht 16 - Toelichting 17 - Toelichting op de balans 17 - Beleggingen 18 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 5 19 Kerncijfers 19 Halfjaarcijfers 20 - Balans 20 - Winst- en verliesrekening 21 - Kasstroomoverzicht 21 - Toelichting 22 - Toelichting op de balans 22 - Beleggingen 23 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 6 24 Kerncijfers 24 Halfjaarcijfers 25 - Balans 25 - Winst- en verliesrekening 26 - Kasstroomoverzicht 26 - Toelichting 27 - Toelichting op de balans 27 - Beleggingen 28 ABN AMRO Strategie Fondsen 29 Halfjaarcijfers 29 - Balans 29 - Winst- en verliesrekening 30 - Kasstroomoverzicht 30 - Toelichting 31 - Toelichting algemeen 31 - Toelichting op de balans 32 - Toelichting op de winst- en verliesrekening 34 Overige gegevens 35 2

4 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN VERSLAG VAN DE BEHEERDER Wij hebben het genoegen u hierbij het verslag over de eerste helft van het boekjaar 2015 van ABN AMRO Strategie Fondsen aan te bieden. Het verslag bestrijkt de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni Gedurende de verslagperiode hebben zich, los van onderstaande, geen materiële wijzigingen voorgedaan in het beheer van de Fondsen en waren er geen activa waarvoor bijzondere regelingen golden vanwege de illiquide aard daarvan. Voorgenomen overdracht van het vermogen van de subfondsen van ABN AMRO Strategie Fondsen ( AASF ) aan equivalente subfondsen van ABN AMRO Multi-Manager Funds SICAV, gevolgd door opheffing van (de subfondsen van) ABN AMRO Strategie Fondsen, waarbij participanten aandelen van ABN AMRO Multi-Manager Funds SICAV ( AAMMF ) verkrijgen Op 24 maart 2015 hebben de Beheerder en Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL besloten tot de opheffing (naar verwachting) op 12 juni 2015 van de afzonderlijke subfondsen van AASF door het vermogen van de afzonderlijke subfondsen van AASF in te brengen in equivalente subfondsen van AAMMF tegen uitreiking van aandelen in die betreffende subfondsen gevolgd door de opheffing van (de subfondsen van) AASF. Als liquidatie uitkering ontvangen de participanten van AASF aandelen van equivalente subfondsen van AAMMF. Op 13 juni 2015 respectievelijk 23 juni 2015 heeft de Beheerder bekend gemaakt dat de hiervoor beschreven inbreng en liquidatie als gevolg van administratieve vertraging in de operationele voorbereidingen was uitgesteld en is uitgevoerd op 31 juli De participanten van de afzonderlijke subfondsen van AASF zijn aandeelhouder van equivalente subfondsen van AAMMF. Hiervoor wordt verwezen naar onderstaande tabel: Subfonds van AASF Equivalent subfonds van AAMMF Subfonds ISIN Subfonds Categorie Klasse ISIN ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 2 ( MMPF2 ) NL ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 2 ( Profile2 ) Klasse A Cap LU ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 3 ( MMPF3 ) NL ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 ( Profile3 ) Klasse A Cap LU ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 4 ( MMPF4 ) NL ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 4 ( Profile4 ) Klasse A Cap LU ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 5 ( MMPF5 ) NL ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 5 ( Profile5 ) Klasse A Cap LU ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 6 ( MMPF6 ) NL ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 ( Profile6 ) Klasse A Cap LU

5 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 KERNCIJFERS ONTWIKKELING 30/06/15 31/12/14 31/12/13 Aantal participaties x Vermogen in EUR mln Intrinsieke waarde in EUR 63,59 61,76 57,41 4

6 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 HALFJAARCIJFERS B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 30/06/15 31/12/14 Beleggingen Participaties in beleggingsinstellingen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal (31) Overige reserves (33) Onverdeeld resultaat (35) Passiva

7 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 WINST- EN VERLIESREKENING EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Opbrengsten uit beleggingen Dividend Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) (7.334) Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding (1.295) * (1.273) * Service fee Som der lasten Resultaat * De beheervergoeding van de gelieerde beleggingsinstellingen waarin het Fonds belegt is hoger dan de beheervergoeding die het Fonds zelf betaalt. De Beheerder heeft hiervoor gecompenseerd, waardoor de post Beheervergoeding negatief is. KASSTROOMOVERZICHT EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Aankopen ( ) (31.541) Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden ( ) (38.730) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom (59.931) Koers- en omrekeningsverschillen Mutatie liquide middelen (54.713) Liquide middelen begin verslagperiode (78.373) Liquide middelen einde verslagperiode

8 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S EUR 30/06/15 31/12/14 30/06/14 Participatiekapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) Einde verslagperiode (31) Overige reserves Begin verslagperiode Van/naar onverdeeld resultaat Einde verslagperiode (33) Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode Van/naar overige reserves ( ) ( ) ( ) Resultaat verslagperiode Einde verslagperiode (35)

9 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 2 BELEGGINGEN Aantal Marktwaarde EUR PARTICIPATIES IN BELEGGINGSINSTELLINGEN 156 ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro Bonds I ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I BNP Paribas InstiCash EUR ishares eb.rexx Government Germany Parvest Real Estate Securities World I EUR Parworld Track World-X Schroder ISF Global Property Securities C 194 Totaal Participaties in beleggingsinstellingen Totaal beleggingen

10 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 3 KERNCIJFERS ONTWIKKELING 30/06/15 31/12/14 31/12/13 Aantal participaties x Vermogen in EUR mln Intrinsieke waarde in EUR 69,81 66,28 59,39 9

11 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 3 HALFJAARCIJFERS B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 30/06/15 31/12/14 Beleggingen Participaties in beleggingsinstellingen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal (31) Overige reserves (33) Onverdeeld resultaat (35) Passiva

12 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 3 WINST- EN VERLIESREKENING EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Opbrengsten uit beleggingen Dividend Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding (12.088) * (9.146) * Service fee Som der lasten Resultaat * De beheervergoeding van de gelieerde beleggingsinstellingen waarin het Fonds belegt is hoger dan de beheervergoeding die het Fonds zelf betaalt. De Beheerder heeft hiervoor gecompenseerd, waardoor de post Beheervergoeding negatief is. KASSTROOMOVERZICHT EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) Aankopen ( ) ( ) Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen ( ) (65.151) Mutatie kortlopende schulden (27.230) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) (56.681) Koers- en omrekeningsverschillen (537) Mutatie liquide middelen ( ) (57.218) Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode ( )

13 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 3 T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S EUR 30/06/15 31/12/14 30/06/14 Participatiekapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) Einde verslagperiode (31) Overige reserves Begin verslagperiode Van/naar onverdeeld resultaat Einde verslagperiode (33) Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode Van/naar overige reserves ( ) ( ) ( ) Resultaat verslagperiode Einde verslagperiode (35)

14 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 3 BELEGGINGEN Aantal Marktwaarde EUR PARTICIPATIES IN BELEGGINGSINSTELLINGEN 585 ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro Bonds I ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I BNP Paribas InstiCash EUR ishares eb.rexx Government Germany Parvest Real Estate Securities World I EUR Parworld Track World-X Schroder ISF Global Property Securities C Totaal Participaties in beleggingsinstellingen Totaal beleggingen

15 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 4 KERNCIJFERS ONTWIKKELING 30/06/15 31/12/14 31/12/13 Aantal participaties x Vermogen in EUR mln Intrinsieke waarde in EUR 73,16 67,75 59,50 14

16 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 4 HALFJAARCIJFERS B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 30/06/15 31/12/14 Beleggingen Participaties in beleggingsinstellingen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen - 29 Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal (31) Overige reserves (33) Onverdeeld resultaat (35) Passiva

17 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 4 WINST- EN VERLIESREKENING EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Opbrengsten uit beleggingen Dividend Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding (47.522) * (31.713) * Service fee Som der lasten (21.768) (4.856) Resultaat * De beheervergoeding van de gelieerde beleggingsinstellingen waarin het Fonds belegt is hoger dan de beheervergoeding die het Fonds zelf betaalt. De Beheerder heeft hiervoor gecompenseerd, waardoor de post Beheervergoeding negatief is. KASSTROOMOVERZICHT EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Aankopen ( ) ( ) Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden (90.059) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom Koers- en omrekeningsverschillen (1.011) Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin verslagperiode ( ) Liquide middelen einde verslagperiode

18 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 4 T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S EUR 30/06/15 31/12/14 30/06/14 Participatiekapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) Einde verslagperiode (31) Overige reserves Begin verslagperiode Van/naar onverdeeld resultaat Einde verslagperiode (33) Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode Van/naar overige reserves ( ) ( ) ( ) Resultaat verslagperiode Einde verslagperiode (35)

19 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 4 BELEGGINGEN Aantal Marktwaarde EUR PARTICIPATIES IN BELEGGINGSINSTELLINGEN 455 ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro Bonds I ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I BNP Paribas InstiCash EUR ishares eb.rexx Government Germany Parvest Real Estate Securities World I EUR Parworld Track World-X Schroder ISF Global Property Securities C Totaal Participaties in beleggingsinstellingen Totaal beleggingen

20 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 5 KERNCIJFERS ONTWIKKELING 30/06/15 31/12/14 31/12/13 Aantal participaties x Vermogen in EUR mln Intrinsieke waarde in EUR 72,68 65,85 56,81 19

21 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 5 HALFJAARCIJFERS B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 30/06/15 31/12/14 Beleggingen Participaties in beleggingsinstellingen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal (31) Overige reserves (33) Onverdeeld resultaat (35) Passiva

22 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 5 WINST- EN VERLIESREKENING EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Opbrengsten uit beleggingen Dividend Interest - 1 Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (20.594) Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding (12.833) * (8.697) * Service fee Som der lasten (6.814) (2.207) Resultaat * De beheervergoeding van de gelieerde beleggingsinstellingen waarin het Fonds belegt is hoger dan de beheervergoeding die het Fonds zelf betaalt. De Beheerder heeft hiervoor gecompenseerd, waardoor de post Beheervergoeding negatief is. KASSTROOMOVERZICHT EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) Aankopen ( ) ( ) Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen (61.251) Mutatie kortlopende schulden ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom (78.681) Koers- en omrekeningsverschillen Mutatie liquide middelen (78.556) Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode (20.124) 21

23 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 5 T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S EUR 30/06/15 31/12/14 30/06/14 Participatiekapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) Einde verslagperiode (31) Overige reserves Begin verslagperiode Van/naar onverdeeld resultaat Einde verslagperiode (33) Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode Van/naar overige reserves ( ) ( ) ( ) Resultaat verslagperiode Einde verslagperiode (35)

24 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 5 BELEGGINGEN Aantal Marktwaarde EUR PARTICIPATIES IN BELEGGINGSINSTELLINGEN 45 ABN AMRO Multi-Manager Funds - Euro Bonds I ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I BNP Paribas InstiCash EUR ishares eb.rexx Government Germany Parvest Real Estate Securities World I EUR Parworld Track World-X Schroder ISF Global Property Securities C 446 Totaal Participaties in beleggingsinstellingen Totaal beleggingen

25 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 6 KERNCIJFERS ONTWIKKELING 30/06/15 31/12/14 31/12/13 Aantal participaties x Vermogen in EUR mln Intrinsieke waarde in EUR 71,04 63,29 54,20 24

26 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 6 HALFJAARCIJFERS B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 30/06/15 31/12/14 Beleggingen Participaties in beleggingsinstellingen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal (31) Overige reserves (33) Onverdeeld resultaat (35) Passiva

27 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 6 WINST- EN VERLIESREKENING EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Opbrengsten uit beleggingen Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding (6.448) * (4.468) * Service fee Som der lasten (3.238) (989) Resultaat * De beheervergoeding van de gelieerde beleggingsinstellingen waarin het Fonds belegt is hoger dan de beheervergoeding die het Fonds zelf betaalt. De Beheerder heeft hiervoor gecompenseerd, waardoor de post Beheervergoeding negatief is. KASSTROOMOVERZICHT EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen (99.034) (13.398) Aankopen ( ) (67.012) Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen - (9.700) Mutatie kortlopende schulden (34.946) (22.854) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom (320) (3.462) Koers- en omrekeningsverschillen (51) Mutatie liquide middelen (3.513) Liquide middelen begin verslagperiode (15.561) Liquide middelen einde verslagperiode (19.074) 26

28 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 6 T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S EUR 30/06/15 31/12/14 30/06/14 Participatiekapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) Einde verslagperiode (31) Overige reserves Begin verslagperiode ( ) ( ) Van/naar onverdeeld resultaat Einde verslagperiode (33) Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode Van/naar overige reserves ( ) ( ) ( ) Resultaat verslagperiode Einde verslagperiode (35)

29 ABN AMRO MULTI MANAGER PROFIEL FONDS 6 BELEGGINGEN Aantal Marktwaarde EUR PARTICIPATIES IN BELEGGINGSINSTELLINGEN ABN AMRO Multi-Manager Funds - World Equities I Parworld Track World-X 813 Totaal Participaties in beleggingsinstellingen Totaal beleggingen

30 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN HALFJAARCIJFERS B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 30/06/15 31/12/14 Beleggingen Participaties in beleggingsinstellingen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal (31) Overige reserves (33) Onverdeeld resultaat (35) Passiva

31 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN WINST- EN VERLIESREKENING EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Opbrengsten uit beleggingen Dividend Interest - 1 Toe- en uittredingsvergoeding Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige opbrengsten Som der opbrengsten Lasten Interest Beheervergoeding (80.186) * (55.297) * Service fee Som der lasten (19.506) Resultaat * De beheervergoeding van de gelieerde beleggingsinstellingen waarin het Fonds belegt is hoger dan de beheervergoeding die het Fonds zelf betaalt. De Beheerder heeft hiervoor gecompenseerd, waardoor de post Beheervergoeding negatief is. KASSTROOMOVERZICHT EUR 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ( ) ( ) Aankopen ( ) ( ) Verkopen Mutatie kortlopende vorderingen (85.599) Mutatie kortlopende schulden ( ) ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) Koers- en omrekeningsverschillen (1.182) Mutatie liquide middelen ( ) Liquide middelen begin verslagperiode (61.816) Liquide middelen einde verslagperiode

32 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN TOELICHTING TOELICHTING ALGEMEEN ABN AMRO Strategie Fondsen is een besloten fonds voor gemene rekening in de zin van de Wet op de Vennootschapsbelasting Hierdoor is ABN AMRO Strategie Fondsen niet onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting en derhalve fiscaal transparant. Onderstaande gegevens zijn van toepassing op alle Fondsen. De nummers vermeld bij de posten van de Balans verwijzen naar het desbetreffende nummer van de Toelichting. De halfjaarcijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. Waarderingsgrondslagen Beleggingen worden gewaardeerd op basis van actuele marktwaarden. Effecten genoteerd aan een effectenbeurs worden gewaardeerd op basis van reële waarde: (slot)koersen tot stand gekomen na het Afslagmoment (gedefinieerd in de toelichting op de balans), of - indien een of meer effectenbeurzen waarop een substantieel gedeelte van de effecten wordt verhandeld zijn gesloten een taxatie. Indien de effecten bestaan uit rechten van deelneming in ICBE's of andere beleggingsinstellingen wordt ten aanzien van die rechten van deelneming gebruikgemaakt van de meest recente intrinsieke waarde of taxatie. De overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde, met inachtneming van de voor de belegging gangbare maatstaven. De overige activa en passiva worden gewaardeerd op basis van reële waarde, die, gezien de aard van de beleggingen, gelijk is aan de nominale waarde. Activa en passiva luidende in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de laatst bekende koers. Baten en lasten in vreemde valuta s worden omgerekend tegen de transactiekoers. Grondslag resultaatbepaling Het resultaat van elk Fonds wordt bepaald door de aan een verslagperiode toe te rekenen interestopbrengsten en dividendopbrengsten met betrekking tot in de betreffende verslagperiode ex-dividend genoteerde beleggingen te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. De aankoopkosten van de beleggingen worden in de kostprijs geactiveerd en daardoor verantwoord als onderdeel van de waardeveranderingen. Verkoopkosten op beleggingen worden in mindering gebracht op de gerealiseerde waardeveranderingen. De in een verslagperiode opgetreden gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door de aankoopwaarde in mindering te brengen op de verkoopopbrengst. De in verslagperiode opgetreden niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door de balanswaarde aan het begin van de betreffende verslagperiode in mindering te brengen op de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode. Deze waardeveranderingen, bestaande uit zowel koersresultaten als valutaresultaten, worden verantwoord als onderdeel van de opbrengsten. De kosten samenhangend met de opheffing worden gedragen door de Beheerder en komen derhalve niet ten laste van het vermogen van ABN AMRO Strategie Fondsen. Grondslag kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kasstroom uit beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Onder liquide middelen zijn posten begrepen welke vrij ter beschikking staan aan de beleggingsinstelling, onder voorbehoud van eventueel opgenomen margeverplichtingen. 31

33 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S EUR 30/06/15 31/12/14 30/06/14 Participatiekapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) ( ) Einde verslagperiode (31) Overige reserves Begin verslagperiode Van/naar onverdeeld resultaat Einde verslagperiode (33) Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode Van/naar overige reserves ( ) ( ) ( ) Resultaat verslagperiode Einde verslagperiode (35)

34 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) Eigen vermogen Inkoop en uitgifte van participaties en prijsvorming De Fondsen van ABN AMRO Strategie Fondsen hebben een open-end karakter. Elk Fonds is bereid op iedere Waarderingsdag (iedere dag waarop de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam is geopend) haar eigen participaties in te kopen ofwel uit te geven tegen de geldende Transactieprijs. De Transactieprijs is de intrinsieke waarde van een participatie van een Fonds vermeerderd met een opslag (bij een per saldo uitgifte) dan wel verminderd met een afslag (bij een per saldo inkoop). Indien op een waarderingsdag bij een Fonds per saldo sprake is van uitgifte van participaties wordt de intrinsieke waarde vermeerderd met een opslag; bij een per saldo inkoop van participaties wordt de intrinsieke waarde verminderd met een afslag. De op- en afslag wordt door de Fondsen uitsluitend gebruikt ter dekking van de kosten van het toe- en uittreden van participanten. Dit betreft de aan- en verkoopkosten van de onderliggende beleggingen en eventueel marktimpact. De op- en afslag voor de Fondsen per 30 juni 2015 is 0,20%. De Beheerder heeft de mogelijkheid de op- en afslagen te wijzigen. De kosten c.q. opbrengsten verbonden aan de uitgifte en inkoop van participaties worden per Fonds onder de post toe- en uittredingsvergoeding verantwoord. Orders worden één maal per Waarderingsdag afgewikkeld tegen de door de Beheerder vastgestelde Transactieprijs. Orders die vóór uur bij de Fondsen zijn ingelegd, de zogeheten cut-off time (het Afslagmoment ), worden de eerstvolgende Waarderingsdag ( T ) omstreeks uur uitgevoerd tegen de op die dag T door de Beheerder bekendgemaakte Transactieprijs. Orders die na het Afslagmoment worden ingelegd, worden de daaropvolgende Waarderingsdag uitgevoerd. De afwikkeling van de orders vindt één werkdag na de betreffende waarderingsdag plaats. 33

35 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING Resultaat per participatie (EUR)* 01/01/15-30/06/15 01/01/14-30/06/14 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 2 2,08 1,83 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 3 4,02 2,68 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 4 5,80 2,91 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 5 7,59 3,02 ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 6 8,60 2,82 * Het resultaat per participatie wordt berekend door het nettoresultaat over de verslagperiode te delen door het gemiddeld aantal uitstaande participaties. Het gemiddeld aantal uitstaande participaties wordt berekend als de som van de uitstaande participaties op dagbasis gedeeld door het aantal waarnemingen. Amsterdam, 27 augustus 2015 De Beheerder, BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. 34

36 ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN OVERIGE GEGEVENS Bestuurdersbelangen Op 1 januari 2015 en op 30 juni 2015 hadden de bestuurders van de Beheerder geen persoonlijke belangen bij de beleggingen van de beleggingsinstelling. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Op 31 juli 2015 is het vermogen van de subfondsen van ABN AMRO Strategie Fondsen ( Subfondsen ) overgedragen aan ABN AMRO Multi- Manager Funds gevestigd te Luxemburg tegen uitreiking van aandelen in subfondsen van ABN AMRO Multi-Manager Funds en zijn de Subfondsen en bijgevolg ABN AMRO Strategie Fondsen opgeheven. De aandelen in de subfondsen van ABN AMRO Multi-Manager Funds zijn als liquidatie-uitkering uitgekeerd aan de participanten van ABN AMRO Strategie Fondsen. Voor iedere participatie in de Subfondsen die op 31 juli 2015 werd gehouden, zijn aandelen in subfondsen van ABN AMRO Multi-Manager Funds uitgekeerd op basis van de volgende ruilverhoudingen: Subfonds van ABN AMRO Strategie Fondsen Subfonds van ABN AMRO Multi-Manager Funds Naam ISIN Naam Categorie Klasse ISIN ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 2 ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 3 ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 4 ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 5 ABN AMRO Multi Manager Profielfonds 6 NL NL NL NL NL ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 2 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 4 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 Ruilverhouding Klasse A Cap LU : 0, Klasse A Cap LU : 0, Klasse A Cap LU : 0, Klasse A Cap LU : 0, Klasse A Cap LU : 0,

37 Burgerweeshuispad Tripolis 200, P.O. Box (2.3.6), 1008 DG Amsterdam,

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Halfjaarverslag 2011/2012 31-03-2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni Lynx Rendement Fonds HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 Tot en met 30 juni 2017 Lynx Rendement Fonds Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Lynx Rendement Fonds... 4 Profiel... 5 Halfjaarcijfers...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Halfjaarverslag 2013 30 juni 2013 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2014

Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.....6 Toelichting op het

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds Halfjaarverslag 2017 Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 3 Participatieklassen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016 STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus 13 3500 AA UTRECHT JAARREKENING 2016 1 Naam Vestigingsplaats : Stichting Michel Keijzerfonds : UTRECHT BALANS PER 31-12-2016 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Halfjaarverslag 2012 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Stichting Groenendijk-Clemens

Stichting Groenendijk-Clemens Financieel verslag Stichting Groenendijk-Clemens over 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2016 1 Staat van baten en lasten over 2016 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Jaarrekening 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarverslag

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie