SynVest German RealEstate Fund N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SynVest German RealEstate Fund N.V."

Transcriptie

1 Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen.

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL Balans voor resultaatbestemming 4 3 Winst en verliesrekening 5 4 Kasstroomoverzicht 6 5 Beknopte toelichting 7

3 Beleggingsresultaat. Over de periode 1 januari tot en met 30 september 2014 werd een beleggingsresultaat behaald van tegenover in de vergelijkbare periode van Het rendement verbeterde daarbij van 2,3% naar 6,2%. De directie is zeer tevreden met dit resultaat. 1 januari t/m 1 januari t/m Analyse beleggingsresultaat: 30 sep sep Totaal eigen vermogen Opbrengsten Huren Administratievergoeding certificaten 155 Gerealiseerde waardeveranderingen Niet gerealiseerde waardeveranderingen Rente liquiditeitsreserve Totaal opbrengsten Kosten Hypotheekrente ( ) ( ) Afschrijvingen ( ) (16.113) Exploitatie en beheerkosten ( ) ( ) Management fee ( ) ( ) Totaal kosten ( ) ( ) Vennootschapsbelasting Beleggingsresultaat Rendement in % gemiddeld 6,2% 2,3% De aanzienlijke verbetering van het resultaat is mogelijk door acquisities van goed renderende beleggingsobjecten, welke mogelijk zijn door de instroom van nieuw vermogen. De verwachting is dat het rendement zich verder positief zal ontwikkelen, mede met de nog op handen zijnde acquisities. Onderstaand zijn de acquisities over de periode 1 januari tot en met 30 september 2014 weergegeven. In augustus 2014 is de koopakte voor het woon en winkelpand in Recklinghausen bij de notaris getekend. De verwachting is dat nog in dit jaar het pand geleverd wordt door verkoper en op dat moment zal ook de koopsom worden betaald. De aankoop van de panden Hallenberg, Overath, en Rees heeft plaatsgevonden middels eigen kapitaal. Tezamen met het pand in Recklinghausen is een nieuwe financiering afgesloten ter grootte van Aankopen/leveringen periode 1 jan. t/m 30 sep. 2014: Aankoopprijs: Financiering: Jaarhuur: Bünde, Wasserbreite Hallenberg, Merklinghauserstrasse Hoyerswerda, Lausitzer Platz Overath, Olperstrasse Rees, Westring 5b Totalen Interim dividend. Het maandelijkse interim dividend bedraagt effectief 7,4% op jaarbasis, uitgaande van een uitgiftekoers van Dit voorschot wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen van het Fonds. Overeenkomstig met de fiscale wetgeving wordt op de dividenden een dividendbelasting ingehouden op basis van 15%. 2

4 30 sep jun mrt 14 Intrinsieke waarde balans (in x 1.000) Aantal aandelen (in stuks) Intrinsieke waarde per aandeel (in ) 39,46 39,32 39,60 De intrinsieke waarde per aandeel is berekend op basis van het aantal in omloop zijnde aandelen per balansdatum. Veenendaal, 8 december 2014 Was getekend, SynVest Fund Management B.V. 3

5 2. BALANS (voor resultaatbestemming) 30 september september 2013 ACTIVA Beleggingen Onroerend goed Geactiveerde hypotheeklasten Geactiveerde kosten huurbevordering Vorderingen Vorderingen op groepsmaatschappijen Belastingen Overige vorderingen Overlopende activa Overige activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves ( ) ( ) Onverdeeld resultaat ( ) ( ) Totaal eigen vermogen Voorzieningen Voorziening latente belastingen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Kortlopende schulden Schulden aan gelieerde maatschappijen Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal passiva

6 3. WINST EN VERLIESREKENING 1 januari t/m 1 januari t/m 30 september september 2013 Opbrengsten uit beleggingen Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten ( ) ( ) Netto huuropbrengsten Administratievergoeding certificaten 155 Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Waardeverandering beleggingen 155 Totaal opbrengsten uit beleggingen Lasten Lasten in verband met het beheer van beleggingen ( ) ( ) Afschrijvingen op beleggingen ( ) (16.113) Nettorentelasten ( ) ( ) Totaal lasten ( ) ( ) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Vennootschapsbelasting Nettoresultaat na belastingen

7 4. KASSTROOMOVERZICHT (volgens de indirecte methode) 1 januari t/m 1 januari t/m 30 september september 2013 Beleggingsactiviteiten Nettoresultaat Aanpassingen voor: waardeveranderingen beleggingen waardeveranderingen huurbevordering Mutaties in werkkapitaal mutatie vorderingen ( ) mutatie afschrijvingen op beleggingen mutatie overige kortlopende schulden ( ) ( ) Aankopen onroerend goed inclusief aankoopkosten ( ) ( ) Investeringen in huurbevordering 0 Geactiveerde hypotheeklasten ( ) Verkopen onroerend goed Kasstroom uit beleggingsactiviteiten ( ) ( ) Financieringsactiviteiten Uitgifte aandelen Storting agio Dividenduitkeringen ( ) ( ) Mutatie latente belastingen (5.186) Ontvangsten/aflossing uit langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen ( ) ( ) Liquide middelen primo periode Liquide middelen ultimo periode

8 5. TOELICHTING OP DE JAARREKENING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De waarderingsgrondslagen van de activa en passiva alsmede de grondslagen van de bepaling van het resultaat van dit kwartaalverslag zijn in overeenstemming met Titel 9 BW 2 en overeenkomstig die van de jaarrekening van het Fonds. De cijfers van dit kwartaalverslag zijn niet door een externe accountant gecontroleerd. BELEGGINGEN Onroerend goed 30 september september 2013 Overzicht beleggingen: Adorf, Markneuknirchnerstrasse Bremen, Schwanenwederstrasse Bünde, Wasserbreite Hallenberg, Merklinghauserstrasse Hoyerswerda, Lausitzer Platz Lage, Friedrich Ebert Strasse Overath, Olperstrasse Rees, Westring 5b Sangerhausen, Karl Liebknechtstrasse 29a Wolgast, Ostrowskistrasse Balans ultimo periode

9 Plesmanstraat KZ Veenendaal T

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 1e halfjaarverslag 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Directieverslag 2 HALFJAAR CIJFERS 2014 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalcijfers 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans voor resultaatbestemming

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e halfjaarverslag 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Directieverslag 2 TWEEDE KWARTAAL 2014 2 Balans voor winstverdeling

Nadere informatie

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP. Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP. Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011 Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011 Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. Jaarrekening 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. Inhoud Algemeen 1. Introductie SynVest RealEstate Fund N.V. 2 2. Directieverslag 6 Jaarrekening 2014

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Kerngegevens 3. Verslag van de directie 4. Jaarrekening 2005 9. Balans per 31 december 2005 11. Winst- en verliesrekening 2005 12

Kerngegevens 3. Verslag van de directie 4. Jaarrekening 2005 9. Balans per 31 december 2005 11. Winst- en verliesrekening 2005 12 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Verslag van de directie 4 Jaarrekening 2005 9 Balans per 31 december 2005 11 Winst- en verliesrekening 2005 12 Kasstroomoverzicht 13 Toelichting op de balans 14 Toelichting

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Huurwoningen Nederland Fonds

Huurwoningen Nederland Fonds Huurwoningen Nederland Fonds Halfjaarcijfers 2015 INHOUD Algemeen 1. Introductie Huurwoningen Nederland Fonds 3 2. Directieverslag 6 3. Balans voor resultaatbestemming 7 4. Winst- en verliesrekening 8

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2008. B.V. NBZ- Aandelen B1. Rotterdam

HALFJAARBERICHT 2008. B.V. NBZ- Aandelen B1. Rotterdam HALFJAARBERICHT 2008 B.V. NBZ- Aandelen B1 INHOUDSOPGAVE HALFJAARBERICHT 2008 BLZ Verslag van de beheerder 1 Verkorte balans per 30 juni 2008 2 Verkorte winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari

Nadere informatie