TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V."

Transcriptie

1 TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Insinger de Beaufort Equity Income Fund 16 april 2014

2 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM 2. TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

3 1 Doel toelichtend informatiememorandum Dit informatiememorandum is opgesteld door Insinger de Beaufort Asset Management N.V., de directie en de beheerder (de Beheerder ) van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de Vennootschap ) met subfondsen Insinger de Beaufort Global Convertible Fund (Fonds A), Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (Fonds C) en Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D). Het informatiememorandum is opgesteld om aandeelhouders van de Vennootschap nader te informeren over het hierna beschreven voorstel tot wijziging van het basisprospectus van de Vennootschap en de aanvullende prospectussen van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund. Op 16 april 2014 is het voorstel tot wijziging van het basisprospectus van de Vennootschap en de aanvullende prospectussen van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund in een landelijk verspreid Nederlands dagblad bekendgemaakt en tevens gepubliceerd op de website van de Beheerder (www.insinger.com). Dit informatiememorandum en overige informatie is verder verkrijgbaar bij: Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Herengracht BV Amsterdam alsmede op de website: De Beheerder heeft alle in redelijkheid van haar te verlangen zorg en aandacht besteed aan dit informatiememorandum en is van mening dat hetgeen in dit informatiememorandum is beschreven in elk materieel opzicht juist is en dat er geen materiële feiten onvermeld zijn gebleven die bij vermelding daarvan afbreuk zouden hebben gedaan aan de informatie vervat in dit informatiememorandum. 3

4 Aandeelhouders wordt aangeraden kennis te nemen van de inhoud van dit informatiememorandum en eventueel hun eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen. Dit informatiememorandum mag niet worden opgevat als een aanbod van aandelen in de Vennootschap of het in het vooruitzicht stellen daarvan. 2 Toelichting bij de voorgestelde wijzigingen De hieronder genoemde wijzigingen in het basisprospectus van de Vennootschap en de aanvullende prospectussen van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund worden door de Beheerder voorgesteld. Per voorgestelde wijziging wordt een korte toelichting gegeven. 2.1 Een verlaging van de beheervergoeding van 1,00% naar 0,60% per jaar voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en van 1,50% naar 1,00% per jaar voor Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund De Beheerder heeft de beheervergoeding voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund verlaagd van 1,00% naar 0,60% op jaarbasis en voor Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund van 1,50% naar 1,00% per 1 januari 2014 en stelt voor de aanvullende prospectussen van beide subfondsen hierop aan te passen. Deze verlaging wordt met name ingegeven door de wijzigingen als het gevolg van de introductie van het provisieverbod en door het vervallen van het recht tot het kosteloos aanhouden van een Insinger Beleggingsrekening. 4

5 2.2 Het vervallen van het recht tot het kosteloos aanhouden van een Insinger Beleggingsrekening. In samenhang met de verlaging van de beheervergoeding stelt de Beheerder voor om het recht op het kosteloos aanhouden van een Insinger Beleggingsrekening te laten vervallen. Derhalve zullen de bepalingen in het prospectus met betrekking tot het aanhouden van aandelen in girale vorm via de Stichting Insinger Beleggingsrekeningen (de Insinger Beleggingsrekening ) zodanig worden gewijzigd dat er niet meer expliciet vermeld staat dat er geen bewaarloon in rekening zal worden gebracht. 2.3 De aanstelling van een bewaarder en een daarmee samenhangende verhoging van de kosten met 0,055%. Als gevolg van de implementatie van Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de AIFMD ) welke vanaf 22 juli 2014 van toepassing is op de Beheerder, is de Beheerder verplicht om een bewaarder in de zin van de AIFMD (de Bewaarder ) aan te stellen. De Bewaarder zal naast de bewaarneming van de activa van de Vennootschap ook toezicht houden op bepaalde werkzaamheden van de Beheerder. De Bewaarder zal voor haar werkzaamheden een vergoeding ontvangen die ten laste van de activa van de Vennootschap komt. De kosten voor de Bewaarder zullen 0,055%, exclusief BTW, bedragen op jaarbasis. 2.4 Overige wijzigingen die verband houden met de implementatie van de AIFMD Naast de aanstelling van een bewaarder zoals genoemde onder 2.1 stelt de Beheerder voor om naar aanleiding van de implementatie van de AIFMD wijzigingen in het basisprospectus van de Vennootschap en de aanvullende prospectussen van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund door te voeren daar waar de Beheerder dit nodig acht. 5

6 2.5 De uitsluiting van deelname door US persons en aanbieding in de Verenigde Staten Mede als gevolg van de invoering van fiscale wetgeving in de Verenigde Staten stelt de Beheerder voor om de volgende tekst in het basisprospectus op te nemen, waardoor deelname in de fondsen door personen of entiteiten die kwalificeren als "U.S. person" of "specified U.S. person" of "U.S. owned foreign entity" verboden is: Als de (potentiële) aandeelhouder een natuurlijke persoon is, mogen de aandelen in de Vennootschap niet direct of indirect worden aangeboden, uitgegeven, verkocht of overgedragen aan die (potentiële) aandeelhouder indien deze een "United St ates person" zoals gedefinieerd voor de Amerikaanse federale inkomstenbelasting (inclusief alle Amerikaanse staatsburgers of ingezetene van de Verenigde Staten als bedoeld in de Amerikaanse federale inkomstenbelasting) is. Als de (potentiële) aandeelhouder een rechtspersoon of personenvennootschap is, mogen de aandelen in de Vennootschap niet direct of indirect worden aangeboden, uitgegeven, verkocht of overgedragen aan een (potentiële) aandeelhouder (i) die een "specified U.S. person" (zoals gedefinieerd i n Section (c)) de U.S. Treasury Regulations) of een "U.S. owned foreign entity" (zoals gedefinieerd in Section T(c) van de U.S. Treasury Regulations) is, in beide gevallen, onder het Amerikaanse recht bekend als de Foreign Account Tax Comp liance Act of "FATCA"; en (ii) die niet een Amerikaanse belastingadviseur met expertise op het gebied van FATCA heeft geraadpleegd teneinde vast te stellen dat deze (potentiële) aandeelhouder niet kwalificeert als een "specified U.S. person" of een "U.S. owned foreign entity" zoals hiervoor bedoeld. 2.6 Een verkorting van de wachttermijn bij bezwarende wijzigingen voor beleggers De Beheerder stelt voor om als gevolg van gewijzigde wetgeving de termijn waarbinnen beleggers onder de gebruikelijk voorwaarden kunnen uittreden alvorens wijzigingen in de voorwaarden waardoor rechten van beleggers worden verminderd of lasten aan hen 6

7 worden opgelegd of het beleggingsbeleid wijzigt, wordt verkort van drie maanden naar één maand. 2.7 Verhoging van de kosten van de prime broker Als gevolg van de implementatie van de AIFMD zal de overeenkomst met de prime broker van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund mogelijk worden gewijzigd. Als gevolg daarvan kunnen de kosten van de prime broker die ten laste van de activa van de Vennootschap komen hoger uitvallen. 2.8 Overige informatie Een ten opzichte van dit voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat worden bekendgemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op beschikbaar zijn uiterlijk per 16 juli Aandeelhouders kunnen vanaf heden tot en met 15 juli 2014 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. *** 7

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam NOTA BENE: In de oproepadvertentie voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 3 juni 2014 in het Financieele Dagblad verscheen, staat abusievelijk dat de vergadering onder meer

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.

Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Select

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 Beleggingsfonds Ducatus Participaties I (een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht) PARTICIPATIES OP NAAM Dit prospectus ( Prospectus ) is opgesteld

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM ROBECO INSTITUTIONAL EURO CORE GOVERNMENT BONDS FUND

INFORMATIE MEMORANDUM ROBECO INSTITUTIONAL EURO CORE GOVERNMENT BONDS FUND INFORMATIE MEMORANDUM ROBECO INSTITUTIONAL EURO CORE GOVERNMENT BONDS FUND (een beleggingsfonds ) gevestigd te Rotterdam 22 juli 2014 Robeco Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Definities 4 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

AEAM Funds. Prospectus

AEAM Funds. Prospectus AEAM Funds Prospectus 10 oktober 2014 Inhoud Belangrijke informatie 3 Klachtenprocedure 3 1. Inleiding 4 2. Doel en beleggingsbeleid; risicoprofiel 5 3. Deelname in AEAM Funds 12 4. Structuur 15 5. Fiscale

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie