Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?"

Transcriptie

1 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen met beleggingen op buitenlandse (niet-amerikaanse) rekeningen. In het kader van FATCA moeten Amerikaanse belastingbetalers met bepaalde financiële activa buiten de Verenigde Staten en die bepaalde drempels overschrijden, die activa melden aan de Amerikaanse belastingautoriteiten (Internal Revenue Services of IRS). Dat gebeurt via het formulier 8938, dat de belastingbetalers bij hun federaal aanslagbiljet moeten voegen (zie verplichtingen voor Amerikaanse belastingbetalers). Bovendien verplicht FATCA niet-amerikaanse buitenlandse financiële instellingen om bepaalde informatie over financiële rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen of van buitenlandse entiteiten waarin Amerikaanse belastingplichtigen een substantieel eigendomsbelang hebben direct aan de IRS te rapporteren (zie verplichtingen voor buitenlandse financiële instellingen). 2. Wat is het doel van FATCA? FATCA heeft specifiek als doel belastingontduiking door Amerikaanse burgers en bedrijven via buitenlandse financiële instellingen tegen te gaan. FATCA moet er daarom voor zorgen dat de IRS de juiste belasting kan bepalen en innen van Amerikaanse burgers en bedrijven met financiële activa buiten de VS. De FATCA-wetgeving kan van toepassing zijn op Amerikaanse particulieren of bedrijven of entiteiten met Amerikaanse cliënten of activa die inkomsten uit Amerikaanse bron zouden kunnen genereren. 3. Intergouvernementeel Akkoord (IGA) In veel gevallen zal de buitenlandse wetgeving een deelnemende buitenlandse financiële instelling beletten om de volgens FATCA vereiste informatie direct aan de IRS te rapporteren en de instelling dus blootstellen aan inhouding. Dat zou niet stroken met de doelstelling van FATCA om belastingontduiking vanuit het buitenland te bestrijden door meer informatie te ontvangen. Om die wettelijke obstakels aan te pakken, heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën in samenwerking met buitenlandse regeringen (waaronder België) intergouvernementele akkoorden ontwikkeld die de effectieve en efficiënte toepassing van FATCA vergemakkelijken door (1) binnenlandse wettelijke identificatiebelemmeringen weg te werken, (2) aan de doelstellingen van het FATCA-beleid te beantwoorden en (3 ) de werklast voor deelnemende buitenlandse financiële instellingen die zich in partnerlanden bevinden te verminderen. Naar verwachting zal het IGA tussen België en de Verenigde Staten in het voorjaar van 2014 worden ondertekend en zullen de verplichtingen van kracht worden vanaf 1 juli FATCA_17/03/2014 Page 1

2 4. Wat zijn de verplichtingen voor Amerikaanse belastingbetalers? Informatierapportering op formulier 8938 Een van de FATCA-vereisten is dat bepaalde Amerikaanse particuliere belastingbetalers informatie over bepaalde buitenlandse financiële rekeningen en activa buiten de Verenigde Staten op een nieuw formulier rapporteren (formulier 8938), als de totale activawaarde de toepasselijke drempel overschrijdt. De belastingbetalers moeten het formulier 8938 bij hun federaal aanslagbiljet voegen (gewoonlijk formulier 1040). U moet het formulier 8938 invullen als: A. u een bepaalde particulier bent; B. u een belang hebt in bepaalde buitenlandse financiële activa, wat u moet melden; EN C. de totale waarde van uw buitenlandse financiële activa meer bedraagt dan de drempels die van toepassing zijn voor u. A. U bent een bepaalde particulier. Een bepaalde particulier is: een Amerikaanse burger; een inwonende niet-amerikaanse burger voor elk deel van het belastingjaar; een niet-inwonende buitenlander die ervoor kiest behandeld te worden als een inwonende buitenlander om een gezamenlijk aanslagbiljet in te vullen; een niet-inwonende buitenlander die een bonafide inwoner is van Amerikaans Samoa of Puerto Rico. B. U hebt een belang in bepaalde buitenlandse financiële activa die moeten gerapporteerd worden. Bepaalde buitenlandse financiële activa zijn: een financiële rekening aangehouden bij een buitenlandse financiële instelling, behalve in bovengenoemde gevallen; Andere buitenlandse financiële activa aangehouden als belegging die niet op een rekening staan bij een Amerikaanse of buitenlandse financiële instelling, namelijk: aandelen of effecten uitgegeven door een andere dan een US person; een belang in een buitenlandse entiteit, en een financieel instrument of contract met als emittent of tegenpartij een niet-us person. Wij verwijzend naar de instructies van het formulier 8938 voor meer informatie over de definitie van bepaalde buitenlandse financiële activa en wanneer u een belang hebt in die activa. C. De totale waarde van uw buitenlandse financiële activa bedraagt meer dan de drempels die van toepassing zijn voor u. Niet-gehuwde belastingbetalers die in de Verenigde Staten wonen: De totale waarde van uw bepaalde buitenlandse financiële activa bedraagt meer dan dollar op de laatste dag van het belastingjaar of meer dan dollar op enig moment gedurende dat belastingjaar. FATCA_17/03/2014 Page 2

3 Gehuwde belastingbetalers die een gezamenlijk aanslagbiljet invullen en in de VS wonen: De totale waarde van uw bepaalde buitenlandse financiële activa bedraagt meer dan dollar op de laatste dag van het belastingjaar of meer dan dollar op enig moment gedurende dat belastingjaar. Gehuwde belastingbetalers die elk een apart aanslagbiljet invullen en in de VS wonen: De totale waarde van uw bepaalde buitenlandse financiële activa bedraagt meer dan dollar op de laatste dag van het belastingjaar of meer dan dollar op enig moment gedurende dat belastingjaar. Belastingbetalers die in het buitenland wonen: U vult een ander dan gezamenlijk aanslagbiljet in en de totale waarde van uw bepaalde buitenlandse activa is meer dan dollar op de laatste dag van het belastingjaar of meer dan dollar op enig moment gedurende het jaar; of U vult een gezamenlijk aanslagbiljet in en de waarde van uw bepaalde buitenlandse activa bedraagt meer dan dollar op de laatste dag van het belastingjaar of meer dan dollar op enig moment gedurende het jaar. U bent een belastingbetaler die in het buitenland woont als: u een Amerikaanse burger bent wiens hoofdverblijfplaats zich in een vreemd land bevindt en u ofwel een bonafide ingezetene van een vreemd land of landen bent voor een ononderbroken periode die het volledige belastingjaar omvat, of u een Amerikaanse burger of ingezetene bent, die gedurende een periode van twaalf opeenvolgende maanden die eindigt in het belastingjaar ten minste 330 dagen fysiek aanwezig is in een vreemd land of vreemde landen. De FATCA-melding moet de naam en het adres van de financiële instelling en het rekeningnummer van de belastingplichtige bevatten of, in het geval van aandelen of effecten, de naam en het adres van de emittent en de klasse of emissie van de aandelen of effecten. Een gelijkaardige identificatie moet worden meegedeeld voor andere types van activa. De mededeling moet de maximale waarde van de activa tijdens het belastingjaar bevatten. Het niet rapporteren van buitenlandse financiële activa op formulier 8938 geeft aanleiding tot een boete van dollar (en een boete tot dollar wanneer dat nog altijd niet gebeurd is na een bericht van de IRS). Voor te weinig betaalde belastingen op grond van niet-aangegeven buitenlandse financiële activa wordt een bijkomende boete voor aanzienlijk te lage aangifte aangerekend van 40%. Rapportering op het formulier 8938 is een aanvulling op het FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts). Bezorg KBC SECURITIES een geldig W-9-formulier FATCA vereist dat een financiële instelling informatie rapporteert over elke Amerikaanse cliënt die een financiële rekening aanhoudt en dit volgens bepaalde identificatie-vereisten. De financiële instelling moet over Amerikaanse belastingbetalers (bijvoorbeeld Amerikaanse burgers of een Amerikaanse vennootschap) die financiële rekeningen aanhouden, rapporteren aan de hand van een geldig W-9-formulier. FATCA_17/03/2014 Page 3

4 De Amerikaanse belastingbetaler zal een W-9-formulier met correct belastingidentificatienummer (tax identification number (TIN)) en de correcte naam moeten ondertekenen. De (deelnemende) buitenlandse financiële instelling moet het juiste identificatienummer ontvangen voor het rapporteren van, bijvoorbeeld, de opbrengsten die werden uitbetaald (zie verplichtingen voor buitenlandse financiële instellingen). 5. Wat zijn de verplichtingen voor KBC SECURITIES? De Belgische overheid gaat ermee akkoord aan de IRS bepaalde informatie te melden over de Amerikaanse rekeningen aangehouden bij alle relevante financiële instellingen in België. KBC SECURITIES zal verplicht zijn om: bepaalde identificatie- en due diligence -procedures uit te voeren met betrekking tot zijn rekeninghouders KBC SECURITIES zal bijvoorbeeld houders van financiële rekeningen die vallen onder de noemer specified US persons of US Owned Foreign Entities moeten melden en hun identiteit doorgeven: Specified US Persons zijn Amerikaanse burgers of ingezetenen of binnenlandse Amerikaanse coöperaties, partnerships of trusts in privéhanden. Een US Owned Foreign Entity is een buitenlandse entiteit met een of meerdere Controlling Persons. De Controlling Persons zijn de natuurlijke personen die controle uitoefenen over de entiteit. KBC SECURITIES moet de Controlling Persons identificeren volgens de AML/KYCprincipes, die in veel landen een drempel van 25% deelneming vooropstellen. 1 Vergelijkbare regels gelden voor deelnemingen in partnerships en trusts. KBC SECURITIES moet van elke cliënt die geïdentificeerd wordt als een Amerikaanse belastingbetaler een W-9-formulier (zie hierboven) eisen. jaarlijks aan de Belgische overheid de rekeninghouders te melden die US persons of buitenlandse entiteiten met een substantieel Amerikaans eigenaarschap zijn KBC SECURITIES moet informatie doorgeven over elke rekeninghouder (Specified US Persons of US Owned Foreign Entities). Door te geven informatie: Naam, adres en belastingidentificatienummer (taxpayer identification number - TIN) rekeningnummer saldo of waarde; en in bepaalde gevallen, de bruto-inkomsten, bruto-opbrengsten en betalingen naar en van Amerikaanse rekeningen. 1 Volgens de Final Regulations zijn US Owned Foreign Entities buitenlandse entiteiten waarvan een substantieel deel in handen is van een of meerdere Amerikaanse eigenaars. Een substantieel deel in handen van Amerikaanse eigenaars betekent bij een vennootschap dat een specified US Person direct of indirect een deelneming van meer dan 10% in de stemrechten of de waarde van het betrokken bedrijf bezit. FATCA_17/03/2014 Page 4

5 De rapportering wordt geleidelijk ingevoerd tussen 2015 en 2017: maart 2015: De buitenlandse financiële instellingen moeten de naam, het adres, het TIN, het rekeningnummer en het rekeningsaldo op Amerikaanse rekeningen (U.S. Account Reporting) melden voor maart 2016: De buitenlandse financiële instellingen moeten de in het voorgaande jaar betaalde inkomsten 2 toevoegen aan hun U.S. Account Reporting; De melding is vereist ongeacht of de buitenlandse financiële instelling een volgens FATCA te melden bedrag aan elk van deze rekeninghouders heeft uitbetaald maart 2017: De buitenlandse financiële instellingen moeten de verkoopopbrengsten, gedaan in het vorige jaar, toevoegen aan U.S. Account Reporting. De Belgische overheid rapporteert die informatie op haar beurt automatisch aan de IRS. 2 Dat kan het totale brutorentebedrag, het totale brutodividendbedrag, en het totale brutobedrag van andere inkomsten omvatten. FATCA_17/03/2014 Page 5

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan Waarom een internationaal netwerk voor belastingrechtvaardigheid? Ontstaan en doelstellingen van het Tax Justice Network Het internationale

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie