Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT"

Transcriptie

1 Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in eerste helft 1997 gegroeid met 21 procent van NLG 119 miljard tot NLG 144 miljard. Beheerd vermogen door ABN AMRO Asset Management Nederland (inclusief in Luxemburg genoteerde SICAV fondsen) gegroeid met 19 procent van NLG 54,5 miljard tot NLG 64,8 miljard. Institutioneel vermogen onder beheer in Nederland gegroeid met NLG 3 miljard van NLG 22,7 miljard tot NLG 25,7 miljard. Sterke groei particulier vermogen onder beheer in Nederland, van NLG 5,1 miljard naar 6,4 NLG miljard. Sterke toename van het door beleggingsinstellingen in Nederland en Luxemburg beheerde vermogen van NLG 26,6 miljard tot NLG 32,7 miljard (23 procent) dankzij: - Succesvolle introductie garantiefondsen (NLG 1,2 miljard). - Gunstige en op ABN AMRO aandelenfondsen, met name ABN AMRO Netherlands Fund, Trans Europe Fund. - Bijna verdubbeling van ABN AMRO Property Securities fondsen naar NLG 1,5 miljard. Ontwikkelingen ABN AMRO Asset Management Nederland Vermogen onder beheer Het totale vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management Nederland is het afgelopen half jaar (ultimo december 1996 tot ultimo juni 1997) met bijna 19 procent gegroeid van NLG 54,5 miljard naar NLG 64,8 miljard.

2 2 Institutioneel vermogensbeheer Het institutionele vermogen onder beheer is gegroeid van NLG 22,7 miljard naar NLG 25,7 miljard (het ABN AMRO Pensioenfonds maakt hiervan NLG 7,5 miljard resp. NLG 8,4 miljard uit). Naast een sterke beleggingsperformance kan deze groei worden toegeschreven aan een toename van het aantal mandaten. Van de totale groei van NLG 3,0 miljard bestond NLG 981 miljoen uit netto nieuw binnengekomen middelen (nieuwe relaties alsmede de netto toevoeging van middelen door bestaande cliënten). Onder andere dankzij een actieve marketing inspanning en goede beleggings-resultaten liet het aantal mandaten van internationale cliënten een sterke stijging zien. Naast commerciële successen bij haar traditionele doelgroepen (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en liefdadigheidsinstellingen), nam in de eerste helft van 1997 het aantal mandaten van Centrale Banken en supranationale instellingen wederom toe. Een toenemend aantal van deze nieuwe mandaten wordt beheerd door de ABN AMRO Asset Management units in HongKong en Londen. Particulier vermogensbeheer Het aantal particuliere cliënten dat haar vermogen aan ABN AMRO Asset Management in beheer heeft gegeven groeide met 16 procent in de eerste helft van Het totaal beheerde vermogen steeg met 25 procent van NLG 5,1 miljard tot NLG 6,4 miljard. Hiervan is ruim NLG 316 miljoen netto vermogensgroei (nieuwe relaties alsmede de netto toevoeging van middelen door bestaande cliënten). Beleggingsinstellingen In de eerste helft van 1997 nam het door ABN AMRO Asset Management Nederland en Luxemburg beheerde vermogen van de beleggingsinstellingen toe met NLG 6,1 miljard van NLG 26,6 miljard naar NLG 32,7 miljard. Op basis van schattingen kan worden geconcludeerd dat in de eerste helft van dit jaar per saldo NLG 2,9 miljard aan nieuwe middelen is toevertrouwd aan ABN AMRO beleggingsinstellingen. Het vermogen dat is belegd in aandelenfondsen (inclusief ABN AMRO Property Funds en garantiefondsen) is sterk gegroeid van NLG 9,1 miljard naar NLG 14.7 miljard. Deze groei werd enerzijds veroorzaakt door een sterke beleggingsperformance en anderzijds door de uitgifte van nieuwe aandelen of participaties alsmede door de introductie van de ABN AMRO Garantie Fondsen. Sterke groeiers waren de aandelenfondsen die onderdeel uitmaken van de ABN AMRO Funds (SICAV) (van NLG 1,0 miljard naar NLG 2,5 miljard). Met name het AAF Eastern Europe Equity Fund (van NLG 253 miljoen naar NLG 513 miljoen) en het AAF Latin America Equity Fund (van NLG 211 miljoen naar NLG 622 miljoen) lieten een sterke groei zien. Daarnaast steeg het belegde vermogen in het ABN AMRO Netherlands Fund van NLG 1,1 miljard naar NLG 1,7 miljard. Het totaal beheerd vermogen van de ABN AMRO Property Securities fondsen is, dankzij een forse stijging van het aantal participaties en een uitstekende beleggingsperformance, bijna verdubbeld in de eerste helft van 1997 van NLG 758 miljoen naar bijna NLG 1,5 miljard per eind juni De introductie van de ABN AMRO Garantie Fondsen in april was een groot succes. In totaal is op de twee fondsen voor meer dan NLG 1,2 miljard ingeschreven. Het ABN AMRO Dynamisch Internationaal Garantie Fonds bereikte tijdens de emissie een omvang van NLG 1,05 miljard en was hiermee in Nederland de grootste introductie van een beleggingsfonds ooit. Op het ABN AMRO AEX Garantie Fonds werd voor meer dan NLG 150 miljoen ingeschreven. Met het fonds kan middels zogenaamde clicks worden geprofiteerd van koersstijgingen op de AEX-index.

3 3 Het totaal beheerde vermogen van de obligatiefondsen (inclusief liquiditeitenfondsen) is met 3 procent toegenomen van NLG 17,5 miljard naar NLG 18,0 miljard. De sterke stijging van het belegde vermogen in de ABN AMRO Valurente fondsen en de forse investering van Microsoft in het ABN AMRO Obligatie Groeifonds (NLG 731 miljoen), hebben de daling in het aantal participaties van enkele andere ABN AMRO obligatie- en liquiditeitenfondsen grotendeels gecompenseerd. Onderstaand schema toont aan dat de afgelopen jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden in de verhouding aandelenfondsen en obligatiefondsen. Inmiddels is het percentage dat is belegd in aandelenfondsen opgelopen van 26 procent in 1995 tot 45 procent eind juni Vermogen in ABN AMRO Asset Management-beleggingsinstellingen in miljard NLG December 1995 December 1996 Juni 1997 Aandelenfondsen 6,0 (26 %) 9,1 (34 %) 14,7 (45 %) Obligatiefondsen 17,2 (74 %) 17,5 (66 %) 18,0 (55 %) Totaal 23,2 26,6 32,7 Ontwikkelingen ABN AMRO Asset Management wereldwijd Op basis van voorlopige cijfers zij vermeld dat het totale vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in de eerste helft van 1997 is gestegen met 21 procent van meer dan NLG 119 miljard naar circa NLG 144 miljard. De volgende factoren droegen bij aan deze sterke volumestijging: Een gunstig beleggingsklimaat gecombineerd met goede beleggingsresultaten. Een fors aantal nieuwe mandaten en nieuwe cliënten. Een meer dan gemiddelde groei werd bewerkstelligd in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg, alsmede in enkele relatief nieuwe asset management units zoals in Griekenland, Brazilië en Indonesië. Verder zijn dit jaar nieuwe activiteiten gestart in Singapore en Turkije, terwijl Asset Management Units in oprichting zijn in Polen en Hongarije. ABN AMRO Asset Management is vertegenwoordigd in meer dan twintig landen. Organisatie ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Asset Management maakt deel uit van de divisie Investment Banking & Global Clients van ABN AMRO. ABN AMRO Asset Management is het niet-juridische label waaronder ABN AMRO haar vermogensbeheeractiviteiten heeft ondergebracht. Algehele coördinatie van deze activiteiten vindt plaats vanuit Amsterdam. ABN AMRO Asset Management voert wereldwijd vermogensbeheeractiviteiten uit ten behoeve van haar institutionele en particuliere relaties en door de bank opgerichte beleggingsinstellingen. Het accent van de activiteiten ligt daarbij op de volgende regionale centra Amsterdam / Londen, HongKong / Singapore en Chicago

4 4 Perscontacten: Drs. E. van Velzen, tel. (020) Noot voor de redactie: Beheerd vermogen wordt gedefinieerd als die activa waarover de beschikkingsmacht (aan- en verkopen en belangenbehartiging) door de cliënt - beleggingsinstellingen, particuliere en institutionele beleggers - door middel van een contract is overgedragen aan ABN AMRO of aan één van de met haar verbonden beheermaatschappijen. Daarbij wordt een management fee in rekening gebracht. Beheerd vermogen bestaat niet uit bij de bank in open bewaargeving gegeven effecten of toevertrouwde middelen in algemene zin waarvan het beheer niet formeel is overgedragen. BIJLAGE 1 Beleggingsresultaten van beleggingsinstellingen Aandelen Wereldwijd ABN AMRO Aandelenfonds 32,9 47,3 26,6 12,2 Aandelen Beleggingspool 33,8 49,3 28,2 11,6 Internationaal Aandelen Fonds 35,2 48,1 27,9 12,1 Index: MSCI World 31,0 40,9 21,3 13,3 Aandelen Europa ABN AMRO Europe Fund 30,6 48,8 24,1 11,3 Trans Europe Fund 30,1 47,4 28,0 11,4 Index: MSCI Europe 29,6 49,7 25,3 10,8 Aandelen Nederland ABN AMRO Neth. Fund 38,7 61,9 38,0 12,1 Amsterdam EOE Index Fund 37,4 58,6 35,2 12,5 ABN AMRO Small Comp. Neth. 31,9 61,2 - - Fund Index:CBS Alg.Excl.Olie 36,1 56,9 35,6 11,9 Obligaties ABN AMRO Obligatie Fonds 3,1 9,1 9,4 3,6 ABN AMRO Rente Dividend Fonds 1,0 4,0 5,6 1,7 Alrenta 5,6 14,4 10,3 5,1 Index:ABN AMRO Obl.Wereld 9,6 18,0 12,1 5,6 Index: CBS Obl. Nederland 3,4 9,9 9,6 3,4

5 5 De tabellen vermelden en en van enkele toonaangevende beleggingsinstellingen binnen het produktenassortiment van ABN AMRO Asset Management en de relevante indices. De peildatum voor het meten van de en in onderstaande tabel is eind juni Het driejaars is op jaarbasis. Het wordt gemeten in de vorm van de standaard-deviatie over een periode van 3 jaar op jaarbasis.

6 6 BIJLAGE 2 Totaaloverzicht performance beleggingsinstellingen (in NLG) ABN AMRO Aandelenfonds 32,9 47,3 26,6 12,2 Aandelen Beleggingspool 33,8 49,3 28,2 11,6 Internationaal Aandelen Fonds 35,2 48,1 27,9 12,1 Trans Europe Fund 30,1 47,4 28,0 11,4 ABN AMRO Europe Fund 30,6 48,8 24,1 11,3 AAF Eastern Europe Equity Fund 25,7 35,8 - - ABN AMRO America Fund 30,2 56,7 31,1 11,6 Asian Tigers Fund 12,5 17,8 11,1 18,5 ABN AMRO Far East Fund 24,1 13,9 6,5 16,4 ABN AMRO Netherlands Fund 38,7 61,9 38,0 12,1 Amsterdam EOE Index Fund 37,4 58,6 35,2 12,5 ABN AMRO Small Companies 31,9 61,2 - - Netherlands Fund AAF Latin America Equity Fund 67,0 72,3 17,2 29,9 ABN AMRO Obligatie Groeifonds 2,8 6,3 6,2 5,1 Alrenta 5,6 14,4 10,3 10,4 Aldollar Bond Fund 16,4 23,1 11,1 1,7 ABN AMRO Rente Dividend Fonds 1,0 4,0 5,6 1,8 ABN AMRO Obligatie Fonds 3,1 9,1 9,4 3,6 Obligatie Beleggingspool 3,2 9,3 9,5 4,1 ABN AMRO Global Property Fund 16,2 35,2 - - ABN AMRO Property F. - America 14,9 45,5 - - ABN AMRO Property F. - Europe 17,5 38,9 - - ABN AMRO Property F. - Far East 13,6 15,3 - - ABN AMRO Liquiditeiten 1,0 1,8 2,1 0,5 Groeifonds ABN AMRO Interest Growth Fund 1,3 2,4 3,5 0,3 ABN AMRO All In Fund 12,9 22,9 13,5 5,1 Natural Resources Fund 10,6 16,2 12,1 16,3 ABN AMRO Groen Fonds -1,7 3,3 - - De tabel vermeldt en en in NLG op basis van beurskoers. De peildatum voor het meten van de performance is 30 juni Het driejaars is op jaarbasis. Het wordt gemeten in de vorm van de standaard-deviatie over een periode van 3 jaar op jaarbasis.

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006 JAARVERSLAG 2006 JAARVERSLAG 2006 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2006 VermogensParapluFonds 55 Balans en Winst & Verliesrekening 56

Nadere informatie

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI 2004 ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI INHOUD 1.1 ONS PROFIEL PAGINA 2.1 JAARREKENING PAGINA ING IN HET KORT 2 BERICHT VAN DE VOORZITTER 6 STRATEGIE 8 1.2 ONZE RESULTATEN PAGINA

Nadere informatie

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 2009 fors toegenomen Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen in 200 fors toegenomen De Nederlandse beleggingsfondsensector is in 200 flink in omvang toegenomen. Het fondsvermogen nam met EUR 224 miljard toe tot EUR

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 PERSBERICHT Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 Wealth managementstrategie leidt tot verbetering kwaliteit inkomsten Nettowinst bedraagt 34 miljoen (H1 2014: 49,4 miljoen)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april 2006. Nederlands. Prospectus

ABN AMRO FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Prospectus april 2006. Nederlands. Prospectus N MRO FUNS Société d'investissement à Capital Variable Prospectus april 2006 Nederlands Prospectus Inlegvel bij de Nederlandse vertaling van het prospectus van N MRO Funds van april 2006. Een aantal Fondsen

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V.

ASR Property Fund N.V. ASR Property Fund N.V. Halfjaarbericht 2012 ASR Property Fund N.V. Voor meer informatie: Team Multi Manager P.O. Box 2008, 3500 GA Utrecht Pythagoraslaan 2, 3584 BB Utrecht The Netherlands Tel: +31 30

Nadere informatie

... Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht......

... Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht...... Sustainable Values Fund Jaarverslag 2009 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 5 - Profiel... - 5 - Meerjarenoverzicht............-

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten in 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten in 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten in 2014 Op koers met uitvoering wealth managementstrategie Nettowinst gestegen naar 54,2 miljoen (2013: 33,5 miljoen), daarnaast eenmalige netto bate van 54,5

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten.

heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DJAARREKENING e Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening 2000 ter goedkeuring aan. In onze vergadering

Nadere informatie

Totale beleggingen professionele beleggers in 2011 Professionele beleggers investeren meer in indirect vastgoed

Totale beleggingen professionele beleggers in 2011 Professionele beleggers investeren meer in indirect vastgoed www.vastgoedmarkt.nl oktober 212 Vastgoedmarkt 59 BELEGGINGEN / ONDERZOEK / CBS Totale beleggingen professionele beleggers in 211 Professionele beleggers investeren meer in in vastgoed De beleggingen in

Nadere informatie

Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer Investeringen in duurzame sopwekking door Nederlandse banken Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer Investeringen in duurzame sopwekking door Nederlandse banken Een onderzoeksrapport voor de

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

Fortis Best of Both Worlds Note

Fortis Best of Both Worlds Note Fortis Best of Both Worlds Note Met een veilig gevoel, investeren in een breed gespreide belegging 100% hoofdsomgarantie op afloopdatum Optimaal profiteren van een breed gespreide beleggingsportefeuille

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2013

ASR Property Fund N.V. jaarverslag 2013 N.V. N.V. Voor meer informatie: ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Pythagoraslaan 2 3584 BB Utrecht Telefoon: +31 30 257 98 61 www.asrvastgoedvermogensbeheer.nl 3 ASR Property Fund Inhoudsopgave Kerncijfers

Nadere informatie