SecurAsset (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SecurAsset (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)"

Transcriptie

1 (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE , FSMA Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: (Blootstelling het volledige kapitaal aan posito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureer schuldvorring uitgegeven door SA Blootstelling het volledige kapitaal aan posito s bij Argenta Spaarbank Meling commerciële aard Rating Argenta Spaarbank: A- (Standard & Poor s) Commercialiseringsperio: 8 juli tot 6 oktober 2014 (behouns vervroeg afsluiting)

2 Voornaamste kenmerken: Recht op volledige terugbetaling het beleg kapitaal (buiten kosten) op einddatum, behalve bij faillissement of wanbetaling Uitgever SA en/of Argenta Spaarbank. Een looptijd 6 jaar Een blootstelling aan een korf 18 aanlen, genaamd M&A targets, bedrijven waar wordt aangenomen dat die overgenomen kunnen worn (1) Uitgever: SA (2) Recht op een variabele jaarlijkse coupon (3), gekoppeld aan het renment Korf. Die wordt berekend op basis het gemidl renmenten aanlen uit Korf, met voor elk aanel een stijging beperkt tot 7% en een daling tot -25%. De minimumcoupon bedraagt 0,50% De midlen die voortvloeien uit commercialisering Notes, worn door Uitgever in posito gegeven op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank Type belegging: Dit product is een gestructureer schuldvorring. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan Uitgever die zich ertoe verbindt om u het volledige beleg kapitaal (buiten kosten) terug te betalen op eindvervaldag en om u variabele jaarlijkse coupons uit te keren. In geval faillissement of wanbetaling Uitgever ( SA) en/of Argenta Spaarbank loopt u het risico dat u bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en het geïnvesteer bedrag verliest. Door in te tekenen op dit product nemen beleggers dus een dubbel kredietrisico op SA en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat er een contract tussen SA en BNP Paribas SA via hetwelk SA betaling coupons overdraagt aan BNP Paribas SA. De beleggers dragen dus een bijkomend kredietrisico op BNP Paribas SA voor het recht op uitkering variabele jaarlijkse coupons (voor meer informatie kunt u paragraaf dubbel kredietrisico in technische fiche raadplegen). Potentiële beleggers: (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies (Blootstelling het volledige kapitaal aan posito s bij Argenta Spaarbank) is een complex instrument dat zich richt tot ervaren beleggers met een risicoprofiel 3. Wij ran u aan om enkel te beleggen in dit product als u kenmerken er goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico s eraan verbonn zijn. Argenta Spaarbank moet vaststellen of u over voldoen kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet Argenta Spaarbank u daar verwittigen. Indien bank u een product aanbeveelt in het kar een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product aquaat is, rekening hound met uw kennis en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Risicoklasse Argenta: 3 De producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). De berekening risicoklasse gaat uit volatiliteit onrliggen waar en volatiliteit het product op einddatum. Deze methodologie houdt geen rekening met enkele belangrijke risicofactoren zoals het kredietrisico, het risico op fluctuatie prijs en het liquiditeitsrisico. Indien risicoklasse veranrt, zal dit worn bekendgemaakt op onze website Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: >rubriek Beleggen>Obligaties>Obligaties: nu beschikbaar > (LU) 2020/10/26 Maxi Plus Synergies (Blootstelling het volledige kapitaal aan posito s bij Argenta Spaarbank). Lager risico Hoger risico Potentieel lager Potentieel hoger renment renment Wat is volatiliteit? Volatiliteit wordt vaak gebruikt als een maatstaf voor het risico financiële instrumenten die onrhevig zijn aan opwaartse en neerwaartse koersbewegingen. Het interval positieve of negatieve afwijkingen ten opzichte een gemidld renment wordt uitgedrukt door het begrip volatiliteit. Als een financieel instrument een volatiliteit heeft 7% dan wil dit zeggen dat het in meeste geobserveer gevallen beweegt tussen +7% en -7% rond zijn gemidld renment. Over het algemeen geldt: hoe hoger volatiliteit een instrument, hoe hoger zijn risico. (1) Bron: Exane, 2014; Morgan Stanley, 2014 (2) SA is een vennootschap naar Luxemburgs recht zie technische fiche voor meer informatie (3) Behouns faillissement of wanbetaling SA en/of BNP Paribas SA. 2/6

3 2014 staat bol fusies en overnames (M&A) Het aantal fusies en overnames zou blijven toenemen in 2014 et SFR/Numericable, Lafarge/Holcim, Het grote aantal fusies en overnames (mergers & acquisitions of M&A in het Engels) sinds het begin 2014, markeer heropleving activiteit, die sinds 2007 een sterke terugval ken. Goldman Sachs, een investeringsbank, en Ernst & Young, een adviesbureau, voorspellen een stijging activiteit met respectievelijk 28% en 35% in 2014 en een voortzetting die evolutie in Verschillen factoren onrsteunen ze trend met onr meer een groeiend vertrouwen, een opnieuw gunstige marktcontext, rentevoeten die laag blijven, en, vooral in Europa, nog aantrekkelijke prijzen. Beleggen in potentiële doelwitten M&A Bij aankondiging een overnamebod stijgt aanlenkoers vennootschap die het doelwit is een overname of fusie, met gemidld 21% volgens krant Le Mon. Door te anticiperen op onrnemingen die mogelijk het voorwerp zullen uitmaken een overname, kunnen beleggers mooie meerwaarn realiseren op beurs. Argenta Spaarbank baseer zich op expertise Exane en Morgan Stanley om een lijst potentiële doelwitten te finiëren, zowel in Europa als in Verenig Staten. Met (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies stelt Argenta Spaarbank u in staat om te profiteren potentiële waarverhoging onrnemingen op ze lijst, terwijl u tegelijk geniet een recht op volledige terugbetaling het beleg kapitaal. Bronnen: Financial Times, 2014; Les Echos, 2014; Le Mon, 2014 Selectiecriteria Korf Deze korf is samengesteld op basis twee lijsten onrnemingen die het doelwit kunnen zijn overnames, gepubliceerd door Exane (17 aanlen), onrzoeksafling BNP Paribas, en door Morgan Stanley (44 aanlen), een investeringsbank. Dat levert volgen Korf op met: 1. De 10 Europese en Amerikaanse vennootschappen met grootste marktkapitalisaties; 2. De aanlen Korf die een dagelijkse liquiditeit minstens 20M euro vertonen; Onrneming Sector Land Aetna Inc Gezondheid Verenig Staten Alexion Pharmaceuticals Inc Gezondheid Verenig Staten Arkema SA Chemische producten Frankrijk Becton Dickinson and Co Gezondheid Verenig Staten Celgene Corp Gezondheid Verenig Staten Cerner Corp Technologie Verenig Staten Cigna Corp Gezondheid Verenig Staten Crown Castle International Corp Vastgoed Verenig Staten Express Scripts Holding Co Gezondheid Verenig Staten HeilbergCement AG Bouwsector Duitsland LANXESS AG Chemische producten Duitsland Regeneron Pharmaceuticals Inc Gezondheid Verenig Staten RSA Insurance Group PLC Verzekering Verenigd Koninkrijk SABMiller PLC Consumptiegoeren Verenigd Koninkrijk Shire PLC Gezondheid Verenigd Koninkrijk Telecom Italia SpA Telecommunicatie Italië Vodafone Group PLC Telecommunicatie Verenigd Koninkrijk WellPoint Inc Gezondheid Verenig Staten Uw belegging maakt het voorwerp uit een posito op een rekening bij Argenta Spaarbank. In het kar ze uitgifte door SA wordt het bedrag, afkomstig uit commercialisering Notes, in posito gegeven op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank, wat belegger blootstelt aan een kredietrisico op Argenta Spaarbank, bovenop het risico op wanbetaling op Uitgever SA. Waarschuwing: Het bedrag jaarlijkse coupons en renmentspercentages op jaarbasis vermeld in ze brochure, worn begrepen als brutobedragen en bruto percentages, buiten toepasbare fiscaliteit (zie rubriek fiscaliteit op pagina 6 voor meer informatie). De termen kapitaal en beginkapitaal die in ze brochure worn gebruikt, verwijzen naar nominale waar Notes, hetzij euro per Note, buiten 2% instapkosten. Het terugbetaal bedrag wordt berekend op basis ze nominale waar. (1) Bron: Bloomberg 3/6

4 Voorlen Recht op een volledige terugbetaling het beleg kapitaal (exclusief kosten) op eindvervaldag, behouns faillissement of wanbetaling Uitgever SA en/of Argenta Spaarbank. Recht op jaarlijkse coupons, een bedrag dat in alle gevallen gelijk is aan minstens 0,50% en dat in het beste geval kan oplopen tot 7% het beginkapitaal, dat wil zeggen indien geen enkel aanel een evolutie minr dan 7% heeft geregistreerd (bruto percentage en buiten toepasbare fiscaliteit), behouns faillissement of wanbetaling SA en/of BNP Paribas SA. Een Korf M&A targets samengesteld uit 18 aanlen bedrijven waar wordt aangenomen dat die overgenomen kunnen worn. Risico s Dubbel kredietrisico: De beleggers zijn blootgesteld aan het dubbele kredietrisico Uitgever, SA en Argenta Spaarbank voor het posito fondsen die voortvloeien uit commercialisering Notes bij die laatste; in geval wanbetaling ene of anre, loopt belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op eindvervaldag zie technische fiche voor meer tails. Risico op niet-uitkering jaarlijkse coupons: De hour neemt een risico op niet-uitkering variabele jaarlijkse coupons, in geval faillissement of wanbetaling SA en/of BNP Paribas SA. Liquiditeitsrisico: De Notes zullen niet genoteerd zijn op een gereglementeer markt. Behouns uitzonrlijke marktomstandighen zal BNP Paribas Arbitrage SNC Notes die worn aangehoun door beleggers op laatste werkdag maand afkopen. Zo zal belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór eindvervaldag, zodra inschrijvingsperio gedaan is, ze kunnen verkopen aan BNP Paribas Arbitrage SNC tegen een prijs die laatstgenoem bepaald zal hebben, rekening hound met waarring het posito dat door Argenta Spaarbank wordt geleverd. De orrs zullen worn uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread maximaal 1% bij normale marktomstandighen (buiten makelaarskosten en taks op beursverrichting zie technische fiche op pagina 6). Risico op schommeling marktprijs het effect: De prijs dit schuldinstrument zal fluctueren in functie verschillen factoren zoals evolutie rentevoeten. Indien rentevoet markt, na uitgifte dit product, stijgt, terwijl alle anre marktgegevens intiek blijven, zal prijs het product dalen tijns duur er. Indien rentevoet markt, in zelf omstandighen, daalt na uitgifte, zal prijs het product stijgen. Een veranring perceptie het kredietrisico, die tot uiting kan komen via een wijziging kredietrating Argenta Spaarbank, kan koers het effect mettertijd doen variëren. Dergelijke fluctuaties kunnen een minrwaar met zich brengen in geval vervroeg verkoop. Dat risico is groter in het begin perio en neemt af naarmate eindvervaldag nart. In geval doorverkoop vóór eindvervaldag kan waar het effect bijgevolg lager of hoger zijn dan het beleg kapitaal per coupure (exclusief kosten) (2.500 EUR). Risico op beperkt renment: Het renment elk aanel korf M&A targets is beperkt tot 7% op elke observatiedatum, ook in geval sterke stijging aanlenmarkten. In geval een daling zal het negatief renment echter in rekening worn genomen tot -25%. Bovendien wordt het beginniveau niet elk jaar opnieuw aangepast en dat kan in het nael belegger zijn. Wat gebeurt er in geval fusie of terugkoop een aanel Korf? Het proces wordt uitgelegd op pagina 609 en volgen het Basisprospectus. In geval overname of fusie kan Berekeningsagent overgaan tot verging het aanel fusioneren of overgenomen vennootschap door het aanel een anre vennootschap. Het beginniveau het aanel nieuwe vennootschap wordt zodanig gecorrigeerd dat het perfect rekening houdt met het renment het vergen aanel. Voor een precieze en volledige uitleg verwijzen we u naar het Basisprospectus. DOCUMENTATIE De beleggers worn verzocht om vóór elke inschrijving Informatiedragers (hierna gefinieerd) met betrekking tot Notes aan te vragen en aandachtig te lezen en beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht informatie die hierin wordt gegeven. De Informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus genaamd Secured Note & Warrant Programme, 27 november 2013 en goedgekeurd door CSSF (het Basisprospectus ), (b) zijn supplementen gedateerd uit 13 cember 2013 en 23 april 2014, (c) Definitieve Uitgiftevoorwaarn 7 juli 2014 ( Final Terms ) en (d) specifieke samenvatting ze uitgifte. SA vestigt aandacht het publiek op risicofactoren die vermeld worn in het Basisprospectus. De voornaamste kenmerken (LU) Bond 2020/10/26 Maxi Plus Synergies (Blootstelling het volledige kapitaal aan posito s bij Argenta Spaarbank), uitgegeven door SA, die in ze brochure worn uiteengezet, zijn er slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze compatibiliteit een belegging in Notes ernstig hebben onrzocht, rekening hound met hun eigen financiële situatie, onrhavige informatie en informatie met betrekking tot Notes. De Informatiedragers (het Basisprospectus, zijn eventuele supplementen en Final Terms) zijn gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, bij uw kantoorhour of via internet (website: Beleggen>Obligaties>Meer informatie over dit product) alvorens in te schrijven op Notes. De aandacht beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij, met verwerving Notes, een dubbel kredietrisico nemen op SA en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat het risico, in geval wanbetaling BNP Paribas SA, dat er geen jaarlijkse coupons worn uitgekeerd. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worn beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in ze brochure wordt beschreven, kan enkel worn aangekocht nadat Argenta Spaarbank NV een toetsing heeft gedaan aangaan geschiktheid en/of passendheid dit product voor betrokken klant. De aankoop Notes kan plaatsvinn via een publiek aanbod in België. 4/6

5 Beschrijving het mechanismee Elk jaar heeft belegger recht op een variabele coupon gelijk aan het gemidl individuele renmenten 18 aanlen Korf. Het renment elk aanel is in geval stijging beperkt tot 7% in het beste geval (d.w.z. indien geen enkel aanel een evolutie minr dan 7% heeft geregistreerd) en in geval daling tot -25%. Op elke jaarlijkse observatiedatum wordt het renment geregistreerd elk aanel Korf in vergelijking met zijn beginniveau (10 oktober 2014). Indien dat renment hoger is dan 7%, zal 7% weerhoun worn voor dat aanel, (wat dus soms in het nael kan zijn hour). In het anre geval weerhoun we het reële renment het aanel. Bovendien, als een aanel een sterk negatief renment registreert, zal dit beperkt zijn tot -25%, en dit om een al te grote impact op het gemidl renment Korf te vermijn. Bijvoorbeeld, als een aanel een renment -40% registreert, zal dit beperkt worn tot -25%. Het beginniveau elk aanel wordt niet elk jaar opnieuw aangepast, het blijft hetzelf sinds begindatum om te profiteren volledige potentiële stijging aanlen (tot 7% jaarlijks). In geval een ongunstige markt evenwel zal belegger blootgesteld zijn aan potentiële daling aanlen, beperkt tot 25%. Als een aanel bijvoorbeeld na afloop het jaar 1 een renment +6% registreert, vervolgens stagneert tussen jaar 1 en jaar 2, zal een renment +6% (en niet 0%) worn weerhoun voor het jaar 2. Want het renment zal af zijn beginniveau geëvalueerd worn. Dat kan soms echter in het nael belegger zijn. Als een aanel in jaar 1 bijvoorbeeld een renment heeft -9% ten opzichte zijn beginniveau en in jaar 2 een renment -2% ten opzichte datzelf beginniveau, dan zal een renment -2% behoun worn voor jaar 2, ook al is het renment ten opzichte jaar 1 positief. Een jaarlijkse coupon minstens 0,50% (1) Indien het gemidl renmenten aanlen Korf lager is dan 1%, zal toch een coupon minstens 0,50% (1) worn uitgekeerd voor dat jaar. Op einddatum heeft belegger recht op een volledige terugbetaling (2) het beleg kapitaal, bovenop laatste jaarlijkse coupon (1). Simulatie renmenten De navolgen actuariële renmenten zijn gebaseerd op simulaties, die uitgevoerd zijn door een mol BNP Paribas, ontwikkelaar het product. Deze simulaties zijn puur theoretisch en doen geen afbreuk aan toekomstige resultaten. Ze zijn gebaseerd op voorspellingen toekomstige prestaties voor aanlen Korf, die verricht zijn met huidige parameters (volatiliteit aanlen, verwachte divinn, rentevoet ), met een voorzichtige benaring die impliceert dat prestaties ze aanlen vergelijkbaar zijn aan ze activa. Gezien parameters variëren in tijd, zoun voorspellingen verschillen indien ze op anre tijdstippen verricht wern renmenten wern zo gesimuleerd. De helft gesimuleer renmenten hebben een waar gelijk aan 0,16%. Dit betekent dat belegger volgens simulaties een waarschijnlijkheid, gelijk aan 50%, heeft om een renment gelijk aan 0,16% te hebben (geval waar, elk jaar, gemidl prestatie aanlen Korf lager is dan het minimum coupon gelijk aan 0,50% die dan betaald zal woorn). De vereenvoudig illustraties het mechanisme het product zijn gebaseerd op een Korf 4 aanlen (in plaats 18 aanlen) en op basis renmenten Korf in loop 6 jaar. De beginwaar aanlen wordt geregistreerd op Initiële Vaststellingsdatum (10 oktober 2014) en is gelijk aan 100. Wij vestigen uw aandacht erop dat kans in werkelijkheid zeer klein is dat het renment Korf in opeenvolgen jaren intiek is. Ongunstig scenario Beginkoers Koers op obs. datum Reëel renment Gecorrigeerd en/of weerhoun renment Aanel ,00% -25,00% Aanel ,00% 6,00% Aanel ,00% 7,00% Aanel ,00% 2,00% Neutraal scenario UITGEKEERDE MINIMUMCOUPON (1) = -2,50% => 0,50% Een minimum jaarlijkse coupon 0,50% Recht op volledige terugbetaling het beginkapitaal (2) op einddatum Ofwel een actuarieel renmentspercentage (voor roeren voorheffing) 0,16% Beginkoers Koers op obs. datum Reëel renment Gecorrigeerd en/of weerhoun renment Aanel ,00% 5,00% Aanel ,00% -4,00% Aanel ,00% -3,00% Aanel ,00% 4,00% UITGEKEERDE COUPON (1) = 0,50% Een minimum jaarlijkse coupon 0,50% Recht op volledige terugbetaling het beginkapitaal (2) op einddatum Ofwel een actuarieel renmentspercentage (voor roeren voorheffing) 0,16% Gunstig scenario Beginkoers Koers op obs. datum Reëel renment Gecorrigeerd en/of weerhoun renment Aanel ,00% 6,00% Aanel ,00% -3,00% Aanel ,00% 5,00% Aanel ,00% 4,00% UITGEKEERDE COUPON (1) = 3,00% Een jaarlijkse coupon 3,00% Recht op volledige terugbetaling het beginkapitaal (2) op einddatum Ofwel een actuarieel renmentspercentage (voor roeren voorheffing) 2,61% In geval een faillissement of wanbetaling SA en/of Argenta Spaarbank kan belegger een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn beginkapitaal dit bedrag kan nul zijn. (1) Bruto percentages, buiten kosten en toepasbare fiscaliteit in het kar een belegging (zie rubriek fiscaliteit op pagina 6 voor meer informatie) en buiten faillissement of wanbetaling SA en/of BNP Paribas SA. (2) Behouns faillissement of wanbetaling Uitgever SA en/of Argenta Spaarbank. 5/6

6 Technische fiche Type Uitgever Dubbel kredietrisico Note SA, vennootschap naar Luxemburgs recht, geeft Notes uit die beschermd zijn door activa aangehoun in afzonrlijke compartimenten. Voor elke uitgifte wordt immers een apart compartiment gemaakt. De hours een Note kunnen beperkt hun toevlucht nemen tot activa aangehoun in het compartiment dat werd opgericht ten behoeve ze uitgifte. In geval faillissement SA kunnen schulisers een compartiment geen enkele aanspraak maken op activa anre compartimenten Uitgever. In het kar ze uitgifte poneert SA sommen die voortvloeien uit commercialisering Notes, bij Argenta Spaarbank. De Notes zijn dus beschermd door het vorringsrecht dat SA heeft ten aanzien Argenta Spaarbank voor teruggave geponeer sommen. In geval faillissement SA zal een onafhankelijke Trustee die beleggers vertegenwoordigt en in hun belang hanlt, overgaan tot teruggave het posito om vervroeg terugbetaling Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald in geval faillissement, zal dus worn bepaald op basis bedragen die worn geïnd door Trustee. Er zijn overigens nog anre elementen die kunnen lein tot een vervroeg terugbetaling Notes (ze terugbetaling kan verlengd worn voor een maximumperio 2 jaar), zoals, met name, zonr dat ze lijst exhaustief is, wanbetaling Argenta Spaarbank (Argenta Spaarbank keert niet op juiste datum vergoeding uit die verschuldigd is aan SA voor het posito en/of Argenta Spaarbank zet betaling stop), goedkeuring een ongunstige fiscale maatregel of reglementering waardoor het behoud uitgifte onmogelijk wordt. De Trustee zal dan overgaan tot teruggave het posito bij Argenta Spaarbank (voor het vorringsrecht SA ten aanzien Argenta Spaarbank voor reconstitutie het posito) en het bedrag dat wordt terugbetaald aan elke belegger, zal worn bepaald op basis bedragen die worn geïnd door Trustee. Zodoen wordt aandacht beleggers gevestigd op het feit dat het terugbetaal bedrag substantieel lager kan zijn dan nominale waar Notes. Voor meer tails verwijzen we u naar het prospectus uitgifte. Met verwerving dit product stelt inschrijver zich bloot aan een dubbel kredietrisico op SA en Argenta Spaarbank, wegens ponering sommen die voortvloeien uit commercialisering Notes bij Argenta Spaarbank.. In geval wanbetaling ene of anre loopt belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op eindvervaldag Bovendien worn jaarlijkse coupons betaald dankzij een contract dat werd afgesloten tussen SA en BNP Paribas SA. Zo stelt belegger zich bloot aan het risico dat hij geen enkele jaarlijkse coupon krijgt in geval faillissement of wanbetaling BNP Paribas SA. Volledige terugbetaling het beginkapitaal (1) Argenta Spaarbank (D) SA (A) Notes (C) Eindklanten (B) Jaarlijkse coupons (2) BNP Paribas SA (1) Behouns faillissement of wanbetaling SA en/of Argenta Spaarbank (2) Behouns faillissement of wanbetaling SA en/of BNP Paribas SA Beschrijving Description du mécanisme het mechanisme: : (A) (A) Emission Uitgifte par Notes door S.A. s Notes. SA. (B) (B) BNP BNP Paribas Paribas S.A. SA fournit geeft à SA S.A. le renmentsmotor moteur performance s Notes, Notes, par via le een biais swap d un afgesloten swap conclu met avec die ce laatste, rnier, wat ce qui betaling va permettre le variabele paiement jaarlijkse s coupons coupons annuels door variables par SA zal mogelijk S.A.. maken. (C) (C) Achat Aankoop s Notes Notes par les door clients finaux. eindklanten. (D) (D) De Les fondsen fonds issus afkomstig la commercialisation commercialisering s Notes sont Notes mis en worn dépôt geponeerd sur un compte op een ouvert rekening chez geopend Argenta Banque bij Argenta d Epargne. Spaarbank. Informatie betreffen Uitgever Raadpleeg het Basisprospectus goedgekeurd door CSSF op 27 november 2013 ISIN-co XS Distributeur Argenta Spaarbank (S&P: A-, Outlook: negatief) Rating De notering/rating is waarring het risico op wanbetaling een lener, met een rechtstreekse invloed op rentevoet tegen welke ze eenheid fondsen kan krijgen. Een notering/rating is geen aanbeveling om financiële effecten te kopen, te verkopen of te bewaren en kan op elk ogenblik worn opgeschort, gewijzigd of ingetrokken door het ratingagentschap dat notering/rating heeft toegekend. De belangrijkste agentschappen zijn Standard & Poor s, Moody s en Fitch Ratings. Voor meer informatie verwijzen we naar websites ze agentschappen. Nominale waar (D) en vies EUR Verkoopprijs 102% (waar 2,00% instapkosten) Bedrag Uitgifte 50 miljoen EUR (maximum) Uitgiftedatum 10 oktober 2014 Betaaldatum 8 oktober 2014 (met valutadatum: 10 oktober 2014 Einddatum 26 oktober In geval wanbetaling en conform aan voorwaarn het Basisprospectus, zal terugbetaling Notes plaatsvinn binnen maximaal 2 jaar af einddatum Note. Terugbetaling op einddatum 100% nominale waar, behouns faillissement of wanbetaling SA en/of Argenta Spaarbank. Bruto jaarlijkse coupon voor jaren Variabel met een minimum 0,50% en een maximum 7%, volgens volgen formule: 1 tot Aanel = n, t Aanel n,0 Coupon t = D Max[ 0,50% ; Korf t ] (t=1 tot 6) Korf t = Max 25%;Min ;7% 18 n 1 Aanel n, 0 Aanel n,0 (n=1 tot 18): slotkoers het Aanel n op initiële Vaststellingsdatum Renment Korf in jaar t (t=1 tot 6) Aanel n,t (n=1 tot 18): slotkoers het Aanel n op Observatiedatum t Initiële Vaststellingsdatum 10 oktober 2014 Observatiedata 12 oktober 2015, 10 oktober 2016, 10 oktober 2017, 10 oktober 2018, 10 oktober 2019, 12 oktober 2020 Betaaldata coupons 26 oktober 2015, 24 oktober 2016, 24 oktober 2017, 24 oktober 2018, 24 oktober 2019, 26 oktober 2020 Samenstelling Korf Aetna Inc; Alexion Pharmaceuticals Inc; Arkema SA; Becton Dickinson and Co; Celgene Corp; Cerner Corp; Cigna Corp; Crown Castle International Corp; Express Scripts Holding Co; HeilbergCement AG; LANXESS AG; Regeneron Pharmaceuticals Inc; RSA Insurance Group PLC; SABMiller PLC; Shire PLC; Telecom Italia SpA; Vodafone Group PLC; WellPoint Inc Indien samenstelling Korf zou wijzigen (met name als gevolg een fusie, overname, enz.) zal dit worn meegeeld op onze website Risicoklasse 3 ( producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). In geval wijziging risicoklasse zal dat worn meegeeld op onze website - Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: Kosten - Instapkosten: 2,00% ((niet-recurrente plaatsingscommissie, vooraf betaalbaar aan Distributeur (Argenta Spaarbank)) - Makelaarskosten in geval verkoop vóór eindvervaldag: 0,90% met een minimum 25 EUR. Voor meer getailleer informatie omtrent kosten bij aankoop of verkoop na commercialiseringsperio Notes, raadpleeg Commissies begrepen Bovenop plaatsingscommissie worn er commissies betaald aan Distributeur voor verling en het promoten Notes. Zij in verkoopprijs bedragen jaarlijks maximaal 0,80% (alle taksen inbegrepen) het Uitgiftebedrag. Deze distributiecommissies zijn reeds in aanmerking genomen in uitgifteprijs. Alle anre kosten die worn ingehoun door uitgever, voor structurering of uitgifte het product, zijn eveneens reeds inbegrepen in uitgifteprijs. Liquiditeit Notes De Notes zullen niet genoteerd zijn op een markt en voor beleggers die hun Notes willen doorverkopen vóór eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandighen op laatste werkdag maand een zekere liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Notes wil verkopen vóór eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Argenta Spaarbank. De verkooporrs die aankomen bij Argenta Spaarbank (vóór 12u00 op laatste werkdag maand) zullen volgen werkdag worn uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread maximaal 1%. De prijs Notes kan volatiel zijn. Om waarring uw product te volgen, verwijzen we naar onze website www. argenta.be beveilig ruimte Internetbankieren https://internetbanking.argenta.be/argenta2/authenticationucrfr.jsp. De waar het effect zal dagelijks meegeeld worn. Voor een meer exhaustieve informatie over kosten die verbonn zijn aan ze markt, verwijzen we naar tarievenlijst Argenta op onze website Fiscaliteit Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: eventuele coupons zijn onrworpen aan roeren voorheffing 25% (tarieven geldig op 4 juni 2014). De fiscale behanling hangt af individuele situatie iere belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Anre beleggerscategorieën worn verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen toepassing is. Taks op beursverrichtingen (TOB) - Geen TOB op primaire markt. - TOB 0,09%% op verkoop en aankoop op secundaire markt (max. 650 EUR per verrichting percentage en bedrag kracht op 4 juni 2014). Personen onrworpen aan een anre fiscale wetgeving, worn verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen toepassing is. 6/6

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: +32 3 285 51 11

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family

SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Argenta Spaarbank nv, RPR Antwerpen, BTW 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders

SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Kapitaal voor 100% beschermd op de einddatum» Een looptijd van 6 jaar» Een korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend» Een geoptimaliseerd

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op vervaldag» Een looptijd van 6 jaar» Een Korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend»

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat) SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)» Een recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

2% (1) A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus. Minimum coupon van

2% (1) A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus. Minimum coupon van A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus» Jaarlijkse coupon van minimum 2% (1)» Recht op een terugbetaling van 100% van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

BEST-IN. » 100 % kapitaalbescherming op de einddatum*

BEST-IN. » 100 % kapitaalbescherming op de einddatum* BEST-IN» 100 % kapitaalbescherming op de einddatum*» Een looptijd van 6 jaar» Een vaste coupon van 5 %** tijdens het eerste jaar» Een korf van 20 aandelen met een sterk groeipotentieel» Een geoptimaliseerd

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

BEST-IN. » 100% kapitaalbescherming op de einddatum*

BEST-IN. » 100% kapitaalbescherming op de einddatum* BEST-IN» 100% kapitaalbescherming op de einddatum*» Een looptijd van 6 jaar» Een vaste coupon van 5%** tijdens het eerste jaar» Een korf van 20 aandelen met een hoog dividend» Een geoptimaliseerd rendement

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV (NL) USD AUTOCALLABLE NOTE 2020 Promotioneel document Januari 2015 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL), Nederlandse dochteronderneming

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten Société Générale Acceptance Anticipation Bond 08 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Société Générale Acceptance - Anticipation Bond 08 laat u profiteren van een eventuele sterke stijging van de rentevoeten op korte

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Ethisch beleggen met duurzaam groeiperspectief

Ethisch beleggen met duurzaam groeiperspectief Ethisch beleggen met duurzaam groeiperspectief SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A / A2) Best Evolution 2023. Deutsche Bank Deutsche Bank Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag het belegde

Nadere informatie

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)*

dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 2015 Uw kapitaal voor 100% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 2015)* WAT MAG U VERWACHTEN? dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation Booster Belgium 05 Uw kapitaal voor 00% belegd in een OLO van het Koninkrijk België (vervaldatum 05)* dbinvestor Solutions plc (IRL) Anticipation

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse

Een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3% en maximum 7% bruto die voordeel haalt uit de jaarlijkse WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa) Deutsche Bank AG (DE) is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een variabele coupon

Nadere informatie

EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016

EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR DUAL FLOATER NOTE 2016 FLASH INVEST Oktober 2011 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 5 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag 20

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Fintro Emerging Invest

Fintro Emerging Invest Fintro Emerging Invest Emittent: BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van Fortis Bank NV Garant: Fortis Bank NV (Moody s: A1 / S&P: AA / Fitch: A+) Behaal een potentieel rendement en geniet tegelijkertijd

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten?

Palladium Securities 1 (LU) Société Générale Interest Linked Bond Deutsche Bank. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank WAARSCHUWING DIE VERMELD STAAT OP DE COVER VAN HET PROSPECTUS: De voorwaarden van dit product zijn complex. Een belegging in dit product is enkel geschikt voor ervaren en financieel onderlegde

Nadere informatie