SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)"

Transcriptie

1 SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank Rating Argenta Spaarbank: BBB+ (Standard & Poor s) Commercialiseringsperiode: van 9 april 2013 tot 24 juni 2013 (behoudens voortijdige afsluiting) Argenta Spaarbank NV RPR Antwerpen, BTW BE , FSMA Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: Mededeling van commerciële aard

2 Voornaamste kenmerken: Recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank Recht op een terugbetalingspremie op einddatum, gelinkt aan het rendement van de Korf. Een looptijd van 6 jaar Een blootstelling aan een Korf van 3 income funds die geïnvesteerd zijn in gediversifieerde activa en die op een actieve manier beheerd worden. Uitgever: SecurAsset SA(2) Deposito door de Uitgever van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank Type belegging Dit product is een gestructureerde schuldvordering. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u het volledige belegde kapitaal uitgezonderd kosten terug te betalen op de eindvervaldag en om u de terugbetalingspremie op einddatum uit te keren. In geval van faillissement of wanbetaling van de Uitgever (SecurAsset SA) en/of Argenta Spaarbank, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en het geïnvesteerde bedrag verliest. Door de verwerving van dit product nemen de beleggers aldus een dubbel kredietrisico op SecurAsset SA en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat er een contract tussen SecurAsset SA en BNP Paribas SA via hetwelk SecurAsset SA de betaling van de terugbetalingspremie overdraagt aan BNP Paribas SA. De beleggers dragen dus een bijkomend kredietrisico op BNP Paribas SA voor het recht op de uitkering van de terugbetalingspremie op einddatum (voor meer informatie kunt u de paragraaf dubbel kredietrisico in de technische fiche raadplegen). Potentiële beleggers SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben van de financiële markten en die met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten, om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complex product te kunnen evalueren, rekening houdend met hun eigen financiële situatie. Risicoklasse Argenta Spaarbank 4 (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). Argenta Spaarbank bepaalt deze risicoklassen via een methodologie gebaseerd op de volatiliteit (voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: tinformatie). Indien de risicoklasse verandert, zal dit worden bekendgemaakt op onze website Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: >rubriek Beleggen>Obligaties>Obligaties: nu beschikbaar > SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank). (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. (2) SecurAsset SA is een vennootschap naar Luxemburgs recht zie technische fiche voor meer informatie. 2/6

3 Een alternatief voor de traditionele inkomstenbronnen In de huidige context veranderen de traditionele inkomstenbronnen en zoeken de beleggers oplossingen voor de daling van de rentevoeten en van de obligatierendementen. Aandelen met hoge dividenden, schulden met hoge rendementen, schulden van groeimarkten en vastgoed zijn een alternatief om betere rendementen te verkrijgen. Income funds maken het mogelijk om te beleggen in deze verschillende activaklassen zonder dat de componenten één voor één geselecteerd moeten worden. Het is dus een gediversifieerd beleggingstype. Overigens maken deze actief beheerde fondsen het mogelijk om te profiteren van verschillende kansen, ongeacht de regio, de activaklasse of de sector waarin ze zich voordoen. Met de korf «Income Star Funds» biedt Argenta u de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van de fondsbeheerders op dat vlak, evenals van een optimale diversificatie, terwijl u tegelijk profiteert van een recht op terugbetaling van het kapitaal op de einddatum. Selectiecriteria 1. Het beleggingsuniversum bestaat uit alles fondsen die tot volgende 4 Morningstar categorieën behoren: Voorzichtige allocatie Gematigde allocatie Flexibele allocatie Agressieve allocatie 2. Selectie van fondsen die aansluiten bij het beleggingsthema income funds 3. Selectie van fondsen met een Morningstar-rating van 5 sterren of waarvan de beheerder een Global Income fonds bezit met 5 Morningstar sterren (de methodologie voor het toekennen van de rating staat beschreven op morningstar.be/be/help/methodology.aspx) 4. Selectie van fondsen waarvan de beheerder akkoord is met het gebruik ervan in een product zoals beschreven in deze brochure. 5. Uiteindelijke selectie gebeurt door de analisten van Argenta en BNP Paribas op basis van de omvang en de resultaten van het fonds sinds zijn lancering. De Korf is voor gelijke delen samengesteld uit 3 income funds van gerenommeerde beheerders. De geannualiseerde rendementen van het M&G Optimal Income fonds en het JPM Global Income fonds bedragen op 5 april 2013 respectievelijk 9,22% en 11,52%. Aangezien het BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income fonds relatief jong is, kan het geannualiseerd rendement nog niet worden berekend. Op 5 april 2013 bedraagt zijn rendement sinds de lancering (8 augustus 2012) echter 2,00%. U kunt de evolutie van deze fondsen volgen op door de Bloomberg-code in te geven in de zoekfunctie. Beheerder Fonds Lanceringsdatum ISIN-code Bloomberg-code BlackRock (Luxembourg) JP Morgan Asset Management Europe M&G Securities Limited BlackRock Global Funds - Global Multi- Asset Income Fund Class E2 EUR 08/08/2012 LU BGMAE2E:LX JPM Global Income A (acc) - Eur 01/03/2012 LU JPGIAEA:LX M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (hedged) 20/04/2007 GB00B1VMCY93 MGOIAEA:LN Bron van de cijfergegevens: Bloomberg op 8 april 2013 Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomstige resultaten van de Korf Income Star Funds. Uw belegging maakt het voorwerp uit van een deposito op een rekening bij Argenta Spaarbank. In het kader van deze uitgifte door SecurAsset SA wordt het bedrag, afkomstig uit de commercialisering van de Notes, in deposito gegeven op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank, wat u blootstelt aan een kredietrisico op Argenta Spaarbank, bovenop het risico op wanbetaling op de Uitgever SecurAsset SA. Waarschuwing: Het bedrag van de terugbetalingspremie op einddatum en de rendementspercentages op jaarbasis vermeld in deze brochure, moeten worden begrepen als brutobedragen en brutopercentages, buiten toepasbare fiscaliteit (zie de rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie). De termen kapitaal en beginkapitaal die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij EUR per Note, buiten 2% instapkosten. Het terugbetaalde bedrag wordt berekend op basis van deze nominale waarde. 3/6

4 Fiche technique Type: Note Uitgever: SecurAsset SA, vennootschap naar Luxemburgs recht. Het basisprospectus van het uitgifteprogramma van SecurAsset SA is geregistreerd in Luxemburg en werd goedgekeurd door de CSSF op 29 juni 2012 (het Basispospectus ). SecurAsset SA geeft Notes uit die beschermd zijn door activa aangehouden in afzonderlijke compartimenten. Voor elke uitgifte wordt immers een apart compartiment gemaakt. De houders van een Note kunnen beperkt hun toevlucht nemen tot activa aangehouden in het compartiment dat werd opgericht ten behoeve van deze uitgifte. In geval van faillissement van SecurAsset SA kunnen de schuldeisers van een compartiment geen enkele aanspraak maken op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze uitgifte deponeert SecurAsset SA de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes, bij Argenta Spaarbank. De Notes zijn dus beschermd door het vorderingsrecht dat SecurAsset SA heeft ten aanzien van Argenta Spaarbank voor de teruggave van de gedeponeerde sommen. In geval van faillissement van SecurAsset SA zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave van het deposito om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald in geval van faillissement, zal dus worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Er zijn overigens nog andere elementen die kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes zoals, met name, de wanbetaling van Argenta Spaarbank (Argenta Spaarbank keert niet op de juiste datum de vergoeding uit die verschuldigd is aan SecurAsset SA voor het deposito en/of Argenta Spaarbank zet de betaling stop), goedkeuring van een ongunstige fiscale maatregel of reglementering waardoor het behoud van de uitgifte onmogelijk wordt. De Trustee zal dan overgaan tot de teruggave van het deposito bij Argenta Spaarbank (voor het vorderingsrecht van SecurAsset SA ten aanzien van Argenta Spaarbank voor de reconstitutie van het deposito) en het bedrag dat wordt terugbetaald aan elke belegger, zal worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Zodoende wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag substantieel lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we u naar de Final Terms en het Basisprospectus (pagina s ). Dubbel kredietrisico: Met de verwerving van dit product stelt de inschrijver zich bloot aan een dubbel kredietrisico op SecurAsset SA en Argenta Spaarbank, wegens de deponering van de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij Argenta Spaarbank; in geval van wanbetaling van de ene of de andere loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag. Bovendien wordt de terugbetalingspremie betaald op grond van een contract dat werd afgesloten tussen SecurAsset SA en BNP Paribas SA. Zo stelt de belegger zich bloot aan het risico dat hij geen terugbetalingspremie uitbetaald krijgt op de einddatum in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas SA. Beschrijving van het mechanisme: Volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Terugbetalingspremie (2) (A) Uitgifte van de Notes door SecurAsset SA. (B) BNP Paribas SA geeft SecurAsset SA de rendementsmotor van de Notes, via een swap afgesloten met die laatste, wat de betaling van SecurAsset SA BNP Paribas SA de terugbetalingspremie op einddatum door (B) SecurAsset S.A zal mogelijk maken. (C) Aankoop van de Notes door de eindklanten. (A) (D) De fondsen afkomstig van de commercialisering Argenta Spaarbank Notes van de Notes worden gedeponeerd op een (D) rekening geopend bij Argenta Spaarbank. (C) (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van de SecurAsset SA en/of Argenta Eindklanten Spaarbank (2) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA Informatie betreffende de Uitgever: Het uitgifteprogramma van SecurAsset SA is geregistreerd in Luxemburg en werd goedgekeurd door de CSSF op 29 juni ISIN-code: XS Distributeur: Argenta Spaarbank (S&P: BBB+; outlook: stabiel) Rating: De notering/rating is de waardering van het risico op wanbetaling van een lener, met een rechtstreekse invloed op de rentevoet tegen dewelke deze eenheid fondsen kan krijgen. Een rating is geen aanbeveling om financiële effecten te kopen, te verkopen of te bewaren en kan op elk ogenblik worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken door het ratingagentschap dat de rating heeft toegekend. De belangrijkste agentschappen zijn Standard & Poor s, Moody s en Fitch Ratings. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van deze agentschappen. Nominale waarde (D) en devies: EUR Bedrag van de Uitgifte: 50 miljoen EUR (maximum) Uitgiftedatum: 21 juni 2013 Verkoopprijs: 102% (waarvan 2,00% instapkosten) Initiële Vaststellingsdatum: 28 juni 2013 Betaaldatum: 26 juni 2013 (met valutadatum: 28 juni 2013) Einddatum: 5 juli In geval van een evenement dat kan leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals onder meer het faillissement of de wanbetaling van SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank, zal de terugbetaling van de Notes plaatsvinden binnen maximaal 2 jaar vanaf de einddatum van de Note. Terugbetaling op de einddatum: 100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. Terugbetalingspremie op einddatum: Korf Final N Max 0%, 1 KorfInitial 3 1 FondsTR Korft = x i 1 3 FondsTR Initiële vaststellingsdatum: 28 juni 2013 Observatiedata: elke 28e kalenderdag van de maand vanaf 28 juni 2017 (inclusief) tot en met 28 juni 2019, of de eerstvolgende Fund Business Day als de 28e kalenderdag geen Fund Business Day is (25 observaties). Betaaldatum van de terugbetalingspremie: 5 juli 2019 Samenstelling van de Korf: BGF Global Multi-Asset Income Fund, JP Morgan Global Income Fund, M&G Optimal Income Fund. Indien de samenstelling van de Korf zou wijzigen (met name als gevolg van een fusie, overname, enz.) zal dit worden meegedeeld op onze website Kosten: i,t = i,0 Korf Final : Rekenkundig gemiddelde van het niveau van Korf t op de observatiedata Korf Initial : Niveau van Korf t op de initiële vaststellingsdatum, i.e. 100% FondsTR i,t : Niveau van FondsTR i op Business Day t FondsTR i,0 : Niveau fonds op initiële vaststellingsdatum - Instapkosten: 2,00% (niet-recurrente plaatsingscommissie, vooraf betaalbaar aan de Distributeur (Argenta Spaarbank)) - Makelaarskosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 0,90% met een minimum van 25 EUR. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de kosten bij aankoop of verkoop na de commercialiseringsperiode van de Notes, raadpleeg: Commissies begrepen in de verkoopprijs: Bovenop de plaatsingscommissie worden er commissies betaald aan de Distributeur voor de verdeling en het promoten van de Notes. Zij bedragen jaarlijks maximaal 0,80% (alle taksen inbegrepen) van het Uitgiftebedrag en worden trimestrieel betaald. Liquiditeit van de Notes: De Notes zullen niet genoteerd zijn op een markt en voor de beleggers die hun Notes willen doorverkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden op de laatste werkdag van de maand een zekere liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Argenta Spaarbank. De verkooporders die aankomen bij Argenta Spaarbank (vóór 12u00 op de laatste werkdag van de maand) zullen de volgende werkdag worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Om de waardering van uw product te volgen, verwijzen we naar onze website beveiligde ruimte Internetbankieren https://internetbanking.argenta.be/ Argenta2/authenticationUCRFR.jsp. De waarde van het effect zal dagelijks meegedeeld worden. Voor een meer exhaustieve informatie over de kosten die verbonden zijn aan deze markt, verwijzen we naar de tarievenlijst van Argenta op onze website Fiscaliteit: Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Op de eventuele terugbetalingspremie zal 25% roerende voorheffing (RV) (percentage van toepassing op 27 maart 2013) worden ingehouden. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is. Risicoklasse: 4 (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). In geval van wijziging van de risicoklasse zal dat worden meegedeeld op onze website - Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: Taks op Beursverrichtingen (TOB): - Geen TOB op de primaire markt. - TOB van 0,09% op de verkoop en aankoop op de secundaire markt (max. 650 EUR per verrichting percentage en bedrag van toepassing op 27 maart 2013). Personen onderworpen aan een andere fiscale wetgeving, worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is. 4/6

5 Beschrijving van het mechanisme Op de einddatum heeft de belegger recht op: de volledige terugbetaling van zijn beginkapitaal (1) en een terugbetalingspremie (2) die gelijk is aan het gemiddelde positieve rendement van de Korf in vergelijking met zijn beginniveau. Het rendement van elk onderliggend fonds wordt berekend door het gemiddelde van 25 maandelijkse observaties (van 28 juni 2017 tot en met 28 juni 2019) te vergelijken ten opzichte van zijn beginniveau. Daarna wordt het gemiddelde rendement van de Korf berekend op basis van de individuele rendementen. De terugbetalingspremie (2) is gelijk aan 100% van dat gemiddelde rendement. Bij een negatief of nulverloop van de Korf wordt geen enkele terugbetalingspremie uitbetaald. Illustratie van het mechanisme De gegevens die worden becijferd in deze voorbeelden, hebben een louter informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. De rendementsprecentages in onderstaande voorbeelden worden berekend voor roerende voorheffing, op basis van een verkoopprijs van 102% (waarvan 2% instapkosten). GUNSTIG SCENARIO BGF Global Multi-Asset Income Fund JP Morgan Global Income Fund NEUTRAAL SCENARIO Beginkoers Gemiddelde Slotkoers Reëel rendement 10,24 15,23 48,73% 113,10 145,30 28,47% M&G Optimal Income Fund 16,88 24,58 45,62% BGF Global Multi-Asset Income Fund JP Morgan Global Income Fund TERUGBETALINGSPREMIE = 40,94% (2) Beginkoers Gemiddelde Slotkoers Reëel rendement 10,24 12,64 23,44% 113,10 132,62 17,26% M&G Optimal Income Fund 16,88 19,54 15,76% TERUGBETALINGSPREMIE = 18,82% (2) Recht op volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Ofwel een actuarieel rendementspercentage (voor roerende voorheffing) van 5,51% Recht op volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Ofwel een actuarieel rendementspercentage (voor roerende voorheffing) van 2,56% ONGUNSTIG SCENARIO BGF Global Multi-Asset Income Fund JP Morgan Global Income Fund Beginkoers Gemiddelde Slotkoers Reëel rendement 10,24 8,56-16,41% 113,10 105,40-6,81% M&G Optimal Income Fund 16,88 14,68-13,03% TERUGBETALINGSPREMIE = 0% (2) Recht op volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Ofwel een actuarieel rendementspercentage (voor roerende voorheffing) van -0,33% In geval van een faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank kan de belegger een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn geïnvesteerd kapitaal dit bedrag kan nul zijn. (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank. (2) Bruto percentages, buiten kosten en toepasbare fiscaliteit in het kader van een belegging (zie rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie) en buiten faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. 5/6

6 Voordelen Recht op een volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank. Recht op een terugbetalingspremie op einddatum, gelijk aan het gemiddeld rendement van de Korf Income Star Funds ten opzichte van zijn beginniveau, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. Het gemiddeld rendement van de Korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele rendementen van de fondsen, geobserveerd op de 25 observatiedatums (van 28 juni 2017 tot en met 28 juni 2019). Een korf Income Star Funds, samengesteld 3 income funds, die geïnvesteerd zijn in gediversifieerde activa en die op een actieve manier beheerd worden. Risico s Dubbel kredietrisico: de beleggers zijn blootgesteld aan het dubbele kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA en Argenta Spaarbank voor de deposito van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij die laatste; in geval van wanbetaling van de ene of de andere, loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag zie technische fiche voor meer details. Risico op niet-uitkering van de terugbetalingspremie: de houder neemt een risico op niet-uitkering van terugbetalingspremie op einddatum, in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. Liquiditeitsrisico: de Notes zullen niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers op de laatste werkdag van de maand afkopen. Zo zal de belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, zodra de inschrijvingsperiode gedaan is, ze kunnen verkopen aan BNP Paribas Arbitrage SNC tegen een prijs die laatstgenoemde bepaald zal hebben. De orders zullen worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (buiten makelaarskosten en taks op de beursverrichting zie technische fiche op pagina 4). Risico op fluctuering van de prijs van het effect: de prijs van dit schuldinstrument zal fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien de rentevoet van de markt, na de uitgifte van dit product, stijgt, terwijl alle andere marktgegevens identiek blijven, zal de prijs van het product dalen tijdens de duur ervan. Indien de rentevoet van de markt, in dezelfde omstandigheden, daalt na de uitgifte, zal de prijs van het product stijgen. Een verandering van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen via een wijziging van de kredietrating van Argenta Spaarbank, kan de koers van het effect mettertijd doen variëren. Dergelijke fluctuaties kunnen een minderwaarde met zich brengen in geval van vervroegde verkoop. Dat risico is groter in het begin van de periode en neemt af naarmate de eindvervaldag nadert. In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag kan de waarde van het effect bijgevolg lager of hoger zijn dan het belegde kapitaal per coupure (exclusief kosten) (2.500 EUR). Risico op beperkt rendement: de belegger kan een terugbetalingspremie krijgen die lager is dan het totale rendement van de Korf in geval van permanente stijging van het rendement van de Korf, doordat gebruik wordt gemaakt van het gemiddelde van tussentijdse rendementen. DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Informatiedragers (hierna genoemd) met betrekking tot de Notes aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Notes te beleggen, te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Informatiedragers bestaan uit: (a) het basisprospectus genaamd Secured Note, Warrant and Certificate Programme van 29 juni 2012 en goedgekeurd door de CSSF, ( het Basisprospectus ), (b) zijn supplementen van 25 september 2012, 18 oktober 2012 en 27 maart 2013, en (c) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden van 8 april 2013 ( Final Terms ). SecurAsset vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die zijn opgenomen in het Basisprospectus. De voornaamste kenmerken van SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling aan het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank), uitgegeven door SecurAsset SA, die in deze brochure worden uiteengezet, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Notes ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. De Informatiedragers (het Basisprospectus, zijn supplementen en de Final Terms) zijn gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, bij uw kantoorhouder of via internet (website: Beleggen>Obligaties>Meer informatie over dit product) alvorens in te schrijven op de Notes. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij door de verwerving van de Notes een dubbel kredietrisico nemen op SecurAsset SA en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat het risico, in geval van wanbetaling van BNP Paribas SA, dat er geen terugbetalingspremie wordt uitgekeerd op einddatum. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Argenta Spaarbank NV een toetsing heeft gedaan aangaande de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De verwerving van de Notes kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België. 6/6

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU).

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU). SECURASSET SSET (LU) 3,50% FLF SUB 2015 Kapitaal voor 100% blootgesteld aan een obligatie van BNP Paribas Fortis Funding met een achtergestelde waarborg van Fortis Bank NV (vervaldatum 2015) Promotioneel

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Bullish Note Flexible Funds 2020 Complex afgeleid instrument uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Best Global Brands 2020

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Best Global Brands 2020 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Best Global Brands 2020 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 FLASH INVEST April 2014 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 8 jaar Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie