SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +"

Transcriptie

1 SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank Rating Argenta Spaarbank: BBB+ (Standard & Poor s) Commercialiseringsperiode: van 30 oktober 2012 tot 21 januari 2013 (behoudens voortijdige afsluiting) Argenta Spaarbank NV RPR Antwerpe BTW BE , FSMA Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: Mededeling van commerciële aard

2 Voornaamste kenmerken: Recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank. Recht op een terugbetalingspremie op einddatum, gelinkt aan het van de Korf (1) Een looptijd van 5 jaar Een blootstelling aan een gediversifieerde Korf die bestaat uit onderliggende waardes uit verschillende activaklasse met een Joker mechanisme Uitgever: SecurAsset SA (2) Deposito door de Uitgever van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank Type belegging: Dit product is een gestructureerde schuldvordering. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u het volledige belegde kapitaal uitgezonderd kosten terug te betalen en de terugbetalingspremie uit te keren op de eindvervaldag. In geval van faillissement of wanbetaling van de Uitgever (SecurAsset SA) en/of Argenta Spaarbank, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en het geïnvesteerde bedrag verliest. Door de verwerving van dit product nemen de beleggers aldus een dubbel kredietrisico, op SecurAsset SA en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat er een contract tussen SecurAsset SA en BNP Paribas SA via hetwelk SecurAsset SA de betaling van de terugbetalingspremie overdraagt aan BNP Paribas SA. De beleggers dragen dus een bijkomend kredietrisico op BNP Paribas SA voor het recht op de uitkering van de terugbetalingspremie op einddatum (voor meer informatie kunt u de paragraaf dubbel kredietrisico in de technische fiche raadplegen). Potentiële beleggers: SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben van de financiële markten en die met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoete om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complex product te kunnen evaluere rekening houdend met hun eigen financiële situatie. Risicoklasse Argenta: 4 (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). Argenta bepaalt deze risicoklassen op basis van een methodologie gebaseerd op de volatiliteit (voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: Indien de risicoklasse verandert, zal dit worden bekendgemaakt op onze website Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: >rubriek Beleggen>Obligaties>Obligaties: nu beschikbaar >SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank). (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. (2) SecurAsset SA is een vennootschap naar Luxemburgs recht zie technische fiche voor meer informatie. 2/6

3 Profiteer van een gediversifieerde Korf, met Joker effect De voorbije jaren werden getekend door een grote onzekerheid in de financiële markten. Het is duidelijk geworden dat een goede spreiding van uw portefeuille uitermate belangrijk is. Zo kunt u profiteren van eventuele heroplevinge terwijl u tegelijk de onverwachte negatieve bewegingen kunt opvangen. Argenta stelt u in dit opzicht de SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + voor. Dit product is geïndexeerd aan een gediversifieerde Multi-Asset Korf die bestaat uit onderliggende waarden vanuit diverse activaklassen. de Korf bevat enerzijds 3 traditionele beursindices die beschouwd kunnen worden als meer dynamische activa: de Euro Stoxx 50, de S&P 500 en de S&P BRIC 40. Deze 3 indices vertegenwoordigen 3 verschillende geografische zones: Europa, de Verenigde Staten en de groeimarkten. anderzijds bevat de Korf ook meer conservatieve, safe haven, activa: de EPRA Developed Europe index als referentie voor de Europese vastgoedaandele en 4 valuta afkomstig uit AAA-landen buiten de Europese Unie en zonder stabilisatiemechanisme voor wisselkoersen: de Canadese Dollar, de Noorse Kroo de Australische Dollar en de Singapore Dollar. Deze valuta worden uitgedrukt tegenover de Euro. Het doel van deze combinatie van dynamische en defensieve activa binnen de Multi-Asset Korf, is het genereren van een dat hoger ligt dan de risicoloze rente. Dit kan resulteren uit een sterke toename van de dynamische activa (de aandelenmarkten) of uit een stijging van de defensieve activa (de vastgoedaandelen en de valuta). De goede prestatie van de desbetreffende activa mag dan echter niet gecompenseerd worden door een te slechte prestatie van de andere activa. Om dit risico te verminderen (zonder het evenwel volledig te elimineren), biedt dit product een Joker effect. Via dit mechanisme wordt het van de slechtst presterende onderliggende waarde verhoogd naar nul (voor zover dit negatief is). Het mechanisme draagt zo bij tot een hoger gemiddeld van de Korf, en bijgevolg tot een hogere terugbetalingspremie aangezien die ervan afhankelijk is. Samenstelling van de Multi-Asset Korf Onderliggende waarde Euro Stoxx 50 Index S&P 500 Index S&P BRIC 40 Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index CAD/EUR NOK/EUR AUD/EUR SGD/EUR Beschrijving Deze index bevat de 50 grootste marktkapitalisaties uit 12 landen uit de eurozone. U kunt de evolutie volgen via: De S&P500 bestaat uit de 500 grootste marktkapitalisaties uit diverse sectoren in de Verenigde Staten. U kunt de evolutie volgen via: SPX:IND De S&P BRIC 40 is samengesteld uit de 40 grootste bedrijven in de economische groeimarkten Brazilië, Rusland, India en China. U kunt de evolutie volgen via: De FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index bestaat uit de meest verhandelde vastgoedgerelateerde aandelen van Europa. U kunt de evolutie volgen via: De CAD/EUR is de wisselkoers van de Canadese Dollar tegenover de Euro. U kunt de evolutie volgen via: De NOK/EUR is de wisselkoers van de Noorse Kroon tegenover de Euro. U kunt de evolutie volgen via: De AUD/EUR is de wisselkoers van de Australische Dollar tegenover de Euro. U kunt de evolutie volgen via: De SGD/EUR is de wisselkoers van de Singapore Dollar tegenover de Euro. U kunt de evolutie volgen via: Gewicht in de Korf Uw belegging maakt het voorwerp uit van een deposito op een rekening bij Argenta Spaarbank. In het kader van deze uitgifte door SecurAsset SA wordt het bedrag, afkomstig uit de commercialisering van de Notes, in deposito gegeven op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank, wat u blootstelt aan een kredietrisico op Argenta Spaarbank, bovenop het risico op wanbetaling op de Uitgever SecurAsset SA. Waarschuwing: Het bedrag van de terugbetalingspremie en de spercentages op jaarbasis vermeld in deze brochure, moeten worden begrepen als brutobedragen en brutopercentages, buiten toepasbare fiscaliteit (zie de rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie). De termen kapitaal en beginkapitaal die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij per Note, buiten 2% instapkosten. Het terugbetaalde bedrag wordt berekend op basis van deze nominale waarde. 3/6

4 TECHNISCHE FICHE Type: Note Uitgever: SecurAsset SA, vennootschap naar Luxemburgs recht. Het uitgifteprogramma van SecurAsset SA is geregistreerd in Luxemburg en werd goedgekeurd door de CSSF op 1 juni SecurAsset SA geeft Notes uit die beschermd zijn door activa aangehouden in afzonderlijke compartimenten. Voor elke uitgifte wordt immers een apart compartiment gemaakt. De houders van een Note kunnen beperkt hun toevlucht nemen tot activa aangehouden in het compartiment dat werd opgericht ten behoeve van deze uitgifte. In geval van faillissement van SecurAsset SA kunnen de schuldeisers van een compartiment geen enkele aanspraak maken op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze uitgifte deponeert SecurAsset SA de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes, bij Argenta Spaarbank. De Notes zijn dus beschermd door het vorderingsrecht dat SecurAsset SA heeft ten aanzien van Argenta Spaarbank voor de teruggave van de gedeponeerde sommen. In geval van faillissement van SecurAsset SA zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave van het deposito om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald in geval van faillissement, zal dus worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Er zijn overigens nog andere elementen die kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, wanbetaling van Argenta Spaarbank (Argenta Spaarbank keert niet op de juiste datum de vergoeding uit die verschuldigd is aan SecurAsset S.A. voor het deposito en/of Argenta Spaarbank zet de betaling stop), goedkeuring van een ongunstige fiscale maatregel of reglementering waardoor het behoud van de uitgifte onmogelijk wordt. De Trustee zal dan overgaan tot de teruggave van het deposito bij Argenta Spaarbank (voor het vorderingsrecht van SecurAsset SA ten aanzien van Argenta Spaarbank voor de reconstitutie van het deposito) en het bedrag dat wordt terugbetaald aan elke belegger, zal worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Zodoende wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag substantieel lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we u naar de final terms en het Basisprospectus (pagina s ). Dubbel kredietrisico: Met de verwerving van dit product stelt de inschrijver zich bloot aan een dubbel kredietrisico op SecurAsset SA en Argenta Spaarbank, wegens de deponering van de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij Argenta Spaarbank; in geval van wanbetaling van de ene of de andere loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag. Bovendien wordt de terugbetalingspremie op einddatum betaald dankzij een contract dat werd afgesloten tussen SecurAsset SA en BNP Paribas SA. Zo stelt de belegger zich bloot aan het risico dat hij geen terugbetalingspremie krijgt in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas SA. Informatie betreffende de Uitgever: Het uitgifteprogramma van SecurAsset SA is geregistreerd in Luxemburg en werd goedgekeurd door de CSSF op 1 juni ISIN-code: XS Distributeur: Argenta Spaarbank (S&P: BBB+) Rating: De notering/rating is de waardering van het risico op wanbetaling van een lener, met een rechtstreekse invloed op de rentevoet tegen dewelke deze eenheid fondsen kan krijgen. Een notering/rating is geen aanbeveling om financiële effecten te kope te verkopen of te bewaren en kan op elk ogenblik worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken door het ratingagentschap dat de notering/rating heeft toegekend. De belangrijkste agentschappen zijn Standard & Poor s, Moody s en Fitch Ratings. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van deze agentschappen. Kosten: Commissies: Er werden commissies met betrekking tot deze transactie betaald aan de Distributeur voor de verdeling en/of structurering van de Notes. Zij bedragen jaarlijks maximaal 1,00% (alle taksen inbegrepen) van het Uitgiftebedrag. Dezes commissies zijn inbegrepen in de waarde van de gestructureerde obligatie en dus in de uitgifteprijs Verkoopprijs: 102% (waarvan 2% instapkosten die de (niet recurrente) commissie vertegenwoordigt, vooraf betaalbaar aan de Distributeur) Makelaarskosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 0,9% met een minimum van 25 EUR. Bedrag van de Uitgifte: 25 millions EUR (maximum) Nominale waarde (D) en devies: EUR Uitgifteprijs: 100% Volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Argenta Spaarbank Uitgiftedatum: 25 januari 2013 Initiële Vaststellingsdatum: 25 januari 2013 Betaaldatum: 22 januari 2013 (met valutadatum: 25 januari 2013) Einddatum: 01/02/ In geval van een evenement dat kan leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals onder meer het faillissement of de wanbetaling van SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank, zal de terugbetaling van de Notes plaatsvinden binnen maximaal 2 jaar vanaf de einddatum van de Note. Terugbetaling op de einddatum: 100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. Terugbetalingspremie op einddatum: Terugbetalingspremie = N (D) Max met Joker mechanisme: PerfBasket = SecurAsset SA [ 0%;Perf Basket] 8 n=1 (A) w Notes n PerfUnderl ying n Average en Perf n = Max an; n Average 8, Average an = 0% if = Min n= 1 a n = 100% otherwise - W n = gewicht van de onderliggende waarde in de Korf - initial = het niveau van onderliggende waarde n op de initiële vaststellingsdatum - average = het rekenkundig gemiddelde van de niveaus van de onderliggende waarde n op de observatiedata Observatiedata: elke 25e kalenderdag van de maand, of de eerstvolgende Fund Business Day als de 25e kalenderdag geen Fund Business Day is, vanaf 25 januari 2017 inclusief tot en met 25 januari 2018 (13 observaties). Betaaldatum van de terugbetalingspremie: 1 februari 2018 (C) Eindklanten (B) Terugbetalingspremie (2) BNP Paribas SA (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank (2) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. Beschrijving van het mechanisme: (A) Uitgifte van de Notes door SecurAsset SA. (B) BNP Paribas SA geeft SecurAsset SA de smotor van de Notes, via een swap afgesloten met die laatste, wat de betaling van de terugbetalingspremie door SecurAsset S.A zal mogelijk maken. (C) Aankoop van de Notes door de eindklanten. (D) De fondsen afkomstig van de commercialisering van de Notes worden gedeponeerd op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank. Samenstelling van de Korf: Euro Stoxx 50 Index, Standard & Poor s 500 Index, Standard & Poor s BRIC 40 Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, CADEUR currency pair, NOKEUR currency pair, AUDEUR currency pair en SGDEUR currency pair. Indien de samenstelling van de Korf zou wijzigen (met name als gevolg van een fusie, overname, enz.) zal dit worden meegedeeld op onze website Liquiditeit van de Notes: De Notes zullen niet genoteerd zijn op een markt en voor de beleggers die hun Notes willen doorverkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden op de laatste werkdag van de maand een zekere liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Argenta. De verkooporders die aankomen bij Argenta (vóór 12u00 op de laatste werkdag van de maand) zullen de volgende werkdag worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn. Om de waardering van uw product te volge verwijzen we naar onze website beveiligde ruimte Internetbankieren https://internetbanking.argenta.be/argenta2/authenticationucrfr.jsp. De waarde van het effect zal dagelijks meegedeeld worden. Voor een meer exhaustieve informatie over de kosten die verbonden zijn aan deze markt, verwijzen we naar de tarievenlijst van Argenta op onze website Fiscaliteit: Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Op de inkomsten uit buitenlandse schuldinstrumenten (intresten en dividenden) die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoo zal 21% roerende voorheffing (RV) (percentage van toepassing op 9 oktober 2012) worden ingehouden. Voor het jaar 2012 zullen de belastingplichtigen van wie de roerende inkomsten onder de RV vallen en hoger zijn dan EUR, onderworpen zijn aan een extra heffing op de roerende inkomsten van 4%, toepasselijk op het gedeelte van de roerende inkomsten boven EUR. De beleggers zullen kunnen kiezen voor de inhouding aan de bron van deze heffing door Argenta. Elke aanvraag voor inhouding aan de bron moet een maand voor de betaling van de coupons worden meegedeeld aan Argenta. Deze inhouding zal een bevrijdend karakter hebben. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is. Risicoklasse: 4 de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). In geval van wijziging van de risicoklasse zal dat worden meegedeeld op onze website - Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: Taks op Beursverrichtingen (TOB): Geen TOB op de primaire markt. TOB van 0,09% op de verkoop en aankoop op de secundaire markt (max. 650 EUR per verrichting percentage en bedrag van toepassing op 9 oktober 2012). Personen onderworpen aan een andere fiscale wetgeving, worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is. en 4/6

5 Beschrijving van het mechanisme Op de einddatum heeft de belegger recht op: de volledige terugbetaling van zijn beginkapitaal (1) en een terugbetalingspremie (2), die als volgt wordt bepaald: Het per onderliggende waarde wordt berekend door het gemiddelde van 13 maandelijkse observaties (van 25 januari 2017 tot en met 25 januari 2018) te vergelijken met het beginniveau. Via het Joker mechanisme wordt aan de onderliggende waarde met het laagste van de Korf een van nul toegekend, voor zover dit negatief is. Wanneer alle onderliggende waarden een positief optekene worden ze elk volledig in rekening gebracht aan hun reële waarde. Vervolgens wordt het gemiddeld van de Korf berekend op basis van de individuele en. De terugbetalingspremie (2) is gelijk aan 100% van het positief gemiddeld. In geval van nulevolutie of negatieve evolutie van de Korf, zal geen enkele terugbetalingspremie worden uitgekeerd. Het Joker mechanisme leidt dus tot een hoger gemiddeld wanneer minstens één van de onderliggende waarden een negatief resultaat optekent. Bij 8 positieve en wordt het mechanisme niet gebruikt. Vereenvoudigde illustraties van het mechanisme De gegevens die worden becijferd in deze voorbeelde hebben een louter informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. In alle scenario s wordt uitgegaan van een indicatief beginniveau van de indices en de valuta. In werkelijkheid wordt het beginniveau bepaald op 25 januari Gunstig scenario Beginkoers Gemid. Slotkoers Reëel Weerhouden Euro Stoxx ,00% 58,00% S&P ,57% 53,57% S&P BRIC ,41% 67,41% EPRA ,03% 31,03% CAD/EUR 0,79 0,87 10,13% 10,13% NOK/EUR 0,14 0,125-10,71% 0% AUD/EUR 0,79 0,83 5,06% 5,06% SGD/EUR 0,63 0,63 0,00% 0,00% TERUGBETALINGSPREMIE = 28,15% (2) In dit gunstig scenario hebben de dynamische activa zeer goede waarden opgetekend. Deze goede prestatie wordt deels gecompenseerd door de vrij neutrale en van de valuta ten opzichte van de Euro. Via het Joker effect op de Noorse Kroon (NOK) wordt het verbeterd. De terugbetalingspremie is gelijk aan het gemiddelde van de individuele en. de terugbetalingspremie op einddatum bedraagt 28,15% (2) het bruto actuarieel op jaarbasis bedraagt 4,65% (3) Neutraal scenario Beginkoers Gemid. Slotkoers Reëel Weerhouden Euro Stoxx ,00% 0% S&P ,00% -10,00% S&P BRIC ,36% 5,36% EPRA ,34% 10,34% CAD/EUR 0,79 0,95 20,25% 20,25% NOK/EUR 0,14 0,175 25,00% 25,00% AUD/EUR 0,79 0,95 20,25% 20,25% SGD/EUR 0,63 0,77 22,22% 22,22% Ongunstig scenario TERUGBETALINGSPREMIE = 11,68% (2) Beginkoers Gemid. Slotkoers Reëel Weerhouden Euro Stoxx ,00% 0% S&P ,29% -14,29% S&P BRIC ,71% -10,71% EPRA ,45% -3,45% CAD/EUR 0,79 0,82 3,80% 3,80% NOK/EUR 0,14 0,16 14,29% 14,29% AUD/EUR 0,79 0,82 3,80% 3,80% SGD/EUR 0,63 0,67 6,35% 6,35% TERUGBETALINGSPREMIE = 0% (2) In dit scenario daalt de Europese aandelenmarkt sterk en daalt ook de Amerikaanse markt, maar dan in minder mate. Tegelijk neemt de Euro fors in waarde af ten opzichte van de andere valuta. De groeimarkten blijven relatief stabiel. Dankzij het Joker effect wordt de impact van de afname van de Euro Stoxx 50 sterk verminderd. de terugbetalingspremie op einddatum bedraagt 11,68% (2) het bruto actuarieel op jaarbasis bedraagt 1,82% (3) In dit ongunstig scenario kennen de aandelenmarkten een negatief. De valuta registreren een positief, maar dat is niet voldoende om de slechte prestatie van de aandelenmarkten te compenseren. Het laagste is dat van de Euro Stoxx 50. Dankzij het Joker effect wordt dat herleid naar nul. Spijtig genoeg blijft het gemiddelde van de individuele en negatief, ondanks het Joker effect. er wordt geen terugbetalingspremie uitgekeerd op einddatum (2) het bruto actuarieel op jaarbasis bedraagt -0,39% (3) (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank. (2) Bruto percentages, buiten kosten en toepasbare fiscaliteit in het kader van een belegging (zie rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie), voor wie onderworpen is aan de Belgische fiscaliteit en buiten faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. (3) Het bruto actuarieel spercentage houdt rekening met de verkoopprijs aan 102% van de Notes (2% vertegenwoordigt de niet-recurrente instapkost, vooraf betaalbaar aan de Distributeur); buiten toepasselijke fiscaliteit (zie rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie) de beleggers nemen een dubbel kredietrisico op de Uitgever SecurAsset SA en op Argenta Spaarbank voor het recht op de volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum en een kredietrisico op BNP Paribas SA voor het recht op de betaling van terugbetalingspremie op de einddatum. 5/6

6 Voordelen Recht op een volledige terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset SA en/of Argenta Spaarbank. Recht op uitkering van een terugbetalingspremie op einddatum gelijk aan het gemiddeld van de Korf Multi-Asset in vergelijking met zijn beginwaarde (brutopercentage en buiten toepasselijke fiscaliteit), behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas SA. Een Multi-Asset korf, samengesteld uit 8 onderliggende waarde afkomstig uit zowel meer dynamische activaklassen als conservatieve activaklassen. Dit leidt tot een goede diversificatie. Bovendien geniet u van het Joker mechanisme waarbij het meest negatieve van de onderliggende waarden van de korf wordt herleid tot nul. Risico s Dubbel kredietrisico: de beleggers zijn blootgesteld aan het dubbele kredietrisico van de uitgever, SecurAsset SA en Argenta Spaarbank voor de deposito van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij die laatste; in geval van wanbetaling van de ene of de andere, loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag zie technische fiche voor meer details. Risico op niet-uitkering van de terugbetalingspremie: de houder neemt een risico op niet-uitkering van de terugbetalingspremie op einddatum, in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. Risico gekoppeld aan de de formule van de terugbetalingspremie: rekening houdend met de sterke diversificatie van de Korf en de zwakke correlatie tussen de onderliggende waarden waaruit hij is samengesteld, is het mogelijk dat de terugbetalingspremie lager is dan het dat men zou verkregen zou hebben via een rechtstreekse belegging in één van de onderliggende waarden van de Korf, of een deel ervan. Liquiditeitsrisico: de Notes zullen niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers terugkope op de laatste werkdag van de maand. Zo zal een belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, zodra de inschrijvingsperiode gedaan is, ze kunnen verkopen aan BNP Paribas Arbitrage SNC tegen een prijs die laatstgenoemde bepaald zal hebben. De orders zullen worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (buiten makelaarskosten en taks op de beursverrichting). Risico op fluctuering van de prijs van het effect: de prijs van dit schuldinstrument zal fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien de rentevoet van de markt, na de uitgifte van dit product, stijgt, terwijl alle andere marktgegevens identiek blijve zal de prijs van het product dalen tijdens de duur ervan. Indien de rentevoet van de markt, in dezelfde omstandighede daalt na de uitgifte, zal de prijs van het product stijgen. Een verandering van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen via een wijziging van de kredietrating van de uitgever, kan de koers van het effect mettertijd doen variëren. Dergelijke fluctuaties kunnen een minderwaarde met zich brengen in geval van vervroegde verkoop. Dat risico is groter in het begin van de periode en neemt af naarmate de eindvervaldag nadert. In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag kan de waarde van het effect bijgevolg lager of hoger zijn dan de nominale waarde per coupure (2.500 EUR). DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Informatiedragers met betrekking tot de Notes aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus genaamd Secured Note & Warrant Programme, hierna het Basisprospectus, van 1 juni 2012 en goedgekeurd door de CSSF, (b) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) van 29 oktober SecurAsset vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die zijn opgenomen in het Basisprospectus. De voornaamste kenmerken van SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling aan het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank), uitgegeven door SecurAsset SA, die in deze brochure worden uiteengezet, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Notes ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. De Informatiedragers (het Basisprospectus en de Final Terms) zijn gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpe bij uw kantoorhouder of via internet (website: Beleggen>Obligaties>Meer informatie over dit product) alvorens in te schrijven op de Notes. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij door de verwerving van de Notes een dubbel kredietrisico nemen op SecurAsset SA en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat het risico, in geval van wanbetaling van BNP Paribas SA, dat er geen terugbtealingspremie uitgekeerd. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreve kan enkel worden aangekocht nadat Argenta Spaarbank NV een toetsing heeft gedaan aangaande de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De verwerving van de Notes kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België. 6/6

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN?

LISTED PRODUCTS DE WARRANTS GIDS. Een hefboom voor uw portefeuille! MEER WETEN? DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect LISTED

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie