Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek"

Transcriptie

1 Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u gedurende de 5 eerste jaren een jaarlijkse vaste brutocoupon uit te betalen en gedurende de 5 volgende jaren een variabele brutocoupon in functie van de evolutie van de onderliggende rentevoeten en u op de eindvervaldag de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen. Indien de uitgever (bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en de belegde som verliest. Gestructureerd schuldinstrument in EUR uitgegeven door Citigroup Inc. Een jaarlijkse brutocoupon van 3% gedurende de 5 eerste jaren. Een variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan 2,5 keer het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en die op 2 jaar gedurende de 5 laatste jaren, met een minimum van 0% en een maximum van 5%. Vervaldag op 10/01/2024. Actuarieel brutorendement van minimum 1,33% en maximum 3,67% (rekening houdend met de uitgifteprijs en vóór roerende voorheffing). Uitgifteprijs: 102% (zijnde EUR per coupure). Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.... Doelpubliek Dit complex gestructureerd schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Beleggers moeten meer bepaald vertrouwd zijn met de EUR CMS-rente op 30 jaar en met de EUR CMS-rente op 2 jaar.

2 Wat mag u verwachten? Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door Citigroup Inc. en biedt de belegger de 5 eerste jaren een vaste jaarlijkse brutocoupon van 3%. De 5 laatste jaren vertegenwoordigt de jaarlijkse brutocoupon 2,5 keer het verschil tussen de langetermijnrente (EUR CMS op 30 jaar) en de kortetermijnrente (EUR CMS op 2 jaar) op de jaarlijkse observatiedata, met een minimum van 0% en een maximum van 5% bruto 1. Het product is gebaseerd op de EUR Constant Maturity Swap (EUR CMS) op 30 jaar en op 2 jaar. De CMS-rente ( Constant Maturity Swap of swaprente bij constante looptijd) is een referentierente van de financiële markten die gebruikt wordt voor operaties waarbij vaste rente wordt omgeruild voor variabele rente (ook wel renteswaps genoemd) gedurende een welbepaalde periode. Dankzij deze strategie maakt u kans op een interessante coupon als de kortetermijnrente lager is dan de langetermijnrente, zoals momenteel het geval is. In dit geval spreekt men van een normale rentecurve. Ter informatie, het verschil tussen de EUR CMSrentevoet op 30 jaar en de EUR CMS-rentevoet op 2 jaar bedroeg 2,217% op 15/11/2013. U kunt de evolutie ervan volgen op de website van Deutsche Bank 1 Actuarieel brutorendement van minimum 1,33% en maximum 3,67% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de provisies beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing).... Evolutie van het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en op 2 jaar 3 2,5 % 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 15/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2013 BRON: Bloomberg De historische evolutie van het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en op 2 jaar houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie. We kunnen een normale rentecurve verwachten in een periode van expansief economisch beleid, met economische groeivooruitzichten. Maar ook het omgekeerde geldt: een economisch verstrakkingsbeleid met een verwachte vertraging van de economische groei leidt meestal tot een omgekeerde rentecurve. Als de rentecurve omkeert vanaf het 6 de jaar, wordt er geen coupon uitbetaald. Dat scenario kan zich voordoen als de kortetermijnrente stijgt en de langetermijnrente onveranderd blijft. Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Die kunnen aangewend worden in verschillende scenario s (bv. een stijging van de langetermijnrente). De diversificatie van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw agentschap of bel Tele-Invest op het nummer voor meer details.

3 Concreet... De 5 eerste jaren De 5 laatste jaren Een jaarlijkse vaste brutocoupon van 3% Een jaarlijkse variabele brutocoupon van minimum 0% en maximum 5% Vanaf 2015 tot in 2019 verbindt de uitgever zich ertoe u elk jaar een brutocoupon van 3% uit te betalen, ongeacht de evolutie van de rente (behalve ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat). Vanaf 2020 blijft het product lopen met een jaarlijkse variabele coupon die gelijk is aan 2,5 keer het verschil tussen de EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 2 jaar (rente vastgesteld op de jaarlijkse observatiedata, variabele brutocoupon van minimum 0% en maximum 5%).... Illustratie van het mechanisme van de jaarlijkse coupon Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven geen enkele garantie voor het reële rendement. Observatiedatum van het verschil tussen de EUR CMSrente op 30 jaar en op 2 jaar Rente 30 jaar Rente 2 jaar (fictieve rentevoeten) 2,5 x (Rente 30 jaar Rente 2 jaar) Jaarlijkse brutocoupon Betaaldatum Jaar 1 3,00% 12/01/2015 Jaar 2 3,00% 11/01/2016 Jaar 3 Vaste coupons 3,00% 10/01/2017 Jaar 4 3,00% 10/01/2018 Jaar 5 3,00% 10/01/2019 Jaar 6 03/01/2020 1,26% 3,15% 3,15% 10/01/2020 Jaar 7 04/01/2021-0,50% -1,25% 0,00% 11/01/2021 Jaar 8 31/12/2021 1,32% 3,30% 3,30% 10/01/2022 Jaar 9 03/01/2023 1,88% 4,70% 4,70% 10/01/2023 Jaar 10 02/01/2024 2,10% 5,25% 5,00% 10/01/2024 Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 2,85% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de provisies beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing). In geval van een ongunstig scenario hebt u recht op een brutocoupon van 3% gedurende de 5 eerste jaren en een coupon van 0% gedurende de 5 laatste jaren. Bovendien hebt u recht op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) op de eindvervaldag door Citigroup Inc. Uw actuarieel brutorendement bedraagt bijgevolg 1,33% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de provisies beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing). In het beste scenario hebt u dus recht op een brutocoupon van 3% gedurende de 5 eerste jaren en van 5% bruto gedurende de 5 laatste jaren. Bovendien hebt u recht op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) op de eindvervaldag door Citigroup Inc. Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 3,67% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de provisies beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing). Dit is evenwel een zuiver theoretisch scenario en de kans dat dit zich in werkelijkheid gaat voordoen is vrijwel 0%. In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat voor de eindvervaldag, kunnen de coupons, waarvan de betaaldatum na het faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) onzeker zijn. Het effect zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van de obligatie na het faillissement en kan in het slechtste geval 0% bedragen.

4 Een product uitgegeven door Citigroup Inc. Dit product wordt uitgegeven door Citigroup Inc. (rating A-, negatieve outlook volgens S&P en Baa2, stabiele outlook volgens Moody s). Citigroup Inc. is een financiële instelling die aanwezig is in 160 landen en mensen tewerkstelt voor ongeveer 200 miljoen klanten overal ter wereld. Plus d infos sur les ratings? Rendez-vous sur Prospectus Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de eventuele supplementen eraan, de samenvatting in het Frans en het Nederlands en de definitieve voorwaarden. De volledige voorwaarden van toepassing op deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus (Citi U.S. $ Global Medium Term Note Programme) dat op 28/06/2013 is goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland, de supplementen van 16/08/2013 en 11/11/2013 en in de definitieve voorwaarden van 03/12/2013. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer of raadplegen op de website De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.... De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeiten, Bescherming en Groei), laat u toe een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doel stellingen. Meer details vindt u op BESCHERMING Categorie: Bescherming Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten. Om in te tekenen Tele-Invest Financial Center Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst Mijn financiële gegevens in te vullen via uw Online Banking. DB Product Profile = het laagste risico 5 = het hoogste risico Wat is het DB Product profile? Het DB Product Profile is een quotering, ontwikkeld door Deutsche Bank, die u helpt om te bepalen of dit product in overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). De belangrijkste risico s Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit soort complexe producten kennen (Zie Type belegging en Doelpubliek op pagina 1). Meer informatie over de risico s die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina s B1 tot B34 van het Basisprospectus. Kredietrisico Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv. faillissement, wanbetaling, ) van de uitgever. In geval van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupons. Liquiditeitsrisico Dit effect wordt genoteerd op de Irish Stock Exchange. De toelating op een gereglementeerde markt garandeert niet de ontwikkeling van een actieve markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Citigroup Inc. de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer 1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Citigroup Inc. zich het recht voor de effecten niet langer terug te kopen van de houder, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) door de uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever). Risico op prijsschommeling van het product Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert.

5 Technische fiche Citigroup Inc. (US) Interest Linked Bond 2024 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde EUR) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. Uitgever Citigroup Inc. Rating S&P: A- (outlook: negatief) / Moody s: Baa2 (outlook: stabiel) 1 Verdeler Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 2 ISIN-code Munteenheid Nominale waarde Inschrijving op de primaire markt Provisie en kosten XS EUR Eindvervaldag 10/01/2024 Onderliggende waarden Observatiedatums van de onderliggende waarden Betaaldatums van de jaarlijkse coupon Coupon Terugbetaling op de eindvervaldag Actuarieel brutorendement Verkoop voor de eindvervaldag Beurstaks EUR per coupure Van 06/12/2013 tot 03/01/2014 Uitgifte- en betaaldatum: 10/01/2014 Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure). In de uitgifteprijs is een beleggingsprovisie van 2% inbegrepen. De omvang van de uitgifte zou maximum EUR mogen bedragen. De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel houdt het volgende af: Een beleggingsprovisie van 2%. Een beleggingsprovisie op jaarbasis van maximum 0,40%. Deze twee provisies zijn inbegrepen in de uitgifteprijs. Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zitten eveneens reeds vervat in de uitgifteprijs. De EUR CMS-rente op 2 en 30 jaar 03/01/2020, 04/01/2021, 31/12/2021, 03/01/2023, 03/01/ /01/2015, 11/01/2016, 10/01/2017, 10/01/2018, 10/01/2019, 10/01/2020, 11/01/2021, 10/01/2022, 10/01/2023, 10/01/2024 Van 2015 tot 2019: 3% bruto per jaar Van 2020 tot 2024: 2,5 x (EUR CMS 30 jaar - EUR CMS 2 jaar) met een minimum van 0% en een maximum van 5% bruto Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever. Minimum 1,33% en maximum 3,67% (rekening houdend met de uitgifteprijs en vóór roerende voorheffing) Dit effect wordt genoteerd op de Irish Stock Exchange. De beursnotering waarborgt evenwel niet de liquiditeit van het effect. De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks voor hun eindvervaldag door te verkopen aan Citigroup Inc. (zie ook Liquiditeitsrisico op pagina 4). Hierbij zullen makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Deze waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer Inschrijving op de primaire markt: geen 3 Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR) 3 Terugbetaling op de eindvervaldag: geen 3 Roerende voorheffing 25% op de jaarlijkse coupon 3. In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag, wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs. Levering Geen materiële levering mogelijk 4 DB Product Profile Prospectus Belangrijk bericht De volledige voorwaarden van toepassing op deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus Citi U.S. $ Global Medium Term Note Programme dat op 28/06/2013 is goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland, de supplementen van 16/08/2013 en 11/11/2013, in de Final Terms van 03/12/2013 en de samenvattingen ervan in het Nederlands en het Frans. Elke beleggingsbeslissing moet zijn gebaseerd op deze documenten. Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten. Dit product mag evenmin door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel aangeboden worden aan particuliere beleggers die inwoners van Groot-Brittannië zijn. 1 Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de rating dalen in de periode tussen de druk van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode, zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel de klanten, die reeds op dit product hebben ingeschreven, hiervan in kennis stellen via de website en elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel. 2 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. 3 Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. 4 Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven. 5 Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg 6 Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op dit product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site Deze communicatie zal gebeuren via haar website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel. V.U.: Grégory Berleur. Brochure van 06/12/2013. Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, Frankfurt am Main, Duitsland, RC Frankfurt am Main nr. HRB Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14.

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie