SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)"

Transcriptie

1 SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank Rating Argenta Spaarbank: BBB+ (Standard & Poor s) Commercialiseringsperiode: van 14 augustus 2012 tot 15 oktober 2012 (behoudens voortijdige afsluiting) Argenta Spaarbank NV RPR Antwerpen, BTW BE , FSMA Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: Mededeling van commerciële aard

2 Voornaamste kenmerken: Recht op terugbetaling van het kapitaal aan 100% van de nominale waarde (1) Uiteindelijke terugbetalingspremie gekoppeld aan de evolutie van een korf van 5 deviezen die het potentieel hebben om in waarde te stijgen in vergelijking met de euro (2) Een recht op de uitkering van vaste jaarlijkse coupons van 1,25% (2) Een looptijd van 5 jaar Uitgever: SecurAsset S.A. (3) Deposito door de Uitgever van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank Type belegging: Dit product is een gestructureerde schuldvordering. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u het volledige belegde kapitaal uitgezonderd kosten terug te betalen op de eindvervaldag en om u de vaste jaarlijkse coupons uit te keren, evenals een terugbetalingspremie gekoppeld aan de positieve evolutie van de korf van de 5 deviezen. In geval van faillissement of wanbetaling van de Uitgever (SecurAsset S.A.) en/of Argenta Spaarbank, loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en het geïnvesteerde bedrag verliest. Door de verwerving van dit product nemen de beleggers aldus een dubbel kredietrisico op SecurAsset S.A. en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat er een contract tussen SecurAsset S.A. en BNP Paribas S.A. via hetwelk SecurAsset S.A. de betaling van de coupons en de terugbetalingspremie overdraagt aan BNP Paribas S.A. De beleggers dragen dus een bijkomend kredietrisico op BNP Paribas S.A. voor het recht op de uitkering van de vaste jaarlijkse coupons, evenals voor de eventuele terugbetalingspremie gekoppeld aan de positieve evolutie van de korf van de deviezen (voor meer informatie kunt u de paragraaf dubbel kredietrisico in de technische fiche raadplegen). Potentiële beleggers: SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben van de financiële markten en die met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten, om de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complex product te kunnen evalueren, rekening houdend met hun eigen financiële situatie. Risicoklasse Argenta: 4 (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). Deze risicoklassen van Argenta worden bepaald op basis van een methodologie gebaseerd op de volatiliteit (voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: Bovendien worden de risicoklassen om de 3 maanden bijgewerkt indien nodig. Indien de risicoklasse verandert, zal dit worden bekendgemaakt op onze website Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: >rubriek Beleggen>Obligaties>Obligaties: nu beschikbaar >SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank). (1) De houder loopt een risico op kapitaalverlies in geval van faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank. (2) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. (3) SecurAsset S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht zie technische fiche voor meer informatie. 2/6

3 Inleiding De Griekse schuldcrisis van 2010 heeft een kettingreactie teweeggebracht in de Eurozone, waardoor we kunnen spreken van een Europese schuldcrisis. Vandaag blijft de groei immers zeer klein, de overheidstekorten zijn nog altijd groot en, ook al lijkt een recessie afgewend, de situatie blijft precair. Met als gevolg een uitgesproken waardevermindering van de euro tegenover verschillende deviezen in de loop van de laatste maanden. De pariteit EUR/USD, nog steeds de absolute referentie, is geëvolueerd van 1,45 eind juni 2011 tot 1,26 eind juni 2012 (bron: ECB, 28 juni 2012). In die context biedt Argenta u SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies aan (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) (hierna Foreign Currencies ), een Note met een looptijd van 5 jaar, uitgegeven door SecurAsset S.A., ontwikkeld in het vooruitzicht van een verdere waardevermindering van de euro. Indien de euro verder in waarde blijft dalen tegenover de andere deviezen, ontvangt u een uiteindelijke terugbetalingspremie bovenop uw belegd kapitaal (1)(2). Vergelijking evolutie van de 5 deviezen van de korf tegenover de euro (gegevens herleid op 100 op 01/01/2010) (bron Bloomberg: 29 juni 2012) 110,00% 105,00% 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 1/01/10 1/06/10 1/11/10 1/04/11 1/09/11 1/02/12 EUR/USD EUR/CAD EUR/CAD EUR/NOK EUR/SEK Blootstelling aan de schommelingen van vijf wisselkoersen Het product is geïndexeerd aan de schommelingen van de wisselkoers van vijf deviezen tegenover de euro, geselecteerd binnen het universum van de deviezen van de landen van de G10 volgens de onderstaande criteria: - Stap 1: eliminatie van de deviezen van de landen waarin de centrale bank van het land tussenkomt om de wisselkoersen op een bepaald niveau te handhaven -> eliminatie van de Zwitserse frank en de Deense kroon. - Stap 2: eliminatie van de deviezen van de landen met een overheidsschuld die groter is dan 85% van het BBP -> eliminatie van de Britse pond en de Japanse yen. - Stap 3: eliminatie van de Nieuw-Zeelandse dollar die sterk gecorreleerd is aan de Australische dollar en minder liquide is. De terugbetalingspremie die eventueel wordt uitgekeerd door Foreign Currencies op de einddatum, hangt dus af van de evolutie van de wisselkoersen van de vijf volgende deviezen tegenover de euro: Devies Wisselkoers Informatie over het devies: Dollar Canadese dollar Australische dollar Noorse kroon Zweedse kroon EUR/USD EUR/CAD EUR/AUD EUR/NOK EUR/SEK De Amerikaanse dollar kan een veilige munt zijn, wanneer er spanningen heersen op de financiële markten. De grote onzekerheid rond de Europese schuld en de kleine groei in de Eurozone evenals de grotere flexibiliteit van de Amerikaanse economie zouden in het voordeel kunnen spelen van het groene bankbriefje. Dankzij een strikte monetaire discipline, de sterkte van de financiële sector en de overvloed aan grondstoffen, wordt ook de Canadese dollar vaak bestempeld als toevluchtwaarde en vormt hij een goede keuze om te diversifiëren. De zeer goede economische groei van Australië, haar ondergrondse natuurlijke rijkdom en ook haar geprivilegieerde banden met China pleiten voor een potentiële opwaardering van de Australische dollar. De Noorse kroon vormt een mogelijke diversificatie in vergelijking met de euro. De economische fundamentals van het land zijn zeer solide. Zowel de begroting als de rekening-courant van Noorwegen geven blijk van een comfortabel overschot, gespijsd door de ondergrondse natuurlijke rijkdommen (olie en gas). De Zweedse Riksbank de oudste centrale bank ter wereld heeft in de loop van haar basisrente regelmatig weer opgetrokken tot 1,5%. De Zweedse kroon zou gesteund kunnen worden door de verdere monetaire verstrenging. De stabiele rating van Zweden, vastgelegd op AAA, in combinatie met een overheidsschuld van amper 38,4%, kan verleidelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een grotere diversificatie. Bron: BNP Paribas, 28 juni 2012 U kunt de evolutie van deze buitenlandse deviezen volgen op de website van de Europese Centrale Bank: Deze blootstelling aan de schommelingen van deze vijf wisselkoersen stelt u in staat om: een premie te innen in het geval van een waardevermindering van de euro tegenover vijf deviezen. te steunen op een gediversifieerde korf deviezen. Uw belegging maakt het voorwerp uit van een deposito op een rekening bij Argenta Spaarbank. In het kader van deze uitgifte door SecurAsset S.A. wordt het bedrag, afkomstig uit de commercialisering van de Notes, in deposito gegeven op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank, wat u blootstelt aan een kredietrisico op Argenta Spaarbank, bovenop het risico op wanbetaling op de Uitgever SecurAsset S.A. (1) Bruto percentages en buiten toepasbare fiscaliteit in het kader van een belegging, en voor toepassing van de roerende voorheffing van 21% (percentage van kracht op 27 juni 2012 zie rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie), voor wie onderworpen is aan de Belgische fiscaliteit en behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. (2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank. 3/6

4 Technische fiche Type: Note Uitgever: SecurAsset S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht. Het uitgifteprogramma van SecurAsset S.A. is geregistreerd in Luxemburg en werd goedgekeurd door de CSSF op 29 juni SecurAsset SA. geeft Notes uit die beschermd zijn door activa aangehouden in afzonderlijke compartimenten. Voor elke uitgifte wordt immers een apart compartiment gemaakt. De houders van een Note kunnen beperkt hun toevlucht nemen tot activa aangehouden in het compartiment dat werd opgericht ten behoeve van deze uitgifte. In geval van faillissement van SecurAsset S.A. kunnen de schuldeisers van een compartiment geen enkele aanspraak maken op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze uitgifte deponeert SecurAsset S.A. de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes, bij Argenta Spaarbank. De Notes zijn dus beschermd door het vorderingsrecht dat SecurAsset S.A. heeft ten aanzien van Argenta Spaarbank voor de teruggave van de gedeponeerde sommen. In geval van faillissement van SecurAsset S.A. zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave van het deposito om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald in geval van faillissement, zal dus worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Er zijn overigens nog andere elementen die kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, wanbetaling van Argenta Spaarbank (Argenta Spaarbank keert niet op de juiste datum de vergoeding uit die verschuldigd is aan SecurAsset S.A. voor het deposito en/of Argenta Spaarbank zet de betaling stop), goedkeuring van een ongunstige fiscale maatregel of reglementering waardoor het behoud van de uitgifte onmogelijk wordt. De Trustee zal dan overgaan tot de teruggave van het deposito bij Argenta Spaarbank (voor het vorderingsrecht van SecurAsset S.A. ten aanzien van Argenta Spaarbank voor de reconstitutie van het deposito) en het bedrag dat wordt terugbetaald aan elke belegger, zal worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee. Zodoende wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag substantieel lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we u naar de final terms en het Basisprospectus (pagina s ). Dubbel kredietrisico: Met de verwerving van dit product stelt de inschrijver zich bloot aan een dubbel kredietrisico op SecurAsset S.A. en Argenta Spaarbank, wegens de deponering van de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij Argenta Spaarbank; in geval van wanbetaling van de ene of de andere loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag. Bovendien worden de vaste jaarlijkse coupons en de terugbetalingspremie betaald dankzij een contract dat werd afgesloten tussen SecurAsset en BNP Paribas S.A. Zo stelt de belegger zich bloot aan het risico dat hij geen enkele jaarlijkse coupon krijgt in geval van faillissement of wanbetaling van BNP Paribas S.A. Volledige terugbetaling van het beginkapitaal (1) Argenta Spaarbank (D) SecurAsset S.A. (A) Notes (C) Eindklanten (B) Jaarlijkse coupons / terugbetalingspremie (2) BNP Paribas S.A. Beschrijving van het mechanisme: (A) Uitgifte van de Notes door SecurAsset S.A. (B) BNP Paribas S.A. geeft SecurAsset S.A. de rendementsmotor van de Notes, via een swap afgesloten met die laatste, wat de betaling van de jaarlijkse coupons en de eventuele terugbetalingspremie door SecurAsset S.A. zal mogelijk maken. (C) Aankoop van de Notes door de eindklanten. (D) De fondsen afkomstig van de commercialisering van de Notes worden gedeponeerd op een rekening geopend bij Argenta Spaarbank. (1) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank. (2) Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. Informatie betreffende de Uitgever: Het uitgifteprogramma van SecurAsset S.A. is geregistreerd in Luxemburg en werd goedgekeurd door de CSSF op 29 juni ISIN-code: XS Distributeur: Argenta Spaarbank (S&P: BBB+) Rating: De notering/rating is de waardering van het risico op wanbetaling van een lener, met een rechtstreekse invloed op de rentevoet tegen dewelke deze eenheid fondsen kan krijgen. Een notering/rating is geen aanbeveling om financiële effecten te kopen, te verkopen of te bewaren en kan op elk ogenblik worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken door het ratingagentschap dat de notering/rating heeft toegekend. De belangrijkste agentschappen zijn Standard & Poor s, Moody s en Fitch Ratings. Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van deze agentschappen. Kosten: Commissies: Er werden commissies met betrekking tot deze transactie betaald aan de Distributeur voor de verdeling en/of structurering van de Notes. Zij bedragen jaarlijks maximaal 1,00% (alle taksen inbegrepen) van het Uitgiftebedrag. Deze commissies zijn inbegrepen in de waarde van de gestructureerde obligatie en dus in de uitgifteprijs. Verkoopprijs: 102% (waarvan 2% instapkosten die de (niet recurrente) commissie vertegenwoordigt, vooraf betaalbaar aan de Distributeur) Makelaarskosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag: 0,9% met een minimum van 25 EUR. Bedrag van de Uitgifte: 30 miljoen EUR (maximum) Uitgiftedatum: 22 oktober 2012 Initiële Vaststellingsdatum: 22 octobre 2012 Betaaldatum: 20 oktober 2012 (met valutadatum: 22 oktober 2012) Nominale waarde en devies: EUR Einddatum: 30 oktober In geval van een evenement dat kan leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals onder meer het faillissement of de wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank, zal de terugbetaling van de Notes plaatsvinden binnen maximaal 2 jaar vanaf de einddatum van de Note. Minimum terugbetaling op de einddatum: 100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. Jaarlijkse coupon: : een vaste coupon gelijk aan 1,25% elk jaar, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. Terugbetalingspremie (rendement van de korf): Max (0, 125% x Rendement van de korf) met Rendement van de korf: waarbij: i = 1 tot 5 zijnde de wisselkoersen van elk van de 5 deviezen tegenover de euro, FX(i)initial = waarde van de wisselkoers i vastgesteld op 22/10/2012, FX(i)final = waarde van de wisselkoers i vastgesteld op 23/10/2017 Betaaldata van de jaarlijkse coupons: 22 oktober 2013 (t=1) ; 22 oktober 2014 (t=2) ; 22 oktober 2015 (t=3) ; 25 oktober 2016 (t=4) ; 30 oktober 2017 (t=5) Liquiditeit van de Notes: De Notes zullen niet genoteerd zijn op een markt en voor de beleggers die hun Notes willen doorverkopen vóór de eindvervaldag, zal BNP Paribas Arbitrage SNC bij normale marktomstandigheden op de laatste werkdag van de maand een zekere liquiditeit verzekeren. De belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, wordt verzocht om contact op te nemen met Argenta. De verkooporders die aankomen bij Argenta (vóór 12u00 op de laatste werkdag van de maand) zullen de volgende werkdag worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1%. De prijs van de Notes kan volatiel zijn om de waardering van uw product te volgen, zal de waarde van het effect dagelijks meegedeeld worden. Voor een meer exhaustieve informatie over de kosten die verbonden zijn aan deze markt, verwijzen we naar de tarievenlijst van Argenta op onze website Fiscaliteit: Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België: Op de inkomsten uit buitenlandse schuldinstrumenten (intresten en dividenden) die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, zal 21% roerende voorheffing (RV) (percentage van toepassing op 26 juni 2012) worden ingehouden. Voor het jaar 2012 zullen de belastingplichtigen van wie de roerende inkomsten onder de RV vallen en hoger zijn dan EUR, onderworpen zijn aan een extra heffing op de roerende inkomsten van 4%, toepasselijk op het gedeelte van de roerende inkomsten boven EUR. De beleggers zullen kunnen kiezen voor de inhouding aan de bron van deze heffing door Argenta. Elke aanvraag voor inhouding aan de bron moet een maand voor de betaling van de coupons worden meegedeeld aan Argenta. Deze inhouding zal een bevrijdend karakter hebben. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is. Risicoklasse: 4 (de producten zijn gegroepeerd in categorieën op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)). In geval van wijziging van de risicoklasse zal dat worden meegedeeld op onze website - Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: Taks op Beursverrichtingen (TOB): - Geen TOB op de primaire markt. - TOB van 0,09% op de verkoop en aankoop op de secundaire markt (max. 650 EUR per verrichting percentage en bedrag van toepassing op 26 juni 2012). Personen onderworpen aan een andere fiscale wetgeving, worden verzocht zich te informeren over het fiscaal regime dat op hen van toepassing is. 4/6

5 Beschrijving van het mechanisme > Jaar 1 tot 5: Foreign Currencies keert een vaste coupon van 1,25% uit (1). > Jaar 5: Foreign Currencies keert een uiteindelijke terugbetalingspremie uit, die als volgt wordt berekend: Op de laatste (23/10/2017) registreert men het rendement van de korf, samengesteld uit de wisselkoersen van de vijf deviezen tegenover de euro in vergelijking met zijn niveau op de initiële (22/10/2012). Indien de euro in waarde vermindert in vergelijking met de deviezen, stijgt het rendement van de korf en omgekeerd als de euro in waarde stijgt. Het rendement van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de individuele rendementen: Indien het rendement van de korf positief is, geniet u ervan in de vorm van een terugbetalingspremie die gelijk is aan 125% van dat rendement. Bovendien hebt u recht op de volledige terugbetaling van uw kapitaal op de einddatum (1)(2). Indien het rendement van de korf negatief is, wordt geen enkele terugbetalingspremie betaald. U hebt evenwel recht op de volledige terugbetaling van uw belegd kapitaal op de einddatum (2). Ongeacht de evolutie van de wisselkoersen zal de vaste jaarlijkse coupon 1,25% (1) bedragen en op de einddatum krijgt u minstens 100% van uw belegging (2) terugbetaald. Illustratie van het mechanisme De gegevens die worden becijferd in deze voorbeelden, hebben een louter informatieve waarde om het mechanisme van het product te illustreren. Ze houden geen enkele voorspelling in voor de toekomstige resultaten en kunnen op geen enkele wijze een commercieel aanbod vormen. Gunstig scenario In het scenario waarin de euro in waarde vermindert tegenover de vijf andere deviezen, is het rendement van de korf positief (12,04%). U ontvangt: een vaste coupon van 1,25% in elk van de vijf jaar (1). een terugbetalingspremie (zie tabel) gelijk aan 15,05% [125% x 12,04%] op de einddatum bovenop het volledige belegde kapitaal (1) (2). ofwel een bruto rendementspercentage op jaarbasis van 3,58% (3) Wisselkoers Initiële 22/10/2012 Laatste 23/10/2017 Waardevermeerdering van de euro (-) / waardevermindering van de euro (+) EUR/USD 1,24 1,10 11,29 % EUR/CAD 1,28 1,13 11,72 % EUR/AUD 1,24 1,11 10,48 % EUR/NOK 7,52 6,65 11,57 % EUR/SEK 8,84 7,5 15,16 % Rendement van de korf 12,04 % Terugbetalingspremie (125% x rendement van de korf) 15,05 % In het scenario waarin bepaalde deviezen sterk in waarde stijgen tegenover de euro, en andere deviezen in waarde dalen tegenover de euro, toont het voorbeeld ons een positief rendement van de korf (4,95%). U ontvangt: een vaste coupon van 1,25% in elk van de vijf jaar (1). een terugbetalingspremie (zie tabel) gelijk aan 6,18% [125% x 4,95%] op de einddatum bovenop het volledige belegde kapitaal (1) (2). Ofwel een bruto rendementspercentage op jaarbasis van 2,00% (3) In het scenario waarin de euro in waarde stijgt tegenover de vijf andere deviezen, is het rendement van de korf negatief (- 8,04%). U ontvangt: een vaste coupon van 1,25% in elk van de vijf jaar (1). een volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (2). Ofwel een bruto rendementspercentage op jaarbasis van 0,83% (3) Neutraal scenario Wisselkoers Initiële 22/10/2012 Laatste 23/10/2017 Waardevermeerdering van de euro (-) / waardevermindering van de euro (+) EUR/USD 1,24 1,14 8,06 % EUR/CAD 1,28 1,18 7,81 % EUR/AUD 1,24 1,25-0,81 % EUR/NOK 7,52 7,55-0,40 % EUR/SEK 8,84 7,95 10,07 % Ongunstig scenario Wisselkoers Rendement van de korf 4,95 % Terugbetalingspremie (125% x rendement van de korf) Initiële 22/10/2012 Laatste 23/10/2017 6,18 % Waardevermeerdering van de euro (-) / waardevermindering van de euro (+) EUR/USD 1,24 1,36-9,68 % EUR/CAD 1,28 1,38-7,81 % EUR/AUD 1,24 1,36-9,68 % EUR/NOK 7,52 7,98-6,12 % EUR/SEK 8,84 9,45-6,90 % Rendement van de korf -8,04 % In geval van een faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank kan de belegger een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn geïnvesteerd kapitaal dit bedrag kan nul zijn. (1) Bruto percentages, buiten kosten en toepasbare fiscaliteit in het kader van een belegging en vóór toepassing van de roerende voorheffing van 21% (percentage van toepassing op 27 juni zie rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie), voor wie onderworpen is aan de Belgische fiscaliteit en buiten faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. (2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank (3) Het bruto actuarieel rendementspercentage houdt rekening met de verkoopprijs aan 102% van de Notes (2% vertegenwoordigt de niet-recurrente instapkosten, vooraf betaalbaar aan de Distributeur); buiten toepasselijke fiscaliteit, en vóór toepassing van de roerende voorheffing van 21% (percentage van toepassing op 27 juni zie rubriek fiscaliteit op pagina 4 voor meer informatie), voor wie onderworpen is aan de Belgische fiscaliteit de beleggers nemen een dubbel kredietrisico op de Uitgever SecurAsset S.A. en op Argenta Spaarbank voor het recht op de volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum en een kredietrisico op BNP Paribas S.A. voor het recht op de betaling van de vaste jaarlijkse coupons en de terugbetalingspremie op de einddatum. 5/6

6 Voordelen Recht op een volledige terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag, behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever SecurAsset S.A. en/of Argenta Spaarbank. Recht op een vaste jaarlijkse coupon gelijk aan 1,25% (jaarlijks bruto percentage en buiten toepasbare fiscaliteit) behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. Geen plafond voor de terugbetalingspremie gekoppeld aan het rendement van de korf van de vijf deviezen. Recht op een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk aan 125% van het positieve rendement van een korf van vijf deviezen, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. Risico s Dubbel kredietrisico: de beleggers zijn blootgesteld aan het dubbele kredietrisico van de uitgever, SecurAsset S.A. en Argenta Spaarbank voor de deposito van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij die laatste; in geval van wanbetaling van de ene of de andere, loopt de belegger het risico dat hij zijn kapitaal niet terugkrijgt op de eindvervaldag zie technische fiche voor meer details. Risico op niet-uitkering van de vaste jaarlijkse coupons en terugbetalingspremie: de houder neemt een risico op niet-uitkering van de vaste jaarlijkse coupons, evenals de terugbetalingspremie in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset S.A. en/of BNP Paribas S.A. Liquiditeitsrisico: de Notes zullen niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers op de laatste werkdag van de maand afkopen. Zo zal de belegger die zijn Notes wil doorverkopen vóór de eindvervaldag, zodra de inschrijvingsperiode gedaan is, ze kunnen verkopen aan BNP Paribas Arbitrage SNC tegen een prijs die laatstgenoemde bepaald zal hebben in functie van de marktparameters op dat ogenblik, wat kan leiden tot een lagere (of hogere) prijs dan het geïnvesteerde kapitaal. De orders zullen worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (buiten makelaarskosten en taks op de beursverrichting). Risico op fluctuering van de prijs van het effect: de prijs van dit schuldinstrument zal fluctueren in functie van verschillende factoren zoals de evolutie van de rentevoeten. Indien de rentevoet van de markt, na de uitgifte van dit product, stijgt, terwijl alle andere marktgegevens identiek blijven, zal de prijs van het product dalen tijdens de duur ervan. Indien de rentevoet van de markt, in dezelfde omstandigheden, daalt na de uitgifte, zal de prijs van het product stijgen. Een verandering van de perceptie van het kredietrisico, die tot uiting kan komen via een wijziging van de kredietrating van de uitgever, kan de koers van het effect mettertijd doen variëren. Dergelijke fluctuaties kunnen een minderwaarde met zich brengen in geval van vervroegde verkoop. Dat risico is groter in het begin van de periode en neemt af naarmate de eindvervaldag nadert. In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag kan de waarde van het effect bijgevolg lager of hoger zijn dan de nominale waarde per coupure (2.500 EUR). DOCUMENTATIE De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Informatiedragers met betrekking tot de Notes aan te vragen en aandachtig te lezen en de beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven. De Informatiedragers bestaan uit: (a) het Basisprospectus genaamd Secured Note, Warrant and Certificate Programme, hierna het Basisprospectus, van 29 juni 2012 en goedgekeurd door de CSSF, (b) de Definitieve Uitgiftevoorwaarden ( Final Terms ) van 14 augustus 2012 SecurAsset vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die zijn opgenomen in het Basisprospectus. De voornaamste kenmerken van SecurAsset (LU) Bond 2017/10/30 Foreign Currencies (Blootstelling aan het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank), uitgegeven door SecurAsset S.A., die in deze brochure worden uiteengezet, zijn slechts een samenvatting. De potentiële beleggers moeten begrijpen welke risico s samenhangen met beleggingen in de Notes en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat ze de compatibiliteit van een belegging in de Notes ernstig hebben onderzocht, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de onderhavige informatie en de informatie met betrekking tot de Notes. De Informatiedragers (het Basisprospectus en de Final Terms) zijn gratis verkrijgbaar bij Argenta Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, bij uw kantoorhouder of via internet (website: Beleggen>Obligaties>Meer informatie over dit product) alvorens in te schrijven op de Notes. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat zij door de verwerving van de Notes een dubbel kredietrisico nemen op SecurAsset S.A. en op Argenta Spaarbank. Bovendien bestaat het risico, in geval van wanbetaling van BNP Paribas S.A., dat er geen jaarlijkse coupons worden uitgekeerd. Deze brochure bevat uitsluitend informatie over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht nadat Argenta Spaarbank NV een toetsing heeft gedaan aangaande de geschiktheid en/of passendheid van dit product voor de betrokken klant. De verwerving van de Notes kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België. 6/6

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe

SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe SecurAsset (LU) Bond 2019/05/03 Focus Europe (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds

SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds SecurAsset (LU) Bond 2018/01/18 Emerging Bonds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/07/05 Income Star Funds (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

in de zeilen Beleggen met de wind

in de zeilen Beleggen met de wind Beleggen met de wind in de zeilen SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure

SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure SecurAsset (LU) Bond 2019/01/25 Maxi Plus Global Infrastructure (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2020/07/27 Maxi Plus Best Picks Argenta Spaarbank NV, RPR Antwerpen, BTW BE 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen Tel.: +32 3 285 51 11

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family

SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family SecurAsset (LU) Bond 2020/04/28 Maxi Plus Family (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Argenta Spaarbank nv, RPR Antwerpen, BTW 0404.453.574, FSMA 27316 Maatschappelijke

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders

SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders SecurAsset (LU) Bond 2019/04/12 Maxi Plus Brand Leaders (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)

SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat) SecurAsset (LU) Bond 2018/04/11 Selective Growth (Blootstelling van het volledige kapitaal aan de OLO-STRIP obligaties van de Belgische staat)» Een recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A.

SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. SecurAsset (LU) Defensive Sector Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 14 april tot en met 2 juni 2014, tot 9 uur

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens

Beleggen met sterren. SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022. Bankier van mens tot mens Beleggen met sterren SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA Inschrijvingsperiode:

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond

Select Dividend Switch to Bond Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 6 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%* Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Select Dividend Switch to Bond 2

Select Dividend Switch to Bond 2 Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond 2 VOORNAAMSTE KENMERKEN Een looptijd van 7 jaar Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,10% Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zweedse kroon Wat mag u verwachten? ABN Amro Bank (NL) (A+/Aa3) Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

2% (1) A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus. Minimum coupon van

2% (1) A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus. Minimum coupon van A.BOND 2017/09/18 MAxi Plus» Jaarlijkse coupon van minimum 2% (1)» Recht op een terugbetaling van 100% van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Arbitrage

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Kapitaal voor 100% beschermd op de einddatum» Een looptijd van 6 jaar» Een korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend» Een geoptimaliseerd

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Geef uw belegging een duurzaam karakter

Geef uw belegging een duurzaam karakter Geef uw belegging een duurzaam karakter SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas Fortis NV Gestructureerde obligatie uitgegeven

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Turkse lira Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse

Nadere informatie

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar.

Een interessante opportuniteit om te diversifiëren in Australische dollar. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deze obligatie wordt uitgegeven in Australische dollar (AUD) door Deutsche Bank AG en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 5,5% bruto gedurende

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u geld aan de uitgever die zich ertoe

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1)

MAXI PLUS. » Jaarlijkse coupon van minimum 1,25% (1) MAXI PLUS» Jaarlijkse coupon van minimum 1,25%» Terugbetaling kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op vervaldag» Een looptijd van 6 jaar» Een Korf van 25 aandelen geselecteerd vanwege hun hoog dividend»

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? ABN Amro Bank (NL) (A/Aa3) Dit product is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4% bruto gedurende

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon

Een interessante mogelijkheid om te diversifiëren in Noorse kroon WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Credit Suisse (A+/Aa) Credit Suisse is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Credit Suisse AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,25% gedurende

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3)

Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten Société Générale Acceptance Anticipation Bond 08 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Société Générale Acceptance - Anticipation Bond 08 laat u profiteren van een eventuele sterke stijging van de rentevoeten op korte

Nadere informatie

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank

Palladium Securities 1 (LU) Italy Interest Evolution 2022. Deutsche Bank Deutsche Bank Ontvang een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 5 jaar (eerste korte coupon van 1,84% bruto). Vervolgens, een variabele brutocoupon die gelijk is aan de EUR CMS-rente op 10 jaar met een

Nadere informatie

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Société Générale (FR) World Callable 2019 II. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU).

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU). SECURASSET SSET (LU) 3,50% FLF SUB 2015 Kapitaal voor 100% blootgesteld aan een obligatie van BNP Paribas Fortis Funding met een achtergestelde waarborg van Fortis Bank NV (vervaldatum 2015) Promotioneel

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Callable Ethical Europe 90

Callable Ethical Europe 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90 Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal op de eindvervaldag (exclusief

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Î Î Obligatie in Australische dollar (AUD) uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Jaarlijkse brutocoupon van 4,35%

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015

BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 BNP PARIBAS (FR) USD CHINESE YUAN PARTICIPATION NOTE 2015 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in. Type belegging

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in. Type belegging Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Zweedse kroon. Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door Crédit Agricole CIB. ÎÎ Jaarlijkse brutocoupon van 4,10%. ÎÎ Looptijd:

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty

Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Deutsche Bank Een beleggings opportuniteit in Poolse zloty Wat mag u verwachten? ÎÎ Obligatie in Poolse zloty (PLN) uitgegeven door ING Bank N.V. ÎÎ Jaarlijkse coupon van bruto. ÎÎ Looptijd: 6 jaar. ÎÎ

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ABN Amro Bank (A/Aa3) ABN AMRO is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,50% bruto gedurende 5

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Autocallable Note Select Euro 2021

Autocallable Note Select Euro 2021 BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 De BNP Paribas Arbitrage Issuance BV (NL) Autocallable Note Select Euro 2021 (verkort BNPP BV Autocallable Note Select Euro 2021)

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan beleggingen ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan optinote nordic 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 3,15% in NOK (bruto

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,15% 2018. Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit. Braziliaanse real. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A+/A2) BRL 6,15% 2018. Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit. Braziliaanse real. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Braziliaanse real Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u

Nadere informatie

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Deutsche Bank. Interest Linked Bond 2024. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Citigroup Inc (US) (A-/Baa2) Interest Linked Bond 2024 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent

Nadere informatie

Een diversificatieopportuniteit. aantrekkelijke coupons in Zweedse kronen. Crédit Agricole (A+ / Aa3) SEK 4,50% 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P.

Een diversificatieopportuniteit. aantrekkelijke coupons in Zweedse kronen. Crédit Agricole (A+ / Aa3) SEK 4,50% 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. Crédit Agricole (A+ / Aa3) SEK 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB SEK 2016 is een obligatie uitgegeven in Zweedse kronen (SEK) door Crédit Agricole CIB en geeft u recht op een jaarlijkse

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

Een interessante diversificatieopportuniteit

Een interessante diversificatieopportuniteit ABN Amro Bank (A/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ABN AMRO is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,75% bruto gedurende 6

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2

BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 BNP PARIBAS (FR) USD CAPPED CALL NOTE LINKED TO GOLD 2018/2 Promotioneel document Oktober 2012 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas SA (A2 / AA- / A+) Dit document werd opgesteld in het

Nadere informatie