ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015"

Transcriptie

1 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (KSM) verhoging huurprijzen - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 3. (KS) Diverse voorzieningen - raamcontract digitale tv - gunning - aktename 4. (KS) Diverse voorzieningen - raamcontract onderhoud ondergrondse parkeergarages - lastenboek - goedkeuring 5. (KS) Diverse voorzieningen - raamcontract reinigen van ramen -delegatie - lastenboek - goedkeuring 6. (CV) WZC Boeyé-Van landeghem - ontdubbeling flats - definitief ontwerpplan - raming - indienen bouwaanvraag - goedkeuring 7. (KS) Nieuwbouwproject Vrasene - aanstelling architect - gunning - aktename 8. (VVB) Aankoop brandstof voor voertuigen - verlenging huidige overeenkomst - aktename Instellingen en algemeen beheer 9. (IC) Dienst Schuldbemiddeling Waasland - betaling eerste voorschot goedkeuring 10. (IC) Opvang asielzoekers - uitbreiding plaatsen Lokale Opvanginitiatieven - goedkeuring 11. (IC) Hervestiging vluchtelingen - opstart project - kennisname 12. (IC) Eandis - oplaadterminal voor budgetmeters - overeenkomst - goedkeuring 13. (IC) Maatschappelijke dienstverlening - tijdelijke uitbreiding personeel - goedkeuring 14. (KSM) Doelstellingenrealisatie kwartaal 3/ rapportage - kennisname Personeel 15. (GVE) Arbeidsreglement en bijlagen ICT-gedragscode/alcohol-en middelenbeleid/deontologische code voor ambtenaren/aanwezigheidsbeleid - goedkeuring DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: EXTRA AANWEZIGEN: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, Katty Schelfhout, raadsleden Filip Thyssen, secretaris Erna Tindemans, raadslid verontschuldigd voor agendapunt1 Mirèse Deckers, raadslid verontschuldigd voor agendapunt12 Leen Van Laere, raadslid verontschuldigd voor agendapunt1 Wouter D'Heere, Screen Services voor agendapunt3 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting);

2 2 Er worden geen opmerkingen gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 november 2015 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING In het vast bureau van 11 maart 2015 werd de lijst met huurprijzen OCMW Besproken. Het vast bureau vroeg een onderzoek naar de marktconformiteit van de huurprijzen van het OCMW Beveren. De resultaten van het onderzoek werden besproken in het vast bureau van 23 september Een voorstel tot prijsverhoging werd opgemaakt. Dit voorstel werd besproken in het vast bureau van 25 november 2015 en 9 december Het voorliggende voorstel werd principieel goedgekeurd in het vast bureau van 9 december Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 1. Art stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel) 2 stemmen tegen (Tony Vyt, Katty Schelfhout) Het voorliggende voorstel tot prijsverhoging van de huurprijzen OCMW Beveren goed te keuren. De prijsverhoging in te laten gaan vanaf 1 januari 2016 voor nieuwe verhuringen. 3. (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - RAAMCONTRACT DIGITALE TV - GUNNING - AKTENAME Het OCMW Beveren werd op 29 januari 2015 aangeschreven door Telenet met de boodschap dat er tegen 30 juni 2016 geen analoge TV meer zal worden aangeboden in de woonzorgcentra. Om onze residenten ook na 30 juni 2016 televisie te kunnen aanbieden, is het nodig om een raamcontract af te sluiten zij het dan uitsluitend digitaal. In de raad van 17 juni 2015 werd beslist om: Zorgbedrijf Antwerpen aan te duiden om voor deze aanbesteding in overleg met het OCMW in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever. De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure met bekendmaking en het lastenboek voor te leggen aan een latere raad.

3 3 De selectieleidraad voor het raamcontract van digitale TV goed te keuren die gepubliceerd werd op 18 juni 2015 door Zorgbedrijf Antwerpen voor het ontvangen van de kandidatuurstellingen. In de raad van 8 juli 2015 werd beslist om het lastenboek voor het raamcontract van digitale TV voor diverse voorzieningen goed te keuren voor een geraamd bedrag van minimum EUR (incl. BTW) voor het OCMW Beveren. Volgende firma's werden geselecteerd in de kwalitatieve selectie, en werden op 5 augustus 2015 uitgenodigd om een offerte in te dienen: Screenservices (Brussel) THV NV Tele-Signal Electronics en NV Electro Entreprice (Harelbeke) Proximus NV (Brussel) Eén firma heeft een offerte ingediend, nl. Screenservices (Brussel). Uit het verslag van nazicht dd. 16 oktober 2015 blijkt dat de firma Screenservices, gelegen te 1030 Brussel, Huart Hamoirstraat 55 een regelmatige offerte heeft ingediend. Het bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen heeft beslist om het raamcontract van digitale TV te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde Screenservices (BE ), Huart Hamoirstraat 55 te 1030 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. Om het dossier tijdig op te starten dienen vooraf een aantal beleidskeuzes gemaakt, hiertoe zal de heer Wouter D Heere (ScreenServices) tijdens de zitting een toelichting geven. In het budget 2016 zijn onder ACT-148 kredieten ten bedrage van EUR voorzien. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum met beleidsopmerkingen Art. 1 Art. 2 akte te nemen van het besluit van Zorgbedrijf Antwerpen waarbij het raamcontract voor digitale TV voor diverse voorzieningen werd gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde Screenservices (BE ), Huart Hamoirstraat 55 te 1030 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. Principieel akkoord om een offerte op te maken voor: de huur van Smarthoteltelevisies voor een periode van 6 of 8 jaar aankoop van een Telenet Broadcastcenter.

4 4 4. (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - RAAMCONTRACT ONDERHOUD ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES - LASTENBOEK - GOEDKEURING Het huidig contract voor het onderhoud van de ondergrondse parkeergarages eindigt op 30 april Voorgesteld wordt om hiervoor een nieuwe prijsvraag te organiseren. Het OCMW Sint-Niklaas en OCMW Temse wensen ook deel te nemen en het OCMW Beveren zal optreden als opdrachtencentrale. Een ontwerp van lastenboek voor deze aanbesteding wordt voorgelegd aan de raad. Voorgesteld wordt om deze aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel 26, 1, 1 a van de wet van 15 juni De totale jaarlijkse kost zou geraamd worden op 4.961,00 EUR (incl. 21% BTW) voor het OCMW Beveren. In het exploitatiebudget werden voldoende kredieten voorzien voor het onderhoud van de ondergrondse parkeergarages op algemene rekening Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 1 Art. 2 Het lastenboek voor het onderhoud van ondergrondse parkeergarages voor diverse voorzieningen goed te keuren voor een geraamd jaarlijks bedrag van 4.100,00 EUR (excl. 21% BTW) of EUR (incl. BTW 21%) voor het OCMW Beveren. De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij het OCMW Beveren zal optreden als opdrachtencentrale en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 5. (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - RAAMCONTRACT REINIGEN VAN RAMEN -DELEGATIE - LASTENBOEK - GOEDKEURING Het contract voor het reinigen van de ramen van diverse voorzieningen van het OCMW Beveren met de firma M&G Cleaning loopt tot 30 april Het OCMW Sint-Niklaas heeft een lastenboek opgemaakt voor het reinigen van ramen. Voorgesteld wordt om in te stappen in dit lastenboek en het OCMW Sint-Niklaas aan te duiden om voor deze aanbesteding in overleg met het OCMW in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever.

5 5 Door het contract voor een glazenwasser gezamenlijk aan te besteden, vergroot het volume van de diensten waardoor betere prijzen kunnen worden verkregen en tijdswinst wordt gegenereerd. Het OCMW Beveren zal in het aankoopproces betrokken worden. Een ontwerp van lastenboek voor deze aanbesteding met een geraamd bedrag van EUR (incl. 21% BTW) voor het OCMW Beveren wordt voorgelegd aan de raad. Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via open offerteaanvraag. In het exploitatiebudget zijn voldoende kredieten voorzien voor het reinigen van ramen. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Het lastenboek voor het reinigen van ramen van diverse voorzieningen goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR (incl. 21% BTW) voor het OCMW Beveren. De prijsvraag te organiseren via open offerteaanvraag. Het OCMW Sint-Niklaas aan te duiden om voor deze aanbesteding in overleg met het OCMW in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever. Het resultaat van de gunning ter aktename voor te leggen aan een latere raad. 6. (CV) WZC BOEYÉ-VAN LANDEGHEM - ONTDUBBELING FLATS - DEFINITIEF ONTWERPPLAN - RAMING - INDIENEN BOUWAANVRAAG - GOEDKEURING Het besluit van 22 oktober 2008 van de administrateur generaal houdende de aanpassing van de voorafgaande vergunning van 16 juli 2002 voor de capaciteitsuitbreiding van een rusthuis, bepaalt dat woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem een voorafgaande vergunning heeft voor de capaciteitsuitbreiding naar 56 woongelegenheden. Deze voorafgaande vergunning werd gedeeltelijk gerealiseerd met de uitbreiding naar 52 woongelegenheden door de nieuwbouw van 8 grote flats in de meest recente vleugel van het woonzorgcentrum. Er werden dus 4 woongelegenheden niet gerealiseerd. De voorafgaande vergunning werd éénmalig verlengd voor een periode van 3 jaar tot In de zitting van 29 december 2014 keurde de raad de indiening van de erkenningskalender voor de erkenning van 4 bijkomende woongelegenheden in WZC Boeyé-Van Landeghem goed en waarbij door een aantal flats te verbouwen deze 4 woongelegenheden gecreëerd kunnen worden. De geldigheidsduur van de voorafgaande vergunning werd met het besluit van de administrateurgeneraal van 29 april 2015 verlengd tot 30 september Uiterlijk op deze datum dienen de 4 bijkomende woongelegenheden in gebruik genomen.

6 6 Bij beslissing van 8 september 2015 door het vast bureau werd 3D architecten aangesteld als architect voor het project tot ontdubbeling van de flats, dit voor een geraamd aannemingsbedrag van EUR (excl. 6 % BTW) of EUR (incl. 6 % BTW). Ondertussen werd het dossier verder aangepast en uitgebreid met volgende zaken: vloerafwerking van bestaande badkamers voor een geraamd bedrag van 5.596,80 EUR (incl. 6% BTW), zoals opgenomen in lastenboek en goedgekeurd door vast bureau d.d. 24 juni aanpassingen ontwerpplan (inloopdouches, radiatoren e.d.), goedgekeurd in vast bureau d.d. 12 november ontkoppeling sifons (fase I) voor een geraamd bedrag van EUR (incl. 6% BTW), goedgekeurd in vast bureau d.d. 28 oktober verhuis van een berging voor een geraamd bedrag van EUR (incl. 6% BTW), goedgekeurd in vast bureau d.d. 28 oktober plaatsen van screens voor nieuwe kamers (niet voorzien in lastenboek, maar noodzakelijk en bijkomend op te nemen in dit dossier) voor een geraamd bedrag van EUR (incl. 6% BTW). Architectenbureau 3D architecten heeft de definitieve plannen tot indiening van de bouwaanvraag klaar, samen met een herziene raming van ,07 EUR (excl. 6 % BTW) of ,24 EUR (incl. 6 % BTW). De plannen met bijhorende raming worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum met beleidsopmerkingen Art. 1. Art. 2. Art. 3. De plannen voor de bouwaanvraag en de herziene raming van ,24 EUR (incl. 6 % BTW), zoals opgemaakt door 3D architecten, goed te keuren. Akkoord te gaan om de bouwaanvraag in te dienen. Opdracht te geven aan 3D architecten om het bouwdossier voor te bereiden en het lastenboek op te maken. 7. (KS) NIEUWBOUWPROJECT VRASENE - AANSTELLING ARCHITECT - GUNNING - AKTENAME Voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum met 94 bedden op de locatie van het huidige woonzorgcentrum Sint-Elisabeth te Vrasene dient een architect aangesteld. De prijsvraag werd georganiseerd via onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Op 30 juni 2015 werden 21 kandidatuurstellingen ingediend.

7 7 In het vast bureau van 22 juli 2015 werd akkoord gegaan: met het verslag van nazicht dd. 22 juli 2015 en de motieven die daarin aangebracht werden. om volgende kandidaturen te weerhouden en hen het lastenboek te bezorgen: Tijdelijke vereniging Stabo Arte (Leuven) Tijdelijke vereniging Atelier Kyoto (Eppegem-Zemst) Conix RDBM Architects (Antwerpen) Osar architects (Antwerpen) Llox architecten (Wilrijk) Bovenstaande firma s hebben allen een offerte ingediend. Uit het verslag van nazicht dd. 12 oktober 2015 blijkt dat Osar architects, gelegen te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 162 bus 10 de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte heeft ingediend. In het vast bureau van 14 oktober 2015 werd beslist om akkoord te gaan: met het verslag van nazicht dd. 12 oktober 2015 waarvan kennis werd genomen. om de opdracht te gunnen aan Osar architects ( ), gelegen te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 162 bus 10 tegen een ereloonpercentage van 6,6% en een uurloon van 45,00 EUR (excl. BTW). In het meerjarenplan zijn onder actiecode ACT-252 voldoende kredieten voorzien voor de aanstellling van een architect. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art. 1 Kennis te nemen van de beslissing van het vast bureau van 14 oktober 2015 waarbij de opdracht voor het uitwerken van een concept en de studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg, EPB en veiligheidscoördinatie voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum te Vrasene werd gegund aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde Osar architects ( ), gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 162 bus 10 tegen een ereloonpercentage van 6,6% en een uurloon van 45,00 EUR (excl. BTW). 8. (VVB) AANKOOP BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN - VERLENGING HUIDIGE OVEREENKOMST - AKTENAME Het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2012 heeft de opdracht voor de levering van brandstof voor voertuigen toegewezen aan de firma Tijdelijk Samenwerkingsverband

8 8 Total Benzinestations Beveren voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, met mogelijkheid om het contract drie maal te verlengen met telkens één jaar. Het OCMW Beveren is mee ingestapt in de aanbestedingsprocedure. In de raad van 22 januari 2014 werd deze opdracht een eerste maal verlengd voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december In de raad van 21 januari 2015 werd deze opdracht een tweede maal verlengd voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december De gemeente Beveren heeft opnieuw onderhandelingen gevoerd met de betreffende leverancier, waarbij bekomen werd dat de brandstof voor voertuigen onder dezelfde voorwaarden, nl. met kortingen op de officiële dagprijzen van 4% voor benzine EURO 95 en 98 en 5% voor diesel, wordt geleverd voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december In het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015 werd de opdracht verlengd voor een periode van één jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december Er wordt voorgesteld om akte te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 november Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art. 1 Art. 2 Akte te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015 om de huidige overeenkomst met de firma Tijdelijk Samenwerkingsverband Total Benzinestations Beveren voor de levering van brandstof voor voertuigen een derde maal te verlengen onder de huidige voorwaarden voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeente Beveren. 9. (IC) DIENST SCHULDBEMIDDELING WAASLAND - BETALING EERSTE VOORSCHOT GOEDKEURING De Raad besliste op 15 november 2004 om de jaarlijkse bijdrage voor de Dienst schuldbemiddeling Waasland te bepalen op 1 EUR per jaar, per inwoner, geïndexeerd. Momenteel bedraagt de bijdrage 1,24 EUR. De vereniging heeft gevraagd om de helft van de bijdrage, EUR, te betalen als voorschot voor 2016.

9 9 Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art. 1. Goedkeuring te verlenen om het voorschot van ,54 EUR voor 2016 te betalen aan de vereniging Dienst schuldbemiddeling Waasland, Abingdonstraat 99 te 9100 Sint-Niklaas 10. (IC) OPVANG ASIELZOEKERS - UITBREIDING PLAATSEN LOKALE OPVANGINITIATIEVEN - GOEDKEURING Met zijn schrijven van 12 november 2015 roept de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve vereenvoudiging, de OCMW s op om het aantal plaatsen binnen de Lokale Opvanginitiativen (LOI s) uit te breiden. Het OCMW beschikt momenteel over 31 LOI plaatsen. Het OCMW is eigenaar van een woning in de Van Gervenstraat 39 te 9120 Beveren waar ruimte is om 7 alleenstaanden op te vangen. De kosten om het gebouw instapklaar te maken worden geschat op EUR. De te verwachten subsidies voor 7 extra personen worden geraamd op EUR. Aan de raad wordt voorgesteld om 7 extra LOI plaatsen te creëren in de woning gelegen Van Gervenstraat 39 te 9120 Beveren. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 1. Art. 2. Goedkeurig te verlenen om het aantal LOI plaatsen uit te breiden met 7 extra plaatsen. Goedkeuring te verlenen om de woning gelegen Van Gervenstraat 39 te 9120 Beveren te bestemmen als LOI-woning voor de opvang van 7 alleenstaande personen. 11. (IC) HERVESTIGING VLUCHTELINGEN - OPSTART PROJECT - KENNISNAME In zitting van 16 september 2015 besliste de raad om in te gaan op de oproep voor hervestiging van vluchtelingen. De raad ging akkoord om een echtpaar en 2 kinderen te hervestigen. Fedasil heeft laten weten dat het project is goedgekeurd en dat een Syrisch echtpaar met 1 meerderjarig en 1 minderjarig kind geselecteerd zijn om te hervestigen in Beveren. Het gezin wordt eind december 2015 begin januari 2016 in België verwacht. Zij zullen nog enkele weken in een federaal opvangcentrum verblijven vooraleer zij naar Beveren komen. Aan de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de toewijziging van een Syrisch echtpaar met 2 kinderen en om toestemmig te verlenen om een geschikte woning te huren voor dit gezin.

10 10 Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 1. Kennis te nemen van de toewijzing van een Syrisch echtpaar met 1 meerderjarig en 1 minderjarig kind voor hervestiging te Beveren. Art. 2. Akkoord te gaan om een geschikte woning te huren voor dit gezin. 12. (IC) EANDIS - OPLAADTERMINAL VOOR BUDGETMETERS - OVEREENKOMST - GOEDKEURING In zitting van 20 mei 2009 keurde de raad de overeenkomst met Eandis goed die de organisatie regelt van oplaadterminals en budgetmeters voor gas en elektriciteit. In het Sociaal Huis staat een oplaadterminal. Eandis betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Voor het werkjaar bedroeg die ,94 EUR. Deze vergoeding omvat de huur van de ruimte, een vergoeding per oplading en een dossierkost per regelmatige klant. Eandis wenst een nieuwe overeenkomst af te sluiten waarbij de vergoeding wordt bepaald op basis van het aantal oplaadpunten, de openingsuren en het aantal actieve budgetmeterklanten in de gemeente. Hierdoor daalt de vergoeding maar garandeert Eandis dat minimaal 80% van het bedrag van het werkingsjaar , namelijk ,35 EUR wordt uitbetaald. Met één oplaadterminal en rekening houdend met de huidige openingsuren zal de vergoeding voor het OCMW ,35 EUR bedragen. Aan de raad wordt voorgesteld om de nieuwe overeenkomst met Eandis goed te keuren. Deze gaat in op 1 januari Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 1. De overeenkomst met Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, met startdatum 1 januari 2016, voor de organisatie van oplaadterminals en budgetmeters voor gas en elektriciteit, goed te keuren. 13. (IC) MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - TIJDELIJKE UITBREIDING PERSONEEL - GOEDKEURING De afdeling maatschappelijke dienstverlening kampt al meer dan een jaar met een grote werkbelasting. Er werden verschillende initiatieven genomen om de werkdruk te verlagen maar desondanks blijft de werkdruk stijgen. Mede hierdoor hebben reeds 5 maatschappelijk werkers het sociaal huis verlaten en elders werk gezocht.

11 11 De werkdruk is het hoogst bij de generalisten. Daarom werd beslist om het team van schuldhulp af te bouwen van 2,8 VTE naar 2 VTE maatschappelijk werkers en 0,8 VTE extra in te zetten bij de generalisten. Een direct gevolg van deze beslissing is een wachttijd van 8 maanden vooraleer schuldhulp kan starten. Daarnaast zal de werkdruk nog verder stijgen door de problematiek van de opvang van de vluchtelingen. Om een antwoord te bieden aan deze problemen en om verdere personeelsuitstroom te vermijden, stelt de afdeling maatschappelijke dienstverlening een substantiële tijdelijke uitbreiding van het personeel voor. Een gedeelte van de personeelskosten kan opgevangen worden door een toename van subsidies. Behoeftenplan 2VTE maatschappelijk werkers voor elke generalistenteam (Belgen + Niet Belgen ) 1 VTE maatschappelijk werker schuldhulp verlening 1 VTE administratief medewerker Loonkost van 4 medewerkers: EUR voor 1 jaar tewerkstelling Subsidies ,46 EUR subsidies reeds ontvangen in 2015 voor werklastverhoging door wijzigingen in de werkloosheidsreglementering. Van deze gelden is binnen het budget rekening gehouden met een ontvangst van EUR. Er is dus een extra ontvangst van ,46 EUR 2. Saldo bestemde gelden LOI eind 2015 ruw geschat op EUR De geschatte bestemde gelden van EUR + de extra subsidies van ,.46 EUR zullen niet volstaan om de loonkost van de extra personeelsleden te dragen. Er zal nog ± EUR moeten voorzien worden bij budgetwijziging 2016 en bij de wijziging van het meerjarenplan. In zitting van 26 augustus 2015 besliste het vast bureau om het saldo van de bestemde gelden van het LOI te gebruiken voor de aankoop van een woning in Het aanwenden van deze gelden voor de personeelsuitbreiding houdt in dat er geen bestemde LOI gelden meer ter beschikking zullen zijn voor de aankoop van een woning. Dit houdt in dat het budget voorzien voor de aankoop van de woning EUR EUR voor renovatiewerken aan het bestaand patrimonium bij budgetwijziging 2016 dient verlaagd te worden tot EUR. Naast de renovatie van het bestaand patrimonium moet dit bedrag ook volstaan voor eventuele renovatiewerken aan de woning gelegen Van Gervenstraat 35 te 9120 Beveren. In deze zitting wordt aan de raad voorgesteld om deze woning te bestemmen als LOI woning voor 7 alleenstaanden. In zitting van 25 november 2015 ging het Vast Bureau principieel akkoord om tijdelijk 3VTE maatschappelijk werkers (B1-B3) + 1 VTE administratief medewerker (C1-C3) aan te werven. In zitting van 7 december 2015 gaf het college van burgemeester en schepenen een positief advies hiervoor. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud

12 12 Art. 1. Art. 2. Art. 3. Goedkeuring te verlenen om tijdelijk 3 VTE maatschappelijk werkers (B1 B3) + 1 VTE administratief medewerker (C1-C3) aan te werven om de werkdrukstijging tegen te gaan en de opvang van vluchtelingen te verwerken. Goedkeuring te verlenen om bij de budgetwijziging van 2016 en de wijziging van het meerjarenplan de voorgestelde budgettaire ingrepen te doen, namelijk het aanwenden van de bestemde gelden LOI, het voorzien van extra personeelsbudget, het verhogen van de subsidies en het inkrimpen van de investeringsuitgaven LOI, conform de hoger vermelde bedragen. Opdracht te geven aan de afdeling maatschappelijke dienstverlening om ten laatste op de raad van september 2016 een evaluatie voor te leggen over de verdere noodzaak en financiële haalbaarheid van de personeelsuitbreiding. 14. (KSM) DOELSTELLINGENREALISATIE KWARTAAL 3/ RAPPORTAGE - KENNISNAME In de raad van 20 november 2013 werd het initiële meerjarenplan goedgekeurd. In dit meerjarenplan werd beleidsdoelstelling BD-1: realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto-financieringsmarge als prioritaire doelstelling aangeduid. Volgens de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus moet de raad op regelmatige tijdstippen gerapporteerd worden over de vooruitgang van de prioritaire beleidsdoelstellingen. Een rapportage werd opgemaakt met de vooruitgang van de prioritaire doelstelling gedurende de eerste drie kwartalen van Gelet op het gustig advies van het Mat. Art. 1. Kennisname van de opgestelde rapportage doelstellingenrealisatie kwartaal (GVE) ARBEIDSREGLEMENT EN BIJLAGEN ICT-GEDRAGSCODE/ALCOHOL-EN MIDDELENBELEID/DEONTOLOGISCHE CODE VOOR AMBTENAREN/AANWEZIGHEIDSBELEID - GOEDKEURING Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; Bovenstaande wetgeving verplicht lokale besturen om een arbeidsreglement voor hun personeelsleden op te stellen.

13 13 In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 19 september 2005 werd een arbeidsreglement voor de personeelsleden van OCMW goedgekeurd; Binnen het gemeentebestuur wordt de eerste maal een arbeidsreglement vastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 15 december 2015; Het arbeidsreglement van OCMW wordt, in uitvoering van het integratietraject tussen de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW, maximaal afgestemd op het arbeidsreglement van het gemeentebestuur; Het nieuwe arbeidsreglement is enkel van toepassing op de gemeenschappelijke en decretale graden; Gelet op de notulen van het hoog overlegcomité d.d. 18 november 2015 en 9 december 2015; Gehoord het vast bureau; Art. 1. Het arbeidsreglement met bijlagen wordt vastgesteld en toegevoegd als bijlage aan onderhavig besluit. Art. 2. Deze vaststelling gebeurt met ingang van 1 januari Art. 3. In het kader van het administratief toezicht zal een afschrift van dit besluit overgemaakt worden aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen en tevens ook aan het Toezicht op de Sociale Wetten directie Sint-Niklaas. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 mei 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 20 oktober 2016 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie