Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur."

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet, Gerets Miranda, Leysen Sylvain, Milissen Martin, Smeets Bernd, Van Nerum Hermine, leden Peters Albert, secretaris Afwezig: Leysen Sylvain, lid afwezig voor 1, 2 Stappers Tonny, lid Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering openbare zitting voor Maatschappelijk Gelet op het verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 29 februari 2016 van de openbare zitting, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit; Enig artikel : De Raad keurt het verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 29 februari 2016 van de openbare zitting goed, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit. Algemene diensten 2. Beslissing goedkeuring OCMW-jaarverslag 2015 voor Maatschappelijk Gelet op het jaarverslag van 2015 van het OCMW Maasmechelen, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit; 1 Verslag vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd.30 maart 2016

2 Enig artikel: De Raad keurt het jaarverslag van 2015 van het OCMW Maasmechelen goed, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit. 3. Toelichting bij het jaarverslag 2015 door het Woonzorgcentrum Heyvis voor Maatschappelijk Gelet op het jaarverslag 2015; Gelet op de mondelinge toelichting ter zitting betreffende de werking van het woonzorgcentrum Heyvis; Overwegende dat de Raad geacht wordt kennis te nemen; NEEMT KENNIS: Enig artikel: De Raad neemt kennis van de mondelinge toelichting ter zitting betreffende de werking van het woonzorgcentrum Heyvis Beslissing toewijzing aanpassing centrale verwarming en sanitair woning Dr. Haubenlaan 40 voor Maatschappelijk Welzijn zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 30 maart 2015 houdende goedkeuring waarderingsregels BBC; 2 Verslag vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd.30 maart 2016

3 Overwegende dat werd overgegaan tot het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het vervangen van de CV-installatie en het plaatsen van extra sanitair in de woning, gelegen Dr. Haubenlaan 40 te 3630 Maasmechelen (LOI); Overwegende dat een offerte werd gevraagd aan de volgende firma s: gebr. Penders, Groothandel Warson en Luc Vanderhallen (allen uit Maasmechelen) en aan de firma Aega (Dilsen); Overwegende dat alle firma s een prijsofferte hebben ingediend; Overwegende dat uit het verslag van nazicht der prijsaanbiedingen blijkt dat de laagste regelmatige offerte werd ingediend door gebr. Penders, Kievitstraat 7A te 3630 Maasmechelen; Overwegende dat de financieel beheerder zijn visum geeft voor deze investeringsuitgave; Overwegende dat de Raad de opdracht wenst te gunnen via onderhandelingsprocedure (art. 26, 1,1,a); Artikel 1: De Raad beslist de opdracht voor levering en plaatsing van een nieuwe CV-installatie + aanpassingswerken aan het sanitair toe te wijzen aan gebroeders Penders bvba, Kievitstraat 7A te 3630 Maasmechelen voor de som van ,50 euro ibtw; Art. 2: een onderhoudscontract af te sluiten voor het tweejaarlijks onderhoud van deze installatie; kostprijs 100 euro ebtw 6%; Art. 3: De Raad beslist de opdracht te financieren via investeringsproject 2014/LOI/1 subproject 14/LOI/1/2. Woonzorgcentrum 5. Principiële beslissing inzake vervangen kookeiland, goedkeuren lastenboek en wijze van gunning voor Maatschappelijk Welzijn zoals tot op heden gewijzigd; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 3 Verslag vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd.30 maart 2016

4 Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 30 maart 2015 houdende goedkeuring waarderingsregels BBC; Gelet op het investeringsbudget 2014 (project 2014/CK/1/2) waarbij euro voorzien werd voor de vervanging van het kookeiland van de Centrale Keuken in het woonzorgcentrum; Overwegende dat de Raad, gezien de leeftijd van de toestellen (aangekocht in 1992), wenst over te gaan tot de vervanging van de toestellen van het kookeiland van de Centrale Keuken; Overwegende dat de kosten worden geraamd op euro incl. BTW; Overwegende dat de financieel beheerder zijn visum geeft voor deze investeringsuitgave; Overwegende dat de Raad de opdracht wenst te gunnen via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking; Enig artikel: De Raad beslist akkoord te gaan met de vervanging van de toestellen van het kookeiland, dienst Centrale keuken en keurt het lastenboek en de wijze van gunning (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking) goed. Ouderen en thuiszorg 6. Beslissing inzake aanpassing reglement dienst huishoudelijke hulp naar aanleiding van opmerkingen inspectie voor Maatschappelijk Overwegende dat op 29 januari 2016 bij de dienst huishoudelijke hulp een inspectie door het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid plaats vond onder leiding van mevrouw Myriam Crals, sociaalrechtelijk inspecteur van de afdeling toezicht en handhaving van de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van de dienstencheque-onderneming; Overwegende dat naar aanleiding hiervan door de inspectie een waarschuwing met termijnstelling werd opgesteld, waaronder een aanpassing van het reglement voor gebruikers, in die zin dat: Bij taken medewerker: stoep kuisen: expliciet vermelden dat dit enkel kan indien de stoep aansluit op de woning (p. 4 van het reglement); Bij laattijdige of niet-afzegging worden de geplande werkuren wel aangerekend. Hiervoor mogen geen dienstencheques aangerekend worden, er mag wel geld aangerekend worden. Dit laatste moet duidelijk in het reglement vermeld worden (p. 7 van het reglement); 4 Verslag vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd.30 maart 2016

5 Overwegende dat deze punten tegen uiterlijk 17 april 2016 moeten in orde gebracht worden, en dat de inspectie van de genomen maatregelen in kennis gesteld moet worden; Overwegende het voorstel van reglement rekening houdend met de door de inspectie geformuleerde opmerkingen; 5 Verslag vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd.30 maart 2016

6 Artikel 1: De Raad keurt het gewijzigde reglement voor gebruikers van de dienst huishoudelijke hulp, zoals bijgevoegd bij dit besluit, goed. Art. 2: Dit reglement gaat in voege met ingang van 1 mei Sociale dienst 7. Beslissing goedkeuring jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling voor Maatschappelijk Gelet op de erkenning als dienst schuldbemiddeling door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Gelet op het gegeven dat er jaarlijks een jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling moeten worden opgesteld; Gelet op het voorgestelde jaarverslag. Enig artikel: De Raad beslist het jaarverslag 2015 opgemaakt door het OCMW als een instelling voor schuldbemiddeling goed te keuren. Facilitaire dienst 8. Beslissing inzake verkoop geïnjecteerde elektriciteit vanuit de zonnepanelen voor Maatschappelijk 6 Verslag vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd.30 maart 2016

7 Gelet op het feit dat het OCMW Maasmechelen eigenaar is van 2 photo-voltaïsche installaties met een vermogen groter dan 10 kw piek; Gelet op het feit dat de door deze installaties opgewekte, niet verbruikte, elektrische energie sedert 01/06/2011 aan EDF Luminus werd verkocht; Gelet op het feit dat de opbrengst uit verkoop in 2013 en 2014 ongeveer 25 euro bedroeg voor beide installaties en in 360 euro in 2015; Gelet op het feit dat het OCMW Maasmechelen op 12/02/2016 een schrijven van Infrax ontving met de melding dat EDF Luminus het lopende leveringscontract op 31/05/2016 beëindigt; Gelet op het feit dat het OCMW Maasmechelen voor de verkoop van geïnjecteerde energie vrij is om zelf een energieleverancier te zoeken, aangezien het de verkoop immers niet gebonden is door de wet op de overheidsopdrachten; Gelet op het feit dat het algemene contract met Luminus voor de levering van elektriciteit per 31/12/15 afliep; Gelet op het feit dat het OCMW Maasmechelen gebruik maakt van het raamcontract voor de levering van elektriciteit en gas dat door de Provincie wordt aangeboden; Gelet op het feit dat binnen dit raamcontract voor de levering van elektriciteit een overeenkomst met ASPERAVI ENERGY NV werd afgesloten voor de periode van 01/01/16 tot en met 31/12/18; Gelet op het feit dat ASPERAVI ENERGY NV een voorstel tot overeenkomst betreffende de aankoopprijs van de geïnjecteerde elektriciteit heeft aangeboden; Overwegende dat de gemeente Maasmechelen zal voorstellen ASPERAVI ENERGY NV de geïnjecteerde elektriciteit voor hun 7 photo-voltaïsche installaties te laten aankopen; Overwegende dat de Raad het aangewezen acht om, net als de gemeente, voor de verkoop van elektrische energie, dezelfde leverancier als voor de aankoop te kiezen; Enig artikel: De Raad beslist akkoord te gaan met de ondertekening van de overeenkomst met ASPERAVI ENERGY NV, lopende van 01/06/2016 tot en met 31/12/2018, wat betreft de verkoop van de geïnjecteerde elektriciteit. De volgende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door in het Sociaal Huis, Binnenhof 2 te Maasmechelen op 25 april 2016 om uur. 7 Verslag vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd.30 maart 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2017 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2017 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2017 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Er Cevdet, Gerets

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2013 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Bemong Maurice, Ciarlo Diego, Er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09 december 2013 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09 december 2013 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09 december 2013 om 20.00 uur. Aanwezig: Verontschuldigd: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2015 om 20.00 uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2015 om 20.00 uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 maart 2017 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 maart 2017 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 maart 2017 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 september 2013 om 20.00 uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 september 2013 om 20.00 uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 september 2013 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Bemong Maurice, Ciarlo Diego,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2016 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 maart 2014 om 19.00 uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 maart 2014 om 19.00 uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 maart 2014 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Er Cevdet, Gerets Miranda,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 oktober 2015 om 20.00 uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 oktober 2015 om 20.00 uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 oktober 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 30 MEI 2017 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 30 MEI 2017 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 30 MEI 2017 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde Liesbeth, Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN M. FOURNIER, L. COPPENS,, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. VANDECASTEELE, D. Verontschuldigd: C. BONTE-VANRAES De zitting wordt geopend om 20.56 uur. OPENBARE ZITTING Dossierverantwoordelijke: GC

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verontschuldigd : Ampe Lieve, De Neve Stijn, Rossey Lode en Vancoillie Toon. 1. Goedkeuring gunning : Omgevingswerken BKO Kortemark

Verontschuldigd : Ampe Lieve, De Neve Stijn, Rossey Lode en Vancoillie Toon. 1. Goedkeuring gunning : Omgevingswerken BKO Kortemark Zitting van 25 april 2017 Aanwezig : Logghe Christine Voorzitter Waeyaert Jolien, Vandecappelle Magda, Volckaert Carine, Callebert Mieke en Vandewalle Ronny Leden De Meyer Sara Secretaris. Verontschuldigd

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 10 JULI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 10 JULI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING 79 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 10 JULI 2018 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM) Grond

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2018 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2018 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 22 februari 2018 om 20 uur Plaats: t Paviljoen, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: De heer P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21.08.2013 Godelieve Meulemans - waarnemend voorzitter Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Julie Lochie, Joachim Lelièvre-Damit, Johny Stiers en Freddy

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 december 2017 Notule

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 december 2017 Notule Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 december 2017 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 23 FEBRUARI Openbare zitting

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 23 FEBRUARI Openbare zitting RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 23 FEBRUARI 2017 DAGORDE Openbare zitting PUNT 1 :Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 26 januari 2017 Gelet op het voorliggende verslag;

Nadere informatie

OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 9 APRIL 2018

OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 9 APRIL 2018 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW LENDELEDE VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN 9 APRIL 2018 Aanwezig: MM. Lammertyn R., voorzitter OCMW; Rogiers C., Corneillie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 juni 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 juni 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 juni 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Afwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan,

Nadere informatie

VAST BUERAU VERGADERING VAN 14 JANUARI 2019

VAST BUERAU VERGADERING VAN 14 JANUARI 2019 VAST BUERAU VERGADERING VAN 14 JANUARI 2019 Aanwezig: Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Matthias Diependaele, Brecht Cassiman, schepenen, Peter

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2011 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 23 juni 2006, te 13.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel. 03-223 56 42 RONDGEDEELD : 05.07.2006 VERSLAG

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Grondsondering site Molenkouter - gunning en goedkeuring lastvoorwaarden

OPENBARE ZITTING. 1. Grondsondering site Molenkouter - gunning en goedkeuring lastvoorwaarden Wichelen, 8/12/2017 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Wim Annaert, Conny De Corte, Eddy Leunis, Eric Scheire, Liesbeth Van de Voorde, Anne-Marie Van der Helst, Inge

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting.

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting. Zitting van 19 september 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering openbare zitting

Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering openbare zitting Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maasmechelen. Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 augustus 2012 om 20.00 uur. Aanwezig: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016

besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016 Provincie Oost-Vlaanderen OCMW Waasmunster besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016 Aanwezig: Tom Baert: voorzitter; Renaat Decorte, Joseph Maes, Christiane Plas, Ivan Rousseau, Cecile Van

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van donderdag 10 april 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 2. (KS) NIEUWBOUWPROJECTEN

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2011 om uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2011 om uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 november 2011 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 20 februari 2018 De OCMW-raad

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 20 februari 2018 De OCMW-raad OCMW-raad dinsdag 20 maart 2018 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Alexis Beernaert, Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2018 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2018 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2018 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 SEPTEMBER 2018 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 SEPTEMBER 2018 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 SEPTEMBER 2018 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Patrick Vansweevelt: raadsleden; Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Eva Poelemans: algemeen directeur

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden,

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 mei 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting Het verslag van de openbare zitting van 9 mei 2017 wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting Het verslag van de openbare zitting van 9 mei 2017 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Zitting: 6 juni 2017 Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen, Carmen Vandemaele, Dieter Vanovertveldt, Glenn Degeyter, Terry Callens, leden;

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 JANUARI 2017

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 JANUARI 2017 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 JANUARI 2017 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Wim Annaert, Conny De Corte, Eddy Leunis, Eric Scheire, Liesbeth Van de Voorde, Anne-Marie Van der Helst, Inge Van

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OVERZICHT NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DONDERDAG 15 DECEMBER 2016 Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter Ann De Ridder, Eddy De Cock, Ignace Blondeel, Lydie De Smet, Betty Willems, Sarah Van

Nadere informatie

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 maart 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 oktober 2014

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 oktober 2014 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 oktober 2014 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie