ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014"

Transcriptie

1 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV) Bijzondere comités - wijziging plaatsvervangers - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 3. (CV) WZC Briels - lot signalisatie - lastenboek met raming - aanbestedingswijze goedkeuring 4. (LR) Bezigheidshome De Bron en NAH De Stroom - leveren en plaatsen van gordijnen - lastenboek - aanbestedingswijze - goedkeuring 5. (CV) WZC Briels - lot gordijnen - lastenboek met raming - aanbestedingswijze - goedkeuring 6. (CV) Levering maaltijden aan huis - verlenging huidige opdracht - bekrachtiging Instellingen en algemeen beheer 7. (IC) Tewerkstellingsproject "Werklift" - Samenwerkingsovereenkomst Groep Intro - goedkeuring 8. (IC) Tewerkstellingsproject artikel samenwerkingsovereenkomst Groep Intro - goedkeuring 9. (IC) Schuldhulpverlening - jaarverslag schuldbemiddeling - goedkeuring 10. (IC) Windekind - individueel verminderd tarief kinderopvang - delegatie van bevoegdheid - goedkeuring 11. (IC) Doorstroomwoning - nieuwe benaming - goedkeuring 12. (IC) Sociaal Huis - evaluatie - kennisname 13. (CV) WZC De Notelaar - gebruikstoelage VIPA - aanvraag 14. (CV) Home De Bron en dagcentrum NAH - gebruikstoelage VIPA - aanvraag 15. (CV) WZC Briels - gebruikstoelage VIPA - aanvraag Personeel 16. (GVE) Gemeente en OCMW - beheersovereenkomst één financieel beheerder en integratie financiële diensten - goedkeuring 17. (GVE) Gemeente en OCMW - terbeschikkingstelling financieel beheerder OCMW aan gemeente Beveren - goedkeuring Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 18. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 19. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename 20. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 21. Beslissingen vast bureau - aktename Personeel 22. Wijziging benoeming - goedkeuring

2 32 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, raadsleden Filip Thyssen, secretaris 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 februari 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (EDV) BIJZONDERE COMITÉS - WIJZIGING PLAATSVERVANGERS - GOEDKEURING In zitting van 23 januari 2013 werden de plaatsvervangers vastgesteld voor de bijzondere comités. Overeenkomstig artikel 60 1 van het OCMW-decreet wordt voorgesteld om plaatsvervangers aan te duiden voor de effectieve leden van de bijzondere comités, wanneer deze tijdelijk afwezig of verhinderd zijn; Gelet op de vraag van raadslid Peter De Clercq om enkele plaatsvervangers te wijzigen. Gaat over tot geheime stemming per comité: A. Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor wijziging van 2 plaatsvervangers voor het comité financiën: Plaatsvervanger voor raadslid Annick Thibaut te wijzigen in: Raadslid Peter De Clercq 10 stemmen, 1 onthouding Plaatsvervanger voor raadslid Stijn Van Remortel te wijzigen in:: Raadslid Annick Van de Vyver 10 stemmen, 1 onthouding B. Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor wijziging van 2 plaatsvervangers voor het woonzorgcomité: Plaatsvervanger voor raadslid Annick Thibaut te wijzigen in:

3 33 Raadslid Annick Van de Vyver 10 stemmen, 1 onthouding Plaatsvervanger voor raadslid Stijn Van Remortel te wijzigen in: Raadslid Erna Tindemans 10 stemmen, 1 onthouding Art. 2. Akkoord met de wijziging van plaatsvervangers voor het comité financiën voor volgende raadsleden: - raadslid Peter De Clercq in de plaats van raadslid Annick Thibaut - raadslid Annick Van de Vyver in de plaats van raadslid Stijn Van Remortel Akkoord met de wijziging van plaatsvervangers voor het woonzorgcomité voor volgende raadsleden: - Raadslid Annick Van de Vyver in de plaats van raadslid Annick Thibaut - Raadslid Erna Tindemans in de plaats van raadslid Stijn Van Remortel 3. (CV) WZC BRIELS - LOT SIGNALISATIE - LASTENBOEK MET RAMING - AANBESTEDINGSWIJZE - GOEDKEURING DE RAAD: Gelet op het lopende bouwproject WZC Briels. Aan AMV Architecten werd de opdracht gegeven om het lastenboek voor signalisatie op te maken en een raming uit te werken. Het lastenboek signalisatie met bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,02 EUR (incl. 12% BTW) wordt aan de raad voorgelegd. Het is aangewezen deze prijsvraag via openbare aanbesteding te organiseren. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor weken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Het lastenboek signalisatie voor WZC Briels goed te keuren. Art. 2. De raming voor signalisatie voor een totaalbedrag van ,02 EUR (incl. 12% BTW) goed te keuren. Art. 3. Deze aanbestedingen te organiseren via de procedure van openbare aanbesteding en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 4. (LR) BEZIGHEIDSHOME DE BRON EN NAH DE STROOM - LEVEREN EN PLAATSEN VAN GORDIJNEN - LASTENBOEK - AANBESTEDINGSWIJZE - GOEDKEURING

4 34 In het bouwproject bezigheidshome De Bron en dagcentrum NAH De Stroom wordt het dossier tot aanbesteding van het lot gordijnen niet georganiseerd door Studiebureau Abetec NV (Architecten & Ingenieurs). OCMW Beveren dient hiervoor zelf een aanbesteding op te starten. De budgetten voor het bezigheidshome en dagcentrum zijn voorzien in MJP 2014 (nieuwbouw De Bron ACT 24). Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt. De aankoopprijs werd eerder in zitting van het vast bureau van 12 maart 2014 geraamd op EUR, hetgeen overeenstemde met het voorziene budget. Uit nader onderzoek en uit een recent ingediende ruwe raming, blijkt dat de raming dient herzien naar EUR (excl. 21 % BTW) Deze raming houdt nog geen rekening met een mogelijke korting van +/- 20 %, is afkomstig van een kwaliteitsvolle en dus duurdere stoffenspecialist en kon door overmacht niet eerder aan het beleid worden voorgelegd. Voor de duurste posten o.a. 7 en 8 wordt aan het beleid voorgesteld om bijkomend in een verplichte variante te voorzien voor de optrekgordijnen in de livings, m.n. rolgordijnen. Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het resultaat wordt aan een latere raad voorgelegd Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 2. Het lastenboek voor het leveren en plaatsen van brandvertragende gordijnen in bezigheidshome De Bron en dagcentrum NAH De Stroom goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR (incl. BTW 21%). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 5. (CV) WZC BRIELS - LOT GORDIJNEN - LASTENBOEK MET RAMING - AANBESTEDINGSWIJZE - GOEDKEURING DE RAAD: Gelet op het lopende bouwproject WZC Briels. Aan AMV Architecten werd de opdracht gegeven om het lastenboek voor het lot gordijnen op te maken en een raming uit te werken. Het lastenboek lot gordijnen met bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,63 EUR (incl. 21% BTW) wordt aan de raad voorgelegd. Het is aangewezen deze prijsvraag via algemene offerteaanvraag te organiseren.

5 35 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor weken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Geen advies Het dossier wordt uitgesteld naar een volgende zitting. 6. (CV) LEVERING MAALTIJDEN AAN HUIS - VERLENGING HUIDIGE OPDRACHT - BEKRACHTIGING DE RAAD: De opdracht voor het leveren en bedelen van warme maaltijden aan huis bij cliënten van het OCMW Beveren door de firma Delicatesse Catering werd door het faillissement van de betrokken firma stopgezet met ingang van 21 januari De firma Delimeal nv, Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde heeft aangeboden om tijdelijk de taken van de firma Delicatesse Catering over te nemen, dit met onmiddellijke ingang. In het vast bureau van 29 januari 2014 werd een tijdelijke overeenkomst met de firma Delimeal voor het leveren van maaltijden aan huis goedgekeurd tot eind februari Voor een oplossing op lange termijn worden momenteel nog 2 opties onderzocht: - instappen in het nieuwe contract voor de levering van maaltijden aan huis dat door OCMW Zwijndrecht in zitting van het vast bureau van 6 janauri 2014 werd afgesloten met de firma Traiteur Ronny (Affligem) met ingang van 1 februari 2014 met een looptijd van 1 jaar, maximum verlengbaar tot 4 jaar. - de huidige opdracht van de firma Sodexo uitbater van de centrale keuken uit te breiden met de opdracht voor de levering van maaltijden aan huis: een voorstel voor deze uitbreiding werd door Sodexo op 24 februari 2014 overgemaakt aan OCMW Beveren Om de voorliggende opties grondig te kunnen onderzoeken, wordt voorgesteld om het huidig tijdelijk contract met de firma Delimeal voorlopig verder te verlengen tot eind april In het vast bureau van 26 februari 2014 werd akkoord gegaan om het contract met de firma Delimael, rekening houdend met het nog lopende onderzoek, verder te verlengen tot eind april Deze beslissing dient ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet;

6 36 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met beleidsopmerkingen De beslissing van het vast bureau van 26 februari 2014 voor de tijdelijke verlenging van de opdracht voor het leveren van maaltijden aan huis door de firma Delimeal (Zwijnaarde) tot 30 april 2014 wordt bekrachtigd. 7. (IC) TEWERKSTELLINGSPROJECT "WERKLIFT" - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GROEP INTRO - GOEDKEURING In zitting van 28 augustus 2013 besliste de raad om binnen de lopende samenwerkingsovereenkomstmet Groep Intro voor begeleiding van gerechtigden op maatschappelijke integratie op de werkvloer, het project werklift uit te werken. Binnen dit project volgen 8 personen gedurende 2,5 dagen per week, een assessment en krijgen zij vorming. Dit traject duurt maximaal 3 maanden. Uiteindelijke doelstelling is deze personen tewerk te stellen via artikel 60 7 of op de reguliere arbeidsmarkt. Deze overeenkomst loopt ten einde op 31 maart Gelet op de voorgelegde evaluatie. Er wordt voorgesteld om een nieuwe overeenkomst volgens art. 61 van de OCMW-wet aan te gaan met Groep Intro om Werklift te organiseren voor de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015, maximaal 2 x 1 jaar verlengbaar na voorlegging van een evaluatie aan de raad. Groep Intro is de enige organisatie die te Beveren een dergelijk assessment organiseert. De kostprijs van het project voor 1 jaar bedraagt EUR. Het gemiddeld aantal deelnemers bedraagt acht. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum De overeenkomst met Groep Intro goed te keuren voor het organiseren van een assessment, voor de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015, voor een bedrag van EUR per jaar. Art. 2. De overeenkomst kan 2 x 1jaar verlengd worden na voorlegging van een evaluatie aan de raad. Art. 3. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan vzw Groep Intro Wijnveld 251 te 9112 Sinaai.

7 37 8. (IC) TEWERKSTELLINGSPROJECT ARTIKEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GROEP INTRO - GOEDKEURING In zitting van 20 februari 2013 besliste de raad, naar analogie van de twee voorgaande jaren, om een samenwerkingsovereenkomst, volgens art. 61 van de OCMW-wet aan te gaan met Groep Intro om gerechtigden op maatschappelijke integratie te begeleiden op de werkvloer. Aan de doelgroep werknemers wordt een reële werkvloer aangeboden waar arbeidsattitudes, technische competenties en algemene vaardigheden kunnen aangeleerd worden. Het OCMW zal hiervoor renovatiewerken en groenonderhoud als mogelijke werkvloeren ter beschikking stellen. De huidige overeenkomst loopt ten einde op 31 maart Uit de voorliggende evaluatie blijkt dat 10 van de 12 deelnemers of werkloosheidsvergoeding genieten of werken of opleiding volgen. Er wordt voorgesteld om een nieuwe overeenkomst aan te gaan met Groep Intro voor de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015, maximaal 2x 1 jaar stilzwijgend verlengbaar na voorlegging van een evaluatie aan de raad. Groep Intro is de enige Sociaal Economie organisatie die dergelijke begeleiding aanbiedt te Beveren. De loonkosten van de personen die hier werken onder artikel 60 7 worden grotendeels gedekt door subsidies. De kostprijs per doelgroep werknemer bedraagt maximaal EUR op jaarbasis. Maximaal 10 doelgroep werknemers kunnen tegelijkertijd tewerkgesteld worden binnen dit project. De afdeling maatschappelijke dienstverlening verwacht dat 6 werknemers constant aan het werk zijn, zodat de reële kostprijs geraamd wordt op ,40 EUR. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum met beleidsopmerkingen De overeenkomst met Groep Intro voor de begeleiding van gerechtigden op maatschappelijke integratie goed te keuren voor de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 voor een bedrag van ,40 EUR per doelgroep werknemer met een maximum van 10 personen tegelijkertijd. De overeenkomst kan 2 keer stilzwijgend verlengd worden na voorlegging van een evaluatie aan de raad. Art. 2. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan vzw Groep Intro Wijnveld 251 te 9112 Sinaai. 9. (IC) SCHULDHULPVERLENING - JAARVERSLAG SCHULDBEMIDDELING - GOEDKEURING De Vlaamse overheid die de erkende diensten voor schuldbemiddeling opvolgt, vraagt jaarlijks een jaarverslag en basisregistratie over de werking van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW. De vorm en inhoud van het verslag worden opgelegd door de Vlaamse overheid. Aan de raad wordt het jaarverslag 2013 voorgelegd ter goedkeuring.

8 38 Art. 2. Het jaarverslag en basisregistratie 2013 van de dienst schuldbemiddeling OCMW Beveren goed te keuren. Een exemplaar van het jaarverslag + basisregistratie 2013 te bezorgen aan Welzijn en Samenleving Koning Albert II- laan 35 bus 30 te 1030 Brussel. 10. (IC) WINDEKIND - INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF KINDEROPVANG - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID - GOEDKEURING Het Besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters, heeft wijzigingen gebracht aan de manier waarop de prijs wordt berekend die ouders betalen voor de opvang van hun kind (artikel 34). Vanaf 1 januari 2014 berekenen ouders die gebruik maken van een inkomens gerelateerde kinderopvang, zoals Windekind, het te betalen inkomenstarief zelf via de website van Kind en Gezin. Ouders die het berekend inkomenstarief niet kunnen betalen hebben recht op een individueel verminderd tarief. Het toekennen van een dergelijk verminderd tarief is de verantwoordelijkheid van de OCMW s. Concreet betekent dit dat vanaf 1 april 2014 ouders beroep kunnen doen op het OCMW om dit recht te onderzoeken. Wie een verminderd tarief wordt toegekend, ontvangt een attest dat moet voorgelegd worden aan de kinderopvang. Die ontvangt meer subsidies om de lagere inkomsten te compenseren. Momenteel zijn er nog geen richtlijnen waarop OCMW s zich moeten baseren om dit verminderd tarief toe te kennen. De VVSG is momenteel in onderhandeling met Kind en Gezin om hierover duidelijkheid te krijgen vóór 1 april Om de mogelijke vragen tot toekenning van het verminderd tarief te kunnen beantwoorden wordt voorgesteld de bevoegdheid voor deze beslissingen te delegeren naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De afdeling maatschappelijke dienstverlening stelt voor de sociale onderzoeken rond de toekenning van het verminderd tarief te laten uitvoeren door de maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige van Windekind. De modaliteiten voor het bepalen van het verminderd tarief zullen aan een latere raad worden voorgelegd. De bevoegdheid om het individueel verminderd tarief voor kinderopvang toe te kennen, te delegeren naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

9 39 Art. 2. Art. 3. Aan de afdeling maatschappelijke dienstverlening de opdracht te geven deze onderzoeken uit te voeren. De modaliteiten voor het bepalen van het individueel verminderd tarief voor kinderopvang aan een latere raad voor te leggen. 11. (IC) DOORSTROOMWONING - NIEUWE BENAMING - GOEDKEURING Het vast bureau heeft eind 2013 aan de afdeling maatschappelijke dienstverlening gevraagd om een nieuwe naam te zoeken voor de doorgangs -en doorstroomwoningen. De gebruikte begrippen geven aanleiding tot verwarring. Een doorgangswoning is een gemeubileerde woning die het OCMW voor een korte periode (maximum 2x4 maanden) ter beschikking stelt aan personen die zich in een noodsituatie bevinden om een tijdelijke periode van woonzekerheid te bieden in afwachting van een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie. Het voorstel is om deze term te behouden. Een doorstroomwoning is een niet-gemeubileerde woning die het OCMW voor een korte periode ter beschikking stelt aan personen met een huisvestingsproblematiek. Na een periode van maximaal 8 maanden intensieve woonbegeleiding kan de bewoner een huurcontract van 1 tot 3 jaar krijgen, in afwachting van toewijzing van een sociale woning of een woning op de privémarkt. Het gebruik van deze term geeft aanleiding tot verwarring. Vandaar het voorstel om hiervoor een nieuwe benaming toe te kennen, namelijk brugwoning. Een brugwoning is een woning die de brug legt tussen OCMW-woningen en de reguliere huisvesting. Goedkeuring te verlenen om de benaming van doorgangswoning te behouden en de naam doorstroomwoning te wijzigen naar brugwoning. 12. (IC) SOCIAAL HUIS - EVALUATIE - KENNISNAME In de zitting van 15 mei 2013 besliste de raad het Sociaal Huis te openen op 3 juni Er werd gewerkt vanuit een nieuw concept en organisatie hetgeen tal van gevolgen had voor de bezoekers namelijk: - huisvesting van de dienst Sociale Zaken van de gemeente, - gebruik van spreekkamers, - werken met permanenties, - invoeren van een klantbegeleidingssysteem. Aan de raad wordt de evaluatie voorgelegd van de werking van het Sociaal Huis voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december De verbetervoorstellen en mogelijke acties werden mee opgenomen in de nota.

10 40 Kennis te nemen van de evaluatie rond de werking van het Sociaal Huis voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december (CV) WZC DE NOTELAAR - GEBRUIKSTOELAGE VIPA - AANVRAAG Op de raad van 27 oktober 2004 werd de aanvraag tot het bekomen van een subsidiebelofte voor project 1, WZC De Notelaar, bestaande uit 153 woongelegenheden waarvan 6 voor kortverblijf en een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden goedgekeurd en werd beslist deze over te maken aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden. In het schrijven van VIPA van 21 mei 2007 werd gunstig advies verleend over de aanvraag tot goedkeuring van het technisch-financieel plan en tot het verstrekken van een principieel akkoord voor het project 1; Het bevel van aanvang voor de werken van de Nieuwe Notelaar werd gegeven op 25 februari 2009 en de werken werden aangevat op 30 maart 2009; Het OCMW-bestuur dient elk jaar opnieuw de gebruikstoelage aan te vragen bij het VIPA; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaam Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 2. De vijfde gebruikstoelage VIPA voor het project WZC De Notelaar aan te vragen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. De secretaris opdracht te geven de nodige stukken voor deze aanvraag aan VIPA over te maken 14. (CV) HOME DE BRON EN DAGCENTRUM NAH - GEBRUIKSTOELAGE VIPA - AANVRAAG Met de beslissing van de raad van 17 augustus 2011 werd de aanvraag tot het bekomen van een subsidiebelofte voor het project Home De Bron en dagcentrum NAH, goedgekeurd en werd beslist deze over te maken aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

11 41 In een brief van 23 december 2011, verleent VIPA gunstig advies over de aanvraag tot goedkeuring van het technisch-financieel plan en tot het verstrekken van een principieel akkoord voor dit project. Het bevel van aanvang voor de werken van Home De Bron werd gegeven op 14 december De werken werden aangevat op 25 januari Het OCMW-bestuur dient elk jaar opnieuw de gebruikstoelage aan te vragen bij het VIPA. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 2. De tweede gebruikstoelage VIPA voor het project Home De Bron en dagcentrum NAH aan te vragen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden; De secretaris opdracht te geven de nodige stukken voor deze aanvraag aan VIPA over te maken. 15. (CV) WZC BRIELS - GEBRUIKSTOELAGE VIPA - AANVRAAG Met de beslissing van de raad van 17 november 2010 werd de aanvraag tot het bekomen van een subsidiebelofte voor project WZC Briels, bestaande uit 95 woongelegenheden goedgekeurd en werd beslist deze over te maken aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Met een brief van 18 oktober 2011, verleent VIPA een gunstig advies over de aanvraag tot goedkeuring van het technisch-financieel plan en tot het verstrekken van een principieel akkoord voor de project; Het bevel van aanvang van de werken van WZC Briels werd gegeven op 26 oktober 2012 en de werken werden aangevat op 3 december Het OCMW-bestuur dient elk jaar opnieuw de gebruikstoelage aan te vragen bij het VIPA. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;

12 42 Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 2. De tweede gebruikstoelage VIPA voor het project WZC Briels aan te vragen bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden; De secretaris de opdracht te geven de nodige stukken voor deze aanvraag aan VIPA over te maken. 16. (GVE) GEMEENTE EN OCMW - BEHEERSOVEREENKOMST ÉÉN FINANCIEEL BEHEERDER EN INTEGRATIE FINANCIËLE DIENSTEN - GOEDKEURING Het is de bedoeling dat de financieel beheerder van het OCMW zijn taken zal uitoefenen voor de beide organisaties gemeente en OCMW. Daarnaast zullen de twee financiële diensten integreren. Overeenkomstig artikel 271 van het gemeentedecreet en het OCMW-decreet wordt daartoe een beheersovereenkomst afgesloten tussen gemeente en OCMW. De afspraken tussen gemeente en OCMW betreffende het werken met 1 financieel beheerder voor de beide organisaties en de integratie van de bestaande financiële diensten tot 1 gemeenschappelijke financiële afdeling werden neergeschreven in een samenwerkingsovereenkomst. De beheersovereenkomst van de financiële beheerder en de integratie van de financiële diensten gemeente en OCMW werden voorgelegd aan de syndicale vakorganisaties in het hoog overlegcomité van 7 maart In zitting van 25 maart 2014 zal deze overeenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies De goedkeuring van de beheersovereenkomst betreffende de samenwerking van de financiële diensten gemeente en OCMW. 17. (GVE) GEMEENTE EN OCMW - TERBESCHIKKINGSTELLING FINANCIEEL BEHEERDER OCMW AAN GEMEENTE BEVEREN - GOEDKEURING Gezien de beslissing van gemeente en OCMW Beveren om te streven naar de integratie van de twee financiële diensten, biedt de oppensioenstelling van de financieel beheerder van de gemeente de opportuniteit om beide diensten te laten aansturen door 1 gemeenschappelijk financieel beheerder. De aansturing van de geïntegreerde financiële dienst door 1 gemeenschappelijk financieel beheerder wordt mogelijk gemaakt door het juridisch kader van het gemeentedecreet en OCMW-decreet:

13 43 - artikel 271 GD en OD bepaalt dat tussen gemeente en OCMW beheersovereenkomsten kunnen gesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan ook opgenomen worden dat de gemeente en het OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. - artikel GD (artikel OD) stelt dat, met toepassing van artikel 271 GD en op voorwaarde van een beslissing met volstrekte meerderheid van de stemmen van de OCMWraad, de financieel beheerder van het OCMW van dezelfde gemeente tegelijkertijd ook het ambt van financieel beheerder van de gemeente kan uitoefenen. - artikel OD (artikel GD) bepaalt dat de OCMW-raad, in samenspraak met de gemeenteraad van dezelfde gemeente, sommige statutaire personeelsleden van het OCMWbestuur kan overdragen aan het gemeentebestuur. Dit artikel zorgt voor een decretale basis voor terbeschikkingstelling zodat de rechtspositieregeling van het OCMW niet dient aangepast te worden om een detachering mogelijk te maken. Deze decretale basis is echter facultatief dus de OCMW-raad zal moeten beslissen om toepassing te maken van artikel De eerste stap in de procedure van terbeschikkingstelling betreft het nemen van de beslissing om de betrekking van financieel beheerder binnen de personeelsformatie van de gemeente niet vacant te verklaren, maar deze te laten invullen door de financieel beheerder OCMW op basis van voormelde artikels. Deze beslissing werd genomen door de gemeenteraad in zitting van 25 februari In een tweede stap wordt aan de OCMW-raad de beslissing gevraagd tot effectieve terbeschikkingstelling van de financieel beheerder OCMW aan de gemeente. In zitting van 25 maart 2014 zal de gemeenteraad kennis nemen van de beslissing van de OCMWraad. In een latere fase zal tevens de rechtspositieregeling van beide besturen aangepast worden. De terbeschikkingstelling van de financiële beheerder OCMW naar de gemeente werd voorgelegd aan de syndicale vakorganisaties in het hoog overlegcomité van 7 maart Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Akkoord met de terbeschikkingstelling van de financieel beheerder OCMW naar de gemeente en dit conform het wettelijk kader zoals vastgelegd in het gemeentedecreet en OCMW-decreet. 18. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE BESLOTEN ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte besloten zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11;

14 44 voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art.1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 februari 2014 (gedeelte besloten zitting) wordt goedgekeurd. 19. BESLISSINGEN BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST - AKTENAME Gelet op het huishoudelijk reglement; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Er wordt akte genomen van de beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst, genomen in zittingen van 11 februari 2014 en 24 februari BESLISSINGEN WOONZORGCOMITÉ - AKTENAME Gelet op het huishoudelijk reglement; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Er wordt akte genomen van de beslissingen van het Woonzorgcomité, genomen in zitting van dinsdag 28 januari BESLISSINGEN VAST BUREAU - AKTENAME Gelet op het huishoudelijk reglement; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Er wordt akte genomen van de beslissingen van het vast bureau, genomen in zittingen van 12 februari 2014 en 26 februari 2014.

15 WIJZIGING BENOEMING - GOEDKEURING Ivens Els is in dienst van OCMW Beveren als fulltime klerk-dactylo sinds 1 augustus 1988; Zij heeft de mogelijkheden tot deeltijds werken met loopbaanonderbreking en verlof deeltijdse prestaties volledig uitgeput; In haar brief van 17 februari vraagt zij daarom haar fulltime benoeming om te zetten naar een halftime benoeming en dit m.i.v. 1 mei 2014; Kennis te nemen van de brief van 17 februari 2014 van Ivens Els. Art. 2. De benoeming als fulltime klerk-dactylo van Ivens Els, 23/09/1967, Brugstraat 70 bus 1, 9120 Vrasene, wordt met ingang van 1 mei 2014 omgezet naar een halftime benoeming. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Aanpassing

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie