ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (IC) Kinderdagverblijf Windekind - huishoudelijk reglement - opvangovereenkomst - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 3. (KS) Diverse voorzieningen - opmaak legionella beheersplan, risicoanalyse en staalnames - lastenboek - goedkeuring 4. (VF) Diverse voorzieningen - aankoop dienstwagens - lastenboek - goedkeuring 5. (KS) Diverse voorzieningen - raamcontract voor de aankoop van tilliften en toebehoren - lastenboek - goedkeuring 6. (KS) Dagverzorgingscentrum De Sloester - aankoop minibus - lastenboek goedkeuring 7. (KS) Gezamenlijke aankopen gemeente - papier, kantoormateriaal, onderhoudsproducten en - materiaal - delegatiebesluit 8. (KS) Diverse voorzieningen - gezamenlijke aankopen Wase OCMW's - incontinentiemateriaal - aktename gunning 9. (CV) WZC Briels - signalisatie - gunning 10. (CV) WZC Briels - gordijnen - gunning 11. (CV) Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom - omgevingsaanleg - gunning 12. (CV) Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom - los meubilair - gunning 13. (KS) WZC Boeyé Van Landeghem en bejaardenwoningen - omgevingsaanleg - aanpassing raming - aktename Instellingen en algemeen beheer 14. (KSM) Evaluatie afsprakennota - goedkeuring 15. (KH) Woonzorg - toegang administratief medewerkers tot kruispuntenbank - goedkeuring 16. (IC) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) Overeenkomst voor toegang tot elektronische databanken - goedkeuring 17. (IC) Project: Kinderen eerst: Lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring 18. (KSM) Rapportage doelstellingenrealisatie kwartaal 1/ kennisname BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 19. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 20. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 21. Beslissingen vast bureau - aktename 22. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename

2 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, raadsleden Filip Thyssen, secretaris 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 augustus 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND - HUISHOUDELIJK REGLEMENT - OPVANGOVEREENKOMST - GOEDKEURING Het decreet Kinderopvang van 2 april 2012 wijzigde de werking van de kinderopvang. In zitting van 9 juli 2014 keurde de raad de wijzingen goed voor de werking van Windekind. Rekening houdend met deze wijzigingen en met de bepalingen van het decreet werd een nieuw huishoudelijke reglement en opvangplan opgemaakt. Beide documenten worden aan de raad voorgelegd. Er wordt voorgesteld om de bepalingen van het nieuwe huishoudelijk reglement en opvangplan te laten ingaan vanaf 1 januari De raad beslist om kinderen die worden opgevangen vóór 1 januari 2015 vrij te stellen van bepaling inschrijving uit het huishoudelijk reglement. Deze kinderen dienen geen waarborg te storten.

3 Goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde huishoudelijk reglement en opvangplan. De bepalingen ervan te laten ingaan vanaf 1 januari (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - OPMAAK LEGIONELLA BEHEERSPLAN, RISICOANALYSE EN STAALNAMES - LASTENBOEK - GOEDKEURING Alle voorzieningen van het OCMW Beveren vallen onder het Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2007 ter preventie van de veteranenziekte (legionella) op publiek toegankelijke plaatsen. Het contract met Biobeheer en SGS voor de jaarlijkse evaluatie van de huidige legionella beheersplannen, risicoanalyses en de analyses van de waterstalen loopt af op 31 december Voor de nieuwbouw van WZC Briels, dagcentrum en home De Bron en dagcentrum NAH De Stroom zijn er nog geen beheersplannen en risicoanalyses opgemaakt van alle installaties om mogelijke risicopunten (doodlopende leidingen, aftappunten die niet frequent gebruikt worden, plaatsen met aërosolvorming, ) op te lijsten. Deze risicopunten worden nadien jaarlijks op legionella gecontrolleerd. Voorgesteld wordt om een nieuwe aanbesteding te organiseren voor de opmaak van legionella beheersplannen, risicoanalyses, jaarlijkse evaluatie en analyses van waterstalen. Een ontwerp van lastenboek voor deze aanbesteding werd opgemaakt. De totale kosten worden geraamd op: 6.500,00 EUR (excl. BTW 21%) voor de beheersplannen en risicoanalyses 3.000,00 EUR (excl. BTW 21%) per jaar voor de jaarlijkse evaluatie 6.900,00 EUR (excl. BTW 21%) per jaar voor de staalnames Voorgesteld wordt om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor de beheersplannen, risicoanalyses en staalnames zijn in het exploitatiebudget 2015 kredieten ten bedrage van 4.430,00 EUR voorzien. De overige kredieten zullen bij opmaak budget 2015 worden voorzien. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies onder voorbehoud

4 Het lastenboek voor het opmaken van een legionella beheersplan en risicoanalyse, jaarlijkse evaluatie en analyses van waterstalen goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR (excl. 21% BTW). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 4. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - AANKOOP DIENSTWAGENS - LASTENBOEK - GOEDKEURING Een aantal bestaande dienstwagens van het OCMW Beveren zijn dringend aan vervanging toe. Voor het Sociaal Huis is bovendien een uitbreiding van het wagenpark noodzakelijk om een toename van het aantal huisbezoeken te kunnen realiseren. Volgende dienstwagens dienen aangekocht: - 1 grote bestelwagen voor de dienst Technisch Patrimoniumbeheer ter vervanging van de bestelwagen Opel Movano (bouwjaar 1999) - 1 kleine personenwagen voor de dienst Administratie - 2 personenwagens voor het Sociaal Huis, één ter vervanging van de personenwagen Opel Astra (bouwjaar 1995) en één ter vervanging van de personenwagen Opel Corsa (bouwjaar 2010). Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt voor een geraamd totaalbedrag van ,00 EUR (incl. BTW 21%). Er wordt voorgesteld om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor deze aankopen zijn in het budget 2014 de nodige kredieten voorzien onder projecten ACT- 143 (37.000,00 EUR ) en ACT-34 (23.350,00 EUR). Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies onder voorbehoud Het lastenboek voor aankoop van dienstwagens voor diverse voorzieningen van het OCMW Beveren goed te keuren voor een geraamd totaalbedrag van ,00 EUR (incl. BTW 21%). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een volgende raad.

5 5. (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - RAAMCONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN TILLIFTEN EN TOEBEHOREN - LASTENBOEK - GOEDKEURING Voor diverse voorzieningen van het OCMW Beveren dienen actieve en passieve tilliften aangekocht omdat sommige van de huidige tilliften aan vervanging toe zijn. Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt voor een raamovereenkomst voor de aankoop van tilliften en toebehoren op afroep voor diverse voorzieningen welke een looptijd heeft tot 31 december De totale kosten worden geraamd op ,00 EUR (excl. 21% BTW). Voorgesteld wordt om deze aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor de aankoop van tilliften zijn volgende kredieten voorzien in de MJP : EUR op actiecode 127 (actieve tilliften) - budgetitems , , en EUR op actiecode 128 (passieve tilliften) - budgetitems , en EUR op actiecode 23 (tilliften) en budgetitem EUR op actiecode 201 (comfortzorg) - budgetitems en EUR op actiecode 190 (comfortzorg) - budgetitem Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies onder voorbehoud Het lastenboek voor de raamovereenkomst voor de aankoop van tilliften en toebehoren op afroep voor diverse voorzieningen goed te keuren voor een geraamd bedrag van ,00 EUR (excl. 21% BTW) met een looptijd tot 31 december De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat voor de leggen aan een latere raad. 6. (KS) DAGVERZORGINGSCENTRUM DE SLOESTER - AANKOOP MINIBUS - LASTENBOEK GOEDKEURING Ee nieuwe rolwagentoegankelijke minibus voor dagverzorgingscentrum De Sloester dient aangekocht voor het vervoer van mindervalide personen en transport van linnenverdeel- en containerwagens voor de wasserij. Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt voor de aankoop van een rolwagentoegankelijke minibus voor DVC De Sloester. De kostprijs wordt geraamd op ,00 EUR (incl. 21% BTW).

6 Voorgesteld wordt om deze aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In het budget 2014 zijn kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor de aankoop van een minibus (actiecode 22 budgetitem ). Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Het lastenboek voor de aankoop van een rolwagentoegankelijke minibus voor dagverzorgingscentrum De Sloester goed te keuren voor een geraamd bedrag van ,00 EUR (incl. 21% BTW). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat voor te leggen aan een latere raad. 7. (KS) GEZAMENLIJKE AANKOPEN GEMEENTE - PAPIER, KANTOORMATERIAAL, ONDERHOUDSPRODUCTEN EN -MATERIAAL - DELEGATIEBESLUIT In de raad van 27 augustus 2014 werd principieel akkoord gegaan om gezamenlijk met de gemeente Beveren de aanbestedingen te organiseren voor de aankoop van volgende dossiers en de lastenboeken hiervan voor te leggen aan een latere raad: papier voor een periode van 1 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2015) via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. kantoormateriaal voor een periode van 2 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2016) via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. wasserij-, onderhoudsproducten en toiletpapier voor een periode van 2 jaar (van 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2016) via de procedure van open aanbesteding. Ontwerpen van lastenboeken werden opgemaakt voor: papier (raming OCMW: EUR incl. 21% BTW) kantoormateriaal (raming OCMW: EUR incl. 21% BTW) wasserij-, onderhoudsproducten en toiletpapier (raming OCMW: EUR incl. 21% BTW) Deze ontwerpen worden voorgelegd aan de raad. Voorgesteld wordt om gemeente Beveren aan te duiden om voor deze aanbestedingen in overleg met het OCMW in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever.

7 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 3. De lastenboeken voor de aankoop van papier, kantoormateriaal, wasserij-, onderhoudsproducten en toiletpapier goed te keuren. De gemeente Beveren aan te duiden om voor deze aanbestedingen in overleg met het OCMW in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever. Het resultaat van de gunningen ter aktename voor te leggen aan een latere raad. 8. (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - GEZAMENLIJKE AANKOPEN WASE OCMW'S - INCONTINENTIEMATERIAAL - AKTENAME GUNNING In de raad van 11 december 2013 werd beslist om het lastenboek voor de aankoop van incontinentiemateriaal in diverse woonzorgcentra goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR (excl. BTW) per jaar voor OCMW Beveren en een globaal bedrag van EUR (excl. BTW) voor OCMW Sint-Niklaas/Beveren/Temse/Moerbeke/Wachtebeke en dit gedurende een contractperiode van 4 jaar. OCMW Sint-Niklaas werd aangeduid als opdrachtencentrale om de aanbesteding te organiseren via de procedure van algemene offerteaanvraag en het resultaat voor te leggen aan een latere raad. In de raad van 19 februari 2014 werd een wijziging van de gunningscriteria van het lastenboek en de verlenging van de indieningstermijn van de offertes tot 17 maart 2014 goedgekeurd. Bij de opening van offertes dd. 17 maart 2014 hebben 4 firma s een offerte ingediend, nl. Ontex Healthcare (Buggenhout), Paul Hartmann sa (Sint-Renilde), WM Supllies (Kuurne) en SCA Hygiene Products sa (Stembert). Uit het verslag van nazicht van de offertes opgemaakt door OCMW Sint-Niklaas d.d. 7 juli 2014 blijkt dat de firma Ontex Healthcare de economisch meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend voor perceel 1 (incontinentieverbanden) en perceel 2 (diverse verbanden) rekening houdend met de gunningscriteria. In de raad van 19 augustus 2014 van het OCMW Sint-Niklaas werd beslist om: kennis te nemen van het PV van opening van de offertes van 17 maart na het verlopen van de standstill periode perceel 1 (incontinentieverbanden) en perceel 2 (diverse verbanden) toe te wijzen aan de firma Ontex Healthcare. In het exploitatiebudget 2015 zijn er kredieten ten bedrage van ,97 EUR voorzien voor de aankoop van incontinentiemateriaal.

8 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Akte te nemen van de beslissing van het OCMW Sint-Niklaas dd. 19 augustus 2014, waarbij de aankoop van incontinentiemateriaal (perceel 1) en diverse verbanden (perceel 2) in diverse woonzorgcentra werd gegund aan Ontex Healthcare ( ), Genthof 5, 9255 Buggenhout voor een periode van 4 jaar en een geraamd bedrag op jaarbasis van EUR (incl. 21% BTW) voor het OCMW Beveren. 9. (CV) WZC BRIELS - SIGNALISATIE - GUNNING De raad keurde in zitting van 19 maart 2014 het lastenboek goed voor het lot signalisatie van het bouwproject WZC Briels samen met de bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,02 EUR (incl. 12 % BTW), zoals opgemaakt door architectenbureau AMV. In dezelfde zitting werd tevens beslist hiervoor een prijsvraag te organiseren via open aanbesteding en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Bij de opening van de offertes op 4 juli hadden 3 firma s (Vanerum Sign & Design nv, Studiegroep Labyrinth bvba en New Actual Signs nv) zich ingeschreven voor dit lot signalisatie. Op basis van de ingediende offertes werd door architect Luc Dierick (AMV) het verslag van nazicht d.d. 3 september 2014 opgemaakt, waarvan de raad uitdrukkelijk kennis neemt, adviseert de architect om deze opdracht te gunnen aan Studiegroep Labyrinth bvba uit Asse-Mollem voor een bedrag van ,50 EUR excl. BTW + 12 % BTW (1.908,54 EUR) = ,04 EUR incl. BTW. Volgens de beoordeling van de architect is de inschrijving van Studiegroep Labyrinth bvba conform het bestek en betreft het tevens het laagste inschrijvingsbedrag dat werd ingediend. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum

9 Kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 3 september 2014 door architect Luc Dierick (AMV). De opdracht voor het lot signalisatie voor WZC Briels te gunnen aan Studiegroep Labyrinth bvba, Zone Z5 Mollem 270, te 1730 Asse met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,04 EUR (incl. 12 % BTW). 10. (CV) WZC BRIELS - GORDIJNEN - GUNNING De raad keurde in zitting van 21 mei 2014 het lastenboek goed voor het lot gordijnen van het bouwproject WZC Briels samen met de bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,26 EUR (incl. BTW 21%) goed, zoals opgemaakt door architectenbureau AMV. In dezelfde zitting werd tevens beslist hiervoor een prijsvraag te organiseren via open aanbesteding en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Bij de opening van de offertes op 4 juli hadden 6 firma s (zie bijlage: PV van opening) zich ingeschreven voor dit lot gordijnen. Op basis van de ingediende offertes werd door architect Luc Dierick (AMV) het verslag van nazicht d.d. 5 september 2014 opgemaakt, adviseert de architect om deze opdracht te gunnen aan Himpe-Desmet bvba uit Izegem voor een nagerekend totaalbedrag van ,77 EUR excl. BTW + 21% BTW (7.857,31 EUR) = ,08 EUR incl. BTW. Volgens de beoordeling van de architect is de inschrijving van Himpe-Desmet bvba conform het bestek en betreft het tevens het laagste inschrijvingsbedrag dat werd ingediend. Hoewel dit bedrag % afwijkt van de gemiddelde inschrijver, heeft de inschrijver hiervoor een onderbouwde verantwoording afgelegd. De raad neemt uitdrukkelijk kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogergenoemd verslag van nazicht en neemt eveneens kennis van de verantwoording door Himpe-Desmet bvba. Zij verklaart zich akkoord met de gegeven verantwoording. Rekening houdend met de procedure van open aanbesteding kan de opdracht worden gegund aan Himpe- Desmet bvba met de laagst ingediende offerte. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 5 september 2014 door architect Luc Dierick (AMV). De opdracht voor het lot gordijnen voor WZC Briels te gunnen aan Himpe-Desmet bvba, Kortrijksestraat 183, te 8870 Izegem met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,08 EUR (incl. 21% BTW).

10 11. (CV) HOME DE BRON EN DAGCENTRUM NAH DE STROOM - OMGEVINGSAANLEG - GUNNING In zitting van 16 april 2014 keurde de raad het lastenboek goed met bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,06 EUR (incl. 21 % BTW) voor het lot omgevingsaanleg voor het bouwproject Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom, opgemaakt door architectenbureau Abetec. In dezelfde zitting werd tevens beslist hiervoor een prijsvraag te organiseren via de procedure van open aanbesteding en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Bij de opening van de offertes op 10 en 19 juni 2014 hadden 7 firma s zich ingeschreven (zie bijlage: PV van opening). In het verslag van nazicht d.d. 4 september 2014 opgesteld door architect Jean-Marie Windels, adviseert de architect om de opdracht van de omgevingswerken te gunnen aan de firma Stoop Projects bvba uit Beveren-Waas voor een bedrag van ,14 EUR excl. BTW + 21 % BTW (16.430,22 EUR) = ,36 EUR incl. BTW. Volgens de beoordeling van de architect is de inschrijving van de firma Stoop Projects bvba conform het bestek en betreft het tevens het laagste inschrijvingsbedrag dat werd ingediend. Hoewel dit bedrag net onder de afkapgrens ligt en bijgevolg als abnormaal laag kan worden beschouwd, heeft de inschrijver hiervoor een onderbouwde verantwoording afgelegd. Hierin werd het vermoeden van abnormaliteit weerlegt en kan bijgevolg de offerte als regelmatig worden beschouwd. De raad neemt uitdrukkelijk kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogergenoemd verslag van nazicht en neemt eveneens kennis van de verantwoording door de firma Stoop Projects bvba. Zij verklaart zich akkoord met de gegeven verantwoording. Rekening houdend met de procedure van open aanbesteding kan de opdracht worden gegund aan de firma Stoop Projects bvba met de laagst ingediende offerte. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 4 september 2014 door architect Jean-Marie Windels (Abetec). De opdracht voor het lot omgevingsaanleg voor het bouwproject Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom te gunnen aan de firma Stoop Projects, Gentseweg 299 te 9120 Beveren-Waas met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,36 EUR (incl. 21 % BTW).

11 12. (CV) HOME DE BRON EN DAGCENTRUM NAH DE STROOM - LOS MEUBILAIR - GUNNING In zitting van 19 februari 2014 keurde de raad het lastenboek los meubilair goed voor bouwproject Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom met een raming van ,73 EUR (incl. BTW 21%), opgemaakt door Architectenbureau Abetec. In dezelfde zitting werd tevens beslist hiervoor een prijsvraag te organiseren via de procedure van algemene offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Bij de opening van de offertes op 19 mei 2014 hadden 2 firma s (Moments Furniture nv uit Ingelmunster en Bulvano nv uit Mechelen) zich ingeschreven voor dit lot. In het verslag van nazicht d.d. 4 september 2014, opgemaakt door architect Jean-Marie Windels (Abetec), adviseert de architect om deze opdracht te gunnen aan Bulvano nv voor een bedrag van ,00 EUR (excl. BTW) + 21 % BTW (16.086,00 EUR) = ,00 EUR (incl. BTW). Volgens de beoordeling van architect Jean-Marie Windels voldoet de inschrijvingen van Bulvano nv zowel aan de esthetische en ergonomische als aan de technische vereisten en is het tevens de laagste aanbieding die werden ingediend. De raad neemt kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogergenoemd verslag van nazicht. De volgende gunningscriteria werden per inschrijving beoordeeld en voor de firma Bulvano nv als volgt gequoteerd en gemotiveerd: Inschrijvingsbedrag: 55/55 (volgens voorziene formule) Technische waarde van het vooropgestelde materiaal: 7/10, er werden globaal genomen 3 punten in mindering gebracht omwille van: artikel 1.5e (stoel met armleuning) dat niet volledig conform is aan de beoordelingsitems van het bestek en bovendien werd de bekleding van het zitvlak niet gedefinieerd. artikel 1.8 (éénzit zetel/afwasbaar), dat niet volledig conform is aan de beoordelingsitems van het bestek o.a. zitting in single vering ipv multiplex. artikel 1.8a (tweezit zetel/afwasbaar): zelfde opmerking als bij artikel 1.8. artikel 1.8b (driezit zetel/afwasbaar): dat niet conform is aan de beoordelingsitems van het bestek. Bestek beschrijft een driezit en de aanbieding voorziet een tweezit plus éénzit. artikel 1.8c (onrustzetel/afwasbaar/geriatrisch): er werd een mechanisch bedienbare zetel aangeboden i.p.v. een elektrische bedienbare zoals gevraagd in de aanbestedingsdocumenten. Artikel 1.9. (elektrisch hooglaagbed): dat niet volledig conform is aan de beoordelingsitems van het bestek. Ligmaat is 208 cm i.p.v. 221 cm zoals gevraagd in het bestek. Esthetische waarde en vormgeving: 6/10, er werden punten in mindering gebracht omwille van het aspect vormgeving, waarbij de totaliteit een moderne uitstraling heeft, maar de samenstelling van de diverse artikels soms minder smaakvol is. Zo hebben de geriatrische zetels een verouderde uitstraling en zijn deze minder te combineren in de totaliteit. Bijgevolg is het logisch dat de huiselijkheid hier dan ook iets minder is. Waarborg boven de normale waarborg en zekerheid van naleverbaarheid: 4,16/5

12 Ergonomische waarde en gebruiksvriendelijkheid: 12/20, dit criterium werd (zoals criterium esthetiek) op basis van een bezoek aan de toonzaal beoordeeld door een jury (bouwheer en ontwerper). Er werd in consensus geoordeeld dat de voorgestelde stoelen iets minder comfortabel zitten. Het systeem voor de instelling van de verstelbare tafels is dan weer iets beter dan het gevraagde in de aannemingsbescheiden. Het vastzetten van de eettablet op de geriatrische zetel(s) is iets minder handig en vergt meer aandacht. De bureaustoelen zijn dan weer van een betere kwaliteit (ergonomisch) dan gevraagd in de aanbestedingsdocumenten. De offerte van Bulvano nv is bijgevolg de meest gunstige inschrijving. De raad volgt het advies van architect Jean-Marie Windels en wijst er op dat de bemerkingen bij de aangehaalde criteria van de ingediende offerte door Bulvano nv niet van die orde zijn dat het een positieve beoordeling in de weg staat. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor weken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art.1. Art.2. Kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 4 september 2014 door architect Jean-Marie Windels (Abetec). Op basis van de hoger ontwikkelde motieven, de opdracht voor het lot los meubilair tot inrichting van Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom, te gunnen aan de firma Bulvano nv, Oude Baan 4 te 2520 Ranst met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,00 EUR (incl. 21 % BTW). 13. (KS) WZC BOEYÉ VAN LANDEGHEM EN BEJAARDENWONINGEN - OMGEVINGSAANLEG - AANPASSING RAMING - AKTENAME In het vast bureau van 27 augustus 2014 werd gevraagd om volgende punten aan te passen in het lastenboek omgevingsaanleg van WZC Boeyé Van Landeghem en de bejaardenwoningen: de fitnesstoestellen voor bejaarden en de tuinbanken niet weerhouden als optie. de overige opties als eis inbouwen in het lastenboek. In de raad van 27 augustus 2014 werd beslist om het aangepaste lastenboek omgevingsaanleg voor WZC Boeyé van Landeghem en de bejaardenwoningen goed te keuren, de aanbesteding te organiseren via de procedure van open aanbesteding en het resultaat ervan voorleggen aan een latere raad. De raming voor dit dossier werd aangepast van ,53 EUR (incl. 21% BTW) naar ,03 EUR (incl. 21% BTW). Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet;

13 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Negatief advies Akte te nemen van de aanpassing van de raming voor de omgevingsaanleg van WZC Boeyé Van Landeghem en de bejaardenwoningen van ,53 EUR (incl. 21% BTW) naar ,03 EUR (incl. 21% BTW) en de kredieten te voorzien in de budgetten. 14. (KSM) EVALUATIE AFSPRAKENNOTA - GOEDKEURING In de raad van 20 maart 2013 werd tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en de secretaris van het openbaar centrum mede namens het managementteam, een afsprakennota opgesteld. De afsprakennota werd opgemaakt op basis van artikel 86 van het OCMW-decreet om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen de OCMW-voorzitter, raad, vast bureau; de secretaris en het managementteam vlot verloopt. Ook de samenwerking tussen het bestuur en de administratie werd hierin gefinaliseerd. Art.7 van de afsprakennota voorziet dat de afsprakennota en de naleving ervan, na één jaar en nadien tweejaarlijks apart geëvalueerd worden in de OCMW-Raad en in het managementteam. Vanuit beide evaluaties wordt gezamenlijk bekeken hoe de afspraken kunnen worden verbeterd. De afsprakennota wordt dan in die zin aangepast. In het Mat van 18 juli 2014 werd de afsprakennota geëvalueerd en een ontwerp van evaluatie opgemaakt. De herwerkte afsprakennota en het ontwerp van evaluatie werden voorgelegd aan het vast bureau van 10 september Deze documenten worden voorgelegd aan de raad. 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Kennisname van de evaluatie van de afsprakennota. Goedkeuring van de herwerkte afsprakennota tussen raad en de secretaris namens het managementteam. 15. (KH) WOONZORG - TOEGANG ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS TOT KRUISPUNTBANK SOCIALE ZEKERHEID- GOEDKEURING Binnen het sociaal onderzoek van de onderhoudsplicht worden volgende administratieve handelingen uitgevoerd: 1. aanmaak digitaal cliëntendossiers van de onderhoudsplichtige kinderen

14 2. integratie van de digitale cliëntendossiers onderhoudsplichtige kinderen in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 3. opvraging van volgende KSZ stromen: a. wettelijke gegevens b. aanslagbiljet belastingen c. kinderbijslag d. onroerende goederen e. omnio statuut Op basis van de verkregen gegevens bepaalt de maatschappelijk werker of iemand al dan niet onderhoudsplichtig is en dit vormt de basis voor het sociaal verslag. Het is aangewezen dat de administratieve medewerkers van het team woonzorg (diensten ouderenzorg, thuiszorg en zorgcoördinatie) in het Sociaal Huis en de afdeling woonzorg, deze handelingen binnen de kruispuntbank kunnen stellen. Dienst Woonzorg vraagt om hen bovenstaande bevoegdheden, met bijhorende toegangen tot de KSZ, toe te kennen. Art. 1 Art.2 Akkoord te gaan om volgende bevoegdheden toe te kennen aan de administratieve medewerkers van het Sociaal Huis (diensten ouderenzorg, thuiszorg en zorgcoördinatie) en de administratieve medewerkers van de ondersteunende dienst van de afdeling woonzorg: aanmaak digitale cliëntendossiers van onderhoudsplichtige kinderen integratie digitale cliëntendossiers onderhoudsplichtige kinderen in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. opvraging van volgende KSZ stromen: wettelijke gegevens aanslagbiljet belastingen kinderbijslag onroerende goederen omnio statuut de nodige machtigingen te verlenen om toegang te krijgen tot de kruispuntbank van de sociale zekerheid 16. (IC) VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) OVEREENKOMST VOOR TOEGANG TOT ELEKTRONISCHE DATABANKEN - GOEDKEURING De trajectbegeleiders van het OCMW werken samen met de VDAB om de personen die tegewerksteld zijn als Art.60 te begeleiden naar een vaste job. Hiervoor hebben zij beperkte toegang gekregen tot de elektronische databanken van de VDAB. In het 2002 werd hiervoor een overeenkomst afgesloten met de VDAB.

15 De voorbije jaren zijn er heel wat vernieuwingen doorgevoerd in de databanken. De veiligheidsvoorschriften werden verstrengd, er moet een elektronische identiteitskaart gebruikt worden en er wordt toegang verleend tot de gegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling ( RVA) en de Rijkssociale Zekerheid ( RSZ). Hiervoor dient een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten waarin de afspraken worden vastgelegd rond het verlenen van toegang tot de elektronische databanken van de VDAB. Aan de raad wordt wordt voorgesteld om de voorliggende overeenkomst goed te keuren. Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tussen het OCMW en de VDAB waarin de afspraken worden vastgelegd rond het verlenen van toegang tot de elektronische databanken van de VDAB. 17. (IC) PROJECT: KINDEREN EERST: LOKALE OVERLEGPLATFORMEN VOOR DE PREVENTIE EN OPSPORING VAN KINDERARMOEDE - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - GOEDKEURING Het OCMW heeft bij de POD Maatschappelijke Integratie een aanvraag ingediend om subsidies te bekomen voor het project: Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede. In zitting van 19 februari 2014 heeft de raad deze aanvraag bekrachtigd. De POD Maatschappelijke Integratie heeft het project goedgekeurd en EUR aan subsidies toegekend. Het project loopt van 1 mei 2014 tot en met 30 april In zitting van 21 mei 2014 heeft de raad akte genomen van de het toegekende subsidie bedrag van EUR en werd een projectverantwoordelijke aangesteld. Binnen dit project wordt samengewerkt met verschillende actoren, waaronder de gemeente en verschillende organisaties die actief zijn met kinderen en mensen in armoede. Er werd een overeenkomst opgesteld waarin de afspraken zijn opgenomen rond de doelstellingen en verwachte acties binnen het project. Aan de raad wordt voorgesteld om de overeenkomst goed te keuren Goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en alle actoren die participeren in het project: Kinderen eerst: Lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede.

16 18. (KSM) RAPPORTAGE DOELSTELLINGENREALISATIE KWARTAAL 1/ KENNISNAME In de raad van 20 november 2013 werd het meerjarenplan goedgekeurd. In dit meerjarenplan werd beleidsdoelstelling BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto-financieringsmarge als prioritaire doelstelling aangeduid. In het eerste kwartaal 2014 werd voor het eerst aan de doelstellingen, actieplannen en acties van het meerjarenplan gewerkt. Volgens de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus moet de raad op regelmatige tijdstippen gerapporteerd worden over de vooruitgang van de prioritaire beleidsdoelstellingen. Een eerste rapportage werd opgemaakt met de vooruitgang van de prioritaire doelstelling gedurende het eerste kwartaal van Kennisname van de opgestelde rapportage doelstellingenrealisatie kwartaal DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

OCMW-raad van 5 augustus 2014

OCMW-raad van 5 augustus 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 136 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 AGENDA Goedkeuring.1 1 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Softwaremodules

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

OCMW ROESELARE VERSLAG

OCMW ROESELARE VERSLAG OCMW ROESELARE VERSLAG van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 februari 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 februari 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 februari 2015

OCMW-raad van 26 februari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2011/9 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 20 oktober

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011.

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 oktober 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal en Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt, secretaris

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2012/1 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 december

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 december 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was.

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was. OCMW-raad van 25 oktober 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde (tot en met punt 18), Antoine

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van maandag 18 augustus 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

Raad van 25 juni 2014

Raad van 25 juni 2014 Raad van 25 juni 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., Henderickx S., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011 2 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011. 3 Samenstelling:

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 26 februari 2014 Aanwezig: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Iris Van Bael, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 23 JUNI 2015 Aanwezig: Seys Roger - dd.voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Debiteurenrapport

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie