ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015"

Transcriptie

1 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (TC) Goedkeuring jaarrekening 2014 door gouverneur - kennisname 3. (KSM) Budgetwijziging goedkeuring 4. (KSM) Budget vaststelling 5. (KSM) Wijziging meerjarenplan goedkeuring 6. (KP) WZC De Notelaar - aanvaarding schenking - goedkeuring Patrimonium 7. (GVDC) Grond Oosterzele A 1095a/deel, A 1102a/deel, A 1106a/deel - onderhandse verkoop - authentieke akte - goedkeuring 8. (GVM) Project Sabot - gemeenschapshuis Hazaarddam 16 Melsele - onderhandse aankoop - authentieke akte - goedkeuring 9. (GVM) Verkaveling Verrebroek Binnendijk - realisatie rooilijnen - kosteloze overdracht grond aan gemeente - ontwerpakte - goedkeuring 9.1. (GVM) Opmaak schattingsverslagen onroerend goed - aanbesteding - delegatie naar gemeente - akkoord 9.2. (GVM) Afbakening Zeehavengebied Antwerpen - grond Kieldrecht sectie D verkoop voor openbaar nut - authentieke akte - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 10. (VVB) Diverse voorzieningen - aankoop en plaatsing keukens - gunning 11. (GVM) Aanbesteding verzekeringen OCMW - gunningsbegeleiding en opvolging - delegatie naar gemeente - principieel akkoord Instellingen en algemeen beheer 12. (IC) Rap Op Stap - project - goedkeuring 13. (IC) Project: Kinderen eerst: Lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede - verlenging - goedkeuring 14. (KP) Analyse uurroosters woonzorgcentra - goedkeuring DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AANWEZIG: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, Katty Schelfhout, raadsleden Filip Thyssen, secretaris VERONTSCHULDIGD: Tony Vyt, raadslid EXTRA AANWEZIGEN: Tine Carion, wnd. financieel beheerder voor agendapunt3, 4, 5

2 AANVULLEND PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID Gelet op het voorstel van de voorzitter over te gaan tot de behandeling van 2 aanvullende agendapunten bij dringende noodzakelijkheid, namelijk: 9.1 Opmaak schattingsverslagen onroerend goed - aanbesteding - delegatie naar gemeente akkoord 9.2 Afbakening Zeehavengebied Antwerpen - grond Kieldrecht sectie D verkoop voor openbaar nut - authentieke akte - goedkeuring Gelet op de stemming terzake uitgebracht door de volgende raadsleden : Dirk Van Esbroeck, voorzitter, Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, en Katty Schelfhout, raadsleden en waarvan de uitslag luidt: eenparig ja; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Er zal worden overgegaan tot de behandeling van 2 aanvullende agendapunten bij dringende noodzakelijkheid namelijk: 9.1 Opmaak schattingsverslagen onroerend goed - aanbesteding - delegatie naar gemeente akkoord 9.2 Afbakening Zeehavengebied Antwerpen - grond Kieldrecht sectie D verkoop voor openbaar nut - authentieke akte - goedkeuring 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Er worden geen opmerkingen gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 oktober 2015 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING 2014 DOOR GOUVERNEUR - KENNISNAME De heer gouverneur meldt bij een brief dd. 12 oktober 2015 de goedkeuring en definitieve vaststelling van de jaarrekening Er werden geen bijkomende documenten opgevraagd noch bijkomende vragen gesteld door de gouverneur.

3 3 De gouverneur geeft weer dat de jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand. Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt ,98 EUR Het gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt ,58 EUR Het resultaat op kasbasis bedraagt ,09 EUR Het balanstotaal bedraagt ,37 EUR Het tekort op het boekjaar bedraagt ,11 EUR De raad kan eventueel een beroep instellen tegen de beslissing van de gouverneur. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2014 door de gouverneur. Geen beroep in te stellen tegen de beslissing van de gouverneur. 3. (KSM) BUDGETWIJZIGING GOEDKEURING Het budget 2015 werd op 26 november 2014 goedgekeurd door de raad. De budgetwijziging 2015 wordt voorgelegd aan de raad en toegelicht in de vergadering. De gemeentelijke bijdrage 2015 kan door de budgetwijziging dalen met ,09 EUR naar ,91 EUR De budgetwijziging 2015 werd: ter advies voorgelegd aan het Comité Financiën van 28 oktober ter advies voorgelegd aan het Schepencollege van 9 november Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC) en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. Art. 3. Art. 4. De budgetwijziging 2015 wordt goedgekeurd met een gemeentelijke bijdrage van ,91 EUR. De budgetwijziging 2015 past binnen het gewijzigde meerjarenplan en voldoet aan de financiële evenwichtsvoorwaarden. De budgetwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De budgetwijziging wordt overgemaakt aan de gouverneur.

4 4 4. (KSM) BUDGET VASTSTELLING Het budget 2016 wordt voorgelegd aan de raad en toegelicht in de vergadering. Volgende onderdelen van het budget 2016 worden overlopen: De beleidsnota De financiële nota De toelichting bij het budget 2016 De geraamde gemeentelijke bijdrage 2016 bedraagt EUR. Het budget 2016 sluit inhoudelijk en financieel aan bij het gewijzigde meerjarenplan Het ontwerp budget 2016 werd: Ter advies voorgelegd aan het Comité Financiën van 28 oktober 2015; Ter advies voorgelegd aan het schepencollege van 9 november Gelet op het budget Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC) en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. Art. 3. Art. 4. Het budget 2016 wordt vastgesteld, met een initiële gemeentelijke bijdrage van EUR. Het budget 2016 past binnen het gewijzigde meerjarenplan en voldoet aan de financiële evenwichtsvoorwaarden. Het budget 2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het budget 2016 wordt overgemaakt aan de gouverneur. 5. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN GOEDKEURING De laatste wijziging meerjarenplan werd goedgekeurd in de raad van 26 november Een nieuwe wijziging meerjarenplan wordt voorgelegd aan de raad en toegelicht in de vergadering. Volgende onderdelen van de wijziging meerjarenplan worden overlopen: De strategische nota De financiële nota De toelichting bij het meerjarenplan Het ontwerp wijziging meerjarenplan werd: Ter advies voorgelegd aan het Comité Financiën van 28 oktober 2015, Ter advies voorgelegd aan het Schepencollege van 9 november 2015.

5 5 Het gewijzigde meerjarenplan heeft volgende gecorrigeerde gemeentelijke bijdragen: Overzicht gemeentelijke bijdrage , , , , , ,00 Gelet op de voorliggende wijziging meerjarenplan ; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC) en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. Art. 3. Art. 4. Kennis te nemen van de toelichting gegeven door de administratie en de documenten hierbij afgeleverd. De wijziging meerjarenplan wordt goedgekeurd. De wijziging meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De wijziging meerjarenplan wordt overgemaakt aan de gouverneur. 6. (KP) WZC DE NOTELAAR - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING De heer Jozef Van Puymbroeck, Korenbloemstraat 17, 8020 Oostkamp, wenst een schilderij van Wim van Remoortel te schenken aan het OCMW. Het betreft een schilderij dat door de kunstenaar gemaakt werd voor Alfons Van Puymbroeck, overleden bewoners van WZC De Notelaar. De familie wil dit schilderij schenken aan WZC De Notelaar om het een plaats te geven binnen het woonzorgcentrum. De administratie stelt voor om de schenking te aanvaarden. Akkoord te gaan om de schenking door de heer Jozef Van Puymbroeck van een schilderij van Wim van Remoortel te aanvaarden;

6 6 7. (GVDC) GROND OOSTERZELE A 1095A/DEEL, A 1102A/DEEL, A 1106A/DEEL - ONDERHANDSE VERKOOP - AUTHENTIEKE AKTE - GOEDKEURING In de raad van 25 februari 2015 werd beslist tot onderhandse verkoop van een deel van de percelen grond, gelegen te Scheldewindeke, ter hoogte van de Meerstraat, sectie A 1095a/deel, A 1102A/deel en A1106a. Het ontwerp van de authentieke akte en bijhorende stukken, behandeld door notaris Ivan Schaubroeck in Oosterzele, worden voorgelegd. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 3. Het ontwerp van de authentieke akte, voor de onderhandse verkoop van het perceel gelegen te gelegen te Scheldewindeke, ter hoogte van de Meerstraat, sectie A 1095a/dee, A 1102a/deell en A1106a, groot 135m2, 96 m2 en 150m2, opgemaakt door notaris Ivan Schaubroeck, Pelgrim 35 te 9860 Oosterzele, goed te keuren. De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte. De opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de investeringsuitgaven van het OCMW. 8. (GVM) PROJECT SABOT - GEMEENSCHAPSHUIS HAZAARDDAM 16 MELSELE - ONDERHANDSE AANKOOP - AUTHENTIEKE AKTE - GOEDKEURING In de raad van 17 juni 2015 werd beslist om, in het kader van het project Sabot, het Gemeenschapshuis Hazaarddam 16 te Melsele, onderhands aan te kopen. De akte wordt verleden door de burgemeester. Het ontwerp van de authentieke akte en bijhorende stukken worden voorgelegd. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Het ontwerp van de authentieke akte, voor de onderhandse aankoop van het gemeenschapshuis Hazaarddam 16 te Melsele, voor een bedrag van EUR, goed te keuren. De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte.

7 7 9. (GVM) VERKAVELING VERREBROEK BINNENDIJK - REALISATIE ROOILIJNEN - KOSTELOZE OVERDRACHT GROND AAN GEMEENTE - ONTWERPAKTE - GOEDKEURING Het vast bureau van 12 november 2015 heeft kennis genomen van het feit dat voor het dossier verkaveling Verrebroek Binnendijk, een deel van de grond kosteloos dient overgedragen aan de gemeente, dit om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de realisatie van de rooilijnen en opname in het openbaar domein van de gemeente Beveren. Het betreft een deel van de grond gelegen te Verrebroek, Binnendijk, sectie B 119 (deel) en B 120/02 (deel), voor een totale oppervlakte van 68m 2 46dm 2. Een plan van de over te dragen grond, dd 5 juni 2015, werd opgemaakt door landmeter Ann Smet. In het vast bureau van 27 mei 2015 werd vermeld dat de burgemeester de akte zal verlijden. De ontwerpakte wordt voorgelegd voor goedkeuring. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Voor het dossier verkaveling Verrebroek Binnendijk, realisatie rooilijnen, de ontwerpakte, voor de kosteloze grondafstand aan de gemeente van de grond gelegen te Verrebroek, Binnendijk, sectie B 119 (deel) en B 120/02 (deel) voor een totale oppervlakte van 68m2, 46dm2, goed te keuren. De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte (GVM) OPMAAK SCHATTINGSVERSLAGEN ONROEREND GOED - AANBESTEDING - DELEGATIE NAAR GEMEENTE - AKKOORD Het vast bureau van 11 maart 2015 heeft kennis genomen van het collegebesluit van 12 januari 2015 waarbij het opmaken van schattingsverslagen voor transacties onroerende goederen voor het jaar 2015 gegund werd aan de firma Teccon bvba, Gent. Voor het jaar 2016 dient een nieuwe aanbesteding opgestart. Voorgesteld wordt over te gaan tot een gezamenlijke aanbesteding (OCMW/Gemeente), waarbij de gemeente optreedt als aanbestedende overheid. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum

8 8 Art. 1 Art. 2 Akkoord te gaan om gezamenlijk met de gemeente Beveren een onderhandse prijsvraag te organiseren voor het opmaken van schattingsverslagen voor transacties onroerende goederen. De gemeente Beveren aan te duiden om voor deze aanbesteding in naam en voor rekening van het OCMW op te treden als opdrachtgever (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED ANTWERPEN - GROND KIELDRECHT SECTIE D VERKOOP VOOR OPENBAAR NUT - AUTHENTIEKE AKTE - GOEDKEURING In de raad van 8 juli 2015 werd beslist tot verkoop voor openbaar nut aan het Vlaamse Gewest, agentschap voor natuur en bos van het perceel grond, gelegen te Kieldrecht, sectie D 719. De verkoopbelofte werd goedgekeurd. Het ontwerp van de authentieke akte, opgemaakt door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, wordt voorgelegd. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Het ontwerp van de authentieke akte, voor de verkoop van openbaar nut aan het Vlaamse Gewest, agentschap voor natuur en bos (ondernemingsnummer ) van de grond gelegen te Kieldrecht, ter hoogte van de Lange Nieuwstraat, sectie D 719, groot 18a20, opgemaakt door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren. 10. (VVB) DIVERSE VOORZIENINGEN - AANKOOP EN PLAATSING KEUKENS - GUNNING De huidige keukens in volgende locaties zijn aan vervanging toe: home en dagcentrum De Bron LOI woning in de Klapperstraat 89 te Beveren In de raad van 26 augustus 2015 werd het lastenboek voor de aankoop en plaatsing van keukens in home en dagcentrum De Bron en de LOI woningen in Beveren en Vrasene goedgekeurd voor een geraamd bedrag van EUR (incl. BTW) en werd beslist om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Twaalf firma s werden aangeschreven nl. Interieur Ter Doel (Kieldrecht), E.C. keukens (Beveren), Keukens Bogaert (Stekene), Piot (Zwijndrecht), Interioo (Beveren), Metos België (Aalst), Van Kruyssen keukens sanitair electro (Kieldrecht), Ikea Belgium (Zaventem), Olivier Van Raemdonck

9 9 (Haasdonk), Menten Wim (Vrasene), D&B Interieur (Vrasene), Schrijnwerkerij Theo Staut en zonen (Beveren). Drie firma s hebben voor beide percelen een offerte ingediend, nl. Interieur Ter Doel (Kieldrecht), E.C. keukens (Beveren) en Olivier Van Raemdonck (Haasdonk). Uit het verslag van nazicht van de offertes d.d. 29 oktober 2015 blijkt dat de firma E.C. keukens de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte heeft ingediend voor perceel 1 en Interieur Ter Doel voor een deel van perceel 2 voor een bedrag van: perceel 1 (keuken dagcentrum De Bron): ,81 EUR (incl. 21% BTW) perceel 2 (keukens LOI woning te Beveren): ,00 EUR (incl. 6% BTW) en 3.600,96 EUR (incl. 21% BTW) Voor de LOI woning en ontmoetingsruimte in de Oude Dorpsstraat 13 te Vrasene is er momenteel nog geen beslissing genomen betreffende de bestemming van deze woning en om deze reden worden de keukens van deze locatie voorlopig uit perceel 2 gehaald. Voor de aankoop en plaatsing van keukens zijn volgende kredieten voorzien in de MJP : Home en dagcentrum De Bron: EUR op ACT-141 (aanpassing keuken dagcentrum) LOI woningen: voldoende kredieten voorzien op ACT-249 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Art. 1 Art. 2 De opdracht voor de aankoop en plaatsing van keukens in home en dagcentrum De Bron en de LOI woning in Beveren te gunnen aan de firma s met de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offertes, zijnde E.C. keukens (BE ), Pareinpark 45 te 9120 Beveren Waas voor perceel 1 (keuken dagcentrum De Bron) voor een totaalbedrag van ,81 EUR (incl. 21% BTW) en de firma Interieur Ter Doel (BE ), Dorpstraat 124 te 9130 Kieldrecht voor perceel 2 (keukens LOI woning in Klapperstraat 89 te Beveren) voor een bedrag van ,00 EUR (incl. 6% BTW) en 3.600,96 EUR (incl. 21% BTW). De gunning van de keukens voor de LOI woning en de ontmoetingsruimte in de Oude Dorpsstraat 13 te Vrasene worden voorgelegd aan een latere raad. 11. (GVM) AANBESTEDING VERZEKERINGEN OCMW - GUNNINGSBEGELEIDING EN OPVOLGING - DELEGATIE NAAR GEMEENTE - PRINCIPIEEL AKKOORD In de raad van 21 december 2011 werd akte genomen van de gunning van de aanbesteding verzekeringen OCMW en gemeente. De polissen werden afgesloten voor een looptijd van 5 jaar met als einddatum 31 december Er dient een nieuwe aanbesteding opgestart omdat de wetgeving overheidsopdrachten niet toelaat dat polissen onbeperkt verlengd worden.

10 10 Voor het opmaken van het lastenboek en voor de gunning van deze aanbesteding is specifieke deskundigheid vereist met het oog op een optimale dekking van de diverse risico s tegen een gunstige premie. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor samen met het gemeentebestuur een studiebureau aan te stellen voor de gunningsbegeleiding en de opvolging na de gunning. Voorgesteld wordt de nieuwe aanbesteding van de verzekeringen van het OCMW en de gemeente Beveren in samenwerking met de gemeente te organiseren. Voorgesteld wordt de opdracht gunningsbegeleiding en opvolging na gunning voor het OCMW en de gemeente onder één perceel aan te besteden in samenwerking met de gemeente. Het gemeentebestuur Beveren zal optreden als opdrachtgevend bestuur en de leiding en het toezicht op de opdracht zal uitgevoerd worden door de leidinggevenden van de betrokken diensten van de twee besturen. Het vast bureau van 12 november 2015 heeft hiervan kennis genomen. In een volgende zitting wordt voor delegatie naar de gemeente, het lastenboek voor de gunningsbegeleiding en opvolging na gunning voor de verzekeringen van het OCMW en de gemeente, voorgelegd. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Principieel akkoord te gaan met de nieuwe aanbesteding van de verzekeringen van het OCMW in samenwerking met de gemeente. Principieel akkoord te gaan met het uitvoeren van deze aanbesteding onder begeleiding van een externe firma in samenwerking met de gemeente. Principieel akkoord te gaan de opdracht gunningsbegeleiding en opvolging na gunning voor de verzekeringen van het OCMW en de gemeente onder één perceel aan te besteden. Principieel akkoord te gaan dat de gemeente optreedt als opdrachtgevend bestuur. Voor de delegatie naar de gemeente, het lastenboek voor de aanbesteding van de opdracht gunningsbegeleiding en opvolging na gunning voor de verzekeringen van het OCMW en de gemeente ter goedkeuring voor te leggen aan een latere raad. 12. (IC) RAP OP STAP - PROJECT - GOEDKEURING Rap Op Stap is een onderafdeling van Toerisme Vlaanderen. Het is een sociaal reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Zij onderhandelen met de toeristische, culturele en sportsector om kortingen te bekomen van minstens 30 % of meer die zij aanbieden aan hun doelgroep. Dit zijn: mensen met Omnio-statuut, in schuldbemiddeling, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats,.

11 11 Rap Op Stap wil verschillende kantoren uitbouwen in de provincie Oost-Vlaanderen en doet ook beroep op het Sociaal Huis van Beveren. In de praktijk betekent dit dat het Sociaal Huis een Rap Op Stap kantoor uitbouwt waarbij het aanbod van Rap op Stap kenbaar wordt gemaakt, de doelgroep actief wordt aangesproken en hulp wordt verleend bij het boeken van een activiteit. De afdeling maatschappelijke dienstverlening stelt voor een dergelijk kantoor uit te bouwen en hiervoor beroep te doen op vrijwilligers. De provincie heeft een projectoproep gelanceerd waarbij middelen kunnen aangevraagd worden voor de uitbouw van een Rap Op Stap kantoor. Er kan maximum EUR/jaar gevraagd worden en dit voor maximaal 3 jaar. Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft in zitting van 2 juli 2015 positief advies verleend om een Rap Op Stap kantoor uit te bouwen in het Sociaal Huis en om een projectaanvraag in te dienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen. De provincie heeft op 22 oktober 2015 laten weten dat zij het project goedkeuren. Er wordt voor het 1 e werkingsjaar EUR projectmiddelen toegekend. De projectmiddelen worden aangewend om de vergoeding van de vrijwilligers te betalen en hen te voorzien van de nodige werkingsmiddelen (bureel, laptop, ). Het resterende bedrag gaat naar de inzet van personeel van het team Welzijn om dit project te coördineren. In de projectaanvraag is een omschrijving van het project te vinden. Aan de raad wordt voorgesteld om de uitbouw van een Rap op Stap kantoor goed te keuren. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies onder voorbehoud Goedkeuring te verlenen om een Rap Op Stap kantoor uit te bouwen in het Sociaal Huis volgens de voorgelegde projectaanvraag in samenwerking met vrijwilligers. 13. (IC) PROJECT: KINDEREN EERST: LOKALE OVERLEGPLATFORMEN VOOR DE PREVENTIE EN OPSPORING VAN KINDERARMOEDE - VERLENGING - GOEDKEURING Het project: Kinderen eerst: Lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede liep van 1 mei 2014 tot en met 30 april Er werd voor dit project EUR aan middelen verleend. Binnen het project werd gewerkt rond: Het samenbrengen van actoren die in aanraking komen met kinderarmoede Het aanreiken van handvaten aan opvoeders/hulpverleners om kinderarmoede te herkennen en bespreekbaar te stellen. Een evaluatie van het project en beleidsvoorstellen werden voorgelegd aan het BCSD van 30 maart Eén van de voorstellen was de uitbouw van een aanspreekpunt voor kinderarmoede in samenwerking met een ervaringsdeskundige. Hiervoor werd een verlenging van de projectmiddelen aangevraagd, na goedkeuring van het BCSD op 26 mei 2015.

12 12 De verlengingsaanvraag werd goedgekeurd door de POD Maatschappelijke Integratie op 21 augustus 2015 voor een bedrag van EUR. Hiermee wordt een ervaringsdeskundige ingehuurd voor twee dagen per week en worden de loonkosten van de projectcoördinator voor 2/5 VTE bekostigd. Aan de raad wordt voorgesteld om vanaf 1 september 2015 tot en met 31 december 2015, in samenwerking met de ervaringsdeskundige een aanspreekpunt voor kinderarmoede uit te bouwen. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art. 1: Goedkeuring te verlenen om het project; Kinderen eerst: Lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede, verder te zetten waarbij een aanspreekpunt voor kinderarmoede wordt uitgebouwd, volgens de voorgelegde projectaanvraag. 14. (KP) ANALYSE UURROOSTERS WOONZORGCENTRA - GOEDKEURING Om een transparant en gelijklopend werkvolume en uurrooster in de 5 woonzorgcentra te bekomen, werd aan Probis een offerte gevraagd voor de analyse van de huidige uurroosters en de uitwerking van een pilootproject. In de analyse worden voor elke woonzorgcentrum volgende elementen bestudeerd: het huidige werkvolume het aantal zorguren op weekbasis en dagbasis de verdeling van het werkvolume op weekbasis en dagbasis en over de verschillende afdelingen het aantal verpleeguren tov het aantal zorguren de netto-beschikbaarheid per VTE de wettelijkheid van het roosteren en de efficiëntie van het roosteren en de opvolging van de afspraken. In de afsluitende seminaries zal vanuit de analyse een pilootproject uitgewerkt worden. WZC Briels wordt als pilootproject voorgesteld. Op deze manier wordt de expertise opgebouwd en kan dezelfde werkwijze voor de overige woonzorgcentra toegepast worden. De prijs voor de offerte van Probis is EUR excl. BTW voor de analyse en EUR excl. BTW voor het pilootproject. Volgens de wetgeving overheidsopdrachten moet de overheid de beginselen van behoorlijk bestuur waarborgen, dus transparantie, openbaarheid en de beginselen van de mededinging respecteren.

13 13 Het was niet mogelijk een andere firma aan te schrijven omwille van: De specificiteit van de opdracht: Probis heeft een ruime ervaring in het opmaken van uurroosters voor woonzorgcentra en benchmark materiaal (in de offerte worden verschillende referenties opgenomen) De hoogdringendheid: zowel de werkvloer, leidinggevenden als de vakbond zijn vragende partij om zo snel mogelijk oplossingen te vinden voor de problematiek van de uurroosters. Momenteel worden geen wijzigingen aan de uurroosters toegelaten in afwachting van de globale oefening. Daarnaast heeft Probis een grote kennis van de voorzieningen van Ocmw Beveren, hebben zij reeds een opdracht uitgevoerd in enkele van de WZC s van Ocmw Beveren, en zijn er weinig andere gespecialiseerde firma s. Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Art 1. Goedkeuring te verlenen voor de offerte van Probis voor de analyse van de uurroosters van de woonzorgcentra. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016.

Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016. RAAD VAN 3 MEI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur en Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014.

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 20 oktober 2016 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 MAART 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 MAART 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 MAART 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM) Erfpacht

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie