ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (KSM) Wijziging meerjarenplan goedkeuring 3. (KSM) Budgetwijziging goedkeuring 4. (KSM) Budget vaststelling Patrimonium 5. (GVDC) Woning Van Gervenstraat Beveren D395 E4 - authentieke akte openbare verkoop - goedkeuring 6. (GVDC) WZC Briels Perceel C238/G/deel - onderhandse verkoop - authentieke akte - goedkeuring 7. (GVM) Verpachting jachtrecht - open aanbesteding - gunning Werken, Leveringen en Diensten 8. (VF) WZC Boeyé-Van Landeghem en bejaardenwoningen Kallo omgevings-aanleg - gunning 9. (VF) Diverse voorzieningen - opmaak legionella beheersplan, risicoanalyse en staalnames - gunning 10. (KS) Diverse voorzieningen - softwarepakket woonzorg - gunning 11. (VF) Dagverzorgingscentrum De Sloester - aankoop rolstoeltoegankelijke minibus - gunning 12. (VF) Diverse voorzieningen - raamcontract voor de aankoop van verzorgingskarren - gunning Instellingen en algemeen beheer 13. (KH) Lokaal dienstencentrum De Beuken - proefproject verpleegkundige spreekuren - goedkeuring 14. (MVG) Woonzorgcentra - aanvraag dagprijsverhoging - kennisname 15. (CV) WZC De Notelaar en WZC Briels - verhuur ondergrondse parkeerplaatsen - goedkeuring BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 16. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 17. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 18. Beslissingen vast bureau - aktename 19. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename

2 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, raadsleden Filip Thyssen, secretaris 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 oktober 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN GOEDKEURING Het Meerjarenplan werd goedgekeurd in de raad van 20 november De wijziging Meerjarenplan wordt voorgelegd aan de raad en toegelicht door de waarnemend financieel beheerder, de voorzitter en de secretaris. Volgende onderdelen van de wijziging Meerjarenplan worden overlopen: de strategische nota de financiële nota de toelichting bij het meerjarenplan Het ontwerp wijziging Meerjarenplan werd: ter advies voorgelegd aan het Schepencollege van 28 oktober 2014, ter advies voorgelegd aan het Comité Financiën van 14 november Het gewijzigde meerjarenplan heeft volgende gemeentelijke bijdragen: Overzicht gemeentelijke bijdrage

3 Gelet op het voorliggende wijziging Meerjarenplan ; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC) en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. Art. 3. Art stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel) 1 stem tegen (Tony Vyt) Kennis te nemen van de toelichting gegeven door de administratie en de documenten hierbij afgeleverd. De wijziging Meerjarenplan wordt goedgekeurd. De wijziging Meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De wijziging Meerjarenplan wordt overgemaakt aan de gouverneur. 3. (KSM) BUDGETWIJZIGING GOEDKEURING Het budget 2014 werd op 20 november 2013 goedgekeurd door de raad. De budgetwijziging 2014 wordt voorgelegd aan de raad en toegelicht door de waarnemend financieel beheerder, secretaris en beleidsdeskundige. De budgetwijziging blijft binnen de goedgekeurde gemeentelijke bijdrage, EUR. De budgetwijziging 2014 werd: ter advies voorgelegd aan het Schepencollege van 28 oktober 2014; ter advies voorgelegd aan het Comité Financiën van 14 november Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC) en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. 10 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel) 1 stem tegen (Tony Vyt) De budgetwijziging 2014 wordt goedgekeurd, met een gemeentelijke bijdrage van ,00 EUR. De budgetwijziging 2014 past binnen het gewijzigde meerjarenplan en voldoet aan de financiële evenwichtsvoorwaarden.

4 Art. 3. Art. 4. Deze budgetwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze budgetwijziging wordt overgemaakt aan de gouverneur. 4. (KSM) BUDGET VASTSTELLING Het budget 2015 wordt voorgelegd aan de raad en toegelicht door de waarnemend financieel beheerder, secretaris en beleidsdeskundige. Volgende onderdelen van het budget 2015 worden overlopen: de beleidsnota de financiële nota de toelichting bij het budget 2015 de geschatte gemeentelijke bijdrage 2015 bedraagt EUR. Het budget 2015 sluit inhoudelijk en financieel aan bij het gewijzigde meerjarenplan Het ontwerp budget 2015 werd: ter advies voorgelegd aan het Schepencollege van 28 oktober 2014; ter advies voorgelegd aan het Comité Financiën van 14 november 2014 Gelet op het voorliggende budget Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BVR BBC) en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. Art. 3. Art stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel) 1 stem tegen (Tony Vyt) Het budget 2015 wordt vastgesteld, met een initiële gemeentelijke bijdrage van EUR. Het budget 2015 past binnen het gewijzigde meerjarenplan en voldoet aan de financiële evenwichtsvoorwaarden. Het budget 2015 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het budget 2015 wordt overgemaakt aan de gouverneur. 5. (GVDC) WONING VAN GERVENSTRAAT BEVEREN D395 E4 - AUTHENTIEKE AKTE OPENBARE VERKOOP - GOEDKEURING In het vast bureau van 24 juli 2013 werd beslist tot openbare verkoop van de woning gelegen te Van Gervenstraat 39 in 9120 Beveren, sectie D 395 E4. In het vast bureau van 25 september 2013 werd notaris Vicky Duymelinck aangesteld voor dit dossier; Het ontwerp van de authentieke akte en bijhorende stukken worden voorgelegd.

5 Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 3. Art. 4. Akkoord te gaan met de openbare verkoop van de woning in Van Gervenstraat 39 te Beveren, sectie D 395 E4. Het ontwerp van de authentieke akte, voor de openbare verkoop van de woning gelegen te Van Gervenstraat 39 te Beveren, sectie D 395 E4, oppervlakte 155 m², opgemaakt door notaris Vicky Duymelinck goed te keuren. De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte. De opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de investeringsuitgaven van het OCMW. 6. (GVDC) WZC BRIELS PERCEEL C238/G/DEEL - ONDERHANDSE VERKOOP - AUTHENTIEKE AKTE - GOEDKEURING In de raad van 20 maart 2013 werd beslist tot onderhandse verkoop van het perceel grond, gelegen te Melsele, sectie C 238G/deel aan de heer Marc Servaes ( ) en mevrouw Hilde Vandyck ( ), Hazenhof 14 te 9120 Beveren. In het vast bureau van 28 augustus 2013 werd notaris Bert Haeck aangesteld voor dit dossier; Het ontwerp van de authentieke akte en bijhorende stukken worden voorgelegd. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 3. Het ontwerp van de authentieke akte, voor de onderhandse verkoop van het perceel gelegen te Melsele, sectie C 238G/deel, oppervlakte 34 m², aan de heer Marc Servaes ( ) en mevrouw Hilde Vandyck ( ), Hazenhof 14 te 9120 Beveren, opgemaakt door notaris Bert Haeck goed te keuren. De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte. De opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de investeringsuitgaven van het OCMW. 7. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT - OPEN AANBESTEDING - GUNNING In de raad van 27 augustus 2014 werd het lastenboek goedgekeurd voor de verpachting van jachtrecht vanaf 1 januari 2015 voor een periode van 9 jaar, op diverse gronden van het OCMW (lijst gronden dd 1 augustus 2014), en werd beslist om de aanbesteding te organiseren via de procedure van open aanbesteding.

6 Bij de opening van de offertes op 7 oktober 2014 werden 2 offertes ingediend, nl. Wildbeheereenheid (WBE) Waasland VZW (Verrebroek) en Zaman Peter (Verrebroek). Uit het verslag van nazicht d.d. 5 november 2014 blijkt dat de hoogst, conform en regelmatig te beschouwen inschrijving werd ingediend door WBE Waasland VZW, Moeringstraat 2, 9130 Verrebroek voor een totaalbedrag van 12,50 EUR/hectare. De raad neemt kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogergenoemd verslag van nazicht. Zoals vermeld in het lastenboek worden de publicatiekosten ten bedrage van 1.905,70 EUR (incl. BTW) doorgerekend aan de jachtrechthouder aan wie deze opdracht wordt toegewezen. dient de jachtrechthouder aan wie deze opdracht wordt toegewezen de pachtprijs 2015 voor een totaalbedrag van 168ha82a54ca x 12,50 EUR = 2.110,31 EUR te vereffenen binnen een termijn van 15 dagen na kennisgeving aan de jachtrechthouder van gunning van de verpachting door de raad. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies 10 stemmen voor (Dirk Van Esbroeck, Erna Tindemans, Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel) 1 stem tegen (Tony Vyt) Kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 5 november De opdracht voor de verpachting van jachtrecht vanaf 1 januari 2015 voor een periode van 9 jaar, op diverse gronden van het OCMW (lijst gronden dd 1 augustus 2014) te gunnen aan de hoogste regelmatige inschrijver, met name WBE Waasland VZW, Moeringstraat 2, 9130 Verrebroek (ondernemingsnummer BE ) voor een totaalbedrag van 12,50 EUR/hectare. Art. 3. De publicatiekosten ten bedrage van 1.905,70 EUR (incl. BTW) door te rekenen aan WBE Waasland VZW, Moeringstraat 2 te 9130 Verrebroek. 8. (VF) WZC BOEYÉ-VAN LANDEGHEM EN BEJAARDENWONINGEN KALLO - OMGEVINGSAANLEG - GUNNING In de raad van 27 augustus 2014 werd het lastenboek met raming ten bedrage van ,53 EUR (incl. BTW 21%) goedgekeurd voor de omgevingsaanleg van WZC Boeyé- Van Landeghem en de bejaardenwoningen te Kallo en werd beslist om de aanbesteding te organiseren via de procedure van open aanbesteding.

7 In de raad van 17 september 2014 werd de raming van deze werken aangepast naar ,03 EUR (incl. BTW 21%). Bij de opening van offertes op 9 oktober 2014 hebben 9 firma s een offerte ingediend (zie PV van opening d.d. 9 oktober 2014) Uit het verslag van nazicht van landschapsarchitect Fons Van Humbeeck d.d. 10 oktober 2014 blijkt volgens zijn beoordeling dat de laagste, conform en regelmatig te beschouwen inschrijving werd ingediend door de firma D Hollander-Geldmeyer, Grote Baan 106, 9100 Nieuwkerken voor een nagerekend totaalbedrag van ,04 EUR (incl. BTW 21%). De raad neemt kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogergenoemd verslag van nazicht en volgt het advies van landschapsarchitect Fons Van Humbeeck. De werken omgevingsaanleg kunnen pas uitgevoerd worden na het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen. Het dossier werd door Ruimte Vlaanderen Oost-Vlaanderen in Gent op 17 september 2014 volledig en ontvankelijk verklaard. In het vast bureau van 24 september 2014 werd akkoord gegaan met de aanleg en verlenging van een bestaand pad zodat de bewoners van de bejaardenwoningen op een eenvoudige wijze toegang zouden krijgen tot het centrum van Kallo. Dit betreft reeds een bijkomend werk dat geraamd wordt op 1.452,00 EUR (incl. BTW 21%). Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Art. 3. Art. 4. Kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 10 oktober 2014 door landschapsarchitect Fons Van Humbeeck. De opdracht voor de omgevingsaanleg van WZC Boeyé-Van Landeghem en de bejaardenwoningen te Kallo te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver, met name de firma D Hollander-Geldmeyer, Grote Baan 106, 9100 Nieuwkerken (ondernemingsnummer BE ) voor een nagerekend totaalbedrag van ,04 EUR (incl. BTW 21%). De aanleg en verlenging van een bestaand pad voor de bewoners van de bejaardenwoningen als bijkomende werk goed te keuren voor een geraamd uitvoeringsbedrag van 1.452,00 EUR (incl. BTW 21%). Deze werken pas uit te voeren na het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen.

8 9. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - OPMAAK LEGIONELLA BEHEERSPLAN, RISICOANALYSE EN STAALNAMES - GUNNING Alle voorzieningen van het OCMW Beveren vallen onder het Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2007 ter preventie van de veteranenziekte (legionella) op publiek toegankelijke plaatsen. Het huidige contract met Biobeheer en SGS Belgium voor de jaarlijkse evaluatie van de huidige legionella beheersplannen, risicoanalyses en de analyses van de waterstalen eindigt op 31 december In de raad van 17 september 2014 werd het lastenboek voor de opmaak van een legionella beheersplan, risicoanalyse en jaarlijkse evaluatie (perceel 1) en staalnames en analyses van waterstalen (perceel 2) voor alle voorzieningen goedgekeurd. De totale kosten worden geraamd op: 7.865,00 EUR (incl. BTW 21%) voor de beheersplannen en risicoanalyses 3.630,00 EUR (incl. BTW 21%) per jaar voor de jaarlijkse evaluatie 8.349,00 EUR (incl. BTW 21%) per jaar voor de staalnames Er werd beslist om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure. Bij de opening van offertes d.d. 15 oktober 2014 hebben 3 firma s een offerte ingediend voor percelen 1 en 2, nl. Biobeheer (Hoboken), SGS Belgium n.v. (Antwerpen) en Laboratorium ECCA (Merelbeke). Uit het verslag van nazicht d.d. 31 oktober 2014 van perceel 1 (opmaak legionella beheersplan, risicoanalyse en jaarlijkse evaluatie) blijkt dat de firma Biobeheer de laagste en meest gunstige offerte heeft ingediend voor een totaalbedrag van 7.326,55 EUR (incl. 21% BTW) voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december De opdracht kan later opnieuw stilzwijgend verlengd worden voor telkens één jaar met een maximum van 3 verlengingen tot een totale duur van 4 jaar, uiterlijk tot 31 december 2018, voor een jaarlijks totaalbedrag van 2.752,75 EUR (incl. 21% BTW). Uit het verslag van nazicht d.d. 31 oktober 2014 van perceel 2 (staalnames en analyses op waterstalen in functie van de legionellabeheersing) blijkt dat de firma SGS Belgium nv de laagste en meest gunstige offerte heeft ingediend voor een totaalbedrag van 4.719,00 EUR (incl. 21% BTW) voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 voor in totaal 100 staalnames. De opdracht kan later opnieuw stilzwijgend verlengd worden voor telkens één jaar met een maximum van 3 verlengingen tot een totale duur van 4 jaar, uiterlijk tot 31 december 2018, voor een geraamd jaarlijks totaalbedrag van 4.719,00 EUR (incl. 21% BTW) voor in totaal 100 staalnames/jaar. Voor de beheersplannen, risicoanalyses en staalnames zijn in het exploitatiebudget 2015 kredieten ten bedrage van ,00 EUR voorzien. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet;

9 Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud De opdracht voor de opmaak van een legionellabeheersplan en risicoanalyse met jaarlijkse evaluatie (perceel 1) voor alle voorzieningen van het OCMW Beveren voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 te gunnen aan de firma met de laagste en meest gunstige offerte, namelijk de firma Biobeheer, Boombekelaan 18 bus 3, 2660 Hoboken (ondernemingsnummer BE ) voor een totaalbedrag van 7.326,55 EUR (incl. 21% BTW). Deze opdracht kan stilzwijgend maximaal 3 maal verlengd worden tot een totale duur van 4 jaar, uiterlijk tot 31 december 2018, voor een jaarlijks totaalbedrag van 2.752,75 EUR (incl. 21% BTW). De opdracht voor de staalnames en analyses op waterstalen in functie van de legionella-beheersing (perceel 2) voor alle voorzieningen van het OCMW Beveren voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 te gunnen aan de firma met de laagste en meest gunstige offerte, namelijk SGS Belgium nv, Noorderlaan 87, 2030 Antwerpen (ondernemings-nummer BE ) voor een geraamd totaalbedrag van 4.719,00 EUR (incl. 21% BTW) voor in totaal 100 staalnames. Deze opdracht kan stilzwijgend maximaal 3 maal verlengd worden tot een totale duur van 4 jaar, uiterlijk tot 31 december 2018, voor een jaarlijks totaalbedrag van 4.719,00 EUR (incl. 21% BTW) voor in totaal 100 staalnames/jaar. 10. (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - SOFTWAREPAKKET WOONZORG - GUNNING Het huidige softwarepakket van de firma Cevi voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum is reeds ca. 10 jaar in gebruik. Een ingrijpende upgrade van het pakket werd door Cevi gelanceerd, met een aanzienlijk hogere kostprijs tot gevolg. Het huidige pakket wordt in de nabije toekomst niet langer ondersteund. In de raad van 28 juni 2014 werd beslist om het lastenboek voor huurkoop van een nieuw softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR (incl. 21% BTW). Er werd akte genomen van de beslissing van het vast bureau van 27 mei 2014, waarin beslist werd om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de publicatie van de kandidatuurstelling uit te voeren op 28 mei Drie firma s hebben een kandidatuur ingediend, zijn geselecteerd in de kwalitatieve selectie en hebben nadien een offerte ingediend, nl. Schaubroeck n.v. (Nazareth), Cevi n.v. (Gent) en Care Solutions n.v. (Deurne). Uit het verslag van nazicht dd. 29 oktober 2014 blijkt dat de firma Schaubroeck n.v. de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte heeft ingediend voor een totaalbedrag op 5 jaar van ,91 EUR (excl. 21% BTW) of

10 ,82 EUR (incl. 21% BTW). Voorgesteld wordt om de software aan te kopen in plaats van te huren op 5 jaar. Dit levert een extra besparing op van ,93 EUR (excl. 21% BTW) of ,92 EUR (incl. 21% BTW) op bovenstaand bedrag. De totaalprijs op 5 jaar wordt dan herleid tot ,98 EUR (excl. 21% BTW) of ,90 EUR (incl. 21% BTW). De raad neemt kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogergenoemd verslag van nazicht en volgt het voorstel. De volgende gunningscriteria werden per inschrijving beoordeeld en voor Schaubroeck n.v. als volgt gequoteerd en gemotiveerd: De laagste inschrijving (30/30 punten) Functionele en technische kwaliteit (35/40 punten): Schaubroeck n.v. biedt een sterk software programma aan dat groot potentieel heeft voor de uitbouw van een efficiënte werking van de administratieve diensten. De demo/ proof of concept (16/20 punten en gelijkwaardig gescoord als de demo van Care Solutions): Uit de demo bleek o.a. dat de software in het algemeen zeer gebruiksvriendelijk is. De app voor (hoofd)verpleging en zorgkundigen kan grote efficiëntiewinsten opleveren door de snelle en eenvoudige registratie op de werkvloer en mogelijkheden op het vlak van opvolging en management rapportage. Projectplan met conversieplan/ plan van aanpak (7/10 punten): Er werd een duidelijk plan van aanpak opgesteld dat realistisch is en waarbij sterk rekening werd gehouden met de werkzaamheden in continudiensten van het personeel. In het budget 2015 zijn onder ACT-16 kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor het nieuw software pakket woonzorg. Voor de jaren daaropvolgend zijn in het MJP kredieten ten bedrage van EUR per jaar voorzien onder de exploitatie uitgaven. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Kennis te nemen van het verslag van nazicht dd. 29 oktober 2014 Op basis van hoger ontwikkelde motieven, de opdracht voor de huurkoop van een nieuw softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum te gunnen aan de firma Schaubroeck n.v., BE , Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth, voor een totaalbedrag op 5 jaar van ,91 EUR (excl. 21% BTW) of ,82 EUR (incl. 21% BTW). Art. 3. De huurkoop van het nieuw softwarepakket om te zetten in een aankoop van de software wat een extra besparing oplevert van ,93 EUR (excl. 21% BTW) of ,92 EUR (incl. 21% BTW) op bovenstaand bedrag. De totaalprijs op 5 jaar wordt dan herleid tot ,98 EUR (excl. 21% BTW) of ,90 EUR (incl. 21% BTW).

11 11. (VF) DAGVERZORGINGSCENTRUM DE SLOESTER - AANKOOP ROLSTOELTOEGANKELIJKE MINIBUS - GUNNING In de raad van 17 september 2014 werd het lastenboek voor de aankoop van een rolwagentoegankelijke minibus voor dagverzorgingscentrum De Sloester goedgekeurd voor een geraamd totaalbedrag van ,00 EUR (incl. BTW 21%) en werd beslist om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bij de opening van offertes op 17 oktober 2014 heeft één firma een offerte ingediend, nl. Waasland Automotive (Beveren) voor een totaalbedrag van ,27 EUR (incl. BTW 21%). Uit nazicht van de offerte blijkt dat de minibus Ford Transit volledig voldoet aan de kwalitatieve en technische vereisten van het lastenboek. De ombouw van de passagiersruimte voor het vervoer van personen met een mobiele beperking door onderaannemer Asimex Dixtribution (Bazel) is eveneens volledig conform de gevraagde bepalingen. In het budget 2014 zijn onder actiecode ACT 22 budgetitem kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor de aankoop van een rolwagentoegankelijke minibus voor dagverzorgingscentrum De Sloester. De overige budgetten worden geput uit de kredieten voorzien onder actiecode ACT-145 budgetitem onvoorziene uitgaven centrale diensten woonzorg. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum De opdracht voor de aankoop van een rolwagentoegankelijke minibus voor dagverzorgingscentrum De Sloester te gunnen aan de enige inschrijver, namelijk de firma Waasland Automotive, Pareinpark 4, 9120 Beveren (ondernemingsnummer BE ) voor een totaalbedrag van ,27 EUR (incl. 21% BTW). 12. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - RAAMCONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN VERZORGINGSKARREN - GUNNING In de raad van 27 augustus 2014 werd het lastenboek voor een raamovereenkomst voor de aankoop van verzorgingskarren en toebehoren goedgekeurd voor een geraamd totaalbedrag van ,00 EUR (incl. BTW 21%) en werd beslist om een aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bij de opening van offertes hebben 3 firma s een offerte ingediend, nl. Sterimed (Riemst), Belintra (Semmerzake) en Mercura (Brussel).

12 Uit het nazicht van de offertes d.d. 14 november 2014 en de testfase in WZC Briels blijkt dat de firma Mercura (basisvoorstel met lades) de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte heeft ingediend voor een totaalbedrag van ,00 EUR (incl. BTW 21%): de inschrijver heeft de op één na laagste offerte ingediend het voorstel wordt qua kwaliteit als beste beoordeeld de inschrijver biedt de langste garantiermijn aan Het verslag van nazicht wordt ter kennisname voorgelegd aan de raad. Voor de aankoop zijn in de budgetten 2014 en 2015 volgende kredieten voorzien: WZC Briels: actiecode ACT 174 budgetitem : EUR WZC Sint-Elisabeth: actiecode ACT 178 budgetitem : EUR WZC De Linde: actiecode ACT 180 budgetitem : EUR Dagverzorgingscentrum De Sloester: actiecode 171 budgetitem : EUR Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Het dossier wordt uitgesteld naar de volgende zitting. 13. (KH) LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE BEUKEN - PROEFPROJECT VERPLEEGKUNDIGE SPREEKUREN - GOEDKEURING De dienst verpleging aan huis vzw vraagt om op eigen kosten een gratis wekelijks verpleegkundig spreekuur te mogen starten voor alle inwoners van Beveren in De Beuken. Het doel van dit spreekuur is om: therapietrouw te ondersteunen om zo minder verwikkelingen in het ziekteproces en ultiem minder ziekenhuisopnames na te streven; patiënten te leren omgaan met hun ziekte en de bijhorende opdrachten; patiënten en hun familie te helpen om een evenwicht te vinden tussen de eisen van de ziekte en hun leven; informatie en advies te verstrekken aan patiënten en familie; adequaat zelfmanagement van de patiënt te bevorderen; multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. De zelfstandige verpleging Marianne Hellemans EVBA is ook vragende partij. Dienst woonzorg en de directie van De Beuken vragen om dit proefproject goed te keuren en na 1 jaar looptijd te evalueren.

13 Gelet op de beslissing van het woonzorgcomité d.d. 17/11/2014 om de beslissing omtrent het proefproject verpleegkundige spreekuren in De Beuken uit te stellen en eerst alle spelers te bevragen. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 1 Het agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende zitting. 14. (MVG) WOONZORGCENTRA - AANVRAAG DAGPRIJSVERHOGING - KENNISNAME In de zitting van 27 augustus 2014 keurde de OCMW-raad de aanvraag tot dagprijsverhoging voor de woonzorgcentra goed. De raad vroeg hierbij een dapgrijsverhoging van 3 EUR voor de eenpersoonskamers en 5 EUR voor de koppelkamers aan en dat de mutualiteitsbijdragen, de kapper en de was van het persoonlijk linnen niet meer in de dagprijs inbegrepen zijn. Op 16 oktober 2014 antwoordde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat hij niet akkoord gaat met de gevraagde prijsverhoging. De minister geeft toelating om de dagprijzen te verhogen met 1,5 EUR voor de eenpersoonskamers en het kortverblijf en een verhoging van 3 EUR voor de koppelkamers. De gevraagde toeslag voor de was van het persoonlijk linnen (2 EUR voor de WZC en 3 EUR voor het KV) werd wel goedgekeurd. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 Gelet op het advies van de financieel beheerder: Geen advies Akte te nemen van de beslissing van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat hij niet akkoord gaat met de gevraagde prijsverhoging, zoals meegedeeld in de brief van 16 oktober 2014; Akkoord te gaan om geen beroep tegen bovengenoemde beslissing in te stellen en om de toegestane dagprijsverhoging aan te rekenen vanaf 1 januari 2015, met name een verhoging van 1,5 EUR voor de eenpersoonskamers en het kortverblijf en met 3 EUR voor de koppelkamers en de toeslag voor de was van het persoonlijk linnen (2 EUR voor de WZC en 3 EUR voor het KV). 15. (CV) WZC DE NOTELAAR EN WZC BRIELS - VERHUUR ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN - GOEDKEURING In zitting van 30 juni 2011 besliste het vast bureau om de ondergrondse parkeerplaatsen van WZC De Notelaar, naast het interne gebruik door personeel, ook te verhuren aan de bewoners van Hof ter Noten, De Beuken en externen.

14 Voor de bewoners van Hof ter Noten en De Beuken wordt deze verhuring mee opgenomen in de schriftelijke overeenkomst en bedraagt de huurprijs 1 EUR/dag (bij wijze van supplement bovenop de dagprijs). Momenteel is er slechts 1 ondergrondse parkeerplaats van WZC De Notelaar verhuurd aan een externe die hiervoor 40 EUR/maand (te indexeren) betaald, zoals beslist door het vast bureau in zitting van 26 februari Om een uniform parkeerbeleid toe te passen over de voorzieningen heen wordt voorgesteld aan de raad om ondergrondse parkeerplaatsen van WZC De Notelaar en WZC Briels ook aan de bewoners van de WZC aan te bieden. Wat de huurprijzen betreft wordt als volgt voorgesteld: gebruikers van de OCMW-voorzieningen: 1 EUR/dag supplement externe huurders: 40 EUR/maand (te indexeren) In beide gevallen mag enkel het voertuig geparkeerd worden, dus geen toelating voor stockage van andere roerende goederen. De nabijgelegen gemeenteschool vraagt om een uitzonderingsregime toe te passen, waarbij zij bij gebruik van enkele plaatsen geen huurprijs dienen te betalen. Omwille van de uniformiteit wordt voorgesteld om aan alle externe gebruikers eenzelfde huurprijs te vragen. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art.2. Akkoord met het voorstel om een deel van de ondergrondse parkeerplaatsen van WZC De Notelaar en WZC Briels te verhuren aan: - 1 EUR/dag (supplement bovenop de dagprijs) voor gebruikers van onze voorzieningen EUR/maand (te indexeren) voor externe gebruikers. Akkoord om geen uitzonderingsregime toe te passen voor de nabijgelegen gemeenteschool. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 JUNI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 APRIL 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Aanpassing

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014.

ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 december 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 136 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 AGENDA Goedkeuring.1 1 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Softwaremodules

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie