ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium 2. (GVDC) Grond Melsele sectie B 844 A - authentieke akte openbare verkoop - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 3. (VF) Diverse voorzieningen - groenonderhoud - verlenging contract - aktename 4. (KS) Aankoop elektriciteit - aanbesteding - aktename toewijzing 5. (KS) Aankoop gas - aanbesteding - aktename toewijzing 6. (CV) WZC Briels - los meubilair - projectmeubilair - gunning 7. (CV) WZC Briels - lastenboek gordijnen - goedkeuring 8. (CV) WZC Briels - los meubilair - kantoormeubilair - gunning 9. (LR) WZC Briels - levering en plaatsing van industriële was- en droogmachines - lastenboek - gunningswijze - goedkeuring 10. (LR) Kinderdagverblijf Windekind - aanpassingswerken plafond brandveiligheid - lastenboek - aanbestedingswijze - goedkeuring 11. (KS) LOI-woningen - renovatiewerken - vervangen van ramen - gunning Instellingen en algemeen beheer 12. (IC) Financiële steun inzake energiefonds - besteding subsidies - goedkeuring 13. (IC) Noodwoningen - toewijzing bestemming woning Bijlstraat 16 te 9120 Beveren - bepaling prijs van verblijf en maaltijden - goedkeuring 14. (IC) Netwerk Wase Schuldhulpverlening - evaluatie werking aktename - samenwerkingsovereenkomst, beleidsplan en actieplannen - goedkeuring 15. (IC) Kinderarmoede - toekenning project - aktename - aanstelling projectverantwoordelijke - goedkeuring 16. (IC) Sociaal Verhuurkantoor Waasland - toetreding OCMW Zwijndrecht - goedkeuring 17. (IC) Kinderdagverblijf Windekind - flexibele opvang - uitbreiding leeftijdsgroep - goedkeuring 18. (KSM) Kader interne controle - goedkeuring Personeel 19. (LG) Functiebeschrijving decretale graden - vaststelling 20. (LG) Evaluatiesysteem decretale graden - aanpassing - goedkeuring

2 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Louis Engels, Claire Gillis, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, raadsleden Filip Thyssen, secretaris Erna Tindemans, Tony Vyt, Stijn Van Remortel, raadsleden 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 april 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (GVDC) GROND MELSELE SECTIE B 844 A - AUTHENTIEKE AKTE OPENBARE VERKOOP - GOEDKEURING In de raad van 22 januari 2014 werd beslist tot openbare verkoop van het perceel grond, gelegen te Melsele, sectie B 844A. In het vast bureau van 29 januari 2014 werd notaris Haeck, Kerkplein 24 te Melsele aangesteld voor dit dossier; Het ontwerp van de authentieke akte en bijhorende stukken worden voorgelegd. Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 3. Het ontwerp van de authentieke akte, voor de openbare verkoop van het perceel gelegen te Melsele, ter hoogte van Melseledijk, sectie B 844A, groot 42a00ca, opgemaakt door notaris Haeck, Kerkplein 24 te Melsele goed te keuren. De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte. De opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de investeringsuitgaven van het OCMW.

3 3. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - GROENONDERHOUD - VERLENGING CONTRACT - AKTENAME Het onderhoud van de tuinen van WZC De Linde, WZC Sint-Elisabeth, WZC Boeyé-Van Landeghem en de bejaardenwoningen Hof Van Nespen te Haasdonk en Tuinwijkstraat te Kieldrecht werd in 2013 uitbesteed aan een externe firma. Na een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Beveren voor het groenonderhoud werd in het College van burgemeester en schepenen in zitting van 8 april 2013 deze opdracht toegewezen aan de firma Goossens & Dhooghe, Zeshoekstraat 58, 9190 Stekene (met zetel in Verrebroek) voor de periode van één jaar, met mogelijkheid om het contract met één jaar te verlengen gedurende drie opeenvolgende dienstjaren mits akkoord van beide partijen. In de raad van 17 april 2013 werd akte genomen van deze beslissing van het College van burgemeester en schepenen. In zitting van 3 februari 2014 heeft het College van burgemeester en schepenen de opdracht voor het groenonderhoud voor het jaar 2014 bij de firma Goossens & Dhooghe verlengd. Deze beslissing wordt ter aktename voorgelegd aan de raad van het OCMW Beveren. De nodige kredieten voor deze opdracht werden voorzien in het exploitatiebudget 2014 onder rekeningnummer Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 3. Akte te nemen van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen d.d. 3 februari 2014, waarbij de opdracht voor het groenonderhoud van diverse OCMWvoorzieningen - m.n. WZC De Linde, WZC Sint-Elisabeth, WZC Boeyé-Van Landeghem, Hof Van Nespen en Tuinwijkstraat te Kieldrecht bij de firma Goossens & Dhooghe, Zeshoekstraat 58 te 9190 Stekene (met zetel te Verrebroek) werd verlengd voor het jaar 2014 voor een bedrag van ,36 EUR (incl. BTW)/jaar. De secretaris de bevoegdheid te geven om onder art. 159 van het OCMW-decreet de nodige afroepen op het contract te doen. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeente Beveren.

4 4. (KS) AANKOOP ELEKTRICITEIT - AANBESTEDING - AKTENAME TOEWIJZING De overeenkomst voor de levering van elektriciteit bij de firma ENI Gas & Power NV (voorheen Nuon) eindigt op 31 december In de raad van 28 augustus 2013 werd beslist om een open aanbesteding voor de aankoop van elektriciteit te organiseren. De gemeente werd aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever en een gunningvoorstel ter aktename voor te leggen aan het OCMW Beveren. Bij de opening van offertes dd. 14 maart 2014 hebben 5 firma s een offerte ingediend, nl. Electrabel Customer Solutions NV, EDF Luminus, ENI Gas & Power, Lampiris NV en Wase Wind. Uit het verslag van nazicht van de offertes opgemaakt door Eandis d.d. 28 maart 2014 blijkt dat Wase Wind de laagst regelmatige offerte heeft ingediend. In het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren d.d. 28 april 2014 werd beslist om de opdracht voor de levering van elektriciteit aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen, kerkfabrieken en openbare verlichting te gunnen aan Wase Wind voor een periode van 3 jaar, vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 31 december De energieprijzen in het nieuwe contract liggen ca. 14,55 % lager dan in het huidige contract. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Akte te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren d.d. 28 april 2014, waarbij de opdracht voor de levering van elektriciteit aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen, kerkfabrieken en openbare verlichting op het grondgebied van de gemeente 9120 Beveren werd gegund aan Wase Wind, Samelstraat 21/a, 9170 Sint-Gillis-Waas voor een periode van 3 jaar (vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2017). 5. (KS) AANKOOP GAS - AANBESTEDING - AKTENAME TOEWIJZING De overeenkomst voor de levering van gas met de firma SPE (Luminus) eindigt op 31 december In de raad van 28 augustus 2013 werd beslist om een open aanbesteding voor de aankoop van gas te organiseren. De gemeente werd aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever en een gunningvoorstel ter aktename voor te leggen aan het OCMW Beveren. Bij de opening van offertes dd. 14 maart 2014 hebben 4 firma s een offerte ingediend, nl. EDF Luminus, Electrabel Customer Solutions nv, ENI Gas & Power nv en Lampiris. Uit het verslag van nazicht van de offertes opgemaakt door Eandis d.d. 2 april 2014 blijkt dat ENI Gas & Power nv de laagst regelmatige offerte heeft ingediend.

5 In het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren d.d. 28 april 2014 werd beslist om de opdracht voor de levering van gas aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen en kerkfabrieken te gunnen aan ENI Gas & Power voor een periode van 3 jaar, vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 31 december De eenheidsprijs per MWh ligt met 28,25 EUR iets hoger dan de offerteprijs van drie jaar geleden (27,96 EUR/MWh). Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Akte te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren d.d. 28 april 2014, waarbij de opdracht voor de levering van gas aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen en kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente 9120 Beveren werd gegund aan ENI Gas & Power nv, Guimardstraat 1, BTE A, 1040 Brussel voor een periode van 3 jaar (vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2017). 6. (CV) WZC BRIELS - LOS MEUBILAIR - PROJECTMEUBILAIR - GUNNING Met haar beslissing in zitting van 20 november 2013 keurde de raad het lastenboek projectmeubilair voor WZC Briels (perceel 1: projectmeubilair, exclusief bedden en perceel 2: bedden voor verschillende WZC) met een raming voor perceel 1 van ,30 EUR (incl. 21 % BTW) en een raming voor perceel 2 van ,13 EUR (incl. 21 % BTW) goed, zoals opgemaakt door Architectenbureau AMV en B2 Project. In dezelfde zitting werd tevens beslist hiervoor een prijsvraag te organiseren via de procedure van algemene offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Bij de opening van de offertes op 14 februari 2014 hadden 2 firma s (Moments Furniture nv uit Ingelmunster en Alcomel nv uit Tessenderlo) zich ingeschreven voor perceel 1 en slechts 1 firma, m.n. Moments Furniture nv voor perceel 2 (bedden). In het verslag van nazicht d.d. 17 april 2014 zoals opgemaakt door architect Luc Dierick (AMV Architecten), waarvan de raad uitdrukkelijk kennis neemt, adviseert de architect om beide opdrachten te gunnen aan Moments Furniture nv (basisofferte) uit Ingelmunster. De architect stelt voor de opdracht voor perceel 1 te gunnen aan Moments Furniture nv (basisofferte) uit Ingelmunster voor een bedrag van ,76 EUR (excl. BTW) + 21 % BTW (65 847,13 EUR) = ,89 EUR (incl. BTW). Voor perceel 2 (bedden) stelt de architect het bestuur voor de opdracht ook te gunnen aan Moments Furniture nv (basisofferte) uit Ingelmunster voor een bedrag van ,89 EUR (excl. BTW) + 21 % BTW (30 927,10 EUR) = ,99 EUR (incl. BTW).

6 Volgens de beoordeling van architect Luc Dierick voldoen de inschrijvingen van Moments Furniture nv (basisoffertes) voor beide percelen zowel aan de esthetische en ergonomische als aan de technische vereisten en waren dit telkens de laagste aanbiedingen die werden ingediend. De raad neemt kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogergenoemd verslag. De volgende gunningscriteria werden voor perceel 1 (projectmeubilair, exclusief bedden) per inschrijving beoordeeld en voor de firma Moments Furniture nv (basisofferte) als volgt gequoteerd en gemotiveerd: Inschrijvingsbedrag: 60/60 (volgens voorziene formule) Technische waarde van het vooropgestelde materiaal: 10/10 Esthetische waarde en vormgeving: 8/10, er werden punten in mindering gebracht omwille van het artikel ST-4 (ophangbeugels voor klapstoel) waarbij de zichtbare schroeven en materiaalgebruik (chroom) zorgen voor een niet samenhangend geheel met de klapstoelen. Het voorgestelde artikel draagt hierdoor niet bij aan de beoogde huiselijkheid en scoort bijgevolg minder goed voor dit criterium. Voorts werd artikel F-2 (2-zitsfauteuil met hoge rug) in vergelijking met andere inschrijvingen als gemiddeld beoordeeld. Ergonomische waarde en gebruiksvriendelijkheid: 15,77/20, dit criterium werd op basis van het afgeleverde testmeubilair beoordeeld door een jury (bouwheer en ontwerpers) waarvan de puntenberekening in bijlage bij het aanbestedingsverslag wordt toegevoegd. Er werd gequoteerd op zitcomfort, gebruiksvriendelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid. De basisofferte van Moments Furniture nv voor perceel 1 is bijgevolg de meest gunstige inschrijving. De raad volgt voor perceel 1 het advies van architect Luc Dierick en wijst er op dat de bemerkingen voor het criterium Esthetische waarde en vormgeving van de ingediende (basis)offerte door Moments Furniture nv niet van die orde zijn dat het een positieve beoordeling in de weg staat. Voor perceel 2 (bedden voor verschillende WZC) was er slechts 1 inschrijver, m.n. Moments Furniture, die hiertoe 2 offertes indiende: een basisofferte en een variante. De volgende gunningscriteria werden voor perceel 2 (bedden) per inschrijving beoordeeld en voor de firma Moments Furniture nv (basisofferte) als volgt gequoteerd en gemotiveerd: Inschrijvingsbedrag: 60/60 (volgens voorziene formule) Technische waarde van het vooropgestelde materiaal: 8/10, er werden punten in mindering gebracht omwille van het artikel Art. SL-4: Bed: MF type boxspringbed Aan dit meubel wordt o.b.v. de inschrijving de voorkeur gegeven gezien de degelijke kwaliteit. Esthetische waarde en vormgeving: 10/10 De raad volgt ook voor perceel 2 het advies van architect Luc Dierick en wijst er op dat de bemerkingen voor het criterium Technische waarde van het vooropgestelde materiaal van de ingediende (basis)offerte door Moments Furniture nv niet van die orde zijn dat het een positieve beoordeling in de weg staat. Voor perceel 2 (bedden voor verschillende WZC) worden volgende budgetcodes aangesproken: WZC De Linde: hoog laag bedden voorzien in 2016 op ACT-208/ ( 5.000) WZC Sint-Elisabeth: hoog laag bedden: voorzien in 2016 op ACT-204/ ( ) WZC Briels: hoog laag bedden: voorzien in nieuwbouwproject Briels op ACT

7 De Bron: hoog laag bedden: voorzien in 2016 op ACT-210/ ( ) De Bron: gewone bedden: voorzien in 2016 op ACT-209/ ( ) Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor weken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum met beleidsopmerkingen Art.1. Art.2. Art.3. Uitdrukkelijk kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 17 april 2014 door architect Luc Dierick (AMV Architecten). Op basis van de hoger ontwikkelde motieven, de opdracht voor het lot projectmeubilair/perceel 1 (exclusief bedden) tot inrichting van WZC Briels te gunnen aan de firma Moments Furniture nv (basisofferte), Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,89 EUR (incl. 21 % BTW). Op basis van de hoger ontwikkelde motieven, de opdracht voor het lot projectmeubilair/perceel 2 (bedden voor verschillende WZC) te gunnen aan de firma Moments Furniture nv (basisofferte), Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,99 EUR (incl. 21 % BTW). 7. (CV) WZC BRIELS - LASTENBOEK GORDIJNEN - GOEDKEURING Gelet op het lopende bouwproject WZC Briels. Aan AMV Architecten/B2 project werd de opdracht gegeven om het lastenboek voor het lot gordijnen op te maken en een raming uit te werken. In de zittingen van 12 maart 2014, 26 maart 2014, 9 april 2014 en 23 april 2014 werd het ontwerpbestek met raming reeds voorgelegd aan het vast bureau, in aanwezigheid van interieurarchitect Gerry Bontinck (B2 Project). In opdracht van het vast bureau diende de oorspronkelijk hoge raming t.b.v ,63 EUR (incl. 21 % BTW) ernstig bijgestuurd. Het lastenboek lot gordijnen met bijhorende herwerkte raming voor een totaalbedrag van ,26 EUR (incl. 21% BTW) wordt aan de raad voorgelegd. Het is aangewezen deze prijsvraag via open aanbesteding te organiseren. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor weken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies

8 het lastenboek lot gordijnen voor WZC Briels met de bijhorende raming t.b.v ,26 EUR (incl. 21% BTW) voor het project WZC Briels goed te keuren, de aanbesteding voor het dossier lot gordijnen te organiseren via de procedure van open aanbesteding, waarvan het resultaat wordt voorgelegd aan een latere raad. 8. (CV) WZC BRIELS - LOS MEUBILAIR - KANTOORMEUBILAIR - GUNNING Met haar beslissing in zitting van 20 november 2013 keurde de raad het lastenboek kantoormeubilair voor WZC Briels met een raming voor een totaalbedrag van ,64 EUR (incl. 21% BTW) goed, zoals opgemaakt door Architectenbureau AMV en B2 Project. In dezelfde zitting werd tevens beslist hiervoor een prijsvraag te organiseren via de procedure van algemene offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Bij de opening van de offertes op 14 februari 2014 hadden 3 firma s (zie bijlage: PV van opening) zich ingeschreven. In het verslag van nazicht d.d. 28 maart 2014 zoals opgemaakt door architect Luc Dierick (AMV Architecten), waarvan de raad uitdrukkelijk kennis neemt, adviseert de architect om de opdracht van het lot kantoor meubilair voor WZC Briels te gunnen aan de firma Bulvano nv uit Oelegem voor een bedrag van ,20 EUR (excl. BTW) + 21% BTW (9 416,65) = ,85 EUR (incl. 21% BTW). Volgens de beoordeling van architect Luc Dierick voldoet de offerte van de firma Bulvano nv zowel aan de esthetische, als aan de technische vereisten en is deze tevens de laagste aanbieding die werd ingediend. De raad neemt kennis van de beoordeling van de ingezonden offertes aan de hand van hogergenoemd verslag. De volgende gunningscriteria werden per inschrijving beoordeeld en voor de firma Bulvano nv als volgt gequoteerd en gemotiveerd: Inschrijvingsbedrag: 70/70 (volgens voorziene formule) Technische waarde van het voorgestelde materiaal: 9/10, waarbij artikel KAP-1 (werkkar Cadillac Kiela) slechts 4 i.p.v. 5 laden voorziet. Dit kan aanvaard worden gezien het kleine verschil en het kleine aantal voorziene stuks van dit artikel. Esthetische waarde en vormgeving: 9/10, voor artikel KAP-1 (werkkar Cadillac Kiela) werd geen fotomateriaal toegevoegd, waardoor dit op esthetisch vlak niet beoordeeld kon worden. Ergonomische waarde en gebruiksvriendelijkheid: 7,3/10, dit criterium werd op basis van het afgeleverde testmeubilair beoordeeld door een jury (bouwheer en ontwerpers) waarvan de puntenberekening in bijlage bij het aanbestedingsverslag wordt toegevoegd. Er werd gequoteerd op zitcomfort, gebruiksvriendelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid. De offerte van nv Bulvano is bijgevolg de meest gunstige inschrijving. De raad volgt het advies van architect Luc Dierick en wijst er op dat de bemerkingen, voor de criteria Technische waarde en Esthetische waarde en vormgeving op de ingediende offerte door Bulvano nv niet van die orde zijn dat het een positieve beoordeling in de weg staat.

9 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor weken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art.1. Art.2. uitdrukkelijk kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 28 maart 2014 zoals opgemaakt door architect Luc Dierick. op basis van de hoger ontwikkelde motieven, de opdracht voor het lot kantoormeubilair voor WZC Briels te gunnen aan de firma Bulvano nv, Oude Baan 4 te 2520 Oelegem met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,85 EUR (incl. 21 % BTW). 9. (LR) WZC BRIELS - LEVERING EN PLAATSING VAN INDUSTRIËLE WAS- EN DROOGMACHINES - LASTENBOEK - GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING In het kader van de reorganisatie van de wasserij dienen voor de nieuwbouw en inrichting van de centrale wasserij van WZC Briels 2 industriële wasmachines en 2 dubbele droogmachines aangekocht. De kosten voor de aankoop worden geraamd op EUR (incl. 21 % BTW) en de budgetten zijn voorzien in het totale investeringsbedrag van het nieuwbouwproject. Een ontwerp van lastenboek wordt voorgelegd aan de raad. Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel 26, 1, 1 a van de wet van 15 juni Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Het lastenboek voor de aankoop van was- en droogmachines voor WZC Briels goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR (incl. 21 % BTW). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad.

10 10. (LR) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND - AANPASSINGSWERKEN PLAFOND BRANDVEILIGHEID - LASTENBOEK - AANBESTEDINGSWIJZE - GOEDKEURING In het kinderdagverblijf Windekind dienen aanpassingswerken brandveiligheid uitgevoerd. Een onderzoek van de brandpreventie in augustus 2013 gaf aanleiding tot enkele opmerkingen. Een kunststofmateriaal bevindt zich tussen de plafondgewelven. Het materiaal moet verwijderd worden. Het verwijderen van de isolatie is een onuitvoerbare taak omdat de isolatie ingegoten is in de betonstructuur. Een brandvrij plafond moet voorzien worden, met als brandnorm EI60. Als voorbereiding en afwerking van de werken zal de technische dienst van OCMW Beveren instaan voor het demonteren en monteren van de lamellenplafonds. Het dossier van de aanpassingswerken werd voorgelegd aan het vast bureau van 12 maart De raming voor de uitvoering van de opdracht is EUR (excl. BTW 21 %). In de MJP 2014 is een budget van EUR voorzien, dit budget is niet voldoende voor de uitvoering van de aanpassingswerken. Na onderzoek budget, stelt de financieel beheerder volgende interne kredietaanpassingen voor: ACT-145: onvoorziene bouwwerken EUR ACT-145: onvoorzien roerend EUR ACT-42: isolatie Windekind EUR ACT-144: werken aan sociaal verhuur patrimonium EUR onder voorbehoud van de goedkeuring van de interne kredietaanpassing en een beslissing art. 159 OCMW-decreet voor resterend gedeelte (ACT-145 onvoorzien roerend) via budgetwijziging tegen de gunning. Een ontwerp van lastenboek voor deze aanbesteding wordt voorgelegd aan de raad. Er wordt voorgesteld om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies onder voorbehoud Art. 3. Het lastenboek voor de aanpassingswerken brandveiligheid in kinderdagverblijf Windekind goed te keuren De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Het voorstel van de interne kredietaanpassingen goed te keuren.

11 11. (KS) LOI-WONINGEN - RENOVATIEWERKEN - VERVANGEN VAN RAMEN - GUNNING Het is noodzakelijk om renovatiewerken uit te voeren aan de LOI-woningen, gelegen in de Klapperstraat 89, 89/1, Oude Dorpsstraat 13 en Pastoor Steenssenstraat 35 te 9120 Beveren. De ramen en deuren dienen vervangen om redenen van energiebesparing, verhoging van het comfort en instandhouding van het OCMW-patrimonium. In het MJP 2014 zijn onder AR ACT 249 BI voldoende kredieten voorzien voor de renovatiewerken. In de raad van 11 december 2013 werd het lastenboek voor het vervangen van ramen en deuren goedgekeurd voor een geraamd bedrag van EUR (incl. 6% BTW) en geopteerd voor onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als aanbestedingswijze. Drie firma s hebben een offerte ingediend nl. De Clercq bvba (Vrasene), Belisol (Sint-Niklaas) en Kwadro (Sint-Niklaas). Het verslag van nazicht dd. 7 mei 2014 wordt voorgelegd aan de raad. Hieruit blijkt dat: drie firma s een regelmatige offerte hebben ingediend. de firma De Clercq bvba de meest gunstige regelmatige offerte heeft ingediend door de hoogste totale score te behalen op de gunningscriteria prijs, kwaliteit en uitvoeringstermijn. het totaalbedrag van de meest gunstige offerte ,36 EUR (incl. 6% BTW) bedraagt. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Uitdrukkelijk kennis te nemen van het verslag van nazicht dd. 7 mei De opdracht voor het vervangen van de ramen en deuren van LOI-woningen te gunnen aan de firma met de meest gunstige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, nl. De Clerck bvba, Mosselbank 62A, 9120 Vrasene (BE ) voor een totaalbedrag van ,36 EUR (incl. 6% BTW). 12. (IC) FINANCIËLE STEUN INZAKE ENERGIEFONDS - BESTEDING SUBSIDIES - GOEDKEURING De wet van 4 september 2002 belast de OCMW s om in te staan voor de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energieleveringen. Het OCMW ontvangt hiervoor een jaarlijkse toelage voor de betaling van de personeelskosten en de financiële steunverlening. Voor de financiële steunverlening wordt voor 2014 een subsidiebedrag toegekend van ,00 EUR. Dit moet besteed worden aan gezinnen met een achterstallige energierekening.

12 Aan de raad wordt een voorstel voorgelegd om deze subsidies te besteden. Het BCSD van 29 april 2014 heeft positief advies gegeven over het voorliggend voorstel van subsidies. Art. 1 Art. 2 Het voorliggend voorstel voor de besteding van de subsidies van het energiefonds goed te keuren De toelage voor 2014 voor de financiële steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energieleveringen te bestemmen voor tussenkomst in rekeningen binnen schuldbegeleiding, tegemoetkoming in de aankoop van noodzakelijke, energiezuinige huishoudtoestellen en voor energiebesparende maatregelen 13. (IC) NOODWONINGEN - TOEWIJZING BESTEMMING WONING BIJLSTRAAT 16 TE 9120 BEVEREN - BEPALING PRIJS VAN VERBLIJF EN MAALTIJDEN - GOEDKEURING Het OCMW beschikt over een noodkamer gelegen, Van Gervenstraat 39 te 9120 Beveren. Tegen september 2014 wordt de woning verkocht. Aangezien de noodkamer opvangmogelijkheid biedt aan mensen in crisisituaties werd gezocht naar een nieuwe locatie voor noodopvang. De woning gelegen in de Bijlstraat 16 te 9120 Beveren is na herstellingswerken opnieuw bewoonbaar verklaard. Aan de raad wordt voorgesteld om deze woning te gebruiken als noodwoning. De woning biedt meer comfort dan de noodkamer. Er wordt voorgesteld om de huidige verblijfsprijs van 5 EUR per dag te verhogen naar 10 EUR per dag. Personen die verblijven in de noodkamer kunnen 3 broodmaaltijden of een lunchpakket krijgen via De Notelaar. Voor een warme maaltijd kunnen zij terecht in De Beuken. Gezien de prijzen van de maaltijden al jaren ongewijzigd zijn, wordt voorgesteld om ze met ingang van 1 juni 2014 te verhogen als volgt: Prijs maaltijd Huidige prijs Voorstel Ontbijt 1,5 EUR 3 EUR Middagmaal 2 EUR 5 EUR Avondmaal 1,5 EUR 3 EUR Lunchpakket 1,5 EUR 3 EUR Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies

13 Art. 3. Goedkeuring te verlenen om de woning gelegen Bijlstraat 16 te 9120 Beveren te bestemmen als noodwoning. Goedkeuring te verlenen om met ingang van 1 juni 2014 de dagprijs voor verblijf in de noodwoning Bijlstraat 16 te 9120 Beveren te bepalen op 10 EUR per dag. Goedkeuring te verlenen om met ingang van 1 juni 2014 de prijzen van de maaltijden, die verleend worden aan de gebruiker van de noodkamer of noodwoning, te bepalen op: ontbijt: 3 EUR, middagmaal: 5 EUR, avondmaal 3 EUR, lunchpakket: 3 EUR. 14. (IC) NETWERK WASE SCHULDHULPVERLENING - EVALUATIE WERKING AKTENAME - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, BELEIDSPLAN EN ACTIEPLANNEN - GOEDKEURING In zitting van 27 augustus 2012 besliste de raad om deel te nemen aan het project Netwerk Wase Schuldhulpverlening door Hilde Jouret, hoofdmaatschappelijk werker, af te vaardigen om te zetelen in de stuurgroep van het project. Dit project is een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), verschillende Wase OCMW s en de Vereniging van Netwerk tegen armoede. Binnen dit project worden initiatieven uitgewerkt om personen met een schuldproblematiek te helpen en acties rond preventie uit te werken. Het CAW ontvangt de projectmiddelen en betaalt hiermee een projectmedewerker. Aan de raad wordt een evaluatie van de werking van 2013 voorgelegd. Voor 2014 en 2015 werden nieuwe middelen toegezegd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De middelen worden opnieuw verleend aan het CAW. Voor de andere partners zijn er geen kosten. De minister heeft gevraagd om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de verschillende partners af te sluiten en een beleidsplan met actieplannen op te maken. Deze stukken worden aan de raad voorgelegd. Er is gekozen om de naam van het project Netwerk Wase Schuldhulpverlening te wijzigen naar Budget In Zicht (BIZ). Art. 3. Akte te nemen van de evaluatie van de werking 2013 van het project Netwerk Wase Schuldhulpverlening, nu Budget In Zicht genoemd. Goedkeuring te verlenen om verder samen te werken binnen dit project en hiervoor een nieuwe overeenkomst af te sluiten met het Centrum Algemeen Welzijnswerk. De voorliggende overeenkomst met het bijgevoegde beleidsplan en actieplannen goed te keuren.

14 15. (IC) KINDERARMOEDE - TOEKENNING PROJECT - AKTENAME - AANSTELLING PROJECTVERANTWOORDELIJKE - GOEDKEURING Het OCMW heeft bij de POD Maatschappelijke Integratie een aanvraag ingediend om subsidies te bekomen voor het project: Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede. In zitting van 19 februari 2014 heeft de raad deze aanvraag bekrachtigd. De POD Maatschappelijke Integratie heeft het project goedgekeurd en EUR aan subsidies toegekend. Het project loopt van 1 mei 2014 tot en met 30 april Er dient een projectverantwoordelijke aangesteld. Aan de raad wordt voorgesteld om Stéhanie Van troyen, maatschappelijk werker als projectverantwoordelijke aan te stellen. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met beleidsopmerkingen Akte te nemen van de toekenning van het project: Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede waarvoor een subsidiebedrag is voorzien van EUR. Goedkeuring te verlenen om maatschappelijk werker, Stéphanie Van troyen, als projectverantwoordelijke aan te stellen. 16. (IC) SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND - TOETREDING OCMW ZWIJNDRECHT - GOEDKEURING Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland werd op 27 april 2001 opgericht met de OCMW s van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas. Het OCMW van Zwijndrecht vraagt om deelgenoot te worden van de vereniging. Overeenkomstig art. 20 van de statuten kan beslist worden tot de deelname mits voorafgaandelijke instemming van elke deelgenoot. Aan de raad wordt voorgesteld om deze toetreding van het OCMW van Zwijndrecht goed te keuren. De toetreding van OCMW Zwijndrecht, Dorp Oost 45 te 2040 Zwijndrecht tot het Sociaal Verhuurkantoor Waasland goed te keuren en toestemming te verlenen aan de SVK Waasland om hiervoor alle formaliteiten te vervullen. Een afschrift van dit besluit over te maken aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland- Lodewijk De Meesterstraat 3 te 9100 Sint-Niklaas.

15 17. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND - FLEXIBELE OPVANG - UITBREIDING LEEFTIJDSGROEP - GOEDKEURING Kinderdagverblijf Windekind biedt flexibele opvang aan voor maximaal 8 kinderen tot 3 jaar. Deze opvang wordt aangeboden op zaterdagen, een week in juli, de dagen tussen kerstmis en nieuwjaar en op brugdagen. Er wordt een uitbreiding van de leeftijdsgroep voorgesteld tot 6 jaar zodat een oudere broer of zus van kinderen, die in Windekind worden opgevangen, ook terecht kunnen in de flexibele opvang. Deze uitbreiding van leeftijdsgroep werd opgenomen in het meerjarenplan (AP- 17/Act-43). Goedkeuring te verlenen om de maximale leeftijd van kinderen die gebruik wensen te maken van de flexibele opvang, te verhogen van 3 naar 6 jaar. 18. (KSM) KADER INTERNE CONTROLE - GOEDKEURING Volgens het OCMW-decreet artikel 99 zijn OCMW s belast met de interne controle van hun activiteiten. In dit artikel wordt interne controle omschreven als volgt: Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1) het bereiken van de doelstellingen; 2) het naleven van wetgevingen en procedures; 3) de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4) het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 5) de bescherming van activa 6) het voorkomen van fraude. Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de secretaris, na overleg met het managementteam. Het algemeen kader interne controlesysteem is onderworpen aan de goedkeuring van de raad. Het algemeen kader interne controlesysteem van het OCMW Beveren wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris en de beleidsdeskundige. Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen wordt in het OCMW Beveren het kader interne controle uitgewerkt. In het najaar 2014 zal een eerste maal aan de raad gerapporteerd worden over interne controle en zal de AS-IS-situatie 2013 voorgesteld worden. Vanaf 2015 zal de raad jaarlijks geïnformeerd worden over de genomen maatregelen en vooruitgang inzake interne controle.

16 Goedkeuring van het kader interne controlesysteem OCMW Beveren. 19. (LG) FUNCTIEBESCHRIJVING DECRETALE GRADEN - VASTSTELLING De functiebeschrijvingen voor de dectrale graden (secretaris en financieel beheerder) werden conform de rechtspositieregeling vastgesteld door de raad in zitting van 19 oktober In bijlage wordt het voorstel tot aangepaste functiebeschrijving voor de functie van financieel beheerder aan de raad ter goedkeuring voorgelegd, dit omwille van de goedgekeurde beheersovereenkomst die één gemeenschappelijke financieel beheerder voorziet voor het OCMW en de gemeente Beveren. De functiebeschrijving d.d. 21 mei 2014 voor de functie van 1 gemeenschappelijk financieel beheerder voor het OCMW en de gemeente Beveren, vast te stellen. 20. (LG) EVALUATIESYSTEEM DECRETALE GRADEN - AANPASSING - GOEDKEURING Door de gemeenteraad werd in zitting van 31 januari 2011 beslist om samen te werken met het extern bureau Accord voor het uittekenen van de evaluatie decretale graden. De OCMW raad heeft in zitting van 19 oktober 2011 de functiebeschrijvingen van de decretale graden goedgekeurd. In zitting van 19 september 2012 heeft de OCMW raad het akkoord gegeven over methodiek, aanstelling evaluatoren en de resultaten (normering en scoring). Wat het OCMW betreft is opnieuw de goedkeuring gevraagd aan het vast bureau (in zitting van 14 mei 2014) en wordt deze gevraagd aan de raad met betrekking tot: de gewijzigde evaluatieformulieren van secretaris en financieel beheerder, voorstel van methodiek (online bevraging en gestructureerde interviews) inclusief de aanduiding van de evaluatoren, kennis te nemen van de normering en scoring (beslissing van de raad van 19 september 2012), kennis te nemen van de beslissing van de raad van 19 september 2012 dat de voorbereiding en het houden van het functioneringsgesprek gebeurt door het voltallig vast bureau. In bijlage is een administratieve nota toegevoegd en het voorstel tot evaluatieformulier voor secretaris en financieel beheerder. Aan de gemeenteraad zal in zitting van 27 mei voor de eerste maal zowel de goedkeuring gevraagd worden van de functiebeschrijving als het evaluatiesysteem voorgesteld door Accord.

17 Op dinsdag 22 mei werd het dossier besproken met de syndicale vakorganisaties en is hun advies gevraagd. Art 1. Kennis te nemen van de normering en scoring en de beslissing van de raad dd. 19 september 2012 te bekrachtigen; Art 2. Kennis te nemen dat de voorbereiding en het houden van het functioneringsgesprek gebeurt door het voltallig vast bureau en de beslissing van de raad dd. 19 september 2012 te bekrachtigen; Art 3. Akkoord te gaan met de gewijzigde evaluatieformulieren van secretaris en financieel beheerder; Art 4. Akkoord te gaan met het voorstel van methodiek (online bevraging en gestructureerde interviews) inclusief de aanduiding van de evaluatoren. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 december 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie