2. TITERATUUR 1. ATGEMEEN. Overzicht literatuur leestafel (artikelen op te vragen via Evaluatieformulieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. TITERATUUR 1. ATGEMEEN. Overzicht literatuur leestafel (artikelen op te vragen via Alice.vanEiik@radboudumc.nl) Evaluatieformulieren"

Transcriptie

1 Algemeen

2 NHOUDSOPGAV RADR CaRe CURSUS 15 & 17 APRtt ATGMN Prgramma Cursisten april201.4 Dcenten 2014 Overzicht literatuur leestafel (artikelen p te vragen via Prjectbesch rijvingen cu rsisten valuatiefrmulieren 2. TTRATUUR 15 aprilv.m. Crbin, Strauss: Grunded thery research: prcedures, canns and evaluative critera (1ggg) Ppe, Mays: Reaching the parts ther methds cannt reach: an intrductin t qualitative methds in health and health services research (1995) Lingard, Albert and Levinsn: Grunded thery, mixed methds, and actin research (2OOS) 15 april n.m. Rabiee: Fcus-grup interview and data analysis (2004) Whittemre and Knafl: The integrative review: updated methdlgy (2005) Ppe, Ziebland and Mays: Analysing qualitative data (2000) 21 nvember v.m. Lac y, Luff: Qualítative Data Analysis (2007) Wester: Analyse van kwalitatief nderzeksmateriaal (2004) RATS guidelínes: Clark JP. Hw t peer review a qualitative manuscript. ln peer Review in Health Sciences. Secnd editin. BMj Bks (2003) TÍlB, Saínsbury and Craig: Cnslidated criteria fr reprting qualitative research (CORQ: a 32-item checklist fr interviews and fcus grups (20}ll WraY, Lindsay, Crzier, Andrews and Leesn. xplring perceptins f psychlgical services in a children's hspice in the United Kingdm. Pallitative and Supprtive Care 20L3;Lt: nvember n.m. Heldens en Reys: De kunst van het interviewen: reflecties p het interview met een guide Masn, Qualitative Researching, Chapter 4. Generating qualitative data: bservatin, dcuments and visual data. Lndn: SAG, 2002:62-83.

3 Bekentips Baarda, 8., Bakker,., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., van dervelden, T., De Gede, M. (20j.3). Basisbek Kwalitatief Onderzek. Grningen: Nrdhff Uitgevers. Lucassen, P. en T. lde Hartman (red) Kwalitatief nderzek. Praktische methden vr de medische praktijk. Huten: Bhn, Stafleu en van Lghum,2007. Urquhart, C. (2013). Grunded thery fr qualitative research: A practical guide. Thusand Oaks, CalÍfrnia: Sage. Ppe C, Mays N, editrs. Qualitative research in health care. 3rd ed. Oxfrd: Blackwell 2006.

4 Prgramma dinsdag 15 april 201,4 CaRe nderzekschldag ver kwalitatief nderzek Lkatie: Mertens F, rute 140 Ochtendprgramma: 09.L uur L uur uur uur Kffie, lntrductie en kennismaking nte ractieve i n leid i ng kwa itatief nderzek Kffie Wrkshp vraagstel li ng Dcent: Prf. dr. Myrra Vernij-Dassen Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap uur Lunch in restaurant de Haardt Middagprgramm: L uur lnteractieve intrductie "Methden van kwalitatief nderzek" (met nadruk p fcusgrep nderzek) Deelnemers kiezen vrm van kwalitatief nderzek die past bij hun nderzek en beargumenteren hun keuze Dcent: Dr. Gijs Hesselink Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap L uur uur Thee Therie en discussie analyse kwalitatief nderzek en intrductie in het gebruik van sftware prgramma's vr kwalitatieve analyse Dcent: Dr. Marianne Dees Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap

5 Prgramma dnderdaglt april 2014 Care Onderzekschldag ver kwalitatief nderzek Lkatie: De Mulin A, rute 124 Ochtendprgrmm: L0.45 uur Analyse met behulp van materiaal diepte-interviews Dcent: Dr. Gijs Hesselink/Dr. Marianne Dees Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap uur Kffie uur Criteria vr berdeling publicatie van (kwa itatief) nderzeksa rti ke Analyse pzet artikel met behulp van criteria Dcent: Dr. Marieke Grt Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap L3.30 uur Lunch in restaurant de Haardt Middgprgramm: uur lnterviewtraining Dcent: Drs. Jeanette Heldens Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap 1, uur Thee L6.30 uur valuatie en slt

6 Cursisten CaRe cursus 2Ot4 Berkel, Saskia van Clster, Annick van Geurtzen, Rsa Marck, Marjlein van der Natsch, Stephanie Nieuwber, Minke Otterl, Karin van Piinenbrs, Maaike Remue, line Ríchters, Anke Zelle, Sten uzleuven.be Stepha budumc.nl Ka rin.va rad b ud u mc. nl M aa ike. Pi inenb rad bud umc. n Anke. radbudumc.nl

7 Dcenten CaRe cursus 15 & 17 april 2014 Prf. dr. Myrra Vernij-Dassen H gl e ra a r pschychsciale zrg kwetsbare uderen Afdeling lq healthcare, Huispst 114 Geert Grteplein Nrd 21" 6525 Z Nijmegen radbud umc.nl Dr. Marieke Grt Wetenscha ppel ij k nderzeke r Afdeling Anesthesilgie, Huisp st 7 L7 Geert Grteplein Zuid GA Nijmegen ma rieke.grt(a rad bud u mc. nl Dr. Gijs Hesselink Afdeling lq healthcare, Huispst 1-14 Geert Grteplein Nrd 21" 6525 Z Nijmegen siis. Mw. Jeannette Heldens Dcent Methden en Technieken, Radbud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sciale wetenschappen; Maatschappijwetenschappen. Thmas van Aquinstraat GD Nijmegen Drs. Jasper van Riet Paap Afdeling lq healthcare, Huispst 114 Geert Grteplein Nrd 21" 6525 Z Nijmegen Cördinatr: Dr. Marianne Dees, huisarts en nderzeker Afdeling lq healthcare, Huispst 1"L4 Geert Grteplein Nrd Z Nijmegen budumc.nl Organisatie: Alice van ijk, secr. Afdeling lq healthcare, Huispst 114 Geert Grteplein Nrd Z Nijmegen

8 Priect besch rii v i n gen cursisten

9 PhD-trject Sski vn Berkel Titel: "lmprving quality f care in patients with chrnic kidney disease at the primary-secndary care interface" ntrductie / Achtergrnd ln de balans tussen eerste- en tweedelijnszrg rndm de nierpatiënt met kwaliteit van zrg (ec) gewaarbrgd zijn. Het is niet rechtlijnig welke patiënten met chrnische nierschade (CNS) intensieve behandeling ndig hebben. Om een ptimale behandeling te garanderen zijn essentieel: - Case-findine. dus het pspren/pmerken van patiënten met CNS - Herkennins bij het eerstelijnsteam (p z'n minst tt het geven van een CPC-cde) en tt het infrmeren van de patiënt. - Richtlijnen ver behandeling, cnsulteren en verwijzen meten verwgen wrden en besprken wrden met de patiënt. - en ptimale balans tussen eerste- en tweedelijnszrg vereist niet alleen tijdige cnsultatie en verwijzing, maar k tijdige verwiizins uit de tweede liin terug naar de eerste lijn. Geschat wrdt dat de helft van de patiënten met CNS niet ntdekt wrden. De CONïACT studie liet zien dat slechts 30% van alle patiënten met CNS in de huisartsenpraktijk een label krijgen middels CPC-cde. Bvendien, Ín slechts L0% van de patiënten welke verwezen f een cnsultatie hadden meten krijgen, werd het advies uit de richtlijn gevlgd dr de huisarts. Data ver de awareness van CNS bu CNS-patienten zijn zeldzaam. en betere awareness kan de QC rndm deze patiëntengrep verbeteren. Deze studie heeft als del de QC van CNS patiënten te p het grensvlak van de eerste- en tweedelijn. Hfd delen (biectives) zijn: A) Onderzeken f screening CNS-zrg kan verbeteren: wat is de effectiviteit van case-finding? B) Onderzeken welke factren een rl spelen bij artsen- en patiëntenbesef C) Ophelderen van factren/beweegredenen vr het niet vlgen van richtlijnen met betrekking tt cnsulteren en verwijzen en m de effecten te evalueren van het niet (niet)vlgen van de richtlijnen p de QC van de CNS-patiënt. D) Bestuderen he terugverwijzing uit de tweede lijn gefaciliteerd kan wrden dr een webbased cnsultatin systeem wat tevens patiëntparticipatie mvat. Studiepzet A) Deelname aan studie in Oxfrd: nderzek naar de rl van screening in het verbeteren van CNS-detectie in de eerstelijnszrg. B) Kwalitatieve interviews: huisartsen wrden gevraagd welke factren een rl spelen vr het wel/níet geven van een CPC-cde. Patiënten met CNS wrden gevraagd een vragenlijst in te vullen ver wat zij weten ver hun hun ziekte. Deze vragen wrden verwerkt in een algemene vragenlijst ver de kennis ver ca rd ivascu la ire risicfactren. c) Kwalitatieve interviews: huisartsen wrden gevraagd naar hun reden van (niet-) verwijzen en cnsulteren. Van tevren analyseren we bestaande data ver verwijzen en cnsulteren en D) QC in de eerste lijn (CONTACT studie). Faciliterende factren vr terugverwijzing naar de eerste lijn zullen bestudeerd wrden. lnzicht in barrières vr cnsultatie en verwijzing geven infrmatie vr verdere ptimalisatie van transmurale zrg en geeft input vr (D). We gaan een e-health applicatie ntwikkelen welke terugverwijzing ndersteund vanuit de tweede lijn terug naar de eerste lijn, waarin patiënten zullen participeren. Del is dat patiënten meer inzicht en verantwrdelijkheid zullen krijgen in het managen van hun ziekte.

10 lmplementatie van de natinale richtlijn: "perinataal beleid bij extreme vreggebrte,,: het belang van prenatale cunseling R.GeurtzenAlOskindergeneeskunde Begeleiding: Mevr. dr. M Hgeveen, kinderarts-nentlg,dr. AFJ van Heijst, kinderrts-nentlg,dr,jjm Draaisma, kinderrts, Mevr drs. M. Wiski, gyneclg-perintlg, Mevr. dr. R. Hermens, senir-nderzeker le Heltcre dr L Scheepers, gyneclg perinatlq MMC+ Achtergrnd De aanstaande gebrte van een extreem premature nenaat cnfrnteert zwel aankmende uders als prfessinals met medische, ethische en emtinele vraagstukken. ln 2010 hebben de Nederlandse Vereniging vr Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging vr Obstetrici en Gynaeclgie een vernieuwde versie geaccrdeerd van de natinale richtlijn getiteld: 'perintl beleid bij extreme vreggebrte'. De meest belangrijke verandering in deze richtlijn is dat de ndergrens waarbij actieve pvang kan wrden aangebden is verlaagd van 25+0 naar 24+O weken amenrreduur. ln de richtlijn is pgenmen dat bij beslissingen ver actieve pvang van pasgebrenen van 24 weken de instemming van uders vereist is. Aan deze beslissing dient gede cunselíng van de uders vraf te gaan; echter ver de inhud en vrm hiervan wrdt niets gezegd. lmplementatie van deze nieuwe natinale richtlijn nderstreept het belang van gestructureerde prenatale cunseling. Zwel uit internatinale studies als uit een dr ns verrichte piltstudie blijkt grte variatie in prenatale cunseling in zwel inhud, vrm als structuur. Tevens ntbreekt cnsensus ver het meest geschikte beslissi ngsmdel. PreC'studie: Prenatl Cunseling in Prematurity Om efficiënte implementatie van de aangepaste natinale richtlijn "perinatl beleid bij extreme vreggebrte" le bevrderen streven wij naar het structureren van prenatale cunseling bij extreme vreggebrte. De ntwikkeling van een natinale 'best evidence and practice based guideline' vr de prenatale cunseling van de uders van een extreme prematuur is het begd prmtietraject van drs. R Geurtzen. r is draagvlak vr dit prject bij de hfden van de afdelingen Nenatlgie (NND) als k bij het bstetrisch Research Cnsrtium. Als vertegenwrdiger van uders participeert de VOC (Vereniging Ouders Cuveusekinderen) in de studie. Anderdelen + stand vn zken dd Oriënterend / intrductie / aanleidingen: a. Crss-culturele vergelijking, middels simulatie, van prenatale cunseling bij extreme vreggebrte tussen Nederlandse en Amerikaanse nenatlgen fse: geaccepteerd vr publicatie in simultin in healthcare b. Glbale internatinale inventarisatie huidige praktijk van cunseling bij vreggebrte (survey)/se; vr revisie bij mede-auteurs 2. Scping review van de bestaande literatuur ver prenatale cunseling bij dreigende premature gebrte/se; verzmelen literatuur 3. valuatie van de huidige praktijk nder prfessinals (survey nder NL nenatlgen en perinatlgen)/se; strt anlyse dta 4. Kwalitatieve explratie van beheftes en vrkeuren vr ideale cunseling met (fcusgrep) interviews nder prfessinals fse: ng niet gestrt 5. valuatie van de huidige praktijk zals ervaren dr uders (survey)/se; revisie MTC-anvrg 6. Kwalitatieve explratie van de beheftes en vrkeuren van ervaren uders met betrekking tt prenatale cunseling met semiestructureerde individuele interviews/se: revisie MTC-nvrg 7. Ontwikkeling van aanbevelingen vr prenatale cunseling bij vreggebrtebv bvenstaande fase: ng niet gestrt Referenties 1. Richtlijn Perinataal Beleid bij xtreme Vreggebrte. Nederlandse Vereniging vr Kindergeneeskunde & Nederlandse Vereniging vr Obstetrie en Gynaeclgie, September Griswld KJ, FanarffJM. An evidence-based verview f prenatal cnsultatin with a fcus n infants brn at the limits f vi a bi lity. Pediatrics 20L0 Apr ;!25(4) :e93 1-e937.

11 CaRecursus April 2014 _ CaRe nderzekschldagen ver kwalitatief nderzek Priectvrstel r') v À \nntk lk heb zelf geen specifiek nderzeksvrstel vr kwalitatief nderzek, maar de deze cursus vr twee prjecten waar ik mmenteel als pst dc nderzeker bij betrkken ben (dit zijn de prjecten vn Mike Pijnenbrg, Anke Richters en Minke Nieuwber die k deelnemen an de cursusl Priect 1. Richtlijn ntwikkeling vr deelname van uderen aan wetenschappelijk nderzek. Binnen dit prject werken we verschillende thema's uit, zals recruitment, uitval en prprtinaliteit. Vr ieder thema hebben we een apart nderzeksprtcl. Vr een aantal thema's willen we een survey huden nder zrgprfessinals en fcusgrepen rganiseren. Vragen die hierbij spelen zijn (maar ng uitgewerkt meten wrden): - He wrdt mgegaan met uitval en verzet binnen nderzek? - He kun je prprtinaliteit bepalen? - He is de maatschappelijke relevantie van een nderzek te bepalen? Priect 2. Ontwikkeling van en evaluatie van een mdel vr dementiezrg (het AlzheimerNet). Dit prject is gericht p kwaliteit van zrg, patiënt participatie en zrg p maat (.a. dr shareddecisin making en schling p kennis en vaardigheden). Het betreft enerzijds de zrg (en een verandering hiervan) en anderzijds willen we dit mdel wetenschappelijk evalueren p effectiviteit, ksten en kwaliteit van zrg. Binnen dit prject willen we zwel kwalitatieve als kwantitatieve data verzamelen. Zie k het vrstel van Anke en Minke, ver patiëntpartícipatie en cmpetenties bij verpleegkundigen. Aanvullende nderwerpen vr kwalitatief nderzek, denk ik.a. aan: - Needs assessment; lnventarisatie van hiaten in de zrg en wat maakt dat er nu weinig samengewerkt wrdt; - valuatie van de implementatie van de verschillende nderdelen binnen het mdel; interviews naar belemmerende en faciliterende factren van pname; - Prblemen bij transfers tussen verschillende zrgverleners (bv de eerste naar de tweede lijn). Vragen Welke methdes zijn er, en wat beïnvled de keuze vr een bepaalde methde? Wat zijn manieren vr dataverwerking? Welke prgramma's zijn hiervr beschikbaar? n welke heeft de vrkeur? Zijn er bepaalde standaarden vr uitver van kwalitatief nderzek? Vr publicatie; wat zijn verschillen met rapprtage van kwantitatieve gegevens, waar met je p letten, wat is belangrijk m te vermelden? Zijn hier standaarden vr (zals bv CONSORT checklist vr RCTs)? Aangezien wij een cmbiwillen maken van kwantitatief en kwalitatief nderzek; zijn daar ng specifieke dingen m p te letten?

12 Vraag Stephanie Natsch lk heb p dit mment geen nieuw prjectvrstelm aan te werken, maar ik heb weleen uitgewerkt manuscript dat we prberen te publiceren en waar ik tegen een aantal punten en vragen aanlp. Het gaat m een studie met semi-gestructureerde interviews afgenmen bij artsen in het ziekenhuis. Één van de vragen is bijvrbeeld he je vrkmt, cq bij het pschrijven duidelijk maakt dat er niet gewenste antwrden zijn gegeven, en dat de "gemeten" uitkmst daadwerkelijk de situatie/behefte weergeeft va n de geïnterviewden.

13 Prject AlzheimerNet/ Verpleegkundig deel Minke Nieuwber Dementie is een verzamelnaam vr een aantal (vrijwelallemaal prgressief verlpende) hersenstrnissen met belangrijke gevlgen vr cgnitie, stemming en gedrag. Deze aandeningen kmen vral p udere leeftijd vr. Omdat het aantal uderen de kmende jaren sterk teneemt zal k het aantal mensen met dementie frs tenemen: de kmende 30 jaren naar verwachting tt meer dan een half miljen (CBS). Vlgens recent nderzek zal de tename mgelijk minder hard gaan dan eerder (Matthews e.a,2013). Gemiddeld leven mensen circa acht jaar met dementie, waarvan zes jaar thuis. Ok van de matig-ernstige f ernstig demente patiënten wnt ng altijd één p de vier thuis. Bij degenen die thuis wnen heeft ngeveer 60% dagelijks verzrging ndig (Gezndheidsraad, 2OO2), (Mercken, 2005). De zrg aan mensen met dementie is drgaans cmplex mdat dementerenden vaak k andere aandeningen (multimrbiditeit) ntwíkkelen en de zrg zich vaak ver meer dmeinen uitstrekt (wijkverpleegkundige zrg, thuiszrg, welzijn, wnen). De diagnstiek en de behandeling van dementerenden vergt daarm een multidisciplinaire aanpak met duidelijke afspraken ver de taken en verantwrdelijkheden van betrkken zrgverleners (Wlfs, Dirksen, Kessels, Severens, & Verhey, 2009). Hewel in Nederland het ndige is ntwikkeld t.b.v. de zrg en behandeling aan mensen met dementie (zals de dementienetwerken) is deze ng altijd subptimaal. De lnspectie vr de Gezndheidszrg (lgz) nderzcht in 2013 de kwaliteit van de zrg in de netwerken vr thuiswnende mensen met dementie en hun mantelzrgers en cnstateerde dat de netwerken zich ged ntwikkelen maar ng 'nvldende rbuust' zijn. Punten vr verbetering waren nder meer: het in beeld brengen van mensen met dementie znder sciaal netwerk; de tewijzing van de functie van casemanager; het ng altijd geringe gebruik van zrgplannen en een actueel medicatieverzicht; de geringe aandacht vr draagkracht en -last van mantelzrgers en hun betrkkenheid bij de netwerken (lgz, 2003). Aan de punten van verbetering kan wrden tegevegd dat zrgverleners (m.n. huisartsen) ng altijd nvldende wrden pgeleid m de vrege tekenen en cmplicaties van dementie te herkennen [Perry, thesis], de zrg ng altijd gefragmenteerd is, en de zrgverlening ng weinig systematisch wrdt geëvalueerd. (Rbben, 2013; Schölzel-Drenbs et al., 2010) Kijkend naar het succesvl gebleken ParkinsnNet det zich de vraag vr f een srtgelijke netwerk gerichte verbetering van de zrgrganisatie k vr dementiepatiënten te realiseren is, en f deze dan k psitieve effecten heeft vr patiënt, naaste, zrgaanbieder en maatschappij. ln het AlzheimerNet zuden dan de kenmerken die het ParkinsnNet succesvl maken, meten wrden geïncrpreerd vr zver deze passen p de andere ppulatie en de reeds bestaande rganisatie van zrg, zals: strenge kwaliteitseisen vr telating van zrgverleners tt dit netwerk; het rigureus hanteren van de vigerende landelijke kwaliteitsrichtlijnen en passende indicatren (incl. feedback); cntinue laagdrempelige infrmatie-uitwisseling tussen de betrkken prfessinals; aansluiting p vrzieningen p wijkniveau [ref]. Het is m die reden dat in de regi Nijmegen aanvang 2014 een begin is gemaakt met het pzetten van een AlzheimerNet. Daarín zullen de vlgende nderdelen wrden pgenmen: Training van zrgprfessinals in effectieve dementie diagnstiek en begeleiding (kennis, vaardigheden, huding en gedrag) Tepassen van de p ASY-Care werkwijze gebaseerde diagnsestelling (incl Shared Decisin Making híerver) Tepassen van het p de ASY-Care-werkwijze gebaseerde zrgplan Multidisciplinaire samenwerking tussen zrgsettings Adequate registratíe van alle patiënten met dementie (f die mgelijk dementie hebben) Adequate registratie van de infrmele zrg en centrale mantelzrger bij alle patiënten met dementie (f die mgelijk dementie hebben);

14 Bij elke patiënt identificatie van de prfessinal die als zrgcördinatr ptreedt; r Jaarlijks assessment met het ASY-Care instrument (uitgebreide versie met TOPTCS-MDS en HABC van patiënt en diens mantelzrger) m verandering in zrgdelen en beheften p te spren (evt nline) r Gebruik van ZWP nline asycare en lntegraal zrg-welzijnsplan Tls vr delbepaling en shred decisin making Zelfmanagement tls vr patiënt en mantelzrger Op maat materiaalvr preventie AlzheimerNet dashbard: pgebuwd uit een beperkte set uitkmstindicatren, veiligheidsindicatren, PROM (bv ver SDM) en zrggebruik Organisatie Du's van huisarts en wijkverpleegkundige als kernteam Gebruik stepped cre mdellen wanneer meer gespecialiseerd zrg ndig is r AlzheimerNet rating systeem vr klinische excellentie (A, A+,A++,A+++). De zrg in het AlzheimerNet wrdt gerganiseerd rnd kppels van een huisarts en één f meer verpleegkundigenl díe elk een kernteam vrmen van een wijder netwerk vr de zrg aan dementerenden. Deze 'kernteams' vrmen een dekkend systeem in een regi vr diagnstiek en behandeling cnfrm de vigerende richtlijnen en standaarden. De vernderstelling is dat een dergelijk netwerk, met srtgelijke kwaliteitseisen, bijdraagt aan kwalítatief betere en delmatigere zrg, en aan kwaliteit van leven van de dementerende patiënt en zijn naaste(n). We gaan evalueren f het AlzheimerNet prgramma (l) erin slaagt een transitie teweeg te brengen naar een samenwerkend zrgnetwerkmdel, dr te nderzeken f er veranderingen ptreden in een peride van drie jaar van de kwaliteit van dementiezrg, gemeten via structuur- and prcesindicatren; en (ll) resulteert de implementatie van dit mdel in betere uitkmstmaten en ksteneffectiviteit vr thuiswnende patiënten die (mgelijk) dementie hebben en hun mantelzrgers en infrmele zrgverleners. Onderdeel van deze evaluatíe betreft het nderhavige nderzek en cncentreert zich p de functie van de verpleegkundige in het netwerk. Prbleemstelling Verpleegkundigen nemen van udsher een belangrijk deel van de zrg aan dementeren p zich. Hierbij gaat het niet alleen m (de zrg vr) de praktische ndersteuning bij de persnlijke verzrging (ADL), maar k m bijvrbeeld het mnitren van het belp, het geven van infrmatie en advies en het ndersteunen van de mantelzrger(s) rnd de patiènt. Omdat de patiënt dikwijls met verschillende zrgverleners te maken heeft is k de cntinue cördinatie van de zrg een belangrijke activiteit, die in de tijd in bepaalde episdes (transities van zelfstandigheid/ crisis situaties) het meest intensief is. ln het AlzheimerNet zullen m.n. verpleegkundigen (niet uítsluitend) deze activiteiten systematísch uitveren met gebruikmaking van gevalideerde methden en instrumenten. Verpleegkundigen die deel uitmaken van de kernteams zullen hierin meten wrden bijgeschld en getraind. Bijvrbeeld in taken zals het gebruik van het ASYCAR diagnstisch instrument; de asycare zrgplanning; het stimuleren en ndersteunen van zelfmanagement; het actief betrekken van de patiënt en naaste (bij keuzes) in het zrgverleningsprces en het pzetten en nderhuden van de samenwerking met zrg-/hulpverleners in verschillende settings in de regi. ' Onder 'verpleegkundige' verstaan we in deze ntitie: wijkverpleegkundigen, praktijkndersteuners, casemanagers dementie

15 Die schling zal (vr zver die ntbreekt in het huidige aanbd) meten wrden ntwikkeld en geëvalueerd p de mate waarin ze bijdraagt aan de delstellíngen van het AlzheimerNet. Vraagstellingen 1. He verlpt de cmpetentientwikkeling van verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijns ch rn ische zrgf uderenzrgf deme ntiezrg? Subvragen: Op welke terreinen vindt cmpetentientwikkeling plaats? Welke bevrderende en belemmerende factren ervaren verpleegkundigen bij deze cm petentie ntwikkel ing? Welke rlspeelt de zrginstellíng daarbij? Methde: Kwalitatief nderzek; nader uit te werken 2. Draagt bij- en naschling bij aan gedragverandering/ kwaliteít van zrg van verpleegkundige prfessinals werkzaam in de chrnische zrg/ uderenzrg. Welke elementen zijn effectíef? Methde: Systematic review Literatuur Geznd heidsraad. QAA\. De me ntie. Retrieved frm http ://www.geznd he idsraad. nllsites/defa u ltlfiles/0204n R. pdf Mercken, C. (2005)./actsheet mntelzrg en dementie. NtZW. Retrieved frm Mantelzrg en dementie NZW 2005.pdf Perry, M., Draskvic, 1., van Achterberg, T., Lucassen, P., Vernij-Dassen, M., & Rikkert, M. O. (ZOO1, july 1). Facilitatrs and barriers fr implementatin f an easy, care-based Dementia Training Prgramme fr general practitiners and primary care nurses: A qualitative study. Alzheimer's & dementia : the jaurnl f the Alzheimer's Asscitin. lsevier, lnc. Retrieved frm n kingh ub.elsevier.c m/retrieve/pii/s ?shwa l=true Perry, M., Dra kvié, 1., Van Achterberg, T., Van ijken, M., Lucassen, p., Vernij-Dassen, M., & lde Ríkkert, M. (2010). Develpment and Validatin f euality tndicatrs fr Dementia Diagnsis and Management in a Primary Care Setting. Jurnl f the Americn Geriatrics Sciety, 58(3), d i : L fi.l L5.ZOO.O27 26.x wlfs, c., Dirksen, c., Kessels, A., severens, J., & verhey, F. (2009). cnmic evaluatin f an integrated diagnstic apprach fr psychgeriatric patients: Results f a randmized cntrlled trial. Archives f General Psychitry,66(3), d

16 ?\"r^\*5 tr L.ct L N g 9r È 6 aq Ë.9 0- NÈ Ë3 :=r CL CL (..tr (J tà g P 3c.tr ír, l- L ( CL L).2 ï, +, =J ( CL g Í a0 L 3.c (, t^ *, (u - írt ttl

17 2 g =t -tr {-, td L N ' c c c u0 Í L vl N L ' tr ta ( -c +, tn N L =t tr st l rl >l l,l T l l N 3 ) 't L -c Urn ) u lc lj lz lj L lj l ^. l! ll/l - tu H l^t lëë l. c l- lg U l0) l= (l, tr öb :Ou c-c (1)U) Ëg rg b> ËC È fc) b.> 9Ë ar àe -Ll 'l9l l Nts ËÈl l =.l G È F =) L -c U.9 Pí, P t' l) l9 l' t, l.= li lj ls l l) l lu J l le l t, L la lc l= J t t) (J L CL ) 'a u0) 0) u vt lz c, '!: r.. :ö È :, 6O O:= - ap_ fid "È3.r -= öy.s öl pl Í tl,l ö r 8qS =N-f f<uà -:2- > È 83' 5 = à N: v ó v-; 8 : Ë g,; gè u È* ; à&; +È;+ s;ë+ (U P v L fa c) N OJ! c L G.O {)> c F :d 'c fil r 3q) vt>. ' +.t d ;.Fà c'5 )'(, ïr.= Lt-1 d, l -F L > X^. öl 0JJ:c LiJO -íc (J ) a C (, Ol 't L OJ = ' s..j L Ëï e =;l == 3 P C (J! L c r Ë l trt! -Y> g : C rc >fef 5 bà Ë ö; ï gët? bï c J s ) C L :! l, ll (\. u ) N L l!.p, J í, L (, - ) - L ) J l G. Nc L- Ës tr r O Jr -9 s := r-c u ) N (u L tr 6 tl!ṯ c ö! a t/ '.st c > c Éi ',=È rl iï.- ): í ui >(D(t cj Lt tl c tí, gl 'tr ) : 0.,!.= :g : (, Í c.9 u L CL P.. L Ol CJ _ u P c )! -c ^. c) 9R pb - ö, lz := N6 J - È ía) -.-N Ce J 0)= ti- 9c!! JO 9 b8,,a P> Í - tr 9.- bf Oc(, -c 0.,!c 3 l,) -a r=ad - =.È c. L -. ) L Ot Ë )xc) ) -É y. (l) lu r.. í c (Jc P ) =C L C g. p) u CÍ g L ) J r.. Í,! (J th P,ql FG. --v ljl!l Nl, 8 l -l.g PC í g ) L tz r -. l, -c UUl P Í. =

18 -) 5 l N F. r ry Y l s ï l N F* $ t ï.= cc( CL P L t ïë '.9 (r) P x >T 6 N.O: B à c > L l a.

19 CaRe Kwalitatief nderzek line Remue lk ben een werknemer van het Kankercentrum in België dat instaat vr de pvlging van het Kankerplan. Dit plan kwam tt stand p basis van interviews en Delphi-rndes (2007). De expertise met kwalitatief nderzek is mmenteel niet meer aanwezig in ns team, vandaar deelname aan deze pleiding. Algemeen: Nd aan nieuwe bevraging van de experten p het terrein: wat zijn de nden? Wat lpt ged? Wat lpt niet ged en is vr verbetering vatbaar?... Specifiek: Het Kankercentrum cördineert een werkgrep rnd kwaliteit binnen de nclgie. ln eerste instantie wil de werkgrep een bijdrage leveren m de zrgprgramma's nclgie ndersteunen in het nakmen van verschillende kwaliteitsnrmen dr een elektrnische mdule van het kwaliteitshandbek aan te bieden. Dit handbek met een verzicht geven van persneel, cmpetenties, infrastructuur, samenwerkingsverbanden, richtlijnen, prtcllen, kwa liteitsindícatren, registratie,... De afdelingen nclgie meten aan meerdere vereisten van verschillende instanties vlden: natinale nrmen, vrschriften van ziekenhuismanagement, urpese nrmen, accreditatienrmen (JCl, NAZ, OC),... Deze verschillende nrmen meten geïntegreerd wrden in 1 mdule van het kwaliteítshandbek. Om dit te realiseren wil het Kankercentrum eerst een zicht krijgen p het werk en de beheften van de kwaliteitsmanagers p een afdelingen nclgie. + Beheftenanalyse dr middelvan interview ln latere instantie zal de werkgrep pnieuw samen kmen en meten nieuwe pririteiten vast gelegd wrden. + Fcusgrepen? He we dit best p een gestructureerde manier rganiseren, willen we graag te weten kmen in deze pleiding. Vragen: - Vragen vr interview wrden p vrhand vast gelegd: in welke mate kan je ng flexibiliteit telaten? Kan je afwijken van je vrpbestelde vragen, kunnen er vragen tegevegd wrden als bijvrbeeld in een eerste interview blijkt dat je tch een belangrijk element ver het hfd gezien hebt? - He stimuleer je nbevrrdeelde antwrden? He zrg je ervr dat je eigen pinie het interview niet beïnvledt? - He zrg je vr een eenduidige interpretatie van de antwrden? (Na een vergadering blijkt immers regelmatig dat aanwezigen eenzelfde repliek p een andere manier interpreteren: wat is de juiste?) - Niet alle kwaliteitsmanagers kunnen bevraagd wrden. He trek je een representatieve steekpref?

20 Radbud AlzheimerNet prject Anke Richters Met dit prject wrdt Radbud AlzheimerNet geïmplementeerd en geëvalueerd. Radbud AlzheímerNet hudt een interventie in, die zich richt p vier speerpunten in dementiezrg vr thuiswnende dementiepatiënten en hun naaste: expertise p het gebied van dementiezrg, betere samenwerking tussen zrgprfessinals, patient empwerment, en zrg p maat. Dit wrdt gedaan middels het aanbieden van schling, caching en tls m deze aspecten van zrg te verbeteren. en belangrijk aspect in deze interventie is patient empwerment en shared decisin making. en belangrijke uitkmst hiermee geasscieerd vr de evaluatie is he patient en mantelzrger deze begde verandering in zrg ervaren. en van de kwalitatieve nderzeksvragen is: He ervaren patient en mantelzrger'patient empwerment' in hun zrgprces dr Radbud AlzheimerNet? Subvragen zijn: - Zijn het de zrgprfessinals f de patienten en mantelzrgers die shared decisin-making willen? - Wat zijn facilitatrs en barriers vr shared decisin-making in uderenzrg vlgens zrgprfessinals? - rvaren patient en mantelzrger dat shared decisin-making wrdt gefaciliteert dr zrgprfessinals?

21 Pri ectvrstel Annick Vanclster Het delvan míjn dctraat is de kwaliteitvan de mmenteelgeleverde zrg in kaart brengen en de ntwikkeling van een transmuraal pad vr patiënten met Hereditaire Hemchrmatse (HH). Vlgende stappen gaan hierte (hpelijk) leiden: L' Analyse HH guidelines (artikel submitted in urpean Jurnal f Gastrenterlgy and hepatlgy) 2. Ontwikkeling van indicatren vr het meten van de zrg (artikel wrdt gefinaliseerd) 3. Prspectieve studíe van zrg (5 jaar geleden is een prtcl binnen Gasthuisberg (GHB) aan verschillende diensten die HH patiënten behandelen gegeven betreffende he de zrg met gerganiseerd wrden. Nu gaan we nakijken adhv de vrpgestelde indicatren f dit al dan niet gedaan werd) (te starten). 4. rvaringen van patiënten met HH nagaan ver de geleverde zrg én hun idee betreffende pvlging in eerste lijn (te starten) (zie de vrlpige vragenlijst in bijlage). Met het face-tface semi-gestructureerd interview hp ik antwrd te krijgen p vlgende nderzeksvragen: a. He ervaart u de geleverde zrg? b. He staat u tegenver een transmuraal zrgprgramma? 5. Nagaan van de antwrden bekmen via het semigestructureerd interview dr een vragenlijst die elke patiënt krijgt (ik weet niet f deze stap wel ndig is). 6. Ontwikkeling van een transmuraal pad (is ng niet ged uitgewerkt, daar dit afhangt van eerdere resultaten: hiervr wrdt in het najaar samengezeten met (c-)prmtren) a. lnterviews met stakehlders (HA, thuiszrgrganisaties,...) b. Opzetten haalbaarheidsstudie ln eerste instantie gingen we enkel patiënten binnen GHB includeren vr het meten van de kwaliteit, maar m mezelf niet in de meilijkheden te brengen bij de ntwikkeling van een transmuraal pad ís het idee nu m k patiënten die bij de huisarts hun aderlatingen krijgen mee te includeren in stap 4. Vriendelíjke greten, Annick Vanclster

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Prostaatkanker. Incidentie prostaatkanker België (2010)

Vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Prostaatkanker. Incidentie prostaatkanker België (2010) De keuze maken: beslissingnsdersteuning bij vregtijdige pspring van prstaatkanker Annelies Engelen Dr. Jke Vanderhaegen Prf. Hendrik Van Pppel Prf. Chantal Van Audenhve Vregtijdige pspring van prstaatkanker

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Praten Over Gezondheid

Praten Over Gezondheid Praten Over Gezndheid www.pratenvergezndheid.nl Dr. P.A.Wiegersma directeur Fnds PratenOverGezndheid PAW, Fnds POG INHOUD Belang website vr patiënt Kenmerken infrmatie p internet Kenmerken POG Indirect

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Curatieve GGZ 2016

Informatiebijeenkomst Curatieve GGZ 2016 Infrmatiebijeenkmst Curatieve GGZ 2016 Prgramma Welkm Visie VGZ Delstellingen inkp 2016 Inkp Specialistische GGZ POH GGZ Inkp Generalistische Basis GGZ Planning Afsluiting & brrel Samen werken aan een

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Evaluatie van de integrale aanpak van overgewicht

Evaluatie van de integrale aanpak van overgewicht Evaluatie van de integrale aanpak van vergewicht Marije van Kperen Vrije Universiteit Amsterdam, Gezndheidswetenschappen CIAO Sympsium Utrecht, 14 juni 2012 Cnsrtium Integrale Aanpak Overgewicht He evalueer

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde De huisarts als draaideur in de zrg? Prf birgitte schenmakers, huisarts Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Vreger...fwel de ideeën uit de 20 ste eeuw Geneeskunde = cure Acute pathlgie Grs van de

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Aanwezig: dr. F. Peiffer, dr. Van Winghem - endcrinlgen dr. J Dewachter, dr. Jan Piryns, dr. Wim Reyntjens HPO Els Breckx, Lieve Sak, Nrtje Segers, Daisy Van Calster,

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2016

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2016 Infrmatiebijeenkmst SGGZ en GBGGZ 2016 Wat verandert er in 2016 Désirée Drssaert Angélique Gillis Kim van Peperstraten Zrginkpers Cöperatie VGZ ua Prgramma Welkm Visie VGZ Ontwikkelingen POH GGZ Inkp Generalistische

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en vrbeelden Clfn Opdrachtgevers Stuurgrep Tlkit Antistigma-interventies: Kenniscentrum Phrens, Stichting Samen

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Home-Start informatie voor gemeenten

Home-Start informatie voor gemeenten Hme-Start infrmatie vr gemeenten Hme-Start Hme-Start biedt ndersteuning, vriendschappelijk cntact en praktische hulp aan gezinnen met jnge kinderen. Een vrijwilliger bezekt een gezin een dagdeel per week;

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie