2. TITERATUUR 1. ATGEMEEN. Overzicht literatuur leestafel (artikelen op te vragen via Evaluatieformulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. TITERATUUR 1. ATGEMEEN. Overzicht literatuur leestafel (artikelen op te vragen via Alice.vanEiik@radboudumc.nl) Evaluatieformulieren"

Transcriptie

1 Algemeen

2 NHOUDSOPGAV RADR CaRe CURSUS 15 & 17 APRtt ATGMN Prgramma Cursisten april201.4 Dcenten 2014 Overzicht literatuur leestafel (artikelen p te vragen via Prjectbesch rijvingen cu rsisten valuatiefrmulieren 2. TTRATUUR 15 aprilv.m. Crbin, Strauss: Grunded thery research: prcedures, canns and evaluative critera (1ggg) Ppe, Mays: Reaching the parts ther methds cannt reach: an intrductin t qualitative methds in health and health services research (1995) Lingard, Albert and Levinsn: Grunded thery, mixed methds, and actin research (2OOS) 15 april n.m. Rabiee: Fcus-grup interview and data analysis (2004) Whittemre and Knafl: The integrative review: updated methdlgy (2005) Ppe, Ziebland and Mays: Analysing qualitative data (2000) 21 nvember v.m. Lac y, Luff: Qualítative Data Analysis (2007) Wester: Analyse van kwalitatief nderzeksmateriaal (2004) RATS guidelínes: Clark JP. Hw t peer review a qualitative manuscript. ln peer Review in Health Sciences. Secnd editin. BMj Bks (2003) TÍlB, Saínsbury and Craig: Cnslidated criteria fr reprting qualitative research (CORQ: a 32-item checklist fr interviews and fcus grups (20}ll WraY, Lindsay, Crzier, Andrews and Leesn. xplring perceptins f psychlgical services in a children's hspice in the United Kingdm. Pallitative and Supprtive Care 20L3;Lt: nvember n.m. Heldens en Reys: De kunst van het interviewen: reflecties p het interview met een guide Masn, Qualitative Researching, Chapter 4. Generating qualitative data: bservatin, dcuments and visual data. Lndn: SAG, 2002:62-83.

3 Bekentips Baarda, 8., Bakker,., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., van dervelden, T., De Gede, M. (20j.3). Basisbek Kwalitatief Onderzek. Grningen: Nrdhff Uitgevers. Lucassen, P. en T. lde Hartman (red) Kwalitatief nderzek. Praktische methden vr de medische praktijk. Huten: Bhn, Stafleu en van Lghum,2007. Urquhart, C. (2013). Grunded thery fr qualitative research: A practical guide. Thusand Oaks, CalÍfrnia: Sage. Ppe C, Mays N, editrs. Qualitative research in health care. 3rd ed. Oxfrd: Blackwell 2006.

4 Prgramma dinsdag 15 april 201,4 CaRe nderzekschldag ver kwalitatief nderzek Lkatie: Mertens F, rute 140 Ochtendprgramma: 09.L uur L uur uur uur Kffie, lntrductie en kennismaking nte ractieve i n leid i ng kwa itatief nderzek Kffie Wrkshp vraagstel li ng Dcent: Prf. dr. Myrra Vernij-Dassen Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap uur Lunch in restaurant de Haardt Middagprgramm: L uur lnteractieve intrductie "Methden van kwalitatief nderzek" (met nadruk p fcusgrep nderzek) Deelnemers kiezen vrm van kwalitatief nderzek die past bij hun nderzek en beargumenteren hun keuze Dcent: Dr. Gijs Hesselink Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap L uur uur Thee Therie en discussie analyse kwalitatief nderzek en intrductie in het gebruik van sftware prgramma's vr kwalitatieve analyse Dcent: Dr. Marianne Dees Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap

5 Prgramma dnderdaglt april 2014 Care Onderzekschldag ver kwalitatief nderzek Lkatie: De Mulin A, rute 124 Ochtendprgrmm: L0.45 uur Analyse met behulp van materiaal diepte-interviews Dcent: Dr. Gijs Hesselink/Dr. Marianne Dees Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap uur Kffie uur Criteria vr berdeling publicatie van (kwa itatief) nderzeksa rti ke Analyse pzet artikel met behulp van criteria Dcent: Dr. Marieke Grt Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap L3.30 uur Lunch in restaurant de Haardt Middgprgramm: uur lnterviewtraining Dcent: Drs. Jeanette Heldens Tutr: Drs. Jasper van Riet Paap 1, uur Thee L6.30 uur valuatie en slt

6 Cursisten CaRe cursus 2Ot4 Berkel, Saskia van Clster, Annick van Geurtzen, Rsa Marck, Marjlein van der Natsch, Stephanie Nieuwber, Minke Otterl, Karin van Piinenbrs, Maaike Remue, line Ríchters, Anke Zelle, Sten uzleuven.be Stepha budumc.nl Ka rin.va rad b ud u mc. nl M aa ike. Pi inenb rad bud umc. n Anke. radbudumc.nl

7 Dcenten CaRe cursus 15 & 17 april 2014 Prf. dr. Myrra Vernij-Dassen H gl e ra a r pschychsciale zrg kwetsbare uderen Afdeling lq healthcare, Huispst 114 Geert Grteplein Nrd 21" 6525 Z Nijmegen radbud umc.nl Dr. Marieke Grt Wetenscha ppel ij k nderzeke r Afdeling Anesthesilgie, Huisp st 7 L7 Geert Grteplein Zuid GA Nijmegen ma rieke.grt(a rad bud u mc. nl Dr. Gijs Hesselink Afdeling lq healthcare, Huispst 1-14 Geert Grteplein Nrd 21" 6525 Z Nijmegen siis. Mw. Jeannette Heldens Dcent Methden en Technieken, Radbud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sciale wetenschappen; Maatschappijwetenschappen. Thmas van Aquinstraat GD Nijmegen Drs. Jasper van Riet Paap Afdeling lq healthcare, Huispst 114 Geert Grteplein Nrd 21" 6525 Z Nijmegen Cördinatr: Dr. Marianne Dees, huisarts en nderzeker Afdeling lq healthcare, Huispst 1"L4 Geert Grteplein Nrd Z Nijmegen budumc.nl Organisatie: Alice van ijk, secr. Afdeling lq healthcare, Huispst 114 Geert Grteplein Nrd Z Nijmegen

8 Priect besch rii v i n gen cursisten

9 PhD-trject Sski vn Berkel Titel: "lmprving quality f care in patients with chrnic kidney disease at the primary-secndary care interface" ntrductie / Achtergrnd ln de balans tussen eerste- en tweedelijnszrg rndm de nierpatiënt met kwaliteit van zrg (ec) gewaarbrgd zijn. Het is niet rechtlijnig welke patiënten met chrnische nierschade (CNS) intensieve behandeling ndig hebben. Om een ptimale behandeling te garanderen zijn essentieel: - Case-findine. dus het pspren/pmerken van patiënten met CNS - Herkennins bij het eerstelijnsteam (p z'n minst tt het geven van een CPC-cde) en tt het infrmeren van de patiënt. - Richtlijnen ver behandeling, cnsulteren en verwijzen meten verwgen wrden en besprken wrden met de patiënt. - en ptimale balans tussen eerste- en tweedelijnszrg vereist niet alleen tijdige cnsultatie en verwijzing, maar k tijdige verwiizins uit de tweede liin terug naar de eerste lijn. Geschat wrdt dat de helft van de patiënten met CNS niet ntdekt wrden. De CONïACT studie liet zien dat slechts 30% van alle patiënten met CNS in de huisartsenpraktijk een label krijgen middels CPC-cde. Bvendien, Ín slechts L0% van de patiënten welke verwezen f een cnsultatie hadden meten krijgen, werd het advies uit de richtlijn gevlgd dr de huisarts. Data ver de awareness van CNS bu CNS-patienten zijn zeldzaam. en betere awareness kan de QC rndm deze patiëntengrep verbeteren. Deze studie heeft als del de QC van CNS patiënten te p het grensvlak van de eerste- en tweedelijn. Hfd delen (biectives) zijn: A) Onderzeken f screening CNS-zrg kan verbeteren: wat is de effectiviteit van case-finding? B) Onderzeken welke factren een rl spelen bij artsen- en patiëntenbesef C) Ophelderen van factren/beweegredenen vr het niet vlgen van richtlijnen met betrekking tt cnsulteren en verwijzen en m de effecten te evalueren van het niet (niet)vlgen van de richtlijnen p de QC van de CNS-patiënt. D) Bestuderen he terugverwijzing uit de tweede lijn gefaciliteerd kan wrden dr een webbased cnsultatin systeem wat tevens patiëntparticipatie mvat. Studiepzet A) Deelname aan studie in Oxfrd: nderzek naar de rl van screening in het verbeteren van CNS-detectie in de eerstelijnszrg. B) Kwalitatieve interviews: huisartsen wrden gevraagd welke factren een rl spelen vr het wel/níet geven van een CPC-cde. Patiënten met CNS wrden gevraagd een vragenlijst in te vullen ver wat zij weten ver hun hun ziekte. Deze vragen wrden verwerkt in een algemene vragenlijst ver de kennis ver ca rd ivascu la ire risicfactren. c) Kwalitatieve interviews: huisartsen wrden gevraagd naar hun reden van (niet-) verwijzen en cnsulteren. Van tevren analyseren we bestaande data ver verwijzen en cnsulteren en D) QC in de eerste lijn (CONTACT studie). Faciliterende factren vr terugverwijzing naar de eerste lijn zullen bestudeerd wrden. lnzicht in barrières vr cnsultatie en verwijzing geven infrmatie vr verdere ptimalisatie van transmurale zrg en geeft input vr (D). We gaan een e-health applicatie ntwikkelen welke terugverwijzing ndersteund vanuit de tweede lijn terug naar de eerste lijn, waarin patiënten zullen participeren. Del is dat patiënten meer inzicht en verantwrdelijkheid zullen krijgen in het managen van hun ziekte.

10 lmplementatie van de natinale richtlijn: "perinataal beleid bij extreme vreggebrte,,: het belang van prenatale cunseling R.GeurtzenAlOskindergeneeskunde Begeleiding: Mevr. dr. M Hgeveen, kinderarts-nentlg,dr. AFJ van Heijst, kinderrts-nentlg,dr,jjm Draaisma, kinderrts, Mevr drs. M. Wiski, gyneclg-perintlg, Mevr. dr. R. Hermens, senir-nderzeker le Heltcre dr L Scheepers, gyneclg perinatlq MMC+ Achtergrnd De aanstaande gebrte van een extreem premature nenaat cnfrnteert zwel aankmende uders als prfessinals met medische, ethische en emtinele vraagstukken. ln 2010 hebben de Nederlandse Vereniging vr Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging vr Obstetrici en Gynaeclgie een vernieuwde versie geaccrdeerd van de natinale richtlijn getiteld: 'perintl beleid bij extreme vreggebrte'. De meest belangrijke verandering in deze richtlijn is dat de ndergrens waarbij actieve pvang kan wrden aangebden is verlaagd van 25+0 naar 24+O weken amenrreduur. ln de richtlijn is pgenmen dat bij beslissingen ver actieve pvang van pasgebrenen van 24 weken de instemming van uders vereist is. Aan deze beslissing dient gede cunselíng van de uders vraf te gaan; echter ver de inhud en vrm hiervan wrdt niets gezegd. lmplementatie van deze nieuwe natinale richtlijn nderstreept het belang van gestructureerde prenatale cunseling. Zwel uit internatinale studies als uit een dr ns verrichte piltstudie blijkt grte variatie in prenatale cunseling in zwel inhud, vrm als structuur. Tevens ntbreekt cnsensus ver het meest geschikte beslissi ngsmdel. PreC'studie: Prenatl Cunseling in Prematurity Om efficiënte implementatie van de aangepaste natinale richtlijn "perinatl beleid bij extreme vreggebrte" le bevrderen streven wij naar het structureren van prenatale cunseling bij extreme vreggebrte. De ntwikkeling van een natinale 'best evidence and practice based guideline' vr de prenatale cunseling van de uders van een extreme prematuur is het begd prmtietraject van drs. R Geurtzen. r is draagvlak vr dit prject bij de hfden van de afdelingen Nenatlgie (NND) als k bij het bstetrisch Research Cnsrtium. Als vertegenwrdiger van uders participeert de VOC (Vereniging Ouders Cuveusekinderen) in de studie. Anderdelen + stand vn zken dd Oriënterend / intrductie / aanleidingen: a. Crss-culturele vergelijking, middels simulatie, van prenatale cunseling bij extreme vreggebrte tussen Nederlandse en Amerikaanse nenatlgen fse: geaccepteerd vr publicatie in simultin in healthcare b. Glbale internatinale inventarisatie huidige praktijk van cunseling bij vreggebrte (survey)/se; vr revisie bij mede-auteurs 2. Scping review van de bestaande literatuur ver prenatale cunseling bij dreigende premature gebrte/se; verzmelen literatuur 3. valuatie van de huidige praktijk nder prfessinals (survey nder NL nenatlgen en perinatlgen)/se; strt anlyse dta 4. Kwalitatieve explratie van beheftes en vrkeuren vr ideale cunseling met (fcusgrep) interviews nder prfessinals fse: ng niet gestrt 5. valuatie van de huidige praktijk zals ervaren dr uders (survey)/se; revisie MTC-anvrg 6. Kwalitatieve explratie van de beheftes en vrkeuren van ervaren uders met betrekking tt prenatale cunseling met semiestructureerde individuele interviews/se: revisie MTC-nvrg 7. Ontwikkeling van aanbevelingen vr prenatale cunseling bij vreggebrtebv bvenstaande fase: ng niet gestrt Referenties 1. Richtlijn Perinataal Beleid bij xtreme Vreggebrte. Nederlandse Vereniging vr Kindergeneeskunde & Nederlandse Vereniging vr Obstetrie en Gynaeclgie, September Griswld KJ, FanarffJM. An evidence-based verview f prenatal cnsultatin with a fcus n infants brn at the limits f vi a bi lity. Pediatrics 20L0 Apr ;!25(4) :e93 1-e937.

11 CaRecursus April 2014 _ CaRe nderzekschldagen ver kwalitatief nderzek Priectvrstel r') v À \nntk lk heb zelf geen specifiek nderzeksvrstel vr kwalitatief nderzek, maar de deze cursus vr twee prjecten waar ik mmenteel als pst dc nderzeker bij betrkken ben (dit zijn de prjecten vn Mike Pijnenbrg, Anke Richters en Minke Nieuwber die k deelnemen an de cursusl Priect 1. Richtlijn ntwikkeling vr deelname van uderen aan wetenschappelijk nderzek. Binnen dit prject werken we verschillende thema's uit, zals recruitment, uitval en prprtinaliteit. Vr ieder thema hebben we een apart nderzeksprtcl. Vr een aantal thema's willen we een survey huden nder zrgprfessinals en fcusgrepen rganiseren. Vragen die hierbij spelen zijn (maar ng uitgewerkt meten wrden): - He wrdt mgegaan met uitval en verzet binnen nderzek? - He kun je prprtinaliteit bepalen? - He is de maatschappelijke relevantie van een nderzek te bepalen? Priect 2. Ontwikkeling van en evaluatie van een mdel vr dementiezrg (het AlzheimerNet). Dit prject is gericht p kwaliteit van zrg, patiënt participatie en zrg p maat (.a. dr shareddecisin making en schling p kennis en vaardigheden). Het betreft enerzijds de zrg (en een verandering hiervan) en anderzijds willen we dit mdel wetenschappelijk evalueren p effectiviteit, ksten en kwaliteit van zrg. Binnen dit prject willen we zwel kwalitatieve als kwantitatieve data verzamelen. Zie k het vrstel van Anke en Minke, ver patiëntpartícipatie en cmpetenties bij verpleegkundigen. Aanvullende nderwerpen vr kwalitatief nderzek, denk ik.a. aan: - Needs assessment; lnventarisatie van hiaten in de zrg en wat maakt dat er nu weinig samengewerkt wrdt; - valuatie van de implementatie van de verschillende nderdelen binnen het mdel; interviews naar belemmerende en faciliterende factren van pname; - Prblemen bij transfers tussen verschillende zrgverleners (bv de eerste naar de tweede lijn). Vragen Welke methdes zijn er, en wat beïnvled de keuze vr een bepaalde methde? Wat zijn manieren vr dataverwerking? Welke prgramma's zijn hiervr beschikbaar? n welke heeft de vrkeur? Zijn er bepaalde standaarden vr uitver van kwalitatief nderzek? Vr publicatie; wat zijn verschillen met rapprtage van kwantitatieve gegevens, waar met je p letten, wat is belangrijk m te vermelden? Zijn hier standaarden vr (zals bv CONSORT checklist vr RCTs)? Aangezien wij een cmbiwillen maken van kwantitatief en kwalitatief nderzek; zijn daar ng specifieke dingen m p te letten?

12 Vraag Stephanie Natsch lk heb p dit mment geen nieuw prjectvrstelm aan te werken, maar ik heb weleen uitgewerkt manuscript dat we prberen te publiceren en waar ik tegen een aantal punten en vragen aanlp. Het gaat m een studie met semi-gestructureerde interviews afgenmen bij artsen in het ziekenhuis. Één van de vragen is bijvrbeeld he je vrkmt, cq bij het pschrijven duidelijk maakt dat er niet gewenste antwrden zijn gegeven, en dat de "gemeten" uitkmst daadwerkelijk de situatie/behefte weergeeft va n de geïnterviewden.

13 Prject AlzheimerNet/ Verpleegkundig deel Minke Nieuwber Dementie is een verzamelnaam vr een aantal (vrijwelallemaal prgressief verlpende) hersenstrnissen met belangrijke gevlgen vr cgnitie, stemming en gedrag. Deze aandeningen kmen vral p udere leeftijd vr. Omdat het aantal uderen de kmende jaren sterk teneemt zal k het aantal mensen met dementie frs tenemen: de kmende 30 jaren naar verwachting tt meer dan een half miljen (CBS). Vlgens recent nderzek zal de tename mgelijk minder hard gaan dan eerder (Matthews e.a,2013). Gemiddeld leven mensen circa acht jaar met dementie, waarvan zes jaar thuis. Ok van de matig-ernstige f ernstig demente patiënten wnt ng altijd één p de vier thuis. Bij degenen die thuis wnen heeft ngeveer 60% dagelijks verzrging ndig (Gezndheidsraad, 2OO2), (Mercken, 2005). De zrg aan mensen met dementie is drgaans cmplex mdat dementerenden vaak k andere aandeningen (multimrbiditeit) ntwíkkelen en de zrg zich vaak ver meer dmeinen uitstrekt (wijkverpleegkundige zrg, thuiszrg, welzijn, wnen). De diagnstiek en de behandeling van dementerenden vergt daarm een multidisciplinaire aanpak met duidelijke afspraken ver de taken en verantwrdelijkheden van betrkken zrgverleners (Wlfs, Dirksen, Kessels, Severens, & Verhey, 2009). Hewel in Nederland het ndige is ntwikkeld t.b.v. de zrg en behandeling aan mensen met dementie (zals de dementienetwerken) is deze ng altijd subptimaal. De lnspectie vr de Gezndheidszrg (lgz) nderzcht in 2013 de kwaliteit van de zrg in de netwerken vr thuiswnende mensen met dementie en hun mantelzrgers en cnstateerde dat de netwerken zich ged ntwikkelen maar ng 'nvldende rbuust' zijn. Punten vr verbetering waren nder meer: het in beeld brengen van mensen met dementie znder sciaal netwerk; de tewijzing van de functie van casemanager; het ng altijd geringe gebruik van zrgplannen en een actueel medicatieverzicht; de geringe aandacht vr draagkracht en -last van mantelzrgers en hun betrkkenheid bij de netwerken (lgz, 2003). Aan de punten van verbetering kan wrden tegevegd dat zrgverleners (m.n. huisartsen) ng altijd nvldende wrden pgeleid m de vrege tekenen en cmplicaties van dementie te herkennen [Perry, thesis], de zrg ng altijd gefragmenteerd is, en de zrgverlening ng weinig systematisch wrdt geëvalueerd. (Rbben, 2013; Schölzel-Drenbs et al., 2010) Kijkend naar het succesvl gebleken ParkinsnNet det zich de vraag vr f een srtgelijke netwerk gerichte verbetering van de zrgrganisatie k vr dementiepatiënten te realiseren is, en f deze dan k psitieve effecten heeft vr patiënt, naaste, zrgaanbieder en maatschappij. ln het AlzheimerNet zuden dan de kenmerken die het ParkinsnNet succesvl maken, meten wrden geïncrpreerd vr zver deze passen p de andere ppulatie en de reeds bestaande rganisatie van zrg, zals: strenge kwaliteitseisen vr telating van zrgverleners tt dit netwerk; het rigureus hanteren van de vigerende landelijke kwaliteitsrichtlijnen en passende indicatren (incl. feedback); cntinue laagdrempelige infrmatie-uitwisseling tussen de betrkken prfessinals; aansluiting p vrzieningen p wijkniveau [ref]. Het is m die reden dat in de regi Nijmegen aanvang 2014 een begin is gemaakt met het pzetten van een AlzheimerNet. Daarín zullen de vlgende nderdelen wrden pgenmen: Training van zrgprfessinals in effectieve dementie diagnstiek en begeleiding (kennis, vaardigheden, huding en gedrag) Tepassen van de p ASY-Care werkwijze gebaseerde diagnsestelling (incl Shared Decisin Making híerver) Tepassen van het p de ASY-Care-werkwijze gebaseerde zrgplan Multidisciplinaire samenwerking tussen zrgsettings Adequate registratíe van alle patiënten met dementie (f die mgelijk dementie hebben) Adequate registratie van de infrmele zrg en centrale mantelzrger bij alle patiënten met dementie (f die mgelijk dementie hebben);

14 Bij elke patiënt identificatie van de prfessinal die als zrgcördinatr ptreedt; r Jaarlijks assessment met het ASY-Care instrument (uitgebreide versie met TOPTCS-MDS en HABC van patiënt en diens mantelzrger) m verandering in zrgdelen en beheften p te spren (evt nline) r Gebruik van ZWP nline asycare en lntegraal zrg-welzijnsplan Tls vr delbepaling en shred decisin making Zelfmanagement tls vr patiënt en mantelzrger Op maat materiaalvr preventie AlzheimerNet dashbard: pgebuwd uit een beperkte set uitkmstindicatren, veiligheidsindicatren, PROM (bv ver SDM) en zrggebruik Organisatie Du's van huisarts en wijkverpleegkundige als kernteam Gebruik stepped cre mdellen wanneer meer gespecialiseerd zrg ndig is r AlzheimerNet rating systeem vr klinische excellentie (A, A+,A++,A+++). De zrg in het AlzheimerNet wrdt gerganiseerd rnd kppels van een huisarts en één f meer verpleegkundigenl díe elk een kernteam vrmen van een wijder netwerk vr de zrg aan dementerenden. Deze 'kernteams' vrmen een dekkend systeem in een regi vr diagnstiek en behandeling cnfrm de vigerende richtlijnen en standaarden. De vernderstelling is dat een dergelijk netwerk, met srtgelijke kwaliteitseisen, bijdraagt aan kwalítatief betere en delmatigere zrg, en aan kwaliteit van leven van de dementerende patiënt en zijn naaste(n). We gaan evalueren f het AlzheimerNet prgramma (l) erin slaagt een transitie teweeg te brengen naar een samenwerkend zrgnetwerkmdel, dr te nderzeken f er veranderingen ptreden in een peride van drie jaar van de kwaliteit van dementiezrg, gemeten via structuur- and prcesindicatren; en (ll) resulteert de implementatie van dit mdel in betere uitkmstmaten en ksteneffectiviteit vr thuiswnende patiënten die (mgelijk) dementie hebben en hun mantelzrgers en infrmele zrgverleners. Onderdeel van deze evaluatíe betreft het nderhavige nderzek en cncentreert zich p de functie van de verpleegkundige in het netwerk. Prbleemstelling Verpleegkundigen nemen van udsher een belangrijk deel van de zrg aan dementeren p zich. Hierbij gaat het niet alleen m (de zrg vr) de praktische ndersteuning bij de persnlijke verzrging (ADL), maar k m bijvrbeeld het mnitren van het belp, het geven van infrmatie en advies en het ndersteunen van de mantelzrger(s) rnd de patiènt. Omdat de patiënt dikwijls met verschillende zrgverleners te maken heeft is k de cntinue cördinatie van de zrg een belangrijke activiteit, die in de tijd in bepaalde episdes (transities van zelfstandigheid/ crisis situaties) het meest intensief is. ln het AlzheimerNet zullen m.n. verpleegkundigen (niet uítsluitend) deze activiteiten systematísch uitveren met gebruikmaking van gevalideerde methden en instrumenten. Verpleegkundigen die deel uitmaken van de kernteams zullen hierin meten wrden bijgeschld en getraind. Bijvrbeeld in taken zals het gebruik van het ASYCAR diagnstisch instrument; de asycare zrgplanning; het stimuleren en ndersteunen van zelfmanagement; het actief betrekken van de patiënt en naaste (bij keuzes) in het zrgverleningsprces en het pzetten en nderhuden van de samenwerking met zrg-/hulpverleners in verschillende settings in de regi. ' Onder 'verpleegkundige' verstaan we in deze ntitie: wijkverpleegkundigen, praktijkndersteuners, casemanagers dementie

15 Die schling zal (vr zver die ntbreekt in het huidige aanbd) meten wrden ntwikkeld en geëvalueerd p de mate waarin ze bijdraagt aan de delstellíngen van het AlzheimerNet. Vraagstellingen 1. He verlpt de cmpetentientwikkeling van verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijns ch rn ische zrgf uderenzrgf deme ntiezrg? Subvragen: Op welke terreinen vindt cmpetentientwikkeling plaats? Welke bevrderende en belemmerende factren ervaren verpleegkundigen bij deze cm petentie ntwikkel ing? Welke rlspeelt de zrginstellíng daarbij? Methde: Kwalitatief nderzek; nader uit te werken 2. Draagt bij- en naschling bij aan gedragverandering/ kwaliteít van zrg van verpleegkundige prfessinals werkzaam in de chrnische zrg/ uderenzrg. Welke elementen zijn effectíef? Methde: Systematic review Literatuur Geznd heidsraad. QAA\. De me ntie. Retrieved frm http ://www.geznd he idsraad. nllsites/defa u ltlfiles/0204n R. pdf Mercken, C. (2005)./actsheet mntelzrg en dementie. NtZW. Retrieved frm Mantelzrg en dementie NZW 2005.pdf Perry, M., Draskvic, 1., van Achterberg, T., Lucassen, P., Vernij-Dassen, M., & Rikkert, M. O. (ZOO1, july 1). Facilitatrs and barriers fr implementatin f an easy, care-based Dementia Training Prgramme fr general practitiners and primary care nurses: A qualitative study. Alzheimer's & dementia : the jaurnl f the Alzheimer's Asscitin. lsevier, lnc. Retrieved frm n kingh ub.elsevier.c m/retrieve/pii/s ?shwa l=true Perry, M., Dra kvié, 1., Van Achterberg, T., Van ijken, M., Lucassen, p., Vernij-Dassen, M., & lde Ríkkert, M. (2010). Develpment and Validatin f euality tndicatrs fr Dementia Diagnsis and Management in a Primary Care Setting. Jurnl f the Americn Geriatrics Sciety, 58(3), d i : L fi.l L5.ZOO.O27 26.x wlfs, c., Dirksen, c., Kessels, A., severens, J., & verhey, F. (2009). cnmic evaluatin f an integrated diagnstic apprach fr psychgeriatric patients: Results f a randmized cntrlled trial. Archives f General Psychitry,66(3), d

16 ?\"r^\*5 tr L.ct L N g 9r È 6 aq Ë.9 0- NÈ Ë3 :=r CL CL (..tr (J tà g P 3c.tr ír, l- L ( CL L).2 ï, +, =J ( CL g Í a0 L 3.c (, t^ *, (u - írt ttl

17 2 g =t -tr {-, td L N ' c c c u0 Í L vl N L ' tr ta ( -c +, tn N L =t tr st l rl >l l,l T l l N 3 ) 't L -c Urn ) u lc lj lz lj L lj l ^. l! ll/l - tu H l^t lëë l. c l- lg U l0) l= (l, tr öb :Ou c-c (1)U) Ëg rg b> ËC È fc) b.> 9Ë ar àe -Ll 'l9l l Nts ËÈl l =.l G È F =) L -c U.9 Pí, P t' l) l9 l' t, l.= li lj ls l l) l lu J l le l t, L la lc l= J t t) (J L CL ) 'a u0) 0) u vt lz c, '!: r.. :ö È :, 6O O:= - ap_ fid "È3.r -= öy.s öl pl Í tl,l ö r 8qS =N-f f<uà -:2- > È 83' 5 = à N: v ó v-; 8 : Ë g,; gè u È* ; à&; +È;+ s;ë+ (U P v L fa c) N OJ! c L G.O {)> c F :d 'c fil r 3q) vt>. ' +.t d ;.Fà c'5 )'(, ïr.= Lt-1 d, l -F L > X^. öl 0JJ:c LiJO -íc (J ) a C (, Ol 't L OJ = ' s..j L Ëï e =;l == 3 P C (J! L c r Ë l trt! -Y> g : C rc >fef 5 bà Ë ö; ï gët? bï c J s ) C L :! l, ll (\. u ) N L l!.p, J í, L (, - ) - L ) J l G. Nc L- Ës tr r O Jr -9 s := r-c u ) N (u L tr 6 tl!ṯ c ö! a t/ '.st c > c Éi ',=È rl iï.- ): í ui >(D(t cj Lt tl c tí, gl 'tr ) : 0.,!.= :g : (, Í c.9 u L CL P.. L Ol CJ _ u P c )! -c ^. c) 9R pb - ö, lz := N6 J - È ía) -.-N Ce J 0)= ti- 9c!! JO 9 b8,,a P> Í - tr 9.- bf Oc(, -c 0.,!c 3 l,) -a r=ad - =.È c. L -. ) L Ot Ë )xc) ) -É y. (l) lu r.. í c (Jc P ) =C L C g. p) u CÍ g L ) J r.. Í,! (J th P,ql FG. --v ljl!l Nl, 8 l -l.g PC í g ) L tz r -. l, -c UUl P Í. =

18 -) 5 l N F. r ry Y l s ï l N F* $ t ï.= cc( CL P L t ïë '.9 (r) P x >T 6 N.O: B à c > L l a.

19 CaRe Kwalitatief nderzek line Remue lk ben een werknemer van het Kankercentrum in België dat instaat vr de pvlging van het Kankerplan. Dit plan kwam tt stand p basis van interviews en Delphi-rndes (2007). De expertise met kwalitatief nderzek is mmenteel niet meer aanwezig in ns team, vandaar deelname aan deze pleiding. Algemeen: Nd aan nieuwe bevraging van de experten p het terrein: wat zijn de nden? Wat lpt ged? Wat lpt niet ged en is vr verbetering vatbaar?... Specifiek: Het Kankercentrum cördineert een werkgrep rnd kwaliteit binnen de nclgie. ln eerste instantie wil de werkgrep een bijdrage leveren m de zrgprgramma's nclgie ndersteunen in het nakmen van verschillende kwaliteitsnrmen dr een elektrnische mdule van het kwaliteitshandbek aan te bieden. Dit handbek met een verzicht geven van persneel, cmpetenties, infrastructuur, samenwerkingsverbanden, richtlijnen, prtcllen, kwa liteitsindícatren, registratie,... De afdelingen nclgie meten aan meerdere vereisten van verschillende instanties vlden: natinale nrmen, vrschriften van ziekenhuismanagement, urpese nrmen, accreditatienrmen (JCl, NAZ, OC),... Deze verschillende nrmen meten geïntegreerd wrden in 1 mdule van het kwaliteítshandbek. Om dit te realiseren wil het Kankercentrum eerst een zicht krijgen p het werk en de beheften van de kwaliteitsmanagers p een afdelingen nclgie. + Beheftenanalyse dr middelvan interview ln latere instantie zal de werkgrep pnieuw samen kmen en meten nieuwe pririteiten vast gelegd wrden. + Fcusgrepen? He we dit best p een gestructureerde manier rganiseren, willen we graag te weten kmen in deze pleiding. Vragen: - Vragen vr interview wrden p vrhand vast gelegd: in welke mate kan je ng flexibiliteit telaten? Kan je afwijken van je vrpbestelde vragen, kunnen er vragen tegevegd wrden als bijvrbeeld in een eerste interview blijkt dat je tch een belangrijk element ver het hfd gezien hebt? - He stimuleer je nbevrrdeelde antwrden? He zrg je ervr dat je eigen pinie het interview niet beïnvledt? - He zrg je vr een eenduidige interpretatie van de antwrden? (Na een vergadering blijkt immers regelmatig dat aanwezigen eenzelfde repliek p een andere manier interpreteren: wat is de juiste?) - Niet alle kwaliteitsmanagers kunnen bevraagd wrden. He trek je een representatieve steekpref?

20 Radbud AlzheimerNet prject Anke Richters Met dit prject wrdt Radbud AlzheimerNet geïmplementeerd en geëvalueerd. Radbud AlzheímerNet hudt een interventie in, die zich richt p vier speerpunten in dementiezrg vr thuiswnende dementiepatiënten en hun naaste: expertise p het gebied van dementiezrg, betere samenwerking tussen zrgprfessinals, patient empwerment, en zrg p maat. Dit wrdt gedaan middels het aanbieden van schling, caching en tls m deze aspecten van zrg te verbeteren. en belangrijk aspect in deze interventie is patient empwerment en shared decisin making. en belangrijke uitkmst hiermee geasscieerd vr de evaluatie is he patient en mantelzrger deze begde verandering in zrg ervaren. en van de kwalitatieve nderzeksvragen is: He ervaren patient en mantelzrger'patient empwerment' in hun zrgprces dr Radbud AlzheimerNet? Subvragen zijn: - Zijn het de zrgprfessinals f de patienten en mantelzrgers die shared decisin-making willen? - Wat zijn facilitatrs en barriers vr shared decisin-making in uderenzrg vlgens zrgprfessinals? - rvaren patient en mantelzrger dat shared decisin-making wrdt gefaciliteert dr zrgprfessinals?

21 Pri ectvrstel Annick Vanclster Het delvan míjn dctraat is de kwaliteitvan de mmenteelgeleverde zrg in kaart brengen en de ntwikkeling van een transmuraal pad vr patiënten met Hereditaire Hemchrmatse (HH). Vlgende stappen gaan hierte (hpelijk) leiden: L' Analyse HH guidelines (artikel submitted in urpean Jurnal f Gastrenterlgy and hepatlgy) 2. Ontwikkeling van indicatren vr het meten van de zrg (artikel wrdt gefinaliseerd) 3. Prspectieve studíe van zrg (5 jaar geleden is een prtcl binnen Gasthuisberg (GHB) aan verschillende diensten die HH patiënten behandelen gegeven betreffende he de zrg met gerganiseerd wrden. Nu gaan we nakijken adhv de vrpgestelde indicatren f dit al dan niet gedaan werd) (te starten). 4. rvaringen van patiënten met HH nagaan ver de geleverde zrg én hun idee betreffende pvlging in eerste lijn (te starten) (zie de vrlpige vragenlijst in bijlage). Met het face-tface semi-gestructureerd interview hp ik antwrd te krijgen p vlgende nderzeksvragen: a. He ervaart u de geleverde zrg? b. He staat u tegenver een transmuraal zrgprgramma? 5. Nagaan van de antwrden bekmen via het semigestructureerd interview dr een vragenlijst die elke patiënt krijgt (ik weet niet f deze stap wel ndig is). 6. Ontwikkeling van een transmuraal pad (is ng niet ged uitgewerkt, daar dit afhangt van eerdere resultaten: hiervr wrdt in het najaar samengezeten met (c-)prmtren) a. lnterviews met stakehlders (HA, thuiszrgrganisaties,...) b. Opzetten haalbaarheidsstudie ln eerste instantie gingen we enkel patiënten binnen GHB includeren vr het meten van de kwaliteit, maar m mezelf niet in de meilijkheden te brengen bij de ntwikkeling van een transmuraal pad ís het idee nu m k patiënten die bij de huisarts hun aderlatingen krijgen mee te includeren in stap 4. Vriendelíjke greten, Annick Vanclster

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken)

Nieuwe voorwaarden ANBI Stichting. Het RSIN of het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken) Nieuwe vrwaarden ANBI Stichting Inf: Belastingdienst regeling 2014 Ntitie subsidie ANBI Stichting De naam: Stichting De Friesland Het RSIN f het fiscaal nummer: 51094509 (het handelsregister van de Kamers

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie