Informatiebijeenkomst Curatieve GGZ 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebijeenkomst Curatieve GGZ 2016"

Transcriptie

1 Infrmatiebijeenkmst Curatieve GGZ 2016

2 Prgramma Welkm Visie VGZ Delstellingen inkp 2016 Inkp Specialistische GGZ POH GGZ Inkp Generalistische Basis GGZ Planning Afsluiting & brrel Samen werken aan een geznder Nederland. Elke dag weer. Cöperatie VGZ Agenda

3 Cöperatie VGZ Cöperatie VGZ is een zrgverzekeraar znder winstgmerk, die een actieve rl speelt in het slimmer rganiseren van de zrg in Nederland. Gede en gepaste zrg vr nze klanten. VGZ gaat dr met het samen met u z ged mgelijk rganiseren van zrg vr nze klanten. Cöperatie VGZ Visie VGZ

4 Gepaste zrg Klanten krijgen de juiste zrg p het juiste mment van de juiste aanbieder. Behandelplan gebaseerd p ernst, cmplexiteit en duur van de strnis Vrkmt nder- f verbehandeling -> effectieve en delmatige zrg Generalistisch waar mgelijk, specialistisch indien ndig. Z dicht mgelijk bij huis He? Triage-instrument bij de huisarts / gericht indiceren naar ernst en cmplexiteit Tepassing van prtcllen/zrgpaden Geregelde evaluatie gedurende het behandeltraject & tepassen ROM Shared Decisin Making Cöperatie VGZ Beleid

5 GGZ -keten Klinisch WLZ Gede Zrg dr versterking vrkant GGZ-keten Sciaal dmein 0 e -LIJN Zelfhulp 1e-LIJN Huisarts/ Zrggrepen + POH's en verwijsinstrument GB GGZ Chrnisch Umami Intensief Middel Krt SGGZ Zrg dichtbij patient (.a. (F)ACT 1, IHT) Overig Ambulant Betere kwaliteit & Klantbeleving 1 Betere kwaliteit en klanttevredenheid dr verschuiving van zrg naar vren: Mede psitief berdeeld dr klantpannels. Inrichting vrkant GGZ-keten zrgt vr matched care. 2 Uitkmst van zrg: In de kmende jaren wil VGZ in tenemende mate de berdeling van nze verzekerden ten aanzien van de (duurzame) uitkmst van zrg, inzetten bij het inkpen van zrg (ROM & CQi). 3 Speciale relatie tussen zrg en sciaal dmein. Delmatigheid (lagere ksten) Cöperatie VGZ 1 Lagere ksten dr verschuiving van zrg naar vren: dr patiënten effectief en minder zwaar te behandelen gaan zrgksten mlaag. 2 Uitkmst per eur: VGZ zal in de kmende jaren in tenemende mate de uitkmsten van zrg in relatie tt de ksten betrekken bij het selecteren van aanbieders. 3 Speciale relatie tussen zrg en sciaal dmein.

6 Delstelling inkp VGZ Betere Gede Zrg De vertaling van gede zrg naar de inkp van VGZ 1. Het kunnen selecteren van kwalitatief gede zrg 2. Welke dr nze klant psitief wrdt berdeeld 3. Waar vldende van wrdt ingekcht 4. Tegen de juiste prijs 5. Op het juiste mment Cöperatie VGZ Beleid 2016

7 Ontwikkelingen VGZ p de 3 pijlers van Gede Zrg Pijler Gede Zrg Situatie 2014 Vervlgstappen 2015 Kwaliteit & Klantbeleving CQI meting ROM Aanleverpercentage SBG en delta T scre Inzicht in aantal kwaliteitsindicatren Klantwaarderingen Vergelijk & Kies + CQI meting Pilt SBG vr Depressie & Angst + ROM Aanleverpercentage SBG en delta T scre Gede Zrg Samen met het veld kwaliteitsindicatren ntwikkeld Aandening specifiek beleid Verleiding van verzekerde naar Gede Zrg Delmatigheid Kstenbm benchmark met andere aanbieders Recidive 1.0 Kstenbm benchmark met andere aanbieders en met eigen instelling ver diverse jaren Terugkeerksten 2.0 Inzicht in ksten van cmplexe zrgvragers Cöperatie VGZ Beleid 2016

8 Cöperatie VGZ

9 Kwaliteit van zrg en klantbeleving Lange termijn delstelling Eén taal vr kwaliteit en uitkmsten van zrg Transparantie ver kwaliteit en effectiviteit VGZ wil haar verzekerden leiden naar Gede en Gepaste zrg VGZ Beleid 2016 Ontwikkeling interpretatie uitkmstparameters ROM tepassen in de behandelrelatie Zrgpaden Shared decisin making Digitale zrg Cöperatie VGZ Kwaliteit

10 Zrg inkpen p basis van kwaliteit in de GGZ Nrmstelling GGZ Kwaliteitsdata beperkt (beperkte veldnrmen en nrmen uit nderzek) Ng geen gedragen uitkmstindicatren in de GGZ (ROM discussie) Daarm heeft VGZ samen met het veld per aandening indicatren pgesteld Per indicatr meerdere kwaliteitsniveaus vertaald naar sterren Inzicht in prestatie aanbieders Kwaliteitsscre p basis van meetbare en interpretabele indicatren Vr aandeningen wrden aanbieders met elkaar vergeleken Inzicht vr verzekerden p Vergelijk & Kies Gede Zrg matrix...en cncrete verbeterpunten vaststellen (met de aanbieders) Gezamenlijk gesprek ver resultaten Opstellen van een haalbaar verbeterplan Mgelijke tetreding f uitsluiting vr aanbd in selectief plissen Cöperatie VGZ 10

11 Geen cntract Prestatiematrix Gede Zrg Matrix per patiëntgrep p kwaliteit, klantbeleving en ksten Geen cntract tenzij aanbieder zakt in zrgksten Hg Overweeg beëindiging Cntract (mgelijk geen zrg meer inkpen vr deze patiëntgrep) Check gepastheid Staat hgere kwaliteit in verhuding tt hgere ksten? Stuur eventueel p lagere prijzen / minder vlume Gesprek ver kwaliteit en sturen p verbetering Samen verbeterpunten identificeren Belnen van Prvider Bijv. presenteer prvider als 'best practice' naar andere instellingen en naar verzekerden Ksten Laag Cnceptuele weergave in werkelijkheid gaan kwadranten meer geleidelijk in elkaar ver Uitsplitsing naar patiëntgrep ndig m gerichter inkpstrategie te kunnen ntwikkelen Laag Kwaliteit & Klantbeleving Hg Cöperatie VGZ Kwaliteit

12 Basisnrmen Gede zrg Aandeningen kwaliteitsuitvraag Aandening Aantal DBC s Ksten Aantal aanbieders Opmerking Depressie M Als strnis p de tweede plek van ziekten die de meeste disability adjusted life years tevegen. Angst M Na crnaire hartziekten en bererte p 3 e plaats in de rangrdening van geselecteerde ziekten. Smatfrme M Fcus p geïntegreerde zrg sma psyche. Deze delgrep zit p het scheidsvlak. Dementie M 39 Indicatren in afstemming met bestaande werkgrep Eetstrnissen M 74 Indicatren (daar waar mgelijk) in lijn met Nederlandse Academie vr Eetstrnissen Alchl en aan een middel M 153 Indicatren in lijn met landelijk nderzek verslavingszrg in beeld Cöperatie VGZ OZ-Kernteamverleg 17 september.pptx 12

13 Vr inkp 2016 wrden er vr 6 aandeningen 37 indicatren gehanteerd waarvan er 4 hard zijn en 33 zacht Depressie Angst Smatfrme Eetstrnissen Alchl en verige aan een middel Dementie Ttaa l Hard Behandelplan Behandelplan Behandelplan Vlume - - Zacht Evidence Based werken ROM Zrgpaden In- en exclusie criteria Drp-Out Terugkeerksten Wachttijd Evidence Based werken ROM Zrgpaden In- en exclusie criteria Drp-Out Terugkeerksten Wachttijd Evidence Based werken ROM Zrgpaden In- en exclusie criteria Drp-Out Terugkeerksten Wachttijd Evidence Based werken ROM Behandelplan Terugkeerksten Wachttijd Evidence Based werken ROM Nazrg Behandelplan Terugkeerksten Wachttijd Evidence Based werken Hard Zacht Declaraties Ttaal Harde en zachte nrmen zegt iets ver de cnsequenties die verbnden wrden aan het wel/niet halen van de nrm. Hard: Bij het niet behalen van een nrm wrden er geen inkpafspraken vr die aandening gemaakt Zacht: Bij het niet behalen van een zachte nrm wrden aanvullende afspraken gemaakt, bijvrbeeld een verbeterplan. Cöperatie VGZ Kwaliteit

14 Uitvraag en sterren systematiek 1 Minimaal implementatie nrmen verantwrde zrg 2 In ntwikkelen van nrmen van verantwrde zrg naar gede zrg. 3 Minimaal ndig m zrg te leveren vlgens het veld geldende richtlijnen en criteria (basis niveau nrmen vr Gede Zrg). 4 Aanwezigheid van de bendigde elementen m zrg vlgens de richtlijn en berepsethiek te leveren. Dit is een streefnrm. 5 Optimale aanwezigheid van elementen (f sms zelfs meer) m zrg vlgens de richtlijn en berepsethiek te leveren. Dit is de beste zrg vlgens cvgz vr deze indicatr. *Tijdens de inkpgesprekken is er ruimte vr bespreking en interpretatie van indicatren en sterren* Cöperatie VGZ Kwaliteit

15 Stand van zaken kwaliteitsuitvraag Statistieken Presentatie p Vergelijk & Kies Cöperatie VGZ 015

16 Ontwikkeling selectiefplissen Beperkt aantal plissen Twee landelijk werkende zrgaanbieders Drntwikkeling van kwaliteitscriteria in Nrmen van Gede Zrg, nu kwaliteitsuitvraag Verwachting: ruimere heveelheid aanbieders vldet en meer plissen sluiten aan Selectie gede kwaliteit, klantbeleving vr een scherpe prijsstelling. Cöperatie VGZ Selectiefplissen 16

17 Ambulantisering Lange termijn delstelling Uitgangspunt: beter wrden de je thuis VGZ Beleid 2016 Implementatie diverse ambulante zrgvrmen drzetten Drzetten klinische afbuw Cöperatie VGZ Ambulantisering

18 Ambulantisering Opname is een intermezz in de behandeling Diverse vrmen FACT IHT MBT IPT.. Rl vr wijknetwerken Betrkkenheid van familie en naasten Verdergaan met afbuw klinische capaciteit Cöperatie VGZ Ambulantisering 18

19 Grte verschillen in klinische zrgcnsumptie tussen regi s Afbuwen in % verkleind niet het verschil tt de rest van de markt Afbuw tt de nrm van 60 bedden De instelling 70 De markt De nrm Wat is de ndergrens? Cöperatie VGZ 19

20 Specialisatie / Cncentratie Lange termijn delstelling In de kern wrdt de zrg die ndig is, p de juiste plek, dr de juiste persn, delmatig en in gede samenhang verleend. Uitgangspunt daarbij is dat de zrg rnd de cliënt wrdt gerganiseerd. VGZ Beleid 2016 Delgrepgericht beleid.m. Eetstrnissen, Verslavingszrg en Cmplexe zrg Matched Care PAAZ / PUK Cöperatie VGZ Specialisatie / Cncentratie

21 Cmplexe zrg (ver de brug) Uitvering geven aan aanbevelingen rapprt Over de brug Passende zrg bieden in de verschillende stages van het herstel. Symptmatisch, Maatschappelijk én Persnlijk herstel Inzet p GBGGZ Chrnisch Inzicht in ksten en zrgbelp grte zrgvragers Cöperatie VGZ Specialisatie/ Cncentratie

22 Verslavingszrg Resultaten scren heeft reeds geleid tt verdere prfessinalisering Gede zrg: VGZ wil in samenspraak met het veld nrmen pstellen Aandacht vr ambulantisering en matched care Na(ast) curatie aandacht vr wnen, herstel en gezndheid Rapprt Verslaving in beeld Cöperatie VGZ Specialisatie/ Cncentratie

23 PAAZ/PUK Fcus p smatische cmrbiditeit Tepassen van zrgpaden Gesprek ver gemiddeld aantal ligdagen Andere benadering m.b.t. basis GGZ Tepassen van veldnrmen vr de MPU s ECT cnfrm richtlijnen en p basis van de vraag in de regi Cöperatie VGZ Specialisatie / Cncentratie

24 Ambulante zrg Actief inzetten p digitale zrg ROM, fcus p de tegevegde waarde in de behandelrelatie Werken vlgens zrgpaden Afnemen van de (cntinue) CQi Verdergaande substitutie naar GBGGZ / ketenntwikkeling naar huisartsenmgeving Terugvalsessies na afsluiten van de DBC aanbieden Cöperatie VGZ Specialisatie / Cncentratie 24

25 Aftrapsessie pilts Titel VGZ - aanpassen werkwijze via Beeld, Kptekst en 28 juni september 2011 (aanpassen vettekst via Beeld, 25

26 PAUZE Samen werken aan een geznder Nederland. Elke dag weer. Cöperatie VGZ 26

27 Prgramma POH GGZ GBGGZ Planning Brrel! Cöperatie VGZ Agenda 27

28 POH GGZ Delen 2016 Landelijk in 90% van de huisartsenpraktijken inzet van POH GGZ, bij 90% van inzet van 12 uur per nrmpraktijk. In regi s waar gewgen POH-GGZ inzet > 50%, substitutiedelen vanuit SGGZ en GBGGZ naar POH-GGZ. Meer sturing p gebruik van cnsultatie, e-health en triagering, zdat behandel- f preventietraject p juiste wijze ingezet kan wrden en er gericht wrdt verwezen naar zelfmanagement, GBGGZ en SGGZ. Cöperatie VGZ POH GGZ

29 Generalistische basis GGZ Verdere substitutie van SGGZ naar GBGGZ Verdere versterking van reginale samenwerking Verankeren cliëntparticipatie binnen GBGGZ Versterken van zelfmanagement Verder brgen van Shared Decisin Making Verder brgen van Matched Care Cöperatie VGZ GBGGZ

30 GBGGZ 2016 ntwikkelingen VGZ Prduct chrnisch Prductmix Brging van cliëntenparticipatie Aansluiting Keteninfrmatie Systeem Er wrden e-health prgramma s aangebden Een plan van aanpak m te kmen tt één reginaal triageinstrument Cöperatie VGZ GBGGZ

31 GBGGZ 2016 wijzigingen ten pzichte van 2015 Invering van meerjarenbeleid (2016, 2017, 2018) Transparant maken van kwaliteit Sturen p samenwerkingsrganisaties Versterken vrkant van de keten Kwaliteit- en tariefcriteria wrden p nieuwe wijze gerdend Cöperatie VGZ GBGGZ

32 Cntractering 2015 Type zrgaanbieder Wijze cntracteren Aantal gecntracteerd 2015 Vrijgevestigden GBGGZ Digitaal 2105 Grepspraktijken GBGGZ Digitaal 261 Grte en f cmplexe zrgaanbieders (mzet > ) Face-t-face 9 GBGGZ bij SGGZ- instellingen Face-t-face 100 Ketenrganisaties Face-t-face 6 Restitutieaanbieders Geen cntract PM Ttaal aantal aanbieders GBGGZ gecntracteerd 2482 Brn: team digitale cntractering GGZ en GGZ management rapprtage februari 2015 Cöperatie VGZ GBGGZ 2015

33 Kwaliteitsniveau s en tariefcriteria Niveau 4: ketenzrg Ketenaansturing POH-GGZ + GBGGZ KIS / Triage-instrument Niveau 3: reginale samenwerking Met huisartsenzrggrep Digitale zrg, spiegelinf en kwaliteitsagenda Niveau 2: samenwerkingsverbanden Kleinschalige samenwerking met huisartsen p het gebied van verwijzing en cnsulatie Niveau 1: basisniveau ROM Intervisie en visitatie Niveau 0 Geen inzichtelijke kwaliteit Cöperatie VGZ GBGGZ 33

34 Vervlgstappen SGGZ Afrnden OB, infrmatievrziening en regivisie Regibijeenkmsten bestuurlijk verleg 8 juni Deadline indienen ffertes juli - begin ktber inkpgesprekken 1 januari Cntract gaat in 2015 maart april mei juni juli augustus september ktber nvember december 1 april publicatie inkp beleid curatieve GGZ Infrmatie bijeenkmsten Bestuurlijk verleg grte aanbieders Cntracten rnd Publiceren cntractpartijen Cöperatie VGZ Planning

35 Aftrapsessie pilts Titel VGZ - aanpassen werkwijze via Beeld, Kptekst en 28 juni september 2011 (aanpassen vettekst via Beeld, 35

36 Cöperatie VGZ 36

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2016

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2016 Infrmatiebijeenkmst SGGZ en GBGGZ 2016 Wat verandert er in 2016 Désirée Drssaert Angélique Gillis Kim van Peperstraten Zrginkpers Cöperatie VGZ ua Prgramma Welkm Visie VGZ Ontwikkelingen POH GGZ Inkp Generalistische

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Toekomst Nederlands zorglandschap

Toekomst Nederlands zorglandschap Tekmst Nederlands zrglandschap Vrjaarscngres SVN en VDSMH Ede, 22 maart 2013 Olf Suttrp, vice-vrzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Inhud Krte intrductie NVZ Spreiding en cncentratie in relatie

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Handboek indicatoren GGZ Indicatoren Goede Zorg voor Zorginkoop GGZ 2016

Handboek indicatoren GGZ Indicatoren Goede Zorg voor Zorginkoop GGZ 2016 Handbek indicatren GGZ Indicatren Gede Zrg vr Zrginkp GGZ 2016 1-8-2015 Inhud Inleiding... 3 Werkwijze en cntrle... 3 Hfdstuk 1. Kwaliteit... 5 Depressie... 5 Indicatren depressie... 5 Evidence based en

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Concurrentie in de GGZ

Concurrentie in de GGZ Frans van de Pl CONCEPT ng niet geredigeerd Artikel vr Het Medisch Jaar 2007, vlume 33 hfdstuk Cncurreren in de GGZ. Verschijnt zmer 2007 Cncurrentie in de GGZ Het kabinet is vrstander van meer marktwerking

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist).

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist). Verslag fysieke verlegtafel Cncept Overeenkmst Maatwerkvrziening Wm 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 15 september 2015 van 14.00 tt 16.30 uur Raadszaal, Rhenen. Aanwezigen zrgaanbieders: Andre Grenewegen (Lelie

Nadere informatie

Vragenlijst uitvraagmodule

Vragenlijst uitvraagmodule Vragenlijst uitvraagmdule AWBZ Inkpbeleid 2014 www.vgz-zrgkantren.nl VGZ Zrgkantr BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zrgkantr BV, KvK 37122493, gevestigd te Alkmaar en Trias Zrgkantr BV, KvK

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regio Lekstroom

Nota van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regio Lekstroom Nta van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regi Lekstrm Vrstellen en reacties p stukken fysieke verlegtafel 23 september 2015 Vrstel aanbieders Reactie Lekstrm Orthpedaggische Psychlgische praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat geestelijke gezondheidszorg 2014-2017

Onderhandelaarsresultaat geestelijke gezondheidszorg 2014-2017 Onderhandelaarsresultaat geestelijke gezndheidszrg 2014-2017 16 juli 2013 Partijen: GGZ Nederland (GGZ N) Landelijk Platfrm GGz (LPGGz) Nederlandse Vereniging vr Psychiatrie (NVvP) Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde De huisarts als draaideur in de zrg? Prf birgitte schenmakers, huisarts Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Vreger...fwel de ideeën uit de 20 ste eeuw Geneeskunde = cure Acute pathlgie Grs van de

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de vlgende evaluatiebepaling pgenmen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Ontwikkelplan sturen op kwaliteit

Ontwikkelplan sturen op kwaliteit Ontwikkelplan sturen p kwaliteit Versie 0.9 20 ktber 2017 1. Inleiding In deze ntitie bepalen de acht gemeenten regi MIJ/OV p welke wijze sturing wrdt gegeven aan kwaliteitseisen die in de raamvereenkmst

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en opvang in de regio Zeeland dd. 8 maart 2016

Verslag bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en opvang in de regio Zeeland dd. 8 maart 2016 Verslag bijeenkmst Tekmst beschermd wnen en pvang in de regi Zeeland dd. 8 maart 2016 Eind nvember 2015 presenteerde de Cmmissie Dannenberg in pdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het rapprt

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Bijeenkomst CVA-ketenzorg Helmond. 4 juni 2013 De Zorgboog W E L K O M!

Bijeenkomst CVA-ketenzorg Helmond. 4 juni 2013 De Zorgboog W E L K O M! Bijeenkmst CVA-ketenzrg Helmnd 4 juni 2013 De Zrgbg W E L K O M! Del bijeenkmst Nieuwe ntwikkelingen bespreken Ideeën en tips meenemen Ontwikkelen van het netwerk CVA Leren van elkaar Op 1 lijn blijven

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Aanleiding

Plan van Aanpak. Aanleiding Plan van Aanpak Aanleiding De Samenwerkingsvereenkmst (SOK) ver de Reginaal Ecnmische Samenwerking in Nrd- Hlland Nrd bevat de pdracht m uiterlijk ktber 2016 de samenwerking geëvalueerd te hebben. Deze

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

RAPPORTAGE MEIERIJ ZELFEVALUATIEONDERZOEK

RAPPORTAGE MEIERIJ ZELFEVALUATIEONDERZOEK RAPPORTAGE MEIERIJ ZELFEVALUATIEONDERZOEK Uitgeverd dr MasterMeester 213 Rbuustheidsanalyse VTH kwaliteitscriteria 2.1. vr de gemeente Bxtel, gemeente Haaren, gemeente Sint-Michielsgestel en gemeente Vught

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een gezndheidspsychlg die geregistreerd staat cnfrm de vrwaarden als bedeld

Nadere informatie

Meer zorgrendement per euro door contractinnovatie: van concept naar praktijk

Meer zorgrendement per euro door contractinnovatie: van concept naar praktijk Meer zrgrendement per eur dr cntractinnvatie: van cncept naar praktijk Marcel Jachimsthal Vice President & General Manager Jurriaan Pröpper Partner Adstrat Cnsulting LAN, 19 september 2014 NL/PHCA/0005/14

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 21_A. Coöperatie Baronije UA nr. 21_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie