Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur."

Transcriptie

1 Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 272 (99,63 procent) Aanwezig De heer / mevrouw Y. Ali (1), De heer / mevrouw A.M. Arends (1), De heer J.P.M. Atteveld (1), De heer / mevrouw A.J. Bak (1), De heer / mevrouw M.M.S. de Bats (1), De heer / mevrouw M.J. van Beest (1), De heer / mevrouw H. van den Berg (1), De heer / mevrouw M.E. Berkhout (1), De heer A.J.H. Beunes en/of Mevrouw J.A. Mackintosh (1), De heer / mevrouw P.M. Bierings (1), De heer / mevrouw N.M. Bles (1), De heer S. Bokhove (1), Mevrouw D.P.J. Boonen (1), De heer / mevrouw A. Brander (1), Mevrouw M.E. de Bruijn (1), De heer / mevrouw C. de Bruin (1), De heer M. de Bruin (1), De heer / mevrouw L. Buhlova (1), De heer D. Cerneus (1), De heer J. Chaix (1), Mevrouw R. van Dijk (1), De heer / mevrouw J. Doevedans (1), De heer M.C. Dorreboom (1), De heer F. van den Eijkel (1), De heer / mevrouw T.R. Emmelkamp (1), De heer J. Engeseth (1), Mevrouw M.M. Ernst (1), De heer / mevrouw M.L. Gormley (1), De heer / mevrouw A. Goudkuil (1), De heer / mevrouw D. de Graaf (1), De heer / mevrouw J. de Graaf (1), De heer / mevrouw E. Gras (1), De heer M. Graziano (1), De heer V.M.G. Greco (1), De heer / mevrouw B. La Grouw (1), De heer / mevrouw J.A.M. van der Helm (1), De heer / mevrouw S.H. Hendrix (1), De heer / mevrouw P. Hink (1), Mevrouw S.V. Hogendijk (1), De heer S. Honingh (1), Mevrouw M. Hoogendorp (1), De heer W.A.C.M. Hoosenmans en/of Mevrouw E.A.M. Verdonk (1), De heer R.C. Houwer (1), Mevrouw N.M. Imanuel (1), De heer / mevrouw H. Janssens (1), De heer A.M.M. Janssen (1), De heer / mevrouw P. Jobse (1), De heer / mevrouw J. Jurgens (1), Mevrouw H. Engelsman - De Key (136), J. Klaasen Bos en/of P.M.M. Rijkeboer (1), De heer / mevrouw N.L.A. de Klerk (1), De heer / mevrouw T.T. Kloppenburg (1), De heer / mevrouw J. Knip (1), De heer / mevrouw J.D. Koenders (1), Mevrouw K.F. Koldijk (1), Mevrouw I.A. de Koning (1), De heer / mevrouw J.J. Korthoff (1), De heer / mevrouw I. Kovacs (1), De heer J. Krab (1), De heer / mevrouw I. Kriek (1), De heer / mevrouw B.G.W. Kuiper (1), De heer / mevrouw T.H.J. Kwaks (1), Mevrouw M.H. Kwok (1), De heer / mevrouw M. Ladru (1), De heer / mevrouw H. Lansink (1), De heer / mevrouw W. Latjes (1), Mevrouw K.J.E.P.M. Leijten en/of De heer W. Woortman (1), De heer R.J. Letterman en/of Mevrouw B.J.H.H. Janssen (1), De heer J.E. Leur (1), De heer / mevrouw P. Ley (1), Mevrouw J.L.D. Lommertzen (1), De heer / mevrouw M.E.E. Loomans (1), De heer G.J. Machiels (1), De heer / mevrouw F. Meijer (1), De heer C. Miccoli (1), De heer / mevrouw S.G. Molendijk (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), De heer P. Mulder (1), De heer W. de Neef en/of Mevrouw G.G.S. Voet (1), De heer / mevrouw B. Neelen (1), De heer / mevrouw F. Noordkamp (1), De heer / mevrouw P. Nunnink (1), Mevrouw P. Odinga (1), Mevrouw M. van Olffen (1), Mevrouw M. van Ooijen (1), De heer / mevrouw S. Oonk (1), De heer / mevrouw R.S. Orie (1), De heer S. Ourahma (1), De heer M.A.H. Oxener en/of Mevrouw R.S. van de Plassche (1), De heer / mevrouw L.J. Pelser (1), De heer / mevrouw M. Peschke (1), Mevrouw G.C. Petrone (1), De heer J.P.M. Philippens (1), De heer / mevrouw M. Post (1), De heer / mevrouw N.J. Pouwiel (1), De heer / mevrouw T.O. Promes (1), De heer / mevrouw G.M. Regeling (1), Mevrouw I.J. Robbers (1), De heer / mevrouw S. van Roekel (1), De heer M.D. Ronda (1), De heer D. Roos (1), De heer / mevrouw L. Roosenberg (1), De heer / mevrouw M. de Ruijter (1), De heer P.N. Rustenburg (1), De heer J. Sammels (1), Mevrouw K.E. Schanz (1), De heer D.J.B. Schildwacht (1), De heer J. Schoneveld en/of Mevrouw A.I. Verschelden (1), De heer R. Schultze en/of Mevrouw R. Zielhorst (1), Mevrouw R.A. Sheridan (1), De heer F.F. van Soest (1), Mevrouw S. Swart (1), De heer / mevrouw M. Teengs (1), De heer / mevrouw C. Temperilli (1), De heer / mevrouw P. Timmerman (1), De heer P. Traag en/of Mevrouw E. Bergmans (1), De heer / mevrouw S. Uijtendaal (1), Mevrouw H. Veldkamp (1), De heer / mevrouw M.S. Vergeer (1), Mevrouw K. Verkleij (1), Mevrouw M.C. Vink (1), J. Visscher en/of E.J. Bot (1), De heer X. de Visser (1), Mevrouw M. Vreeken (1), De heer / mevrouw B. de Vries (1), De heer / mevrouw D. de Vries (1), De heer / mevrouw D.C. de Vries (1), De heer / mevrouw R.P. van Vught (1), De heer / mevrouw S. Vukmirovic (1), De heer / mevrouw S.J. van Vuure (1), Mevrouw N. Weidema (1), De heer / mevrouw N. Westerlaken (1), De heer / mevrouw R.P.M. de Witte (1), De heer E.J. van Woerkom en/of Mevrouw M.F. Bovens (1), Mevrouw C. van der Wulp (1), De heer / mevrouw W.A. Zoet (1), Mevrouw D. Zolak (1) 1. Opening en welkom De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen welkom. blz. 1

2 Mevrouw Engelsman is aanwezig als vertegenwoordiger van De Key, dhr Kalhorn is beheerder van Ymere en dhr. Hernandez is technisch beheerder van Ymere. 2. Vaststellen stemmenaantal Er is voldoende quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Binnengekomen is het akkoord van de kascommissie op de jaarstukken van In de vorige ALV was besloten dat wanneer de kascommissie de jaarstukken goed zou keuren, de jaarstukken 2007 vastgesteld worden. De heer Aaij, secretaris, is vanwege een verhuizing afgetreden en het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. 4. Notulen vergadering d.d. 18 juni 2008 Niet alle leden hebben alle pagina's van de notulen ontvangen. De pagina's 6, 7 en 8 ontbreken. Actie beheer: Nogmaals de notulen naar de leden sturen. Besluit: De notulen worden besproken op de volgende ALV. Actie beheer: Agenderen notulen d.d. 18 juni 2008 voor volgende ALV. 5. Financieel 2008 De heer Kalhorn licht de stukken toe. Op de eerste pagina is de huidige stand van zaken d.d. 21 oktober 2008 weergegeven. Alles loopt in de pas met de begroting, met uitzondering van de kosten voor de advocaat. Het bestuur heeft een advocaat gesproken over de kwestie van de funderingsplaten. Dit was niet begroot. Uit de stukken blijkt dat er twee contracten afgesloten zijn met rioolontstoppers. Beide contracten zijn betaald door de VvE, maar een van de twee contracten is onrechtmatig. Momenteel wordt uitgezocht om welke het gaat en de kosten zullen teruggedraaid worden. Op de begroting is een post opgenomen van 2000,- voor bestuurskosten. Dit bedrag is vooralsnog te hoog en zal waarschijnlijk niet boven de 1000,- uitkomen. In de volgende ALV worden de definitieve jaarstukken van 2008 gepresenteerd. 6. Voorstel wijziging overeenkomst wijkbeheerder Het bestuur is, in overleg met De Key, tot het besluit gekomen om het contract met de wijkbeheerder per 1 januari 2009 op te zeggen omdat men niet tevreden is. Het bestuur heeft drie offertes aangevraagd: bij Victor-One, Ronbo en De Key. De Key is in hun offerte erg omlaag gegaan tegen dezelfde service, bovendien kan de wijkmeester ook gebruik maken van het kantoor. Viktor-One is duurder maar zij hebben wel veel ervaring. Het bestuur heeft van Victor-One een betrouwbare indruk gekregen. Ronbo is eigenlijk een schoonmaakbedrijf en is veel goedkoper. Het bestuur is echter bang dat Ronbo geen continuïteit kan geven, omdat zij bijvoorbeeld niet snel vervangers hebben. Het bestuur adviseert om het contract voor de wijkbeheerder, voor een jaar, af te sluiten bij De Key. Het bestuur geeft aan dat zij maandelijks een gesprek met de wijkbeheerder zullen hebben waarin wordt besproken wat wel- en niet goed gaat. Indien men klachten heeft over het functioneren van de wijkbeheerder kan men dit doorgeven aan de wijkbeheerder zelf of aan het bestuur. Verschillende leden geven aan dat zij de ervaring hebben dat de wijkbeheerder van De Key niet bereikbaar is en bovendien belt hij nooit terug. De wijkbeheerder van De Key, de heer Brogge, werkt maar twaalf uur per week en is daarom niet altijd blz. 2

3 bereikbaar. Hij is wel bereikbaar op de tijden dat hij werkt en er kan ook met de wijkbeheerder g d worden. Een van de leden geeft aan dat het handig is als men bijhoudt hoe het contact met de wijkmeester verloopt, zodat de klachten/opmerkingen concreet zijn. De wijkmeester houdt zijn uren bij, zodat het bestuur dit kan controleren. De leden stemmen over het advies van het bestuur om een contract af te sluiten met De Key voor afname van 12 uur wijkbeheer. Met één stem tegen besluiten de leden een contract af te sluiten met De Key. Besluit: De VvE sluit een contract af aangaande de wijkbeheerder van De Key. 7. Begroting 2009 en voorlopige bijdrage 2009 De begroting van 2009 zal er ongeveer zo uit komen te zien als de begroting van 2008 met een indexaanpassing van 3%. Tussen het versturen van de begroting en de ALV zijn een paar veranderingen gekomen: - De bestuurskosten, begroot op 2000,-, gaan omlaag naar 1000,-. - De extra werkzaamheden van Ymere Beheer bedragen 3000,-. - Iedere VvE moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en dit zal 100,- kosten. Bovenstaande veranderingen zorgen er voor dat de begroting van 2009 met 2100,- omhoog zal gaan. Deze verhoging wordt tevens doorberekend in de servicekosten. Gevraagd wordt of in de begroting ook een post voor gootreiniging kan worden opgenomen,het bestuur heeft dit besproken met reinigingsbedrijven. Bij het schilderwerk worden echter alle goten schoongemaakt, waardoor het nog niet nodig is om een contract af te sluiten voor Voor 2010 zal wel een contract afgesloten worden. Gevraagd wordt of de begroting niet omhoog gaat vanwege o.a. de meerkosten van de schilderwerkzaamheden. Voor zover nu bekend, zullen de meerkosten invloed hebben op de Meerjaren Onderhouds Begroting, maar niet op de begroting. Mocht dit veranderen, dan kan het in de volgende ALV besproken worden. Het bestuur stelt voor de begroting 2009, met bovenstaande veranderingen, goed te keuren. De leden gaan hiermee akkoord. Besluit: De aangepaste begroting 2009 wordt goedgekeurd. Besluit: De aangepaste voorlopige bijdrage 2009 wordt goedgekeurd. 8. Onderhoud gebouwen a. Schilderwerkzaamheden (voortgang en meerkosten) Technisch beheerder, de heer Hernandez, is aanwezig om de schilderwerkzaamheden toe te lichten. Dit jaar zijn de schilderwerkzaamheden aan het complex begonnen. Oorspronkelijk was het plan om eind dit jaar klaar te zijn maar de werkzaamheden lopen uit. Inmiddels is 40% van al het schilderwerk en 60% van de herstelwerkzaamheden gedaan, verwacht wordt dat de werkzaamheden in april 2009 klaar zijn, dit wordt later... De geraamde kosten herstelwerkzaamheden blijken niet toereikend te zijn. In de raming was het kitwerk van de dakkapellen niet meegenomen en de rabatdelen (de houten zwarte planken boven het metselwerk) bleken door houtrot in een slechtere staat dan verwacht. De rabatdelen waren niet goed behandeld en nu is besloten om de delen in één keer goed te herstellen, zodat ze over vijf jaar slechts kleine reparaties behoeven. Verwacht wordt dat het budget van de schilderwerkzaamheden en de herstelwerkzaamheden van ,- wordt overschreden met ,-. 90% van de overschrijding is te wijten aan het kitwerk en de rabatdelen. Momenteel is het budget al met ,- overschreden. Gevraagd wordt of er nog garantie zit op de rabatdelen. De onderaannemer van De Key heeft de rabatdelen slecht gemaakt en dit is niet goed gecontroleerd. Nu is het vijf jaar later en dat is te laat om de aannemer hier nog op aan te spreken. blz. 3

4 Gevraagd wordt of de rabatdelen ook worden geïmpregneerd. Er is voor gekozen om dat niet te doen, want dan zie je een heel groot kleurverschil. De huidige delen zijn ook niet aan de binnenkant geïmpregneerd. Gevraagd wordt waarom niet wordt gezorgd dat de rabatdelen nu zo vervangen worden dat ze over vijf jaar helemaal geen reparaties meer behoeven. Dit is mogelijk, maar gaat veel meer geld kosten en dat is er niet. De mate waarin ze nu hersteld worden is goed genoeg om de Meerjaren Onderhoud Begroting te volgen. Eerst worden de rabatdelen vervangen en daarna geschilderd. Voordat het schilderen plaatsvindt wordt gekeken wat het vochtpercentage is. Tussen het timmerwerk en het schilderen mag niet langer dan vier weken zitten, de technisch beheerder houdt hier toezicht op. Een van de leden merkt op dat De Key voorheen de werkzaamheden van de onderaannemer niet goed heeft gecontroleerd, maar dat Ymere Beheer niet goed heeft begroot. Ymere Beheer heeft het inderdaad verkeerd begroot maar wanneer ze een heel uitgebreide inventarisatie gedaan zouden hebben had dat ook veel gekost. Uiteindelijk moet de VvE de kosten toch betalen. Een van de leden geeft aan dat het kitwerk tussen de deurkozijnen en de muur slecht is. Dit valt echter niet onder het schilderwerk maar onder herstellen en vervangen kozijnen. Het wordt dan meegenomen. De bewoners maken zich zorgen om de kwaliteit van het schilderwerk, aangezien er soms ook geschilderd wordt onder slechte weersomstandigheden. De technisch beheerder heeft dit ook opgemerkt en heeft de schilders hierop aangesproken. Na het schilderen wordt het werk gecontroleerd door zowel technisch beheer als de verfleverancier. De schilders zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, mocht die niet goed zijn dan moet het opnieuw gedaan worden. Op het werk zit vijf jaar garantie, mocht men problemen ondervinden dan kan dit gemeld worden bij het technische beheer. Gevraagd wordt waarom de schilders zo laat in het najaar zijn begonnen. Dat is veroorzaakt door aanloopproblemen in het begin en in de ALV is besloten om de werkzaamheden toch te beginnen. De vertegenwoordiger van grooteigenaar De Key wil dat de klachten over het schilderwerk wel serieus genomen worden. De Key is niet tevreden over het schilderwerk, het schildersbedrijf is gecertificeerd maar er wordt betwijfeld of de schilders dat ook zijn. De Key heeft ook twijfels over het dagelijks toezicht van Ymere... Er is echter nooit gezegd dat Ymere dagelijks komt controleren, in de eerste weken kwam Ymere een paar keer per week langs, nu één keer per week. De voorzitter geeft aan dat alle klachten uit de ALV serieus genomen worden en meegenomen in de overleggen met Ymere en de aannemers. Mochten bewoners iets constateren wat niet klopt dan graag doorgeven aan het technisch beheer van Ymere. Een van de leden stelt voor om het na de werkzaamheden door een onafhankelijk bedrijf te laten controleren. Actie beheer: Uitzoeken hoeveel controle na afloop van de werkzaamheden door een onafhankelijk bedrijf kost. Agenderen voor volgende ALV. Het bestuur vraagt mandaat om maximaal ,- meer te besteden aan de schilder- en herstelwerkzaamheden dan besproken in de vorige ALV. Met zeven stemmen tegen, gaat de vergadering van eigenaars akkoord met het verlenen van dit mandaat. Besluit: Het bestuur krijgt mandaat om tot maximaal ,- meer te besteden aan de schilder- en herstelwerkzaamheden. b. Consequenties voor Meerjaren Onderhoud Begroting. De voorzitter geeft aan dat de VvE genoeg gespaard heeft om de overschrijding te kunnen betalen vanuit de post MJOB, de voorlopige bijdragen kunnen gelijk blijven. c. Vochtschade Lange Vogelstraat 17. blz. 4

5 De eigenaar van Lange Vogelstraat 17 heeft vochtproblemen. Hij heeft via zijn advocaat een eis ingediend bij de VvE om de funderingsplaat van zijn huis op kosten van de VvE te herstellen. De voorzitter heeft hierover contact gehad met DAS rechtsbijstand, de juridische verzekeraar van de VvE, en met een advocaat die gespecialiseerd is in VvE-zaken. DAS is tevens de juridisch verzakeraar van de eigenaar van Lange Vogelstraat 17. DAS zegt dat de VvE de plicht heeft om dit soort onderhoudswerkzaamheden te bekostigen, en geeft aan dat de VvE niet de mogelijkheid heeft om deze kosten door te belasten aan de De Key als verkoper/vorige eigenaar omdat dat een zaak zou zijn tussen de kopers en De Key. De advocaat stelt dat dat op zich juist is, maar dat daarnaast de VvE mogelijk een claim heeft op de Key voor funderingsherstel op grond van een convenant tussen onder meer De Key en de gemeente, waarin na splisting de fundering voor 25 jaar gegarandeerd wordt door de Key De gespecialiseerde jurist is het dus op een belangrijk punt oneens met de jurist van DAS. De eis van de eigenaar is niet onderbouwd met een begroting, zodat het bestuur geen idee heeft hoeveel de onderhoudswerkzaamheden gaan kosten. Bovendien is niet onomstotelijk vastgelegd waardoor de vochtproblemen veroorzaakt worden en hoe deze op de meest efficiente manier hersteld kunnen worden. De VvE erkent haar verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten, waaronder de fundering van het huis Lange Vogelstraat 17, maar wijst erop dat dit probleem niet op zichzelf staat, daar vele woningen in het complex met dezelfde problemen te kampen hebben... Het is naar de mening van het bestuur van de VvE dus prematuur om in te gaan op de eis van een enkele bewoner.de VvE dient het belang van alle leden en kan dus geen onderscheid maken tussen de behandeling van de klachten van de leden. Dat zou leiden tot een ongelijkheid in behandeling van de leden, waarvoor de statuten geen grondslag bieden. Het inwilligen van het verzoek van één bewoner leidt bovendien mogelijk tot kostenverhogende omstandigheden, omdat dan van een projectmatige aanpak geen sprake is. Verder wordt dan ten koste van de algemene middelen slechts één woning hersteld, terwijl die middelen bestemd zijn voor alle woningen, omdat alle leden eraan meebetaald hebben.. Tenslotte zou nu overgaan tot herstel mogelijk het beroep op het convenant nadelig kunnen beïnvloeden, omdat De Key als aansprakelijke partij dan niet meer in de gelegenheid kan worden gesteld om zelf tot herstel over te gaan. Als nu tot herstel zou worden overgegaan, zou later discussie ontstaan met de Key over de omvang van de gebreken, de noodzaak van herstel en de daarmee gemoeide kosten. Het bestuur heeft begrip voor de aanspraak op herstel van de bewoner, maar streeft naar herstel van het geheel en kan om die reden op dit moment deze eis niet inwilligen. Het bestuur zegt wel toe, dat zij alles in het werk stelt om zo snel, mogelijk de hierboven genoemde stappen te ondernemen en op zo kort mogelijke termijn de gebreken te verhelpen. Daarvoor is inmiddels DAS ingeschakeld, die De Key aansprakelijk heeft gesteld. Verder zal op korte termijn een bouwkundig onderzoek moeten worden verricht, een en ander zoals hierboven omschreven. Het bestuur wil dus zo snel mogelijk komen tot een algemene aanpak van de problemen. Het bestuur heeft daartoe meerdere malen gesproken met de wethouder Openbare Ruimte van Stadsdeel Amsterdam-Noord en de partijen die betrokken zijn bij de waterstand. Het bestuur is tevens bezig met DAS om tot een procedure te komen waarbij De Key werkelijk aangesproken wordt. Bovendien heeft de voorzitter aan De Key gevraagd of het mogelijk is om met de directieleden rond de tafel te gaan zitten om te praten over de toekomst van Vogeldorp en hoe de problemen aangepakt kunnen worden. Het bestuur is ervan overtuigd dat de kosten werkelijk thuis horen bij De Principaal en De Key omdat zij de woningen in slechte staat opgeknapt en verkocht hebben en zich niet gehouden hebben aan het convenant. Het convenant garandeert 25 jaar woongenot en het bestuur is van mening dat er voldoende juridische mogelijkheden zijn om De Key uiteindelijk te laten betalen. Er moet gezorgd worden dat de huizen vochtvrij zijn, het bestuur is van mening dat dit niet op ad hoc basis moet maar tegelijk voor iedereen. De Key repareert wel de funderingsplaten bij hun huurders. Dit mag niet, maar dat moeten zij omdat zij die huizen verhuren, en de bouw- en woningtoezicht eist dat van De Key. Ze hebben hiervoor ook geen toestemming gevraagd aan de vergadering. Het bestuur heeft De Key juridisch verantwoordelijk gesteld voor het geval hun werkzaamheden invloed hebben op de omliggende huizen. Het feit dat De Key de huurwoningen aanpakt, betekent dat ze erkennen dat er een probleem is... blz. 5

6 De bewoner van Lange Vogelstraat 17 geeft aan dat hij geen tijd heeft om te wachten op de uitslag van het beroep op het convenant of om de verkopende partij (i.c. De Key) aansprakelijk te stellen in verband met een verborgen gebrek. Hij heeft erg veel vochtschade en het moet opgelost worden. Hij zou met een begroting en plan van aanpak toestemming kunnen vragen aan de vergadering om de werkzaamheden zelf uit te voeren, maar geeft aan dat hij daarvoor geen geld heeft. Het bestuur heeft begrip voor zijn eis, maar moet rekening houden met het belang van de VvE. De heer Kalhorn (beheerder Ymere) merkt op dat de VvE geen partij is in de koop en de staat van het geleverde bij koop/verkoop van het appartementsrecht. Als de Key een woning verkoopt met een gebrek dan moet De Key door de eigenaar van de Lange Vogelstraat 17 aansprakelijk worden gesteld. Binnenkort wordt het verschil van mening tussen DAS Rechtsbijstand en de gespecialiseerde advocaat voorgelegd aan een derde, onafhankelijke partij en dan wordt bekend of DAS zal betalen voor een actie vanuit de VvE. Mocht die derde partij oordelen dat de VvE niet het recht heeft om te procederen, dan zal de VvE bemiddelen tussen de individuele eigenaars om gezamenlijk een actie tegen De Key juridisch op poten te zetten. De VvE is zelfs bereid om dan verenigingsgeld uit te lenen voor het proces. In de notulen van een van de raadsvergaderingen van het Stadsdeel Amsterdam-Noord staat dat een vertegenwoordiger van De Key de stadsdeelraad heeft beloofd dat de waterstand goed gereguleerd zou worden. Het bestuur heeft overleg gehad met de wethouder die over de openbare ruimte gaat. De voorzitter is bezig om met de wethouder Openbare Ruimte en de wethouder Volkshuisvesting van Amsterdam-Noord, De Key en de vertegenwoordigers van Disteldorp en Vogeldorp een bijeenkomst te beleggen, waarin de wethouders hopelijk De Key zullen confronteren met hun beloften en het niet nakomen van het convenant. Het proces duurt al lang en gaat erg traag. Het is niet mogelijk om te zeggen wanneer dit tot resultaat zal leiden. De voorzitter geeft wel aan optimistisch zijn, dankzij de gespecialiseerde advocaat in Utrecht. Op verschillende manieren is het bestuur bezig. Disteldorp heeft hetzelfde probleem. Alle actie die ondernomen worden gaat samen met hen. In Disteldorp wordt een proefdrainage aangelegd bij één blok huizen. Gevraagd wordt of het mogelijk is om de drainage aan te sluiten op de riolering. Dit mag officieel niet maar het bestuur heeft dit punt wel bij de wethouder gelegd. De gemeente is echter alleen verantwoordelijk voor het afvoeren van het water dat op de straten valt. De eigenaar is verantwoordelijk voor het water dat op het dak en in de tuin valt. Een van de eigenaars zegt dat het water van de straat haar tuin in komt. De wethouder had wat dat betreft een uitzondering gemaakt. Iedereen die daar last van heeft, kon dit aangeven bij de voorzitter en de voorzitter heeft deze klachten ingediend bij de gemeente. De voorzitter spreekt de gemeente hier regelmatig op aan. Een van de leden stelt voor om de publiciteit op te zoeken maar de voorzitter geeft aan dat dit niet handig is, aangezien dat ook effect heeft op de waarde van de huizen... Het bestuur kan nu niets betekenen voor de eigenaar van Lange Vogelstraat 17. De eigenaar geeft aan dat hij naar de rechter gaat, wat de voorzitter zegt te begrijpen. Aangetoond moet worden dat de eigenaars de woningen hebben gekocht met een verborgen gebrek. Als nu één eigenaar een rechtzaak begint tegen de VvE en deze wint, dan moet de VvE de kosten van herstel betalen. Vervolgens zullen meerdere eigenaars een rechtzaak beginnen. Uiteindelijk moet de VvE, dus de leden, heel veel gaan betalen en dit kan tot gevolg hebben dat de VvE failliet gaat. Iedereen betaalt dan voor elkaar. Gevraagd wordt waarom de eigenaar van Lange Vogelstraat 17 niet De Key aanspreekt, omdat hij het heeft gekocht van De Key. Hij antwoordt dat hij daarop niet kan wachten, zijn problemen zijn te groot en behoeven snelle actie. Gevraagd wordt hoe het zit met de verjaring van een verborgen gebrek. In principe verjaart het na twee jaar, maar dit kan door de rechter verlengd worden tot minstens vijf jaar. Het bestuur stelt voor niet op de eis van de eigenaar van Lange Vogelstraat 17 in te gaan om de funderingsplaat van zijn huis te herstellen. Met één stem tegen wordt de eis van de eigenaar verworpen. blz. 6

7 Besluit: De VvE gaat niet in op de eis van de eigenaar van Lange Vogelstraat 17 om de funderingsplaat van zijn huis te herstellen. 9. Verzekeringen Middels een opstalverzekering is het complex verzekerd tegen schade van buitenaf. Daarnaast kan men zelf beslissen om een inboedelverzekering af te sluiten voor het interieur. Er is echter een schemergebied dat niet verzekerd is. Dat zijn de nagelvaste elementen in een huis, zoals een vaste vloer of een keuken, beide verzekeringen verzekeren deze elementen niet. De beheerder adviseert om de opstalverzekering uit te breiden, zodat ook de nagelvaste elementen in een interieur verzekerd zijn. De verzekeraar zal op basis van de taxatie van de opstalverzekering de uitbreiding berekenen. De kosten voor de uitbreiding zijn minimaal. De beheerder verwacht dat het een verhoging van ongeveer 1,- op de voorlopige bijdragen betekent. Een van de leden geeft aan dat hij het fijner vindt om zelf de nagelvaste elementen te verzekeren, omdat dan precies bekend is bij de verzekeraar wat er aan waarde in het huis aanwezig is. De eigenaars willen eerst meer informatie en weten hoeveel de uitbreiding van de opstalverzekering gaat kosten alvorens tot stemming over te gaan. Actie beheer: Op de volgende ALV meer informatie verschaffen over uitbreiding en kosten van de opstalverzekering. Agenderen uitbreiding opstalverzekering. 10. Rondvraag Vogeldorp is onderdeel van de Vogelbuurt en een Vogelaarwijk. Het stadsdeel gaat vanaf januari van start met het ophalen van bewonersinitiatieven. Bovendien gaan ze de VvE benaderen om de flyer hiervan op de website te zetten. In het krantje van het stadsdeel zal dit ook besproken worden. Het bestuur is op zoek naar bestuurleden. Eigenaars die toe willen treden tot het bestuur kunnen zich melden bij het bestuur. Aangeraden wordt om af en toe eens op te kijken. Een van de eigenaars geeft aan dat hij zijn huis wil verkopen. Hij vraagt wat hij het beste kan vertellen over de funderingsplaat. In principe is men verplicht dit soort gebreken te vertellen. Een andere eigenaar geeft aan dat, toen zij het huis kocht in juli, haar verteld werd dat er problemen met de funderingsplaten waren in de buurt. Ook is haar verteld dat de VvE actief bezig is met het verhalen van de schade. 11. Datum volgende vergadering Niet besproken. Voorstel is woensdag 11 maart Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om 21:50 uur de vergadering. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter bestuurder blz. 7

8 Besluitenlijst Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. 1 De notulen worden besproken op de volgende ALV. 2 De notulen worden besproken op de volgende ALV. 3 De VvE sluit een contract af met de wijkbeheerder van De Key. 4 De aangepaste begroting 2009 wordt goedgekeurd. 5 De aangepaste voorlopige bijdrage 2009 wordt goedgekeurd. 6 Het bestuur krijgt mandaat om tot maximaal ,- meer te besteden aan de schilder- en herstelwerkzaamheden. 7 De VvE gaat niet in op de eis van de eigenaar van Lange Vogelstraat 17 om de vochtschade te bekostigen. blz. 8

9 Actiepuntenlijst Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Agenderen notulen d.d. 18 juni 2008 voor volgende ALV. Status: Vastgelegd Nogmaals de notulen van de vorige vergadering, naar de leden sturen. Status: Vastgelegd Op de volgende ALV meer informatie verschaffen over uitbreiding en kosten van de opstalverzekering. Agenderen uitbreiding opstalverzekering. Status: Vastgelegd Uitzoeken hoeveel controle na afloop van de werkzaamheden door een onafhankelijk bedrijf kost. Agenderen voor volgende ALV. Status: Vastgelegd blz. 9

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING DE HAVEN- TWEELING D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is 1397.

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Huurders Ymere aan het woord Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Inleiding Woningcorporaties lijken de laatste jaren alleen nog maar uit op het maken van grote winsten. Sinds de verzelfstandiging

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie