Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost Dhr. F. Kummer Dhr. A. Ouwerkerk Afwezig: Mw. J. Honselaar Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw. V. Meester voorzitter plv. voorzitter secretaris notulist beleidsmedewerker Gasten: D. Steltenpool (raadslid) Verslag: Dhr. A. Ouwerkerk 1. Opening Met een hartelijk welkom opent de voorzitter de vergadering. Mw. Meester kan niet aanwezig zijn maar mw. Akka (beleidsmedewerker gemeente) zal later komen om de stand van zaken rond het onderwerp AWBZ toe te lichten. 2. Vaststelling van de agenda Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Notulen Wmo-adviesraad van 24 maart 2014 Er zijn geen tekstuele opmerkingen, wel enkele opmerkingen naar aanleiding van de tekst: blz. 2. Mw. Sijm vraagt of de definitieve wijkteams nu bekend zijn. Mw. Swart 1

2 heeft in de SOM van mw. Meester vernomen dat deze zijn vastgesteld. De indeling is op de website te vinden. Mw. Singer vraagt of de evaluatie van de pilot met het wijkteam in Andijk er al is. Ook hierover heeft mw. Swart in de SOM gehoord dat deze er inmiddels is en ook op de website te vinden moet zijn. Mw. Singer vindt dat we deze evaluatie ook nog behoren te ontvangen zodat we deze in de vergadering kunnen bespreken. Mw. Swart verwacht dat we deze nog officieel zullen ontvangen. blz. 3 Mw. Sijm wijst op de opmerking dat er nog geen reactie op de 2 ongevraagde adviezen is ontvangen. Ook nu is die reactie er nog niet, de termijn van 6 weken die er volgens het convenant voor staat is reeds met 2 weken overschreden. De vergadering spreekt hierover haar frustraties uit. Het niet reageren op adviezen en het niet honoreren van toezeggingen is niet goed voor het vertrouwen. Het lijkt erop of we als Wmoadviesraad niet serieus wordt genomen. We zijn er om door onze adviezen bij te dragen aan de kwaliteit en het draagvlak voor het beleid van de gemeente. We houden de gemeente aan de afspraken zoals vastgelegd in het convenant. Actielijst 85 Wijzigingen Wmo 2015 (incl. Jeugdwet) Dit zal in mei op de agenda worden geplaatst. 90 Uitvoeringsprogramma zenden Dit is nog niet gebeurd, in de uitgereikte exemplaren zijn delen weggevallen. 4. Mededelingen van de leden Dhr. Vrieze heeft het uitvoeringsprogramma in de huidige vorm uitgebreid bestudeerd. Zijn conclusie is dat we voor 80 à 90 % niet of te laat zijn geïnformeerd. Daar wordt je niet vrolijk van. Het stuk bevat ook verwarrende onderdelen zoals op blz. 3 waarin wordt aangegeven dat de extramurale zorg door de gemeente Hoorn 'in evenwicht' wordt gebracht. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Medemblik de zorg voor kwetsbare burgers niet zelf oppakt. Voor mw. Sijm is het ook onduidelijk over welke groep burgers het hier gaat. Ze hoopt dat in het toegezegde nieuwe exemplaar alles wat duidelijker zal zijn aangegeven. Dhr. Kummer stelt voor de nieuwe versie af te wachten en dan kunnen we via de officiële weg de wethouder aanspreken. Dhr. Kummer stelt voor alle problemen te inventariseren zodat de wethouder goed geargumenteerd en perfect verwoord kan worden benaderd. 2

3 Dhr. Steltenpool merkt op de geen van de wethouders van Medemblik portefeuillehouder was bij de regionale zaken. Mogelijk kan de nieuwe wethouder ook op dat hiaat worden gewezen. Dhr. Vrieze verwijst naar het gesprek met de wethouder vorig jaar. Er is van alles toegezegd, maar helaas lijkt er weinig verbeterd. Afgesproken wordt dat een commissie, bestaande uit mw. Sijm, dhr. Kummer en dhr. Vrieze een stuk zullen opstellen. Na afstemming in deze raad zal dit dan met de nieuwe wethouder worden besproken. Hiermede is ook agendapunt 9 afgedaan. Mw. Sijm deelt mee dat de voorbereidingen voor de bijeenkomst van 22 mei veel voeten in de aarde heeft. Vooral de adressen van de cliëntenraden geven veel problemen. De voorbereiding voor de inhoud loopt wel goed. Zorgbelang en mw. Akka zullen een presentatie verzorgen. Ze vraagt mw. Fikry in haar achterban mensen die betrokken zijn bij de zorg ook te informeren en uit te nodigen voor de bijeenkomst. Mw. Koen heeft zich gemeld voor de bijeenkomst 'Vraaggestuurd Bouwen' op 12 mei a.s.. Mw. Swart geeft aan dat het een flinke voorbereiding vergt en wijst erop dat vanuit de SOM al een deskundige naar de bijeenkomst gaat. Als mw. Koen wel naar de bijeenkomst wil kan zij zichzelf aanmelden bij de organisatie. 5. Ingekomen en uitgaande post Geen opmerkingen. 6. Vanuit de gemeente De communicatie naar mw. Akka is niet goed verlopen en zij is niet beschikbaar voor onze vergadering. 7. Verslag Kick Off gemeentehuis 10 april Dhrn. Kummer en Vrieze waren bij deze bijeenkomst waarvoor een grote belangstelling bestond, er waren meer dan 60 personen aanwezig. Mw. Bloem deed verslag over het wijkteam in Andijk. Dit was zeer verhelderend en dat gold ook de voorbereiding voor de uitrol om de gemeente. De SOM blijft ook betrokken evenals de Vrijwillige Ouderenadviseurs. De bijeenkomst was goed geregeld en werd als positief ervaren. 8. Verslag Bijeenkomst Zorgbelang in de Parkschouwburg "Van beleid naar inkoop" Mw. Swart heeft het verslag via aan de leden gezonden. Ook voor deze 3

4 bijeenkomst was veel belangstelling. Zorgbelang heeft dit goed verzorgd en er is door iedereen hard gewerkt. Zorgbelang was dan ook erg blij met de gemaakte opmerkingen en suggesties. Er is ook een website ingericht waar alles terug te vinden is en ook nadere samenwerking en ideeën kunnen worden aangemeld. Dhr. Vrieze is van mening dat Zorgbelang een professionele organisatie is geworden. Ze zijn echter zeer afhankelijk van subsidies, hopelijk blijven die gehandhaafd. 9. Uitnodigen wethouder Reeds behandeld. 10. Wat verder ter tafel komt Niets. 11. Vanuit de commissies en raadsvergadering Er zijn geen bijeenkomsten geweest. 12. Rondvraag en sluiting Mw. Koen zal in ieder geval de vergadering van juni niet kunnen bijwonen en mogelijk is ze ook in mei afwezig. Zij zal de secretaris hierover informeren. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 14:55 uur de vergadering onder dankzegging aan de leden. 4

5 Actielijst nr Vergader datum Onderwerp Door Datum plan/gereed Opleidingsbehoefte aangeven WMO Adviesraad continue Afstemming bijeenkomst AWBZ Mw. Sijm Mw. Meester Wijzigingen WMO 2015 (incl. jeugdwet) Aanvullingen diverse cliëntenraden n.a.v. agendapunt 9 Wmoadviesraad allen Mei 2014 Status Mw. Swart stuurt aanbod door Betreft plan infobijeenkomst i.o.m. AVI Op agenda plaatsen Tijdpad beleidsstukken Mw. Meester Toezegging wethouder Kuipers Uitvoeringsprogramma zenden Mw. Meester Kickoff in april Reactie ongevraagd advies inzake transities Mw. Meester Maart Inventarisatie cliëntenraden wg AWBZ loopt Reactie op ongevraagd advies inzake regionale beleidskaders Ambtenaren iz. AWBZ en Jeugdbeleid uitnodigen Mw. Meester Mw. Akka Mei Nieuwe wethouder uitnodigen Mw. Sijm, dhrn. Kummer en Vrieze afwachten In mei notitie voorbespreken daarna wethouder uitnodigen 5

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Aanwezig Afwezig - Gast

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie