Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur."

Transcriptie

1 Notulen VvE Vogeldorp (1164) (1164) Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 149 (54,58 procent) Aanwezig De heer B. Ages en/of Mevrouw A. Rutten (1), De heer A.J.H. Beunes en/of Mevrouw J.A. Mackintosh (1), Mevrouw K. Engel - De Key (137), De heer G.M. van Galen (1), Mevrouw J.A.M. van der Helm (1), Mevrouw K.F. Koldijk (1), De heer / mevrouw I. Kriek (1), De heer / mevrouw G.M. Regeling (1), De heer D. Roos (1), De heer D.J.P. Schildwacht (1), Mevrouw H. Veldkamp (1), Mevrouw L. van Vliet (1), Mevrouw C. van der Wulp (1) Afwezig De heer en mevrouw J.H. Aalbregtse (1), De heer F.H.M. Aerts (1), De heer / mevrouw Y. Ali (1), Mevrouw A.M. Arends (1), De heer J.P.M. Atteveld (1), De heer / mevrouw A.J. Bak (1), De heer F. Bekirov en Mevrouw M.A.L. van Vlijmen (1), De heer H. van den Berg (1), De heer G. van den Bergh (1), De heer / mevrouw M.E. Berkhout (1), Mevrouw B. Bernhard (1), De heer / mevrouw P.M. Bierings (1), De heer / mevrouw N.M. Bles (1), De heer S. Bokhove (1), Mevrouw D.P.J. Boonen (1), De heer / mevrouw A. Brander (1), Mevrouw M.M.E.J. van den Broek (1), Mevrouw C. de Bruin (1), De heer M. de Bruin (1), De heer D. Cerneus (1), De heer J. Chaix (1), De heer P.J. Costello en Mevrouw A. Schwartz (1), Mevrouw R. van Dijk (1), De heer M.C. Dorreboom (1), De heer F. van den Eijkel (1), De heer / mevrouw T.R. Emmelkamp (1), De heer J. Engeseth (1), Mevrouw M.L. Gormley (1), De heer / mevrouw A. Goudkuil (1), De heer / mevrouw E. Gras (1), De heer M. Graziano (1), De heer V.M.G. Greco (1), De heer G.P.J. de Groot (1), De heer / mevrouw B. La Grouw (1), Mevrouw S.V. Hogendijk (1), De heer A. den Hond (1), De heer P. den Hond en Mevrouw J. Smeulders (1), De heer S. Honingh (1), Mevrouw J. Honingh (1), De heer W.A.C.M. Hoosenmans en Mevrouw E.A.M. Verdonk (1), De heer R.C. Houwer (1), Mevrouw N.M. Imanuel (1), De heer A.M.M. Janssen en De heer C. Calderaro (1), Mevrouw F. Karel en Mevrouw M Daza Garcia (1), De heer H.J.D. Kaspers (1), Mevrouw L.P. de Keizer (1), J. Klaasen Bos en P.M.M. Rijkeboer (1), De heer / mevrouw N.L.A. de Klerk (1), De heer / mevrouw T.T. Kloppenburg (1), De heer J. Knip (1), Mevrouw I.A. de Koning (1), De heer / mevrouw J.J. Korthoff (1), De heer / mevrouw I. Kovacs (1), De heer J. Krab (1), Mevrouw B.G.W. Kuiper (1), Mevrouw M.H. Kwok (1), De heer / mevrouw M. Ladru (1), De heer / mevrouw W. Latjes (1), Mevrouw A.M. van Leeuwen (1), Mevrouw K.J.E.P.M. Leijten en De heer W. Woortman (1), De heer R.J. Letterman en Mevrouw B.J.H.H. Janssen (1), De heer J.E. Leur (1), De heer / mevrouw P. Ley (1), De heer J. Linde (1), Mevrouw J.L.D. Lommertzen (1), De heer / mevrouw M.E.E. Loomans (1), De heer G.J. Machiels (1), De heer C. Miccoli (1), Mevrouw G.W. Miedema (1), De heer / mevrouw S.G. Molendijk (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), Mevrouw J.M. Mouw (1), De heer P.F.J. van het Nederend (1), De heer E.M. Neerdaels (1), De heer F. Noordkamp (1), De heer / mevrouw P. Nunnink (1), De heer D.E. van Oene (1), Mevrouw M. van Ooijen (1), De heer / mevrouw S. Oonk (1), De heer / mevrouw R.S. Orie (1), De heer J.J. Oudman (1), De heer S. Ourahma (1), De heer M.A.H. Oxener en Mevrouw R.S. van de Plassche (1), De heer / mevrouw M. Peschke (1), Mevrouw G.C. Petrone (1), De heer J.P.M. Philippens (1), Mevrouw A.P.G. Pijnenburg (1), De heer R.P.J. Plemper en Mevrouw E.A.M. van Luijtelaar (1), De heer / mevrouw M. Post (1), De heer / mevrouw T.O. Promes (1), Mevrouw I.J. Robbers (1), De heer M.D. Ronda (1), De heer / mevrouw L. Roosenberg (1), De heer J. Roossien (1), Mevrouw M. de Ruijter (1), De heer P.N. Rustenburg (1), Mevrouw K.E. Schanz (1), De heer R. Schultze (1), Mevrouw R.A. Sheridan (1), De heer D. Slot (1), De heer F.F. van Soest (1), Mevrouw S. Swart (1), De heer M. Teengs (1), De heer / mevrouw C. Temperilli (1), Mevrouw H. Teunissen (1), Mevrouw M. Ticheloven (1), Mevrouw P. Timmerman (1), De heer P. Traag en Mevrouw E. Bergmans (1), De heer M Tulleners (1), De heer / mevrouw S. Uijtendaal (1), De heer / mevrouw M.S. Vergeer (1), Mevrouw M.C. Vink (1), J. Visscher en E.J. Bot (1), De heer X. de Visser (1), Mevrouw M. Vreeken (1), De heer / mevrouw B. de Vries (1), De heer / mevrouw D.C. de Vries (1), Mevrouw S.J. van Vuure (1), Mevrouw N. Weidema (1), Mevrouw N. Westerlaken (1), De heer / mevrouw R.P.M. de Witte (1), De heer E.J. van Woerkom en Mevrouw M.F. Bovens (1), De heer / mevrouw W.A. Zoet (1), Mevrouw D. Zolak (1) Overig aanwezig Mevrouw B. van Riet - Ymere VvE-beheer (0) 1. Opening De voorzitter, de heer Dirk Roos, opent de vergadering om 19:31 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder heet hij mevrouw Karin Engel van De Key van harte welkom. Hij verontschuldigt de bestuursleden Patricia Timmerman, Freek van den Eijkel en Martijn Oxener, die verhinderd zijn. blz. 1

2 2. Vaststellen aantal stemmen Mede dankzij de aanwezigheid van De Key zijn er voldoende stemmen aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 3. Mededelingen en ingekomen stukken * In overleg met het bestuur is de datum voor de algemene ledenvergadering voor 2013 voorlopig vastgesteld op: 1 april Deze datum valt op 2de paasdag. De beheerder zal met het bestuur een nieuwe datum zoeken. * Rechtszaken (zie bijlage) De Key heeft op 21 februari 2012 een verzoekschrift ingediend welke strekt tot het nietig verklaren dan wel vernietigen van het besluit van de VvE van 26 januari 2012 inzake bekostiging advoacaatkosten. De rechter heeft geoordeeld dat het besluit inderdaad nietig is. De VvE had De Key het stemrecht niet mogen ontnemen. De rechter verleent een vervangende machtiging aan de VvE om de onderhavige procedure te mogen voeren. De VvE mag dus de rechtszaak tegen de Key inzake de funderingsproblemen voeren. De rechter verleent tevens een vervangende machtiging om de advocaatkosten in 2012 in de juridische procedure van de VvE tegen Woonstichting De Key door de VvE Vogeldorp en de VvE Disteldorp ieder voor de helft te betalen. De rechter bepaalt tevens dat de partijen ieder hun eigen proceskosten betalen. De Key heeft aangegeven de uitspraak van de rechter te betreuren maar schikt zich in de uitspraak. De heer Roos geeft aan dat hij op 7 november van de rechter een uitspraak verwacht of de convenantafspraken tussen de Gemeente Amsterdam en de woningbouwcorporaties bij verkoop van gerenoveerde sociale huurwoningen wel of niet van toepassing zijn op de woningen die De Key aan de VvE eigenaren heeft verkocht. De uitspraak is nu inmiddels twee maal uitgesteld maar de heer Roos heeft goede hoop dat er 7 december uitspraak wordt gedaan. Meer informatie over de rechtszaak kunt u terugvinden op de website van de VvE Vogeldorp. Een lid vraagt of de door de rechter gevraagde aanvullende informatie inmiddels is overhandigd aan de rechtbank. Ja, de rechter heeft in april/mei alle informatie ontvangen waar zij om heeft gevraagd en deze stukken zijn toen ook besproken. * Heghoogte Alle leden van de VvE hebben een brief ontvangen inzake de hoogte van de heggen. Volgens de akte van splitsing is de hoogte van de heggen bepaald op 80cm, zoals vastgelegd in het woonomgevingsplan van het architectenbureau De Nijl. Een van de leden twijfelt over de rechtsgeldigheid van het document en zoekt dit verder uit. De heer Roos meldt dat de akte van splitsing een rechtsgeldig document is en dat de VVE zich dient te houden aan de regels zoals vastgelegd in de akte en/of zoals vastgelegd in de documenten welke genoemd worden in de akte. De heer Roos zal het Nijl document aan het desbetreffende lid toesturen. Het bestuur heeft de wijkbeheerder gevraagd mee te lopen met de hoveniers om tekst en uitleg te geven aan bewoners die met de hoveniers in discussie willen gaan. Tot nu toe hebben bewoners van 3 woningen aangegeven moeite te hebben met de regels omtrent de hoogte van de heggen. De Key heeft de huurders geïnformeerd. 4. Vaststellen notulen vorige vergadering Vragen en opmerkingen nav de notulen: Pagina 3, punt 7: de voorzitter geeft aan dat er in het jaarwerk van 2011 een post van ,00 is vrijgevallen voor de huismeester. Deze stond gereserveerd als nog te betalen kosten maar een controle heeft uitgewezen dat deze kosten al waren betaald. Hiermee heeft de VvE in 2011 geen negatief maar een positief resultaat behaald. De voorzitter stelt voor om de vrijgevallen kosten ten gunste te brengen van de voorziening planmatig onderhoud. Dit wordt door de vergadering aanvaard. Aanvullend op de notulen, pagina 3, punt 10 geeft de heer Roos aan dat er inmiddels meerdere offertes voor blz. 2

3 het schilderwerk zijn opgevraagd en dat de kosten conform de offerte uitkomen op zo'n ,00, en dus lager uitvallen dan de begrote kosten van ,00. De beheerder heeft aangegeven dat het wijs is om de schilderbeurt uit te stellen tot het voorjaar van Dit omdat het dan qua weersomstandigheden een betere periode is. Tijdens de schilderwerkzaamheden zullen de bewoners hun voordeur een tijd open moeten laten staan. Een vraag naar aanleiding van punt 15 op pagina 5 betreft de auto die in een tuin staat geparkeerd. De auto staat er nog steeds. Is hier inmiddels actie op ondernomen? De Key heeft informatie ingewonnen bij hun advocaat en deze schat de kans op succes klein als De Key via de rechter de bewoner verplicht tot het verwijderen van de auto uit de tuin. De Key heeft deze situatie al jarenlang gedoogd. De Key heeft, helaas zonder resultaat, de desbetreffende bewoner verschillende malen verzocht hun auto elders te parkeren en hem zelfs tegen gereduceerd tarief een parkeerplaats aangeboden in een nabijgelegen garage. Besluit: De leden besluiten de vrijgevallen kosten van 2011 ad ,00 voor de huismeester toe te voegen aan de voorziening planmatig onderhoud. Besluit: De leden gaan accoord met het doorschuiven van de in 2012 geplande schilderwerkzaamheden naar het voorjaar van Besluit: De leden van de vergadering stellen de notulen van de algemene ledenvergadering van 12 april 2012 ongewijzigd vast. 5. Meerjarenonderhoudsbegroting Op verzoek van het bestuur heeft de beheerder twee meerjarenonderhoudsprognoses opgesteld waarbij rekening is gehouden met het sparen voor het herstel van gemiddeld 3 woningen per jaar in het kader van de funderingsproblematiek. Beide voorstellen wijzen uit dat de leden van de VvE flink moeten bijsparen om in 2026 nog de werkzaamheden voor groot onderhoud te kunnen financieren. De voorzitter stelt voor om het besluit tot extra sparen uit te stellen tot na de uitspraak van de rechter. Op zich maakt het financieel gezien niet zo heel veel uit als de VvE in 2013 of in 2014 start met het extra sparen. Tot nu toe zijn er via de VvE bij 8 woningen de funderingsproblemen alsmede de gevolgschade hersteld. De gemiddelde kosten bedragen per woning ,00. De hoogte van de herstelkosten verschillen echter per woning. Dit is afhankelijk van het vloeroppervlak en of er optrekkend vocht met alle gevolgen van dien (schimmel/zwam) in de muren zit. De ervaring leert dat de vocht/zwam en schimmelbestrijding de meeste kosten met zich meebrengen. De Key heeft bij een aantal huurwoningen, tegen de regels van de splitsingsakte in maar op eigen kosten, ook herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Een van de leden meldt dat zij nu geen topvloer heeft. Kan zij via de VvE een nieuwe topvloer gefinancierd krijgen? Nee dit is niet mogelijk, de topvloer behoort niet toe aan de VvE. Indien door herstelwerkzaamheden de topvloer eruit moet worden deze kosten wel vergoed, tot een maximum van 2.000,00. De nieuwe topvloer dient dan van dezelfde kwaliteit/aard te zijn als de verwijderde vloer. Is het mogelijk om 1 woning per jaar op te nemen op het MJOP? De voorzitter geeft aan dat hij eerst de uitspraak van de rechter wil afwachten. Is het mogelijk om een groot algemeen onderzoek te doen naar de vochtproblemen in de woningen? Dat zou betekenen dat bij alle te onderzoeken woningen de dekvloer eruit moet. Dit brengt onnodig hoge kosten met zich mee en is derhalve geen optie. Zijn er dit jaar woningen aangemeld? Ja, 1. Doet De Key standaard een onderzoek bij elke huurwoning die leegkomt? Nee, dit is geen standaardprocedure. De Key pakt het vochtprobleem aan indien deze aantoonbaar is. Een van de leden vraagt wat precies het probleem is. De voorzitter legt kort uit dat in het verleden de woningen zijn geplaatst op een niet-onderheide, ongewapende betonnen funderingsplaat. Door het gewicht van de woningen zijn de randen van de fundering verzakt met scheuren als gevolg. Door de scheuren komt in sommige gevallen grondwater de woning in. Daarnaast is bij de renovatiewerkzaamheden door De Key het drainage systeem in het dorp verwijderd waardoor het grondwater niet meer wordt afgevoerd. Dit omdat de Gemeente destijds heeft verboden om de drainage aan te sluiten op de riolering. Moet de Gemeente dan niet aansprakelijk worden gesteld? Nee, de voorzitter is van mening dat De Key een alternatief voor de afvoer van het grondwater had moeten aanbrengen. Mevrouw Karin Engel vraagt de voorzitter of hij de leden al op de hoogte heeft gebracht van het gesprek dat blz. 3

4 de voorzitters van de VvE's Vogeldorp en Disteldorp met de directeur van De Key hebben gehad. De voorzitter informeert de aanwezige leden dat De Key heeft aangeboden om alle kosten die tot nu toe zijn gemaakt en nog gemaakt moeten worden inzake het herstellen van de fundering, dus niet de herstelwerkzaamheden van de dekvloeren en voor de zwam en schimmelbestrijding voor hun rekening willen nemen. Voorwaarde voor dit aanbod was dat beide VvE's hun claim tegen de De Key zouden intrekken en de juridische actie zouden staken. Beide VvE's hebben aangegeven niet in te gaan op het voorstel van De Key. Besluit: De leden gaan accoord met het uitstellen van het besluit tot extra sparen tot na de uitspraak van de rechter. 6. Begroting 2013 De voorzitter geeft een korte toelichting op de posten van de begroting 2013 zonder extra sparen MJOP. In de derde week van november zullen de dakgoten worden geïnspecteerd en waar nodig zullen dan ook kleine herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Onder welke post vallen de advocaatkosten? Deze vallen onder de post "overige kosten onvoorzien". Besluit: De leden stellen unaniem de begroting voor 2013 ad ,00 vast. Ingangsdatum is 1 januari Beheercontract Ymere VvE Beheer Vorig jaar heeft de VvE besloten om een 1 jarige beheerovereenkomst af te sluiten met Ymere VvE Beheer. Inmiddels zijn de geschillen en zaken die niet goed liepen hersteld en geeft de voorzitter aan dat de dienstverlening van Ymere VvE Beheer, zeker op het technische vlak, het afgelopen jaar sterk verbeterd is. Hij heeft de beheerder gevraagd om een voorstel voor een beheerovereenkomst van 3 jaar af te sluiten. Dit brengt echter geen prijsvoordeel met zich mee. De beheerovereenkomst wordt derhalve stilzwijgend verlengd. 8. Herbenoemen bestuur / commissies De heer D. Roos (voorzitter) zal binnenkort geen lid meer zijn van de VvE. Hij stelt zijn zetel ter beschikking maar is herkiesbaar. De leden geven aan het zeer op prijs te stellen als de heer Roos zijn functie als voorzitter wil aanhouden. Mw. P. Timmerman (secretaris) gaat het bestuur verlaten. De taken die mevrouw Timmerman op zich nam was het begeleiden van de hovenierswerkzaamheden en het onderhouden/bijhouden van de website van de VvE. Mevrouw Van der Helm neemt deze bestuursfunctie in overweging. Mw. K. Schanz (bestuurslid) treedt in verband met gezondheidsklachten ook af. Opvolging is niet nodig, gezien het huidige aantal van zes bestuursleden. Besluit: De leden gaan unaniem accoord met het aanblijven van de heer Roos als voorzitter van het bestuur en met de aanstelling van mevrouw Van der Helm als secretaris. 9. Rondvraag Is het mogelijk om bij een verhoging van de eigen bijdrage een schriftelijke vergadering te houden? De beheerder geeft aan dat dit in theorie mogelijk is maar in de praktijk vrijwel onmogelijk blijkt te zijn. Bij een schriftelijke vergadering heb je een opkomst van 100% nodig en de praktijk wijst uit dat dat zo goed als niet te realiseren is. Wat is de consequentie als de VvE besluit om niet extra te gaan sparen en de rechter besluit, ook in hoger beroep, dat de VvE verantwoordelijk is voor de kosten van het herstel van de woningen? De voorzitter geeft aan dat de VvE dan geen groot onderhoud meer kan financieren en in het ergste geval failliet gaat. Dit gaat dan ten koste van alle leden. Hoe kan het zijn dat de eigen bijdrage van een lid verschilt met die van zijn buren. Het verschil zit in de breukdelen. De breukdelen zijn per woning vastgelegd in de Akte van Splitsing van de VvE. (artikel 1b, pagina 32 en verder). blz. 4

5 10. Sluiting De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20:29 uur. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter bestuurder blz. 5

6 Besluitenlijst VvE Vogeldorp (1164) (1164) Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur. 4 De leden besluiten de vrijgevallen kosten van 2011 ad ,00 voor de huismeester toe te voegen aan de voorziening planmatig onderhoud. 4 De leden gaan accoord met het doorschuiven van de in 2012 geplande schilderwerkzaamheden naar het voorjaar van De leden van de vergadering stellen de notulen van de algemene ledenvergadering van 12 april 2012 ongewijzigd vast. 5 De leden gaan accoord met het uitstellen van het besluit tot extra sparen tot na de uitspraak van de rechter. 6 De leden stellen unaniem de begroting voor 2013 ad ,00 vast. Ingangsdatum is 1 januari De leden gaan unaniem accoord met het aanblijven van de heer Roos als voorzitter van het bestuur en met de aanstelling van mevrouw Van der Helm als secretaris. blz. 6

7 Actiepuntenlijst VvE Vogeldorp (1164) (1164) Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur. blz. 7

Er is voldoende quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Er is voldoende quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Mevrouw J.H. Aalbregtse (1), Mevrouw A.M. Arends (1), De heer / mevrouw M.J. van Beest (1), De heer H. van den Berg (1), Mevrouw M.M.E.J. van den Broek (1), De Key (137), De heer F. van den Eijkel (1),

Nadere informatie

De heer G.H.M. Brugmans (1), De heer A.J. Helmens (1), Mevrouw L.P. de Keizer (1), De heer P. Traag en Mevrouw E. Bergmans (1)

De heer G.H.M. Brugmans (1), De heer A.J. Helmens (1), Mevrouw L.P. de Keizer (1), De heer P. Traag en Mevrouw E. Bergmans (1) Mevrouw J.H. Aalbregtse (1), De heer B. Ages en/of Mevrouw A. Rutten (1), De heer H. van den Berg (1), De heer A.J.H. Beunes en/of Mevrouw J.A. Mackintosh (1), De heer J. Chaix (1), De Key (137), De heer

Nadere informatie

De heer D. Roos (0), De heer R. Spierenburg - Ymere Strategisch Vastgoedbeheer (SVB) (0), Mevrouw B. van Riet - Yver VvE-beheer (0)

De heer D. Roos (0), De heer R. Spierenburg - Ymere Strategisch Vastgoedbeheer (SVB) (0), Mevrouw B. van Riet - Yver VvE-beheer (0) De heer H. van den Berg (1), De heer J. Chaix (1), Mevrouw K. Engel - De Key (137), De heer G.M. van Galen (1), De heer H.J.D. Kaspers (1), Mevrouw E.A. Koster (1), De heer / mevrouw I. Kriek (1), De heer

Nadere informatie

De heer W.A.C.M. Hoosenmans en Mevrouw E.A.M. Verdonk (1), Mevrouw B.G.W. Kuiper (1), Mevrouw C. van der Wulp (1)

De heer W.A.C.M. Hoosenmans en Mevrouw E.A.M. Verdonk (1), Mevrouw B.G.W. Kuiper (1), Mevrouw C. van der Wulp (1) Mevrouw J.H. Aalbregtse (1), Mevrouw A.M. Arends (1), De heer H. van den Berg (1), De heer G. van den Bergh (1), Mevrouw A. Brander (1), De Key (137), Mevrouw J.A.M. van der Helm (1), Mevrouw H. Janssens

Nadere informatie

Met de aanwezigheid van mevr. Engelsman is er een meerderheid van stemmen aanwezig. Besluiten welke genomen worden zijn hierdoor rechtsgeldig.

Met de aanwezigheid van mevr. Engelsman is er een meerderheid van stemmen aanwezig. Besluiten welke genomen worden zijn hierdoor rechtsgeldig. Mevrouw A.M. Arends (1), Mevrouw C. de Bruin (1), De heer M. de Bruin (1), De heer J. Chaix (1), Mevrouw K.F. Koldijk (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), De heer F. Noordkamp (1), De heer M.A.H. Oxener

Nadere informatie

De heer J. Knip (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), Mevrouw M. van Ooijen (1)

De heer J. Knip (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), Mevrouw M. van Ooijen (1) Mevrouw A.M. Arends (1), De heer H. van den Berg (1), Mevrouw B. Bernhard (1), De heer J. Chaix (1), De heer F. van den Eijkel (1), De heer P. den Hond en/of Mevrouw J. Smeulders (1), De heer W.A.C.M.

Nadere informatie

De heer I. Opper - De Key (137), De heer D. Roos (0), Mevrouw B. van Riet - Yver VvE-beheer (0)

De heer I. Opper - De Key (137), De heer D. Roos (0), Mevrouw B. van Riet - Yver VvE-beheer (0) Mevrouw J.H. Aalbregtse (1), De heer B. Ages en/of Mevrouw A. Rutten (1), De heer H. van den Berg (1), De heer P.M. Bierings (1), Mevrouw K. Engel - De Key (137), De heer T.R. Emmelkamp (1), De heer G.M.

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 272 (99,63 procent)

Nadere informatie

Notulen. Vereniging van Eigenaars Vogeldorp. Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 18 juni 2008, aanvang 19:30 uur.

Notulen. Vereniging van Eigenaars Vogeldorp. Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 18 juni 2008, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 18 juni 2008, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 271 (99,27 procent)

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 21 februari 2007, aanvang 19:30 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 21 februari 2007, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 21 februari 2007, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 171 (62,64 procent)

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Egidiusstraat 89-123 (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632)

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Locatie: Marcuscentrum, Wijdesteinlaan 2, Utrecht Tijdstip: 19.30 22.30 uur Voorzitter: Gerjan Kampman (39-I)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

D E M E A N D E R - M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D

D E M E A N D E R - M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D D E M E A N D E R - M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D N o t u l e n A A N Leden MR C C Parnassys V A N Remco Tonkes D A T U M 14-2-2008 A A N T A L P A G I N A ' S ( I N C L. V O O R B L A D ) 5

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 7 november

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 maart 2011.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 maart 2011. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 208 d.d. 1 september 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Opstalverzekering. Als gevolg

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Aan: leden Bewonersvereniging Zomertaling Culemborg Datum: 23 september 2014 Locatie: Kantine Focus, Prijsseweg 14A, 4105

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Schelluinenstraat, gevestigd te Amsterdam (40300) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 10 februari 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 1306; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 21 JUNI 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten.

DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten. DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten. Voor het kunnen nemen van rechtsgeldige besluiten in de vergadering van eigenaars is in de modelreglementen tot splitsing in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Beslispunten. Waarom naar de raad? Middelen

RAADSVOORSTEL. Beslispunten. Waarom naar de raad? Middelen RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp Programma 18 mei 2017 174881 25 april 2017 Afhandeling bezwaarschriften tegen besluit bestendiging gratis parkeren Fysieke leefomgeving Afdeling

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 24 juni 2008, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 8 november 2016, aanvang 19:30 uur.

Notulen van de vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 8 november 2016, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE De Bastille (545) Notulen van de vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 8 november 2016, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 88; aantal stemmen vertegenwoordigd: 74 (84,09 procent)

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon.

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon. 1 In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 18 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 NOVEMBER Ing. Mark Schreuder Mevrouw Sylvia Meij. De heer Raymond Straver (vice-voorzitter)

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 NOVEMBER Ing. Mark Schreuder Mevrouw Sylvia Meij. De heer Raymond Straver (vice-voorzitter) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 NOVEMBER 2004 Aanwezige stemmen: Stemmentotaal: Aanwezig namens VvE bestuur: Afwezige bestuursleden: Overig aanwezig: Aanwezig namens FerVvEnt Vastgoedmanagement b.v.:

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W.

Namens Holland Immo Group X / Woningfonds (HIG): de heer J. Lambermont. Namens MVGM VvE Management: mevrouw E.B. Hoogendorp en de heer W. - VvE Engelsmanplaat 1 t/m 115, code 1198.0001 - VvE Huibertplaat 1 t/m 115, code 1199.0001 - VvE Bosplaat 1 t/m 115, code 1200.0001 - VvE Rottumerplaat 1 t/m 55, code 1201.0001 - Belangenvereniging De

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 26-11-2015, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van het aantal

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie