Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur."

Transcriptie

1 Notulen VvE Vogeldorp (1164) (1164) Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 149 (54,58 procent) Aanwezig De heer B. Ages en/of Mevrouw A. Rutten (1), De heer A.J.H. Beunes en/of Mevrouw J.A. Mackintosh (1), Mevrouw K. Engel - De Key (137), De heer G.M. van Galen (1), Mevrouw J.A.M. van der Helm (1), Mevrouw K.F. Koldijk (1), De heer / mevrouw I. Kriek (1), De heer / mevrouw G.M. Regeling (1), De heer D. Roos (1), De heer D.J.P. Schildwacht (1), Mevrouw H. Veldkamp (1), Mevrouw L. van Vliet (1), Mevrouw C. van der Wulp (1) Afwezig De heer en mevrouw J.H. Aalbregtse (1), De heer F.H.M. Aerts (1), De heer / mevrouw Y. Ali (1), Mevrouw A.M. Arends (1), De heer J.P.M. Atteveld (1), De heer / mevrouw A.J. Bak (1), De heer F. Bekirov en Mevrouw M.A.L. van Vlijmen (1), De heer H. van den Berg (1), De heer G. van den Bergh (1), De heer / mevrouw M.E. Berkhout (1), Mevrouw B. Bernhard (1), De heer / mevrouw P.M. Bierings (1), De heer / mevrouw N.M. Bles (1), De heer S. Bokhove (1), Mevrouw D.P.J. Boonen (1), De heer / mevrouw A. Brander (1), Mevrouw M.M.E.J. van den Broek (1), Mevrouw C. de Bruin (1), De heer M. de Bruin (1), De heer D. Cerneus (1), De heer J. Chaix (1), De heer P.J. Costello en Mevrouw A. Schwartz (1), Mevrouw R. van Dijk (1), De heer M.C. Dorreboom (1), De heer F. van den Eijkel (1), De heer / mevrouw T.R. Emmelkamp (1), De heer J. Engeseth (1), Mevrouw M.L. Gormley (1), De heer / mevrouw A. Goudkuil (1), De heer / mevrouw E. Gras (1), De heer M. Graziano (1), De heer V.M.G. Greco (1), De heer G.P.J. de Groot (1), De heer / mevrouw B. La Grouw (1), Mevrouw S.V. Hogendijk (1), De heer A. den Hond (1), De heer P. den Hond en Mevrouw J. Smeulders (1), De heer S. Honingh (1), Mevrouw J. Honingh (1), De heer W.A.C.M. Hoosenmans en Mevrouw E.A.M. Verdonk (1), De heer R.C. Houwer (1), Mevrouw N.M. Imanuel (1), De heer A.M.M. Janssen en De heer C. Calderaro (1), Mevrouw F. Karel en Mevrouw M Daza Garcia (1), De heer H.J.D. Kaspers (1), Mevrouw L.P. de Keizer (1), J. Klaasen Bos en P.M.M. Rijkeboer (1), De heer / mevrouw N.L.A. de Klerk (1), De heer / mevrouw T.T. Kloppenburg (1), De heer J. Knip (1), Mevrouw I.A. de Koning (1), De heer / mevrouw J.J. Korthoff (1), De heer / mevrouw I. Kovacs (1), De heer J. Krab (1), Mevrouw B.G.W. Kuiper (1), Mevrouw M.H. Kwok (1), De heer / mevrouw M. Ladru (1), De heer / mevrouw W. Latjes (1), Mevrouw A.M. van Leeuwen (1), Mevrouw K.J.E.P.M. Leijten en De heer W. Woortman (1), De heer R.J. Letterman en Mevrouw B.J.H.H. Janssen (1), De heer J.E. Leur (1), De heer / mevrouw P. Ley (1), De heer J. Linde (1), Mevrouw J.L.D. Lommertzen (1), De heer / mevrouw M.E.E. Loomans (1), De heer G.J. Machiels (1), De heer C. Miccoli (1), Mevrouw G.W. Miedema (1), De heer / mevrouw S.G. Molendijk (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), Mevrouw J.M. Mouw (1), De heer P.F.J. van het Nederend (1), De heer E.M. Neerdaels (1), De heer F. Noordkamp (1), De heer / mevrouw P. Nunnink (1), De heer D.E. van Oene (1), Mevrouw M. van Ooijen (1), De heer / mevrouw S. Oonk (1), De heer / mevrouw R.S. Orie (1), De heer J.J. Oudman (1), De heer S. Ourahma (1), De heer M.A.H. Oxener en Mevrouw R.S. van de Plassche (1), De heer / mevrouw M. Peschke (1), Mevrouw G.C. Petrone (1), De heer J.P.M. Philippens (1), Mevrouw A.P.G. Pijnenburg (1), De heer R.P.J. Plemper en Mevrouw E.A.M. van Luijtelaar (1), De heer / mevrouw M. Post (1), De heer / mevrouw T.O. Promes (1), Mevrouw I.J. Robbers (1), De heer M.D. Ronda (1), De heer / mevrouw L. Roosenberg (1), De heer J. Roossien (1), Mevrouw M. de Ruijter (1), De heer P.N. Rustenburg (1), Mevrouw K.E. Schanz (1), De heer R. Schultze (1), Mevrouw R.A. Sheridan (1), De heer D. Slot (1), De heer F.F. van Soest (1), Mevrouw S. Swart (1), De heer M. Teengs (1), De heer / mevrouw C. Temperilli (1), Mevrouw H. Teunissen (1), Mevrouw M. Ticheloven (1), Mevrouw P. Timmerman (1), De heer P. Traag en Mevrouw E. Bergmans (1), De heer M Tulleners (1), De heer / mevrouw S. Uijtendaal (1), De heer / mevrouw M.S. Vergeer (1), Mevrouw M.C. Vink (1), J. Visscher en E.J. Bot (1), De heer X. de Visser (1), Mevrouw M. Vreeken (1), De heer / mevrouw B. de Vries (1), De heer / mevrouw D.C. de Vries (1), Mevrouw S.J. van Vuure (1), Mevrouw N. Weidema (1), Mevrouw N. Westerlaken (1), De heer / mevrouw R.P.M. de Witte (1), De heer E.J. van Woerkom en Mevrouw M.F. Bovens (1), De heer / mevrouw W.A. Zoet (1), Mevrouw D. Zolak (1) Overig aanwezig Mevrouw B. van Riet - Ymere VvE-beheer (0) 1. Opening De voorzitter, de heer Dirk Roos, opent de vergadering om 19:31 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder heet hij mevrouw Karin Engel van De Key van harte welkom. Hij verontschuldigt de bestuursleden Patricia Timmerman, Freek van den Eijkel en Martijn Oxener, die verhinderd zijn. blz. 1

2 2. Vaststellen aantal stemmen Mede dankzij de aanwezigheid van De Key zijn er voldoende stemmen aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 3. Mededelingen en ingekomen stukken * In overleg met het bestuur is de datum voor de algemene ledenvergadering voor 2013 voorlopig vastgesteld op: 1 april Deze datum valt op 2de paasdag. De beheerder zal met het bestuur een nieuwe datum zoeken. * Rechtszaken (zie bijlage) De Key heeft op 21 februari 2012 een verzoekschrift ingediend welke strekt tot het nietig verklaren dan wel vernietigen van het besluit van de VvE van 26 januari 2012 inzake bekostiging advoacaatkosten. De rechter heeft geoordeeld dat het besluit inderdaad nietig is. De VvE had De Key het stemrecht niet mogen ontnemen. De rechter verleent een vervangende machtiging aan de VvE om de onderhavige procedure te mogen voeren. De VvE mag dus de rechtszaak tegen de Key inzake de funderingsproblemen voeren. De rechter verleent tevens een vervangende machtiging om de advocaatkosten in 2012 in de juridische procedure van de VvE tegen Woonstichting De Key door de VvE Vogeldorp en de VvE Disteldorp ieder voor de helft te betalen. De rechter bepaalt tevens dat de partijen ieder hun eigen proceskosten betalen. De Key heeft aangegeven de uitspraak van de rechter te betreuren maar schikt zich in de uitspraak. De heer Roos geeft aan dat hij op 7 november van de rechter een uitspraak verwacht of de convenantafspraken tussen de Gemeente Amsterdam en de woningbouwcorporaties bij verkoop van gerenoveerde sociale huurwoningen wel of niet van toepassing zijn op de woningen die De Key aan de VvE eigenaren heeft verkocht. De uitspraak is nu inmiddels twee maal uitgesteld maar de heer Roos heeft goede hoop dat er 7 december uitspraak wordt gedaan. Meer informatie over de rechtszaak kunt u terugvinden op de website van de VvE Vogeldorp. Een lid vraagt of de door de rechter gevraagde aanvullende informatie inmiddels is overhandigd aan de rechtbank. Ja, de rechter heeft in april/mei alle informatie ontvangen waar zij om heeft gevraagd en deze stukken zijn toen ook besproken. * Heghoogte Alle leden van de VvE hebben een brief ontvangen inzake de hoogte van de heggen. Volgens de akte van splitsing is de hoogte van de heggen bepaald op 80cm, zoals vastgelegd in het woonomgevingsplan van het architectenbureau De Nijl. Een van de leden twijfelt over de rechtsgeldigheid van het document en zoekt dit verder uit. De heer Roos meldt dat de akte van splitsing een rechtsgeldig document is en dat de VVE zich dient te houden aan de regels zoals vastgelegd in de akte en/of zoals vastgelegd in de documenten welke genoemd worden in de akte. De heer Roos zal het Nijl document aan het desbetreffende lid toesturen. Het bestuur heeft de wijkbeheerder gevraagd mee te lopen met de hoveniers om tekst en uitleg te geven aan bewoners die met de hoveniers in discussie willen gaan. Tot nu toe hebben bewoners van 3 woningen aangegeven moeite te hebben met de regels omtrent de hoogte van de heggen. De Key heeft de huurders geïnformeerd. 4. Vaststellen notulen vorige vergadering Vragen en opmerkingen nav de notulen: Pagina 3, punt 7: de voorzitter geeft aan dat er in het jaarwerk van 2011 een post van ,00 is vrijgevallen voor de huismeester. Deze stond gereserveerd als nog te betalen kosten maar een controle heeft uitgewezen dat deze kosten al waren betaald. Hiermee heeft de VvE in 2011 geen negatief maar een positief resultaat behaald. De voorzitter stelt voor om de vrijgevallen kosten ten gunste te brengen van de voorziening planmatig onderhoud. Dit wordt door de vergadering aanvaard. Aanvullend op de notulen, pagina 3, punt 10 geeft de heer Roos aan dat er inmiddels meerdere offertes voor blz. 2

3 het schilderwerk zijn opgevraagd en dat de kosten conform de offerte uitkomen op zo'n ,00, en dus lager uitvallen dan de begrote kosten van ,00. De beheerder heeft aangegeven dat het wijs is om de schilderbeurt uit te stellen tot het voorjaar van Dit omdat het dan qua weersomstandigheden een betere periode is. Tijdens de schilderwerkzaamheden zullen de bewoners hun voordeur een tijd open moeten laten staan. Een vraag naar aanleiding van punt 15 op pagina 5 betreft de auto die in een tuin staat geparkeerd. De auto staat er nog steeds. Is hier inmiddels actie op ondernomen? De Key heeft informatie ingewonnen bij hun advocaat en deze schat de kans op succes klein als De Key via de rechter de bewoner verplicht tot het verwijderen van de auto uit de tuin. De Key heeft deze situatie al jarenlang gedoogd. De Key heeft, helaas zonder resultaat, de desbetreffende bewoner verschillende malen verzocht hun auto elders te parkeren en hem zelfs tegen gereduceerd tarief een parkeerplaats aangeboden in een nabijgelegen garage. Besluit: De leden besluiten de vrijgevallen kosten van 2011 ad ,00 voor de huismeester toe te voegen aan de voorziening planmatig onderhoud. Besluit: De leden gaan accoord met het doorschuiven van de in 2012 geplande schilderwerkzaamheden naar het voorjaar van Besluit: De leden van de vergadering stellen de notulen van de algemene ledenvergadering van 12 april 2012 ongewijzigd vast. 5. Meerjarenonderhoudsbegroting Op verzoek van het bestuur heeft de beheerder twee meerjarenonderhoudsprognoses opgesteld waarbij rekening is gehouden met het sparen voor het herstel van gemiddeld 3 woningen per jaar in het kader van de funderingsproblematiek. Beide voorstellen wijzen uit dat de leden van de VvE flink moeten bijsparen om in 2026 nog de werkzaamheden voor groot onderhoud te kunnen financieren. De voorzitter stelt voor om het besluit tot extra sparen uit te stellen tot na de uitspraak van de rechter. Op zich maakt het financieel gezien niet zo heel veel uit als de VvE in 2013 of in 2014 start met het extra sparen. Tot nu toe zijn er via de VvE bij 8 woningen de funderingsproblemen alsmede de gevolgschade hersteld. De gemiddelde kosten bedragen per woning ,00. De hoogte van de herstelkosten verschillen echter per woning. Dit is afhankelijk van het vloeroppervlak en of er optrekkend vocht met alle gevolgen van dien (schimmel/zwam) in de muren zit. De ervaring leert dat de vocht/zwam en schimmelbestrijding de meeste kosten met zich meebrengen. De Key heeft bij een aantal huurwoningen, tegen de regels van de splitsingsakte in maar op eigen kosten, ook herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Een van de leden meldt dat zij nu geen topvloer heeft. Kan zij via de VvE een nieuwe topvloer gefinancierd krijgen? Nee dit is niet mogelijk, de topvloer behoort niet toe aan de VvE. Indien door herstelwerkzaamheden de topvloer eruit moet worden deze kosten wel vergoed, tot een maximum van 2.000,00. De nieuwe topvloer dient dan van dezelfde kwaliteit/aard te zijn als de verwijderde vloer. Is het mogelijk om 1 woning per jaar op te nemen op het MJOP? De voorzitter geeft aan dat hij eerst de uitspraak van de rechter wil afwachten. Is het mogelijk om een groot algemeen onderzoek te doen naar de vochtproblemen in de woningen? Dat zou betekenen dat bij alle te onderzoeken woningen de dekvloer eruit moet. Dit brengt onnodig hoge kosten met zich mee en is derhalve geen optie. Zijn er dit jaar woningen aangemeld? Ja, 1. Doet De Key standaard een onderzoek bij elke huurwoning die leegkomt? Nee, dit is geen standaardprocedure. De Key pakt het vochtprobleem aan indien deze aantoonbaar is. Een van de leden vraagt wat precies het probleem is. De voorzitter legt kort uit dat in het verleden de woningen zijn geplaatst op een niet-onderheide, ongewapende betonnen funderingsplaat. Door het gewicht van de woningen zijn de randen van de fundering verzakt met scheuren als gevolg. Door de scheuren komt in sommige gevallen grondwater de woning in. Daarnaast is bij de renovatiewerkzaamheden door De Key het drainage systeem in het dorp verwijderd waardoor het grondwater niet meer wordt afgevoerd. Dit omdat de Gemeente destijds heeft verboden om de drainage aan te sluiten op de riolering. Moet de Gemeente dan niet aansprakelijk worden gesteld? Nee, de voorzitter is van mening dat De Key een alternatief voor de afvoer van het grondwater had moeten aanbrengen. Mevrouw Karin Engel vraagt de voorzitter of hij de leden al op de hoogte heeft gebracht van het gesprek dat blz. 3

4 de voorzitters van de VvE's Vogeldorp en Disteldorp met de directeur van De Key hebben gehad. De voorzitter informeert de aanwezige leden dat De Key heeft aangeboden om alle kosten die tot nu toe zijn gemaakt en nog gemaakt moeten worden inzake het herstellen van de fundering, dus niet de herstelwerkzaamheden van de dekvloeren en voor de zwam en schimmelbestrijding voor hun rekening willen nemen. Voorwaarde voor dit aanbod was dat beide VvE's hun claim tegen de De Key zouden intrekken en de juridische actie zouden staken. Beide VvE's hebben aangegeven niet in te gaan op het voorstel van De Key. Besluit: De leden gaan accoord met het uitstellen van het besluit tot extra sparen tot na de uitspraak van de rechter. 6. Begroting 2013 De voorzitter geeft een korte toelichting op de posten van de begroting 2013 zonder extra sparen MJOP. In de derde week van november zullen de dakgoten worden geïnspecteerd en waar nodig zullen dan ook kleine herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Onder welke post vallen de advocaatkosten? Deze vallen onder de post "overige kosten onvoorzien". Besluit: De leden stellen unaniem de begroting voor 2013 ad ,00 vast. Ingangsdatum is 1 januari Beheercontract Ymere VvE Beheer Vorig jaar heeft de VvE besloten om een 1 jarige beheerovereenkomst af te sluiten met Ymere VvE Beheer. Inmiddels zijn de geschillen en zaken die niet goed liepen hersteld en geeft de voorzitter aan dat de dienstverlening van Ymere VvE Beheer, zeker op het technische vlak, het afgelopen jaar sterk verbeterd is. Hij heeft de beheerder gevraagd om een voorstel voor een beheerovereenkomst van 3 jaar af te sluiten. Dit brengt echter geen prijsvoordeel met zich mee. De beheerovereenkomst wordt derhalve stilzwijgend verlengd. 8. Herbenoemen bestuur / commissies De heer D. Roos (voorzitter) zal binnenkort geen lid meer zijn van de VvE. Hij stelt zijn zetel ter beschikking maar is herkiesbaar. De leden geven aan het zeer op prijs te stellen als de heer Roos zijn functie als voorzitter wil aanhouden. Mw. P. Timmerman (secretaris) gaat het bestuur verlaten. De taken die mevrouw Timmerman op zich nam was het begeleiden van de hovenierswerkzaamheden en het onderhouden/bijhouden van de website van de VvE. Mevrouw Van der Helm neemt deze bestuursfunctie in overweging. Mw. K. Schanz (bestuurslid) treedt in verband met gezondheidsklachten ook af. Opvolging is niet nodig, gezien het huidige aantal van zes bestuursleden. Besluit: De leden gaan unaniem accoord met het aanblijven van de heer Roos als voorzitter van het bestuur en met de aanstelling van mevrouw Van der Helm als secretaris. 9. Rondvraag Is het mogelijk om bij een verhoging van de eigen bijdrage een schriftelijke vergadering te houden? De beheerder geeft aan dat dit in theorie mogelijk is maar in de praktijk vrijwel onmogelijk blijkt te zijn. Bij een schriftelijke vergadering heb je een opkomst van 100% nodig en de praktijk wijst uit dat dat zo goed als niet te realiseren is. Wat is de consequentie als de VvE besluit om niet extra te gaan sparen en de rechter besluit, ook in hoger beroep, dat de VvE verantwoordelijk is voor de kosten van het herstel van de woningen? De voorzitter geeft aan dat de VvE dan geen groot onderhoud meer kan financieren en in het ergste geval failliet gaat. Dit gaat dan ten koste van alle leden. Hoe kan het zijn dat de eigen bijdrage van een lid verschilt met die van zijn buren. Het verschil zit in de breukdelen. De breukdelen zijn per woning vastgelegd in de Akte van Splitsing van de VvE. (artikel 1b, pagina 32 en verder). blz. 4

5 10. Sluiting De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20:29 uur. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter bestuurder blz. 5

6 Besluitenlijst VvE Vogeldorp (1164) (1164) Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur. 4 De leden besluiten de vrijgevallen kosten van 2011 ad ,00 voor de huismeester toe te voegen aan de voorziening planmatig onderhoud. 4 De leden gaan accoord met het doorschuiven van de in 2012 geplande schilderwerkzaamheden naar het voorjaar van De leden van de vergadering stellen de notulen van de algemene ledenvergadering van 12 april 2012 ongewijzigd vast. 5 De leden gaan accoord met het uitstellen van het besluit tot extra sparen tot na de uitspraak van de rechter. 6 De leden stellen unaniem de begroting voor 2013 ad ,00 vast. Ingangsdatum is 1 januari De leden gaan unaniem accoord met het aanblijven van de heer Roos als voorzitter van het bestuur en met de aanstelling van mevrouw Van der Helm als secretaris. blz. 6

7 Actiepuntenlijst VvE Vogeldorp (1164) (1164) Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur. blz. 7

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 272 (99,63 procent)

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING DE HAVEN- TWEELING D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is 1397.

Nadere informatie

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 13 maart 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 34 van de 54 uit te brengen stemmen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd door de heer De Rijk. Namens Vervane Beheer bv is aanwezig de heer

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl

Jaarverslag 2011. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. De Klachtencommissie... 3 2.1 Doel... 3 2.2 Samenstelling... 3 2.3 Werkwijze...

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet 30 september 2011 RA111323 Samenvatting De bewoners van de Prins Hendrikkade 1 t/m 30 in Diemen hebben al

Nadere informatie

Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s

Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s Notitie Knelpunten en Aanbevelingen voor Externe Financiering door VvE s Van: Mr. R.P.M. de Laat De Advocaten van Van Riet In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie