Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. 2. Mededelingen Presentatielijst wordt door alle aanwezigen getekend. Gerrit Nieuwenhuizen is nog niet aanwezig, komt iets later. Mark van Spriel en Teus Ham zijn afwezig vanavond. De afgemelde verenigingen worden genoemd. 3. Jaarverslag 2013 Deze is per pagina doorgenomen voor eventuele opmerkingen of vragen Het jaarverslag is goedgekeurd door de aanwezigen. 4. Verslag ALV 23 mei 2013 Deze is per pagina doorgenomen voor eventuele opmerkingen of vragen. Het verslag is goedgekeurd door de aanwezigen. 5. Financieel verslag jaarverslag 2013 Juliette van Balen heeft hierbij een toelichting gegeven over de grootste kostenpost. Dit zijn de kosten geweest voor de combinatiefunctionaris, deze is nagenoeg volledig gefinancierd vanuit een subsidieverstrekking vanuit de gemeente en heeft het bidbook voor de schoolsportkampioenschappen opgesteld. Daarnaast is een reservering gemaakt voor eventuele juridische kosten in verband met de huurovereekomsten die herzien zullen worden. 6. Verslag kascommissie Sinds vorig jaar gebruikt de ASF een online boekhoudprogramma. Het heeft enige tijd gekost om naar een goed programma te zoeken en het eigen te maken. Nu is men vooral tevreden over dit boekhoudprogramma. 1

2 De kascommissie heeft nog niet naar de jaarcijfers en afrekening van 2013 kunnen kijken. Er bleken een aantal adressen niet meer juist te zijn waardoor de kascommissie geen tijd heeft gehad om de cijfers in te zien. De ASF heeft toestemming gekregen van de aanwezigen om dit uit te stellen en verleent bij voorbaat decharge ingaand op het moment dat de kascommissie de controle heeft kunnen uitvoeren en de vergadering adviseert die te verlenen. De leden worden daarvan via op de hoogte gesteld. [naschrift: de controle heeft plaatsgevonden op donderdag 19 juni 2014; de kascommissie bestaande uit Marcel Pouwels en Leo Schalkwijk heeft vervolgens de vergadering positief geadviseerd met de volgende opmerkingen: - er is geen geld kwijt - de vereniging loopt geen risico, de uitgaven (tot. ca euro) zijn minder dan de jaarlijkse subsidie bijdrage van de gemeente (5000 euro). Zelfs als er geen contributie binnenkomst, geen risico. - advies meer geld uit te geven. Verder ter verbetering: - de contributiefacturen op tijd versturen zodat inkomsten in bankjaar gelijk aan boekjaar zijn. Wordt het makkelijker omdat dan geen bewerkingsslag meer nodig is op informatie uit online boekhoud programma. - de reserves bijwerken, de 3000 euro gereserveerd voor ondersteuning als zodanig benoemen. Marcel Pouwels heeft zich bereid verklaard opnieuw onderdeel uit te maken van de kascommissie. Ter vergadering heeft ook heeft mevrouw Monar van de Amersfoortse IJsvereniging zich beschikbaar gesteld als kascommissie lid. 7. Toekomst ASF Vorig jaar op de ALV was er vooral discussie tussen de Gemeente, SRO en de ASF over de taken en rollen van een ieder. Door met elkaar te discussiëren en in gesprek te gaan is dankzij een constructieve houding van een ieder een duidelijke rolverdeling tot stand gekomen. De sportclubs worden erkend als belangrijke partner van de gemeente. Inmiddels zijn deze drie partijen aan het bouwen in plaats van aan het vechten. Nu word gekeken wie welke rol heeft. Er wordt bijvoorbeeld gezien door de SRO en gemeente dat de behoefte van de clubs groot is als het gaat om beheer, onderhoud van de accommodatie en sport en spelactiviteiten. Er ontstaat een vorm van samenwerking. Het bestuur van ASF wordt nu vaak uitgenodigd voor vergaderingen (meer dan voorheen). De ASF kan op dit moment niet naar alle vergaderingen in verband met een tijdstekort. De ASF staat nu op het punt om goed te kijken hoe wij als ASF toch kunnen mee doen, misschien door de inzet van professionals, dit met als doel dat de gemeente en SRO de clubs blijven zien als belangrijke partner. Hoe ASF het beste toekomst bestendig te maken is een onderwerp van discussie dat het komende jaar een belangrijke rol zal blijven spelen. Het bestuur is voornemens in december 2014 of januari 2015 een bijeenkomst te organiseren om de toekomst van de ASF te bespreken in breder verband. 2

3 8. Schoolsportkampioenschappen De ASF zet zich momenteel vol in voor de Schoolkampioenschappen die starten in september De ASF kijkt naar het verbeteren van de zichtbaarheid van de sportverenigingen en de ASF zelf. Onder andere door de communicatie met de pers te verbeteren. Wij willen laten zien dat de sportverenigingen meer doen dan alleen het spelen van de competitie. De maatschappelijke tegenpresaties die de verenigingen al jaren laten zien zijn nog te onzichtbaar. De schoolsportkampioenschappen spelen in het verhogen van de zichtbaarheid en maatschappelijke functie van de sportverenigingen een belangrijke rol. 9. Huurovereenkomsten ondernemende verenigingen De ASF wil graag dat sportverenigingen die dat willen ondernemende verenigingen kunnen worden, ook wel breed en sterk. Bijvoorbeeld door een aangepaste huurovereenkomst. Een ondernemende vereniging kan dan bijvoorbeeld een Buitenschoolse opvang overdag realiseren in het clubgebouw van de vereniging of een kamp/ bedrijfssportdag organiseren zonder dat de SRO meer kosten vraagt in verband met het dubbel gebruik van de accommodatie. Joost Bos laat een powerpoint presentatie zien over de huurovereenkomst. Zie powerpoint. Er is een huurcommissie opgesteld. Zij kijken nu voornamelijk eerst naar de huurovereenkomsten van buitensporten. Voor de binnensporten ligt het wat gecompliceerder. Ook daar is aandacht voor. 10. Begroting De ASF heeft geld gereserveerd voor juridisch advies. Tevens is er geld gereserveerd voor de communicatie omdat de vrijwilligers niet de continuiteit kunnen bieden voor consistente informatieverstrekking. Er is gekozen om dit professioneel uit te besteden aan Annemiek de Crom. Annemiek verzorgt de communicatie via de website, maandelijkse nieuwsbrief en twitter account. De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 11. Bestuursverkiezing Nienke Woudstra is kandidaat penningmeester ASF. De vergadering stemt hiermee in waarmee Nienke is benoemd tot penningmeester. De positie van secretaris blijft vacant, maar het bestuur is hard op zoek naar invulling van die functie en zal zo mogelijk deze tussentijds invullen. 3

4 12. Rondvraag Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld of de ASF wel slagvaardig genoeg is, gezien de vacante functie van secretaris die vorig jaar ook al open stond. De voorzitter antwoordt dat de huidige situatie waarin SRO, gemeente en ASF steeds meer gaan samenwerken, ook kansen biedt voor nieuwe bestuursleden. Vanwege de verhoudingen in het verleden, kon niet iedereen zich het veroorloven bestuurslid te worden van ASF, simpelweg omdat dat zou kunnen betekenen dat SRO dan wel de gemeente geen opdrachten meer zouden verlenen aan die personen die als zelfstadnig professional opereren. Die situatie is inmiddels veranderd. 13. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en bedankt de leden voor hun aanwezigheid. De discussie over de toekomst van de ASF 4

5 PRESENTIELIJST Aanwezig: (DB) Juliette van Balen (voorzitter) Joost Bos André Hielckert Aanwezige clubs: AV Triathlon Karin Knopper Traithlon Aqua-Holic E.M. Roos Duiken GYMXL Peter Trappe Gymnastiek/turnen Fulmen/Fidelitas B. Verhoog Handbal S.V. Vivas P.P.A. van Dam Schermen CKV Mia J. Ballegooyen/L. Meijerink Korfbal Korfbalver. Soesterkwartier Patrick/ E. Geurts Korfbal A.IJ.V. Csilla Molnar Schaatsen/Inline skaten CJVV Hidde Ter Hoor Voetbal Overige aanwezigen: Annemiek de Crom Freek Abma Nienke Woudstra 5

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009.

Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009. Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. Afwezig m.k.: Lucie Boele, Corrie Siepel, Bert v.d. Heijden, Marijke ter Morsche, Sikke van Meer, Jolanda en Hans Gründeman, Willem en Willy Hoving, Ton

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014

Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014 Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014 Leden Aanwezig: circa 50 mensen, waarvan naar schatting 25 leden (incl. bestuur) Bestuur Aanwezig: Joost Tinbergen 2, Christiaan

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 19 april 2012

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 19 april 2012 Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 19 april 2012 1. Opening en mededelingen Voorzitter Meindert Wiersma opent om 20.00 uur de vergadering en heet de 30 aanwezige leden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Datum: Locatie: Aanwezig: 19 mei 2014 van 11.15-12.45 uur Nationaal Archief (NA) te Den Haag Bestuur Janrense Boonstra, Rik van Koetsveld, Astrid Hertog, Arnoud

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen.

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen. Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 30 juni 2010 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld G. Menkhorst, G. Witteveen, D. Pol- van Brummen, B. v/d Hoogen,

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2

Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Ambassadors Club Nieuwsbrief #2 Beste leden, In de eerste nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe de Ambassadors Club tot stand is gekomen, hoe de ledenstructuur eruit ziet en wat de voordelen zijn

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie