Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015"

Transcriptie

1 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester Secretaris Voorzitter Jeugdcommissie Verenigingsmanager Technische zaken senioren 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en meldt expliciet zeer blij te zijn met de hoge opkomst. Aandacht wordt gevraagd voor het invullen van de presentielijst. Uit de presentielijst blijkt dat ruim 100 leden de vergadering hebben bezocht. De gepubliceerde agenda wordt niet aangevuld met punten. Afmeldingen: John Martens. Contributie: 15% van de leden heeft de extra contributie nog niet betaald. De voorzitter doet een laatste oproep om de contributie alsnog te voldoen. Niet betalen kan betekenen dat een lid niet meer mag voetballen. Onrust door diverse communicatiestromen. De voorzitter geeft aan: Kom naar het bestuur en bespreek je probleem. Als bestuur zijn we toegankelijk en willen we meedenken. Schouders eronder en doe mee: Samen staan we sterk. Denk na over invulling van (vrijwilligers)functies. De voorzitter doet een klemmend beroep op de loyaliteit en solidariteit van alle leden. 2. Binnengekomen stukken De voorzitter meldt dat een beperkt aantal vrijwilligers zal afhaken omdat ze geen vergoedingen meer ontvangen. Er zijn diverse mails gekomen van verontruste leden met vragen over wat er gebeurt met wanbetalers, hoe dit gecontroleerd wordt, of de vrijwilligers blijven wanneer ze geen vergoeding meer ontvangen, hoe het zit met de scheidsrechters, of de gemeente de club tegemoet komt, of de bank bereid is te financieren en hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. 3. Notulen ALV van 20 november 2014 en van de informatieavond van 23 december 2014 Beide notulen worden door de vergadering vastgesteld.

2 De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting over de situatie waarin de vereniging zich bevindt en legt namens het bestuur verantwoording af over hetgeen in de afgelopen periode gebeurd is. De voorzitter refereert aan de afspraak van 23 maart 2015 met de bank, de gemeente Eindhoven en SWS. Tijdens voornoemd overleg zijn er afspraken gemaakt die gedurende de ALV worden toegelicht. De voorzitter neemt ruimschoots de tijd om vragen te beantwoorden en de ontstane situatie te verduidelijken. Het bestuur zal aan het einde van de vergadering vragen of de leden kunnen instemmen met de gemaakte afspraken. 4. Contributie Contributie lopende seizoen (incl. tussentijdse verhoging van respectievelijk 10,-- voor de mini's en 15,75 voor alle jeugd-, senioren-, en veteranenleden) Mini s: 75,00 Jeugdleden: 153,25 Senioren: 208,25 Veteranen: 138,35 Contributie seizoen 2015/2016 De contributie zal niet worden verhoogd t.a.v. het seizoen 2014/2015 Contributie seizoen 2016/2017 v.v. WODAN is voornemens om de contributie niet te verhogen t.a.v. het seizoen 2014/ Begroting Oorspronkelijke begroting 2014/2015

3 Aangepaste begroting 2014/2015 Aangepaste begroting 2014/2015 Begroting 2015/2016 Door de vergadering wordt aangegeven dat een liquiditeitsprognose noodzakelijk is. De voorzitter geeft aan dat deze prognose is gemaakt en wordt onderhouden en dat begrotingsdiscipline hoog in het vaandel staat. Hij zal hier persoonlijk op blijven toezien. De bank, gemeente Eindhoven en de SWS hebben onder andere als eis gesteld dat de huidige voorzitter zijn functie blijft vervullen en/of toezicht blijft houden, totdat de vereniging weer financieel gezond is. 6. Nadere (bezuinigings)maatregelen Er worden twee velden aan de gemeente Eindhoven teruggegeven. De mogelijkheid om te trainen zal voor alle teams gewaarborgd blijven. Het behoort wel tot de mogelijkheden dat de trainingstijden worden aangepast, echter met de nadruk dat het schema acceptabel zal zijn. Trainingsmogelijkheden worden niet beperkt. Mocht blijken dat de teruggegeven velden weer nodig zijn dan kunnen deze worden terug gehuurd. Ook bestaat de mogelijkheid om velden incidenteel te huren. Aanstelling van betaalde trainers bij de jeugdelftallen wordt afgeschaft. In plaats daarvan wil de vereniging de mogelijkheden onderzoeken om trainers op te leiden door het faciliteren van deelname aan KNVB-trainers cursussen (o.a. TC3). Dit echter wel onder voorwaarden. Er wordt geen hoofd jeugdopleiding aangesteld. Met ingang van het seizoen 2015/2016 blijven de vergoedingen voor scheidsrechters bij de senioren gehandhaafd. Dit geldt echter niet voor de scheidsrechters van de jeugd.

4 De samenwerking met het accountantsbureau BGH is beëindigd. Mirjam Frijters verzorgd vanaf 1 januari 2015 de dagelijkse administratie. Controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Dit bureau in de persoon van mw. Lardinois zorgt tevens voor de afdracht aan de belastingdienst en verzorgd de jaarrekening. Hierdoor worden de administratie kosten aanzienlijk verminderd. De werkzaamheden worden voor maximaal 4.000,- per jaar uitgevoerd. Als blijk van waardering wordt op 29 mei 2015 een vrijwilligersavond georganiseerd. 7. Samenstelling leden hoofdbestuur Mutaties in het hoofdbestuur: Karel Evers treedt af als vice-voorzitter. John Martens treedt af als penningmeester. Mirjam Frijters treedt af als jeugdvoorzitter. Positie van jeugdvoorzitter: Voorstel om Ad van Erp per direct toe te laten treden tot het hoofdbestuur in de functie van jeugd-voorzitter. De vergadering stemt toe met de aanstelling van Ad van Erp als jeugdvoorzitter. Samenstelling bestuur per 31 maart 2015: Voorzitter (ad-interim): Vice-voorzitter/verenigingsmanager: Penningmeester : Secretaris: Jeugdvoorzitter: Selectie senioren: Jan de Koning vacant Ad van Erp Geert van Almen Besluit: Door de bijzondere algemene ledenvergadering wordt decharge verleent aan het gehele bestuur. 8. Samenstelling commissies De vereniging wil een actieve rol creëren voor onderstaand commissies Jeugdcommissie: Technische commissie jeugd: Jeugdactiviteiten commissie: Toernooi commissie: Senioren commissie: Senioren activiteiten commissie: Sponsor commissie: Clubhuis commissie: Kas commissie : Ad v Erp (voorzitter) Ad v Erp (voorzitter) Karel Evers (voorzitter) Mirjam Frijters (voorzitter) J. Schilders, S. Spijkers en A. van Erp (nog 2 seizoenen) De leden van de kascommissie hebben in principe zitting genomen voor drie jaren en hebben de toezegging om eerder te worden uitgenodigd om de stukken tijdig te kunnen inzien.

5 9. Structuur jeugdafdeling coördinator A/B coördinator C/D coördinator E/F/mini s A1 B1/2 C1/2 D1/2 E F Mini s A2 en B3 en C3 en D3 en jeugd E jeugd F Zoals hierboven blijkt zal de vereniging met ingang van het nieuwe seizoen met een platte organisatie werken. De voorzitter vult aan dat er voor Hamid Aouaj een taak is weggelegd om de coördinatie in goede banen te leiden. De voorzitter benadrukt dat niemand de leiding heeft, maar dat op basis van kennis voor deze constructie is gekozen. Op dit moment wordt een jeugdbeleidsplan geschreven door de coördinator jeugd. Afgesproken wordt dat de TC jeugd gaat brainstormen over (gedeeltelijk) gebruik van het plan. Bevindingen worden gepubliceerd en nageleefd. De voorzitter oppert het idee om meer senioren te betrekken bij de training en begeleiding van de jeugdspelers. De vergadering laat in woord en gebaar (applaus) blijken akkoord te gaan met de gemaakte afspraken en het bestuur dankt voor het vele werk dat is verzet. De leden spreken het vertrouwen uit voor de toekomst. 10. Rondvraag De vergadering uit haar zorgen omtrent de mogelijke terugloop in leden. Er zou zelfs sprake zijn van vertrek van complete teams. De voorzitter zegt toe dat het bestuur op zeer korte termijn aan de slag gaat met een actieplan om dit te voorkomen. 11. Sluiting Om uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. Namens het bestuur, Voorzitter Secretaris

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

05 Jaarverslagen afdeling voetbal SV Spaarnwoude en jeugdcommissie seizoen

05 Jaarverslagen afdeling voetbal SV Spaarnwoude en jeugdcommissie seizoen Notulen Aanwezige bestuursleden: Edwin Ruijgrok (voorzitter) Jan Bönker (secretaris) Bert Brals (penningmeester) Frank Willems (seniorenzaken) Frank Oud (wedstrijdsecretaris) Steven ten Brink (selectiezaken)

Nadere informatie

UITNODIGING Commissievergadering woensdag 19 november 2014.

UITNODIGING Commissievergadering woensdag 19 november 2014. Algemen e ledenv e rgade ring 2014 UITNODIGING Commissievergadering woensdag 19 november 2014. Aan de leden van alle commissies en leden die een zelfstandige functie bekleden binnen Dalvo. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

Notulen ALV donderdag 20 juni 2019

Notulen ALV donderdag 20 juni 2019 Notulen ALV donderdag 20 juni 2019 Locatie Tijd Aanwezig Afmeldingen : Clubhuis VMHC Spitsbergen : 19.00 uur : Petra van Brakel, Geraldine Septer, Marc Koopmans en alle aanwezigen vermeld op de presentielijst

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie door: Albert Seubring Het jaarverslag van de TC is goedgekeurd. Dank aan Albert Seubring voor het verslag.

Jaarverslag Technische Commissie door: Albert Seubring Het jaarverslag van de TC is goedgekeurd. Dank aan Albert Seubring voor het verslag. Notulen Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys Datum: Donderdag 27 oktober 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine Fit Boys, Sportpark Noord-West Aanwezig:.. leden, zie: Presentielijst ledenvergadering

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

De voorzitter, Harry Elzendoorn, opent de vergadering om en heet alle aanwezige welkom.

De voorzitter, Harry Elzendoorn, opent de vergadering om en heet alle aanwezige welkom. Bijzondere Ledenvergadering 29 mei 2018 Tijdstip: 20.30 uur Locatie: t Sporthuis Agenda: 1. Opening van de bijeenkomst 2. Financiën, begroting seizoen 2018/2019 3. Contributie seizoen 2018/2019 4. Samenstelling

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering 20:10 uur. De agenda staat geprojecteerd op het scherm.

De voorzitter opent de vergadering 20:10 uur. De agenda staat geprojecteerd op het scherm. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering 20:10 uur. De agenda staat geprojecteerd op het scherm. 2. Ingekomen mededelingen en afmeldingen Aanwezig 42 leden, Afmeldingen 9 leden: Leon Diepstraten,

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter

1. Opening Voorzitter VV Bergambacht 1. Opening Voorzitter In Memoriam Herman van Buren (Lid van verdienste) Jan van der Hek (Erevoorzitter, Lid van verdienste). Robin Stam A G E N D A 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen

Nadere informatie

Afmeldingen: de heren Van der Berg, Hazenoot en Honsbeek.

Afmeldingen: de heren Van der Berg, Hazenoot en Honsbeek. CONCEPT VERSLAG ALV 15 DECEMBER 2016 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan de leden van verdienste. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen 55e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 december 2017

Notulen 55e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 december 2017 Notulen 55e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 december 2017 Aanwezig: John van Herk (voorzitter), Menno Hooghuis (secretaris), Anne-Marie Scheffers (penningmeester), Jan Bloo (Technische Commissie), Jacco

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Onderwerp Discussie Uitkomst

Onderwerp Discussie Uitkomst Betreft 20180313_Verslag_ALV_GV_Sportuna_concept.docx Agenda [Allen Besluitvormend] Aanvullen & vaststellen Mededelingen Actuele & relevante mededelingen Verslag & actiepunten Vastellen verslag ALV 05-08-2017

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016.

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. 1. Opening, mededelingen. De voorzitter heet een ieder van harte welkom, een hartelijk welkom aan dhr. Heman Kreuzen oud lid van de Arnhemse Boys en geeft

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Jeugd beleidsplan. Tafeltennisvereniging. datum

Jeugd beleidsplan. Tafeltennisvereniging. datum Jeugd beleidsplan Tafeltennisvereniging datum Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Missie jeugdcommissie blz. 4 3. Plaats van de jeugdcommissie binnen de club blz. 5 4. Taken jeugdcommissie blz. 6 5. Samenstelling

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

TC de Helze Algemene Ledenvergadering Datum 8 februari 2017

TC de Helze Algemene Ledenvergadering Datum 8 februari 2017 TC de Helze Algemene Ledenvergadering 2017 Datum 8 februari 2017 Locatie t Graviljoen Tijd 20:30 uur Agenda TC de Helze 8 februari 2017 Agendapunten: Verslag ALV 3 februari 2016 Bestuursmutaties Jaarcijfers

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen

Jaarverslag seizoen Jaarverslag seizoen 2015-2016 Beste sportvriend, AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 JUNI 2017 Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 12 juni a.s., aanvang 20.00 uur,

Nadere informatie

CONCEPT Verslag van de algemene ledenvergadering van Atelier 78 van 21 maart 2017

CONCEPT Verslag van de algemene ledenvergadering van Atelier 78 van 21 maart 2017 CONCEPT Verslag van de algemene ledenvergadering van Atelier 78 van 21 maart 2017 Aanwezig waren 28 leden (inclusief bestuursleden) zie originele presentielijst in archief). Van 5 leden kwam bericht van

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE

BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE Concept d.d.28-8-2017 1. Taken De taken van het bestuur zijn kort samen te vatten: het besturen van de vereniging. Naast de bestuurstaak kan een bestuurslid belast zijn met

Nadere informatie

Notulen Algemene leden vergadering 27 november 2017

Notulen Algemene leden vergadering 27 november 2017 Notulen Algemene leden vergadering 27 november 2017 1. Opening door de voorzitter Welkom, voordat we beginnen met de agendavaststelling kijken we naar een filmpje over FreerunXtra. 2. Vaststellen agenda

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde

Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde Inhoud Huishoudelijk Reglement Rijvereniging en Ponyclub t Einde... 1 Artikel 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 2. Aanmelding en toelating tot

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

VOORLOPIGE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TV BORGER. Woensdag 14 februari 2018

VOORLOPIGE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TV BORGER. Woensdag 14 februari 2018 VOORLOPIGE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TV BORGER Aanwezig: Woensdag 14 februari 2018 Bestuur: E. Kleef, G. van t Klooster, E. Jongejan, B. Beijering, P. Langeveld. Leden: A. Ringers, B. Kalfsbeek,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 7 maart 2018 OM UUR IN HET CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 7 maart 2018 OM UUR IN HET CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 maart 2018 OM 20.00 UUR IN HET CLUBHUIS AGENDA 1. Opening en welkom 2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken. 3. Vaststellen notulen van de ALV van 11 oktober 2017

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel Algemeen De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd twee en dertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. 12 December 2018

Algemene Ledenvergadering. 12 December 2018 Algemene Ledenvergadering 12 December 2018 Bestuursmodel Agenda 1. Opening van de bijeenkomst 2. Vaststellen notulen vorige vergadering 3. Jaarverslag bestuur 4. Financieel jaarverslag over seizoen 2017/2018

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Van de Harener Sportvereniging Basketball.

Huishoudelijk reglement Van de Harener Sportvereniging Basketball. Huishoudelijk reglement Van de Harener Sportvereniging Basketball. 1. Toelating/Lidmaatschap 1.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan door het inleveren van een ondertekend aanmeldingsformulier. Bij minderjarigen

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 ALV 21 mei 2014 Agenda ALV 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 4. Missie en visie, ambitie en technisch beleid 2014-2018 5. Financiële consequenties, incl.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d

Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d. 20-2-2017. Aanwezig volgens presentielijst: 83 leden Afgemeld: 16 leden Afwezig: 31 leden. 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. CONCEPT VERSLAG Algemene Leden Vergadering Bowling vereniging Lelystad van dinsdag 19 april 2011 Plaats: Bowling centrum Lelystad Notulen: Gerrit Potma Aanwezig Voorzitter : Francina Ouwehand Penningmeester

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de leden Riny Deelen en Wim van Kraay.

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de leden Riny Deelen en Wim van Kraay. Notulen 101e jaarvergadering R.K.S.V. MULO d.d. 30-10-2017 Locatie: Aanwezig: Notulen: kantine RKSV MULO zie presentielijst Rob Swinkels 1. Opening door de voorzitter De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering VV Callantsoog 28 oktober Aanvang uur

Notulen Algemene ledenvergadering VV Callantsoog 28 oktober Aanvang uur Notulen Algemene ledenvergadering VV Callantsoog 28 oktober 2014. Aanvang 20.00 uur 1. Opening ( Ap) Voorzitter Ap opent vergadering en heet aanwezigen welkom. 2. Notulen vorige ALV Geen notulen besproken

Nadere informatie

Welkom. Presentatie vrijwilligersvraagstuk RKVVM

Welkom. Presentatie vrijwilligersvraagstuk RKVVM Welkom Presentatie vrijwilligersvraagstuk RKVVM Aanleiding Terugloop van betrokkenheid Maatschappelijke trend (individualisme) Deelname clubactiviteiten zeer minimaal Terugloop vrijwilligers aantal Steeds

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering 30 oktober 2017

Notulen Algemene Leden Vergadering 30 oktober 2017 Notulen Algemene Leden Vergadering 30 oktober 2017 1. Opening en mededelingen. De voorzitter heet alle leden van harte welkom en in het bijzonder de aanwezige ereleden. De navolgende leden hebben zich

Nadere informatie

Hout-Blerickse SportVereniging

Hout-Blerickse SportVereniging Hout-Blerickse SportVereniging Notulen 84e Algemene Ledenvergadering d.d. 27 oktober 2017 Plaats: Clubgebouw Schansheike. Aanwezig: 65 leden; allen hebben de bijbehorende presentielijst geparafeerd. Afgemeld:

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV TREKVOGELS 8 JUNI 2017

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV TREKVOGELS 8 JUNI 2017 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV TREKVOGELS 8 JUNI 2017 1. opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia 2. vaststellen van de agenda 3. notulen ALV 24 november 2016 4. mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 8 APRIL 2019

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 8 APRIL 2019 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 8 APRIL 2019 Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: 35 leden 13 leden 1. Opening Om 20:00 uur opent de voorzitter de heer B. van den Akker, de vergadering, waarbij hij de

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg Aanwezig: Vera van Etten (voorzitter bestuur), Hetty Tjalkens (vice voorzitter),

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 Datum: 24 oktober 2012. Locatie: Kantine Voetbalvereniging Zeddam Aanwezig: 18 leden inclusief de leden van het bestuur. Notulist: Petra Bieleveldt Afmeldingen: Bennie

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Reglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Reglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Considerans Gezien artikel 15 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit de raad van toezicht

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie