Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik van der Loo Greta van Dunschoten Erik Drenth Agnes Jacobs Jan Jan Jansen Ben Peelen Martijn Riemersma Afwezig (met kennisgeving): Conny Veldhuizen Hennie Straakenbroek Marcel Sloeserwij Joke Meijer Nienke Ham Adrien Esselman Robert Baptist Harry van de Hoef 1. Opening Casper opent de vergadering en heet iedereen welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Badmintonclub Hoevelaken. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Uitkomst kascontrole commissie. 3. Notulen van de vergadering d.d. 29 oktober 2013 De aanwezige leden hadden geen opmerkingen over de notulen van 29 oktober Bij deze zijn ze goedgekeurd. Casper bedankt de notulist, Erik van der Loo, voor zijn werk. 4. Jaarverslagen Casper heeft net als vorig jaar gevraagd aan de diverse commissieleden om hun jaarverslag kort en bondig toe te lichten aan de leden. Tijdens de toelichting werd er echter maar een vraag gesteld. Cees (vraag): wordt er actie ondernomen aan de stank en de algemene staat van de kleedkamers: Agnes (antwoord); SRO heeft aangegeven dat de kleedkamers compleet gerenoveerd worden. Er is al een nieuwe vloer gelegd in de zaal en op dit moment wordt alles Blz 1/5

2 geschilderd. Het is echter nu nog onduidelijk wanneer de kleedkamer gerenoveerd worden. Casper vraagt Agnes contact op te nemen met SRO. 5. Jaarverslag penningmeester Jan Jan Jansen geeft uitleg over hoe het financieel verslag en de balans tot stand zijn gekomen. De inkomsten zijn lager dan begroot maar ook de kosten vallen uiteindelijk lager uit, wat resulteert in een kleine plus. Daarnaast heeft het bestuur toch nog een reservering van 450 euro kunnen opnemen, welke niet in de begroting van was opgenomen. 6. Verslag kascommissie Hennie Straakenbroek en Adrien Esselman hebben de boeken en de kas gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen schiftelijk voor de penningmeester decharge te verlenen. Helaas zijn beide kascommissieleden niet aanwezig tijdens de vergadering. 7. Goedkeuring financieel beleid Het financieel beleid van het afgelopen boekjaar (2013/2014) wordt door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en de penningmeester wordt decharge verleend. 8. Bestuurssamenstelling Er zijn dit jaar een aantal leden die reglementair aftredend zijn. Dit jaar treden de volgende bestuursleden af: Secretaris: Erik van der Loo: aftredend en niet herkiesbaar Het bestuur draagt Agnes Jacobs voor als bestuurskandidaat Jeugdcommissie: Marcel Sloeserwij, aftredend en herkiesbaar Onderstaande bestuursfuncties komen te vervallen Competitieleider: vacant Redactie/webmaster Erik Drenth, aftredend Ledenadministratie: Jan Jan Jansen, aftredend Toernooicommissie: Ben Peelen, aftredend Baancommissie: Agnes Jacobs, aftredend Nieuwe bestuursfunctie: Technische commissie: Martijn Riemersma Casper geeft uitleg over de beweegredenen van de nieuwe indeling van het bestuur en met name de taken van de nieuwe Technische Commissie. Het idee is meer samenwerking te bereiken tussen de oude commissies, zoals baancommissie (training) en competitie. Blz 2/5

3 De Algemene Ledenvergadering heeft geen bezwaar tegen de door het bestuur voorgedragen kandidaten, en benoemt de voorgedragen leden in de voorgestelde functies. 9. Begroting 2014/2015 en voorstel contributie. Jan Jan licht de begroting voor 2014/2015 toe. De ledenaantallen waarmee gerekend is zijn nagenoeg gelijk aan de huidige aantallen. Casper benadrukt dat de kosten voor competitieteams niet meer geheel opgebracht worden door de spelers zelf, omdat deze kosten onevenredig gestegen zijn. Dit is conform de berekening welke vorig tijdens de vergaderng is besproken Voorstel contributie 2014/2015: Senioren: Euro 142,50 (ongewijzigd) Junioren: Euro 95,50 (ongewijzigd) Dit is aangenomen door de ledenvergadering. 10. Voorstel Bestuursvolmacht Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering goedkeuring voor behoud van de volmacht voor het uitgeven van 1.000,-- in het geval van een calamiteit. De bestuursvolmacht wordt goedgekeurd, en blijft behouden. 11. Benoeming kascommissie Hennie Straakenbroek heeft reeds 2 jaar zitting in de kascommissie gehad en wordt automatisch afgevloeid. Adrien heeft al aangegeven volgend jaar ook in de commissie zitting te nemen. Daaraast geeft Erik van der Loo aan Hennie te willen opvolgen in de kascommissie. 12. Bestuursinformatie Nvt 13. Discussie met het bestuur Ingegeven door het succes van vorige jaren, wordt wederom de mogelijkheid gegeven met het bestuur te discussiëren over diverse onderwerpen. Dit jaar stond de algehele communicatie binnen de vereniging op het programma: Hoe zien de leden de flyer-actie van afgelopen juni? En wat vinden zij van de Week van het Badminton? Iedereen vond de flyer-actie een succes en voor herhaling vatbaar. Echter geeft Cees aan dat zij, en hun buren, de flyer niet ontvangen hebben. Casper geeft aan dit te zullen Blz 3/5

4 meenemen in de evealuatie in het bestuur. Een ander idee wordt geoppert door het overnemen van gymlessen op scholen. Bert adviseert dit te bespreken met Aart, Clemens en Martijn. Casper zal ook dit in het bestuur bespreken. Verder geeft iedereen aan niet perse deel te hoeven nemen aan de Week van het Badminton. Bert oppert het organiseren van een toernooi voor oud-leden, tbv ledenwerving en saamhorigheid. Te denken valt aan leden die 5 of 10 jaar onze club hebben verlaten. Casper zal dit bespreken met de nieuwe Technische Commissie. 14. Rondvraag Erik van de Loo geeft aan dat er meer georganiseerd kan worden om de saamhorigheid binnen de club te vergroten. Enkele ideeën zijn Bezoek van een competitiewedstrijd van Amersfoort 1 Whiskey-proeverij Bezoek van Dutch Open samen met de jeugd Wadlopen Door meer activiteiten te organiseren kan de onderlinge verbondenheid vergroot worden, tussen senioren én junioren. Bert zegt dat de klok kuren blijft vertonen, deze loopt niet meer af na 20 minuten, maar de interval is langer. Casper vraagt aan Agnes of de klok op het scorebord niet kunnen gebruiken? Agnes gaat onderzoeken of de huidige klok nog afgesteld kan worden of dat eventueel de klok op het scorebord gebruikt kan worden. Rond sluit Casper de vergadering als voorzitter van BC Hoevelaken, en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid. Bijlage 1: Besluitenlijst: 1. De Algemene Ledenvergadering besluit het financieel beleid goed te keuren. 2. De Algemene Ledenvergadering besluit de penningmeester over het boekjaar decharge te verlenen. 3. De Algemene Ledenvergadering benoemt Marcel Sloeserwij tot bestuurslid voor de jeugdcommissie en Martijn Riemersma tot bestuurslid voor de nieuwe Technische Commissie voor de komende 2 jaar. 4. De Algemene Ledenvergadering besluit de begroting voor vast te stellen conform het voorstel van het bestuur. Blz 4/5

5 5. De Algemene Ledenvergadering besluit de jaarcontributie ongewijzigd vast te stellen op: a. 142,50 voor de senioren b. 95,50 voor de junioren. 6. De Algemene Ledenvergadering verleent opnieuw volmacht aan het bestuur voor het doen van uitgaven tot 1.000,-- in geval van een calamiteit. 7. De Algemene Ledenvergadering benoemt Adrien Esselman en Erik van der Loo tot leden van de kascommissie Bijlage 2: Actielijst Nr Verantwoordelijke Actiepunt Actie d.d. status 1 Bestuur Dames van badminton club in de Dec 2014 Open Ridderspoor aanspreken om mogelijk lid te worden van BCH 2 Agnes Neemt contact op met SRO mbt Nov 2014 Open planning renovatie kleedruimtes 3 Casper Evaluatie flyer-actie, bezorging Dec 2014 Open 4 Agnes Onderzoekt of de klok nog afgesteld kan worden Jan 2015 Open Blz 5/5

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

28 oktober a.s. 20.00 uur Algemene Ledenvergadering in DE SLAG

28 oktober a.s. 20.00 uur Algemene Ledenvergadering in DE SLAG Auteur: Casper van de Pol INHOUDSOPGAVE: 2 - Algemeen jaarverslag 2013/2014 2 - Van de penningmeester 2 - Jaarverslag van de ledenadministratie 3 - Jaarverslag van de baancommissaris 4 - Jaarverslag van

Nadere informatie

05 Jaarverslagen afdeling voetbal SV Spaarnwoude en jeugdcommissie seizoen

05 Jaarverslagen afdeling voetbal SV Spaarnwoude en jeugdcommissie seizoen Notulen Aanwezige bestuursleden: Edwin Ruijgrok (voorzitter) Jan Bönker (secretaris) Bert Brals (penningmeester) Frank Willems (seniorenzaken) Frank Oud (wedstrijdsecretaris) Steven ten Brink (selectiezaken)

Nadere informatie

CKS 2015 Poule Overzicht

CKS 2015 Poule Overzicht HE B - HE B1 Bert Van De Poll Bart Sloeserweij Roland Van Der Loo wo 9-9-2015 20:25 wo 9-9-2015 21:15 wo 9-9-2015 22:05 Bart Sloeserweij Roland Van Der Loo Bert Van De Poll Bart Sloeserweij Bert Van De

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALGEMENE LEDEN VERGADERING Datum : 5 juni 2019 Tijd : 20.30-21.30 UUR Lokatie : Clubhuis SV DEN HOORN Zuidhoornseweg 4, Den Hoorn (ZH) Agenda 1. Opening en welkom door de voorzitter 2. Verslag van de reguliere

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 16 april 2013, aanvang 15:00 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 16 april 2013, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Noord Nederland VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1.

Nadere informatie

Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d

Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d. 20-2-2017. Aanwezig volgens presentielijst: 83 leden Afgemeld: 16 leden Afwezig: 31 leden. 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016.

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. 1. Opening, mededelingen. De voorzitter heet een ieder van harte welkom, een hartelijk welkom aan dhr. Heman Kreuzen oud lid van de Arnhemse Boys en geeft

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie door: Albert Seubring Het jaarverslag van de TC is goedgekeurd. Dank aan Albert Seubring voor het verslag.

Jaarverslag Technische Commissie door: Albert Seubring Het jaarverslag van de TC is goedgekeurd. Dank aan Albert Seubring voor het verslag. Notulen Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys Datum: Donderdag 27 oktober 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine Fit Boys, Sportpark Noord-West Aanwezig:.. leden, zie: Presentielijst ledenvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

UITNODIGING Commissievergadering woensdag 19 november 2014.

UITNODIGING Commissievergadering woensdag 19 november 2014. Algemen e ledenv e rgade ring 2014 UITNODIGING Commissievergadering woensdag 19 november 2014. Aan de leden van alle commissies en leden die een zelfstandige functie bekleden binnen Dalvo. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen

Jaarverslag seizoen Jaarverslag seizoen 2015-2016 Beste sportvriend, AGENDA ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 JUNI 2017 Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van 12 juni a.s., aanvang 20.00 uur,

Nadere informatie

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de GGC op dinsdag 11 april 2017.

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de GGC op dinsdag 11 april 2017. Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de GGC op dinsdag 11 april 2017. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. 2. Mededelingen. De voorzitter

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden woensdag 25 april 2018, aanvang 17:30 uur.

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden woensdag 25 april 2018, aanvang 17:30 uur. Notulen Notulen van de Tweede vergadering, gehouden woensdag 25 april 2018, aanvang 17:30 uur. Totaal aantal stemmen: 150; aantal stemmen vertegenwoordigd: 30 (20 procent) Aanwezig Zie presentielijst Overig

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 21 maart 2018, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 21 maart 2018, aanvang 20:00 uur. Notulen Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 21 maart 2018, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 395; aantal stemmen vertegenwoordigd: 263 (66,58 procent) 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering 20:10 uur. De agenda staat geprojecteerd op het scherm.

De voorzitter opent de vergadering 20:10 uur. De agenda staat geprojecteerd op het scherm. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering 20:10 uur. De agenda staat geprojecteerd op het scherm. 2. Ingekomen mededelingen en afmeldingen Aanwezig 42 leden, Afmeldingen 9 leden: Leon Diepstraten,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Agenda Algemene leden vergadering 2018 Donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststellen agenda. 4. Notulen

Nadere informatie

(Voorstel) Huishoudelijk Reglement

(Voorstel) Huishoudelijk Reglement Bangkok, 16 maart 2015 (Voorstel) Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging Thailand (NVT), gevestigd te Bangkok opgericht januari 1941 Artikel 1: Doelstellingen 1. Het versterken van de relaties

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCO

Huishoudelijk Reglement BCO Badmintonclub Oosterhout Huishoudelijk Reglement versie november 2015 Blz. 1 Badmintonclub Oosterhout Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel en status... 3 1.2 Wijzigingen huishoudelijk reglement... 3

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Provero-lid. Apeldoorn, 3 november Betreft: Algemene Ledenvergadering. Beste leden van Provero,

Provero-lid. Apeldoorn, 3 november Betreft: Algemene Ledenvergadering. Beste leden van Provero, Provero-lid Apeldoorn, 3 november 2014 Betreft: Algemene Ledenvergadering Beste leden van Provero, Op dinsdag 11 november 2014 vindt tijdens de bijeenkomst De Omgevingswet, terug naar de zandbak tussen

Nadere informatie

ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ten geleide Dit is het huishoudelijk reglement van de ASML Sailing Club the Netherlands (ASCN). Het huishoudelijk reglement is een beperkte uitwerking van de statuten. Dit

Nadere informatie

Brugdocument. Artikel 1: Naam. Artikel 2: Zetel. Artikel 3: Doel. Artikel 4: Leden. Artikel 5: Einde van het lidmaatschap

Brugdocument. Artikel 1: Naam. Artikel 2: Zetel. Artikel 3: Doel. Artikel 4: Leden. Artikel 5: Einde van het lidmaatschap Brugdocument Algemeen In alle artikelen wordt bestuur vervangen door directeur/bestuurder, tenzij anders voorgesteld. Artikel 1: Naam Artikel 2: Zetel Artikel 3: Doel Artikel 4: Leden Artikel 5: Einde

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering d.d. 16 maart 2016 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen notulen van de vorige vergadering d.d. 16 maart 2016 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. ALGEMENE LEDENVERGADERING Datum : 22 maart 2017 Aanwezig : Bestuur: Wil Middeljans, Hedwig Seidel, Thea Torensma, Unni de Jong, Dela Nijenhuis, Arie Koopen, Nelie Schouten, Inge de Priester leden: zie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bangkok, 14 oktober 2015. Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging Thailand (NVT), gevestigd te Bangkok opgericht januari 1941 Artikel 1: Definities 1. Bestuur: het voltallige bestuur inclusief het

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE

BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE Concept d.d.28-8-2017 1. Taken De taken van het bestuur zijn kort samen te vatten: het besturen van de vereniging. Naast de bestuurstaak kan een bestuurslid belast zijn met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van VWV de Pieterman

Huishoudelijk reglement van VWV de Pieterman Huishoudelijk reglement van VWV de Pieterman Inhoud: Leden en lidmaatschap Het functioneren van het bestuur Taakomschrijving Bestuursleden Commissies Financiën Evenementen en aansprakelijkheid Slotbepalingen

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018

Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018 Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018 De Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse e.o. wordt ondersteund door het Reumafonds en de gemeente Nissewaard en is lid van Ieder(in) (landelijk netwerk

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Zwolle, 15 maart 2019 AGENDA 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 3. Sociaal en financieel jaarverslag 2018 4. Goedkeuring jaarstukken 2018 5. Decharge bestuur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. Conceptverslag Algemene Ledenvergadering R.K.s.v.R.C.D. 24 oktober 2016 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 2. Agenda eventuele aanvullingen ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. 15 februari 2017

Algemene Ledenvergadering. 15 februari 2017 Algemene Ledenvergadering 15 februari 2017 Agenda 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen ALV 2016 4. Jaarverslag van de penningmeester

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

TFH, Algemene Leden Vergadering 2015

TFH, Algemene Leden Vergadering 2015 TFH, Algemene Leden Vergadering 2015 Gehouden in de kantine op maandag 26 januari 2015 aanvang 20.15 uur. Aanwezig bij opening zijn: 20 leden incl. bestuur zijn vanavond aanwezig en hebben de presentielijst

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS

BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS Laatst wijziging vastgesteld bij ledenvergadering dd 31 maart 2017 1 Artikel 1 DE LEDEN Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Brielse Badmintonclub

Huishoudelijk Reglement Brielse Badmintonclub Huishoudelijk Reglement Brielse Badmintonclub VAN DE LEDEN Artikel 1 - De aanmelding van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te geschieden aan het secretariaat van de vereniging. - Toetreding

Nadere informatie

Provero lid t.a.v. Postbus Adres WOONPLAATS. DRIEBERGEN, 14 november. Betreft: Algemene ledenvergadering. Beste leden van Provero,

Provero lid t.a.v. Postbus Adres WOONPLAATS. DRIEBERGEN, 14 november. Betreft: Algemene ledenvergadering. Beste leden van Provero, Provero lid t.a.v. Postbus Adres WOONPLAATS DRIEBERGEN, 14 november Betreft: Algemene ledenvergadering Beste leden van Provero, Op donderdag 14 november 2013 vindt om 10.00 uur de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg Aanwezig: Vera van Etten (voorzitter bestuur), Hetty Tjalkens (vice voorzitter),

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement is vastgesteld met inachtneming van het in

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VETERANEN VERENIGING REGIMENT LIMBURGSE JAGERS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VETERANEN VERENIGING REGIMENT LIMBURGSE JAGERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VETERANEN VERENIGING REGIMENT LIMBURGSE JAGERS Voor de eerste maal vastgesteld in de algemene ledenvergadering te Oirschot op 5 november 2011. NAAM EN ZETEL Artikel 1 De

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda Notulen Bezoekadres Meander 501 6825 MD Arnhem Postbus 5022 6802 EA Arnhem t. 026 352 55 00 f. 026 352 55 05 support@sidn.nl www.sidn.nl Datum 17 maart 2014 Aan Leden van de raad van toezicht van SIDN

Nadere informatie

Concept - NOTULEN. Donderdag 28 februari 2019, aanvang uur Koetshuis, Avila Beach Hotel

Concept - NOTULEN. Donderdag 28 februari 2019, aanvang uur Koetshuis, Avila Beach Hotel Concept - NOTULEN 24 ste ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING VAN PENSHONADO S Donderdag 28 februari 2019, aanvang 19.30 uur Koetshuis, Avila Beach Hotel Aanwezig: 24 leden volgens de presentielijst Bestuur:

Nadere informatie

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019 Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019 Van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op maandag 24 juni 2019 om 16:30 uur

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen ALV BAN (Badminton Amersfoort Noord) d.d. 21 maart 2016. Locatie Sporthal de Bieshaar.

Notulen ALV BAN (Badminton Amersfoort Noord) d.d. 21 maart 2016. Locatie Sporthal de Bieshaar. Notulen ALV BAN (Badminton Amersfoort Noord) d.d. 21 maart 2016. Locatie Sporthal de Bieshaar. Aanwezig: Robert Lagerweij, Esther Blik, Jan Molenkamp, Quido Saalberg, Mark van Woerkom, Ferdinand Donker,

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Presentatie Herzieningswet & statuten d.d 23 april 2015

Presentatie Herzieningswet & statuten d.d 23 april 2015 Presentatie Herzieningswet & statuten d.d 23 april 2015 Opdracht en uitgangspunten Opdracht op 6/11 door RvT Uitgangspunten: Behoud van de zelfstandigheid van de woningbouwvereniging Maarn Voldoen aan

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

2) INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Een aantal afmeldingen. Geboortekaartje van Niek v Vroenhoven zoon van Nienke en Nikkie v Vroenhoeven Cusiel

2) INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Een aantal afmeldingen. Geboortekaartje van Niek v Vroenhoven zoon van Nienke en Nikkie v Vroenhoeven Cusiel NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING 8 April 2016 2015/2016 1) OPENING Een Half uurtje later dan gepland kon Cees v Eijk de vergadering openen. Niet iedereen was op tijd en de beamer werkte niet. De opkomst was

Nadere informatie

Notulen van de voorjaarsvergadering Regio Noord d.d. 12 maart 2015

Notulen van de voorjaarsvergadering Regio Noord d.d. 12 maart 2015 Secretaris GOU Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 12 maart 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ons bestuurslid Henk de Groot is met kennisgeving afwezig.

Nadere informatie

MC- Lidu algemene ledenvergadering 1. Opening 2. Doornemen notulen Mededelingen

MC- Lidu algemene ledenvergadering 1. Opening 2. Doornemen notulen Mededelingen MC- Lidu algemene ledenvergadering Betreft: Notulen algemene ledenvergadering Datum: 28-1-2016 Tijd: 20.30 23.00 uur Locatie: Litserborg Den Dungen Aanwezige bestuursleden: Robert, Martijn, Ingrid, Pieter,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Zwolle, 10 maart 2017 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 3. Sociaal en financieel jaarverslag 4. Goedkeuring jaarstukken 2016 5. Decharge bestuur 6. Benoeming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. 7 maart 2018

Algemene Ledenvergadering. 7 maart 2018 Algemene Ledenvergadering 7 maart 2018 Agenda 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Bezoek van de Christen Unie 4. Lid van Verdienste 5. Jubilarissen

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Zwolle, 16 maart 2018 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 3. Sociaal en financieel jaarverslag 4. Goedkeuring jaarstukken 2017 5. Decharge bestuur 6. Benoeming

Nadere informatie

Bestuursplan v.v. O.F.B.

Bestuursplan v.v. O.F.B. AANLEIDING Om een vereniging te kunnen leiden is er een plan nodig. In dit bestuursplan leggen we vast welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden er horen bij de bestuursleden, commissies en overige

Nadere informatie

ALV - 12 december 2016

ALV - 12 december 2016 ALV - 12 december 2016 datum: 12 december 2016 tijd en locatie 20:00 Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 aanwezigen afwezigen Vanuit het bestuur: van Seters, Pieter Duif, Inge Verhoef Vanuit de organisatie:

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave : 7. Verslag kascommissie Jennifer Aalbers en Judith de Vries

Inhoudsopgave : 7. Verslag kascommissie Jennifer Aalbers en Judith de Vries Inhoudsopgave : 1. Opening door de voorzitter ( ALV 2015 2016 ). 2. Mededelingen 3. Notulen algemene ledenvergadering 2014-2015 4. Jaarverslagen commissies 5. Financiële stukken 2014 2015 6. Balans 7.

Nadere informatie