Notulen ALV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV 26-09-2015"

Transcriptie

1 Notulen ALV Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan de hand van een PowerPoint. 2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda Martijn Stenneberg vertelt hoe het op dit moment op de SOMT opleidingen vergaat. De aanmeldingen voor de Master opleiding lopen goed, het curriculum is vernieuwd en het wetenschappelijke competentie niveau is verhoogd. De ontwikkeling van de FT bachelor opleiding is succesvol en het Life Long Learning aanbod is ook vernieuwd, veel innovatie. 3. Verslag Algemene leden vergadering Secretaris Ingrid Celie vertel kort en bondig de ALV 2014, waarin het jaarverslag 2013, financieel jaarverslag 2013, verslag kascommisie 2013, bestuursverkiezing (waarbij Luut Tip als bestuurslid af trad en Jordi van Zelst en Wendy Tavenier zijn toegetreden), beleidsvoornemens 2105, vaststellen contributie 2015, vaststellen begroting 2015, vaststellen kascommisie, goede doel aan de orde kwamen. 4. Jaarverslag 2014 Bestuurslid Martijn Stenneberg loopt het jaarverslag door en vertelt over de gehouden activiteiten van het afgelopen jaar. Dit is nader terug te lezen in de bijlagen. Geen op- of aanmerkingen en akkoord bevonden. 5. Financieel jaarverslag 2014 Marije loopt het jaarverslag door en vraagt of de leden nog op- of aanmerkingen hebben. Dit is nader terug te lezen in de bijlagen. Reactie is geen en is akkoord bevonden. 6. Verslag kascommissie 2014 Marije geeft aan het verslag akkoord is bevonden door de kascommissie Rikkert Vos en Paul de Jong. Enige aanvulling hierop is dat er ruimte is om investeringen te doen. Bijvoorbeeld om een internationele spreker te laten komen. Dit is nader terug te lezen in de bijlagen. De ALV verleent decharge aan de penningmeester voor het gevoerde beleid over Geen op- of aanmerkingen en akkoord bevonden. Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

2 7. Beleidsvoornemens 2016 Voorzitter Wendy Tavenier vertelt over het beleidsvoornemen waarbij de hoofddoelen zijn: bijeenkomsten, ondersteuning (nieuw) goede doel en LLL en ledenwerving. Dit is nader terug te lezen in de bijlagen. Geen aan- of opmerkingen en akkoord bevonden. 8. Vaststellen contributie 2016 Er zijn geen wijzigingen m.b.t. de contributie, deze blijft hetzelfde. Akkoord bevonden. 9. Vaststellen begroting 2016 Penningmeester Marije Sleijser stelt de begroting 2016 voor. Dit is nader terug te lezen in de bijlagen. De kascommisie zou graag een plan zou willen zien ten aanzien van de reserves: is er een noodzaak om deze te laten oplopen, of moet een deel worden uit gegeven. 10. Vaststellen bestuur en kascommissie Jordi van Zelst en Fabienne Aardenburg hebben te kennen gegeven om Vastus vanwege privé omstandigheden te willen verlaten. Hiervoor zijn 3 aspirant kandidaten gevonden. Deze draaien tot einde van het jaar mee om te beoordelen wie zich het meest thuis voelt bij Vastus en een bestuursfunctie van minimaal 2 jaar wilt aan gaan. Eind 2015 zullen Penningmeester Marije Sleijser en Martijn Stenneberg aftreden als bestuursleden. Geen aan- of opmerkingen en akkoord bevonden. 11. Goede doel Marije Sleijser geeft aan dat Project Kathmandu via Michel Coppieter nu al bijna 3 jaar wordt gesponsord. Vastus zal dit in de volgende bestuursvergadering presenteren. 12. Sluiting Afsluiting ALV. Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

3 Notulen ALV Opening en welkomstwoord voorzitter. Martijn heeft de rol als voorzitter op zich genomen omdat Fabienne met zwangerschapsverlof is. Martijn presenteert de punten aan de hand van een PowerPoint. 2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda. Geen. 3. Verslag Algemene leden vergadering Geen op- of aanmerkingen, akkoord bevonden. 4. Jaarverslag Martijn loopt het jaarverslag door. Geen op- of aanmerkingen, akkoord bevonden. 5. Financieel jaarverslag Marije loopt het jaarverslag door. Geen op- of aanmerkingen, akkoord bevonden. 6. Verslag kascommissie. Geen op- of aanmerkingen, akkoord bevonden. 7. Bestuursverkiezing. Luut Tip treed vanwege prive omstandigheden af en Wendy Tavenier en Jordi van Zelst treden toe. Geen op- of aanmerkingen, akkoord bevonden. 8. Beleidsvoornemens Geen op- of aanmerkingen, akkoord bevonden. 9. Vaststellen contributie. Er zijn geen wijzigingen mbt de contributie. Geen opof aanmerkingen, akkoord bevonden. 10. Vaststellen begroting. Geen op- of aanmerkingen, akkoord bevonden. 11. Vaststellen kascommissie. Geen op- of aanmerkingen, akkoord bevonden. 12. Goede doel. Project Kathmandu via Michel Coppieter is gekozen. 13. Sluiting Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

4 Jaarverslag 2014 Het bestuur heeft in 2014 bestaan uit Fabienne Aardenburg (voorzitter), Ingrid Celie (secretaris), Martijn Stenneberg (ICT, vakinhoudelijk), Marije Sleijser (penningmeester) en Luut Tip (algemeen bestuurslid). Op de ALV van 13 november heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden. Wendy Tavenier (voorzitter) en Jordi van Zelst (algemeen bestuurslid) traden toe tot het bestuur. Fabiënne Aardenbrug werd algemeen bestuurslid. Luut Trip trad af. In 2014 heeft het bestuur zevenmaal vergaderd; twee keer fysiek en vijf keer telefonisch. Op 5 april heeft VASTUS een Learningshop georganiseerd over echografie en shockwave en het trainingsprincipe Flywheel waar Niek Vink en Floris Goes sprekers waren. Op 21 juni organiseerden we ons vijfjarig jubileum. Er werd een golfclinic georganiseerd en er werd een lezing gehouden over TRX oefentherapie, deels gericht op golfvaardigheden. Op 13 november is de ALV georganiseerd in combinatie met twee Learningshops: Eén over het delitto model door Adrie Apeldoorn en één over het Mulligan concept door Peter van Dalen. Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

5 Financieel jaarverslag 2014 Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

6 Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

7 Beleidsvoornemens VASTUS 2016 Inleiding VASTUS bestaat in 2016 alweer 7 jaar. Voor 2016 willen we onze hoofddoelen wederom gaan aanscherpen en gaan we een nieuw goed doel ondersteunen. In 2015 zijn er al gesprekken geweest over een nauwere samenwerking tussen VASTUS en LifeLongLearning en die gaan in 2016 meer vorm krijgen. LLL is bezig met het ontwikkelen van pakketten aan cursussen waardoor leden een student kunnen zijn en de daarbij behorende extra s kunnen verkrijgen, als lid van universiteitsbibliotheek. In 2016 gaan het bestuur van VASTUS samenwerken met de SOMT om dit verder te ontwikkelen. Implementatie van de doelen van VASTUS De alumnivereniging kent drie hoofddoelen: 1. Regelmatig bijeenkomen in een stimulerende en gezellige omgeving waarbij contacten tussen SOMT en de leden van VASTUS worden onderhouden en waarbij een uitwisseling plaatsvindt van ontwikkelingen in onderwijs en werkveld en de maatschappelijke positie van de afgestudeerden. 2. Fondsen en menskracht bijeenbrengen voor een nog nader te bepalen goed doel in een derde wereldland. Het doel zal te maken hebben met Quality of Life, bewegen, gezondheid en leren. 3. Het, via de SOMT, aanbieden van een uitgebalanceerd Life Long Learning pakket voor haar leden. AD 1 Bijeenkomsten VASTUS wil minstens 2 alumnibijeenkomsten per jaar organiseren waarbij kennis genomen kan worden van de ontwikkelingen binnen SOMT en het vakgebied. De leden worden op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen, door middel van een de SOMT nieuwsbrief, die viermaal per jaar verschijnt. Hierin wordt ook nieuws van VASTUS besproken. Daarnaast wordt u door een nieuwjaarsbrief en via s, en via de site op de hoogte gehouden van nieuws over bijvoorbeeld de cursussen die de SOMT organiseert en nieuws van het bestuur zelf. AD 2 Ondersteuning van een goed doel Eind 2015 wordt in de ALV besloten welk goed doel onze steun gaat krijgen in Een van de voorstellen is steun te geven aan de universiteit van Kathmandu, waar Michel Coppieters in het verleden aan verbonden is geweest. In overleg met hem zal er een goede besteding worden gevonden, waarbij de nadruk ligt op gezondheid, onderwijs en/of onderzoek. Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

8 AD 3 Life Long Learning (LLL) Leden van VASTUS genieten, na betaling van de contributie, een korting van 10 % op de cursussen die in kader van LLL georganiseerd worden binnen de SOMT. Voor 2016 is het voornemen om een vergaand voorstel uit te werken met Life Long Learning afdeling van de SOMT waarbij voor specifieke cursussen specifieke kortingen gehanteerd gaan worden. Ledenwerving VASTUS streeft er naar om in 2016 het leden aantal uit te breiden. Nu is het grootste deel manueel therapeut. Maar VASTUS is een vereniging van alle alumni van de SOMT. 400 leden is voor ons de doelstelling voor Om dit aantal te bereiken zal VASTUS presentaties verzorgen bij diploma uitreikingen van de Masteropleidingen en materiaal ontwikkelen om de naamsbekendheid en het doel van VASTUS te vergroten. Tevens zal VASTUS vertegenwoordigd zijn bij de stand van de SOMT bij congressen en cursussen. Door gerichte acquisitie van VASTUS bij potentiële leden over de voordelen om lid te zijn hopen wij deze doelstelling te realiseren. Huidige leden worden aangemoedigd collega s die nog geen lid te zijn attent te maken op alumnivereniging VASTUS. Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

9 Begroting 2016 Alumnivereniging VASTUS, IBAN:NL62 RABO

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014

Agenda algemene ledenvergadering VASTUS 13 november 2014 Beste leden, Hierbij doen wij jullie de agenda van de algemene ledenvergadering 13 november 2014 toekomen. De ALV vindt plaats van 15.00 16.00 uur. Na de agenda vindt u alle documenten voor de vergadering.

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Concept Notulen Algemene leden vergadering BFN 07 mei 2016.

Concept Notulen Algemene leden vergadering BFN 07 mei 2016. Concept Notulen Algemene leden vergadering BFN 07 mei 2016. Opening: Voorzitter John van den Broek opent om 10.30 uur deze vergadering, met een welkomstwoord aan alle aanwezigen. Hij stelt de huidige bestuursleden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Zwolle, 15 maart 2019 AGENDA 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 3. Sociaal en financieel jaarverslag 2018 4. Goedkeuring jaarstukken 2018 5. Decharge bestuur

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Zwolle, 16 maart 2018 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 3. Sociaal en financieel jaarverslag 4. Goedkeuring jaarstukken 2017 5. Decharge bestuur 6. Benoeming

Nadere informatie

3. Notulen vergadering voorgaande vergadering Notulen ALV 2015 worden vastgesteld zonder aanvullingen of opmerkingen.

3. Notulen vergadering voorgaande vergadering Notulen ALV 2015 worden vastgesteld zonder aanvullingen of opmerkingen. Notulen Algemene Leden Vergadering 2016 Datum: 23 februari 2016 Plaats: Wetsus aan de Oostergoweg 7 te Leeuwarden Aanwezigen: Zie bijlage 1 MKA.: Verzendlijst: Curt van Oss Alle aan- en afwezigen Verslag

Nadere informatie

Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d

Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d Concept verslag van de Algemene ledenvergadering BCN 2000 d.d. 20-2-2017. Aanwezig volgens presentielijst: 83 leden Afgemeld: 16 leden Afwezig: 31 leden. 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. 15 februari 2017

Algemene Ledenvergadering. 15 februari 2017 Algemene Ledenvergadering 15 februari 2017 Agenda 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen ALV 2016 4. Jaarverslag van de penningmeester

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Onderwerp Discussie Uitkomst

Onderwerp Discussie Uitkomst Betreft 20180313_Verslag_ALV_GV_Sportuna_concept.docx Agenda [Allen Besluitvormend] Aanvullen & vaststellen Mededelingen Actuele & relevante mededelingen Verslag & actiepunten Vastellen verslag ALV 05-08-2017

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

05 Jaarverslagen afdeling voetbal SV Spaarnwoude en jeugdcommissie seizoen

05 Jaarverslagen afdeling voetbal SV Spaarnwoude en jeugdcommissie seizoen Notulen Aanwezige bestuursleden: Edwin Ruijgrok (voorzitter) Jan Bönker (secretaris) Bert Brals (penningmeester) Frank Willems (seniorenzaken) Frank Oud (wedstrijdsecretaris) Steven ten Brink (selectiezaken)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Zwolle, 10 maart 2017 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 3. Sociaal en financieel jaarverslag 4. Goedkeuring jaarstukken 2016 5. Decharge bestuur 6. Benoeming

Nadere informatie

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019 Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019 Van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op maandag 24 juni 2019 om 16:30 uur

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Pekingees en Dwergspanielclub

Pekingees en Dwergspanielclub AGENDA Algemene Ledenvergadering Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Pekingees- en te houden op 15 april 2014 in AC Restaurant t Harde, Eperweg 94 8084 HK t Harde, T +31(0)525

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. 20 februari 2019

Algemene Ledenvergadering. 20 februari 2019 Algemene Ledenvergadering 20 februari 2019 Agenda 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen ALV 2018 4. Jaarverslagen van de secretaris

Nadere informatie

STATUTEN. van de vereniging HET NATUURKUNDIG GEZELSCHAP. opgericht te Middelburg anno 1780

STATUTEN. van de vereniging HET NATUURKUNDIG GEZELSCHAP. opgericht te Middelburg anno 1780 DE VERENIGING STATUTEN van de vereniging HET NATUURKUNDIG GEZELSCHAP opgericht te Middelburg anno 1780 vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 23 april 2004. Art 1. De vereniging is genaamd:

Nadere informatie

Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018

Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018 Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018 De Reumapatiëntenvereniging Spijkenisse e.o. wordt ondersteund door het Reumafonds en de gemeente Nissewaard en is lid van Ieder(in) (landelijk netwerk

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

RKSV MIERLO-HOUT Hoofdbestuur. Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 november Opening

RKSV MIERLO-HOUT Hoofdbestuur. Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 november Opening RKSV MIERLO-HOUT Hoofdbestuur Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015 1. Opening De voorzitter opent om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015 en heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Agenda Algemene leden vergadering 2018 Donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststellen agenda. 4. Notulen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Jaarverslag. Studie- en alumniverening voor Fysiotherapiewetenschap

Jaarverslag. Studie- en alumniverening voor Fysiotherapiewetenschap 2013-2014 Jaarverslag Studie- en alumniverening voor Fysiotherapiewetenschap Inhoudsopgave Van de voorzitter Door Davy Paap... 3 De vereniging bruist... 3 Van de secretaris Door Yara van Kooij... 5 Leden...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement is vastgesteld met inachtneming van het in

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. Vastgesteld 5 april 2018

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. Vastgesteld 5 april 2018 Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Vastgesteld 5 april 2018 Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Contributie Artikel

Nadere informatie

Muldersnijs ISSN

Muldersnijs ISSN Muldersnijs 2017 3 ISSN 1872-6739 Colofon Muldersnijs is het blad voor leden en donateurs van de vereniging Molenwerkgroep Oost-Groningen. KvK no. 40037981. Het blad verschijnt 4x per jaar en wordt mede

Nadere informatie

2. Ingekomen stukken. Van een aantal leden en enkele bestuursleden is bericht van verhindering ontvangen.

2. Ingekomen stukken. Van een aantal leden en enkele bestuursleden is bericht van verhindering ontvangen. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 30 november 2018 Datum: 30 november 2018 Plaats: Utrecht; Spoorwegmuseum. Tijd: 12.45 15.00 uur 1. Opening en mededelingen. De heer Heijmans, voorzitter van onze vereniging

Nadere informatie

4. Jaarverslag 2017, de volgende activiteiten hebben plaatsgevonden in 2017:

4. Jaarverslag 2017, de volgende activiteiten hebben plaatsgevonden in 2017: NOTULEN Algemene Ledenvergadering 2018 d.d. 24-05-2018 locatie Flanders Tilburgseweg 37 te Goirle Geachte leden, Op donderdag 24 mei zijn we samen gekomen voor de Algemene Ledenvergadering bij Flanders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van vereniging Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren op zondag 25 februari 2018.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van vereniging Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren op zondag 25 februari 2018. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van vereniging Kring Vrienden van het Museum de Vier Quartieren op zondag 25 februari 2018. Aanvang: Einde: Aanwezig: 13.30 uur 14.20 uur 65 leden Afwezig m.k.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

ALV - 12 december 2016

ALV - 12 december 2016 ALV - 12 december 2016 datum: 12 december 2016 tijd en locatie 20:00 Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 aanwezigen afwezigen Vanuit het bestuur: van Seters, Pieter Duif, Inge Verhoef Vanuit de organisatie:

Nadere informatie

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

6. Bestuursverkiezing Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: K.D. Warmels (penningmeester) Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: E.H.

6. Bestuursverkiezing Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: K.D. Warmels (penningmeester) Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: E.H. Ledenadministratie Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) KvK: 40023673 IBAN: NL04RABO0142130397 e-mail: leden@hcsassenhein.nl internet: www.hcsassenhein.nl Afzender: Postbus 39 ; 9750 AA Haren Gn Haren(Gn), 1

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub "Het Anker" te Born

Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub Het Anker te Born Julianalaan 25. 6124 AG Papenhoven, tel. 046-4856571 Email 7540@badminton.nl Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub "Het Anker" te Born Hoofdstuk 1: Lidmaatschap van de vereniging. Toelatingsbeleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief april G&B - Liemers

Nieuwsbrief april G&B - Liemers Bekijk de webversie Nieuwsbrief april G&B - Liemers Beste lezers, Op maandag 9 april a.s. houden wij weer onze Algemene Leden Vergadering (ALV), waarbij onze leden van harte zijn uitgenodigd. Vanaf 20.15

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg, dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg Aanwezig: Vera van Etten (voorzitter bestuur), Hetty Tjalkens (vice voorzitter),

Nadere informatie

Inhoudsopgave : 7. Verslag kascommissie Jennifer Aalbers en Judith de Vries

Inhoudsopgave : 7. Verslag kascommissie Jennifer Aalbers en Judith de Vries Inhoudsopgave : 1. Opening door de voorzitter ( ALV 2015 2016 ). 2. Mededelingen 3. Notulen algemene ledenvergadering 2014-2015 4. Jaarverslagen commissies 5. Financiële stukken 2014 2015 6. Balans 7.

Nadere informatie

Provero-lid. Apeldoorn, 3 november Betreft: Algemene Ledenvergadering. Beste leden van Provero,

Provero-lid. Apeldoorn, 3 november Betreft: Algemene Ledenvergadering. Beste leden van Provero, Provero-lid Apeldoorn, 3 november 2014 Betreft: Algemene Ledenvergadering Beste leden van Provero, Op dinsdag 11 november 2014 vindt tijdens de bijeenkomst De Omgevingswet, terug naar de zandbak tussen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016.

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. 1. Opening, mededelingen. De voorzitter heet een ieder van harte welkom, een hartelijk welkom aan dhr. Heman Kreuzen oud lid van de Arnhemse Boys en geeft

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ierse Setter Club. Artikel 1.

Huishoudelijk reglement Ierse Setter Club. Artikel 1. Huishoudelijk reglement Ierse Setter Club Artikel 1. Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van één

Nadere informatie

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 1 juni 2018

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 1 juni 2018 Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 1 juni 2018 Van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 1 juni 2018 om 16:00 uur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017 MSP User Group NL ALV MSPug 20 april 2018; Locatie: Stadskasteel Oudaen, Utrecht

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017 MSP User Group NL ALV MSPug 20 april 2018; Locatie: Stadskasteel Oudaen, Utrecht Kenmerk: MSPug-20180420-ALV Onderwerp: Algemene Ledenvergadering Plaats: Utrecht, Stadskasteel Oudaen Datum 20 april 2017 [ CONCEPT ] Aanwezig: Bestuur: Wilbert Wijns (voorzitter) Joyce de Jong (penningmeester)

Nadere informatie

BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS

BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS Laatst wijziging vastgesteld bij ledenvergadering dd 31 maart 2017 1 Artikel 1 DE LEDEN Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

CONCEPT Verslag van de algemene ledenvergadering van Atelier 78 van 21 maart 2017

CONCEPT Verslag van de algemene ledenvergadering van Atelier 78 van 21 maart 2017 CONCEPT Verslag van de algemene ledenvergadering van Atelier 78 van 21 maart 2017 Aanwezig waren 28 leden (inclusief bestuursleden) zie originele presentielijst in archief). Van 5 leden kwam bericht van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A. PREAMBULE De coöperatie is opgericht op 16 oktober 2015 bij notariële akte verleden voor notaris mr. Antje de Vries. Dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Beleidsplan. Studie- en alumniverening voor Fysiotherapiewetenschap

Beleidsplan. Studie- en alumniverening voor Fysiotherapiewetenschap 2015 Beleidsplan Studie- en alumniverening voor Fysiotherapiewetenschap Inhoudsopgave Inleiding... 3 Missie en visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 Speerpunten... 5 I. Vinden van voldoende commissieleden

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Groei in diversiteit

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Groei in diversiteit BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING Groei in diversiteit Datum 24-02-2017 VOORWOORD Beste leden, Voor jullie ligt alweer het tweede beleidsplan van de A.S.V.A. Alumnivereniging, voor alle oud-activo

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. In deze uitgave: - Contributie. - Agenda - ALV - KCM - JHVD + Familiedag - Gezondheidsonderzoek korthaar collie. - Contact.

In deze nieuwsbrief. In deze uitgave: - Contributie. - Agenda - ALV - KCM - JHVD + Familiedag - Gezondheidsonderzoek korthaar collie. - Contact. Bekijk de webversie Februari 2019 In deze nieuwsbrief In deze uitgave: - Contributie. - Agenda - ALV - KCM - JHVD + Familiedag - Gezondheidsonderzoek korthaar collie. - Contact. Contributie De contributieherrinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging Vrienden van Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging Vrienden van Den Haag Uitgave Redactie Vereniging Vrienden van Den Haag Jaap Trouw Status Definitief (ALV 20 november 2012) Versie 2.0 Vereniging Vrienden van Den Haag pagina 1 van 6 Leden Artikel

Nadere informatie

3. Verslag van de Algemene vergadering 11 januari 2019 (zie bijlage).

3. Verslag van de Algemene vergadering 11 januari 2019 (zie bijlage). Aan de verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de algemene jaarvergadering die wordt gehouden op woensdagavond

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HEEMKUNDEKRING VEHCHELE. Het bestuur. Vergaderingen bestuur.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HEEMKUNDEKRING VEHCHELE. Het bestuur. Vergaderingen bestuur. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HEEMKUNDEKRING VEHCHELE Artikel 1. Het bestuur. 1. Het bestuur met inbegrip van het dagelijks bestuur, bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Concept - NOTULEN. Donderdag 28 februari 2019, aanvang uur Koetshuis, Avila Beach Hotel

Concept - NOTULEN. Donderdag 28 februari 2019, aanvang uur Koetshuis, Avila Beach Hotel Concept - NOTULEN 24 ste ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING VAN PENSHONADO S Donderdag 28 februari 2019, aanvang 19.30 uur Koetshuis, Avila Beach Hotel Aanwezig: 24 leden volgens de presentielijst Bestuur:

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Notulen ALV CCN Nijmegen 30 augustus 2018

Notulen ALV CCN Nijmegen 30 augustus 2018 Notulen ALV CCN Nijmegen 30 augustus 2018 Aanwezig, 11 personen om 20.00 uur 1. Opening: Afmeldingen 27 personen en aanwezig 11 personen. Vraag van Piet, waarom staan de notulen van afgelopen ALV niet

Nadere informatie

Muldersnijs Muldersnijs pagina 12 ISSN

Muldersnijs Muldersnijs pagina 12 ISSN Muldersnijs 2016 3 Muldersnijs 2016-3 pagina 12 ISSN 1872-6739 Colofon Muldersnijs is het blad voor leden en donateurs van de vereniging Molenwerkgroep Oost-Groningen. KvK no. 40037981. Het blad verschijnt

Nadere informatie

(Voorstel) Huishoudelijk Reglement

(Voorstel) Huishoudelijk Reglement Bangkok, 16 maart 2015 (Voorstel) Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging Thailand (NVT), gevestigd te Bangkok opgericht januari 1941 Artikel 1: Doelstellingen 1. Het versterken van de relaties

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

HET LEESVERTIER. onregelmatig verschijnend periodiek * jaargang 8 nummer 30 * oktober Nieuwsbrief voor Drouwenerveen en Bronnegerveen

HET LEESVERTIER. onregelmatig verschijnend periodiek * jaargang 8 nummer 30 * oktober Nieuwsbrief voor Drouwenerveen en Bronnegerveen HET LEESVERTIER onregelmatig verschijnend periodiek * jaargang 8 nummer 30 * oktober 2006 Nieuwsbrief voor Drouwenerveen en Bronnegerveen Het Leesvertier is 7 jaar geleden voor het eerst verschenen. Het

Nadere informatie