Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur"

Transcriptie

1 Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook weer verklaren. Een nieuwe voorzitter, nieuwe penningmeester en een zoektocht naar bestuursleden. Die laatste zullen we tijdens de ALV aan jullie voordragen. Vooruit Oude doelen blijven bestaan; Hoe kan de vereniging meer aansluiting vinden bij de jongere jaargroepen? En wat kan zij brengen om dieper in de oudere jaargroepen bekend te worden? Dat begint bij het bestuur en loopt door in haar leden, die door hun betrokkenheid de vereniging haar kleur geven. Wat kan de AV-OTT beter? Doet zij wat ik wil en verwacht? Wie zou er nog meer lid kunnen zijn? Welk onderwerp mag beter toegelicht worden. Daarbij moet meer naar de leden gekeken worden, of beter gezegd, meer inbreng van de leden gevraagd worden. Zij moeten aangeven wat ze willen horen, weten, zien. Denk dus mee en reageer op ons beleidsplan voor het komend jaar. Het bestuur is benieuwd naar wat je ons te melden hebt, laat van je horen of ons, we zien je graag bij de ledenvergadering in oktober. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Calibri, 12 pt Het Bestuur

2 Verslag Bestuur AV-OTT Inleiding In dit verslag geeft het bestuur de ledenvergadering inzage hoe het beleidsplan, wat zij vorig jaar unaniem goedgekeurd heeft, in deze periode uitgevoerd is. 2. Activiteiten Net als vorig jaar kenmerkte ook dit jaar zich door een lagere opkomst dan in de jaren daarvoor. De activiteiten waren dit jaar voornamelijk in de avonden. Iets wat positief ontvangen werd dor de deelnemers. Een positieve uitschieter qua opkomst was de ledenvergadering waar Gert-Jan Houben kwam vertellen over zijn Amerikaanse avontuur. Naast deze bijeenkomst hebben er de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden. -Onderwijsbijeenkomsten. Onder leiding van Frits van de Haspel is er in een drietal sessies gekeken naar de huidige roosters van de studenten, de richtingen die gekozen kunnen worden en de nieuwe opzet van de stages. Enkele alumni hebben hun diensten aangeboden aan de opleiding. De opkomst was matig, maar het kan wel wat opleveren voor de studieleiding. -Artis. Met een select gezelschap van alumni, partners en kinderen hebben we Artis verkend. Een gezellig samenzijn wat voor herhaling vatbaar is. -Ziekteverzekeringen voor ZZP-ers. Sanne heeft een scriptie geschreven over de mogelijkheden voor ZZP-ers om zich te verzekeren tegen (langdurige) ziekte. Omdat er slechts twee aanmeldingen buiten het bestuur om waren is deze avond niet doorgegaan. In het volgend jaar zullen wij deze activiteit opnieuw plannen. -bezoek TGA. We hebben een kijkje gekregen bij de dubbelvoorstelling 'na de repetitie/persona'. Een voorstelling met een grote hoeveelheid water en wind. Interessant om te horen tegen welke problemen je oploopt bij zo'n voorstelling. Na iedere bijeenkomst was er het traditionele borrelmoment achteraf wat alle aanwezigen de kans geeft om elkaar bij te praten, een vast en heel functioneel netwerkmoment. Het is dit jaar helaas (nog) niet gelukt een uitstapje te organiseren zoals in de nieuwsbrieven genoemd is. Het bestuur streeft ernaar dit in te compenseren.

3 3. Lidmaatschap De vereniging heeft, per 1 september 2014, 71 leden (gestreefd werd naar een minimum van 60 leden in 2012) De Linkedin groep is verder gegroeid tot 69 leden, om je aan te sluiten kijk op

4 4. Financiën 2013 Het boekjaar 2013 was het vijfde jaar waarin de vereniging lidmaatschapsgelden geïnd heeft. Onder kosten projecten vallen o.a. kosten voor lunch, borrel etc. en attenties voor de sprekers. Het opstellen en versturen van de s en brieven wordt gecoördineerd en uitgevoerd door het bestuur. Mede dankzij de (im)materiële steun van de AHK/OTT heeft de AV-OTT het jaar 2013 kunnen afsluiten met een positief resultaat van 2634,01 Uitgaven 568,11 Projecten Lezingen, excursies 138,83 Administratiekosten Secretariaat, mailings Financiële administratie, bank, kvk Kantoorkosten 401,78 Website, hosting en invulling Kosten bestuur, vergaderkosten 00 Onvoorzien, relatiegeschenken 27,50 Inkomsten 1675,00 Contributie 71 leden ,00 Sponsoring Donaties Subsidies Resultaat ,89 Kasreserve 1/1/ ,12 Resultaat ,89 Kasreserve per 31/12/ ,01 De kascommissie, bestaande uit ## en ##, heeft het bestuur decharge verleend voor deze financiële verslaglegging. 5. Afsluiting verslag De bijeenkomsten dit jaar hebben net als vorig jaar geleden door lage opkomst van de leden. Het is het bestuur niet duidelijk wat hiervan de reden is. Het bestuur heeft gemeend een wisselend aanbod te hebben gerealiseerd, passend binnen het mandaat van de ledenvergadering. De wederkerende vraag waarom mensen niet komen naar de bijeenkomsten is niet beantwoord.

5 Beleidsplan AV-OTT Inleiding Dit beleidsplan omschrijft de visie die het bestuur van de Alumnivereniging Opleiding Theatermaker/Techniek & Theater (oftewel AV-OTT) voor zich ziet om de AV-OTT de komende jaren richting en inhoud te geven. 2. Draagvlak Beleidsplan Het Beleidsplan wordt elk jaar door het bestuur bijgewerkt, het bestuur geeft hiermee de leden aan wat de vereniging in het komend jaar gaat doen. Het bestuur nodigt alle leden uit om haar van kritiek te dienen, zodat het beleid nauw aansluit bij de wensen van de leden. 3. Doelstelling Het onderhouden en versterken van de onderlinge band tussen afgestudeerden van de Opleiding Theatermaker/Techniek & Theater. Deze doelstelling tracht de vereniging op de volgende manier te bereiken: 1. Het opbouwen van een netwerk om kennis en ervaring uit te wisselen. 2. Het bevorderen van de belangstelling voor theater en de theatertechniek. 3. Het bevorderen van de wisselwerking tussen de praktijk en de opleiding. 4. Uitvoering Doelstelling Het bestuur zal namens de vereniging de hierboven beschreven doelstelling omzetten in onder meer de volgende concrete activiteiten: Organisatie van 4 bijeenkomsten per jaar, waarvan de laatste gelijk valt met de diploma-uitreiking Verdiepen van het ledenbestand in de jaargroepen t/m S. Dit middels bijeenkomsten waar ook afgestudeerden die nu nog niet lid zijn interesse in hebben. Verbreden van het ledenbestand in de groepen na S. De benadering die in 2013 plaats gevonden heeft zal ook in 2014 weer uitgevoerd worden. Fungeren als klankbord naar de opleiding, voor zowel studieleiding, docenten als studenten. Het staat de leden te allen tijde vrij om suggesties aan het bestuur te geven. Na de eerste 3 jaar zullen jaarlijks wijzigingen in de samenstelling van het bestuur voor doen. Daarvoor roept het bestuur de leden op zich aan te melden. 5. Activiteiten Het afgelopen verenigingsjaar is er begonnen met de vaste maandag in de theaterschool los te laten. Dit zal ook het komende jaar zo zijn. Gestreefd wordt naar 4 plenaire bijeenkomsten. De voorlopige data zijn: 7 oktober 2014 medio februari 2015 medio mei 2015 Een nader te bepalen datum.

6 Naast de formele bijeenkomsten wil het bestuur ook dit jaar weer informele bijeenkomsten faciliteren. Hierbij valt te denken aan: - Netwerkborrels/koffiemomenten -bezoeken aan studenten en oud studenten die met interessante projecten bezig zijn. -bezoeken aan locaties die met interessante projecten bezig zijn. -leveranciers met noviteiten. 5. Begroting 2014 Uitgaven 458,96 Projecten Lezingen, excursies 250,00 Administratiekosten Secretariaat, mailings Financiële administratie, bank, kvk Kantoorkosten 1 stelpost Website, hosting en invulling Kosten bestuur, vergaderkosten 00 Onvoorzien, relatiegeschenken 100,00 Inkomsten 1695,06 Contributie 71 leden ,00 Sponsoring Donaties Subsidies Rente spaarrekening 20,06 Resultaat ,10 Kasreserve 1/1/ ,01 Resultaat ,10 Kasreserve per 31/12/ ,11 6. Toelichting bij de begroting 2014 De financiële administratie blijft voorlopig in handen van de penningmeester. Het bestuur heeft besloten, haar onkosten voorlopig voor eigen rekening te nemen. In 2014 worden drie bijeenkomsten/excursies georganiseerd, waarbij mogelijk locaties buiten de Theaterschool bezocht worden. Dit kan tot hogere kosten leiden. Net gediplomeerde afgestudeerden worden automatisch kosteloos lid tot het eind van het kalenderjaar waarin zij afgestudeerd zijn. In de begroting gaan wij uit van een gelijkblijvend aantal leden. Het bestuur streeft naar meer en alle leden en afgestudeerden kunnen dat invullen!

7 De leden dragen jaarlijks 25,- bij. Ereleden dragen geen contributie bij. Sponsoren van valuta worden te allen tijde vermeld op de website en jaarstukken. Sponsoren in natura worden per evenement vermeld in de uitnodiging, hand outs en op de website, daar waar deze gekoppeld zijn aan het evenement.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk

JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in 2014... 6 Bijeenkomsten... 7 Clubs... 11 (Social) Media & communicatie...

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Speeltuin de Bras Toen, nu en straks

Speeltuin de Bras Toen, nu en straks Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie