Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 21 februari 2007, aanvang 19:30 uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 21 februari 2007, aanvang 19:30 uur."

Transcriptie

1 Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 21 februari 2007, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 171 (62,64 procent) Aanwezig De heer / mevrouw H. van den Berg (1), De heer M. Brandes en/of Mevrouw E. Brandes - Ten Hoeve (1), De heer / mevrouw C. de Bruin (1), De heer M. de Bruin (1), Mevrouw S.M. Dijkstra (1), De heer / mevrouw T.R. Emmelkamp (1), De heer M. Graziano (1), De heer / mevrouw J.A.M. van der Helm (1), De heer / mevrouw P. Hink (1), De heer / mevrouw H. Janssens (1), Mevrouw H. Engelsman - De Key (144), De heer / mevrouw N.L.A. de Klerk (1), Mevrouw M.L.G. Koomen (1), De heer P. Mulder (1), Mevrouw N.G. van Oosterum (1), De heer / mevrouw G.M. Regeling (1), Mevrouw I.J. Robbers (1), De heer / mevrouw S. van Roekel (1), De heer J. Schoneveld en/of Mevrouw A.I. Verschelden (1), De heer R. Schultze en/of Mevrouw R. Zielhorst (1), Mevrouw S. Swart (1), De heer / mevrouw P. Timmerman (1), Mevrouw K. Verkleij (1), De heer X. de Visser (1), Mevrouw N. Weidema (1) Volmacht afgegeven De heer / mevrouw A.J. Bak (1), De heer / mevrouw F. Noordkamp (1), Mevrouw M.C. Vink (1) Afwezig De heer / mevrouw Y. Ali (1), De heer / mevrouw A.M. Arends (1), De heer / mevrouw J. Barbe (1), De heer / mevrouw M.M.S. de Bats (1), De heer / mevrouw M.J. van Beest (1), De heer / mevrouw M.E. Berkhout (1), De heer / mevrouw P.M. Bierings (1), De heer / mevrouw S.K.M. Bischoff (1), De heer / mevrouw N.M. Bles (1), De heer / mevrouw M. Bouhuijs (1), De heer E.J. Boxma (1), De heer / mevrouw A. Brander (1), Mevrouw M.E. de Bruijn (1), P.H.T. Bruininx en I.P. Sijbrands (1), De heer / mevrouw L. Buhlova (1), Mevrouw R. van Dijk (1), De heer / mevrouw J. Doevedans (1), De heer / mevrouw Y.H. Dooijes (1), De heer M.C. Dorreboom (1), De heer F. van den Eijkel (1), De heer J. Engeseth (1), Mevrouw M.M. Ernst (1), De heer / mevrouw M. Gerber (1), De heer / mevrouw M.L. Gormley (1), De heer / mevrouw A. Goudkuil (1), De heer / mevrouw D. de Graaf (1), De heer / mevrouw J. de Graaf (1), De heer / mevrouw E. Gras (1), De heer / mevrouw B. La Grouw (1), De heer / mevrouw S.H. Hendrix (1), De heer S. Honingh (1), De heer / mevrouw A.B. Huisman (1), De heer / mevrouw M. Jager (1), De heer / mevrouw P. Jobse (1), De heer / mevrouw J. Jurgens (1), De heer / mevrouw A. Kirdemir (1), J. Klaasen Bos en P.M.M. Rijkeboer (1), De heer / mevrouw T.T. Kloppenburg (1), De heer / mevrouw J. Knip (1), De heer / mevrouw J.D. Koenders (1), De heer / mevrouw J.J. Korthoff (1), De heer / mevrouw W.J.B. Koster (1), De heer / mevrouw I. Kovacs (1), De heer / mevrouw E.J.M. Kriek (1), De heer / mevrouw I. Kriek (1), De heer / mevrouw B.G.W. Kuiper (1), De heer / mevrouw T.H.J. Kwaks (1), De heer / mevrouw M. Ladru (1), De heer / mevrouw H. Lansink (1), De heer / mevrouw W. Latjes (1), De heer / mevrouw P. Ley (1), De heer / mevrouw M.E.E. Loomans (1), M.L.L. van der Mark en AI De Rosal Mico (1), De heer / mevrouw F. Meijer (1), De heer / mevrouw S.G. Molendijk (1), De heer / mevrouw B. Neelen (1), De heer / mevrouw P. Nunnink (1), Mevrouw P. Odinga (1), Mevrouw M. van Olffen (1), De heer / mevrouw S. Oonk (1), De heer / mevrouw R.S. Orie (1), Mevrouw B. de Oude (1), De heer / mevrouw L.J. Pelser (1), De heer / mevrouw M. Peschke (1), Mevrouw G.C. Petrone (1), De heer / mevrouw M. Post (1), De heer / mevrouw M.D. Post (1), De heer / mevrouw N.J. Pouwiel (1), De heer / mevrouw T.O. Promes (1), De heer M.D. Ronda (1), De heer D. Roos (1), De heer / mevrouw L. Roosenberg (1), De heer / mevrouw M. de Ruijter (1), De heer J. Sammels (1), De heer / mevrouw P.C. Sammels (1), De heer D.J.B. Schildwacht (1), De heer / mevrouw A.E. Schreuder (1), De heer F.F. van Soest (1), De heer / mevrouw M. Teengs (1), De heer / mevrouw C. Temperilli (1), De heer W. Tijsterman en Mevrouw W.G.M. Lijffijt (1), De heer / mevrouw J. Tonkes (1), De heer / mevrouw S. Uijtendaal (1), De heer / mevrouw M.S. Vergeer (1), J. Visscher en E.J. Bot (1), Mevrouw M. Vreeken (1), De heer / mevrouw B. de Vries (1), De heer / mevrouw D. de Vries (1), De heer / mevrouw D.C. de Vries (1), De heer / mevrouw R.P. van Vught (1), De heer / mevrouw S. Vukmirovic (1), De heer / mevrouw S.J. van Vuure (1), Mevrouw M.B. Weel (1), De heer / mevrouw K. Wessels (1), De heer / mevrouw N. Westerlaken (1), De heer / mevrouw R.P.M. de Witte (1), De heer E.J. van Woerkom en Mevrouw M.F. Bovens (1), De heer / mevrouw S.J. van 't Wout (0), G. van Zaanen en M. Fernandes Pires (1), De heer / mevrouw W.A. Zoet (1) 1. Opening / Vaststellen quorum a. Opening blz. 1

2 Voorzitter Marco Brandes opent om uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij stelt zijn mede bestuursleden; Xander Visser, Saskia van Roekel en Tijmen Emmelkamp voor. Verder geeft hij aan dat Ivo Mentink, voorzitter Disteldorp als gastspreker aanwezig is om agenda punt 8 toe te lichten. b. Vaststellen Quorum Het Qurum is met 62,64 % gehaald. c. Mandaten Ymere VvE-Beheer Marco Brandes geeft het woord aan Ruscha van den Ende, accountmanager Ymere VvE beheer. Ruscha stelt zich samen met Bas de Zeew, technisch beheerder Ymere VvE beheer voor aan de bewoners en geeft een kleine toelichting op werkzaamheden en het vooruitzien op een goede samenwerking. Mandaten Ymere: - het betalen van alle facturen vallende binnen de afgesloten contracten zonder tussenkomst van de penningmeester. Vergadering gaat unaniem akkoord. - het namens de VvE een verklaring ten behoeve van de notairs te verstrekken bij verkoop van uw woning. Vergadering gaat unaniem akkoord. - het oplossen, zonder tussenkomst van het bestuur, van technische klachten waarvan de kosten minder zijn dan 1.500,00. Vergadering gaat unaniem akkoord. - De vergadering van Eigenaars machtigt het bestuur/de bestuurder om na verzending van 2 vergeefse herinneringsbrieven vorderingen uit hoofde van niet betaalde (voorschot)bijdragen ter incasso aan de incassoafdeling van Rijssenbeek Advocaten te Arnhem of bij een deurwaarderskantoor over te dragen en die buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen ter incasso van die vorderingen te zetten, die het bestuur/de bestuurder naar zijn oordeel nodig acht voorts om namens de Vereniging van Eigenaars in rechte te verschijnen en tenslotte al datgene te doen, wat rechtens noodzakelijk is, waaronder het verstrekken van inlichtingen en het beproeven en het zonodig tot stand brengen van een minnelijke regeling. (Bij een betalingsachterstand mag na 2 vergeefse pogingen de vordering uithanden gegeven worden.) Vergadering gaat unaniem akkoord. 2. Notulen 13 april 2006 Aan de leden wordt gevraagd de notulen goed te keuren. De notulen van 13 april 2006 worden unaniem goedgekeurd zonder opmerkingen. 3. Notulen 23 oktober 2006 Aan de leden wordt gevraagd de notulen goed te keuren. De notulen van 23 oktober 2006 worden unaniem goedgekeurd zonder opmerkingen. 4. Jaarrekening 2006 a. Kascommissie De kascommissie doet verslag van de jaarstukken. Zij vindt deze overzichtelijk en is positief over de besparingen op het gebied administratiekosten, wijkbeheerder en verzekering. Het bestuur bedankt de kascommissie. Vanuit de vergadering komt de vraag of de VvE geen spaarrekening meer heeft. Dit is in behandeling, antwoord is nog niet bekend en wordt uitgezocht door Ymere. b. Jaarstukken 2006 Aan de leden wordt gevraagd de jaarrekening van 2006 goed te keuren. De jaarstukken 2006 worden unaniem goedgekeurd. c. Decharche bestuur De VvE verleend decharche aan het bestuur. d. Kascommissie Het bestuur vraagt aan de kascommissie om nog een jaar aan te blijven. De kascommissie accepteerd en blz. 2

3 blijft nog een jaar aan. 5. Begroting 2007 Aan de leden wordt gevraagd de begroting van 2007 goed te keuren. De begroting wordt unaniem goedgekeurd. Voor het schoonmaken van de goten en rioolontstopping zullen offertes worden opgevraagd. 6. Contract met De Key "Binnenplaatsen" Aan de leden wordt gevraagd de overeenkomst tussen de VvE en De Key betreffende "binnenplaatsen" goed te keuren. De overeenkomst unaniem aangenomen. 7. Technische staat gebouwen Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met de voorbereidende werkzaamheden door Ymere VvE beheer voor het schilderwerk De vergadering geeft Ymere goedkeuring op de aanbieding Voorbereiding en Toezicht. Hiervoor zal Ymere: - een verftechnisch bestek laten opstellen (gereed) - offertes bij schildersbedrijven opvragen (gereed alleen de firma J. Siemons nog aanvragen) - maken van een prijsvergelijking - het adviseren van de Algemene Leden Vergadering - het begeleiden van de werkzaamheden tijdens de uitvoering - het opleveren van de werkzaamheden 8. Stuurgroep Dorpen - Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met de aanleg drainage. Vergadering gaat unaniem akkoord. - Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met het geven van een mandaat aan het bestuur om in naam van de vereniging van eigenaren een advocaat in te huren voor juridische bijstand. Vergadering gaat unaniem akkoord. - Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met het geven van een mandaat aan het bestuur om een procedure te starten, wanneer daar volgens het voltallige bestuur de noodzaak toe is. Vergadering gaat unaniem akkoord. Ivo mentink (voorziiter van Vve Disteldorp en tevens gastspreker) geeft een toelichting op Stturgroep Dorpen:.. Samen met de VvE Disteldorp en in overleg met De Key wordt in de Stuurgroep Dorpen bekeken welke oplossingen mogelijk zijn voor de wateroverlast. De oorzaak van de wateroverlast is bekend: door slechte afvoer van het grondwater ligt de grondwaterspiegel te hoog, na een forse regenbui vaak zelfs zo hoog dat het water op de laagst gelegen delen van de dorpen letterlijk boven het maaiveld uitkomt. Verder staat het grondwater daardoor vaak zo dicht onder de onderzijde van de BG-vloeren dat het door scheuren de betonplaten kan optrekken, met als resultaat onder ander schimmelvorming in de woningen. Na het uitproberen van verschillende bouwtechnische oplossingen is nu duidelijk wat er moet gebeuren. De scheuren in het beton moeten worden gerepareerd, waarbij tevens eventuele holtes onder de funderingsplaten worden opgevuld, en de vloeren worden waterdicht gemaakt. Verder worden de vloeren uitgevlakt, dit gebeurt met Perliet-korrels welke ook nog een licht-isolerende werking hebben. Als dan de de vochthuishouding in de woning onder kontrole is kan de zwam daar waar deze voorkomt op professionele wijze worden bestreden. Alles wat je aan de komplexen doet staat of valt met het beheersen van de grondwaterstand in beide dorpen, wat dus in kombinatie met de hiervoor genoemde maatregelen zal moeten gebeuren. Het blz. 3

4 totstandkomen van een oplossing daarvoor is helaas iets wat maar zo snel gaat als het gaat, maar inmiddels begint er eindelijk wel wat beweging in te komen. Afgelopen week zijn de ergste problemen door het aanbrengen van putjes verholpen. Handhaving van het grondwaterpeil is in Nederland een taak van de Waterschappen in stedelijk gebied is dit gedelegeerd naar de betreffende gemeente. Marco Brandes: Het Stadsdeel was zelf al bezig met de monitoren van de waterhuishouding in heel Amsterdam-Noord. In een informeel gesprek met de vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur is het standpunt van het Stadsdeel naar voren gekomen; namelijk dat zij zich op zich wel aangesproken voelen, maar in deze een formeel standpunt innemen. Oftewel, dat ook zij op zoek zijn naar de verantwoordelijke partijen zodat zij weten wie (mede) aansprakelijk te stellen is. Wat de maatregelen aan de BG-vloeren betreft ziet het ernaar uit dat uiteindelijk het grootste gedeelte van de woningen moeten worden aangepakt. Wat de drainagemaatregelen betreft: deze zullen in beide dorpen, in één keer, over het volle terreinoppervlak, moeten worden uitgevoerd. Al met al een serieus project van behoorlijke omvang, dat professioneel moet worden aangepakt. Zoals bekend houden wij De Principaal (inmiddels weer volle dochter van De Key) als voormalig bouwheer van de renovatie verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van dit soort maatregelen iets wat door hen overigens niet á priori wordt afgewezen. Of en in hoeverre dit ook betekent dat zij daarmee dan ook (volledig) aansprakelijk zijn voor de ermee gemoeide kosten is natuurlijk nog een geheel andere kwestie, die waarschijnlijk op een ander toneel zal moeten worden uitgevochten. Namens de VvE s hebben wij ons op het standpunt gesteld dat het (alsnog) in dusdanige staat brengen van onderdelen van het woningcasco, zoals de BG-vloeren, dat deze opgewassen zijn tegen hun primaire functies, nooit het risico kan zijn van de afnemers ervan (dat geldt voor De Key Wonen overigens niet anders dan voor de individuele kopers) zeker niet als deze de woningen direct uit een renovatie werden betrokken. Voor wat betreft het handhaven van de grondwaterstand hebben wij ons op het standpunt gesteld dat dit natuurlijk nooit de zorg van individuele burgers kan zijn, maar thuishoort bij een (semi)overheidsinstantie, en wij al waterschapsbelasting betalen om te zorgen dat deze hun taak ook kan uitvoeren... Over of en in hoeverre De Key zichzelf aansprakelijk acht voor het dragen van deze kosten wordt natuurlijk veel genuanceerder nagedacht : de mensen op het nivo waarmee wij overleggen hebben daar wel al iets over losgelaten, maar een officieel standpunt hebben we nog niet. Dit is een besluit dat de hoofddirektie van De Key moet nemen, wij dringen er al langer op aan dat dit nu snel gebeurt, mocht dat voor de zomer nog steeds niet zijn gebeurd, dan zullen we uit een ander vaatje moeten gaan tappen... Er zal dus waarschijnlijk tegen de zomervakantie nog een bijzondere ledenvergadering georganiseerd worden als een besluit door de hoofddirectie van De Key genomen is (of juist als dit te lang op zich laat wachten), als er meer duidelijkheid over de precieze uitvoering van het drainageplan en/of vervangen van BG-vloeren, en om het plan van aanpak te bespreken en in stemming kunnen brengen. NOOT VAN HET BESTUUR: hoe onhandig dit ook lijkt, we zullen op die vergadering officieel moeten besluiten over het of en hoe uitvoeren van deze zo noodzakelijke maatregelen. We hebben van de wet met z'n allen de zorg gekregen over het casco van gehele complex en tussenliggende terreinen, en het is niemand toegestaan om daar werkzaamheden aan uit te voeren - anders dan de inrichting van eigen appartement / eigen tuin - zònder de voorafgaande toestemming van de ALV. Dit geldt voor alle eigenaren (de individuele en De Key Wonen), maar bijvoorbeeld ook voor de nutsbedrijven. 9. Beheerder Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met het geven van een mandaat aan het bestuur om een blz. 4

5 nieuw wijkbeheerdercontract af te sluiten met De Key, mits dit aan dezelfde kwaliteit kan voldoen als het huidige contract met minder uren dienstverlening dan in het huidige contract. Dit is mogelijk omdat de inventarisatie van de wateroverlastproblemen en de aangetaste vloeren zo goed als rond is en daardoor minder belasting in het dagelijks werk zullen opleveren. Aan het bestuur wordt door de vergadering het mandaat afgegeven om een nieuw wijkbeheerderscontract met De Key af te sluiten. 10. Bestuursmededelingen a. Openbare ruimte Door Saskia van Roekel is een overzicht gegeven van de lopende zaken met betrekking op de openbare ruimten - Parkeerplekken Het overleg met de gemeente is lopend. Er zijn door de gemeente meer parkeerplaatsen gecreeerd dan is afgesproken. Verzoek een bewoners om auto's op de parkeervakken te plaatsen. - Openbaar groen De nog openstaande punten worden voor april 2007 uitgevoerd. - Zamenhofstraat Verder wordt vanuit de leden het idee geopperd om van het dorp een woonerf te maken. Deze mogelijkheid zal door het bestuur worden onderzocht. - 6 maart bijeenkomst stadsdeel Lo Woutstra gaat kijken of deze vergadering met het stadsdeel in de avond gepland kan worden. De uitslag zal op de website gepubliceerd worden. b. Huishoudelijk regelement Momenteel wordt het niet nodig geacht een huishoudelijk reglement op te stellen, omdat alle regels al vermeld staan in het Modelreglement 1992 (het gele boekje). c. Samenwerking Disteldorp In verband met de overeenkomstige problematiek werken de besturen van Vogeldorp en Disteldorp waarnodig en zinvol samen. In de praktijk betekend dit dat de voorzitter Disteldorp, Ivo Mentink zich voor beide dorpen bezig houd met de behandeling van de "bouwfouten en dat Marco Brandes zich met overige overeenkomstige werkzaamheden bezig houdt. d. Beheer- en bestuurstaken Zie bijlagen e. Mutaties - Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van Alia Verschelden als bestuurslid. Alia wordt unaniem benoemd tot bestuurslid. tevens meldt het bestuur het vertrek van Daan de Graaf. Xander geeft een toelichting op de zware belasting van de bestuurstaken van de voorzitter Marco Brandes en dat hij zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet en vele uren gewerkt heeft voor de VvE. Deze extra inspanning was en is ook nodig om voortgang te krijgen en houden in de bouwfouten zaak. Het hoge aantal uren welke Marco in de VVE stopt is op het niveau van een betaalde kracht. Gemiddeld werkt hij 8 uur per week voor de vereniging. De tijd die voor Marco kostbaar wordt om nog als vrijwilliger door te gaan. Daarom heeft hij aangegeven te willen stoppen. Marco is door de rest van het bestuur gevraagd aan te blijven, wanneer er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden die zijn taken kunnen overnemen en de VVE, Marco voor dit werk zou betalen. Voorgesteld is aan de leden om de taken van Marco in tweeën te splitsen. De zitting in de stuurgroep Dorpen kan worden overgenomen door Ivo Mentink. blz. 5

6 Dit betekent ongeveer 4 uur minder werk per week. Indicatie voor de kosten zijn ongeveer 950 euro per maand. Deze kosten zouden betaald kunnen worden uit de overschotten van Dit besluit is per ALV te evalueren en eventueel te wijzigen. Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met het inhuren van Marco Brandes als externe bestuurder en Ivo Mentink als Adviseur/vertegenwoordiger in de Stuurgroep Dorpen. Dit punt vind geen meerderheid in de vergadering. De Key houdt dit punt tegen omdat de uitwerking van dit plan nog te onduidelijk is. Afgesproken is dat Lo Woutstra / Marco Brandes en Ivo Mentink het plan verder uitwerken en dit presenteren op de ALV van Disteldorp. Wanneer dit bij de vergadering van Disteldorp 12 maart 2007 voldoende is uitgewerkt, wil de De Key wel voor beide dorpen akkoord geven. De aanwezigen van deze vergadering worden dan ook uitgenodigd om als toehoorders bij de algemene ledenvergadering van Disteldorp aanwezig te zijn... Lo Woudstra merkt op dat hij hier niets van af wist en dus ook niet kan besluiten. Lo meldt tevens dat Marco eerst moet aftreden, voordat hij überhaupt ingehuurd kan worden. Marco treedt terug als bestuurslid. - Aan de leden wordt gevraagd een mandaat af te geven aan het bestuur en Lo Woudstra van De Key om tot een oplossing te komen voor het inhuren van de bestuursvoorzitter en Ivo Mentink en deze in stemming te brengen tijdens de ALV van Disteldorp op 12 maart Voorstel wordt met, 1 onthouding aangenomen. - Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met een onbelaste vrijwilligersvergoeding aan de bestuursvoorzitter over 2006 van 1500,-. De leden geven goedkeuring en stemmen in om hiervoor het maximum toe te kennen aan de bestuurvoorzitter. - Oprichting Wooncomité Vogeldorp Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met de oprichting van de Wooncomité Vogeldorp. verplaatst naar volgende alv in najaar Schriftelijke rondvraag Ingekomen van de heer en mevrouw Mulder, Eerste Vogelstraat 2. "Probleem vocht badkamer bekend bij jullie. Inmiddels is mijn dure Frans eikenvloer in de huiskamer aan dezelfde kant van het huis helemaal omhoog gekomen van het vocht van buitenaf. Inmiddels staat het bijna verticaal en is ook gemeld bij inboedelverzekering. Waar moet deze schade worden verhaald? bij De Key?" Antwoord: Verkopende partij. 12. Sluiting Marco Brandes bedankt iedereens voor diens aanwezigheid. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter bestuurder blz. 6

7 Besluitenlijst Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 21 februari 2007, aanvang 19:30 uur. 1 Leden besluiten unaniem dat Ymere alle rekeningen van derden mag betalen die binnen de contracten vallen met deze partijen. 2 Leden besluiten unaniem dat Ymere namens de VVE verklaringen aan notarissen mag overleggen bij de verkoop van een appartement. 3 Leden besluiten unaniem dat Ymere zonder tussenkomst van het bestuur technische klachten mag afhandelen van bedragen minder dan 2000 euro. Dit besluit wordt niet ten uitvoering gebracht in opdracht van het bestuur en opnieuw besproken op de volgende BLV. 4 Leden besluiten unaniem dat Ymere gemachtigd is, alle rechtmatige middelen te gebruiken om de maandelijkse bijdrages te innen van wanbetalers. 5 Notulen 13apr06 wordt unaniem vastgesteld 6 Notulen 23oct06 wordt unaniem vastgesteld 7 Jaarrekening 2006 wordt unaniem goed gekeurd 8 Begroting 2007 wordt unaniem goedgekeurd 9 Contract met De Key "Binnenplaatsen" wordt unaniem 10 Voorbereidende werkzaamheden door Ymere voor het schilderwerk in 2008 wordt unaniem goedkeurd Bestuur voert besluit niet uit en zal opnieuw in stemming brengen op BLV 11 Leden stemmen unaniem in met aanleg van drainage. Toelichting volgt op volgende BLV 12 Leden stemmen unaniem in met het inhuren van een advocaat voor juridische bijstand. Toelichting volgt op volgende BLV 13 Leden stemmen unaniem in met het starten van een juridische procedure wanneer het voltallige bestuur daar noodzaak toeziet. Toelichting volgt op volgende BLV 14 Leden stemmen unaniem in met het afsluiten van een nieuw contract 'wijkbeheerder' voor minder uren door het bestuur. Hiermee heeft De Key gebroken met het kettingbeding in de splitsingsakte. 15 De leden hebben unaniem ingestemd met de benoeming van Aila Verschelden als nieuwe bestuurslid. blz. 7

8 16 De leden geven het bestuur en Lo Woudstra het mandaat om de kwestie 'inhuren van bestuursleden' op te lossen. 17 Leden stemmen in met het toewijzen van het maximum vrijwilligersvergoeding van 1500 euro over Leden stemmen in met het toewijzen van de wettelijk belastingvrije vrijwilligersvergoeding aan het bestuur in (ALV Disteldorp 12 maart 2007) En daarmee Marco Brandes te vergoeden voor de gemaakte uren 19 Leden stemmen in met het inhuren van Ivo Mentink als procescontroleur voor de Stuurgroep Dorpen.(ALV Disteldorp 12 maart 2007) blz. 8

9 Actiepuntenlijst Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 21 februari 2007, aanvang 19:30 uur. Uitwerken voorstel vrijwilligersbijdrage voorzitter Offerte schoonmaak goten Zie vergadering 18/6/2008, doorgeschoven nar volgend jaar. Afgehandeld op: 18 juni 2008 Spaarrekening Zorgt het bestuur zelf voor. Vogeldorp woonerf Voorbereiden schilderwerk /8/08 schilderwerk inmiddels opdracht gegeven Voor het schoonmaken van de goten en rioolontstopping zullen offertes worden opgevraagd. Zie vergadering 18/6/2008, doorgeschoven naar volgend jaar. blz. 9

Notulen. Vereniging van Eigenaars Vogeldorp. Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 18 juni 2008, aanvang 19:30 uur.

Notulen. Vereniging van Eigenaars Vogeldorp. Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 18 juni 2008, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 18 juni 2008, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 271 (99,27 procent)

Nadere informatie

Er is voldoende quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Er is voldoende quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Mevrouw J.H. Aalbregtse (1), Mevrouw A.M. Arends (1), De heer / mevrouw M.J. van Beest (1), De heer H. van den Berg (1), Mevrouw M.M.E.J. van den Broek (1), De Key (137), De heer F. van den Eijkel (1),

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 272 (99,63 procent)

Nadere informatie

De heer W.A.C.M. Hoosenmans en Mevrouw E.A.M. Verdonk (1), Mevrouw B.G.W. Kuiper (1), Mevrouw C. van der Wulp (1)

De heer W.A.C.M. Hoosenmans en Mevrouw E.A.M. Verdonk (1), Mevrouw B.G.W. Kuiper (1), Mevrouw C. van der Wulp (1) Mevrouw J.H. Aalbregtse (1), Mevrouw A.M. Arends (1), De heer H. van den Berg (1), De heer G. van den Bergh (1), Mevrouw A. Brander (1), De Key (137), Mevrouw J.A.M. van der Helm (1), Mevrouw H. Janssens

Nadere informatie

Met de aanwezigheid van mevr. Engelsman is er een meerderheid van stemmen aanwezig. Besluiten welke genomen worden zijn hierdoor rechtsgeldig.

Met de aanwezigheid van mevr. Engelsman is er een meerderheid van stemmen aanwezig. Besluiten welke genomen worden zijn hierdoor rechtsgeldig. Mevrouw A.M. Arends (1), Mevrouw C. de Bruin (1), De heer M. de Bruin (1), De heer J. Chaix (1), Mevrouw K.F. Koldijk (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), De heer F. Noordkamp (1), De heer M.A.H. Oxener

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE Vogeldorp (1164) (1164) Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 1 november 2012, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 149 (54,58 procent)

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

De heer J. Knip (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), Mevrouw M. van Ooijen (1)

De heer J. Knip (1), Mevrouw J.M.C. van Mossel (1), Mevrouw M. van Ooijen (1) Mevrouw A.M. Arends (1), De heer H. van den Berg (1), Mevrouw B. Bernhard (1), De heer J. Chaix (1), De heer F. van den Eijkel (1), De heer P. den Hond en/of Mevrouw J. Smeulders (1), De heer W.A.C.M.

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

De heer G.H.M. Brugmans (1), De heer A.J. Helmens (1), Mevrouw L.P. de Keizer (1), De heer P. Traag en Mevrouw E. Bergmans (1)

De heer G.H.M. Brugmans (1), De heer A.J. Helmens (1), Mevrouw L.P. de Keizer (1), De heer P. Traag en Mevrouw E. Bergmans (1) Mevrouw J.H. Aalbregtse (1), De heer B. Ages en/of Mevrouw A. Rutten (1), De heer H. van den Berg (1), De heer A.J.H. Beunes en/of Mevrouw J.A. Mackintosh (1), De heer J. Chaix (1), De Key (137), De heer

Nadere informatie

De heer D. Roos (0), De heer R. Spierenburg - Ymere Strategisch Vastgoedbeheer (SVB) (0), Mevrouw B. van Riet - Yver VvE-beheer (0)

De heer D. Roos (0), De heer R. Spierenburg - Ymere Strategisch Vastgoedbeheer (SVB) (0), Mevrouw B. van Riet - Yver VvE-beheer (0) De heer H. van den Berg (1), De heer J. Chaix (1), Mevrouw K. Engel - De Key (137), De heer G.M. van Galen (1), De heer H.J.D. Kaspers (1), Mevrouw E.A. Koster (1), De heer / mevrouw I. Kriek (1), De heer

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

De heer I. Opper - De Key (137), De heer D. Roos (0), Mevrouw B. van Riet - Yver VvE-beheer (0)

De heer I. Opper - De Key (137), De heer D. Roos (0), Mevrouw B. van Riet - Yver VvE-beheer (0) Mevrouw J.H. Aalbregtse (1), De heer B. Ages en/of Mevrouw A. Rutten (1), De heer H. van den Berg (1), De heer P.M. Bierings (1), Mevrouw K. Engel - De Key (137), De heer T.R. Emmelkamp (1), De heer G.M.

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861).

De Vergadering herdenkt het overlijden van de bewoners mevrouw Verhoeff (appartement 909) en de heer Van der Spek (appartement 861). Verslag van de 53 ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, Merellaan 833 t/m 939 (oneven nummers) gehouden op 11 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Koningshof te Maassluis. 1. Opening

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19.

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19. NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen Gehouden op: Vergaderlocatie: Dinsdag 24 maart 2015 om 19.00 uur Café d r Klinge te Heerlen Namens Verwey

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 21 JUNI 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 7 november

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2010 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Donderdag 24 maart 2010 aanvang 19.00 uur Locatie: W ijkgebouw Chez Cesar, Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer Complexcode: 141 W ebsite: http:///personal/141diepenbrock.html

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Buitengewone. Algemene Leden Vergadering TV THADIA Statutenwijziging

Buitengewone. Algemene Leden Vergadering TV THADIA Statutenwijziging Buitengewone Algemene Leden Vergadering TV THADIA Statutenwijziging - 20 februari 2014 - Opmerkingen en besluiten zijn in rood toegevoegd. Agenda 20 februari 2014 Agenda Buitengewone, 20.00 uur, Paviljoen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Egidiusstraat 89-123 (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2016 Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuursleden) Voorzitter: Wil Koot Secretaris: Vacant Penningmeester: André Kramer Algemeen bestuurslid: Robert-Jan Post

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo VVE t Raveleyn Postbus 81, 7140 AB Groenlo. Groenlo, juni 2017 nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo De besturen van de VvE s van ons complex hebben voldoende onderwerpen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel.

Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Notulen Algemene Ledenvergadering Hoofd-VvE Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 08 mei 2012 in Restaurant De Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer/mevrouw De heer S. (Sander) van Oosten tevens stemgerechtigde

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april 2013 Locatie : Florence Woonzorg Centrum Steenvoorde,

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN

PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN Voordat bestuurders zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie bij een Vereniging van Eigenaars (VvE) of voordat beheerders een besluit nemen over het maken van

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom.

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. Regels binnen een VvE De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. De Vergadering bepaalt de structuur en het beleid van de vereniging.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten.

DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten. DE TWEEDE VERGADERING VAN EIGENAARS Problematiek betreffende quorumvereisten. Voor het kunnen nemen van rechtsgeldige besluiten in de vergadering van eigenaars is in de modelreglementen tot splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie